piątek, 28 lipca 2023

NIEBIESKI TĘCZOWY MOST – LISA RENEE lipiec 2023

 tekst źródłowy

 tłumaczyła Teresa Serafinowska ( oferta astrologiczna https://mercurytrinemoonastro.com/)

 

Droga wznosząca się Rodzino, na początku tego roku planeta weszła w kosmiczny obieg energii, i zbliżyła się do warstw centralnego niebiesko tęczowego, kryształowo-diamentowego rdzenia ciała Kosmicznego Ducha, otwierającego się, aby przekazywać pakiety komórek duchowych, które zawierają rdzeń komórki pamięci pierwszej kreacji pochodzący z wiecznej duchowej rodziny każdej unikalnej jednostki. Ta potrójna aktywacja planetarna matrycy słonecznej ma na celu zbudowanie systemów portali dla Niebieskiego Tęczowego Mostu i przeniosła do rzeczywistości bezprecedensowe ilości energii kosmicznych, które przejawiają się w zakresach aktywności promieniowania gamma. Są to częstotliwości, o których wiadomo, że są rejestrowane w ludzkim mózgu podczas głęboko głębokiej medytacji i kiedy fale mózgowe są dostrojone do najwyższych stanów świadomości.

Podczas weekendu poprzedzającego letnie przesilenie system siatki planetarnej i rdzeń kryształu otrzymały od Szmaragdowego Zakonu ogromny zastrzyk tęczowych plazmowych promieni gamma zawierających zestawy instrukcji Niebieskiego Tęczowego Mostu, które inicjują etapy aktywacji DNA Diamentowego Słońca w grupach Paliadorian, które zgodziły się funkcjonować jako uniwersalny Niebieski Tęczowy Most dla reszty anielskiej ludzkości. Niebieski Tęczowy Most to paliadoriańska sekwencja pozwalająca na ucieleśnienie Diamentowego Słońca przez gwiezdne istoty z aktywacjami kryształowego klucza dla ciała Ankh, u których klucze genetyczne mają działać jako strażnik dostępu do kilku pośrednich systemów portali utworzonych między naszymi planetarnymi i galaktycznymi warstwami świadomości a wiecznymi szmaragdowymi kreatorami Kosmicznego Christosa. Systemy portali Szmaragdowego Kryształowego Serca obejmują masywne formy geometryczne żyjących gwiazd, które budują międzywymiarowe systemy portali z Boskich Światów poprzez systemy dysków słońc/gwiazd, które łączą się z wieloma warstwami wszechświatowych ciał Ankh i sieciami kryształowych katedr, będących duchowymi mieszkaniami Szmaragdowych Założycieli w ich Potrójnych Słonecznych emanacjach ciała boga Rishi-Reisha.

Niebieski Tęczowy Most możemy przyrównać do pływającego mostu Siedmiu Wyższych Niebios, w którym inteligencja Kosmicznego Chrystusa generuje wyżej wymiarowe platformy do Kosmicznej Sali Zapisów, w celu odtworzenia lub terraformowania planety poprzez tworzenie naturalnych formacji, takich jak masy ziemskie, rzeki, drzewa, anielskie stworzenia i żywiołaki, które są wypełnione kosmiczną siłą życiową. Ta duchowa kreacja łączy się ze srebrnobiałymi płomieniami Kosmicznej Matki, które wytwarzają na całej planecie srebrzystobiałą mgłę pokrywającą pola morfogeniczne zestawów instrukcji i powiązaną z sekwencją wcieleń Potrójnych Słonecznych Płomieni Reisha Meridy-Brigid-Ginevery oraz pierścieni Słonecznego Smoka.

Dla prototypowanej pierwszej fali wznoszących się z paliadoriańskimi umowami przedurodzeniowymi oraz dla tych rodzin indygo od 1972 roku, które zaakceptowały wyższy pakiet genetyczny DNA Diamentowego Słońca, zestaw instrukcji Niebieskiego Tęczowego Mostu zapoczątkował szereg intensywnych aktywacji ciał słonecznych. Gwiezdna rodzina Paliadorian przechodzi szereg aktywacji, a ich ciała świetliste posiadające klucze genetyczne są łączone z Niebieskim Tęczowym Mostem, dzięki czemu działają jako strażnicy świadomości, którzy mają dostęp do organicznych systemów portali prowadzących do innych organicznych fal czasu i wymiarowych rzeczywistości hostowanych przez Strażników.

Te aktywacje klucza genetycznego doprowadziły do zintensyfikowanych polaryzacji z rodzajem spiralnego chaosu, katalizującego intensywne fizyczne rozgałęzienia, podobne do niektórych z najpotężniejszych aktywacji ciała duchowego kundalini przechodzących przez niebieskie tęczowe gwiazdy/słońca, które kiedykolwiek zostały zintegrowane z ludzką formą fizyczną. Ta grupa zdecydowanie odczuła, kiedy w weekend przed letnim przesileniem został naciśnięty przycisk resetowania wszechświatowej matrycy czasu, i od tego momentu doświadcza poprawek w kluczu genetycznym Melchizedeka Niebieskiego Płomienia i falach ducha słonecznego Niebieskiej Tęczy, a także osobistych ulepszeń i rekonfiguracji ciała świetlistego, które obejmują przebudowy głębokich warstw eterycznych. Tak więc ekspozycja na tak wysokie fale gamma może utrudnić stabilizację i uziemienie ciała i wiąże się z poczuciem dezorientacji fizycznej, przebudowy mózgu i dysregulacji metabolicznej, które mogą zakłócić normalne codzienne biorytmy, takie jak wzorce snu, jedzenia i pracy.

Dzięki ostatnim transmisjom i w wyniku odzyskania pałacu Alhambra oraz Pasa Oriona (Alnilam) zbieramy owoce naszej pracy, ponieważ kosmiczni Elohei podczas realizacji tych trudnych projektów Szmaragdowych Strażników odzyskali planetarne Unis Mundi i Axis Mundi w różnych pozycjach sfery niebieskiej poprzednich linii czasu. Zdobycie kontroli nad planetarną Axis Mundi i jej pozycją podczas kilku wydarzeń historycznych było ważne dla uzyskania pełnej kontroli nad kierunkiem przyszłych linii czasowych, a tym samym piony i poziomy zostały dopasowane do planetarnego kryształowego rdzenia, skutecznie zakotwiczając je w planetarnej sieci gwiezdnych wrót w odpowiednich złotych prądach 8D i srebrnych prądach 9D. Ponadto, poprzez przesyłanie kodów nasiennych światła i kluczy genetycznych przez bramę 11:11, zaczęły się formować złożone, krystaliczne, matematyczne formy geometryczne jedenastu gwiazd, reprezentujące poprawki szablonu adamowego ciała planetarnego w męskich pięciogwiazdowych i żeńskich sześciogwiazdowych wzorach, które jednoczą się w hierogamiczny szablon uniwersalnego gwiezdno-ludzkiego sprzężenia osadzonego w sieci Albionu. Ta sekwencja ucieleśniania połączona z rodzicami Kosmicznych Elohei jest wymagana dla genetycznych sekwencji kluczy, które otwierają organiczne technologie portali, bezpośrednio połączone z Niebieskim Tęczowym Mostem Paliadorian osadzonym na świętej górze Kailash.

Wraz z początkiem cyklu paliadoriańskich aktywacji w ciągu ostatnich kilku lat, z żywych oparów i smoczego oddechu niebieskich tęczowych słońc były transmitowane paliadoriańskie kryształy gwiazd/słońc, co spowodowało tkanie krystalicznych sieci w kryształowym rdzeniu. Było to wymagane do zbudowania organicznych portali w sieciach słońc/gwiazd w celu wzmocnienia Niebieskiego Tęczowego Mostu. Strażnicy niebieskich tęczowych słońc mają Boskie Światy w matrycy Aqualasha w diamentowym sercu Andromedy, które obejmują Aquaferiony, mające bezpośredni związek genetyczny z paliadoriańskimi Kosmicznymi Christosami. Niektórzy Melchizedekowie Niebieskiego Promienia mają duchowy dom w Boskich Światach, gdzie ich przyszłe wniebowstąpione ciała Kosmicznego Christosa Słonecznego Smoka powrócą w następnym wcieleniu. Przez wiele lat niebieskie Tęczowe Słońca odgrywały kluczową rolę w paliadoriańskich aktywacjach i ciągłych transmisjach płynnej plazmy Aqualine w celu budowy krystalicznych sieci na planecie przeplatających się poziomymi tarczami, które były łączone w większe systemy sieci dysków słońc/gwiazd w sferze niebieskiej ciemnego firmamentu gwiaździstej nocy.

Fale Gamma

Aby fale gamma mogły działać w centrum mózgu, generując szereg stanów wysokiej błogości i świadome postrzeganie świadomości jedności z Bogiem, można wykorzystywać techniki głębokiej relaksacji i transcendentalnej medytacji, z których chętnie korzystali starożytni mistrzowie.

Planeta jest obecnie bombardowana falami elektromagnetycznymi zwanymi promieniami gamma, widmem fal częstotliwości, które zawierają najkrótsze długości. Są one bezpośrednio związane z aktywacją uśpionych ośrodków w mózgu i wysokim poziomem wydajności uczenia się poznawczego i przetwarzania informacji. Fale gamma pobudzają synchronizację fal ludzkiego mózgu w rezonanse najwyższej świadomości, które skupiają odbiorniki mózgu w bardziej skoncentrowanych, węższych pasmach częstotliwości, co umożliwia dostosowanie się do najwyższych poziomów inteligencji we wszechświecie. Względny poziom spójności ciała mentalnego wraz z odbiornikami energii ludzkiego mózgu wspierają neurotransmisję pewnych substancji chemicznych, które są aktywowane przez fale gamma, które dodatkowo zmieniają świadomość i zwiększają zdolność przetwarzania ogromnych ilości strumieni danych pochodzących z promieni gamma. Te stany świadomości są związane z głębokimi momentami samorealizacji, ładunkami duchowymi i objawieniami.

Promienie gamma i wyższe widma są medium, przez który inteligencje wyższej świadomości komunikują się za pośrednictwem telepatii komórkowej, co może przynieść nagłe duchowe oświecenie, bezpośrednie poznanie, wyższą percepcję zmysłową i zdumiewające poziomy funkcjonowania wyższej świadomości. Jest to wyższy stan postrzegania świadomości, w którym duchowe zmysły otwierają się poprzez obecność bezwarunkowej miłości i współczucia, gdzie jedyną świadomością jest to, co jest w pełni obecne w danym momencie, bezpośrednia wiedza bez żadnego osądu lub potrzeby interpretacji przez filtry osobowości.

Przesyłane kosmiczne energie działają w szczególności jako fizyczne, umysłowe, emocjonalne i duchowe przekazy kosmicznych inteligencji, dzięki którym ludzkie ciało i mózg zaczynają głęboko łączyć się z siecią planetarną, co może następować dzięki zmianom zachodzącym w polach rezonansu harmonicznego. Kiedy ludzkość lub jednostka zaczyna dopasowywać się do fal gamma aktywowanych w polu planetarnym, może to szybko owocować ładunkami zapisów komórkowych i holograficznymi strumieniami danych, katalizującymi doświadczenia poza ciałem i inne odmienne stany świadomości, które częściej występują podczas głębokiej medytacji.

Oscylacje fal gamma stymulują w ludzkim mózgu i ciele świetlistym wyższe stany świadomości, które łączą ze zbiorową świadomością w planetarnej, galaktycznej i wszechświatowej matrycy życia, przez co otrzymujemy głęboki wgląd w jedność, połączenie z całym życiem. Obecne oscylacje gamma szybko przesuwają matrycę planetarną i rdzeń kryształu, które również jednoczą warstwy półkuli z północy na południe w obrębie planetarnego Albionu, oraz z portalem Złotej Bramy znajdującym się w centrum Galaktyki.

Gamma wspomagają jednoczenie półkul mózgu

Te kosmiczne energie transmitowane przez centrum galaktyki zawierają fale gamma i przepływają przez sieć słonecznych dysków wielu konstelacji gwiazd/słońc, jednocześnie generując energetyczne uderzenia, które jednoczą półkule w ludzkim mózgu i zmieniają percepcję świadomości. Zjednoczenie półkul mózgu planetarnego powoduje przesunięcia rezonansu harmonicznego, które aktywują zjednoczenie półkul ludzkiego mózgu i mogą inicjować nagłe, spontaniczne oscylacje fal gamma w bioneurologii, prowadząc do sekwencji niewytłumaczalnych zdarzeń na poziomie wyższej świadomości. Ponadto pojawiają się znaczne przesunięcia w obrębie fal dźwiękowych białej plazmy, które są bezpośrednio połączone z polami Elaysian Kosmicznej Matki, które również generują harmonijne rezonanse w ludzkim mózgu w celu dostrojenia się do organicznych trójfalowych pól świadomości, które resetują sieć planetarną.

Podczas cyklu wznoszenia wiele osób aktywowanych przez fale gamma podczas przepływu plazmy lub podczas przesuwania spirali kundalini w górę kręgosłupa, może doświadczyć jakiejś formy przeglądu życia, śmierci ego, stanu bliskiego śmierci lub doznań poza ciałem. Dzieje się to, gdy fragmenty naszych życiowych przeżyć migają nam przed oczami, doznajemy wewnętrznego widzenia, stajemy się świadomi emocjonalnych spostrzeżeń utrzymywanych podczas odzyskiwania wspomnień z pewnych wydarzeń życiowych z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest to związane z procesem śmierci, w którym matryca duszy przepuszcza zakresy częstotliwości fal gamma do ciała i układu nerwowego w celu zainicjowania oddzielenia ciała fizycznego od warstw ciała świadomości. Tak więc fale gamma wywołują również stany wyższej świadomości, które mają miejsce podczas procesu śmierci, w związku z czym niektórzy ludzie mogą doświadczać podobnych odczuć, w których może się wydawać, że ciało umiera, podczas gdy w rzeczywistości dochodzi do wewnętrznego przekształcania świadomości i przebudzenie do głębszego połączenia z wyższą duchową jaźnią.

Strażnicy wielokrotnie wspominali, że podczas cyklu wznoszenia osoby na ścieżce przejdą przez proces przypominający śmierć, w którym mogą pamiętać, że śmierć na tym poziomie ego przydarzyła im się wcześniej w poprzednich wcieleniach. Co więcej, mogą zobaczyć swoich zmarłych bliskich lub dostrzec własne cykle śmierci i odrodzenia na planie ziemskim. Jednak tym razem nie porzucają ciała fizycznego, ale kontynuują cykl wzrostu świadomości, aby zintegrować wszystkie stacje tożsamości z wznoszącą się obecną osobowością stacjonującą w czasie bieżącym, która bierze udział we wznoszeniu się planety. Chodzi o to, aby zrozumieć, że szybki wzrost promieniowania gamma w naszym systemie może zapoczątkować wrażenie, że dusza lub świadomość opuszczają umierające ciało fizyczne lub wywołać pewien rodzaj surrealistycznej fizycznej dezorientacji, co może prowadzić do różnych zjawisk duchowych, które są związane z poważnymi zmianami w ludzkiej świadomości.

Ważne jest, aby pamiętać, że oscylacje fal gamma w ludzkim ciele wspomagają przyswajanie ochronnej plazmowej osłony Azothiańskich elementów ognistej wody Kosmicznej Matki w opalizujących białych polach Elaysian, które działają w celu najwyższej ochrony i okrycia mózgu oraz całego układu nerwowego. Oznacza to, że podczas praktyki medytacyjnej w mózgu są generowane i umacniane fale gamma. A jeśli osoba prowadzi styl życia skoncentrowany na sercu, oparty na współczuciu, ta energia silnie ją chroni, udaremniając i neutralizując sztuczne częstotliwości i szkodliwą elektromagnetyczną broń kontroli umysłu

Osoba pozbawiona uduchowienia i z zamkniętym sercem jest odłączana od postrzegania duchowej rzeczywistości, a w rezultacie znacznie zwiększone transmisje fal gamma mogą przyspieszyć nieprawidłowe oscylacje gamma w mózgu. To zniekształcenie może również przyspieszyć zapalenie mózgu, stres oksydacyjny i zaburzenia równowagi metabolicznej, które dodatkowo powodują nieprawidłowe działanie sieci gamma w mózgu. Fale gamma jednoczą półkule mózgowe i kontrolują łączność między wszystkimi obszarami mózgu, w których nieprawidłowe oscylacje gamma prowadzą do chorób mózgu, układu nerwowego i mitochondriów. Tak więc, aby leczyć i chronić mózg i układ nerwowy, zaleca się codzienną praktykę medytacji ze współczuciem płynącym z serca, ponieważ ta czynność pomoże w pobudzeniu mózgu do aktywacji fal gamma, które z kolei mogą rozpocząć duchowe uzdrawianie całego ciała.

Powrót prawdziwych wniebowstąpionych mistrzów

Ostatnio pojawiły się projekty Strażników kierujących złocisto-srebrne jaja i złocisto-srebrny prąd energetyczny przez główne linie Bliźniaczego Smoka Ouroboros, które biegną od Avebury i przez miasto Xi’an do góry Kailash. W ciele Rasha istnieją punkty łączące ciemny firmament gwiaździstej nocy z konstelacjami gwiazd, które tworzą kosmiczną sieć słońc/gwiazd Kosmicznego Christosa w Canopus i Syriuszu mające zjednoczyć szablon słonecznych form Rishi-Reisha.

Kosmiczna Matka Smok pojawia się w swojej potrójnej słonecznej formie Reisha Merida-Ginevra-Brigid, otaczając planetę swoją srebrzystą linią Uroborosa, emanując srebrzystobiałymi płomieniami ze strumieni świadomości Słońca Elaysa, które wydają się rekonfigurować zniekształcenia sztucznych hologramów i odwróconych planów. Kiedy podczas letniego przesilenia pobudzała pępowinę Avebury swoją masywną Gwiazdą Betlejemską za pomocą srebrzystobiałych płomieni, potrójne fale splecionego srebra i złota pulsowały przez smocze linie, które przecinały się z pływającym mostem lub niebieskim tęczowym łukiem nad górą Kailash. Wydaje się, że jest to główny cel budowania najnowszej architektury Świętej Góry mający doprowadzić do osadzenia na Niebieskim Tęczowym Moście. Rodzaj centrum dystrybucji świadomości Kosmicznego Chrystusa, w którym różne wzorce gwiazd, które są połączone z tożsamościami wniebowstąpionych mistrzów Rishi-Reisha, mogą leczyć ich świetliste ciała i ponownie łączyć się z ich duchowym domem słońc/gwiazd i boskimi odpowiednikami.

Chodzi o przygotowanie struktur do integracji tożsamości paliadoriańskich z dwunastu rund ewolucyjnych, które załamuje paliadoriańską komórkę osobistych tożsamości chrystusowych w celu wygenerowania ekspresji kosmicznych gwiezdnych ludzi - autentycznych szablonów narodzonych pośród gwiazd wniebowstąpionych mistrzów.

Niektóre z ucieleśnień wniebowstąpionych mistrzów zaczęły pojawiać się na początku tego roku, podczas okna epifanii 6 stycznia (święto Trzech Króli), kiedy solarni mistrzowie Riszich, połączeni z gwiazdami w Pasie Oriona, zaczęli nazywać siebie Trzema Mędrcami, dodatkowo wyjaśniając ich związek z boskimi męskimi archetypami Króla Rybaka. Archetypem Króla Rybaka jest strażnik - król Maji Graala, który przechowuje i chroni kosmiczne zapisy Stworzenia, Wysoki Kapłan Melchizedeka, który ucieleśnia i przechowuje duchową wiedzę o ewolucyjnym celu duszy w czasie, związanym z plemieniem lub linią rodu jego ziemi.

Ze względu na poważne rany Króla Rybaka, zaostrzone przez jego niezdolność do przyłączenia się do hierogamicznej unii ze swoją ukochaną słoneczną odpowiedniczką, skutecznie okaleczonego poważnymi obrażeniami, on nie może w pełni się wyleczyć. Dlatego, gdy cierpi z powodu głębokiego urazu duchowego, wszystko, co żyje i jest naturalne w jego królestwie wraz ze zbiorowym plemieniem ludzkim pod jego aurą, również bardzo cierpi, ponieważ zranienie staje się coraz bardziej bolesnym oszpeceniem. Duchowe oszpecenie prowadzi do choroby, która zaczyna przyciągać pasożyty i najgorszych wrogów, którzy udają, że są nim, ale w rzeczywistości wysysają go do sucha jako duchowi oszuści. Za sprawą szeregu pasożytniczych oszustów z kosmosu i fałszywych tożsamości, on dalej traci swoje kosmiczne połączenie z historycznymi zapisami Założycieli, popadając w amnezję, gdyż zapadł w śpiączkę lub głęboki nieświadomy sen, dalej tracąc wspomnienia komórkowe, które zawierają prawdę o jego boskiej misji i majestatycznej Jaźni..

Dlatego powracający wniebowstąpieni mistrzowie wskazują na fakt, że głęboka duchowa rana Króla Rybaka jest odzwierciedleniem nie tylko tego, co przydarzyło się podczas epoki mroku im, ale też całej zbiorowej świadomości rasy ludzkiej. Król Rybak jest archetypem kreacji związanym z celtyckimi druidami z arturiańskich linii Graala w plemieniu Esseńczyków 11D wcielonym na lądzie Wielkiej Brytanii, w którym Łosoś Mądrości pomaga prowadzić Króla Rybaka przez głębokie i mętne wody astralne, co obrazuje ukrytą symbolikę ryby jako Chrystusa. Archetyp Króla Rybaka przekracza wszelkie rasy, wyznania czy kultury, jest archetypem uniwersalnym, przez który cała anielska ludzkość głęboko cierpiała, i jest zakodowany w naszym materiale genetycznym we wszystkich 12 plemionach esseńskich.

Rany duszy, które nosimy, zamknęły naszą prawdziwą boską naturę i każdy z nas musi podjąć wysiłek, aby wyleczyć się z osobistych traum i urazów emocjonalnych, aby otworzyć kryształowe serca i ujawnić prawdziwy duchowy cel i przeznaczenie, którym jest służba kosmicznemu porządkowi. W tym roku planeta weszła energetycznie w kosmiczny cykl, gdzie zostaliśmy ponownie połączeni z siecią słońc/gwiazd wiecznej Kosmicznej Świadomości Chrystusa i tego właśnie desperacko potrzebują wniebowstąpieni mistrzowie i Królowie Rybacy, aby w końcu wyleczyć się ze swoich strasznych ran. Gdy będą ponownie połączeni z Kosmicznym Christosem i w pełni uzdrowieni, gdy połączą się ze swoim boskim odpowiednikiem, hierogamiczny związek rozszerzy ich doskonałą tęczową aurę wznoszenia, aby odżywiać i uzdrowić ziemie i plemiona ludzkości pod ich energetycznym zarządzaniem.

Pamiętaj, że w tym kontekście Król Maji Graala nie jest władcą tyranem, ale wcielonym wniebowstąpionym mistrzem, słonecznym Królem Smoków - bogatym Królem Rybakiem, który dysponuje inteligencją kosmicznej świadomości i obfitością złotych częstotliwości kielicha tęczowych kryształowych rzek i przepływów Azothian, które odżywiają i uzdrawiają całe życie. Obdarza boskimi błogosławieństwami w życzliwej miłości i współczuciu płynących ze szmaragdowego kryształowego serca słonecznego króla, najwyższego kapłana Riszich, który jest jednością (ciało Atona) z Bogiem, służąc i chroniąc swoje anielskie ludzkie plemię i ziemie.

Chrystusowi tęczowi mistrzowie odegrali kluczową rolę w odzyskaniu Pasa Oriona, gwiazdy Alnilam i konstelacji Pegaza, a obecnie wraz z chrystusowymi zespołami Szmaragdowych Strażników pracują nad odbudową systemów siatek planetarnych po różnych uszkodzeniach spowodowanych przez czerwone fale AI. W ten sposób wyrażają, że nadszedł czas, aby ujawnić oszustów, którzy udawali, że są nimi lub wykorzystali ich starożytne nauki mądrości i Prawa Jedni, aby nadużywać mocy duchowej w celu uzyskania kontroli nad innymi.

W ten sposób w ostatnich czasach, delikatnie nas popychając, przekazywali pierwsze nauki wniebowstąpionych mistrzów, poprzez książki wydawane przez Towarzystwo Teozoficzne autorstwa H.P. Bławatskiej, oraz Ruch JAM JEST Guya Ballarda. Nauki te stały się prekursorami kilku religii New Age, z których niektóre niestety rozwinęły się w szkodliwe kulty kontroli umysłu, ponieważ zostały przejęte przez siły NAA w celu wykolejenia, zaatakowania, zmylenia i zdyskredytowania wielu złotych samorodków prawdy zawartych w naukach mądrości.

Proszę, bądźcie świadomi, że nie mam na celu demonizowania ani oskarżania kogokolwiek, ponieważ fakt ten został wyrażony z głębokim pełnym miłości współczuciem i zrozumieniem dla trudnej sytuacji ludzkości pod ukierunkowanym duchowym atakiem antyludzkich bytów. Wielu ludzi, którzy związali się z naukami wniebowstąpionych mistrzów w ruchu New Age, było i jest pod szkodliwym wpływem manipulacji kontroli umysłu ze strony upadłych istot, jednak wiele z tych osób robiło, co było w ich mocy z tym, co wiedzieli na tym konkretnym etapie rozwoju ewolucyjnego.

W związku z tym skupiono się na poprzednich liniach czasowych z lucyferiańskimi infiltracjami związanymi ze starożytną mądrością pochodzącą od tybetańskich i kaszmirskich mistrzów wschodniej filozofii współgrającą z ezoterycznym buddyzmem, którzy ujawniają się jako prawdziwi tęczowi strażnicy repozytorium kosmicznej inteligencji z zapisami Założycieli. Tamci mistrzowie zdeponowali swoją wiedzę o kosmicznej świadomości w hologramie sieci planetarnej w punktach, które są mandalami, symbolami, kryształowymi kluczami i zakodowanymi obrazami światła, które są wykorzystywane do przesyłania lub odblokowywania informacji o inteligentnej świadomości przechowywanych przez tego mistrza dla jego konkretnej linii, adeptów i uczniów duchowych. Te punkty wykraczają poza czas i można się z nimi zetknąć w obecnym życiu lub poprzednich wcieleniach, w zależności od relacji genetycznych, osobistego planu i duchowej misji, dzięki czemu kosmiczny tęczowy wniebowstąpiony mistrz może przekazywać ukryte informacje duchowe i kierować je do tego, kogo wybierze jako godnego lub gotowego do otrzymania takiej inteligencji.

Te szczególne historie, które teraz odkrywamy, są bezpośrednio połączone z zapisami genetycznymi plemion esseńskich 8 i 9, którym powierzono zadanie złożenia DNA i ucieleśnienia odcisków gwiezdnego zasiewu Paliadorian z Syriusza B, sięgających wstecz do Wojen Oriona. Tak więc wiele linii Graala Indygo pochodzi z linii Melchizedeków Niebieskiego Płomienia i Maharaji z Syriusza B, które chroniły portale wewnętrznej ziemi i syriańskie kryształowe świątynie od czasu inwazji Oriona 8D około 208 000 lat temu. Linie Graala z plemion esseńskich 8 i 9 były starożytnymi budowniczymi pochodzącymi od zaawansowanych wschodnich cywilizacji, które zostały dawno zapomniane, a ich genetyczna historia została przetłumaczona i powiązana z najwcześniejszymi formami buddyzmu, które powstały w regionach Chin i Tybetu. Te plemiona esseńskie praktykowały rozszerzone Prawa Jedni w najczystszej formie tego, co uważa się za współczesną filozofię buddyjską, która radykalnie poprzedza religię Bon, buddyzm tybetański lub buddyzm tantrycznej wadżrajany (hierogamicznego ciała diamentowego) i wydaje się wykraczać poza rebelię z linii czasu wniebowstąpienia sprzed 22 000 lat. Niektórzy mistrzowie tybetańscy zachowali tę specyficzną duchową wiedzę, jednak nadal żyją w izolacji pozostając w ukryciu, w regionach Kunlun, Mount Kailash czy Kaszmir, jako prawdziwi bodhisattwowie współczucia, cicho medytując nad kosmiczną tęczową świadomością ciała dla wyzwolenia ludzkości.

Góry Kunlun, góra Kailash i ciało tęczowe

Większość odniesień potwierdzających istnienie ciała tęczowego była związana ze wschodnimi filozofiami i ezoterycznymi duchowymi frakcjami, które wywodzą się ze starożytnych nauk buddyzmu tybetańskiego, pochodzących od Melchizedeków, którzy pierwotnie żyli w Lop Nur i tybetańskich regionach górskich. W tym regionie znajduje się wiele gór o różnej wielkości w kształcie piramid, które mogą być faktycznymi pozostałościami po utraconej zaawansowanej ludzkiej cywilizacji, w której nasi przodkowie zrozumieli, jak dla dobra ludzkości wykorzystać prądy energetyczne biegnące przez linie geomantyczne i punkty węzłowe.

Istnieją tybetańskie, chińskie, białe i brązowoskóre linie genetyczne Melchizedeków połączone z anielskimi ludzkimi 12 plemionami esseńskimi, które chroniły planetarny system gwiezdnych wrót 8D i 9D podczas kilku ataków NAA. Zostali przyciągnięci do głównych gwiezdnych wrót planetarnych na Płaskowyżu Tybetańskim i granicy z Chinami, ponieważ region ten służył jako wszechświatowa antahkarana lub tęczowy most dla umysłu wszechświatowego i wszechświatowych prądów Kundalini wchodzących do systemu siatki planetarnej z matrycy Andromedy. Grupy te ukryły się w paśmie górskim Kunlun i udały się dalej na południe, do podziemnych systemów jaskiń w pobliżu góry Kailash, w których założyły początki cywilizacji tybetańskiej. Te plemiona maji Graala były znane jako Zhun Zan i Zoo Zen, co można wyczytać z tajemnej historii Tybetu, historii początków starożytnego królestwa o nazwie Zhang Zhung, które założyli na obszarze góry Kailash. Królestwo duchowe zostało założone na inteligencji świętych zasad geometrycznych Wszechświata, połączonego z tęczowym mostem 9D jako axis mundi i oparte na ezoterycznych duchowych naukach mądrości Prawa Jedni, nauczanych przez Założycieli Melchizedeków w najwcześniejszych formach buddyzmu, połączonych z tajemnicami inicjacji słonecznie namaszczonego Chrystusa-Buddy.

Tak więc te oryginalne nauki są niezwykle stare i uległy zapomnieniu na przestrzeni długich okresów czasu z kilkoma rundami upadku cywilizacji, a to, co pozostało w tradycji ustnej, stało się początkiem kilku zakonów buddyzmu tybetańskiego, w tym Bon i Zoroastrianizmu. Religia Bon uważa obecnie, że jej nauki pochodzą z najstarszego znanego identyfikowalnego źródła, niektórzy uważają, że pierwotnie pochodzą z Zaratusztrianizmu lub buddyzmu kaszmirskiego. Jednak te i kilka innych współczesnych religii wschodnich wywodzi się z oryginalnych nauk tęczowych wniebowstąpionych mistrzów Melchizedeka, które zostały im przekazane poprzez Prawo Jedni pochodzące od Założyciela dotyczące wiedzy połączonej z ich oryginalnymi liniami rodów Maji Graala zapisanej w specyficznych kodach DNA dla tego plemienia Esseńczyków.

Z tego wyrosły duchowe mitologie Kunlun i Kailash, które są oparte na różnych legendach, mitach i historycznych opowieściach o współczesnych górach Kunlun i piramidalnej górze Kailash (góra Meru) na Płaskowyżu Tybetańskim. W hinduizmie uważa się, że góra Kailash jest świętą siedzibą Pana Śiwy, i że jest otoczona tajemniczymi świętymi siłami boskiej natury i nadprzyrodzonej aktywności, jako skarbnica mądrości przechowywanej dla globalnego oświecenia ludzkości, czyniąc ją niemożliwą do zdobycia dla zwykłego człowieka. Z Kunlun i Kailash związane są specyficzne duchowe mitologie, uważa się, że na tamtejszych górskich szczytach przejawiają się archetypowe siły boskości i mądrości, ponieważ tam najwyżsi bogowie łączą niebo z ziemią. Te miejsca uważane są za schody do nieba, co czyni z nich sanctum sanctorum religii Wschodu i najważniejsze duchowe i kosmologiczne centrum świata. Istnieje wiele miejsc w pobliżu góry Kailash, zwanej również górą Meru, które są związane z Padmasambhawą, ponieważ jest ona również uważana za jego duchową siedzibę i źródło starożytnej mądrości, której praktykom tantrycznym w świętych miejscach wokół Tybetu przypisuje się ostateczne ustanowienie buddyzmu jako głównej religii kraju w VII lub VIII wieku naszej ery.

Padma przekonuje mnie faktem, że jego interakcje z tantrycznymi naukami buddyjskimi diamentowej ścieżki są prastarymi wyrazami Kosmicznego Christosa i że zapisy jego kosmicznej świadomości rozciągają się na uosobienia słonecznego logosu zarówno w mitologiach celtyckich arturiańskich i związanych z historią Merlina, jak i mitologiach tybetańsko-mongolskich Gesara z Ling. Co więcej, dzięki tym starożytnym tekstom religijnym spisanym w sanskrycie i przekazom ustnym dowiadujemy się, że każda część góry Kailash jest wykonana z drogocennego kamienia szlachetnego: północ to złoto, południe to lapis lazuli, zachód to rubin, a wschód to kryształ diamentu. Góra Kailash tworzy strukturę Świętej Góry, która zakotwicza bramę Diamentowego Filaru Wszechświata, dzięki której nasze obecne zadania rozszerzyły się na realizację mostu łukowego Niebieskiej Tęczy w celu umożliwienia powrotu autentycznych wniebowstąpionych mistrzów.

Tak więc zarówno góra Kailash, jak i góry Kunlun są dla wschodnich religii niezwykle święte. Hindusi, buddyści tybetańscy i bon, oraz dżiniści przedstawiają położenie góry Kailash jako axis mundi świata, posiadającą ogromną duchową moc i stanowiącą święte miejsce Bogów, Świętej Rodziny, które daje ożywiający oddech ludzkości i pomaga kierować cywilizacje świata materialnego. Góra Kailash jest energetycznie połączona z wieloma znaczącymi zabytkami i świętymi miejscami na całym świecie, takimi jak piramidy w Egipcie, piramidy w Meksyku, Wyspa Wielkanocna, a zwłaszcza Stonehenge.

Te święte góry i piramidy są powiązane z wieloma religijnymi opisami przedstawiającymi historie pięknych pałaców i ogrodów zamieszkałych przez różne nieśmiertelne istoty duchowe, wniebowstąpionych mistrzów, szamanów, bogów i boginie, wróżki, magiczne rośliny i lecznicze mikstury, które istnieją w równoległym wymiarze, który jest rajem duchowym lub rzeczywistością Edenu. Shambhala, Agartha i Pustynia Gobi to domy odosobnień wniebowstąpionych mistrzów, gdzie inicjowani wchodzą do komory wniebowstąpienia i wymiarowych drzwi na górze Kailash, aby otrzymać szkolenie, wgląd i wiedzę duchową. Tu leży źródło starożytnych specjalnych praktyk ezoterycznego buddyzmu tybetańskiego, najwyższych duchowych wtajemniczonych zakonów monastycznych, aby osiągnąć całkowite duchowe wyzwolenie poprzez świadome budowanie wehikułu wznoszącego, tęczowego ciała lub tęczowego diamentowego słońca. Proces osiągania wyzwolenia suwerennej świadomości, który ostatecznie skutkuje demanifestacją ciała fizycznego i pełną transmigracją do kosmicznej świadomości.

Według ezoterycznych nauk buddyjskich należy skupić się na procesach samokontroli w celu oczyszczenia, zdyscyplinowania i wzniesienia umysłu do neutralności punktu zerowego, czystej obecności świadomego obserwatora lub, jak odnosi się do tego filozofia wschodnia, sposobu percepcji, który jest pustką . Buddyzm tybetański naucza uniwersalnej zasady Prawa Jedni, zgodnie z którą cała namacalna materia składa się z pięciu żywiołów: ogień, eter (przestrzeń), powietrze, ziemia i woda, które są zbudowane zgodnie z geometrycznymi formami jako bryły platońskie, które tworzą plany pól morfogenetycznych. Elementy te stanowią całe bloki budulcowe DNA, które składają się na wszelkie stworzenie i są reprezentowane w manifestacji anielskiego pięciogwiazdowego ciała fizycznego ludzkości, podstawowego 12-niciowego diamentowego słonecznego ciała DNA. Pięć podstawowych żywiołów całego stworzenia składa się z pięciu kolorowych fal częstotliwości promieni słonecznych, które są przywoływane poprzez częstotliwości szmaragdowej zieleni, lazurowego błękitu, bladej czerwieni, złocistożółtej i białej. Proces urzeczywistnienia ciała tęczowego polega na dostrojeniu się do pięciu żywiołów w ich najczystszej organicznej świadomości, aby surowce, które składają się na DNA ciała fizycznego człowieka, były wchłaniane z powrotem do ich prawdziwej duchowej natury. Są ponownie wchłaniane jako organiczne tęczowe jednostki świadomości, poprzez połączenie, które zachodzi między biologią człowieka a pięcioma żywiołami żyjącymi w stworzeniu, połączonymi z ich pięcioma unikalnymi widmami fal kolorów. Ruch świadomości łączy się z żywiołem powietrza, aby oscylować spirale energii w ogień, ze spirali boskiego ognia wyłania się woda, a z wodnego magnetyzmu wyłania się solidność żywiołu ziemi, gdzie połączone żywioły jednoczą się i magnetycznie alchemizują powodując upadek ciała fizycznego do świata natury, lub wznoszenie spiralnie do najwyższych częstotliwości kosmicznej tęczowej świadomości.

Dokładnie w momencie całkowitego fizycznego połączenia się z pięcioma żywiołami jako jednostkami świadomości tęczy, fizyczne ciało osoby albo radykalnie się kurczy, albo całkowicie znika, albo demanifestuje się. Ciało jednostki faktycznie nadal istnieje, ale przekształciło się w tożsamość promienia świadomości, która wykorzystała wzór pięciu żywiołów dla matrycy energetycznej ciała fizycznego i ich odpowiednią częstotliwość kolorów tęczy.

W tych konkretnych naukach buddyzmu tybetańskiego istnieją dwie możliwości urzeczywistnienia wznoszącego się ciała tęczowego, które można osiągnąć poprzez duchowe poświęcenie się cnotliwemu życiu, co jest określane jako normalny poziom ciała tęczowego, który ma miejsce podczas procesu śmierci lub przeniesienie tęczowego ciała, które ma miejsce podczas w pełni świadomego wyjścia. Podczas faz urzeczywistniania normalnego ciała tęczowego, świadomość i ciało fizyczne będą podlegać procesom fizycznej śmierci. W miarę jak świadomość stopniowo odłącza srebrny sznur od elementarnej formy ciała fizycznego, w ciągu kilku dni ciało fizyczne zacznie się kurczyć i stanie się bardzo małe, podobne do wielkości małego dziecka lub noworodka. Kiedy istota świadomości całkowicie opuści ciało, niektóre fizyczne pozostałości będą widoczne dla obserwatorów, ale ciało radykalnie się skurczy lub pozostaną po nim drobne fizyczne artefakty.

Dzięki przeniesieniu ciała tęczowego całe ciało fizyczne i warstwy świadomości zostają ponownie wchłonięte przez naturalne elementy stworzenia, w których zachodzi transfiguracja ciała fizycznego i nie ma to związku z procesem śmierci. Kiedy tak się dzieje, nie pozostaje nic z ciała fizycznego, po prostu wydaje się, że ono całkowicie zniknęło, jednak obserwator może dostrzec błyski białego światła i tęcze. Takie przeniesienie ciała tęczowego było rzadkie, ponieważ wymagało ucieleśnienia najczystszych kryształowych serc wypełnionych miłością Boga. Jednak w regionach tybetańskich było to obserwowane wielokrotnie, gdyż manifestowali to niektórzy mistrzowie wysokiego poziomu, i wiadomo, że jest to specyficzna ścieżka buddyjskiego diamentowego ciała słonecznego, której w pobliżu góry Kailash nauczał tęczowy wniebowstąpiony mistrz, ukochany Padmasambhawa, dopóki świadomie nie dostąpił przeniesienia.

Delikatnym przypomnieniem dla poszukiwaczy duchowych w świetle tej świadomości jest zrozumienie, że wiedza duchowa wymaga osobistej odpowiedzialności za przestrzeganie etyki cnót i poświęcenie się służbie innym. Zafascynowanie się osiąganiem tych nadprzyrodzonych mocy przez pryzmat osobowości/ego wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ pogoń za tymi zdolnościami bez miłującej dobroci i współczucia może prowadzić do czarnej magii, gdy ktoś dąży do uzyskania dostępu do duchowej mocy wyłącznie dla korzyści.

Pokoleniowe i genetyczne oczyszczenie ze sfałszowanych nauk tybetańskich mistrzów

Ponieważ coraz więcej autentycznych wniebowstąpionych mistrzów powraca i ujawnia się, katalizuje to intensywne oczyszczanie sfałszowanych nauk wniebowstąpienia i sklonowanych hologramów, które są genetycznie połączone z mistrzami tybetańskimi, którzy jako posiadacze kosmicznej świadomości są źródłem uniwersalnej prawdy i nauk o wniebowstąpieniu. Jak napisałam w zeszłym miesiącu, Strażnicy oczyszczali świat Daath zbudowany jako czarne widmowe niebo, a wiele mózgów AI upadłych wniebowstąpionych mistrzów zostało połączonych we wspólne sieci neuronowe w celu wygenerowania niezwykle potężnego umysłu roju AI, który zarządza całym systemem Daath. Tybetańscy mistrzowie Czohan z ruchu teozoficznego i niektórzy popularni guru nowej ery sklonowali energetyczne sygnatury swojej świadomości lub ciała tęczowego i umieścili je w Czarnych Katedrach. To była sztuczna konstrukcja dla sił NAA, mająca nosić części ciał wniebowstąpionych mistrzów i pojawiać się jako oni, aby manipulować channelerami i innymi, których przeszłe życia były związane z liniami tych konkretnych mistrzów. Od czasu tego odkrycia międzywymiarowe zespoły chrystusowych strażników wspólnie pracowały nad zlokalizowaniem i odzyskaniem upadłej świadomości wniebowstąpionego mistrza Melchizedeka oraz dokonaniem poprawek w kluczach genetycznych; usuwaniem miazmatycznych wpływów, zapisów przodków i uszkodzonych linii czasowych za pomocą czerwonej fali lub innych infiltracji.

Wydarzenie to przyniosło również szybką inicjację słoneczną, podczas której te wznoszące się grupy połączone z adeptami linii tych tybetańskich mistrzów odtruwają miazmatyczne ładunki widm sztucznych fal czerwonych i innych sztucznych częstotliwości, które niosły fałszywe wniebowstąpienie lub nakładki nowej ery. Intensywne rozpoczęcie duchowych aktywacji może wymagać postu, metod detoksykacji i oczyszczania, co przyniesie zmiany we wzorcach snu i metabolizmie.

Konkretne pojawienie się wyzwalacza osi czasu jest związane z londyńskimi wyższymi sferami w odniesieniu do kontaktów nawiązanych z H.P. Bławatskiej za pośrednictwem rodów Czohanów Tybetańskiego Bractwa Mistrzów Mahatmy, co zostało przedstawione w kilku książkach przekazanych bezpośrednio przez Moryę i Kuthumi. Morya i Kuthumi próbowali odwołać się do połączenia nauki z rzeczywistością duchową, jako niezmiennej prawdy, którą można udowodnić poprzez bezpośrednie doświadczenia gnostyckie przez pryzmat ezoterycznego buddyzmu, zasiewając ziarna światła w umysłach tych, którzy mogą pragnąć szukać prawdziwego oświecenia i odrzucić zorganizowane religijne dogmaty czczenia fałszywych bóstw, wraz z intencją zjednoczenia „braterstwa ludzkości”.

Ten zbiór prac przekazany Bławatskiej i jej współpracownikom pochodzi z oryginalnych pergaminów spisanych w sanskrycie, zawierających ukrytą starożytną mądrość, połączoną z ezoterycznymi źródłami buddyzmu, pochodzącymi z zapisów kosmicznej świadomości Padmasambhawy, przechowywanych w górze Kailash-górze Meru. Ta starożytna wiedza jest i była ucieleśniana i chroniona przez tybetańskie bractwo mnichów-wojowników, są to fundamentalne dzieła, które jako pierwsze zainspirowały powstanie Towarzystwa Teozoficznego w Wielkiej Brytanii. Te ukrywane prace obejmują wiele architektonicznych tajemnic dotyczcych matematyki znalezionych w symbolice używanej przez masonów i kabalistów i były powiązane z budową starożytnych monolitów i najwcześniejszą zaawansowaną architekturą zaginionych cywilizacji znalezionych na całym świecie. Te konkretne kody stwórcze, które pierwotnie pochodzą do wszechświatowej rodziny Melchizedeków Padmasambhawy, zostały zapisane w poprzedniej precesji astrologicznej prawie 52 000 lat temu, przy czym również Zaratustra i Jogananda okazują się być bezpośrednio związani z tą samą duchową rodziną - ze starożytnymi budowniczymi ludzkich cywilizacji z przeszłości, ponieważ dzielą te same kody stwórcze odzwierciedlone w ich strumieniach życia.

W ciągu ostatnich stu pięćdziesięciu lat ta starożytna mądrość została przejęta przez agencje wywiadu wojskowego tworzące tajne stowarzyszenia i podgrupy czarnych magów Czarnego Słońca używane do ukierunkowanych ataków, w celu wykolejenia światowych posłańców tych wniebowstąpionych mistrzów i powstrzymania wiedzy przed przedostaniem się do sfery publicznej. Taki był cel organizacji NAA infiltrującej wywiad wojskowy, z którym zaplanowali obie wojny światowe, i rozpoczęli kolejny etap przenikania do ludzkiej cywilizacji poprzez podział na wiele warstw tajnych stowarzyszeń, takich jak Ordo Templi Orientis (O.T.O., Zakon Świątyni Wschodu czy Zakon Templariuszy Wschodnich). Rola OTO w hierarchicznej piramidzie władzy została zaprojektowana do infiltracji światowych rządów, przywódców politycznych oraz ludzi niezwykle bogatych i potężnych, poprzez zarówno ezoteryczne, jak i egzoteryczne organizacje wspierane przez ukrytą lucyferiańsko-szatańską religię, kierowaną na szczycie przez grupęWesan z NAA.

Te konkretne hierarchie są połączone z egipskim Panteonem Czerwonego Sześcianu (Izyda-Ozyrys-Horus jako trójca Antychrysta), z mackami w całej tej piramidalnej strukturze wspieranej przez Obcych, ponieważ jest to ta sama architektura, której użyli do utworzenia swoich tajnych stowarzyszeń, wraz z separatystycznymi cywilizacjami, które rozciągają się poza planetę i egzekwują swoje rządy NAA na powierzchni Ziemi.

W ten sposób planeta otrzymała siłę inicjacyjną 777, aby oczyścić rody wniebowstąpionych mistrzów, a to ujawniło wielu oszustów lub siły Obcych, które przejęły oryginalne nauki wniebowstąpionych mistrzów, związane z podstępami NAA, mającymi na celu przejęcie ruchu New Age. Tak więc ten szczególny etap oczyszczania może być istotny, jeśli wcześniej pracowałeś z którąkolwiek z takich grup, które używają materiałów wniebowstąpionych mistrzów, którymi manipulował szereg upadłych istot w celu kontroli na planie astralnym.

Podczas tej burzliwej fazy mają miejsce coraz bardziej agresywne bezpośrednie ataki na ludzkie serca, ponieważ przeciwnicy chcą i próbują całkowicie nas unicestwić. Dla nas wszystkich, którzy są oddani i świadomi służenia naszemu duchowemu źródłu, wiemy, że jest to element naszego świętego kryształowego serca toczącego duchową wojnę. W żadnym wypadku nie pozwolimy, aby cokolwiek skrzywdziło nasze święte serca lub odebrało nam człowieczeństwo, czyli miłość, życzliwość, współczucie i empatię, które mamy dla siebie nawzajem, dla tej Ziemi i dla stworzeń tej planety. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić nasze święte kryształowe serca przed atakiem zewnętrznych ciemnych sił i nieetycznych ludzi, którzy podżegają do wszelkich form zdrady, zwłaszcza zdrady duchowej i złamania serca. Nie jesteś sam; tkwimy w tym razem.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz