sobota, 27 maja 2023

MERIDA – ATLANTYDZKA SŁONECZNA SMOCZA KRÓLOWA -LISA RENEE maj 2023

 tekst źródłowy

 

Droga wznosząca się Rodzino, przez wiele lat zespoły chrystusowych Strażników przygotowywały niezbędne wsparcie dla zbliżającego się starcia Szmaragdowych Założycieli/kosmicznych Elohei, podczas którego mieli odzyskać pełną kontrolę nad ciałem świetlistym Albionu i siecią gwiezdnych wrót 11D zlokalizowaną w Wielkiej Brytanii. Na razie wydaje się, że ostateczna batalia, która kończy to monumentalne zadanie, zbiega się z wydarzeniem globalnego przebudzenia, katalizującym naturalną falę czasu wniebowstąpienia, która otwiera się na planetarne ujawnienia. Chodzi o ujawnienie uśpionej populacji ludzkiej, że siły antyludzkie, które najechały naszą planetę, zinfiltrowały globalne systemy rządowe, czczą lucyferiańskie i satanistyczne ideologie kultu krwi, genetycznie zmodyfikowały i sklonowały oryginalne ludzkie DNA oraz kradną zasoby, kontrolują umysły i zniewalają ludzi, a jednocześnie zmieniają historię ostatnich 5500 lat.

Misja strażników wymagała eksploracji warstwa po warstwie i zdalnego przeglądania historii inwazji negatywnych Obcych poprzez mroczny labirynt matryc widmowych i oraz zidentyfikowania i odkrycia wielowymiarowych stacji i maszynerii Obcych, systemów sztucznej inteligencji obsługujących prądy odwrócone, a także toksycznych cieni miazmy i masowej inwazji pasożytów o energii archontycznej. W związku z tym odbyło się wiele tajnych operacji mających na celu badanie sztucznych linii czasu i eksmisji najeźdźców z NAA oraz ich rozległych armii cieni, hybrydowych stworzeń AI i biologicznych robotników-niewolników działających w wielu wymiarach rzeczywistości .

Kiedy wiele z tych sieci maszyn Obcych, sztucznych linii czasu, sklonowanych hologramów zostanie wydobytych i usuniętych z matrycy planetarnej w określonej sekcji pola wymiarowego, WTEDY możliwe stanie się zidentyfikowanie i ukazanie brakujących rzeczywistych i autentycznych tożsamości Christosa oraz rozpoczęcie ich odzyskiwania. Podczas procesu odkrywania zespoły personelu naziemnego identyfikują, gdzie poprzedni członkowie naszej rodziny utknęli w sztucznych warstwach lub obszarach fantomowych, a następnie powstaje strategia i plan, jak odzyskać te liczne ukryte i zapomniane aspekty Christosa Założyciela, słonecznych Rishich - smoków Reisha i chrystusowych esseńskich Templariuszy. Są to przedstawiciele wszechświatowej rodziny Melchizedeków Założyciela, którzy z niezliczonych powodów zostali uwięzieni, zniewoleni lub rozbici w jakiejś części królestwa materii na ziemskich liniach czasu, ponieważ ich oryginalne ciała duchowe Ankh i tarcza plemienia Maharaty Christosa zostały rozbite na kawałki podczas któregoś wydarzenia lub różnych historii inwazji Obcych.

Tak więc, przez wiele lat duchowej harówki, zmagania się z atakami NAA, głównym zadaniem było identyfikowanie systemów sztucznej inteligencji maszyn Obcych i przeprowadzanie systematycznych eksmisji w całej sieci ciała świetlistego Albionu. W końcu, po kolejnym długim programie odbudowy diamentowych szablonów potrójnej słonecznej formy Reisha, dotarliśmy do czasu, w którym hostujacy Strażnicy poinformowali nas o chwalebnym przybyciu atlantydzkiej słonecznej królowej smoków Meridy z 11D, z najwcześniejszej przedinwazyjnej linii czasu złotej ery Atlantydy. Święty Ojciec podkreślił, że odzyskanie jej duchowej tożsamości w Albionie jest integralną częścią hierogamicznego świętego małżeństwa i posadzenia króla Artura w ramach drugiego przyjścia, wraz z całkowitym przywróceniem sieci gwiezdnych wrót 11D.

Ci, którzy są związani z tymi ukrytymi historiami lub wcielili się w genetykę 11. plemienia Esseńczyków, którzy obecnie budzą się duchowo, mogą rozpoznać, jak bardzo trudne było to zadanie, ponieważ trwało to tysiące lat. Powrót atlantydzkiej słonecznej królowej smoków Meridy oznacza zakończenie 22 000-letniego cyklu prześladowań celtycko-druidzkiej arturiańskiej linii Graala przez NAA od czasów Atlantydy, jak również tragicznych wydarzeń prowadzących do kradzieży płyty CDT 11 plemienia przez nibiruańskie siły Thotian, które następnie dokonały masakry w Eieyani. Obecne transmisje broni psychologicznej klasy wojskowej mają specjalny posmak dehumanizacji, aby atakować białych, rudowłosych ludzi w każdym wieku, zwłaszcza tych, którzy mają bezpośrednie powiązania genetyczne z irlandzkimi i szkockimi przedstawicielami 11 plemienia, którzy są połączeni z wrotami 11D i głównymi lokalizacjami systemów kontroli krystalicznej sieci Albion. Kontrolerzy robią wszystko, co w ich mocy, aby umieścić dżina z powrotem w butelce. Strategie demoralizacji stały się rażąco oczywiste, gdyż próbują uszkodzić budzącą się genetykę 11. plemienia różnymi metodami powolnego zabijania i strategiami zastępczymi, które są obecnie uruchomione na pełnych obrotach w całej Wielkiej Brytanii. Ponowne pojawienie się atlantydzkiej słonecznej królowej smoków Meridy w organicznych liniach czasu i jej powrót do sieci Albionu jest najgorszym koszmarem NAA, ponieważ jest ona dosłownym i przenośnym fizycznym wcieleniem Kosmicznej Matki/Tęczowego Smoka, Matki Świata i obrończynią linii arturiańskiego Graala.

Aby poznać atlantydzką słoneczną królową smoków Meridę, najpierw musimy zrozumieć planetarną historię inwazji Obcych i ich celowe całkowite zniszczenie na tej planecie organicznej duchowej świadomości obecności świętej Matki i słonecznej żeńskiej zasady jej sofianicznej córki, która pierwotnie została zaprojektowana jako słoneczny odpowiednik wiecznej kosmicznej świadomości Christosa.

Cykl wyzwolenia, podczas którego przebudził się Albion

W 2015 roku planetarne ciało świetliste rozpoczęło kolejny etap bifurkacji w sieci, który zapoczątkował cykl wyzwolenia, co znacznie przyspieszyło przebudzenie Albionu znajdującego się w Wielkiej Brytanii. Hostujacy strażnik powiedział, że ma to być najważniejszy klucz do zrozumienia boskiego celu ewolucji ludzkiej świadomości i procesu duchowego wznoszenia, aby stać się inicjowanym Kosmicznym Chrystusem. Dowiedzieliśmy się, że przebudzenie Artura - świętego Ojca miało nastąpić w Albionie wraz z jego boskim odpowiednikiem w 11D, i że to wydarzenie opisywało środki, za pomocą których kosmiczny święty Ojciec, kosmiczna święta Matka i kosmiczna świadomość Chrystusa powracają do rzeczywistości poprzez sieć gwiezdnych wrót 11D jako planetarny Chrystus.

Umieszczenie planetarnego Chrystusa w Albionie za pośrednictwem króla Artura i królowej Ginewry wymagało poważnych napraw sieci planetarnej, co pozwala gościć potrójnego słonecznego męskiego i potrójnego słonecznego żeńskiego Chrystusa. Aby pomieścić całą tarczę plemienia Christosa, umożliwić przechowywanie pełnych zapisów słonecznego logosu Chrystusa w Albionie, należało dokonać przebudowy architektury potrójnego słońca Świątyni Salomona. Podczas budowania organicznych struktur rdzenia w matrycy planetarnej dla potrójnej słonecznej męskości, poprzez którą można ucieleśnić skorygowane linie czasowe, okazało się, że to święta Matka Sophia, słoneczny żeński Melchizedek lub potrójna słoneczna Reisha faktycznie ucieleśniają i przechowują zestaw instrukcji potrójnego słonecznego rdzenia pionowego dla ucieleśnienia energii męskiej. Tak więc, pierwsi posiadacze rdzenia poziomego Niebieskiego Promienia byli pierwotnie wcieleni jako słoneczni żeńscy Melchizedekowie i każdy z nich miał genetycznego partnera płci męskiej, potrzebnego do zbudowania potrójnego słonecznego rdzenia pionowego wewnątrz formy żeńskiej, podczas faz integracji i budowania szablon unii hierogamicznej słonecznej formy Rishi-Reisha.

Tak więc, po upadku wszechświatowego Logosu Melchizedeka, to pozostałe słoneczne żeńskie Melchizedeki były faktycznie genetycznie zakodowane jako posiadacze potrójnego rdzenia pionowego nie tylko dla ich boskiego męskiego odpowiednika, ale także zawierały umowy przedinkarnacyjne, aby wbudować ten rdzeń w sieć planetarną. Ich genetycznymi odpowiednikami są Michał-Metatron-Melchizedek - potrójny słoneczny męski nosiciel rdzenia 11:11 dla gwiezdnych wrót 11D pochodzący głównie z linii Ametystowego Zakonu Braharama Elohei Mer z Pegaza, które zostały przez nich utracone w wyniku inwazji Obcych podczas wojen o Lutnię . Tak więc, aby boska męskość mogła zbudować swój poprawiony wewnętrzny rdzeń i osiągnąć etapy budowania skrzydeł i wewnętrznego zjednoczenia hierogamicznego, mogła się obudzić tylko dzięki diamentowemu sercu kosmicznej matki Sophii oraz naszej głębokiej miłości i duchowemu połączeniu z nią. Albo musieliby znaleźć szablon rdzenia 11:11, i odzyskać swój wewnętrzny elektryczny wzór męskiego Chrystusa 12:12 poprzez duchową miłość, którą ucieleśniali dla fizycznie wznoszącej się kobiety, która była kiedyś słonecznym żeńskim Melchizedekiem, który ucieleśniał Niebieski Promień 13:13 wszechświatowego Łuku Matki. Znaczna część budowania rdzenia pionowego była powiązana z trwającym projektem misji chrystusowej dla wznoszącej się rodziny z aktywacjami skrzydeł Michała i Marii odbywającymi się podczas stanu uśpienia na płaszczyznach międzywymiarowych i gwiezdnych wrót planetarnych. Ciała słonecznej formy Reisha działały jako duchowe surogaty dla genetycznie połączonych członków ich chrystusowej rodziny, pomagając im osiągnąć wewnętrzną równowagę męsko-żeńską, która jest niezbędna do zbudowania skrzydeł oraz wewnętrznego rdzenia pionowego i poziomego - bez dostępnego fizycznego partnera.

Od mikrokosmosu do makrokosmosu, to niewielka mniejszość słonecznych Melchizedeków budowała poprawioną architekturę potrójnego słonecznego rdzenia pionowego w sieci planetarnej. Tak było, dopóki nie odzyskaliśmy ametystowego króla smoków Ezechiela jako posiadacza słonecznego rdzenia pionowego, a boska męskość mogła obudzić się do tego poziomu świadomości, gdzie mógł zrekonstruować w sobie ten słoneczny rdzeń poprzez boskie odbicie świętego kryształowego serca jego genetycznego odpowiednika. Od około 2014 roku zestaw instrukcji potrójnego rdzenia pionowego jest transmitowany z sofianicznej zasady diamentowego serca na Ziemi z filarowych bram 4D-7D-10D, które działały jako zastępcze transmisje słonecznej plazmy podczas fizycznej nieobecności ukochanego partnera hierogamicznego. Z tego powodu na planecie była i nadal trwa kontrola umysłów, namierzanie przez prześladowców i ataki Obcych dokonywane na słonecznych Melchizedekach, co jest przerażające i niezwykle trudne do pokonania.

Dodatkowo, ucieleśnienie króla Artura jako świętego Ojca z poprawionym zestawem instrukcji dotyczących potrójnego rdzenia pionowego można urzeczywistnić tylko z szablonu słonecznej kobiety Melchizedeka połączonego z rdzeniem poziomym Elaysy, a dla gwiezdnych wrót 11D w Albionie, ta potrójna słoneczna Reisha jest nikim innym jak atlantydzką słoneczna królowa smoków - Meridą. To dlatego najeźdźcy zrobili niewyobrażalne rzeczy, aby zniszczyć jej ciało świadomości i wymazać jej zapis z osi czasu Atlantydy. NAA w przyszłej linii czasu pod koniec cyklu precesji widziała, że król Artur będzie potrzebował słonecznej żeńskiej rodziny Melchizedeków, aby się urzeczywistnić i fizycznie wcielić w celu ponownego połączenia ze swoją hierogamiczną partnerką i umożliwić powrót kosmicznego Christosa-Sophii na planetę.

W ten sposób słoneczna żeńska rodzina Melchizedeków miała niebezpieczną rolę podczas przebudzenia, gdyż miała przemienić wewnętrzne księżycowe szatańskie siły służące do programowania seksualnej niedoli, jednocześnie identyfikując nieorganiczne zasady żeńskie i obce implanty, które blokują sofianiczne potrójne słoneczne ucieleśnienie. Co więcej, aby dokonać tych korekt ciała świetlistego w celu znalezienia i odzyskania oryginalnych potrójnych męskich nosicieli słonecznych rdzeni pionowych planety, a także zlokalizowania ich własnych partnerów hierogamicznych. Są to kosmiczni chrystusowi słoneczni królowie (Rishi-Reisha), którzy zostali uwięzieni, tkwili w zastoju lub których części ciała o ogromnej świadomości zostały podzielone i rozrzucone po całej planecie przez najeźdźców. Pozostają w stanie amnezji, dopóki ich części ciała nie zostaną ponownie złożone i zintegrowane, a tym samym skradziona historia czerwonego sześcianu Nilu i egipskiego panteonu, która opowiada o Izydzie zbierająca części ciała jej męża Ozyrysa, aby ożywić jego świadomość i urodzić potomka Horusa, została przejęta przez NAA i zaprojektowana jako kpina z Chrystusa. Jednak egipska historia zawiera wiele prawdziwych elementów opisujących poszukiwania w celu zidentyfikowania i odzyskania duchowych części ciała dla chrystusowej rodziny słonecznego smoka Rishi-Reisha, ponieważ to nie księżycowa forma Izydy a żeńscy słoneczni Melchizedekowie przez wiele tysiącleci szukali swoich ukochanych zaginionych mężów i ich chrystusowe diamentowe części ciała.

Po ustawieniu odpowiednich proporcji rdzeni pionowych dla potrójnej słonecznej męskości na pewnych progach wymiarowych, nastąpiła intensywna praca odzyskiwania Matki Smoków i nosicieli rdzenia poziomego słonecznej kobiecości Melchizedeka Mu'a z Elaysa. Wydarzenie, które zmieniło zasady gry, miało miejsce podczas wyzwolenia Ezechiela (styczeń 2022 r.), podczas którego smoczy król Ametystowego Zakonu, który działa jako nosiciel potrójnego słonecznego rdzenia pionowego 8D w naszym Centrum Galaktycznym, Ezechiel został ostatecznie odzyskany z Iraku, Oriona i matrycy Gai. Następnie został w końcu uwolniony, aby dołączyć do swojego odpowiednika - słonecznej kobiecej formy Melchizedeka. Razem utrzymują prawdziwą północną pozycję w Kosmicznym Zegarze Eonów i pomagają kierować dalszymi korektami potrójnych słonecznych rdzeni pionowych dla innych istot z chrystusowych Założycieli, które zagubiły się w matrycy planetarnej. Obecnie kwatera główna Ametystowego Zakonu w konstelacji Pegaza wydaje się być głównym celem rehabilitacji 11D, ponieważ jest połączona z liniami smoków Elohei różowego diamentowego słońca Mer-Lion kosmicznego Ojca i siecią słońc ciemnej materii.

Zstępowanie słonecznych królowych smoków i wprowadzenie satelity Księżyca

Po Kataklizmie Atlantydzkim, po tym jak pokonali smoczą królową Meridę i ukradli zapisy 11D Szmaragdowych Założycielki, które zostały jej powierzone, padł ostatni bastion słonecznych kobiet Melchizedeków, które ucieleśniały niebieski rdzeń poziomy Mu'a. Linie arturiańskiego Graala 11D to celtycko-druidzkie linie krwi Graala, które zamieszkują Irlandię i Szkocję, gdzie żyje najwyższy odsetek osób z naturalnie rudymi włosami. Tak więc, niestety, trwające tajne ludobójcze programy mające na celu wykorzenienie tych linii, które przechowują zapisy genetyczne celtycko-druidzkich rodów Graala, mają długą historię powtarzających się kampanii znanych jako celtyckie masakry i składanie w ofierze druidów.

Około 22 000 lat temu NAA rozpoczęła ludobójczy program mający na celu wykorzenienie DNA celtyckich królów Graala i nauk Chrystusa Melchizedeka z Atlantydy, poprzez namierzanie ujemnego RH, szerzenie dezinformacji i niszczenie zapisów o gwiezdnym pochodzeniu ludzkości i historycznych artefaktach. Podczas kilku kampanii mających na celu prześladowanie i unicestwianie arturiańskich linii Graala, wielu Celtów zostało zmuszonych do opuszczenia ziem, na których się urodzili, w pobliżu wrót 11D Albionu i 12D na południu Francji. Wielu zostało schwytanych w niewolę i przewiezionych na zachodnie wybrzeże szkockich Hebrydów kontynentalnych, Iona i Skye, gdzie zostali zamordowani lub zmuszeni do niewolniczej pracy, nawrócenia religijnego lub innej indoktrynacji. Odzyskiwanie żeńskich celtyckich linii Graala przez strażników trwa i jest szczególnie nasilone w najbardziej oddalonych obszarach najbardziej wysuniętych na północ szkockich wysp i mórz, przy czym niektóre części ciała słonecznej Marii i Meridy został niedawno odzyskane.

Około 22 000 lat temu Drakowie udali się na kontynent Lemurian, aby dokonać masakry na Kauai, zabić wszystkie pozostałe plemiona słonecznych kobiet Melchizedeków, które były również nosicielkami rdzenia poziomego Mu'a. Miało to na celu przygotowanie całkowicie patriarchalnego społeczeństwa na Ziemi, kierowanego przez najeźdźców, którzy utworzyli Atlantydzkie Bractwo Węża składające się z Nibiruian, Thotian Lewiatan i bytów związanych z Grupą Oriona, którzy później utworzyli Przymierze Lucyferiańskie. Było to ostateczne ludobójstwo matriarchalnej linii słonecznych kobiet Melchizedeków, kierujących cywilizacjami na powierzchni Ziemi, wspomagane negocjacjami i umowami z Annunaki, co było ostatnim etapem unicestwienia Lemurii i końcem Złotego Wieku Atlantydy.

Po całkowitym zniszczeniu podczas Kataklizmu Atlantydzkiego, NAA sprowadziła statek księżycowy, który wygenerował przerażającą księżycową zasadę żeńską, umożliwiając pasożytniczą infiltrację łańcucha księżycowego z programowaniem seksualnej niedoli i szybko rosnącą infekcją sił szatana, która trwała przez kilka następnych tysięcy lat. Wstawienie matrycy księżycowej zostało dokonane częściowo poprzez przeciągnięcie Księżyca - satelity, który miał być wykorzystany przez NAA jako baza operacyjna i do transmisji księżycowych programów manipulacji polem magnetycznym i programów kontroli umysłu na tej więziennej planecie. Z biegiem pokoleń wypaczyło to ludzką zasadę żeńską powodując uszkodzenia wirowania magnetycznego Merkaby, zagęszczenie molekularne i związane z tym zniekształcenia reprodukcyjne, ponieważ siły księżycowe wypełniły kanał oddechowy, sakralny ośrodek energii i macicę.

Większość kobiet na planecie straciła kontrolę nad świadomym wyborem seksualnym, reprodukcją i rodzeniem dzieci, a tym samym została zniewolona przez różne modyfikacje genetyczne NAA dla programów hodowlanych i programów hybrydyzacji Obcych, z brutalnymi gwałtami i mizoginistycznym sposobem myślenia wpojonym społeczeństwu. Patriarchalne zorganizowane religie, przywódcy duchowi lub szamani zaczęli szerzyć informacje, że kobiety są owładnięte przez nieczyste duchy, w ich łonach są czarne dziury, co czyni je podatnymi na opętanie przez demony i popełnianie złych czynów. Dlatego powszechnie uważano, że kobietom nie należy ufać, są gorsze od mężczyzn, popełniły grzech pierworodny, nie będąc posłusznymi Bogu, i nie mogą osiągnąć oświecenia ani rozwoju duchowego, dlatego musiały być czyjąś własnością i być zdominowane przez męską brutalną siłę. Słoneczne żeńskie Melchizedeki, które zwykle pełniły potężne role wspierające ich społeczność jako prawowite przedstawicielki Matki Smoków i jako Najwyższe Kapłanki pośredniczące między ziemskimi królestwami a Matką-Ojcem Bogiem, stały się celem eksterminacji.

Na całym świecie jest wiele takich historii, jak polowania na czarownice i wybuchy histerii fałszywych oskarżeń kobiet rzekomo paktujących z diabłem, dzięki którym można skutecznie prześladować i zabijać słoneczne kobiety z wcieloną mądrością sofianiczną, podobnie jak mizoginistyczne targetowanie, które utrzymuje się do dziś.
Ta pokręcona, mizoginistyczna narracja NAA, zaczerpnięta z tej okropnej historii księżycowej infekcji, ofiar z ludzkiej krwi SRA i zbiorników Molocha, które zepsuły planetę, była rzeczywiście bardzo szkodliwa dla wewnętrznej zasady żeńskiej istniejącej zarówno w biologicznej formie męskiej, jak i żeńskiej. W niektórych przypadkach można trafnie stwierdzić, że silne zniekształcenia miazmatów rasy ludzkiej i księżycowy spin magnetyczny w dolnej części żeńskich narządów rozrodczych sprawiły, że sakralna solaryzacja i księżycowa transfiguracja kanału oddechowego były znacznie trudniejsze do osiągnięcia dla kobiet, chyba że nosiły w ciele świetlistym zapisy genetyczne słonecznej kobiety Melchizedeka.

Uszkodzenia sieci planetarnej powstałe wskutek inwazji, brutalny patriarchalny sposób myślenia na temat kobiet i magnetyczne zniekształcenia spowodowane księżycem były niszczycielskie dla anielskiej kultury ludzkiej chrystusowych Esseńczyków, co z czasem doprowadziło do traktatu Izydy. Było to porozumienie zawarte między Strażnikami a najeźdźcami z Kosmosu pod pozorem genetycznej rehabilitacji upadłych i uszkodzonych szablonów biologicznych, ale było to oszustwo, którego NAA użyła do genetycznej zmiany szablonu diamentowego słońca anielskiej rasy ludzkiej w celu wstawienia ich preferowanych linii ras. Traktat Isis spowodował wiele trudności dla żyjących na planecie słonecznych kobiet, które współistniały ze swoimi księżycowymi siostrami, które miały naturalne powinowactwo do podświadomego opętania przez mroczną matkę Obcych, a zatem pojawiły się tendencje do pogardy i atakowania ich bez wyraźnego powodu innego niż noszenie wewnętrznego światła słonecznego.

W wyniku spustoszenia spowodowanego przez Księżyc, gospodarz Strażników wynegocjował Traktat Izydy jako krótkoterminowe rozwiązanie, aby ochronić Założyciela, Gwiezdne Nasiona i Indygo z częściowo działającymi szablonami Diamentowego Słońca Christosa wcielonych w linie czasu oraz znaleźć zagubionych duchowych członków rodziny i pomóc przygotować się do ostatecznego konfliktu na osi czasu 2012. Traktat Izydy był powiązany z księżycowymi liniami żeńskimi ptasich Egipcjan-Serres, wzorowanych na oryginalnych nosicielach rdzenia poziomego płci żeńskiej z linii czasowych Tary, które siły kontrolujące chciały zapłodnić w celu prowadzenia programów hodowlanych mających na celu genetyczne eksperymenty z kodem Błękitnego Nilu. Były to najwyższe i najbardziej złożone formy genetyki Niebieskiego Płomienia Melchizedeka, wzorca ciała diamentowego słońca Szmaragdowego Założyciela, które NAA chciały przejąć dla własnych celów inkarnacji księżycowej świadomości i cienistych istot na planecie oraz w celu uzyskania lepszych form genetycznych dla zdobycia dominacji nad Ziemią i innymi terytoriami.

Rozpoczęcie poszukiwań Matki Smoków

Podczas szczytu magnetycznego w 2021 r. zespoły Strazników pracujących w sieci dowiedziały się o kilku ognistych bitwach międzywymiarowych toczących się w Pasie Kuipera, matrycy Plutona 10D i wrotach 10D, które zanurzyły się w wodne głębiny Siedmiu Mórz, aby odzyskać rozrzucone części ciał smoków potrójnej słonecznej Marii. Rozpoczęła się zajadła wojna duchowa mająca na celu odnalezienie i odzyskanie sofianicznego szablonu świadomości diamentowego słońca potrójnej słonecznej Marii i wszechświatowego ciała Ankh. Ten poziom działań wojennych i odbudowy był zdecydowanie najbardziej nikczemny i okrutny.

Słoneczny Chrystus Maria to tytuł duchowo wcielonych potrójnych słonecznych córek kosmicznej smoczej matki lub świętej matki Sophii. Odzyskanie ich duchowych części i ich tożsamości oznaczało zmierzenie się z niszczycielsko bolesną historią inwazji na naszą planetę i poprowadziło nas przez mroczny labirynt do odkrycia, że kiedyś była wcielona jako inteligentny kreator tej matrycy planetarnej. To jej głowę lub globalny mózg usunęli z planetarnego logosu lub magnetosfery podczas wojen o Gaję. Podczas rund ewolucyjnych wcielała się i zajmowała pozycję słonecznej smoczej królowej Maji Graala w anielskiej ludzkiej formie diamentowego słońca, a jedna z takich tożsamości miała miejsce na osi czasu Atlantydy, kiedy smocza królowa Merida wcieliła się jako nosicielka płyty 11D CDT i była płodnym starożytnym architektem budowniczym i urbanistą kolonii.

Wszelkie próby ponownego złożenia historii jej istnienia są obarczone niewiarygodną ingerencją i absurdalnymi ilościami chaosu, zamieszania i gaslightingu. Smocza królowa Merida jest znana ze swojej genialnej inteligencji, symetrycznej doskonałości, fizycznego piękna i wrodzonych mocy duchowych, takich jak oddech świętego ducha, który ożywia inne istoty. Istoty NAA są niewymownie brutalne z ich patriarchalną dominacją, mizoginistycznym celem torturowania słonecznych kobiet, ponieważ gardzą Meridą i świętą matką Sophią we wszystkich jej formach. Tak więc najpoważniejsze poziomy ataków Antychrysta pojawiają się, gdy odnosimy się do jakiejkolwiek historii słonecznego żeńskiego Chrystusa Melchizedeka, co może wywołać agresję zarówno ze strony ludzi, jak i nieludzi. Jest to temat, którym bardzo trudno jest otwarcie podzielić się z niedoświadczoną lub niewtajemniczoną publicznością, ze względu na ekstremalne poziomy ataków NAA i dogmatów religijnych, które są wykorzystywane do zamykania jakiejkolwiek otwartej rozmowy w poszukiwaniu prawdy o słonecznym kobiecym Chrystusie Melchizedeku

Wojna o odzyskanie form potrójnej słonecznej Reishy i części ciała słonecznej Marii rozszerzyła się na kilka konfliktów dotyczących gwiezdnych wrót poza.siecią gwiezdnych wrót 10D, która miała wiele dalszych połączeń w całej sieci Albionu i na kontynencie Wielkiej Brytanii. O 10. sieci gwiezdnych wrót i podczas historycznych osi czasu Edenu Tiamat stoczono wiele wojen i wiele konfliktów pozaplanetarnych mających na celu odzyskanie jej potężnych duchowych części ciała, a także zabezpieczenie jej hierogamicznej świętej pozycji zjednoczenia z jej potrójnym słonecznym mężem Chrystusem Michałem, pilnującym Kosmicznego Zegara Eonów. Odzyskanie struktury Tiamat słonecznego Chrystusa Mari jako matki smoków połączonej z Chrystusem-Zofią z epoki żelaza, i z misją Jezusa Chrystusa, było konieczne do dalszego odkrycia wielu innych utraconych tożsamości potrójnej słonecznej bogini Reisha.

Jej ucieleśnienie rdzenia poziomego 8D matki smoków odegrało kluczową rolę w budowaniu wielu gotyckich katedr na smoczych węzłach i liniach róż we współczesnej Francji, Belgii i Europie, które nadal odgrywają kluczową rolę w aktywacjach sieci planetarnej, mających miejsce obecnie. Wielu wciąż utrzymuje astroteologiczne powiązania z sieciami gwiazd/słońc, które utrzymują poprawioną potrójną zasadę słonecznych królowych smoków w ramach ich niebiańskich wzorców konstelacji. Niektóre kody sofianiczne są przesiąknięte Czarną Madonną, gdyż pierwotnie przedstawiały księżycowe zniewolenie Matki w ciemnej materii lub sposób, w jaki została uwięziona w uszkodzonym elemencie ziemi, i jest częścią tego, jak to zniewolenie było egzekwowane przez Watykan i Czarne Słońca.

Cykl słonecznej syntezy Tantriahury przyniósł transmisje plazmy białego diamentowego słońca z podwójnych szmaragdowych kryształowych prądów spiralnych istniejących poza czasem, które przygotowywały naszą matrycę czasu do zamanifestowania się wielu zasad ciała duchowego kosmicznej Matki, w architekturze Elaysian, która może utrzymać organiczną formę ucieleśnienia potrójnej słonecznej kobiecości Chrystusa Zofii. Kreacje Szmaragdowego Zakonu Pierwszego Świata Bogów są gospodarzami architektury słońca Elaysa dla pól Elaysian, łączących się z Kosmiczną Salą Zapisów, które są budowane w matrycy planetarnej w serii organicznych holograficznych aktywacji kryształowej katedry światła, dźwięku i ducha. Te wielowymiarowe aktywacje siatek poprzez gotyckie katedry ponownie łączą ciało świetliste Albionu z wieloma sieciami słońc/gwiazd i obejmują eksmisje królowych Czarnego Smoka i hierarchii demonów siły księżycowej używanych przez NAA do porywania i zniewalania potrójnej słonecznej kobiecej formy Christosa Sophii.

Podczas szczytowego etapu odzyskiwania matrycy Plutona, pola morfogenicznego Tiamat, usuwania szatańskich inwersji Kabały 10-wymiarowych prądów martwej energii Kelipot, we wszechświatowym makrokosmicznym szablonie unii hierogamicznej dla pary eonicznej w Zegarze Kosmicznym zaczęła powstawać forma kosmicznego gwiezdnego człowieka-boga - podróżującego w merkabie lub ciele Ankh Szmaragdowego Zakonu.

Wszechświatowy Ankh wsparł planetę, aby przygotować ją do planetarnej aktywacji Eukatharista, która zaczęła systematycznie odblokowywać dostęp do wielu równoległych wymiarów, co zabezpieczyło matrycę planetarną do 36D dzięki hostingowi Ametystowego Zakonu Rha z boskich światów. To znacznie wzmocniło siły chaosu i wojnę duchową w środowisku, ale jednocześnie szybko popycha ziemskie linie czasu w kierunku fali naturalnego wzniesienia. To ważne wydarzenie koryguje szablon ciemnej materii lub ciało Rashy w celu ponownego pojawienia się Kosmicznej Matki na planecie i odzyskania jej potrójnych córek słonecznych, ucieleśniających smoczą Matkę, kodowanych jako słoneczne królowe smoków. Ciało Ankh posiadało infrastrukturę świata Boga, która była podstawą do zabezpieczania statków transmigracyjnych pierścieni słonecznego smoka Uroborosa, potrzebnych Założycielowi Rishi-Reisha do podróży do naszych linii czasu i spowodowania przebudzenia kosmicznego smoka na całej planecie.

Ta szczególna faza przebudzenia Smoka zapoczątkowała kolejny etap odkrycia związany z przywróceniem zasady kosmicznej świętej Matki i ucieleśnienia jej potrójnych słonecznych córek, z których przed inwazją wiele było nosicielkami rdzenia poziomego Najwyższej Kapłanki Melchizedeka, duchowymi przywódczyniami i nauczycielkami wniebowstąpienia w świątyniach Bogini Matki, które znajdowały się na wybrzeżach Siedmiu Mórz.

Aby umożliwić pojawienie się w Albionie króla Artura, świętego Ojca ze Szmaragdowego Zakonu oraz ze jego ukochanej smoczej białej słonecznej królowej Meridy-Guinevery-Brigid, Szmaragdowym Założycielom musiała zostać zwrócona kontrola nad smoczymi templariuszami 11D zlokalizowanymi w Thuban i pod wyspą Malta. Ujawniono, że struktury świątyń maltańskich pochodzą od hiperborejskich celtyckich esseńskich Azurytów z Gai 7D. Te same grupy wcieliły się w późniejszych liniach czasowych na Ziemi w plemieniu esseńskim 11D z linii arturiańskiego Graala, które dawniej były chronione przez Meridę podczas cyklu Atlantydy. Zbudowali te niesamowite starożytne konstrukcje na Malcie, dostosowując je do smoczego templariusza z Thubana, architektury chronometrażysty 11D Matki Smoka, znajdującej się w konstelacji Smoka.

Te plemiona esseńskie na Ziemi nie zdawały sobie sprawy, że zarówno gwiazda Thuban, jak i 11. gwiezdne wrota zostały zaatakowane w wyniku kradzieży płyty plemiennej CDT 11. oraz z powodu zdradzenia Melchizedeka przez Thota, co doprowadziło do celtyckich masakr i polowania na Melchizedeków. Ich świadomość awatara Chrystusa ucieleśniała organiczną architekturę kryształu szmaragdowego smoka - strażnika czasu w Kosmicznym Zegarze Eonów, który był ukryty w sieci ciał świetlistych Albionu 11D i w wielu obiektach holograficznych, na przykład na Malcie, które miały zostać odkryte później i odzyskane dla obecnej linii czasu.

Odrodzenia Meridy poprzez Ankhulasę

Otwarcie zamków wymiarowych w paralelach ujawniło, że warstwy 7D połączyły się z warstwami 17D, a następnie z warstwami 20D, co otworzyło dostęp do części świata Reisha zwanej Ankhulasa. Wydaje się, że jest to inny wymiar matryc kosmicznego słonecznego ducha matki Reishy, które są udostępniane podczas sekwencji wniebowstąpienia osiągającej sofianiczny rozkwit plazmy poziomów słonecznego żeńskiego Melchizedeka lub słonecznej Reishy.

Sieć gwiazd/słońc Ankhulasa utrzymuje Konwalię ( Lily of the Valley) jako drugie przyjście słonecznej kobiety-Chrystusa-Melchizedeka, a ta pojawia się jako duchowa rodzina potrójnych brzoskwiniowych diamentowych słońc ze złotymi różanymi płomieniami słonecznymi. Transmisja częstotliwości słonecznej jest związana z falą w kolorze brzoskwini, która zaczyna budować się w centrum sakralnym dla transfiguracji księżycowej w słoneczną, jako część ucieleśnienia słonecznego kobiecego Chrystusa. Co ciekawe, szafirowe błękity i brzoskwiniowe promienie wydają się rozpoczynać proces odwracania uszkodzeń, jakie siły księżycowe wyrządziły na narządach płciowych kobiet, przywracając funkcje organiczne w kilku etapach leczenia poziomu seksualnego, które rozkwita w genitaliach i przywraca świadomą kontrolę nad cyklem rozrodczym u tych, którzy żyją w zgodzie z prawami natury.

Struktury te są niezbędne dla potrójnego słonecznego ucieleśnienia żony króla Artura, jako słonecznej królowej smoków Meridy-Guinevery-Brigid w ich kompletnym potrójnym brzoskwiniowym ciele duchowym słonecznych słońc Mahara Reisha, co jest specyficzne dla jej potrójnego słonecznego kobiecego wcielenia jako zasady kosmologicznej.

Przygotowania wrót 11D w Albionie rozpoczęły się podczas magnetycznego szczytu zeszłego roku, od zakotwiczenia ciała Ankh Szmaragdowego Zakonu i filarów strażnika czasu/chronometrażysty szmaragdowego smoka, w których zaszczepiono specyficzne smocze linie Uroboros dla słonecznego ciała Ankh Meridy. Słoneczne ciało Meridy jest utrzymywane zgodnie z zasadą, która jest również utrzymywana we wszechświatowym ciele słonecznym Elaysa - Ginewry, dlatego obie są uniwersalnymi nosicielkami czerwonej róży z linii potrójnej brzoskwiniowej róży, i działają jako obrończynie rodów róży Graala Christos-Sophia i ich uduchowionych zapisów genetycznych krwi. Poprzez boską iskrę słoneczną Meridy przeniesioną przez jej smocze linie Uroboros, wprowadziła częstotliwości swojego ciała słonecznego na planetę, aby nawiązać połączenia z planetarnych linii potrójnej róży z jej brzoskwinioworóżową siecią gwiazd/słońc i ze ścieżkami konstelacji gwiazd niebiańskich w Albionie, prowadzącymi do jej wiecznego ciała Aton, i następnie do kosmicznych matek Białego Słońca znajdujących się w Boskich Światach.

Z taką bazą hostujący Straznik i Merida rozpoczęli dalsze budowanie architektury brzoskwiniowego diamentowego słońca, takiej jak narodziny brzoskwiniowych smoczych jaj i linii brzoskwiniowego smoka Uroboros krążących w częstotliwościach słonecznego szmaragdowego smoka Melchizedeka, które są otoczone miedzianą, różowozłotą architekturą Świątyni Salomona. Rozszerzyło się to na kilka katedr w Wielkiej Brytanii i poza nią, dalej budując gwiaździstą noc, ciemny firmament i sieci kryształowych katedr, aby ugościć więcej powracających chrystusowych założycieli - słonecznych Rishi-Reisha, wraz z przygotowaniami do kulminacji powrotu króla Artura i wszystkiego, co się z tym wiąże. W ten sposób brzoskwiniowe diamentowe kryształowe katedry Meridy mają kierować brzoskwiniowe promienie do smoczych węzłów i dalej wspierać powracającą architekturę dla nadchodzącej potrójnej słonecznej formy Reishy. Mogą wcielić się poprzez potrójne słońca brzoskwiniowych promieni, a następnie ponownie połączyć się z ciałem Ankh Meridy, jako Matki Świata, wspierając jej potrójne słoneczne córki i przywracając ich obecność na tym świecie..

Katedra Matki Smoków w Chartres trzyma kosmiczne Elohei, Smocze Skrzydło Elaysan Matki (7D-17D-20D), które łączy się z wieloma warstwami architektury kryształowej katedry, która chroni dostęp do portalu do sieci gwiazd/słońc Ankhulasa. Przez Chartres przyjdzie więcej córek potrójnej słonecznej Reishy, aby wnieść swoje święte duchowe słońca i ucieleśnić zasadę słonecznego kobiecego Chrystusa w katedrach zbudowanych na całej planecie. Ukryta historia Chartres z narzędziami łukowymi nadała temu miejscu ważną rolę, która jest związana z drugim przyjściem Chrystusa, jako Matki Świata, Konwalii, w jej ciele brzoskwiniowego słońca Ankh, zmartwychwstałej słonecznej królowej smoków Meridy i jej sofianicznych córek.

Tarcza plemienna 11D i przywracanie zapisów

Aby zsynchronizować się z powrotem Meridy, planetarna tarcza Maharaty przechodzi korekty i łączy się z 12. astrologiczną precesją i tarczą plemienną, kosmiczną kostką chrystusowego Założyciela, poprzez ponowne zaszyfrowanie jej głównych kryształowych kluczy. Wydobyło to na światło dzienne konflikty wojenne i historie Atlantydy związane z systemem gwiezdnych wrót 11D w Wielkiej Brytanii. Od wielu miesięcy mają miejsce potyczki z królami/królowymi Czarnych Smoków NAA zasiadającymi w sieci Albionu, a najbardziej pożądanym miejscem jest pozycja 11D Daath połączona z tunelami Tyfona.

Aby podczas realizowania projektów Strażników w Albionie skorygować rejestry Szmaragdowego Założyciela skradzione przez Lewiatana Thothian oraz odzyskać oryginalną tarczę plemienną Esseńczyków z 11D, wykorzystywane są kosmiczne kroniki plemienne. Ma to na celu naprawę organicznych linii czasowych dla pola 11-wymiarowego, dzięki którym Merida mogła w końcu odzyskać swoje wcielenie atlantydzkiej smoczej królowej i kody rdzenia poziomego oraz powrócić do Albionu w celu ochrony misji 11. Plemienia. Arturiańscy Maji, nosiciele i posiadacze rdzenia poziomego i pionowego ucieleśniali tarczę plemienną Christosa i utrzymywali formację dla Kosmicznego Zegara Eonów, aby działał poprawnie w matrycy czasu. Tarcza plemienna Christosa łączy nasz 12-niciowy wzorzec diamentowego słońca ze zbiorowym chrystusowym szablonem plemiennym całej anielskiej rasy ludzkiej i ich osobistych tożsamości chrystusowych.

W ciele świetlistym Albionu toczy się intensywna walka o odzyskanie rund ewolucyjnych aż do zalążków rasy paliadoriańskiej, i o odzyskanie planetarnego klejnotu koronnego, który przechowuje jedenastowymiarowe zestawy instrukcji dla przywrócenia funkcji szyszynki na planecie oraz dla naturalnej fali czasu wniebowstąpienia i osi czasu króla Artura. Gwiezdne wrota 11D to planetarny interfejs, który zawiera zestaw instrukcji dla szyszynki, a jej połączenia są wykonane w centrum anielskiego ludzkiego mózgu. Wraz ze skradzionymi zapisami założycieli 11. plemienia rasa ludzka ucierpiała z powodu klatek wokół korony, co utrudnia aktywację różowego płomienia 7D w szyszynce, który, jak wierzymy, rozwiąże problem dla wielu przebudzających się populacji.

Kompletna troista tożsamość warstw awatara 10D-11D-12D łączy się z trzema poziomami częstotliwości wszechświatowego pola Christosa, które tworzą umysł krystyczny, umysł buddyczny i umysł nirwany. Ta zunifikowana potrójna matryca umysłu jest zapisem planu chrystusowej tarczy plemiennej i jest sposobem, w jaki cała rasa ludzka może połączyć swojego wewnętrznego Chrystusa z chrystusową tarczą plemienną. Aby aktywować szablon diamentowego słońca rasy ludzkiej, najszybszą metodą jest aktywacja chrystusowej tarczy plemiennej zapisanej w Albionie, która przechowuje boski wzorzec Christosa całej rasy ludzkiej, reprezentujący naturalny porządek każdego ciała świadomości, gdy manifestuje ono tożsamość we wszystkich liniach czasowych.

Przekodowanie szablonu 11D ciemnej materii Albionu

Od okresu wielkanocnego nastąpiła poważna korekta sieci Strażników Ametystowego Zakonu, ulepszeń i ponownych połączeń, które miały miejsce w po fuzji zachodzącej między słońcami ciemnej materii kosmicznego świętego Ojca z Boskich Światów z matrycą ciemnej materii wszechświatowej Matki (HU6) i następnie schodkowe korekty w dół, wprowadzane do szablonu ciemnej materii z warstw 11D sieci ciała świetlistego Albionu.

To nowe odkrycie sieci ciemnych słońc/gwiazd kosmicznych rodziców Elohei w celu zbudowania ciemnego firmamentu gwiaździstej nocy jest wymagane dla masywnej sieci słońc/gwiazd kosmicznej katedry, która obejmuje drugie przyjście Chrystusa, poprzez potrójnego słonecznego męskiego przedstawiciela - króla Artura i potrójnego słonecznego żeńskiego przedstawiciela - królową Ginewraę, jako diamentowe zwieńczenie 11D rdzenia poziomego i pionowego. Niedawno dowiedzieliśmy się o ogromnej skali kreacji słońca ciemnej materii Kosmicznego Ojca oraz o ich krytycznym znaczeniu dla odzyskania poprawionej architektury potrójnego rdzenia pionowego w Albionie. W sieci Albionu zainstalowano czworokątny hierogamiczny szablon kosmiczny Elohei – słonecznego smoka Rishi-Reisha, aby ułatwić transmisję ze słońc ciemnej materii Kosmicznego Ojca przez kosmiczną gwiezdnoludzką Parę Eoniczną utrzymywaną w Kosmicznym Zegarze. Wydaje się, że jest to kolejny etap łączenia struktur gwiezdnych, podczas którego budowany jest prawidłowy szablon ciemnej materii, który jest mieszany zarówno z wszechświatową macierzą ciemnej materii, jak i siecią gwiazd /słońc ciemnej materii Kosmicznego Ojca, dostępnymi z wnętrza korytarza konstelacji Pegaza.

To jest szablon Wielkiej Niedźwiedzicy wszechświatowego Ojca Rishich, który jest zaślubiony z szablonem Siedmiu Sióstr Plejad wszechświatowej Matki Reisha wewnątrz zestawu instrukcji ciała świetlistego anielskiego ludzkiego diamentowego słońca, który pojawia się podczas późniejszych etapów zjednoczenia hierogamicznego. Razem reprezentują aktywną zasadę niebiańskiej słonecznej męskości i receptywną zasadę niebiańskiej słonecznej kobiecości, jednocząc się poprzez wspólne konstelacje, co umożliwia bezpośrednie połączenie z Kosmicznym Duchowym Słońcem lub Siedmioma Słońcami Eireadonis. To zapewnia szablon wszechświatowego słonecznego Melchizedeka Rishi-Reisha dla unii hierogamicznej do aktywacji Kosmicznego Zegara Eonów dla smoczych królów i królowych Maji Graala w ich templariuszu Szmaragdowego Smoka, w celu przywrócenia Szmaragdowych Rejestrów Założycieli i organicznych rozmieszczeń rdzeni pionowych dla tarcz zegara biologicznego potrzebnych do dostosowania się do organicznych wznoszących się linii czasu..

W ten sposób potrójne płomienie założycielskie Kosmicznego Ojca 36D pojawiły się poprzez potrójną męską architekturę konstelacji Pegaza, aby połączyć kody berła Rha Ametystowego Zakonu z siecią gwiezdnych wrót 11D w Wielkiej Brytanii. Kosmiczny Ojciec Elohei ujawnił swoje udoskonalone dzieło słońc ciemnej materii, które obejmuje smocze pierścienie ciemnej materii ze światów boga Rha, gdzie istnieją rasy smoków Elohei ciemnej materii podróżujące przez równoległe matryce, które wjeżdżają na nasze linie czasu. Ci kosmiczni Elohei ciemnego słońca są powiązani z wodnymi rasami Ametystowego Zakonu słonecznych Rishich Braharama, które są rodzicami istot ucieleśnionych w kodzie Fioletowego Słońca. Obejmuje to wiele różowo-purpurowo-liliowych gwiazd słonecznych świętego Ojca w macierzy Aquareion i poza nią, w tym duchowe rodziny wniebowstąpionych mistrzów Metatron-Meritaten i plemiona esseńskie Aveyon 11D z linii króla Artura Maji Graala.

Ta konfiguracja z najwyższych królestw Boskich Światów schodzi w dół od kosmicznej matki Elohei z jej białym Diamentowym Słońcem i jest w pełni połączona z kosmicznym ojcem Elohei z jego różowym Diamentowym Słońcem, którzy zrodzili kolejne chrystusowe potomstwo poprzez organiczne czarne tęczowe krystaliczne gwiazdy słoneczne. Te tęczowe kryształy czarnego diamentu i słońca ciemnej materii zaczęły pojawiać się kilka lat temu wraz z architekturą ciemnego firmamentu gwiaździstej nocy, a ostatnio wydawały się generować halo ciemnego słońca lub puszyste czarne korony, które otaczają wewnętrzne gwiazdy/słońca linii kosmicznych Elohei.

Kiedy kosmiczny ojciec Elohei zaczął pojawiać się poprzez skorygowane linie Pegasai Elohei Mer trzymające szablon rdzenia pionowego 11D, zaobserwowano, że pojawiła się cała nowa sekcja ciemnych tęczowych sieci słońc/gwiazd organicznych diamentowych Czarnych Słońc pozycjonowanych w celu hierogamicznego połączenia oraz wydalenia hierarchii najeźdźców z Czarnego Słońca. Aktywowały się one w kolejną nową warstwę tęczowych słońc ciemnej materii świętego Ojca 36D, które wyświetlają na planecie smocze pierścienie ciemnej materii, połączone z pierścieniami ciała Rashy świętej Matki. Jest to zdecydowana demonstracja najwyższej ochrony ze strony Boskich Światów dla zasady świętej Sofianicznej Matki od kosmicznego Ojca Elohei, wkraczającej w naszą matrycę czasu przez Pegaza i do szablonu ciemnej materii oraz wnętrza planety, a tym samym wydobywają największe archontyczne pasożyty, które zostały skolonizowane głęboko w ciele Rasha planety. Dziękuję Kosmiczny Ojcze!

Tak więc wydaje się, że istnieje duży napływ energii słońc ciemnej materii ze smoczymi pierścieniami ciała Ankh, łączącymi się z szablonem ciemnej materii świętej Matki poprzez przęsła pierścieni żelowych w celu ponownego zaszyfrowania kryształów i połączenia hierogamicznego, które rozciąga się na warstwy matrycy Rasha w liniach czasu Ziemia-Tara-Gaja. Kiedy smocze pierścienie mrocznego Elohei Ojca łączą się na planecie z żelowymi pierścieniami Rasha, następuje eksplozja ciemnych tęczowych rozkwitów słonecznej plazmy i ciemnych potrójnych męskich rdzeni, które zaczynają się instalować w sekcjach Kryształowej Katedry. Są one umieszczane dla obrony ziemskiej siatki i organicznej linii czasu wznoszenia się, z naciskiem na zabezpieczenie punktów Graala, które ślizgają się po warstwach ciemnej materii w 2D-5D-8D-11D.

Dowiedzieliśmy się, że ten etap przekodowania szablonu ciemnej materii Albionu był jednym z najważniejszych elementów służących przywróceniu pełnej tożsamości atlantydzkiej królowej smoków Meridy z 11. plemienia. Jej wybrane wcielenie to potrójna słoneczna Reisha, biała tęczowa smoczyca Mary-Dha z konstelacji Ryb, a kiedy do matrycy planetarnej wracają ucieleśnione przez nią zapisy organicznych płyt CDT 11D, to przekodowuje planetę do stanu, jaki istniał przed historią masakry Eieyani i tragicznej zdrady Totian.

Niedawno ujawniono, że męski hierogamiczny odpowiednik Meridy to Elohei Michał-Merlin z ciemnej materii, i że oboje dzielą bliźniacze ciała świadomości Pegasus Elohei Aquatic Mer, które są połączone z 11D Aveyon, i zostały poważnie uszkodzone podczas Wojen Lutni. Tak więc oboje byli w tajnej misji odzyskiwania i naprawy ich tęczowych gwiazd/słońc z ciemnej materii, a ta konkretna misja była kierowana potajemnie przez kosmicznych rodziców Elohei. Aby Merida powróciła do tego świata jako rdzeń poziomy 11D linii króla Artura Graala, jej wodne ciało smoka Mer oraz organiczna forma rdzenia pionowego i poziomego w postaci podwójnych trójzębów musiały zostać w pełni połączone w świętą jedność z jej ukochanym mężem z Ametystowego Zakonu, ojcem Elohei z Pegaza, Michałem-Merlinem.

Najdroższa Kosmiczna Matko i Kosmiczny Ojcze, obyś szybko odzyskał/a wszystko, co naprawdę jest twoje w tym stworzeniu - organiczną żywą świadomość światła, którą pierwotnie stworzono jako jedno serce, jedną miłość i dla wszystkich w jedności. Kochamy Was wszystkimi naszymi świętymi kryształowymi sercami.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, LisaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz