piątek, 30 marca 2018

PRAWO PŁCI – LISA RENEE marzec 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, wraz z przesuwaniem się do następnego Wszechświata harmonicznego, w naszych ciałach świetlistych zachodzą pewne zmiany, które wpływają na mechanikę Merkaby i na funkcje płciowe ciała świetlistego. Dzięki tym zmianom pojawią się nowe możliwości odkrywania i leczenia wszelkich wynaturzeń płci, które możemy w sobie nosić. Zmiany te pogłębiają również naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób zasady dotyczące płci przejawiają się w prawach naturalnych, a także, w jaki sposób jednoczące zasady płci manifestują się jako ciało sferyczne diamentowego Słońca Krystallah. Wraz z aktywacjami paliadoriańskimi pojawiają się nowe matematyczne proporcje Diamentowego Słońca siatki Drzewa Życia, które ucieleśniają się z liniami Adamowymi. W opozycji do tego wzmacnia się agresywna forma rozstroju płci, która jest powiązana z programem transhumanizmu. Obserwujemy działania w kierunku lansowania operacji zmiany płci, dlatego omówimy niektóre wpływy, jakie transgenderyzm może mieć na duszę i ciało świetliste.

Wszystkie rzeczy istnieją w ramach zasady tworzenia płci - wszystko ma zasadę męską i żeńską, która wytwarza siły metafizyczne. Siły te organizują się w ramach duchowych planów, co przekłada się na zasadę płci, która manifestuje się na wszystkich płaszczyznach wymiarowych. Prawo rodzaju przejawia się we wszystkim, dlatego nie ma aspektu życia, świadomości i stworzenia, w którym nie byłoby zasady męskiej oraz żeńskiej. Nie jest możliwe, aby tworzenie na danym poziomie miało miejsce bez tego prawa powszechnego, nawet wtedy, gdyby zasady płci zostały zreplikowane, odwrócone lub zmanipulowane za pomocą sztucznej technologii. Niezależnie od tego, czy jest to proces naturalny czy sztuczny, prawo płci zawsze będzie miało zastosowanie do tego, co zostało zamanifestowane. Zasada płci jest nierozerwalnie związana z każdą istniejącą formą, w tym z ciałem ludzkim, zaprojektowanym w oparciu o biologię płci. Ważne jest, aby mieć świadomość, że prawo płci jest na Ziemi celowo naruszane, uszkadzane i zniekształcane przez NAA, ponieważ dzielenie zasady płci na groteskowe mutacje służy ich planom zniewolenia.

Chociaż prawa płci i prawo biegunowości są ze sobą ściśle powiązane, ważne jest, aby sobie uświadomić, że obie płcie zawierają biegunowości, z obwodami płynącymi od magnetycznej północy do magnetycznego południa, poruszając się u mężczyzn i kobiet w różnych lub przeciwnych kierunkach. Na planie fizycznym ciała męskie i żeńskie odzwierciedlają się nawzajem dzięki korelacji wibracyjnej, która zachodzi podczas interakcji między polaryzacją dodatnią oraz ujemną, która przebiega przez coś, co można nazwać północą magnetyczną w kierunku magnetycznego bieguna południowego. Główny obwód położenia biegunów magnetycznych jest utrzymywany w płaszczyźnie poziomej struktury ciał świetlistych w kompleksie serca i zespole sakralnym, który reguluje ruch energii świadomości w ciele świetlistym poprzez meridiany, linie aksjonalne, sfery wymiarowe i centra czakr. Jednakże, kiedy zunifikujemy płaszczyzny poziomej i pionowej biegunowości w ramach zasady płci ciała świetlistego, rozwijamy neutralny punkt we wszystkich centrach energetycznych, łącząc zasady płci, które manifestują się jako ciało życia wiecznego lub ciało sferyczne Diamentowego Słońca Krystallah.

Aby zacząć jednoczyć mężczyznę i kobietę w sobie, musimy zrozumieć, że niezależnie od tego, czy ktoś jest mężczyzną czy kobietą, posiada zarówno zasady płci, jak i pozytywne oraz negatywne bieguny w ciele i świadomości. Nie ma sposobu, aby zmienić prawo płci w ludzkim ciele, chociaż może ono zostać zniekształcone przez błędną interpretację i szkodliwe zachowania, takie jak przekonanie, że płeć należy utożsamiać z seksualnością czy preferencjami seksualnymi. Każdy mężczyzna ma w swoim ciele elementy energii kobiecej, a w ciele świetlistym specyficzne zasady kobiece, a każda kobieta ma w swoim ciele składniki energii męskiej z pewnymi zasadami męskimi w swoim ciele świetlistym. Bez względu na to, jak mały jest element tworzenia - od mikroskopijnych poziomów cząstek subatomowych po skalę planet, gwiazd i systemów słonecznych - wszystko powstaje zgodnie z prawem płci.

Gdy między zasadami płci wprowadzamy energetyczną syntezę, syntetyzujemy również siły polarności obecne w punkcie neutralnym lub zerowym, i jest to ewolucyjna podróż procesu wniebowstąpienia, który łączy naszą fizyczną Jaźń z naszymi ciałami duchowymi i ostatecznie z boskim Źródłem. Aby osiągnąć samokontrolę w życiu, konieczne jest zrozumienie prawa płci, które istnieje we wszystkich rzeczach, i poszukać naturalnej równowagi energetycznej, jaka istnieje pomiędzy tymi parami przeciwieństw. Kiedy żyjemy w harmonii z prawem płci, to katalizuje głębokie duchowe uzdrawianie, które neutralizuje karmiczne obciążenia i miazmatyczne wzorce, pozwalając nam być zjednoczonymi i żyć w rosnącej harmonii z siłami istniejącymi w świecie zewnętrznym. Ezoterycznie, aby prawdziwie zrozumieć prawo płci, należy postrzegać je daleko poza fizycznymi klasyfikacjami i biologicznymi ograniczeniami, pojmując, że najwyższą naturą zasady płci jest świadomość Jedności. Świadomość jedności jest wewnętrznie zintegrowana z Kosmicznym Suwerennym Prawem Boga albo Prawem Jedni, a świadomość jedności jest pierwszą praktyką prawa. To uświadamia nam, że aby być w harmonii z Prawem Jedni i doświadczać świadomości jedności, musimy dążyć do zrozumienia zasad płci i starać się zjednoczyć wszystkie aspekty oraz archetypowe siły, które działają w naszej tożsamości płciowej.

Naprawienie rozdzielenia płci

By móc się rozwijać i urzeczywistnić duchowy cel, musimy poznać zasadę męską oraz żeńską, naprawić ich oddzielenie, które objawia się poprzez nasze wewnętrzne relacje ze sobą. Kiedy uznamy, że z natury reprezentujemy zarówno zasadę męską, jak i żeńską, oraz że fakt ten jest niezmienny, możemy doświadczyć, w jaki sposób nasz związek z naszym wewnętrznym mężczyzną i kobietą wpływa na wszystkie zewnętrzne relacje. Zazwyczaj rozwiązanie męczących problemów związanych z powracającymi schematami lub wszelkiego rodzaju konfliktami, zależy od tego, jak czujemy się przy matce i ojcu. Jakość naszych relacji, niezależnie od tego, czy są one zdrowe i zrównoważone, czy też chore i wypaczone, zawsze jest odbiciem więzi dziecka z rodzicem - w tym życiu i innych wcieleniach.

Ten wzorzec płci będzie odzwierciedlał na zewnątrz do innych to, jak nieświadomie odczuwamy siebie, dopóki nie zrozumiemy wpływu, jaki mają na nas te archetypy, i dopóki nie wykonamy wewnętrznej pracy, która pomoże nam przekroczyć oraz uzdrowić te bolesne wzorce. Dbanie o zbudowanie silnej wewnętrznej Jaźni, zawsze obejmuje emocjonalną i duchową eksplorację natury rozdzielenia płci, przegląd przekonań, które ukształtowały naszą świadomą tożsamość dotyczącą męskości i kobiecości.

Jeśli podświadomie lub świadomie jednej płci nadamy większą wartość niż drugiej, i znajdzie to odzwierciedlenie w tym, jak traktujemy innych, zwiększymy rozłam, dysharmonię i konflikty władzy we wszystkim, co przejawiamy na zewnątrz. Jeśli utrzymamy poziomy pogardy lub myślimy, że jedna płeć jest ważniejsza, mądrzejsza lub lepsza, skazujemy się na porażki dotyczące życia i osobistych relacji, emitując tę pogardę na tę samą zasadę płci, która istnieje w również w nas. Mężczyźni, którzy wyrządzają krzywdę kobietom lub je nienawidzą, niszczą wewnętrzną kobietę. Kobiety, które wyrządzają krzywdę mężczyznom lub ich nienawidzą, niszczą wewnętrznego mężczyznę. W rezultacie, w wyniku wewnętrznej separacji płci, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, przechodzą do programu seksualnej niedoli. Oto przykład tego, czego potrzebuje każda osoba, chcąca znaleźć w sobie pełnię i spełnienie, a co niszczy przez nieświadome działania / wybory, jakich dokonuje na zewnątrz, jeszcze bardziej rozdzielając płcie.

Podczas procesu wznoszenia zaczynamy powracać do wspomnień z dzieciństwa, aby zaobserwować, jakie doświadczenia uformowały się w nasze systemy wierzeń w dorosłości, tak abyśmy mogli rozwikłać nasze głębsze uczucia i postrzeganie archetypów męskości i kobiecości. Wielokrotnie oznacza to, że będziemy musieli zająć się miejscami w ciele fizycznym, w których tkwi bolesny konflikt lub trauma emocjonalna. Kiedy już zdamy sobie sprawę z archetypowych wpływów otaczających nasze doświadczenia i przekonania zebrane wokół tematu kobiety-mężczyzny, możemy zacząć usuwać bolesne wzorce płci z własnych zachowań i zacząć je zmieniać. Odkrywając te wzorce i postawy, zwracamy uwagę na to, co pojawia się w naszych relacjach z innymi, w szczególności na wszelkie wzorce destrukcyjne, które pojawiają się w związkach intymnych i seksualnych.

Jeśli zwracamy uwagę na to, co te wzorce płci dla nas oznaczają jako systemy wartości i wybieramy uwolnienie się od dogmatów oraz statycznych ról, pozwalając im odejść, możemy doświadczyć głębokiego duchowego uzdrowienia. Trzeba wiedzieć, że każda relacja, która rozwija się w oparciu o oszustwo, odgrywana przez fałszywą tożsamość lub kontrolowana przez kontrolę umysłu, nigdy nie będzie oparta na zdrowym fundamencie, który buduje zaufanie. Bez bezwarunkowej miłości, uczciwości, pełnego ujawnienia i zaufania między ludźmi zaangażowanymi we wszelkiego rodzaju relacje międzyludzkie, związek skazany jest na porażkę za sprawą niszczycielskich wzorców, które go zapoczątkowały. Możemy zdecydować się na nawiązanie głębokich relacji z innymi lub grać jakąś rolę wobec ludzi, którzy troszczą się o nas, aby czuli się najbardziej komfortowo. W społeczeństwie zachodnim, fałszywy król tyranii lub zniewieściały samiec pasuje do polaryzacji z mroczną matką, zakodowaną księżniczką lub femme fatale, i dopóki ludzie grają te powierzchowne archetypy ofiary, nigdy nie zawracają sobie głowy prawdziwym wejrzeniem wewnątrz siebie, a sytuacja karmiczna, która ich łączy, budowana jest na ruchomych piaskach i jest domkiem z kart.

Płeć nie ma z natury stałych ról ani oczekiwań seksualnych, wszystko to można określić jako to, co jest najbardziej zdrowe i zrównoważone, aby wspierać naszych wewnętrznych mężczyzn i wewnętrzne kobiety! Ta rewolucyjna czynność świadomego stawania się bardziej autentycznym, może radykalnie zmienić nasze wszystkie zewnętrzne więzi, zbudować harmonię poprzez zmianę relacji, jaką mamy z istniejącą w nas zasadą płci. Żyjąc w harmonii z prawem płci, żyjemy prościej, łatwiej, płynniej i bardziej harmonijnie realizując zdrowe oraz zrównoważone relacje z każdą płcią, aby dalej rozkwitać i rozwijać głębokie znaczące związki. Gdy decydujemy się kochać siebie bezwarunkowo i dajemy sobie pozwolenie, aby żyć tak autentycznie jak to możliwe, nawet jeśli nasze wybory są oceniane lub krytykowane przez innych, porzucamy powierzchowność.

Zniszczenie więzi między rodzicem a dzieckiem

Jednak w świecie 3D istnieją destrukcyjne wzorce płci, które zostały opracowane przez sieć kontrolerów. Dlatego, aby pozbyć się dezorientacji i powrócić do klarowności na temat płci, wszyscy musimy wykonać wewnętrzną pracę emocjonalną, gdyż ponosimy odpowiedzialność za własne ciała, umysły i ducha. Kontrola umysłu ustanowiona przez NAA ma zaszkodzić relacji rodzic-dziecko, aby zniszczyć potencjał świętego małżeństwa kobiety i mężczyzny w okresie dorosłości, co zostało opisane jako wypaczenie archetypu fałszywego rodzica przez programy ofiara-kat. Jeśli uzdrowimy wewnętrzne wzorce płci związane z matką i ojcem, dostajemy kolejny klucz do zrozumienia prawa płci, który otwiera nas na świadomość jedności.

Fałszywy rodzic został stworzony, aby ingerować w duchową więź między matką a dzieckiem od chwili narodzin, a następnie niszczyć duchową więź między ojcem a dzieckiem. Ten szkodliwy wzór najczęściej powoduje odłączenie ciała fizycznego od duszy i duchowych rodziców, od prawdziwej matki i ojca, których nazywamy boskim Źródłem. To jest przeznaczone do odrzucenia wewnętrznego duchowego rodzica, a także do ustanowienia nadużyć jako społecznie akceptowanych zachowań zgodnych z archetypowymi wzorcami matki-ojca. Archetypy matki i ojca mają tendencję do nieświadomego odgrywania w naszej psychice ról autorytetów, więc programowanie ma na celu zrównanie ról rządów, religii i władzy wojskowej, aby przywłaszczyć sobie naszą więź z rodzicami. Każą nam czcić fałszywych rodziców nie kwestionując ich autorytetu. Dotyczy to wszystkich filarów kontrolujących społeczeństwa. Patriarchalna dominacja ustanowiona w kulturze śmierci NAA miała na celu uruchomienie podświadomego i świadomego programowania umysłu zmuszającego mężczyzny oraz kobiety do nienawidzenia siebie wraz z szeroką kulturową mizoginią, która radykalnie szkodzi zarówno mężczyznom, jak i kobietom, gdyż lansuje zachowania duchowo obraźliwe. Jest to strategia podziału płci poprzez wypaczanie oraz odwracanie archetypów matki i ojca w naszym społeczeństwie.

Fałszywy rodzic utrwala w dziecku program seksualnej niedoli, a ono później w wieku dorosłym przyciąga do pary kogoś z ekstremalnie przeciwstawnym biegunem wspólnych obciążeń karmicznych, które jeszcze bardziej dzielą zasadę płci. Jeśli nie wiemy, jak wyleczyć lub zunifikować naszą wewnętrzną zasadę płci, przepaść pomiędzy rolami męskimi i żeńskimi w świecie zewnętrznym wciąż się poszerza, zwiększając uczucie oddzielenia i inne wypaczenia. Ponieważ ego czuje się rozłączone i nieszczęśliwe, skutkiem jest nieszczęśliwe małżeństwo i rozwiązły seks, gdyż taka osoba wierzy, że trawa jest zawsze bardziej zielona gdzieś indziej, a dzieje się to przez elementy wewnętrznego podziału płci.

Kiedy badamy nasze motywacje, systemy percepcji oraz przekonań na temat męskości i kobiecości, a także wszystkie przypisane nam role płci, możemy zdecydować się na zjednoczenie ich cech, zauważając, jak wyrażają się ich aspekty. Ponieważ zamierzamy ujednolicić oraz zharmonizować naszą wewnętrzną męskość i kobiecość, syntetyzujemy biegunowość tych sił z powrotem w neutralność lub jedność. Proces ten uwalnia najwyższy potencjał duchowy naszej kryształowej istoty, realizującej nasz boski cel wypełnienia, co zwielokrotnia jego trwałe źródło wiecznego, żywego światła, wewnątrz i na zewnątrz.

Prawo biegunowości lub para przeciwieństw

Naturalne prawo biegunowości, zwane także parą przeciwieństw, przeplata się z prawem płci, ale nie należy ich ze sobą mylić. Zasadniczo oznacza, że rzeczy, które mogą wydawać się przeciwieństwami, faktycznie różnią się stopniem dodatnich i ujemnych biegunów lub jedną z dwóch stron tego samego elementu. We wszystkim istnieją dwie strony polaryzacji. Wszystko jest podwójne - wszystko ma bieguny, wszystko ma swoje przeciwieństwa, a przeciwieństwa są jak lustrzane odbicia. Kiedy widzimy, jak obie strony tych biegunów działają w świecie, obserwując je ze stanu neutralnego, możemy wznieść się ponad przeciwstawne energie i problemy, które mogą generować. Możemy przekształcać nasze myśli i sytuację, po prostu podnosząc wibrację ponad stan spolaryzowany, poprzez utrzymywanie stanu neutralnego lub współczującego obserwatora.

W niektórych konfiguracjach można zauważyć te same powtarzające się wzorce biegunowości, które są w absolutnie każdej energetycznej postaci lub formie materii i to, że ten wzór powtarza się w warstwach wielowymiarowych. Na przykład: wszystkie warstwy wymiarowe w Wszechświatach Harmonicznych mają połączone ze sobą bloki budulcowe materii i antymaterii, które powstają z ładunków dodatnich, ładunków ujemnych i potencjału energii neutralnej lub punktu zerowego.

Aby stworzyć obwody pętli sprzężenia zwrotnego do zwielokrotnienia źródła energii z otwartego źródła lub do kierowania energią skończonego źródła energii do kogoś lub czegoś, ładunki te muszą przyciągać się i łączyć ze sobą. Dodatni lub ujemny ładunek energii jest nierozerwalnie związany z siłami, które są regulowane przez prawo płci i prawo polaryzacji, i to jest struktura, z której zostało stworzone wszystko w tym Wszechświecie. Dzięki prawu biegunowości podczas podróży ewolucyjnych pojawia się wiele formacji grup dusz, które przeważnie są obciążone biegunowością ujemną – z reguły oznaczającą służenie sobie, lub dodatnią - związaną ze służbą dla innych. Spójrzmy, jak działa prawo biegunowości w blokach materii.

Główne trzy warstwy bloków wszelkiej materii we Wszechświecie to:

1.Elektron, proton i neutron jako dodatnie, ujemne lub neutralne jednostki świadomości.
2.Matematyka, jako język kodów do tworzenia projektów i struktur.
3.Siły i energia, które obejmują spektrum częstotliwości, oscylacji i wibracji kolorów.

Podstawową jednostką materii cząstek jest atom, który składa się z gęstego centralnego jądra otoczonego chmurą elektronów i protonów. Tutaj protony mają dodatni ładunek elektryczny, elektrony mają ujemny ładunek elektryczny, a neutrony nie mają ładunku elektrycznego. Atom zawierający taką samą liczbę protonów i elektronów jest neutralny elektrycznie. Atomy są niezwykle małe, a każda substancja stała, ciecz, gaz i plazma składają się z neutralnych lub zjonizowanych atomów, które określają przyrost lub utratę elektronów w atomie. Więc nawet w atomie działa prawo biegunowości i prawo płci. Rozsądnie jest uważać, że nasza biologia składa się z atomów, które są posłuszne naturalnym prawom płci, natomiast jeśli zdecydujemy się zignorować tę prawdę, znacznie zwiększymy rozłam między fizyczną percepcją a wyższą duchową świadomością. Kiedy dokonujemy wyborów, które naruszają prawa natury, odłączamy się od naszego ducha i dlatego cierpimy.

Aby lepiej zrozumieć model użyty poniżej do opisania dodatniego i ujemnego ładunku w prawie biegunowości, rozważmy zarówno cząstkowe, jak i anty-cząstkowe budulce materii. Naszym głównym celem jest opracowanie zestawu instrukcji wykonanego w polu elektromagnetycznym, w związku z czym nasz model będzie miał tendencję do używania ustawienia antycząstek, które są odpowiednikiem masy cząsteczkowej. Aby lepiej wyjaśnić: w rezultacie poniższe informacje będą przeciwne do obecnego głównego konsensusu naukowego dotyczącego przypisywania dodatniego lub ujemnego ładunku elektronom i protonom, w odniesieniu do atomowej teorii materii.

Bloki konstrukcyjne cząstek - elektron (ujemny lub -ve), proton (dodatni lub + ve) i neutron 0.

Bloki konstrukcyjne antycząstek - elektron (dodatni lub +ve), proton (ujemny lub –ve) i neutron 0.

Przyjmując tę informację, każda osoba, miejsce lub rzecz będzie posiadała energetyczną polaryzację w materii cząstek i podwójnej materii antycząstkowej, a ta kombinacja jest zrównoważona lub ważona w jednej formie energetycznej biegunowości lub jej przeciwieństwa. Ostatecznie naszym duchowym celem jest ujednolicenie i połączenie materii cząstek i materii antycząstek naszej świadomości oraz ciała poprzez proces integracji polaryzacji. Integracja biegunowości identyfikuje i lokalizuje tę treść świadomości, która może nie być w stanie połączyć się ze sobą, a ma zamiar zjednoczyć w punkcie neutralnym. Jest to również reprezentowane w naszych fizycznych ciałach męskich lub kobiecych, i wyraża się w materii jako biegunowość. Podczas gdy może nam się wydawać, że nasze fizyczne ciało istnieje w materii w jednej formie polaryzacji, nasze wewnętrzne oraz zewnętrzne energie zawierają jednocześnie zarówno zasadę męską, jak i kobiecą. Na przykład na planie pionowym fizyczne ciało ludzkie jest podzielne na górę i dół oraz przez centralny kanał pionowy na prawą stronę męska i lewą - kobiecą. Istnieje wiele naturalnych cech męskiej i żeńskiej zasady, które dotyczą wszystkich osobników gatunku ludzkiego, ale musimy rozpoznać to, co jest nienaturalne i obce mężczyźnie a co kobiecie, i wyrzucić to ze świadomości.

Prawa strona ludzkiego ciała to wzorzec płci męskiej, który jest zasadą siły czynnej z wewnętrznym zespołem obwodów elektrycznych działających jako przekaźnik elektryczny dodatnio naładowanych elektronów. Męski spin w tej konfiguracji w strukturze 3D ma tendencję do przepływu spiralnego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podczas przemieszczania się w inne miejsce we Wszechświecie Harmonicznym, może nastąpić zmiana kierunku wirowania na przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

Lewa strona ludzkiego ciała to wzorzec płci żeńskiej, który jest zasadą siły biernej z wewnętrznym zespołem obwodów elektrycznych działających jak magnetyczny odbiornik ujemnie naładowanych protonów. Kobiecy spin w tej konfiguracji w strukturze 3D ma tendencję do przepływu spiralnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Podczas przemieszczania się w inne miejsce we Wszechświecie Harmonicznym, żeński element może odwrócić sposób wirowania w prawo.

Dlatego w ustawieniu antycząstkowym, biorąc pod uwagę, że męskie elektrony - naładowane dodatnio - oddziałują z protonem zasady żeńskiej, które są naładowane ujemnie, i że z powodu wzajemnego oddziaływania pojawi się obrót w kierunku męskim - zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W odpowiedniku żeńskim, w ustawieniu antycząstkowym, biorąc pod uwagę, że protony żeńskie są naładowane ujemnie, oddziałują z elektronami zasady męskiej, a interakcja domyślnie spowoduje obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Te dwie zasady sił energetycznych: męskie i żeńskie, łączą się, tworząc zakresy elektromagnetyzmu i innych sił, których doświadczamy na planecie. Przy pewnym obrocie spinu, gdy mężczyzna i kobieta jednoczą się, ładunki ujemne i dodatnie znoszą się, przechodząc do poziomu neutralnego, który jest punktem zerowym lub źródłem energii z otwartego źródła.

Zgodnie z instrukcjami opiekunów, aby uwolnić się od struktury dwufalowej, która wymusza przepływ energii w zamkniętej pętli i utrwala prąd zwrotny oraz energię martwego światła, możemy zmienić warstwy powłok antycząstkowych z pomocą wyższej świadomości, co aktywowuje stan obojętny elektrycznie, który pozwala neutralnym siłom emitować sprzężenia zwrotne z naturalnego światła życia. Zasada ta dotyczy struktury anatomii duszy w ludzkim ciele świetlistym, a także systemów planetarnych w poszukiwaniu wolnej i odnawialnej energii. Ten sam potencjał energetyczny jest związany z koncepcją systemów darmowej energii, które są otwarte i samowystarczalne, jednak zostało to ukryte przed ludzkością, aby uniemożliwić do niej dostęp. Kiedy zrozumiemy, w jaki sposób wszyscy możemy mieć dostęp do samopodtrzymującego się źródła światła, jako energii otwartego źródła, wtedy aktywujemy wyższą wiedzę duchową, aby przestrzegać prawa biegunowości. Kiedy ludzkość zrozumie to prawo i powody, dla których kontrolerzy decydują się naruszać prawa natury w celu wzmocnienia podziału płci oraz odwrócenia sił polaryzacji, możemy w końcu ewoluować do przyszłości, która otwiera dostęp do darmowej energii z otwartego źródła dostępnego dla wszystkich.

Aby być energetycznie zrównoważonym, zharmonizowanym i pogodzonym ze sobą, musimy uznać wewnętrzną i zewnętrzną polaryzację. Uznając wartość i konieczność tego, w jaki sposób prawo biegunowości i prawo płci rządzą naszym życiem, możemy naprawdę poznać siebie.

Stan pól Merkaba

W wyniku cyklu wznoszenia i przejścia do następnego Wszechświata Harmonicznego, coraz więcej mieszkańców Ziemi wkracza w stan struktur Merkaba, co aktywuje częstotliwości czwartej warstwy DNA. Oznacza to, że ciało planetarne i ciało fizyczne przekształcają się w mniej gęste stany światła, przesuwając kąt, w którym obracały się cząstki. Pola Merkaby są parami pól elektromagnetycznych opartych na prawie płci, które są męskimi spiralami elektrycznymi i żeńskimi spiralami magnetycznymi, obracającymi się w przeciwnych kierunkach i w pełni ze sobą splecionymi. Przeciwległe wirujące spirale pól Merkaba działają jak system naturalnej cyrkulacji energii pomiędzy cząstką a warstwami antycząstkowymi, które istnieją we wszystkich liniach czasu, i równoległych wszechświatach w całej macierzy czasu, aż po Boskość. Pola Merkaby to rzeczywiste pojazdy dla podróżującej świadomości, przez które częstotliwości prądu elektromagnetycznego, takie jak fale siły życiowej Kundalini, krążą wszystkie energie, a tym samym wchodzą do przestrzeni wymiarowej i z niej wychodzą.

Każda osoba ma pole Merkaba, w którym biegną męskie i żeńskie energie, które są połączone z jej naturalnymi funkcjami, co ma znaczenie dla ekspansji świadomości i dla krążenia siły życiowej w ciałach, tak aby były energetycznie zrównoważone oraz zdrowe. Poprzez połączenie męskich i żeńskich zasad podczas duchowego wznoszenia się i w wyniku postępującej aktywacji pojazdu Merkaba, biologia ma zdolność wejścia w stan budowania przeciwbieżnych spirali pola Merkaba. Budowa pojazdu Merkaba pozwala na podróż w czasie lub przejście do wyższych wymiarów, a pierwsze etapy tego doświadczenia dla większości wznoszących się ludzi będą miały miejsce podczas snu. Zdolność do wejścia w Merkabę zależy od względnej równowagi pomiędzy zasadą męską i żeńską, którą dana osoba osiągnęła na poziomie świadomości. To daje nam informację, że pole Merkaba i pojazd do wznoszenia się również w pełni podlegają prawu płci.

Ciało Diamentowego Słońca ma 12 nici DNA, co pozwala aktywować wielowymiarowe pola Merkaba, które zmieniają zapis transdukcji urodzeniowej, aby móc uzupełnić dopływ energii do ciała. Oznacza to, że gdy uaktywniają się spirale Merkaba, linia czasu zapisu z chwili urodzenia w obecnej tożsamości przesuwa się w kierunku przyszłości. Linia czasu, w której tożsamość wznoszących się świadomości narodziła się w liniach czasu trzeciego wymiaru, faktycznie przesuwa się w inne miejsce. Ciało Diamentowego Słońca ma cztery duże, wzajemnie obracające się, spiralne pola Merkaba, które łączą się tworząc razem doskonałą eliptyczną sferę światła, która przestawia rdzeń przejawiania ciała w wieczną siatkę świetlną.

1 komentarz:

  1. To jest zajebiste ! To pul mnie!!! Kwantowe tępo !!! Lubię to razem z duchem !! Wola ???????

    OdpowiedzUsuń