środa, 25 października 2017

LISA RENEE październik 2017 INTEGRALNOŚĆ OSOBISTA cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, ponieważ dystans między energiami rozwidlającymi rośnie, widzimy, że wielu ludzi zaczyna przebijać się przez pęknięcia. Tym razem jest to szczególnie trudne dla tych, którzy nie mają silnego kompasu moralnego i podstawowego poczucia Jaźni. Ponieważ ujemna polaryzacja oraz dodatnia biegunowość spirali stają się bardziej skrajne i wzmocnione, ci, którzy świadomie lub nieświadomie służą obu, zaczynają się łamać - tracąc spójność. Chcąc pozostać w ścisłej czołówce i wytrzymać potężny wpływ tych przeciwstawnych sił, musimy podjąć świadomie kroki, aby uosabiać osobistą integralność.

Kontrola umysłu 3D ma zniszczyć spójność i stabilność w ramach zestawów wartości normatywnych, które definiują oraz modelują standardy zachowań w całej ludzkiej cywilizacji. Poprzez masową promocję anty-ludzkich systemów wartości niszczy się integralność i zaufanie w obrębie struktury społeczeństwa, a także bezpośrednio eliminuje rozwój integralności osobistej. Integralność osobista to jakość bycia prawym i uczciwym wobec siebie oraz innych, umyślne dostosowywanie osobistych zachowań i działań do spójności z własnym systemem wartości, zasadami moralności czy etyki. Ogólnie rzecz biorąc, aby dostosować się do zachowania zgodnego z osobistymi wartościami i standardami etycznymi, trzeba dokonać odpowiedniego wyboru oraz zaangażować się, w taki sposób, że kiedy coś mówimy, mamy na myśli to, co mówimy.

Rozwijanie osobistej integralności jest niezbędne do tego, aby stać się stabilną, klarowną i godną zaufania osobą, która dostosowuje swoje życiowe decyzje do wybranych wartości osobistych. To kamień milowy w budowaniu silnego charakteru kierowanego przez wybrane wartości osobiste, który znajduje odzwierciedlenie w człowieku mocno skupionym na celu i kierowanym przez własną Jaźń. Gdy tylko pozwolimy innym na podejmowanie złych decyzji za nas lub gdy zdradzamy zaufanie, zdradzamy nasze osobiste wartości lub to, co znamy jako własną prawdę. Kiedy kompromitujemy osobistą integralność, pozwalamy ciemnym siłom na manipulację, przez co wpadamy w jeszcze większą ciemność i chaos w sytuacji, w której doszliśmy do kompromisu. Aby wspierać urzeczywistnienie prawdziwej natury, utrzymać posiadanie jednej duszy i ciągłą ekspansję świadomości, koniecznie musimy zrozumieć, jak kreować oraz utrzymywać osobistą integralność.

Lansowany program antyludzki skutecznie zepsuł większość osobistej integralności jednostki poprzez konsekwentne stosowanie taktyki dehumanizacji, mającej na celu unieważnienie potrzeby stworzenia w społeczeństwie prawdziwie sprawnych i sprawiedliwych systemów wartości humanitarnych. Psychopatyczna korporatokracja globalnie sterująca społeczeństwem wmawia nam, że tym światem rządzą bogactwo i siła, które władają sprawami podlegającymi regułom prawa. Ludzkie niewolnictwo jest w zasadzie pozbawione znaczenia dla naszych systemów społecznych, gdy nie ma sensu ani wartości podporządkowanej życiu. W rezultacie tyrani pozostają w mocy a z ludzkiej nędzy czerpie się ogromne zyski.

Tych, którzy wyrażają się w sposób przejrzysty i szczery wobec ogółu społeczeństwa wciąż prześladują filary kontrolera, dewaluując wszelkie przejawy spójnego systemu wartości, który jest głęboko związany z zachowaniem własnej osobowości. Kontrolerzy nie potrzebują ludzi z prawdziwą osobistą integralnością, którzy działają zgodnie ze spójnym systemem wartości dającym silne poczucie własnej wartości i samodzielności - osób, które żyją zgodnie tym, w co wierzą i co nie narusza ich integralności.

Podejście do wojny psychologicznej polegającej na taktyce dzielenia i rządzenia wykorzystywanej przez NAA do podtrzymywania antyludzkich wartości oraz psucia zbiorowej integralności nazywa się strategią archonckich oszustw. Strategia ta jest wykorzystywana do społecznego konstruowania kultury śmierci, kultury strachu, nieuczciwości i oszustwa. Osiąga się to poprzez sterowanie umysłami ludzi metodą Pawłowa, którzy przyjmują bardzo autodestrukcyjne zachowania jako standardowy model zachowań człowieka. Poprzez ujednolicenie tych samych zachowań wielokrotnie lansowanych w mediach w celu wypracowania norm społecznych, wyprodukowano ludzi często reprezentujących negatywne cechy ego: strach, nieuczciwość i oszustwo jako akceptowalny system wartości, który rządzi ich najgłębszymi motywacjami i interakcjami. Ludzie nie uznający systemu wartości związanych z osobistą integralnością są podatni na zranienia i manipulacje przez kontrolę umysłu, przez co ich zachowania są niestabilne, niekorzystne oraz destrukcyjne.

Lustro norm społecznych jest teatrem absurdu

Aby zmaksymalizować skuteczność stopniowego przejmowania planety za pomocą wojny psychologicznej, a jednocześnie ukryć infiltrację głównych struktur społecznych ludzkości, negatywna agenda Obcych wprowadziła plan, za pomocą którego celowo niszczy umiarkowane i humanitarne normy społeczne oraz systemy wartości. Normy społeczne to międzyludzkie porozumienia, które regulują zachowanie społeczeństwa. Normy reprezentujące świadomość zbiorową, podkreślając i kierując zachowaniem ludzi w pewnych sytuacjach, obserwowanym w środowisku i uważanym za właściwe. Tajemny program głównego nurtu stara się kontrolować normy społeczne, ukierunkowując je na ekstremizm i fanatyzm, aby sprowadzić je do teatru absurdu oraz bezsensownych zachowań. Zasadniczo jest to bańka rzeczywistości pozbawiająca znaczenia ustalania wartości humanitarnych, odpowiedzialności osobistej i zdrowego rozsądku, ściągająca społeczeństwo w dobrze zaaranżowaną parodię tragikomedii.

Absurdyzm jest filozoficzną szkołą myśli, wyrażającą przekonanie, że istnienie istot ludzkich bezcelowo unoszących się w chaotycznym wszechświecie, jest pozbawione sensu. W teatrze absurdu konflikt jest ludzką skłonnością do poszukiwania wrodzonej wartości i znaczenia w życiu oraz Bogu, gdy nie można znaleźć w tym celu. Niszczycielskie i krwawe następstwo II wojny światowej pobudziło absurdalne poglądy na zracjonalizowanie przykładów ludzkiego bólu i unicestwienia, co umożliwiło rozwój w wielu zniszczonych przez wojnę środowiskach społecznych. Program Czarnego Słońca wykorzystał ten bolesny okres ludzkiej historii, aby wprowadzić swoją grę, szerzyć dochodzące do absurdyzmu eksperymenty związane z inżynierią społeczną.

Nasz świat 3D został społecznie zmontowany tak, aby stworzyć formę krótkowzrocznej polaryzacji mentalnej, nastawionej na zaspokajanie czysto fizycznych doznań i pobłażającej materialistycznym dążeniom do wytworzenia złamanej duchowo populacji. Owa powierzchowna kultura jest ustawiona tak, aby w każdej chwili zwiększyć moc i kontrolę, co sprzyja natychmiastowej satysfakcji z samolubnych motywów, a jednocześnie nagradza tych, którzy nie kontrolują impulsów czy poziomu empatii. Jeśli nic nie ma wartości lub sensu, nie ma odpowiedzialności, nie ma moralnych czy etycznych relacji z konsekwencjami działań, co jest bezpośrednio związane z radykalnie rosnącym światowym cierpieniem przypominającym to, co się stało podczas II wojny światowej. Tak więc ten absurdalny klimat społeczny umyślnie niszczy integralność, powodując psychopatyczne zachowania, co sprawia, że coraz trudniej jest współpracować energetycznie z wieloma uszkodzonymi systemami 3D. Gdy nie chcemy zgodzić się z odwróconymi systemami zaprojektowanymi w celu krzywdzenia innych poprzez odgrywanie ról w teatrze absurdu, zaś chcemy utrzymać osobistą spójność, potrzebujemy dużej siły osobistej i poświęcenia. Jednak w tym czasie wszyscy jesteśmy narażeni na tę globalną rzeczywistość.

System wartości osobistych i świadome decyzje

W obliczu aktualnych wyzwań, przez które przechodzimy w tym rozwidlającym się świecie, coraz ważniejsze jest teraz sprawdzanie osobistych przekonań i systemów wartości. Aby uzyskać głębszą jasność co do tego, co ujawnia się jako wskazówka do najprawdziwszej natury. W naszym przypadku chodzi o świadomie uczestniczenie w duchowo korzystnych zachowaniach, które pomogłyby zdefiniować system wartości i wytyczne dotyczące polepszonego systemu wartości, dla poprawy charakteru oraz integralności osobistej. Nasze osobiste wartości stanowią wewnętrzny punkt odniesienia dla tego, co jest postrzegane jako korzystne, ważne, użyteczne, piękne, produktywne zachowania i działania, które nas rozwijają oraz kierują naszym życiem. Nasze osobiste walory motywują i generują zachowania oraz działania, które wpływają na decyzje podejmowane w życiu codziennym. Aby mieć jasność co do idei zawartych w systemie wartości osobistych, musimy rozumieć siebie, co ma decydujące znaczenie dla budowania osobistej uczciwości i pojmowania, jakie podejmowane przez nas działania są zgodne z tymi wartościami.

Każdy musi wybrać charakter osoby, jaką chce być na tym świecie, niezależnie od tego, czy zdecyduje się nosić cudzą maskę czy też działać niezależnie, aby odkryć, co naprawdę ceni, jak myśli i jak czuje się ze sobą.

Świadoma decyzja dotycząca wyboru tego, co jest dla nas ważne: wybieramy system osobistych wartości, skupiamy się na tych cechach, a później dostosowujemy decyzje tak, aby to odzwierciedlać. Osoba, która zna swoje osobiste wartości, podejmuje decyzje życiowe z nimi związane. Kiedy przez pewien czas wdrażamy klarowne i współgrające z nami decyzje dostrojone do naszych osobistych wartości, wszystkie one będą spójne i stworzą sieć celowych oraz harmonijnych wyborów, które ostatecznie posłużą naszym najlepszym interesom. Kiedy później popatrzymy wstecz, zauważymy, że dzięki takiemu poziomowi samoświadomości i przejrzystości zawsze kierujemy się autentycznością, dostosowujemy osobiste wartości do inspirujących działań, które odzwierciedlają osobę, którą naprawdę chcieliśmy być.

Gdy osoba nie zdaje sobie sprawy ze swoich działań i nie łączy ich z własnymi wartościami, nie potrafi rozwijać wewnętrznego życiowego kompasu. Gdy ten kompas nie jest skierowany do wewnątrz, trudniej jest podejmować decyzje, a podejmowane wybory zazwyczaj są niewłaściwe. Bez wewnętrznej świadomości, z której wynikałyby osobiste wybory, nie można podejmować świadomych decyzji, ponieważ brakuje silnego rozeznania. Kiedy działamy niezgodnie z najgłębszymi wartościami i wewnętrzną Jaźnią, tracimy wewnętrzną spójność oraz kierunek kompasu. Nie możemy zobaczyć, dokąd podążamy, stajemy się coraz bardziej zagubieni i zdezorientowani, nie wiedząc, którą ścieżką powinniśmy podążać.

Taki wewnętrzny kryzys powoduje kryzys świadomości czyli brak wiedzy, co głęboko motywuje nasze zachowania. Kiedy możemy zaobserwować to, na co wyrażamy zgodę, zobaczymy to, co ma dla nas znaczenie.

Brak samoświadomości w połączeniu z całkowitym brakiem świadomości powoduje niemożność bezpośredniego doświadczenia prawdziwej natury istoty duchowej. Teraz nadszedł czas, aby postarać się przeprowadzić proces samokontroli i jasno określić osobiste prawdy w odniesieniu do systemu wartości, etyki oraz standardów zachowań, które zobowiązują do przestrzegania autentyczności. Gdy zdobędziesz głębszą klarowność co do osobistej prawdy, możesz podjąć świadomie kroki, aby zachowywać się w sposób zgodny i spójny z systemem osobistych wartości. W ten sposób budujesz osobistą integralność, co daje więcej siły, stabilności i przejrzystości, zwłaszcza gdy masz do czynienia z decyzjami, które musisz podjąć stojąc przed trudnymi wyzwaniami.

Aby utrzymać wewnętrzną stabilność w czasie wystawiania na chaotyczne siły bi-fali i energie odwracania powodujące silne niezgodności w polu, musimy wiedzieć, jak zachować prawość wobec siebie oraz osobistą uczciwość w radzeniu sobie z wyzwaniami, które te wyzwania mogą nam przynieść. Osobista uczciwość, etyka i cnoty są potężnymi siłami, które nas stabilizują i utrzymują mocno ugruntowanych w duchowym centrum. Właśnie to daje nam siłę, ochronę i klarowność w obliczu silnych sił opozycyjnych.

Punkt przełomu, który osłabia integralność

Ciało planetarne przesuwa się do pasma o wyższej częstotliwości, które znajduje się w następnym Wszechświecie Harmonicznym. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że planeta Ziemia i jej mieszkańcy doświadczają wyjątkowo burzliwego okresu transformacji zbiorowej świadomości, która ma bezpośredni wpływ na mózg globalny oraz indywidualne ciała mentalne. Przechodzimy przez kolejny etap przesuwania rdzenia pola magnetycznego, co radykalnie podnosi rezonans magnetyczny, który jest emitowany z wewnętrznego rdzenia planety.

Wpływ na pole geomagnetyczne generuje masywne pojawianie się czarnych sił, które wytwarzają silną presję na ludzkie ciała, a zwłaszcza na ciała mentalne. Staje się jasne, że z powodu ogromnego wpływu magnetycznych przesunięć, które zmieniają globalny rezonans mózgu większość ludzkiej społeczności nie czuje się dobrze fizycznie, psychicznie czy emocjonalnie. Ten szczególny temat załamania ciał mentalnych, niespójnych myśli i niestabilności emocjonalnej, a także ewentualnych opętań, bardzo nas niepokoi, a wielu z nas musi przyjąć do wiadomości fakt, że to się dzieje na większą skalę. Osoby, które są w dużym stopniu zależne od zdolności intelektualnych, stają się bardzo sztywne psychicznie, poważnie straumatyzowane lub załamane, gdyż mają w tym czasie trudności z zachowaniem osobistej stabilności i spójności. Dodatkowo wiele złamanych i straumatyzowanych osób dostaje od lekarzy koktajl psychoaktywnych leków farmaceutycznych, które jeszcze bardziej zmieniają funkcje mózgu, a konsekwencje tego nie są jeszcze znane.

Kiedy dana osoba pozostaje wewnętrznie sprzeczna ze sobą, zagubiona i zmieszana, skrywa w ciele wspomnienia o ekstremalnych urazach, staje się wewnętrznie odłączona od prawdziwej Jaźni. Ten typ osób żyje w ciągłym dysonansie poznawczym, a to generuje wiele stresów i nacisków na ciała oraz energie takiego człowieka, zwłaszcza na jego ciało umysłowe oraz fizyczne. Każda osoba ma punkt nacisku lub punkt załamania, który uruchamia się, gdy organizm i układ nerwowy są pod zbyt dużą presją, przez co mogą wystąpić skrajne odchylenia w chemii oraz reakcji mózgu. Kiedy ludzie są wewnętrznie skonfliktowani i załamani, osiągają punkt, w którym wybuchają, ciało uruchamia mechanizm uwalniający skumulowane ciśnienie energetyczne. Taki przełom pojawia się u tych, którzy mają wrażliwe zranione umysły lub u ludzi straumatyzowanych, a obecnie można zauważyć wiele takich przypadków. Stosowane w mediach różne formy kontroli umysłu szerzą propagandę strachu, co jest niezwykle destrukcyjne dla ludzkiego ciała. Sztuczne techniki kontroli umysłu są szczególnie szkodliwe dla funkcji mózgu oraz układu neurologicznego, osłabiają spójne myślenie i kreują ekstremistyczne ideologie. Jest to jeden z elementów tworzących większą liczbę szaleńców w społeczeństwie.

Słowo szaleniec jest nieformalnym określeniem opisującym osobę, której zachowania i działania wskazują na to, że jest chora psychicznie, niebezpieczna, niestabilna oraz nieprzewidywalna. Warto umieć rozpoznać ten typ niestabilnej osoby, która czasami przejawia destrukcyjne zachowania, i starać się zachować neutralność, a jednocześnie ustawiać niezbędne granice. To smutny wynik ekstremalnych metod kontroli umysłu i mieszanin substancji chemicznych, które zostały użyte w tej rzeczywistości, aby zniewolić ludzką świadomość.

Źródła nieuczciwości, które powodują rozszczepienie rzeczywistości

Nieuczciwość i umyślne okłamywanie innych rodzą rozszczepienie rzeczywistości. Taka osoba żyje świadomie w jednej – prawdziwej - rzeczywistości, lecz jednocześnie współistnieje z drugą - fałszywą. Korzenie nieuczciwości, które dzielą energie, wywierają negatywny wpływ na osobistą linię czasu, jest to energetyczna treść tego, co tworzymy dokonując wyboru bycia nieuczciwym. Ta negatywna treść staje się czarną energią, wytwarzaną w umyśle oraz ciele, i może wpływać na inne warstwy poprzez rozdzielne postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej. Kiedy nagromadzona treść powtarzających się kłamstw ulega wzmocnieniu, z biegiem czasu następuje utrata pamięci, utrata zdolności do stwierdzenia, jakie zdarzenia są prawdziwe, co jest kłamstwem a co prawdą? Ludzie tracą rozeznanie co do tego, co wydarzyły się naprawdę i nie mogą zachowywać faktów, ponieważ powiedzieli zbyt wiele kłamstw zbyt wielu ludziom. Taki patologiczny kłamca w końcu, z biegiem czasu, nie może sobie przypomnieć, co komu powiedział. Im więcej wypowiedzianych kłamstw, tym więcej podzielonych rzeczywistości, które drenują energię, co prowadzi do wewnętrznego odłączenia i całkowitej utraty integralności. Ludzie, którzy mają ten profil, są zwykle najczęściej nienasyconymi emocjonalnymi i psychicznymi wampirami.

Większość ludzi może postrzegać siebie jako raczej pozytywnych, chcących robić w życiu dobre rzeczy, a mimo to nie zawsze są uczciwi i dość często kłamią. Generalnie do manipulacji mających na celu wywołanie fałszywego wrażenia prowadzi potrzeba kontroli nad innymi ludźmi lub uzyskania przewagi. Chęć manipulacji innymi wiąże się z różnorakimi oszustwami, które wprowadzają w błąd innych poprzez sprawianie fałszywego wrażenia, co w efekcie powoduje podzielenie rzeczywistości.

Kłamstwo jest ziarnem sił szatańskich, a zatem, gdy człowiek celowo łże bez względu na to, czy chodzi o małe czy duże kłamstwo, otwiera tylne drzwi podatności na podczepienia. Bycie nieuczciwym oraz kłamliwym niszczy osobistą uczciwość i ostatecznie niszczy światłość. Aby uniknąć manipulacji przez ciemne siły i zacząć budować osobistą integralność, a także gromadzić wewnętrzne światło, należy skorygować tę poważną wadę charakteru. Osoby, które w wielu przypadkach są patologicznymi lub wiecznymi kłamcami, mają problemy z opętaniem, gdy ktoś decyduje się kłamać, ponosi za to poważne konsekwencje.

Jeśli masz ciemne podczepienia duchów lub doświadczasz agresywnych ataków z ich strony, a nie jesteś w stanie się ich pozbyć, naprawdę powinieneś ocenić, jak dalece uczciwy jesteś ze sobą i z innymi.

Korzeniem nieuczciwości, oszustwa i łgarstwa we wszystkich jego formach jest nasienie szatana, które przyciąga ciemne byty.

Dlatego, aby móc mówić i działać uczciwie, warto zacząć budować uczciwość poprzez bycie jak najbardziej prawdomównym i uczciwym we wszystkich interakcjach oraz analizować swoje motywacje. Dokonaj niezbędnych korekt mowy, aby dokładnie odzwierciedlać prawdę, którą znasz w tej chwili. Zacznij budować relacje z ludźmi, którzy chcą od ciebie prawdy i wobec których możesz być szczery i autentyczny.

Mów to, co masz na myśli - myśl to, co mówisz

Aby budować osobistą integralność i rozwijać zaufanie oraz szacunek między komunikującymi się stronami, trzeba mówić to, co masz na myśli, a myśleć to, co mówisz. Poza tym wyrażaj się z życzliwością. Następnie, dostrajaj się do słów, reprezentując siebie takim, jaki naprawdę jesteś, i robiąc to, co powiedziałeś, że zrobisz. Kiedy rozmawiasz, zastanów się nad intencjami słów, które uznajesz za uczciwe, prawdziwe i godne zaufania, ponieważ te cechy budują silną wewnętrzną i zewnętrzną osobowość.

Bycie prawdziwym i uczciwym jest fundamentem rozwoju wszystkich ludzkich cnót. Jeśli jesteśmy prawdomówni i szczerzy, możemy łączyć się z naszymi najwyższymi cechami duchowymi, wewnętrznym duchem chrystusowym, rozwijającym nasze wrodzone boskie cechy lub cnoty.

Jeśli nie osiągasz nienagannej spójności z tym, co chcesz wyrazić szczerze własnymi słowami, psujesz swoją wiarygodność w oczach innych i pozostawiasz ślad złamanych obietnic, które psują zaufanie oraz naruszają osobistą uczciwość. Jeśli jesteśmy szczerzy w bardziej dosadnych rozmowach, musimy również panować nad emocjami i być przygotowani do wysłuchania opinii, która może nam się nie spodobać. Gdy człowiek nosi nierozwiązany ukryty ból i pamięta, aby zawsze być uprzejmym oraz wrażliwym, łatwiej jest mu panować nad emocjami dotyczącymi trudnych tematów. Wtedy może doznać wewnętrznego wyzwolenia.

Udawane rozmowy i samoregulacja

Codzienna komunikacja przepełniona jest udawanymi rozmowami, mającymi na celu unikanie zatargów lub trudnych tematów, ponieważ rozmówcy obawiają się konsekwencji tego, co mówią. Wielu ludzi unika konfliktów i ucieka od mówienia rzeczy, które trzeba wyrazić, ponieważ przyjmują je zbyt osobiście i nie potrafią zapanować nad emocjami. Rozważając wpływ udziału w udawanych rozmowach, trzeba podkreślić wpływ nieuczciwości, unikanie wypowiadania czegoś, co trzeba powiedzieć, na przykład aby rozwiązać problem. Ignorowanie kwestii i ślizganie się wokół konfliktu tylko go pogłębia, ponieważ angażuje mroczne siły zamieszania oraz chaosu. Aby uniknąć tego typu automatycznych rozmów, poświęć chwilę na refleksję i rozważ bardziej odpowiedni - naturalny sposób dyskusji.

Gdy wewnętrznie zgadzamy się z tym, co mówimy oraz co robimy, również język ciała, ton głosu, wyraz twarzy stają się zintegrowane i spójne. Jeśli zwrócisz uwagę na energetyczne subtelności ujawnione przez mowę ciała, wszystkie elementy osoby są ze sobą zgodne. I odwrotnie: kiedy te wzorce do siebie nie pasują, ujawniają, że coś w osobie jest niedobre i niespójne. To zazwyczaj dlatego, że osoba nie czuje się bezpieczna, jej układ nerwowy toczy ze sobą walkę i skrywa się za fasadą fałszywej tożsamości, która angażuje się w udawane / nieszczere rozmowy.

Kiedy w naszych rozmowach w pełni wyrażamy siebie, mówiąc to, co naprawdę chcemy - w celu odzwierciedlenia osobistej uczciwości, zaczynamy zwiększać dar ufania sobie i żyć zgodnie z własną prawdziwą naturą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz