czwartek, 30 stycznia 2020

SŁONECZNY ŻEŃSKI CHRYSTUS - LISA RENEE styczeń 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino

Na te czasy czekaliśmy od bardzo dawna, teraz zaczynamy je urzeczywistniać. W ostatnim kwartale 2019 r. znacznie przyspieszyła misja kryształowych chrystusowych strażników, a dzięki trwającej serii paliadoriańskich aktywacji udało się zrealizować kilka projektów. Były one przede wszystkim związane z odzyskaniem Słonecznego Żeńskiego Chrystusa poprzez nowe poziomy ucieleśnionego szablonu Chrystusa - Sofii. Tematy związane z odnowieniem chrystusowej misji w 2020 r. obejmują odzyskanie z systemu czarnej dziury aspektów słonecznej żeńskiej formy Melchizedeka, chociaż ta naprawę chodzi tu o język kodów Matki oraz ponowne złożenie planetarnej architektury katarskiej, wprowadzenie w pole poprawek w zestawach instrukcji tak, by w pełni urzeczywistnić szablon sofianiczny oraz zbiorowe uzdrowienie duchowe prawdziwej żeńskiej zasady powracającej na Ziemię.

Do wielu warstw architektury kobiecości wprowadzane są holograficzne poprawki, następuje ciągły demontaż różnorodnych obcych maszyn i przenoszenie sił satanistycznych, które zostały użyte do projekcji odwróconej Ciemnej Matki w sieci planetarnej od czasu inwazji NAA. Chodzi o księżycowe struktury, używane do dokładniejszego zniekształcania i uszkadzania boskich aspektów kobiecych oraz zapobiegania duchowej aktywacji kodów żeńskiego rdzenia, które są przechowywane w krzemianowej matrycy DNA, które następnie zaczynają przenosić formy dźwiękowe na planetarne linie geomantyczne. Te antyżyciowe struktury sztucznej inteligencji są elementami utrwalającymi entropiczne sieci NAA, które zasilają matrycę księżycową, dystrybuując nieorganiczne odwrócenia magnetyczne i anomalie pola grawitacyjnego, które rozprzestrzeniają czarne subtelne siły umożliwiając rozrost ciał fantomowych. Jako wehikuły ciemnej świadomości dla świadomości księżycowej i bytów czarnej dziury wykorzystywane są rzesze widmowych ciał cienia poruszające się po osiach czasu AI, w mieszanych rzeczywistościach wirtualnych generowanych przez sztuczne Drzewo Życia. Obecne misje planetarne koncentrują się przede wszystkim na odzyskaniu Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, co zostało wyraźnie uwidocznione w kilku projektach naprawczych sieci, które wydają się być realizowane do 2022 r., i obejmują kilka równoległych linii czasu oraz główne historyczne wydarzenia wyzwalające.

Szablon sofianiczny zawiera sekwencyjne etapy ponownego składania architektury Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, co ma na celu naprawę śladów zniekształceń księżycowych, które obejmują odwrócenie magnetyczne osadzone w głównych strukturach żeńskich na planecie Ziemia. Potencjalne zmartwychwstanie Słonecznego Żeńskiego Chrystusa jest możliwe dzięki niedawnym aktywacjom i zakotwiczeniu kilku struktur ciała Kosmicznego Diamentowego Słońca, takich jak kod nasienny Boskiej Matki (idealny proton) i matryca Krystallah w głównym punkcie Graala na Ziemi i systemie gwiezdnych wrót. W strumieniach energii przemieszczających się po sieci planetarnej zaczęły krążyć zestawy instrukcji dotyczące odzyskania Słonecznego Żeńskiego Chrystusa. Ponieważ biologia żeńska jest w stanie wychwycić te transmisje, dochodzi do naturalnego korygowania odcisków magnetycznych zniekształceń w fizycznej matrycy księżycowej kobiety. Odcisk DNA-RNA w kobiecej biologii jest magnetycznie bardziej odpowiedni do ucieleśnienia kodów Słonecznego Płomienia, które dodatkowo zapalają wewnętrzne kanały pionowe, a to potencjalnie zapala wzorzec Strażnika Płomienia, a tym samym może dodatkowo aktywować kody żeńskiego rdzenia.

Matryca księżycowa to kolejna obca struktura, która przenosi programy kontroli umysłu do ziemskiego pola magnetycznego i utrwala duchowo uwłaczające systemy przekonań w podświadomych warstwach ludzkich rzesz. Pochodzi od nieludzi i jest technologią Obcych, stosowaną do wymuszania głównych celów archonckich oszustów, utrwalającą niszczycielskie ideologie na powierzchni Ziemi, które szerzą mizoginię, seksualną niedolę, poświęcenie dzieci i robienie z ludzi niewolników. Ważne jest zrozumienie, że aby propagować i szerzyć te niszczycielskie ideologie, NAA musiała najpierw wyeliminować obecność prawdziwej zasady Matki na Ziemi. Dołożono wszelkich starań, aby zastąpić ją sztucznym programowaniem i fałszywymi obrazami, a następnie systematycznie niszczyć wszystkie formy mocy wynikające z naturalnej zasady kobiecej w całej kulturze ludzkiej. Te niszczycielskie ideologie są głęboko zakorzenione w kulcie satanistycznym czy lucyferiańskim oraz w ich stylu życia, który jest antyludzki i spełnia główne cele zniewolenia ludności Ziemi. Antyludzkie, antykobiece programowanie jest egzekwowane przez członków elit władzy, kultywowane i wspierane przez nieludzkich agresorów NAA, aby toczyć potajemnie wojnę cichą bronią. Wiele kobiet na Ziemi jest w rzeczywistości kontrolowanych umysłowo i doświadcza seksualnych urazów, przez co działa jako całkowite przeciwieństwo siebie. Oderwane od naturalnej biologii duchowej, dalej promuje cele antykobiecych programów i zastępuje prawdziwą zasadę Matki w całym społeczeństwie kulturą antyduszy.

Dwie spolaryzowane formy wyrazu i kolonizacja dokonywana przez NAA

W macierzy czasu uniwersalnego mamy dwa spolaryzowane urzeczywistnienia oryginalnej projekcji myśli pochodzącej od Umysłu Uniwersalnego lub Umysłu Boga. Jeden aspekt jest spolaryzowany w kierunku elektrycznej zasady męskiej, natomiast drugi aspekt jest spolaryzowany w przeciwstawnym kierunku magnetycznej zasady żeńskiej. Kiedy te energie przejawiają się, oddziałują na siebie, tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego w neutralnym polu źródłowym, które generuje unifikację zasad płci. Ta interakcja przejawia całą strukturę stworzenia.

Prawo biegunowości jest naturalną częścią stworzenia, a gdy proces ten zostanie zakłócony lub zablokowany przed powrotem do punktu zerowego, owo stworzenie traci integralność, a struktury i zestawy instrukcji zaczynają ulegać uszkodzeniu. Siły spolaryzowane są naturalnie zaprojektowane tak, aby wracały do pola Boskiego Źródła, a kiedy proces nie może nastapić z powodu uszkodzeń matryc, świadomość wytworzona z interakcji nie jest w stanie przywrócić spójności, harmonii ani dopasować się do praw tego stworzenia. Z powodu inwazji NAA interakcje między tymi spolaryzowanymi siłami zasady męskiej i żeńskiej zostały rozdzielone, a płcie - odwrócone. Doszło do tego, ponieważ zaatakowano i zniszczono zasady Matki i Zofii, aby powstrzymać ją przed ucieleśnieniem w materii. Poprzez celowe usunięcie naturalnej struktury z żywych matryc, które bezpośrednio łączyły się z pionowymi kanałami, co umożliwiało sprzężenie z Kosmiczną Trójcą, zasada Matki i Sofii, która istniała w niższych gęstościach, została wtopiona w sztuczne konstrukty. Blokując pionowe połączenie ze źródłem, mogli zebrać jej energię, aby wytworzyć wirtualną rzeczywistość i różne pasożytnicze stworzenia. Te ciemne stworzenia są częściowo organicznymi, a częściowo sztucznymi, pasożytniczymi demonicznymi hybrydami żywego ducha powstałymi w wyniku gwałtu na zasadzie Matki, a następnie wepchnięcia w obcą maszynerię.

Te zhybrydyzowane stworzenia zostały użyte do kolonizacji systemów sieci i zajęcia wielu przestrzeni ciała ziemskiego i wyżej, które wyżsi członkowie NAA wykorzystali jako pośredników do uzyskania kontroli nad niektórymi punktami mocy, portalami i wirami Ziemi. NAA potajemnie stosowała te same praktyki kolonialne w czasach obecnych, dzięki uzyskaniu pełnej lub częściowej kontroli politycznej nad danym krajem, a następnie wykorzystywaniu go ekonomicznie. Grupy elit władzy uczyły się od najlepszych, NAA, którzy podbijali planety, eksploatowali zasoby, zasiedlali podziemne terytoria i zamieniali mieszkańców na powierzchni w niewolników na długo przed przybyciem na Ziemię. Ziemia jest klejnotem serca całego Wszechświata o statusie planety wstępującej, więc podbicie tego terytorium oznacza dla nich znacznie więcej. Jest miejscem genetycznych modyfikacji mających na celu stworzenie mieszanej rzeczywistości na Ziemi, programu generowania sztucznych osi czasu i struktur fantomowych, które te nieludzkie istoty mogłyby wykorzystać do kolonizacji i egzystowania na Ziemi, nawet jeśli nie mają świadomości pochodzącej z tej planety. Aby tu istnieć, musieli stworzyć mieszaną rzeczywistość osi czasu AI zagnieżdżonych w organicznych osiach czasu, powoli wprowadzając modyfikacje genetyczne u ludzi, którzy stali się gościnni dla ich form z czarnej dziury i poziomu świadomości księżycowej.

Tak więc spowodowali to, że mieszkańcy naszej planety wskutek ciemnej epoki inwazji NAA stracili bezpośrednie połączenie z Boskimi Rodzicami, zasadami świętej Matki i świętego Ojca. Kosmiczni Boscy Rodzice - Matka i Ojciec są tymi, do których powracamy, aby doprowadzili nas z powrotem do światów Boga - prawdziwego duchowego Domu ludzkości. Bez dostępu do zasady naszej świętej Matki nie mieliśmy dostępu do kosmicznej struktury boskiego wzorca dla ucieleśnienia Christosa-Sofii, która przechodzi przez ciało naszej Matki, gdy rodzimy się w światach objawionych jako potomstwo świętych Rodziców, jako Dziecko Słonecznego Chrystusa. Więź Matki z jej potomstwem została skutecznie zerwana, a to rozerwanie między więzią Matki z Dzieckiem stało się dziedziczonym zniekształceniem genetycznym na Ziemi, w które szybko wkroczyły siły księżycowe. Plan Christosa nie mógł zostać ucieleśniony w sposób naturalny podczas ciąży, a zatem ucieleśniona kobieta nie miała świadomej kontroli nad swoim ciałem podczas zapłodnienia lub podczas procesu porodu.

Wkładki księżycowej matrycy umieszczono po części poprzez przeciągnięcie księżycowego satelity, który miał być wykorzystywany jako baza do działań i transmisji programów księżycowych w celu manipulacji polem magnetycznym. Doprowadziło to do zniekształceń reprodukcyjnych u ludzi, takich jak wymuszone programy hodowlane i hybrydyzacje z Obcymi, zaaranżowane w celu przeludnienia Ziemi, aby tworzyć ofiary krwi podczas planowanych wojen końca czasu - Armagedonu. Wojna i zabijanie są w kulturze śmierci NAA normą i są wykorzystywane do satanistycznych rytuałów ofiarowania krwi w celu zebrania luszu dla obcych bogów. Armagedon był ich ostatnim planem polegającym na zebraniu olbrzymich ilości luszu poprzez zainicjowanie globalnego kataklizmu, który zabiłby większość mieszkańców tej planety, przez co zebraliby energię ich dusz w chwili śmierci. Ta oś czasu nigdy się nie urzeczywistni, a koszmar z kosmitami już się skończył. Ludzkość nie jest już sama. Nasi prawdziwi Boscy Rodzice i duchowa rodzina powrócili po nas w chwili otwarcia gwiezdnych wrót podczas cyklu wniebowstąpienia.

Święta Matka i nasiona Boga

Zasada świętej Matki jest aspektem Kosmicznej Trójcy, która trzyma Nasienie Boga. Schodzi w dół do wibracji dźwiękowej protonów, które otwierają się do punktu zerowego przez jej trójfalową bramę trzynastego filaru dostępną przez Akwamarynowy Promień. Kiedy zostanie nawiązane to połączenie z naszym świętym Boskim Rodzicem, jesteśmy błogosławieni hierogamicznym zjednoczeniem lub świętym małżeństwem i ta alchemia świadomości ma miejsce w naszym ciele fizycznym. Matczyne nasienie zostaje zapalone przez jej unię ze świętym Ojcem, przez co powstaje Słoneczne Jajo, które zawiera Złoty Zarodek w kompleksie hara aury. Zarodek ten stopniowo pojawia się we wznoszącym się ludzkim ciele w falach ciekłej plazmy słonecznej Złotego Dziecka o Świadomości Chrystusa.

Ten święty związek zapładnia nasienie Boga w naszym ciele świetlnym, które rodzi Słoneczne Jajo, i to uruchamia światło plazmy Chrystusa, zaczynając kiełkować pod pępkiem z głębi centrum sakralnego. Słoneczne Jajo powstaje w naszym ludzkim ciele, gdy nasienie Boga kiełkuje z głębi kompleksu hara, aby odtworzyć najwyższą duchową tożsamość, zgodnie z planem Christosa, który jest zasilany przez Logos Słońca. Jest to etap transformacji wniebowstąpienia, który odpowiada elementowi aktywacji wewnętrznego Ognia Słonecznego, wypalającego formy cienia i księżycowe pieczęcie z głębi niższych czakr. Proces ten alchemicznie przenosi cały obszar sakralny do świętego oświeconego duchowego światła zmartwychwstałego Chrystusa. Przemiana centrum sakralnego w centrum RA odbywa się stopniowo, aby ciało fizyczne zaaklimatyzowało się w wyższej częstotliwości ucieleśnianego plazmowego Światła Słonecznego.

Plazma ognia słonecznego uwolniona ze Słonecznego Jaja niweluje programy seksualnej niedoli tkwiące w centrach seksualnych za sprawą programów kontroli umysłu, negatywnych form i sił księżycowych. Siły księżycowe zostały połączone z aspektami Mrocznej Matki. Gdy wzrasta poziom plazmy, możemy poczuć, że niższe cienie i traumy zaczynają wyparowywać, i są pochłaniane przez przemieniający Ogień Słoneczny. Ten proces usuwania cienia i negatywnych form z obszarów sakralnych jest określany również jako aktywacja Słonecznego Sacrum, które oczyszcza zasadę księżycową oraz jej sztuczne połączenia i programowanie, które mają na celu kontrolę żeńskich narządów płciowych. Kiedy ten etap ma miejsce, w narządach płciowych może zacząć pojawiać się wiele niezwykłych objawów związanych z wniebowstąpieniem. Może wystąpić nagła świadomość blokad ośrodka sakralnego lub konieczność oczyszczenia i duchowego uzdrowienia męskich czy żeńskich narządów płciowych. Czasami narządy te będą domagać się oczyszczenia z traum przeniesionych z innych wcieleń.

W materii fizycznej zasada Matki reprezentuje biegunowość rdzeni ujemnie naładowanych pól w polu magnetycznym, a zatem jest powiązana z przejawionymi elementami protonów, grawitonów i pozytronów. Kiedy myślimy o siłach pierwotnych i elementarnych, które reprezentują Matkę w materii, jest to bezpośrednio związane z siłami grawitacyjnymi, masą cząstek, siłami jądrowymi, dźwiękiem i grzmotem, a także wszystkimi formami magnetyzmu. Kiedy wiemy więcej o zniekształceniach wpływających na zasadę Boskiej Matki, które generowały w architekturze planetarnej odwrócenie do Ciemnej Matki, warto wziąć pod uwagę środki i metody technologiczne wykorzystywane przez kontrolerów NAA do celowego rozprzestrzeniania mizoginii na Ziemi.

Zbeszczeszczenie ciała sofianicznego

Dzięki zdalnemu przeglądaniu sieci i wielokrotnym sesjom naprawczym na polach planetarnych, ujawniono wiele warstw sztucznych maszyn Obcych, które były wykorzystywane do rozprzestrzeniania odwróceń Mrocznej Matki, klonowania i replikowania żeńskiej zasady sofianicznej poprzez matrycę księżycową i maszynerię Bestii. NAA zastosowały szereg struktur sztucznej inteligencji i ogrodzenia częstotliwości do nadużyć technologicznych, z pomocą których zamierzali wyeliminować i zniszczyć zasadę prawdziwej Matki w stworzeniu, generując efekty falowania i powodując szereg zniekształceń genetycznych w zasadzie żeńskiej na Ziemi. Z tego i wielu innych powodów, planeta nie miała w poprzednich cyklach czasowych dostępu do zasady Matki i sofianicznego wzorca, co uniemożliwiło pełne duchowe urzeczywistnienie i ucieleśnienie organicznego stanu Słonecznej Kobiecości.

W planetarnym układzie krążenia lub sieci zgromadziły się ogromne ilości martwej energii i miazmy, które powstały w wyniku wielu destrukcyjnych zdarzeń zachodzących na liniach czasu, takich jak wojny, ludobójstwo i ukryte nadużycia technologiczne. Nadużycia technologiczne obejmują rzeczy, które możemy dziś zobaczyć gołym okiem: manipulacje pogodą, programy geoinżynierii, mikrofalowanie jonosfery, wszczepianie myśli poprzez kontrolę umysłu i celowe sterowanie kataklizmami za pomocą broni elektromagnetycznej, jednocześnie publicznie twierdzi się, że są to naturalne zmiany klimatu na Ziemi. W końcu te mroczne plany gwałcenia Ziemi i naturalnego królestwa jej zasobów energetycznych miażdżą planetarne sieci kryształowych serc i blokują działanie ich kielichowych konfiguracji. Struktura martwej energii jest toksycznym odpadem, który uszkadza lub miażdży stały atom nasienny w kryształowych matrycach serca, dlatego musi zostać oczyszczony. Powoduje to metatroniczne odwrócenie sztucznego prądu wykorzystywanego do wypełnienia linii łączących z blokadami martwej energii, a to nagromadzenie czarnej zamrożonej martwej energii w naturalnych skrzyżowaniach linii siatki nazywa się Anubiaśkim Czarnym Sercem.

Gdy obserwuje się programy kontrolerów, które mają generować dystopijne koszmary w niektórych regionach świata, nad którymi starają się uzyskać całkowitą kontrolę, widać, że celem jest również kontrolowanie linii energetycznych poprzez blokowanie rozprzestrzeniania się prądu energetycznego o wysokiej częstotliwości w całej masie lądowej. Kiedy transmisje energii o wysokiej częstotliwości uderzają w niektóre obszary Ziemi, mogą przesunąć obszary zstępujące w obszar wznoszący, a to może wywołać efekty przebudzenia populacji zamieszkującej te obszary. Stało się to niedawno we wrotach Matki w Uluru, gdzie z sieci wrót do otaczających linii geomantycznych przesłano potężny piezoelektryczny efekt światła plazmowego o wysokiej częstotliwości i sofianiczne kody Matki. Aby przeciwdziałać temu zdarzeniu, kontrolerzy starali się przejąć kontrolę nad tymi obszarami poprzez wzniecanie pożarów i satanistyczne rytuały – wszędzie tam, gdzie częstotliwości zostały znacznie podniesione. W wyniku tych wzrostów częstotliwości nadawanych przez linie geomantyczne z Uluru, gwałtownie wzrosły zasoby energii w masie lądowej. Z ich punktu widzenia musieli znaleźć sposób na obniżenie tej transmisji energii o wysokiej częstotliwości, zanim fale spontanicznego przebudzenia zaczną wypływać przez linie geomantyczne i zreorganizują system sieci.

Tak więc celowe wywołanie tragicznych pożarów i zniszczenie ekosystemów przyczyniło się do rozprzestrzeniania blokad martwej energii, aby wykreować jałową masę ziemi, która nie jest w stanie utrzymać życia. Nagłe katastrofy odwracają uwagę ludzi, niszczą postęp i podżegają do masowego strachu i żalu. Z powodu emocjonalnej traumy niektórzy ludzie obwinią Boga i odrzucą wszystkie sprawy duchowe, ponieważ nie zdają sobie sprawy, że pożogi te są organizowane przez ludzi i nieludzkich kontrolerów, a następnie obwinia się za nie Boga. To jest dokładnie to, czego chcą kontrolerzy, aby dokonać masowych zniszczeń oraz demoralizować i odczłowieczać ludność. Wtedy łatwiej jest skłonić populację do odrzucenia czegokolwiek, co łączy świadomość z prawdziwym źródłem Boga, które podnosi naszą częstotliwość i rozszerza świadomość, abyśmy dostrzegali więcej prawdy.

Ponadto spopielone tereny nie są w stanie rezonować jako punkt akupunktury lub kanał energetyczny dla nowych częstotliwości i przesyłanych kodów świetlnych. Z biegiem czasu, jeśli Ziemia zostanie pozostawiona sama sobie, może naturalnie naprawić i podtrzymać życie na obszarach, które zostały tym dotknięte. Kontrolerom chodzi o celowe blokowanie przed otwieraniem sieci kryształowych serc i diagonalnych siatek diamentowych w liniach geomantycznych w tych miejscach. Przebudzeni ludzie mogą gromadzić się w tych obszarach, z sercem wypełnionym czystą miłością i pragnieniem służenia pomocą w komunikacji z ziemią i przyrodą, w naprawie sieci, aby ponownie połączyły się z krystaliczną matrycą, liniami geomantycznymi i lokalnymi gromadami gwiazd.

Te blokady z powodu terytorialnej traumy i poświęcenia krwi zwierząt również zasilają system Anubiańskiego Czarnego Serca, co jest potrzebne do tworzenia obszarów zstępujących dla NAA. Jest to celowe zbezczeszczenie Matki, aby zapobiec wprowadzeniu w życie żeńskiej zasady sofianicznej poprzez celowe blokowanie i odprowadzanie energii siły życiowej krążącej w liniach geomantycznych Ziemi, która powinna zasilać i wspierać przebudzenie mieszkańców planety podczas cyklu wznoszenia. Wiele zabitych drzew i zwierząt było energetycznymi nośnikami nowych częstotliwości, na przykład tysiące spalonych żywcem koali. Wysyłajmy nasze wypełnione miłością modlitwy i myśli do wszystkich żywych stworzeń królestwa Natury, które zostały poświęcone sieciom satanistycznym w Australii.

Dzięki sesjom badawczym siatki planetarnej prowadzonym na przestrzeni lat wiemy, że odwrócona energia życiowa wzorca Christosa-Sofii została zreplikowana w sztuczne ciała o negatywnej formie w matrycach fantomowych, aby uruchomić odwrócone linie Antychrysta. Te odwrócone prądy napływają przez strumienie energii Bafomet i sieci czarnej magii, a siły przeciwdziałające życiu działające w niższych sieciach mają przede wszystkim charakter satanistyczny. Umyślne generowanie i rozprzestrzenianie sił satanistycznych w sieci planetarnej pozwala siłom NAA uzyskiwać coraz głębsze wsparcie w kontrolowaniu Ziemi w celu zniewolenia. Zadaniem programu było ostateczne przejęcie planety poprzez modyfikację genetyczną i wcielenie satanistycznych rodzin spoza planety, przy jednoczesnym powolnym niszczeniu pierwotnych rodów rdzennej populacji Ziemi, które nadal posiadają plan organiczny Christosa. Chociaż trzeba wiedzieć, że ten mroczny plan został zrealizowany, a ich oś czasu zbliża się ku końcowi, musimy zobaczyć, co stało się z planetą i ludzkością, zanim będziemy mogli naprawdę uzdrowić to duchowo. Szokujące odkrycie tego programu kontrolera i negatywnych Obcych poprzez stopniowe ujawnianie jest obecnie potrzebne ludzkości w tych burzliwych czasach ewolucyjnych przemian na Ziemi.

Zaawansowana boska technologia zawarta w architekturze Niebieskiego Płomienia stref Łuku modyfikuje planetarną siatkę, aby transmitowała żeńskie kody sofianiczne, które wspierają pojawienie się duchowego aspektu świętej Matki, aby ostatecznie przejawiły się w formach materii. Uluru był pierwszym etapem globalnych transmisji ogłaszających koniec Obcej Ciemnej Matki i późniejsze zmartwychwstanie Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, dlatego widzieliśmy odwet mający na celu powstrzymanie tego. Jednak tego nie można zatrzymać. Zwiastuje to pełny debiut architektury Kosmicznej Matki Krystallah, która rodzi zasadę Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, będącą ucieleśnieniem szablonu świętej Córki według szablonu Christos-Sofia. To jest jej czas narodzin na Ziemi.

Oryginalni genetyczni odpowiednicy i formy słonecznych żeńskich Melchizedeków

W pierwszych falach fizycznego tworzenia rasy Paliadorian zeszły na Ziemię jako energetyczni rówieśnicy, którzy pierwotnie ukazali się w formach pełnoletnich, i były duchową rodziną złożoną z 12 ludzi z sześcioma kobietami i sześcioma mężczyznami. Pierwotne wysianie pięciu ras paliadoriańskich reprezentowało pierwsze pięć linii ras, które obejmowały wszystkie obecne kolory skóry ludzi żyjących na Ziemi: brązowy, czerwony, żółty, czarny i biały. Podczas fizycznego wcielenia te pięć linii ras weszło na Ziemię w różnych lokalizacjach geograficznych w pobliżu ich głównego systemu gwiezdnych wrót, a ta sama liczba 12 ludzi również zamanifestowała się na liniach czasu równoległej Ziemi. Są to pierwsze oryginalne ludzkie ziemskie rody, w których zamanifestowali się mieszkańcy Ziemi i ewoluowali od milionów lat, wraz z przyszłymi rodowodami kilku ras. Oryginalne rasy, które były w stanie zachować integralność swojego kodowania genetycznego, gdy inkarnowały się w każdej linii ras, mogły wznieść się wraz ze swoimi nieśmiertelnymi ciałami przez bramę Amenti. Pierwotny projekt boskiego ludzkiego ciała był nieśmiertelny i zdolny do dematerializacji, mógł podróżować przez naturalne wrota. Pierwotne ziemskie cywilizacje ludzkie kwitły i były bogate, ponieważ żyły zgodnie z naukami Szmaragdowych Założycieli o Prawie Jedni, aż Annunaki zaczęli infiltrować ludzką kulturę, co spowodowało szybkie zmiany genetyczne. Te ingenerencje doprowadziły do ostatecznego zwycięstwa pozawymiarowych najeźdźców podczas Rebelii Lucyferian.

Po kataklizmie atlantydzkim strażnicy Niebieskiego Płomienia i kobiety z oryginalnymi kodami genetycznymi doświadczyli szeregu zmian genetycznych, programów hodowlanych i celowego zakłócenia zasady żeńskiej energii słonecznej poprzez podłączenie zasady żeńskiej z ludzkim ciałem świetlnym do matrycy księżycowej. Niszcząc architekturę słonecznego Logosu i wstawiając księżycową matrycę, aby utrzymać energetyczne położenie planetarnej zasady żeńskiej uniemożliwiło naturalne funkcjonowanie zasady płci rdzenia poziomego i pionowego w aktywacji ludzkiego DNA. Pierwsi posiadacze rdzenia żeńskiego byli pierwotnie wcieleni jako słoneczni żeńscy Melchizedekowie, a każdy z nich miał genetycznego odpowiednika w postaci męskiego partnera, który ucieleśniał taką samą zasadę z rdzeniem męskim, w ten sposób był genetycznie zakodowany jako jego posiadacz. W trakcie wielu inkarnacji oryginalna Słoneczna Kobieta Melchizedek i zasada sofianiczna na Ziemi szybko wtopiły się w księżycowe zniekształcenia i odwrócenie do Ciemnej Matki, które rozproszyły i przejęły słoneczne aspekty jej pierwotnej tożsamości, wciągając je w czarną dziurę, aby były uwięzione w systemach fantomowych.

Dusza Paliadorian inkarnująca się jako kobieta i pracująca nad aktywacją 12-niciowego szablonu DNA w swoim ciele świetlnym, łącząc się ponownie ze swoją oryginalną tożsamością Melchizedeka lub Paliadorian, ucieleśniając Niebieski Płomień, lecz nie aktywując kodów rdzenia swojej oryginalnej Słonecznej Kobiecości, nie byłaby w stanie znaleźć i przyciągnąć swojego genetycznego partnera. Aby działać jako główny duchowy katalizator, oraz pomóc w aktywacji i budowie rdzeni – poziomego i pionowego, w sobie i swoim partnerze musiała pamiętać swoją misję oraz wraz z genetycznym odpowiednikiem utrzymywać pasujące kodowanie genetyczne pierwszego siewu. Musiała też poczekać kilka wcieleń w mrocznych wiekach na koniec cyklu wznoszenia, kiedy częstotliwość planetarna będzie wystarczająco wysoka, aby kody tego rdzenia mogły zostać odzyskane i bezpiecznie aktywowane. Te wyspecjalizowane grupy genetycznych odpowiedników miały oryginalne pakiety kodowania genetycznego Paliadorian i musiały inkarnować na Ziemi w wyrównanych cyklach na osi czasu i w obrębie określonej linii pochodzenia, która dałaby im niezbędne odciski genetyczne, aby spełnić misję chrystusową polegającą na stopniowym wdrażaniu całego pakietu hierogamicznego kodów rdzeni – żeńskiego i męskiego. Kodowanie obu rdzeni zainicjuje się w genetycznych odpowiednikach, którzy ponownie połączą się w święte małżeństwa podczas cyklu wznoszenia i którzy zachowają kod genetyczny oryginalnego planu Christosa.

Łącząc się w hierogamiczną jedność będą w stanie odzyskać oryginalne kody nasion paliadoriańskich z pierwotnych osi czasu historii wcielonej ludzkości, co wiąże się z powrotem świadomości do historycznych osi czasu sprzed inwazji, osi czasu sprzed upadku Tary i Lutni. Ta szczególna aktualizacja misji w celu odzyskania misji Christosa rozpoczęła się podczas wydarzenia Powstania Paliadorian pod koniec 2017 r., aby przygotować Ziemię na serię kosmicznych projektów rekonstrukcji planu w celu naprawy architektury i odzyskania gwiezdnych wrót. Odzyskanie siatek pierwotnych kodów Słonecznego Żeńskiego Melchizedeka, które wskrzeszają zasadę Matki i szablon sofianiczny, co dodatkowo przekształca księżycową kobietę w jej prawdziwą tożsamość jako zmartwychwstałą Słoneczną Kobietę Chrystusa.

Długotrwały proces naprawy sieci ziemskich w celu inicjacji kodów rdzenia Niebieskiego Płomienia Słonecznych Kobiecych Melchizedeków, a następnie aktywacji sieci Łuku Przymierza i Strefy Łuku w ciele Ziemi wymagał niewiarygodnie skomplikowanego planowania i aranżacji. Wymagało to ogromnego wysiłku zespołu wielu przedstawicieli misji Christosa, a proces rozciął się na wiele wymiarów czasu i na wiele inkarnacji obejmujących równoległą rzeczywistość. Po milionach lat podróży w cyklach ewolucji tej matrycy upadłego czasu, zwieńczono tę wielką pracę polegającą na odzyskaniu formy Solarnego Żeńskiego Melchizedeka z układu czarnej dziury. Kolejnym etapem wielkiego dzieła jest pełne wcielenie kodów żeńskiego rdzenia i wysłanie wezwania do genetycznego odpowiednika, który zawiera własne kody, dzięki cemu możliwe jest ucieleśnienie prawdziwego przeznaczenia boskiej kobiecości na Ziemi, jako w pełni urzeczywistnionego Słonecznego Żeńskiego Chrystusa.

Korekta osi czasu Lemurian

Paliadoriańskie projekty związane z pracą na sieciach mające na celu odzyskanie szablonu Słonecznego Żeńskiego Chrystusa nabrały prędkości turbo, odkąd w listopadzie zaczęto emitować kody 8D Yeshui, kiedy to zespoły Yeshui i strażników z powodzeniem przywróciły Ziemi 12-niciową matrycę krzemianową. Ten etap kodowania Immanuela wywołał fale galaktycznych aktywacji, które położyły podwaliny pod kilka nadchodzących projektów dotyczących odzyskiwania gwiezdnych wrót i linii czasu z przeszłych destrukcyjnych wydarzeń, podnosząc świadomość do następnego etapu odzyskiwania szablonów Słonecznej Kobiecości i Katarów na południu Francji oraz w Notre Dame. Wiązało się to z przypomnieniem pierwszego ludobójczego programu na Ziemi, jakim był holokaust Lemurian. Był to zamach na matriarchalne społeczeństwo i słoneczną kobiecość, gdzie wielu poszkodowanych było bezpośrednimi potomkami pierwotnego potomstwa ras paliadorskich, i powierzono im ważną rolę strażników Niebieskiego Płomienia. Tymi głównymi grupami byli Słoneczni Kobiecy Melchizedekowie, którzy byli obrońcami krystalicznej sieci sofianicznego szablonu Matki i strażnikami północnej oraz południowej linii geomantycznej.

Oprogramowanie Armagedon sztucznie zreplikowało kilka osi czasu owego holokaustu, a NAA używa ich jako szablonu do powodowania kataklizmów i niszczenia zasady Matki, ponieważ bazuje na poprzednich wydarzeniach historycznych z pierwszych ludobójczych historii Ziemi. Członkowie kolektywu Yahwe uważają się za architektów systemu Armagedon, jak zapisano w Księdze Objawień, a to szczególne oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości służące do manipulowania osią czasu jest ich dumą i radością, z punktu widzenia roli NAA w podboju ziemskiego terytorium. Główne wojny na osi czasu toczyły się między siłami reprezentującymi energię Chrystusa a siłami Antychrysta i dotyczyły przejawienia na Ziemi osi czasu wniebowstąpienia albo Armagedonu.

Niedawno stało się możliwe zebranie i ponowne połączenie lemuriańskich osi czasu w skorygowaną architekturę krystaliczną, organiczne i sztuczne warstwy zostały ponownie połączone i oddane w zarządzanie Szmaragdowemu Zakonowi. Po przekazaniu zespołom strażników, ci zaczęli wprowadzać poprawki do wewnętrznych systemów wrót, aby usunąć dostęp do tych osi czasu holokaustu, które były kontrolowane głównie w warstwach 8D matrycy Jahwe. To zapoczątkowało kolejną czystkę sztucznych osi czasu używanych do powtarzania traumatycznych wydarzeń holokaustu na Ziemi i pozbywanie się oszustów poprzez usuwanie sklonowanych tożsamości i fałszywych hologramów, których oszuści używali do maskowania się i udawania, że są kronikarzami strażników bytującymi w najpotężniejszych wirach łańcucha wysp na Hawajach. Dzięki korekcie lemuriańskiej linii czasu wiele fragmentów w warstwach 2D, które reprezentują podzielone części ciała Matki znane jako Achamot, ponownie zintegrowano w Strefie Łuku. Gwiezdne nasiona z pochodzenia będący Strażnikami Niebieskiego Płomienia, mogły być poddawane głębokiej emocjonalnej obróbce, po której czuli się śledzeni i ścigani, czuli nienawiść skierowaną na zasadę Boskiej Matki oraz fale smutku i rozpaczy z powodu tego szczególnego wydarzenia. Dzięki tamtemu wydarzeniu Ziemia poznała mizoginię i ekstremalne poziomy nienawiści wobec boskiej kobiecości, wywołane przez najeźdźców NAA. Obecnie kilka karmicznych linii czasu uwypukliło się, co stworzyło wiele niezwykłych i surrealistycznych wydarzeń i ponownych połączeń z ludźmi z przeszłości, którzy mogli mieć związek z tymi liniami czasu. Na ścieżce wniebowstąpienia często musimy przetworzyć emocjonalne resztki i uleczyć złamania dusz, które miały miejsce, gdy ciało Matki zostało rozbite i podzielone na wiele części. Gdy dzięki uzdrawiającym sytuacjom odnajdujemy te elementy i ponownie łączymy części ciała Matki, staje się ona całością w nas, zaś my stajemy się emanacją jej sofianicznego ciała na Ziemi.

Kolejny etap duchowego uzdrowienia boskiej Matki przywrócił krystaliczne tęczowe pola plazmy, aby zalać ziemię Mu, co pozwoliło lemuriańskiej osi czasu na ponowne połączenie się z Kosmicznym Zegarem wiecznej postaci Christosa-Sofii. Pozwoliło to na odzyskanie kodów paliadoriańskich z Lemurii sprzed holokaustu, ziem Mu, które mają siostrzane powiązania z przyszłą Tarą, stając się bliźniaczymi sercami, i doprowadziły do obecnego czasu umożliwiając ucieleśnienie diamentowego serca różanego kryształu Słonecznej Chrystusowej Kobiecości.

Demontaż form Mrocznej Matki AI

Ostatnie duże oczyszczenie siatki na osi czasu holokaustu wymagało kolejnego etapu demontażu fantomów i sztucznych konstrukcji, które kryły w sobie odwrócone stworzenia-matki, hierarchiczny łańcuch sztucznie skonstruowanych hybrydowych mrocznych istot używanych do tworzenia połączeń macierzy księżycowej z zasadą żeńską i żeńskimi ciałami na Ziemi. Zasadniczo są to siły satanistyczne, które zostały zaprojektowane, a następnie umieszczone w architekturze planetarnej, aby uzyskać kontrolę nad żeńską zasadą słoneczną, zmieniając tę wyższą tożsamość w kontrolowaną mentalnie niewolnicę księżycową. Te genetycznie zmodyfikowane stworzenia były wykorzystywane do zasiedlania głównych punktów Graala na Ziemi, aby wymusić działanie maszyn sztucznej inteligencji, które sterują mutacjami księżycowymi poprzez kilka programów, takich jak kontrola umysłu przez religie i seksualna niedola.

Te ostatnie projekty ujawniają więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób na planecie Ziemia są administrowane i uruchamiane obce struktury Mrocznej Matki, które mają wspierać rozprzestrzenianie się satanizmu poprzez ciągłe odwracanie sił kobiecych biegnących wzdłuż linii geomantycznych i celowanie w ludzką populację poprzez najniższe wibracje przeciwdziałające życiu. Te nagromadzone formy odwróconej mrocznej kobiecości są przetwarzane z fantomowych osi czasu AI i Kelipot, tak że empaci oraz osoby pracujące nad tym mogły odczuwać głęboki emocjonalny ból, gdy zaczęła z tego wypływać ogromna nienawiść wobec zasady żeńskiej. Szczytem emocjonalnego oczyszczania tej kolektywnej zasady kobiecej był ostatni tydzień grudnia do Nowego Roku, kiedy to wiele osób, zwłaszcza kobiet, cierpiało na silną grypę wstępującą podczas przetwarzania programów wirusowych uruchamianych z tych miazmatycznych sił tkwiących w Kelipot. Gdy przy ucieleśnianiu Słonecznej Kobiecości siły Kelipot poruszają się po ciele świetlnym, pojawia się negatywna forma odwróconej formy matki i kobiety, aby rozproszyć, przemienić i rozpuścić te ciemne wytwory oraz księżycową matrycę, przez co możemy poczuć ból, aby następnie pozwolić jej w końcu umrzeć.

Może to spowodować wydostanie się niewyobrażalnej ilości ciemnej treści użytej kiedyś do skalania, gwałtu i zniewolenia zasady żeńskiej, kontroli seksualnej i grabieży oryginalnej esseńskiej formy słonecznej kobiecości - to wymaga rozpoznania, oczyszczenia zapisu historycznego, abyśmy mogły uwolnić od tego nasze narządy płciowe.

Przez wiele lat, krok po kroku, powoli jak żółw, pracowaliśmy, aby dojść do etapu zlikwidowania programu seksualnej niedoli. Znaleźliśmy wiele linii energetycznych działających w systemach AI, prądach Kelipot i podstawowych szablonach manifestacji 10, które są używane do uruchamiania NRG przez sieci w Wielkiej Brytanii. Zespoły strażników trafiły do tej sieci, naruszając jej system i wydobywając ciemne formy żeńskie tkwiące w strukturze Kelipot 5D-8D-11D. Te sztuczne konstrukcje replikują bramy Graala oraz ich sferyczne domeny i mają znaczenie w tworzeniu fantomowych kreacji esseńskiego podziału. Ta fałszywa matryca została zainstalowana podczas misji Jeszui poprzez holograficzną replikację naszego oryginalnego materiału genetycznego Christosa, który został następnie uformowany na Ziemi w sztuczne narządy płciowe, które Antychryst zaczął odwracać i gwałcić z pomocą rytuałów satanistycznych. Ciało Matki zostało podzielone na wiele różnych części, a materialne siły satanizmu wzięły te części i sztucznie nasyciły nimi światy macicy stworzone w tym celu do kolonizacji Ziemi - w ten sposób narodził się z nich szereg ciemnych pasożytów i satanistycznych stworzeń. Te światy łona zostały wykorzystane do narodzin stworzeń przeciwdziałających życiu, które skolonizowały tę zgniłą sieć, co doprowadziło do odwróceń i kreacji Mrocznej Matki oraz mutacji dokonywanych przez Obcych, aby kontrolować ciało kobiety i proces narodzin na Ziemi.

Po przesunięciu lemuriańskich linii czasu i usunięciu fragmentów form Mrocznej Matki AI, w kolejnym etapie projektu odzyskiwania Słonecznej Kobiecości pracowano nad odzyskaniem Wzgórza Świątynnego dla zasady Matki. Zespoły strażników musiały uzyskać dostęp do głębokich podziemnych warstw Wzgórza, gdzie znajduje się dojście do podstawowych warstw Matki i ciał Katarów, a następnie je odzyskać i zwrócić.

Wzgórze Świątynne i Graal 2D

Gwiezdne wrota, które łączą się z głównymi wrotami 2D, znajdują się we Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, a korespondujące z nimi miejsce znajduje się w Sarasocie na Florydzie. System wrót Graala 2D jest szczególnie pożądany i ceniony przez NAA, a ten konkretny węzeł został skolonizowany głęboko pod ziemią, skąd jest dostęp do wielu wymiarów całej sieci. Ów konkretny obszar był mocno chroniony i atakowany od czasu inwazji sumeryjskiej. Ponieważ naprawy sieci w tym konkretnym obszarze jest ryzykowne i niebezpieczne, zajęli się nim wysoce wyspecjalizowane zespoły strażników, którzy są ekspertami w budowaniu architektury holograficznej Krist-Krystallah, którą projektowali i organizowali stopniowo od tysięcy lat. Szeroki zakres i ogromna złożoność tych projektów wymagały połączonych działań kilku zespołów strażników, które pracują na różnych stacjach osi czasu w wielu wymiarach, w celu odzyskania kontroli nad tą konkretną siecią gwiezdnych wrót. Aby w tej kwestii odnieść sukces, potrzebne jest skrupulatne planowanie poszczególnych etapów projektu, który musi być realizowany przy użyciu białych rękawiczek i dokładnie w kolejności zgodnej z boskim harmonogramem. Priorytetem było odtworzenie i odzyskanie uwięzionych w podziemnej sieci przedstawicieli linii rodów Lutnian-Syrian-Elohimów z Niebieskiego Promienia, ponieważ większość niebieskich ludzi z zakodowanym awatarem przybyła na Ziemię przez portale Syriusza B, a wielu z nich utknęło w tym obszarze po inwazji NAA.

Przez wiele lat pewne zespoły strażników, które działają jako załoga naziemna, wracały na platformy Aurory między Drogą Mleczną a Andromedą, aby dokonać napraw architektury krystalicznej potrzebnej do korekty Wzgórza Świątynnego, w celu utrzymania zasady słonecznej kobiecości ciała Kosmicznego Krystallah. Chodzi o przywrócenie planecie głównych wrót Graala 2D i przywrócenie im Boskiej Matki oraz szablonu sofianicznego, aby struktura księżycowej kobiety, a także wiele żeńskich form duchów oszustów nie mogło przebywać tam a tym samym w sieci planety. Doszło do walk o dostęp do tej bramy, NAA wykorzystywała struktury Czarnego Sześcianu związane z siecią islamską na Bliskim Wschodzie, która opiera się na strumieniach Bafomet 2D i siatkach czarnej magii. Są to źródła zasilania odwróceń Mrocznej Matki, przy czym energia jest tam zbierana w celu działania minaretowych systemów kontroli umysłu w meczetach, po czym wraca do miejsca posadowienia Czarnego Sześcianu w Mekce. Negatywni kosmici z Czarnego Słońca współtworzyli religie oparte na kontroli, aby realizować własne cele i infiltrować wewnętrzne wrota Watykanu 5D i wrota Wzgórza Świątynnego 2D poprzez koordynację maszynerii Obcych i kultury śmierci, dzięki czemu przejmowali ludzką świadomość zbiorową za pomocą religii – islamskiej i chrześcijańskiej. Synowie Beliala infiltrowali judaizm w celu manipulowania oraz globalnej dominacji. Wielu nieżydowskich członków kabała twierdzi, że są Żydami, aby ukryć się za programem syjonistycznym. Każdy żądny władzy osobnik, zarówno człowiek, jak i nieczłowiek, pragnie posiadać części Bliskiego Wschodu, ponieważ ten obszar zawiera najbardziej strategiczne i najważniejsze planetarne wrota, dzięki którym można zdobyć dominację i sprawować globalną kontrolę.

Architekci strażnika i smoczego króla pracowali nad ponownym stworzeniem szablonów oraz ponownym szyfrowaniem żywiołów w ramach przygotowań do eksmisji demonów AI i przeniesienia stworzeń Mrocznej Matki wykorzystywanych do prokreacji w światach macicy. Te stworzenia Mrocznej Matki mają ogromny zasięg oraz wielkość, i mają za zadanie zakotwiczenie w światach piekła z widmowego świata podziemnego w systemie mieszanej rzeczywistości na Ziemi. Dokonali tego poprzez kolonizację systemu wrót 2D potężnymi formami Antychrysta i różnorodnych pasożytniczych hierarchii satanistycznych, które składają się na zasadę nieświętej trójcy, strukturę odwrotności życia, która automatycznie uruchamia satanistyczne nakładki na niżejwymiarowe linie geomantyczne, które mają dwukierunkowy dostęp do i z systemu czarnej dziury. Pozwala to cieniom, pasożytniczym energiom oraz bytom czarnej dziury biegać po liniach, na których osadzono odwrócenia Ciemnej Matki i architekturę księżycową, ponieważ maja tam demoniczne mieszkania, w których mogą bytować. Nieświęta trójca jest instalowana w celu prowadzenia księżycowych żeńskich odwróceń, rozprzestrzeniania czarnych sił i rozprzestrzeniania powiązanych archetypów Ciemnej Matki, które zostały zaprojektowane w celu uniemożliwienia kobietom na Ziemi pełnego ucieleśnienia szablonu Słonecznej Kobiety Marii. Ten wznoszący się, zbiorowy aspekt kobiecy jest ważnym elementem ciała świetlistego dla ucieleśnienia Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, a także ponownego złożenia skorygowanych świetlistych części ciała i skrzydeł duchowych. Aby przywrócić na tej Ziemi szablon Słonecznej Kobiety Marii, konieczne było całkowite przebudowanie Diamentowego Ciała Słońca dla linii rodów Serafinów Złotego Promienia. Istnieje jeden projekt dla Słonecznego Chrystusa Michała, a inny - dla Słonecznego Chrystusa Marii.

Po odzyskaniu Wzgórza Świątynnego i ponownym podłączeniu go do systemów bram Łuku Matki, które łączą się bezpośrednio ze Strefą Łuku, ponownie podłączono szablon ciała Krystallah, który będzie integrowany w tym roku. Wzgórze Świątynne ma nowe funkcje umożliwiające naprawy sferycznych domen energii istniejących w warstwach od 1D do 4D w celu uzupełnienia tonów rezonatora międzywymiarowego, które rozpuszczają i przerywają działanie siatki czarnej magii i odwrócenia Ciemnej Matki. Oznacza to, że siły satanistyczne, które wzywają siatkę czarnej magii do wzmocnienia swoich kreacji, nie będą już mieć dostępu do zebranej energii luszu, a czarnomagiczne praktyki przestaną być skuteczne w manifestowaniu ich osobistej woli. Jednak fakt, że tracą energię, sprawia, że są jeszcze bardziej zdesperowani i trzeba rozumieć, że będzie to burzliwy okres, ponieważ kontrolerzy będą walczyć o utrzymanie kontroli aż do ostatniego tchu. Niektórzy będą mogli zostać zrehabilitowani, gdy zgodzą się na protokoły, które obejmują ich duchowe uzdrowienie, podczas gdy inni nie dostąpią tej możliwości. Nastawienie NAA polega na tym, że jeśli nie mogą kontrolować i mieć Ziemi dla siebie, to nikt inny też nie może. Pamiętajcie więc, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby siać spustoszenie i zniszczenie, ponieważ tracą dostęp do mocy i kontroli poprzez czarną magię. Oznacza to konieczność pozostawania czujnym i świadomym, szczególnie w gęsto zaludnionych obszarach, ponieważ będą tam wdrażane różne programy grabieżcze.

Rozwiązywane kwestii Matki

Ponieważ obecny etap wznoszenia koncentruje się na powrocie Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, jest to czas, w którym wielu z nas będzie głębiej badać, co tak naprawdę znaczy być kobietą, i co to znaczy ucieleśniać prawdziwą zasadę żeńską. Czy to mężczyźni, czy kobiety, jeśli znajdą się na tym etapie duchowego rozwoju będą pracować nad tematem Matki, wewnętrznych kobiecych archetypów i związków. Urodziliśmy się na Ziemi z oszustem - Księżycową Matką, która zawsze była obecna, niosąc księżycową świadomość w sferze seksu, który jest w bezpośredniej opozycji do najwyższego Ja, niezrozumienie, kim jesteśmy jako kobiety na tym świecie i jak to przekonanie ukształtowało naszą rolę jak matki, córki czy żony. W tym roku będziemy kroczyć ścieżką gnozy, pamiętając i głęboko doświadczając odnowionego duchowego związku z zasadą świętej Matki, ponieważ znajdziemy ją głęboko wewnątrz świętego kryształowego serca, gdyż to ono przekazuje nam przesłania boskiej mądrości.

Ona przywraca nam uduchowioną kobiecą zasadę Kosmicznego Ciała Słonecznego, posiada klucze, które otwierają bramy do światów Boga. Należy pielęgnować pełen miłości związek ze świętą Matką, aby uosabiać świadomość Sofii i uzyskać dostęp do ponadczasowej, wiecznej mądrości całego Wszechświata. To Ona posiada prawdziwą moc i wiedzę o tajemnicach ożywiania stworzenia jako samej prima materia, boskiej kwintesencji, która tchnie życie wieczne w formę.

Sofiologia jest czczeniem słonecznego żeńskiego aspektu Christosa, jest wewnętrznym objawieniem mądrości Boga, tak jak zostało przekazane ludzkości, aby w równym stopniu kochać Matkę i Ojca, co na przestrzeni wieków wpływało na wielu starożytnych Esseńczyków i chrześcijańskich mistyków. Starajmy się celebrować Słoneczną Kobiecość i ponownie połączyć się głębiej z obecnością świętej Matki poprzez wspólną modlitwę.

Umiłowana święta Matko, proszę, objaw nam swoje święte serce, zgodnie z boskim porządkiem i harmonią.

Twoja prawdziwa obecność, Twoje sofianiczne ciało i treść Katarów i całą tego boską mądrość.

Proszę o pełne otwarcie mego serca, ponieważ pragnę otrzymać tę boską wiedzę i wyższą świadomość, co pozwoli mi przyjąć szablon boskiej obecności świętej Matki oraz być jednością ze sobą, być jednym z Jednią, wraz ze Wszechświatami.

Razem z naszymi ukochanymi rodzinami Aurory dziękujemy za utrzymanie struktury, która pozwala sofianicznemu ciału naszej najdroższej obecności świętej Matki i wszystkim słonecznym córkom Zofii, narodzić się ponownie na planecie, otrzymać miejsce na tej planecie, gdy celowo tworzymy tę świętą przestrzeń, aby uczcić Boską Matkę i wszystkie jej sofianiczne córki, aby przywrócić ich słoneczną świadomość, ich mądrość, ich wieczną miłość na tej Ziemi: do tego stworzenia, do ciała planety, aby pożywiła całą ludzkość i zalała tą wieczną miłością świadomość zbiorową.

Umiłowana święta Matko, proszę skieruj nas bezpośrednio do swojego serca, do swojego sofijskiego ciała, do twojej sofijskiej mądrości, która właśnie powraca na tę planetę - na tę Ziemię, abyśmy mogli przejawiać tę niebiańską świadomość, na którą ponownie otwieramy nasze umysły i ciała, ofiarując własne serca jako święte boskie naczynia na czystą miłość obecności świętej Matki i Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, ponieważ jest to przejaw obecności Boga.

I tak jest!

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Życzymy szczęśliwego okresu świątecznego, ferii zimowych i szczęśliwego nowego roku!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Christosa Sofii. Proszę, bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz