środa, 1 stycznia 2020

KRYSTALICZNA SIATKA POWIĘZI – LISA RENEE grudzień 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino. Na powięzi naszych ciał duży wpływ wywarła zmutowana siatka NET i uszkodzona struktura 3D. Matryca tkanki łącznej ciągle przechodzi przez transformacje i proces aktualizacji szyfrowania. Wielu z nas doświadcza nasilenia zmian strukturalnych i dostosowań następujących w matrycy fizycznej, które obejmują kości, skórę oraz krew, wraz ze zmianami w całym układzie tkanki łącznej powięzi. Ta fizyczna transformacja to makrokosmiczna paliadoriańska aktywacja ciał radialnych, powiązana z rozległym projektem wpływającym na całą sferę Ziemi, chociaż są tacy na ścieżce wzniesienia, którzy usuwali te mutacje związane z metatronicznym odwróceniem ze świadomości w poprzednich cyklach. Następuje rozwój oraz przemiana matrycy fizycznej i u większości ludzi przejawi pewne objawy wniebowstąpienia. Dlatego niezwykle ważne jest skupienie się na stworzeniu warunków do poszerzenia świadomości umysłowo-cielesnej, poświęcenie czasu na wewnętrzny spokój i medytację, osobistą refleksję i dbanie o ciało poprzez odpowiedni odpoczynek, a także zarządzanie stresem.

Krystaliczna siatka powięzi znajdująca się wewnątrz ludzkiego ciała wejdzie w tryb aktywny wraz z aktywacjami ciała radialnego, które podniosą świadomość do następnego poziomu świadomości wielowymiarowej, i jest to potrzebne do synchronizacji z odpowiednim korytarzem świadomości. Ta architektura należy do Kosmicznego Zakonu, który przekierowuje poziom świadomości grup do ich następnego cyklu ewolucji lub dokonuje przesunięcia linii czasu, co ostatecznie doprowadzi te grupy świadomości zbiorowej do spotkania w punkcie zerowym podczas cyklu wznoszenia się planety. Układ ciekłokrystaliczny powięzi zwiększa łączność między komórkami i komunikację wewnętrznej świadomości w centralnym układzie nerwowym, aby pokazać nam, które miejsca w ciele musimy leczyć emocjonalnie, aby stać się duchową całością. W wielu przypadkach ta ulepszona sieć powięzi pomaga w korekcie i naprawie centralnego układu nerwowego oraz mózgu - uszkodzonych przez sygnały kontroli umysłu sztucznej inteligencji, implanty obcych i szereg sztucznych nakładek, które są używane do podporządkowania świadomości mieszkańców planety.

Główne impulsy ulepszeń krystalicznej siatki powięzi pochodzą z sekwencji aktywacyjnych ciała radialnego i mają na celu usunięcie zniekształceń AI NET, zarejestrowane w powięzi jako pieczęcie śmierci oraz inne zniekształcenia dokonane na holograficznym szablonie, które utrudniają komunikację między komórkami. Planetarne pieczęcie śmierci znajdują się w warstwach subatomowych i są związane z metatronicznymi zniekształceniami, które osłabiają integralność komórkową, przyspieszają starzenie, zanik mięśni i pogarszają stan fizyczny organizmu. Należy również zauważyć, że nakładki epigenetyczne, które wpływają na programy negatywnego ego w niższych domenach trójwymiarowych, manifestują się przede wszystkim poprzez matrycę osobowości - struktury te w następnym roku ulegną znaczącemu rozpadowi w architekturze planetarnej.

Powięź, narząd informacji sensorycznej

Ciało ludzkie jest pokryte złożoną strukturą łączącą, która formuje się w matrycę ciekłokrystaliczną sieci tkanki łącznej zwanej powięź. Ta sieć tkanki łącznej łączy się z każdym większym układem w ludzkim ciele, a jej celem jest przekazywanie informacji sensorycznych i zestawów instrukcji przez wiele warstw matryc tkankowych, łącząc obwód wewnętrzny z zewnętrznym i tworząc wielowymiarowe warstwy duchowe. To krystaliczna siatka powięzi nasyca nasze komórki wielowymiarowym światłem i dźwiękiem, działając jako najważniejszy energetyczny system komunikacji w ciele fizycznym. Ciekłokrystaliczna sieć powięzi łączy się bezpośrednio ze wszystkimi poziomymi ciałami triady, które tworzą cały układ ciała radialnego, oraz głównymi 12 meridianami, które przecinają się z 12 liniami aksjonalnymi, które następnie komunikują się i wysyłają wiadomości do mózgu oraz do całego systemu nerwowego.

W obrębie tej złożonej sieci zintegrowanych tkanek, odbiorników i przekaźników energii powięź jest inteligentnym materiałem istniejącym pomiędzy komórkami, który pokrywa tkanki komórkowe i łączy te komórki z innymi komórkami w całym ciele. Powięź składa się przede wszystkim z kombinacji substancji, które zawierają różnorodne białka, takie jak włókna kolagenowe i cząsteczki siarki. Te białka strukturalne są splecione jako włókna skręcone razem w potrójne helisy, które tworzą płynną krystaliczną powłokę w całym ciele ludzkim, od stóp do głów. Zawarta w żywym ciele woda działa jak system nawodnienia umożliwiający przewodnictwo elektryczne we włóknach kolagenowych, co działa jak taśma ochronna, jak błoniasta bariera skórna owinięta wokół całego ciała.

Kiedy krystaliczna matryca w ludzkim ciele jest odpowiednio nawodniona, cały żywy system zostaje związany w cząsteczkach wody i jest zelektryfikowany, przekazując sygnały energii z dużo większą prędkością niż ośrodkowy układ nerwowy. Tak więc sieć powięzi staje się półprzewodnikiem przewodzącym elektromagnetyzm. Protony i elektrony iskrzą, aby pomóc w tworzeniu jonów, które są nieodłączne w biologicznym procesie jonizacji wznoszenia, generując plazmatyczne światło. Biologiczny proces jonizacji buduje i wzmacnia ciało świetlne, przygotowując wnętrze ciała i świadomość do przyjmowania oraz ucieleśnienia płynnego światła plazmy.

Działanie piezoelektrycznych efektów sieci powięziowej pozwala na przepływ energii życiowej w celu przemieszczania przez blokady w układzie meridianów i dalszego wspierania jonizacji biologicznej. Na przykład siecią powięzi, która łączy i aktywuje przepływy energii, a następnie porusza jej strumień w powiązanych wewnętrznych obwodach, można manipulować poprzez wywieranie nacisku fizycznego na dowolny zogniskowany obszar, co zmienia dynamikę elektryczną występującą w całej strukturze warstw matryc cielesnych. Dodatkowo, sieć powięzi odbiera impulsy energetyczne, które otrzymujemy z kosmicznego porządku, które zostały odfiltrowane jako transmisje energii do warstw ciała radialnego, które następnie są dalej filtrowane w celu przekazania do poziomych ciał triady lub zwymiarowanych osłon. Sieć powięzi działa jak kondensator potrzebny do zaabsorbowania prądu energetycznego, gdy ciało fizyczne poddawane jest dodatkowej ekspozycji na fale elektromagnetyczne i plazmy międzygalaktyczne, które są przesyłane podczas wznoszenia się planety. Moduluje stopniowe obniżanie aktywacji częstotliwości do poziomu, na którym ciało fizyczne może sobie poradzić aby przetrwać i nie wysadzać obwodów.

Powięź została inteligentnie stworzona w celu zintegrowania wszystkich części ludzkiego ciała z holistyczną żywą matrycą. Jest to pierwotny układ narządów, który został zaprojektowany dla ujednolicenia wszystkich układów ciała w celu syntezy funkcji fizycznych, abyśmy mogli osiągnąc stan równowagi energetycznej lub homeostazy. Kiedy dochodzi do uderzenia w jedną mniejszą część powięzi, komunikuje się ona we wszystkich połączonych ze sobą strukturach, w ten sposób wpływa na cały żywy system ciała.

Powięź to krystaliczna matryca tkanek łącznych, która magazynuje i porusza wodę w całym ciele, a działa jako sieć światłowodowa, przenosząca napięcie i częstotliwość oscylacyjną w całym układzie bioneurologicznym dzięki właściwościom półprzewodnikowym. Powięź istnieje w trzech głównych warstwach: powierzchniowa powięź znajduje się pod warstwami skóry, głębsze warstwy powięzi otaczają i osadzają kości, chrząstki, narządy oraz mózg, a najgłębsze warstwy znajdują się w błonach surowiczych, które wydzielają płyny wypełniające jamy ciała. Te płyny ustrojowe smarują wydzieliny pochodzące z gruczołów i komórek surowiczych, ułatwiając główne funkcje organizmu, takie jak trawienie, oddychanie i wydalanie odpadów metabolicznych. Tak więc, jeśli właściwości ciekłokrystaliczne nie są w stanie funkcjonować z braku nawodnienia lub zablokowania, powięź zestala się i twardnieje, niezdolna do przesyłania sygnałów energetycznych czy informacji, co prowadzi do odczuwania bólu fizycznego, nierównowagi emocjonalnej i problemów z poruszaniem się.

Powięź jest elementem potrzebnym do utrzymywania złożonego wewnętrznego obwodu komunikacji między tkankami komórkowymi, jak komunikacja między komórkami, a także do łączenia wszystkich warstw żywych składników macierzy, które istnieją w ludzkim ciele. Sieć powięzi pomaga w funkcjonowaniu wszystkich układów narządów, utrzymując sieć energetycznej łączności między wszystkimi częściami ciała jednocześnie, zapewniając przy tym powierzchnię smarującą każde włókno każdego mięśnia.

Powięź jest głównym elementem strukturalnym układu wewnętrznego, zapewnia przeciwwagę dla układu kostnego poprzez tensegrity (integralność wymiarowa), jest również systemem przekaźnikowym, kluczowym narządem percepcji sensorycznej i jest potrzebna dla gojenia się ran pourazowych, kontroli stanu zapalnego oraz bólu. Sieć powięzi pozwala ciału być bardziej elastycznym, umożliwia rozciąganie i ściskanie tkanek poruszających się w wielu kierunkach bez utraty ich elastyczności oraz siły. Jednak, gdy powięź zostaje zablokowana przez chroniczny stres lub zastój spowodowany duchową raną lub obrażeniem zewnętrznym, blokada ta może wywołać niekorzystny wpływ na zdrowie, energię, dobre samopoczucie i mobilność - wpływa na całe nasze życie.

Krystaliczna siatka powięzi działa jako transporter inteligentnych informacji, takich jak te otrzymywane z bodźców pochodzących ze świata zewnętrznego, poprzez przekazywanie tych danych do wewnętrznego pola energetycznego ludzkiego ciała. Informacje zebrane z warunków środowiskowych są przesyłane do komórek ludzkiego ciała w celu ustalenia, które geny są transkrybowane w komórce i jakie zestawy instrukcji są potrzebne do zestawu funkcji w celu optymalizacji układów organizmu. Na przykład komórki w ciele wytwarzają produkty przemiany materii wymagające detoksykacji, a sieć powięzi dostarcza do sieci komórkowej informacje potrzebne komórce, aby ułatwić proces detoksykacji komórkowej, a następnie pomóc dostarczyć składniki odżywcze tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Sieć powięzi pełni tę samą funkcję w zakresie uwalniania i usuwania energetycznych odpowiedników toksyn, takich jak implanty, sygnały AI i pasożyty energetyczne, co obejmuje podczepienia negatywnych istot i nakładki hybrydyzacyjne kosmitów. Te elementy są uważane za zanieczyszczenia energetyczne, które muszą zostać usunięte z żywego krystalicznego ciała i świadomości, ponieważ mają negatywny wpływ – jak odpady przemiany materii, które stają się toksyczne.

Trauma zarejestrowana w powięzi

Żyjemy w kulturze śmierci, która w dużej mierze ignoruje zbieranie ran emocjonalnych, tworzących się jako normalne ludzkie reakcje na wielokrotne terroryzowanie, a także przeżywanie chwil grozy.

Kiedy chroniczny stres i trauma pozostają nieuleczone, ciało przejawia je we wzorcach napięcia oraz blokadach, które mogą utkwić w powięzi. Te wzorce napięcia zaczynają zmieniać i dostosowywać język ciała, ruchy, a także postawę, a wraz z upływem czasu umysł i emocje zaczną dostosowywać się do tej samej sztywności lub wiążących wzorców ciała. Powtarzalne nawyki, które tworzymy w odpowiedzi na ciągłe wzorce stresu, łączą się z automatycznymi reakcjami na pewne zdarzenia lub wyzwalacze, które mogą zacząć zakłócać lub blokować przepływ energii i komunikację komórkową. Zamiast odbierać sygnały od duszy i ducha, powięź zaczyna się zestalać i twardnieć tworząc blokady oraz powodować sztywne trzymanie się wzorców.

Powtarzające się schematy, które lęgna się w umyśle instynktownym, uruchamiają negatywne mechanizmy, wzorce zniekształceń w ruchach i postawie ciała fizycznego. Jeśli w świadomości tkwi sygnał lub wzór strachu, będzie on odtwarzał się w ciele. Kiedy występują emocjonalne wyzwalacze lub sprzężenia z tym, co powstało w traumatycznym wzorze pamięci komórkowej, układ nerwowy nadal odbiera ten sygnał, który przenika przez wzorce nerwowo-mięśniowe, co może skutkować wiązaniem, które blokuje się w powięzi.

Ból emocjonalny, uraz fizyczny i traumatyczne zdarzenia są przechowywane jako blokady w żywej matrycy ciała, w której sieć powięzi funkcjonuje jako system komunikacji komórkowej, magazynujący zapis traumy w krystalicznej matrycy, dopóki źródło bólu nie zostanie usunięte, uwolnione lub zintegrowane. Są to zapisane w warstwach ciała rany energetyczne, często zagrzebane głęboko, które powodują uczucie zapaści i bezradnej rezygnacji, głęboko wpływając na funkcje sieci powięzi, zaburzając jej funkcję duchową. Wspomnienia o traumie zapisane w ciekłokrystalicznej sieci powięzi rozciągają się na wiele wcieleń, galaktyczne historie i historyczne zapisy osi czasu, które wpływają na cykl ewolucyjny oraz zbiorową świadomość całej rasy ludzkiej. Chodzi o wszystko, czego rasa ludzka doświadczała w uniwersalnej macierzy czasu.

Gdy te traumy pozostają nieleczone, generują blokady, a tym samym mogą tworzyć szereg dysharmonii w warstwach fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych. Osoba świadoma lub empata może odczytać i wyczuć nagromadzone emocje zapisane w postawie i mowie ciała innych osób, a także uzyskać ocenę okoliczności, w których przechodzą one do bieżących wydarzeń. Wszystkie emocje, myśli i traumy mają unikalną sygnaturę energetyczną, a obserwując język ciała oraz słuchając obecnych warunków energetycznych, możemy otrzymać wiele danych na temat przeszłych doświadczeń, które przyczyniają się do obecnego stanu świadomości osoby, miejsca lub rzeczy. To naturalne, że biologia człowieka interpretuje zakresy odczuć emocjonalnych w ciele, które pomagają nam ocenić odpowiednie działania, gdy jesteśmy świadomi warunków środowiskowych, na które jesteśmy narażeni w obecnych czasach. Funkcję tę ułatwia sieć powięzi na płaszczyźnie fizycznej, podczas gdy matryca duszy ułatwia wyższą percepcję sensoryczną wiedzy komórkowej i przekazuje tę inteligencję energetyczną warstwom fizycznym. Tak więc, gdy nasza sieć powięzi zostaje uszkodzona, zablokowana lub stłumiona przez jakąś formę urazu, zakłóca holistyczny system komunikacji oraz przesyłania wiadomości całej biologii i wielowymiarowych warstw świadomości.

Nieleczone tego typu blokady mogą wywoływać uczucie przytłaczającego stresu, który oddziela nas od duszy i ciała duchowego, napełniając uczuciem strachu oraz przerażenia. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że rany emocjonalne i związane z nimi traumy mogą wywierać kontrolę nad naszą biologią, co wpływa na język ciała i postrzeganie rzeczywistości, a także na ciało świetliste. Te same blokady są również duchowymi ranami, które wywierają kontrolę nad funkcjami ciała świetlistego, niszcząc i tłumiąc świadomość. Wystawienie na traumy emocjonalne jest wykorzystywane jako metoda walki duchowej, dlatego mądrze jest pamiętać, że społeczeństwo kontrolerów 3D związane z kulturą śmierci specjalnie utrudnia nam życie. Poddawanie mas powtarzającym się urazom emocjonalnym jako znormalizowanym zachowaniom społecznym jest aktem walki duchowej, która pozbawia wielu ludzi ich wrodzonej zdolności do poczucia bezpieczeństwa i dostatku. Zakłóca naturalny proces ucieleśniania sygnałów odbieranych od duszy i ducha przez sieć powięzi, utrudniając tym samym zdolność do bycia w pełni sobą, bycia zdolnym do wypełnienia celu życiowego. Atakowanie ludzi częstotliwością strachu, onieśmielanie i wiktymizacja jest skuteczną metodą zniewolenia świadomości stosowaną przez NAA oraz kontrolerów, mającą na celu blokowanie sygnałów od ducha na rzecz generowania sygnałów strachu w powięzi.

Trauma i pasożyty

Trauma może otwierać w ciele ścieżki dla różnych pasożytów energetycznych i niezdrowych duchowych podczepień, które mogą formować się w więzy energetyczne czy odpływy dające im pożywienie, co dalej wytwarza miazmę. W wyższej wizji sensorycznej blokady takie mogą wyglądać w polu energetycznym osoby jak czarna ośmiornica energetyczna z wieloma mackami rozłożonymi w różnych kierunkach. Zablokowanie lub implant można wykryć jako powstałe w wyniku wewnętrznej traumy na osi czasu jednostki, z kilkoma liniami ciemnej energii poruszającymi się po warstwach ciała, więc taka osoba nieświadomie stale odtwarza bolesne wspomnienia tkwiące w zapisie komórkowym. Czasami może to wyglądać jak sznurki lalki marionetki, za pomocą których ciemna istota manipuluje ofiarą w celu wzbudzenia bolesnych reakcji lub uzależnień, które są aktywowane przez pewne emocjonalne lub mentalne wyzwalacze zapisane w jej pamięci. Często te sznury wydają się być owinięte lub osadzone wokół powięzi i stymulują emocjonalne działania lub traumatyczne elementy związane z duchowymi ranami.

Kiedy te głębokie rany tkwią w ciele osoby i mają podłączenia, są również połączone z nadawanymi programami sztucznej kontroli umysłu, które są specyficzne dla bieżącej narracji wprowadzanej w systemach przekonań 3D. Może się zdarzyć, że nie zagojona rana przyciąga istotę pozawymiarową lub negatywnego bezcielesnego ducha, wibrującego na tym samym poziomie częstotliwości bólu, który przyczepia się do ran tej osoby. W ramach tego niszczycielskiego pasożytniczego związku umysł i ciało jednostki zaczną dostosowywać się do negatywnego wzorca bytu, a następnie powięź zaczyna odzwierciedlać ten sam wzorzec, co zaczyna powodować rozkład energii siły życiowej na poziom komunikacji między komórkami.

Tak więc, uzdrowienie sieci powięzi odgrywa ważną rolę na wszystkich poziomach traumy i bólu, czy to sytuacji emocjonalnych, obrażeń fizycznych, stanów zapalnych, kumulacji toksyn, czy też od podczepień takich jak pasożyty energetyczne. Włókna kolagenowe w tkance łącznej powięzi również odgrywają aktywną rolę w przekazywaniu inteligentnej energii pomiędzy mięśniami a strukturą szkieletową, razem działając jako rezonator częstotliwości harmonicznych w matrycach ciała krystalicznego. Im silniejsze środowisko wewnętrzne służące utrzymaniu wibracji i rezonansu częstotliwości harmonicznych duszy, monady oraz awatara, tym silniejsze staje się ciało odpychające pasożyty i siły demoniczne przed drenowaniem i podczepianiem do ciała.

Umysł, emocje i ciało są ze sobą głęboko powiązane za pomocą bioneurologii, ponieważ powięzi mają tendencję do utrzymywania nierozwiązanej traumy emocjonalnej lub fizycznej zarejestrowanej w tkankach, co może blokować pewne wzorce negatywnego myślenia i destrukcyjnych zachowań, które przyciągają negatywne byty. Kiedy powtarzające się cykle negatywnego warunkowania wynikają z nieleczonych traum, gromadzą się w warstwach negatywnej treści emocjonalnej, zwiększając wewnętrzne blokady, tak że osoba może mieć trudności z kontrolowaniem swoich automatycznych impulsów, które zostały ustawione jako mimowolne reakcje traumatyczne. Niestety, negatywne byty i typy kontrolujące, z natury drapieżne, agresywnie wykorzystują inne, które postrzegają jako słabsze z powodu tych zinternalizowanych traum. Traumy są duchowymi ranami, które drastycznie pogarszają ogólną siłę ciał świetlnych i zostały zaprojektowane, aby szkodzić duszy w celu zwiększenia pasożytniczego wyzysku.

Domeny energii sferycznej lub poziome ciała triady

W skali makrokosmicznej uniwersalnej matrycy czasu w środku pola Merkaby znajduje się tarcza lub sfera energii, w której wewnątrz przejawionej formy holograficznej zachodzi proces indywiduacji. Ta sfera energii istnieje w środku pola Merkaby, dokładnie w punkcie centralnym, gdzie trzymany jest plan tej formy, pozwalający rzutować tę świadomość na materię, dzięki czemu indywidualna świadomość doświadcza trójwymiarowego czasu i przestrzeni. Każdy wszechświat harmoniczny składa się z trzech sferycznych domen energii, które są zagnieżdżone w sobie i otoczone barierą częstotliwości, w środku której znajduje się elektromagnetyczny program matematyczny, rzutujący hologram na trzy wymiary czasu.

W uniwersalnej matrycy czasu jest osadzonych pięć wszechświatów harmonicznych, każdy z trzema tarczami lub trzema sferycznymi domenami energii. Każdy podzbiór trzech składa się z przestrzeni wymiarowych, które istnieją w tym konkretnym trójwymiarowym spektrum częstotliwości lub w domenie elektromagnetycznej w tym wszechświecie harmonicznym. Na przykład: pierwszy wszechświat harmoniczny jest miejscem, w którym inkarnowaliśmy w tym cyklu ewolucji tutaj na Ziemi. Składa się z trzech warstw widm wymiarowych częstotliwości w 1D-2D-3D, które składają się z trzech sferycznych domen energii macierzy osobowości i fizycznej płaszczyzny materii. Podczas cyklu wznoszenia ciało planetarne przechodzi w kolejne trzy warstwy spektrum wymiarowego, istniejące w warstwach 4D-5D-6D, te zaś tworzą kolejne trzy sferyczne domeny energii, które obejmują całą matrycę duszy, i to znajduje się w drugim wszechświecie harmonicznym.

Kiedy inkarnujemy w trójwymiarową domenę elektromagnetyczną, odciskamy holograficzny szablon kompletnego uniwersalnego Drzewa Życia, a wszystkie te pięć harmonicznych warstw wszechświata kieruje instrukcjami naszego strumienia świadomości, który doświadcza czasu i przestrzeni. Pięć poziomów wszechświatów harmonicznych reguluje prędkości wirowania dla wszystkich pól Merkaby, które przenoszą prądy elektromagnetyczne, zgodnie z prawami struktury i częstotliwości istniejących w każdym systemie. Na przykład szybkość wirowania planetarnych pól Merkaby reguluje cykle narodzin, ewolucji i śmierci wszystkich gatunków istniejących na planecie.

Opiekunowie twierdzą, że obca maszyneria została zainstalowana w ciele planetarnym głównie w celu kontrolowania prędkości wirowania Merkaby, a tym samym modyfikowania genetycznego i kontrolowania kierunku strumienia zbiorowej świadomości mieszkańców planety. W ten sposób każda jednostka otrzymuje strumień siły życiowej, poziom świadomości, formę materii i doświadczenie z projekcją holograficzną z szablonu DNA swojego ciała świetlnego oraz połączeń, jakie nawiązała ze spiralami Merkaba, które przenoszą się z tych pięciu wszechświatów harmonicznych. To pozwala dopasować pola Merkaby do właściwych pozycji, które ułatwiały wzniesienie planety, a także do dalszej biologicznej duchowej ekspansji jej mieszkańców. W mrocznym cyklu po Rebelii Lucyferian architektura planetarna w niższym wszechświecie harmonicznym została odcięta od interakcji i odbierania transmisji energii organicznej z wszechświatów wyższych harmonicznych. W rezultacie wzniesienie planety i istot ją zamieszkujących w 12-niciowej matrycy krzemianowej stało się niemożliwe.

Wszystko to zmieniło się na osi czasu wzniesienia w 2012 r., dlatego teraz mamy te energetyczne połączenia między osobistym ciałem świetlnym, które jest mikrokosmicznym polem Merkaba, a makrokosmicznym polem Merkaba, które transmituje szereg energii promieni z poziomów planetarnego, galaktycznego i uniwersalnego. Makrokosmiczne strumienie energii promieni są przekazywane przez domeny elektromagnetyczne, i powinny być odbierane przez ciała promieniowania mikrokosmicznego lub ciała radialne zindywidualizowanych form świadomości, istniejących w niższych wszechświatach harmonicznych. Wielu ludzi na Ziemi ma uszkodzone lub zablokowane ciało świetlne, więc nie mogą przyswajać energii makrokosmicznej tych pięciu warstw, które tworzą ciało radialne, a ciało świetlne nie jest w stanie prawidłowo rozprowadzać siły życiowej po całym ciele.

Aby rozszerzyć strumień siły życiowej poza mechanizm kontroli podstawowych 10 sztucznych pól Merkaby na Ziemi i zacząć naprawiać odwrócone pola metatroniczne oraz miazmaty, każdy będzie musiał rozwinąć się duchowo i usunąć maszyny Obcych, fałszywe tożsamości i zacząć płynąć z prądem trójfalowym tarczy Christosa. Wzorzec Christosa jest holograficznym szablonem dwunastkowym, który nieustannie rozszerza się, aby przepuszczać strumienie siły życiowej, które napływają z pól Boskiego Źródła aż do najniższego wszechświata harmonicznego. Te siły fali trójkowej ponownie przeciągają subharmoniczne przez każdą domenę elektromagnetyczną, która utrzymuje oryginalny boski ludzki szablon całego splecionego DNA 12.

Odcisk Christosa zaczyna krążyć i rozszerzać warstwy ciała radialnego strumieni o wyższej częstotliwości do DNA-RNA z linii aksjomatów, które wysyłają go bezpośrednio do osobistej sferycznej domeny energii, kierując prąd do poziomych ciał triady. Każda sferyczna domena energii jest szablonem dla poziomego ciała triady, który odpowiada trzem zgrupowanym niciom DNA połączonym z domeną elektromagnetyczną tego konkretnego wszechświata harmonicznego. Aktywacja pól Merkaby w każdym z wszechświatów harmonicznych odnosi się do jednego zestawu trzech nici DNA, który odpowiada triadzie ciał duchowych; poziomy duszy, monady, awatara i świadomości rishic.

Poziome ciała triady składają się z pól trionowych, jednostek świadomości antymaterii z najwyższego wszechświata harmonicznego, co pozwala zindywidualizowanej świadomości na tworzenie połączeń energetycznych z pierwotnym źródłem światła, które występuje poza macierzą czasu. Korytarze wiodące do światów Boga są również określane jako Punkt Centralny Wszystkich Związków, są to poziomy transmigracyjne i domena prawdziwych Mistrzów Wniebowstąpionych oraz Kosmicznych Obywateli.

Połączone ze sobą warstwy zbiorcze wszystkich pięciu poziomych ciał triady, które obejmują wszystkie sferyczne domeny energii, nazywane są ciałem radialnym. Są to wielowymiarowe sfery tożsamości, które obejmują i chronią poziome ciała triady. Ciało radialne kontroluje wszystkie wewnętrzne domeny energii sferycznej, które dalej rządzą holograficzną projekcją na osiach czasu, których doświadcza indywidualna świadomość, gdy inkarnuje się we wszechświatach harmonicznych. Obieg pola Merkaby wraz z zestawami instrukcji, które przechodzą do osobistej tarczy chrystusowej, a następnie do szablonu DNA poszczególnych osób informuje ciało radialne o konkretnym modelu rzeczywistej manifestacji holograficznej, która jest doświadczana w czasie.

Ciało radialne

Większość nie zdaje sobie sprawy z tego, że rozległa tkanka łączna sieci powięzi jest przejawem zestawu instrukcji pramaterii kapsułek tkankowych i złożonych pasm krystalicznych, które tworzą wielowymiarową sferę tożsamości, energetyczną strukturę ciała radialnego.

W obrębie duchowej anatomii ludzkiego ciała świetlnego istnieją niezwykle subtelne warstwy kapsułek tkankowych, które działają jak energetyczna skóra, utrzymująca razem pięć sferycznych warstw poziomych ciał triad, które są wspólnie nazywane ciałem radialnym. Pięć poziomych siatek triad to sferyczne domeny energii, które utrzymują pole morfogenetyczne dla ciał mentalnych i stacji tożsamości w czasie. Każda formacja kuli energii w osłonie ciała triady tworzy warstwę w poziomej strukturze 12-elementowej siatki Drzewa i jest bezpośrednio połączona z ciałem mentalnym oraz zasadą męską, która buduje wewnętrzną konfigurację rdzenia pionowego. Ciało radialne utrzymuje sfery w formach, które tworzą kapsułki tkanek lub błony wokół wszystkich warstw naszych poziomych ciał triady, które są tarczami strukturalnymi, działającymi jako dźwigary nośne i podłoga do naszego wewnętrznego mieszkania duchowego.

Wszystkie żywe formy mają ciało radialne, które otacza każdą sferyczną domenę na każdym poziomie gęstości, przez które dzięki instrukcjom w planie ciała świetlnego przepływają prądy siły życiowej. Każda żywa istota posiada taką kapsułkę przypominającą skórę, która otacza całe ciało fizyczne. Ciało radialne składa się ze wszystkich pięciu poziomych ciał triady, które tworzą trzy sferyczne warstwy lub tarcze strukturalne. Tarcze poziome są szablonami organizacyjnymi, które instruują świadomość przebywającą w ciele i jego wielowymiarowe prądy siły życiowej, zarządzając konfiguracją zaginania fal świetlnych i dźwiękowych, aby stworzyć całość wymiarowego hologramu warstwowego. Każda tarcza pozioma rządzi funkcjami tej konkretnej warstwy wymiarowej w czasie i przestrzeni i łączy się bezpośrednio z procesem duchowego wcielenia, dodatkowo kontrolując mechanizm spirali Merkaby w każdej sferze. Kiedy ciała poziome zjednoczą się w polu trójcy, wówczas dwie warstwy tarcz w każdej kulistej domenie aktywują się, wyrównując kapsułki tkanek, przy czym ciała te łączą się, co jest nieodłącznym elementem procesu integracji ciała duchowego, dostrajającego do wzniesienia, aby ułatwić ucieleśnienie wyższej świadomości.

Ciało radialne otrzymuje główny zestaw instrukcji dotyczących swojej formy materii fizycznej i hologramu manifestacji z sieci tarcz awatara Christosa oraz szablonu DNA, a także z osobistej 12-elementowej siatki Drzewa Życia. Gdy wielowymiarowe prądy siły życiowej przemieszczają się przez linie meridianów i docierają do każdej z pięciu sferycznych poziomych warstw tworzących ciało radialne, świadomość rzutuje plan, który uzewnętrznia projekcję holograficzną. W kapsułkach tkankowych poziomych ciał triady, które formują się w zbiorcze ciało radialne, podobnie jak w strukturze nadialnej, istnieją niezwykle subtelne strumienie energii zwane Radis. Te strumienie energii działają jak modulator prądów siły życiowej poruszających się między sferami nieobjawowymi i przejawionymi, które płyną do systemów obiegu energii pól Merkaby, rozmieszczając zestawy instrukcji w całym ciele. Radis są odpowiedzialne za przekształcanie pierwotnych prądów świetlnych i dźwiękowych siły życiowej w jednostki elektromagnetyczne, które są jonowe w celu generowania szerokiej gamy interakcji chemicznych i jonizacji biologicznej. Jon to atom lub cząsteczka, która ma ładunek elektryczny netto z dodatkowymi lub brakującymi elektronami. Zatem pierwotne prądy siły życiowej wytwarzają pola jonowe, generując widmo fal częstotliwości i plazmy, które są podstawą elektromagnetyzmu we wszechświatach niższych harmonicznych.

Ciało radialne działa podobnie do ekranu projekcyjnego, który tworzy nasz ruchomy hologram i określa jakość życia, którego doświadczamy w chwili obecnej. W ten sposób możemy uznać to ciało za filtr świadomości lub soczewkę, przez które świadomość może postrzegać wielowymiarową rzeczywistość lub wieczny czas. Struktury ciała radialnego ułatwiają wielowymiarowej sekwencji transdukcję narodzin, aby wielowymiarowa świadomość doświadczyła materii fizycznej w holograficznym szablonie ciała świetlistego. To w punkcie zerowym, przecięciu pulsów przeszłości do przyszłości, które istnieje w czasie wiecznym i chwili obecnej, przecina się i komunikuje bezpośrednio z całym ciałem radialnym. Kiedy żyjesz w chwili obecnej i obserwujesz otoczenie jako współczujacy obserwator, ciało radialne rzutuje twoją świadomość poza czas, trzymając punkt zero.

Ciało radialne otrzymuje informacje dzięki obiegowi energii spiralnej Merkaby w ramach instrukcji zawartych w osobistym planie i DNA 12-elementowej siatki Drzewa, aby uformować ciało dla świadomości. Podczas procesu wznoszenia, gdy dwa lub więcej ciał poziomych łączą się w ciele radialnym, aktywacja ta tworzy zwymiarowany poziom pojazdu Merkaba. Kiedy generowany jest pojazd Merkaba, struktury niższego wymiaru szablonu ciała poziomego w ciele tym rozpuszczają się, rozszerzając się na poziom kolejnego wszechświata harmonicznego, a następnie wewnątrz pojazdu Merkaba formuje się nowy szablon transharmonicznej ascendencji. Transharmoniczny pojazd Merkaba jest polem trionowym przed światłem i dźwiękiem, w którym świadomość, ciało duchowe, może przenosić się poprzez projekcję myśli do wybranego określonego miejsca w czasie lub poza czasem. Ta zaawansowana zdolność świadomości pojazdu z diamentową matrycą słoneczną Merkaba była replikowana za pomocą maszyn Obcych z częściowym sukcesem, co spowodowało ogromne zniszczenia w organicznej macierzy czasu i jest znane jako technologia Looking Glass opracowana głównie przez grupę Zeta z Oriona.

Meridiany akupunkturowe i powięzi

Linie meridianów łączą się z każdą z pięciu warstw ciała radialnego, są też połączone ze sobą nawzajem, można do nich uzyskać dostęp poprzez punkty akupunkturowe, które rezonują bezpośrednio z ciekłokrystaliczną matrycą sieci tkanek powięzi. W starożytnych tekstach dotyczących akupunktury, sprzed czasów Chińskiej Republiki Ludowej, kiedy ustalono zasady obecnej tradycyjnej medycyny chińskiej (TCM), sieć powięzi była w praktyce akupunktury traktowana jako system pośredniczący.

Kanały akupunktury są skorelowane z płaszczyznami powięzi, a punkty akupunktury pobudzają krążenie sygnałów energetycznych przez ścieżki energetyczne stymulując siatkę powięzi. Punkty akupunktury i linie meridianów w ciele fizycznym przebiegają w miejscach, w których w sieci powięzi występuje większa ilość wiązek tkanki łącznej. Wszystkie metody akupunktury bezpośrednio współdziałają z siecią krystaliczną powięzi i korygują nierównowagę energetyczną. Dlatego jednak podczas interakcji z wielowymiarową siecią komunikacyjną w ludzkim ciele nie można stosować ujednoliconych standardów akupunktury.

Sieć powięzi ludzkiego ciała jest fizycznym substratem reprezentowanym przez meridiany energii, które zostały zmapowane w starożytnych czasach, poprzedzając obecny rozwój nauki i są reprezentowane przez tradycyjną medycynę chińską z pewnymi ograniczeniami. Aby głęboko zrozumieć praktykę akupunktury w celu leczenia różnorodnych dolegliwości fizycznych i problemów duchowych, specjalista musi mieć świadomość wielowymiarowych funkcji energetycznych sieci krystalicznej powięzi łączącej komunikację komórkową z komórką, a także podstawowe zrozumienie anatomii ludzkiego ciała świetlistego. Powięź nie jest statycznym składnikiem tkanek miękkich, ale jest kompletnym narządem czuciowym, który chroni ciało przed szeregiem czynników chorobotwórczych.

Meridiany to ciągi punktów akupunkturowych, które są kanałami przepływów energii przez matryce ludzkiego ciała, przecinające się w warstwach fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych. Każdy meridian odpowiada określonemu układowi narządów, ale obejmuje także większe funkcje współdziałające z innymi narządami i pokrewnymi energiami. Istnieją bezpośrednie powiązania anatomiczne z punktami akupunktury i liniami meridianów, łączących się z siecią tkanki łącznej powięzi, która kieruje świadomość i informacje sensoryczne do warstw ciała radialnego. Tych 12 głównych meridianów w ciele można badać i lepiej rozumieć za pomocą metod tradycyjnej medycyny chińskiej, które mają na celu zapewnienie dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez trwałą równowagę energetyczną.

Powięź jest matrycą strukturalnego wsparcia dla fizycznego naczynia 3D, gdyż owija się wokół całej macierzy ciała, aby utrzymać funkcje w środowisku wewnętrznym, co umożliwia przepływy energii w postaci punktów akupunktury i meridianów w każdej części ciała. W potrójnych helisach istnieją struny powięziowe, tworzące sieć linii, które są zrównane z meridianami znajdowanymi w danym miejscu. Wszystkie ludzkie narządy i tkanki są pokryte ciekłokrystaliczną matrycą tych tkanek łącznych, tworzących złożoną sieć delikatnych błon, które łączą się i przenikają we wszystkich warstwach macierzy ciała. Dla optymalnego zdrowia i funkcji ludzkie ciało potrzebuje swobodnego, zrównoważonego przepływu energii siły życiowej przez meridiany, linie aksjonalne i ciało świadomości. Akupunktura jest środkiem pomagającym przywrócić równowagę energetyczną w tych systemach poprzez otwarcie połączeń komunikacyjnych między komórkami a warstwami duchowo-energetycznymi.

Istnieje 12 głównych meridianów, które działają w macierzy tkanki łącznej powięzi, które dalej przecinają się w 12 pionowych liniach aksjonalnych, te po połączeniu biegunowości wystrzeliwują diagonalną siatkę diamentową, która wzmacnia większą krystaliczną matrycę ludzkiego pola energetycznego lub ciała świetlnego. Te meridiany i linie aksjonalne działają razem jako holistyczny system, który wprowadza równowagę energetyczną i integralność do struktury oraz funkcji ludzkiego ciała. Kiedy powięź jest zablokowana lub ograniczona, informuje nas, że w naszym układzie meridianów mamy blokadę energetyczną, a ta blokada dodatkowo zatrzymuje dopływ składników odżywczych do tkanek komórkowych.

Akupunktura regulująca obieg chi za pomocą igieł została przedstawiona ponad 2000 lat temu w podręcznikach akupunktury i udowodniono, że zaangażowanie sieci tkanki łącznej w działanie akupunktury w celu osiągnięcia efektu terapeutycznego jest odpowiedzialne za dostarczenie sygnału energetycznego do niektórych miejsc w matrycy. Istnieją studia przypadków pokazujące odpowiedź tkanki łącznej i wzrost mechanizmu działania otaczających tkanek po wprowadzeniu igły. Wskazuje to, że skuteczność akupunktury zależy bezpośrednio od interakcji z żywą inteligentną świadomością w krystalicznej matrycy powięzi. Ważnym następstwem zrozumienia sieci powięziowej i jej złożonego systemu meridianów jest to, że wzajemne połączenia i interakcje ludzkiego ciała są uważane za całkowicie interaktywne i adaptacyjne, co sugeruje przekonanie, że zrównoważone zdrowie można najlepiej osiągnąć poprzez całościowe i zintegrowane podejście.

Nakładka epigenetyczna

Wraz z aktywacjami ciała radialnego zmienia się pozycja stacji tożsamości, które istniały w punkcie centralnym jednej trójwymiarowej sferycznej domeny w matrycy osobowości, na inną trójwymiarową sferyczną domenę w matrycy duszy. Aktywacje te powodują zmiany w markerach epigenetycznych, połączonych z matrycą kości, mięśni i powięzi, które aktywują nowe poziomy energetycznych ścieżek sygnalizacyjnych.

Epigenetyka odegrała kluczową rolę w kształtowaniu naszej osobowości i poczucia siebie, a także warunkuje nasze systemy przekonań 3D o naturze rzeczywistości. Jest to podstawa wszystkiego, czym myślimy, że jesteśmy, co zostało ukształtowane ze środowiska zewnętrznego, a następnie wchodzi w interakcje z naszą unikalną sygnaturą genetyczną, aby wygenerować szereg reakcji przyczynowo-skutkowych. Programowanie kontroli umysłu, które uruchamia programy negatywnego ego, jest szczególnie ukierunkowane na częstotliwość warstw splotu słonecznego 3D, i jest to główna stacja tożsamości, która formuje się w naszych świadomych funkcjach umysłu oraz matrycy osobowości. Wszystkie zewnętrzne bodźce energetyczne, na które jesteśmy narażeni w świecie materialnym 3D, widzialne i niewidoczne, a także czynniki dziedziczone od przodków i społeczności, są niektórymi kluczowymi składnikami tego, jak nasze geny wyrażają określone cechy, które tworzą sposób świadomego programowania ego. Kiedy rozpoczynamy proces duchowego wniebowstąpienia, otwiera się nasze centrum serca i podczas tych pierwszych etapów przechodzimy przez ciemną noc duszy, wtedy ego się rozpuszcza i niszczy systemy wierzeń utrzymywane wcześniej przez niższe stanowiska tożsamości. Z biegiem czasu i doświadczeniem te epigenetyczne czynniki zewnętrzne wywierają na nas coraz mniejszy wpływ, wzmacnia się prawdziwa, wewnętrzna Jaźń, wewnętrzne duchowe Ja.

Zasadniczo epigenetyka to wpływy biologiczne, które tworzą nakładki na genomy i mogą zmieniać ekspresję genów bez trwałej zmiany struktury DNA. Kiedy rodzimy się w tym świecie, jesteśmy wstępnie zaprogramowani nakładkami epigenetycznymi i zaczynamy nosić te nakładki społecznych myśli i przekonań, z których wiele jest bardzo szkodliwych oraz niszczących dla naszego ciała i świadomości. Jednak gdy rasa ludzka budzi się i zaczyna rozszerzać świadomość, możemy zdecydować o skierowaniu umysłu na pozytywne i wzmacniające myśli oraz obrazy, które przekształcają epigenetyczne nakładki, zmieniając linię czasu i kierunek przeznaczenia, który ma być zgodny z naszym najwyższym wyrazem.

Tak więc, osoby przebudzające się duchowo w nadchodzącym cyklu na 2020 r. i później, będą świadkami poważnych przemian w myślach, przekonaniach i postrzeganiu świadomości zbiorowej, które zostały wcześniej utworzone przez epigenetyczne nakładki 3D i zamknęły zbiorową świadomość w programach negatywnego ego. Daje to możliwość odblokowania tych aspektów świadomości zbiorowej, które są utrzymywane w czasie, jest to odblokowanie umysłu lub zwolnienie blokady czasowej, co pozwoli ciału duchowemu ponownie połączyć się z ciałem fizycznym.

Jak wspomóc powięzi

Wielu z nas ten nowy cykl aktywacji wpływający na sieć powięzi może skłonić do przeanalizowania praktyk opieki zdrowotnej w celu poprawy przewodnictwa matrycy bioelektrycznej, jednocześnie doświadczając fizycznego uwalniania i łagodzenia bólu. Aby przełamać zastałe wzorce lub traumy zarejestrowane w powięzi i ciele energetycznym, można zastosować różne formy masaży, pracy z ciałem oraz powięzią. Akupunktura, metody uwalniania mięśniowo-powięziowe, Somatic Experiencing (SE), ćwiczenia napięcia i uwalniania z traumy (Tension & Trauma Release Exercises lub TRE), terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia strukturalna Sterlinga, a nawet taniec, rozciąganie, medytacja, używanie blastera powięzi lub wałka terapeutycznego (w domu). Niezależnie od tego, w jaki sposób zamierzamy połączyć się z naszą powięzią i otworzyć kanały komunikacji w matrycy ciekłokrystalicznej, starajmy się zwiększyć spójność i zdolność przystosowywania się ciała, gdyż podlega ono ogromnej presji na transformację i ewolucję.

Kiedy patrzymy na fizyczną strukturę powięzi, niezwykle ważne dla utrzymania elastyczności i nawilżenia tkanek są: kolagen, siarka, sole komórkowe, krzemionka, biotyna i nawodnienie. Ponieważ cały system powięzi zmienia się, korzystne może być wsparcie ciała dodatkową suplementacją. Najważniejsze są proszki i płyny kolagenowe wraz z odpowiednim nawodnieniem. Zwłaszcza jeśli masz więcej niż 40 lat i czujesz fizyczne objawy utraty mięśni, sztywności tkanki łącznej, trzeszczenia i sztywności stawów, elastyczności czy ruchomości lub bólu przy jakimkolwiek ruchu fizycznym.

Jak wiemy, są to czasy wielkich zmian, w których elastyczność i zdolność adaptacji mentalnej, emocjonalnej oraz fizycznej zapewniają dodatkowe wsparcie. Obecny proces polega na ciągłym nasłuchiwaniu i odkrywaniu sygnałów, które wysyłają do nas nasze ciała, pozostając jednocześnie tak obecnym i reagującym, jak to tylko możliwe.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Życzymy szczęśliwego okresu świątecznego, ferii zimowych i szczęśliwego nowego roku!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Christosa Sofii. Proszę, bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz