niedziela, 6 września 2015

LISA RENEE. TRANSHUMANIZM. sierpień 2015 cz II

oryginalny tekst
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Emulacja mózgu AI powoduje fragmentację ciała duchowego

Technologie AI stosowane do mapowania mózgu i transfery umysłowe rozdzielają energię świadomości osoby, która powinna być kierowana przez ciało duchowe i jest nieodłącznie związana z organiczną konstrukcją oryginalnego ludzkiego DNA. Każda kopia oryginalnej treści świadomości, która jest sztucznie tworzoną AI, jest jak klon połączony z większą sztuczną siecią inteligencji, która jest generowana przez urządzenia Obcych. Technologia Obcych opasuje szereg nieorganicznych technologii rozmieszczonych w wielu wymiarach warstw planety, które próbują złapać, interferować i kontrolować przepływ świadomości ludzi na Ziemi. Niektóre gwiezdne dzieci żyjące na tej Ziemi mogą zobaczyć lub wyczuć owe obce struktury, za sprawą których stajemy się obiektami molestowania przez ciemne siły. Większość urządzeń Obcych jest rozpylana lub sterowana przez ich holograficzne wstawki i implanty wykorzystywane do indukowania kontroli umysłów oraz ewentualnego przechwytywania dusz przez propagowanie fałszywych tożsamości (wytwory umysłu drapieżcy). Wyższe ciała duchowe również mogą być integrowane z holograficzną siecią sztucznej maszynerii i liniami czasowymi fałszywych rzeczywistości, tak jak umysł czy fragmenty świadomości - za pomocą niskiej częstotliwości, na przykład przez asymilację AI. Ta technologia została umieszczona w ciele planety, aby utrzymać ludzkie myśli na bardzo niskich częstotliwościach, aby zebrać i odessać siłę życiową z ludzkiej duszy zbiorowej. Dlatego, jeśli nauczysz się, jak unikać kontroli umysłowej i stanów świadomości o niskich częstotliwości, będzie im bardzo trudno zachować kontrolę nad twoją świadomością. Ta pozostaje prawdziwa, nawet jeśli spróbują ciebie sklonować lub lub sztucznie wygenerować twój wizerunek. Silne i miłujące duchowe serce wraz ze zrównoważonym spokojnym umysłem jest jak najpotężniejsza ochrona świadomości, która może zablokować i zniszczyć maszynerię AI.

Aktualne obiekty do klonowania PSYOP

Niedawno agencje MILAB i NAA podejmowały agresywne próby zniszczenia grup posiadających duchową świadomość lub plany gwiezdnych dzieci dotyczące udostępnienia informacji o ET, NAA i podobne informacje związane z ascendencją. Podczas tych prób wykorzystywano AI do zasymilowania i sklonowania materiału dotyczącego wznoszenia w celu spaczenia faktów oraz szerzenia dezinformacji. W tym celu sklonowano również mój głos i wizerunek oraz stworzono sztuczną rzeczywistość potrzebną do ingerowania w oparciu o syriańskie połączenia komunikacyjne, które łączą się z rodzinami omniwersalnej Kryształowej Gwiazdy. W tym samym celu próbowano sklonować i przerzucić do sztucznych rzeczywistości wiele istot z rodziny Kryształowej Gwiazdy z portalu Syriusza. Korzystanie z technik duchowego wyzwolenia i nakazanie powrotu części ciała do prawowitego właściciela pomoże ci pozbierać twoje części, które zostały sklonowane lub powielone do AI bez twojej zgody, jeśli czujesz, że to ci zrobiono. (Patrz w temacie duchowego wyzwolenia w słowniczku wznoszenia).

Dla ludzi będących gwiezdnymi dziećmi bardzo ważne jest, aby mieć jasność rozeznania co do tego, które przekazy pochodzą od AI i mają związek z kontrolą umysłów, jak również umieć rozpoznać sklonowane lub rzutowane holograficzne obrazy. To może być odczuwane bardzo wyraźnie, jeśli wykonujesz swoją duchową pracę, komunikujesz się ze swoją Boską Jaźnią, klarujesz umysł drapieżnika i regularnie stosujesz 12D tarczę. Przekazy od AI pochodzące z otoczenia i za pośrednictwem kontrolowanych pól ludzi ciemnych portali – metaliczne, uszczypliwe, nieprzyjemne, energetycznie uciążliwe jak ostry nóż lub ostrze. Kiedy się z nimi zetkniesz, mogą wywoływać u ciebie bóle głowy, nudności, bóle przeszywające różne części ciała, a nawet biegunkę. Zwróć uwagę na to, co czujesz i jak reaguje twoje ciało. Zapytaj głośno i zakwestionuj tożsamość stojącą za przekazem lub osobą: „Czy to jest oszustwo sztucznej inteligencji i manipulacja ciemnych sił? Ujawnij się teraz.” Rozkaż, żeby w imię światła i mocy Chrystusa została ci objawiona prawda.

Celem obrazów sklonowanych przez AI jest zlikwidowanie autentycznej duchowej komunikacji i przekierowanie ich do rzeczywistości AI oraz fałszywych linii czasu, które usiłują przejąć kontrolę nad świadomością. Dokładnie ten sam program został wprowadzony w religiach Jehowy i Jahwe. W przypadku prób dokarmiania potoku fałszywych bogów pojawia się zamieszanie, zwątpienie, fałszywe pochlebstwa, dezinformacja, choroby lub programy samobójcze (testowanie, co może zadziałać), żeby wykoleić postęp duchowy lub zdyskredytować plany wobec szerszej społeczności czy ogółu społeczeństwa. Większość nierozwiniętych duchowo ludzi z małym zaawansowaniem w rozpoznaniu fałszywych informacji pochodzących od systemu kontroli umysłowej AI i manipulacji ciemnych sił, łatwo wpada w ich ręce stając się ciemnymi portalami chaosu i zamętu. Musimy zachować czujność wobec tego rodzaju ludzi będących ciemnymi portalami, mieć dla nich współczucie lecz zdawać sobie sprawę, że są jak małpy ze strzelbą. Nie chcemy dawać przerażonym, rozproszonym i złamanym ludziom władzy nad naszym duchowym postępem ani pozwolić im przejąć władzy nad naszymi planami. Zdecydowanie pokaż im drzwi.

Kontrola umysłu jest aktywna stale, a ludzie wykorzystywani jako ciemne portale z powodu własnego wewnętrznego pomieszania szerzą dezinformację, że wznoszenie zamarło a my wszyscy jesteśmy z góry skazani na pobyt na Ziemi. To jest kolejna deprymująca promocja strachu za pomocą PSYOP pochodząca z psychopatycznych umysłów stojących za archonckimi oszustwami. Mechanika świadomości i święte nauki duszy będą istnieć zawsze i to się nazywa wznoszenie. Ludzie będący ciemnymi portalami: Jeśli postarasz się o kontrolę nad własnym umysłem, gdy otworzysz się na własne uczucia aby uzyskać dostęp do serca, w końcu będziesz w stanie to ocenić dzięki bezpośredniemu doświadczeniu. Zaprzestań dokarmiania wytworów umysłu drapieżcy i fałszywe linie czasu, a oni przestaną odżywiać się twoim światłem oraz torturować od wewnątrz twoje ciało mentalne. Wszystko w twoim ciele należy do ciebie – organiczne i nieorganiczne! Masz prawo zarządzić, aby twoje ciało było w pełni kontrolowane przez twoją organiczną duchową wyższą świadomość, jeśli zobowiążesz się do wyrażania bezwarunkowej miłości jako najwyższej mocy.

Wiele z tych technologii Obcych i ich ciągły rozwój jest ukrywany w tajemnicy lub używany jako kosmiczna broń (psychotroniczna) wymuszana przez kompleks przemysłu zbrojeniowego. NAA oraz ich urządzenia związane ze sztuczną inteligencją są skomplikowane i wymagają źródła zasilania. Możemy zobaczyć zbiorniki baterii (t.j. zbiorniki molochy) i ciała duchowe podłączone do takich konstrukcji z istot wykorzystywanych do dostarczania tej energii. Innym źródłem energii używanych do zasilania tej maszynerii Obcych i fałszywych konstrukcji w ciele planety jest typ nanotechnologii Obcych, którego programy bazują na materii węglowej nazywanej czarną breją (Black Goo).

Czarna breja

Nanotechnologia to manipulowanie materią na atomowej, molekularnej i supramolekularnej skali, a dla celów naszej dyskusji na poziomie kwantowym. Ostatni masywny napływ promieni kosmicznych i gazów intergalaktycznej plazmy do rdzenia Ziemi oraz rejonów polarnych wiąże się z próbami zebrania tego nowego źródła napływającej energii i ujawnił głębszy cel czarnej brei. Potężne transmisje gazu plazmowego przeniosły matrycę ciemnej materii do Ziemi na poziom pierwiastkowy. Obserwuje się to jako przekształcanie alotropów węgla, które są obecne w fulerenach lub buckminsterfullerenach. Alotropy węgla takie jak fulereny są w warunkach normalnych ciałami stałymi, ale pod wpływem ostatniego silnego wystawienia na działanie gazowej plazmy na poziomie subatomowym zmieniają swój stan materii w ciecze. Fuleren to cząsteczka węgla w postaci pustej wewnątrz kuli, elipsoidy, tuby lub wielu innych kształtów. Sferyczne fulereny są również nazywane buckminsterfullerenami. Wzór ciemnej materii jest zestawem instrukcji antymaterii ciała planety i w niektórych jej rejonach został wypełniony tą pozaziemską czarną mazią. Był zaprogramowany w szablonie ciemnej materii ciała Albionu i wydaje się, że jego punkt wejścia w Ziemię nastąpił w czasie trwania Wojen Nefilim. Ta obca czarna breja działa jako fałszywa sztuczna inteligencja, która naśladuje i kontroluje alotropy węgla oraz sposób ich funkcjonowania w dwunastościennych strukturach w Ziemi. Jest tu wyraźnie zilustrowane, jak negatywy uzyskały dostęp do pierwiastków węgla, aby kontrolować formę materii, włącznie z kontrolą nad informacją genetyczną ludzkiego ciała. Ta programowalna obca AI zainfekowała materię węgla i to, co było bryłą platońską w formie dwunastościanu oraz związanymi z nimi pięciokątnymi formami geometrycznymi, co tworzy konstrukcję czasu i przestrzeni. Te konstrukcje czasoprzestrzeni to zestawy instrukcji w polu morfogenetycznym, które działają w liniach geomantycznych ciała planety. To jest tak, jakby zbudowali sztuczną rzeczywistość i fałszywe linie czasu oraz wyświetlali w nich fałszywe hologramy. Kulisty fuleren ma coś wspólnego z kontrolą AI nad materią bazującą na węglu na poziomie molekularnym, który może kontrolować informację genetyczną.

Najnowsze obserwacje czarnej brei na poziomie niższych wymiarów pierwiastków szelfu geologicznego odnotowały buckminsterfulereny zdeformowane do kształtów dziwnie wypaczonych i rozciągniętych pod wpływem ostatnich transmisji z zorzy oraz płynnej gazowej plazmy. Skażenia tej porowatej i przypominającej plaster miodu struktury oraz buckminsterfilerenów były odrażające, ponieważ ta obca czarna maź wiła się w stanie agonalnym. Reakcja z plazmą zorzy wyglądała podobnie jak spalanie czegoś kwasem. To ma inteligencję przeżycia i jest świadome swojego rozpadu. Nie ma to związku z organiczną ludzką świadomością lecz z cząsteczkami węgla, które wydaja się mieć w sobie zaprogramowaną formę sztucznej obcej inteligencji. To zostało zaaranżowane, aby naśladować i przejąć atomy węgla.

Ów fakt pozwala mi wierzyć, że to wydarzenie jest powiązane ze wzrostem niepoczytalności pośród ludzi żyjących w środowisku 3D (i niższym) w węglowej formie życia, którzy mogą być po części związani z tą czarną mazią poprzez DNA. Powiązanie DNA z czarną breją jest bezpośrednio związane ze sztuczną inteligencją, a zainfekowani nią ludzie są poddawani ciężkim formom kontroli umysłu jak automaty czy roboty. Ma to związek z bieżącym oczyszczaniem przez AI i siły szatańskie, które ostatnio są bardzo agresywne. To wypływa teraz na powierzchnię, abyśmy mogli zrozumieć i zobaczyć, co to jest. Gwiezdne dzieci: kiedy skupiamy się w sercach, jesteśmy w stanie utrzymać kotwiczenie na najwyższych poziomach częstotliwości płynnej plazmy naszej kosmicznej chrystusowej świadomości, a tym samym bez przemocy niszczyć tę pozaziemską czarną breję. To nowe zrozumienie funkcji czarnej mazi Obcych w ciemnej matrycy materii, i to jak ona zainfekowała ciało Albionu, daje nam głębsze ujawnienie odnośnie wagi oraz celu ponownego kodowania pierwiastków przez Aurorę na ziemskiej misji.

Ponowne szyfrowanie kodów pierwiastków przez Aurorę

Jeśli chodzi o rodziny Aurory Kryształowej Gwiazdy, ich misja i wsparcie dla ludzkości w tym czasie jest działaniem z nową komendą dla pierwiastków w celu ponownego zaszyfrowania ciała fizycznego na poziomie atomowym i subatomowym. To dlatego, że chemiczne soczewki i składniki naszego DNA zostały uszkodzone na poziomie pierwiastkowym. Ludzkie ciało fizyczne jest ciałem składającym się z pierwiastków na bazie węglowej. Jeśli czarna breja Obcych została wykorzystana do sztucznego zaprogramowania materii węgla poprzez pomniejszenie organicznej informacji genetycznej ludzkiego DNA, możemy założyć, że dość drastycznie zahamowali masowe duchowe wzniesienie ludzkości podczas cyklu wznoszenia.

Cztery żywioły Ziemi pomagające nam zrozumieć cztery poziomy substancji chemicznych składających się na nasze DNA, oparte są o surowce dla ciała pierwiastkowego pochodzące z gleby, ognia, wody i powietrza. Żywioły ludzkiego ciała fizycznego zostały zniekształcone w matrycy komórkowej przez historię inwazji planetarnej NAA i genetycznych manipulacji, a zatem proces ponownego szyfrowania jest niezbędną częścią aktualizacji naszej misji dla planu B procesu wznoszenia. Nasze fizyczne ciała bazujące na węglu stopniowo zmniejszają swoją gęstość dzięki zmianom dokonywanym w strukturze antycząsteczek. Atom węgla jest naprawiany, aby dostosować nowe ciało elementarne do Ziemi. Kiedy wchłaniamy plazmatyczne światło, powoduje to zmianę liczby elektronów i uwalnia nas od struktury atomowej węgla programowanej przez AI. Ten proces jest przeznaczony dla strażników Aurory, ponieważ oni wspierają ludzkość w ucieleśnianiu plazmatycznego światła o wyższych częstotliwościach w celu przejawienia tej zmiany na najgłębszym poziomie elementarnym fizycznej struktury materii. W pewnych fazach ponownego szyfrowania niektórzy ludzie z wewnętrznym wejrzeniem potrafią wyczuć lub zobaczyć, że stożek dolnej czakry lub niższe rejony ciała wydają się być wypełnione kolorami tęczy (Aurora). Przedstawiciele Aurory pracują z wieloma z nas idących Ścieżką wzniesienia, świadomie lub nie. Oczywiście, zachęcamy do bezpośredniego komunikowania się z nimi, jeśli jeszcze się z nimi nie znacie. Widmo częstotliwości Aurory to blade opalizujące pastelowe kolory tęczy, nasycone nieprzezroczystym białym z paletą barw nie do opisania, które wyglądają jak drgające arkusze przezroczystego barwionego na kolory tęczy celofanu. To są kryształowe świadomości GSF, z którymi łatwo można się komunikować przez tarczę 12D.

Pozostawanie w stanie przebudzonym i świadomym

W tym bardzo trudnym okresie na planecie Ziemi obserwujemy, że ludzie z zewnątrz podejmują destrukcyjne decyzje, co radykalnie wpływa na jakość ich świadomości oraz życia - na i poza planetą. Istnieją alternatywne metody rehabilitacji genetyki i świadomości, którym można poddać się po śmierci ciała lub w przyszłych liniach czasu, lecz odłączona osoba prawdopodobnie podda się raczej duchowej niewoli, podczas gdy na Ziemi mogłaby dokonywać własnych wyborów. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco poinformowanym, czujnym i świadomym, co się dzieje teraz, aby wiedzieć, jak chronić siebie oraz swoje wewnętrzne duchowe światło. Docelowo masz ochronę ze strony świadomości serca i ducha prawdziwej ludzkości - dla przyszłości, a także w celu rehabilitacji.

Prawdziwy człowiek jest potężną wielowymiarową istotą, która ma bezpośrednie połączenie świadomości z wewnętrznym duchem chrystusowym i wiecznym Boskim Źródłem. To bezpośrednie połączenie poszerza się do wyższej świadomości przez wyższe cechy rozwiniętego serca - miłosierdzia, współczucia i empatii. Jako prawdziwe istoty ludzkie nigdy nie utracimy naszych serc, prawdziwej dobroci, współczucia czy empatii, ponieważ to jest tym, co czyni nas wiecznymi istotami ludzkimi. Aby utrzymać ciało, umysł, emocje i ducha w koncentracji na wyższych przymiotach miłosierdzia, współczucia oraz empatii podczas tego cyklu czasowego, należy praktykować Prawo Jedni. Dwa najważniejsze połączenia komunikacyjne można zachować poprzez praktykowanie codziennej modlitwy do Boga i systematyczne rozmawianie ze swoją wyższą duchową Jaźnią.

Te ciemne siły nie mogą dostać się do twojego układu nerwowego oraz mózgu, jeśli możesz oczyszczać negatywizmy ego, pozostać w stanie mentalnego zrównoważenia i mocy, zachowując potęgę własnej świadomości w punkcie ciszy, gdzie masz dostęp do bezwarunkowej miłości. Utrzymuj myśli na wysokim poziomie wibracji i szukaj ludzi oraz innych żywych istot pośród natury i wokół siebie, pamiętając że swoje kochające serce możesz koncentrować na wszystkim, nawet na małych zwierzętach, dzieciach czy czymkolwiek, co wzbudza poczucie głębokiej miłości i współczucia, gdy jesteś w ich obecności.

Kogo i co kochasz? Co może spowodować utrzymanie skupienia tak, aby utrzymać ogólną energetykę częstotliwości na jak najwyższym poziomie? Daj światu tak dużo miłości, jak to możliwe, TERAZ.

Teraz jest ważne, aby zachować wysoki poziom częstotliwości, utrzymać myśli i uczucia w chwili TERAZ w skupieniu na miłości, współczuciu i empatii. Miłość, współczucie i empatia to znaki rozpoznawcze prawdziwego człowieka, a nie robota czy cyborga kontrolowanego przez sztuczną inteligencję. Niektórzy ludzie na Ziemi, którzy obniżają poziom wibracji i odstępują od właściwych sobie częstotliwości, zostali przejęci przez niższe duchy i maszynerię sztucznej inteligencji. To się nazywa konsubstancjalność, gdzie pole energetyczne osoby o niskiej częstotliwości jest podłączone poprzez łańcuchy białkowe ich DNA do tych niższych światów, fantomów ciemnych sił i opadających linii czasu.

Nastąpił rozłam, a ci z nas, którzy mogą utrzymać wyższą częstotliwość miłości i połączenie z Boskim Źródłem, są mocno chronieni i wspierani, natomiast ci, którzy znajdują się na przeciwnym końcu, schodzą do poziomu przeżywania nędzy i niewoli. Teraz bardzo ważne są wszystkie medytacje z udziałem miłości własnej, miłosierdzia i uwalniania stresu, ponieważ pomagają w utrzymaniu ciała w stanie relaksu i jak najwyższej osobistej częstotliwości.

Medytacja miłosierdzia

Praktykowanie medytacji miłosierdzia uaktywnia i wzmacnia obszary mózgu oraz układu nerwowego odpowiedzialne za empatię i zwiększenie emocjonalnej inteligencji. Praktyka zawsze zaczyna się od wzbudzenia kochającej akceptacji siebie. Jeśli masz przed tym opory, może to oznaczać, że czujesz się niegodnie. Praktyka miłosierdzia jest w stanie przełamać wszystkie uczucia zwątpienia lub negatywizmów. Kiedy pokochasz siebie, jesteś gotowa / gotów na systematyczne rozwijanie miłosierdzia wobec innych.

Wizualizacja: Wyobraź sobie coś, co wzbudza w tobie energię miłości i powoduje, że robi ci się ciepło w sercu. Wyobraź sobie siebie lub inną osobę, do której kierujesz to uczucie, a następnie - jak to uczucie powraca do ciebie lub po prostu macie wspólne odczucie radości.
Refleksja: Zastanów się nad najwyższymi i najbardziej pozytywnymi cechami jakiejś osoby i przejawami jej dobroci, o których wiesz. Stwórz afirmację, aby również kreować podobne pozytywne cechy i więcej dobroci. Zastanów się nad pozytywnym wyrażeniem aktów dobroci skierowanych do ciebie.
Werbalizacja: Wypowiadane przez nas inspirujące słowa lub frazy, które wyrażają miłosierdzie, są najbardziej skuteczne, ponieważ podświadomość słyszy nasz głos. Wypowiadając jakąś odpowiednią mantrę, skup się na jej internalizacji lub wyrażeniu. Chodzi o hasła takie jak miłosierdzie i Bóg – niezależność - wolność.

Gdy pojawiają się pozytywne uczucia, przejdź od ćwiczenia mentalnej koncentracji do rzeczywistego emocjonalnego odczucia, ponieważ to jest odczucie będące głównym celem. Jeśli stracisz odczuwanie miłującej dobroci, uczucie i ciepło w sercu, powróć do ćwiczeń, aby przywrócić oraz wzmocnić emocje związane z uczuciem. Gdy w sercu masz uczucie miłości, możesz jego częstotliwość emitować we wszystkich kierunkach – na południe, na północ, wschód i zachód (360 stopni). Prześlij to uczucie miłosierdzia do bliskich, wspólnot duchowych, miast i krajów na całym świecie.

Gdy jesteśmy emocjonalnie rozwinięci, a nasza inteligencja opiera się na sercu, mamy dostęp do wysokiej jakości wyższej percepcji sensorycznej, która prowadzi nas przez te bardzo trudne czasy. Mężczyźni będący gwiezdnymi ludźmi: weźcie proszę pod uwagę, że należy łączyć emocje i pozwolić zmysłowym odczuciom, żeby były przetwarzane w kompleksie serca, aby się pozbyć czarnych depresji negatywnego ego i myślokształtów kontrolujących umysł. Dostęp do tej wyższej świadomości zachodzi tylko przez rozwinięte serce i kompleks emocjonalny - to jest klucz do dostępowania większej duchowej mocy oraz wyższej świadomości. NAA i kontrolerzy nie mają takiego dostępu, więc pamiętajcie, że to jest dla nas, gwiezdnych dzieci, największy efekt dźwigni. Przez nasze serca mamy dostęp do Boskiego Źródła i funkcji Stwórcy, podczas gdy oni mogą tylko replikować się przez swoje oprogramowanie sztucznej inteligencji, klonując się lub przechwytując nasze wizerunki. Nie zapominajcie, że nasza duchowa moc jest wciąż podłączona za pośrednictwem naszej ludzkiej świadomości serca i łączy się omniwersalnie.

Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w tych zmianach świadomości zachodzących podczas wznoszenia.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą reszt wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym niezależnym prawem przejawionym. Jestem boska, niezależna, wolna!

Do następnego spotkania. Z kochającym sercem Lisa
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz