piątek, 25 lutego 2022

KOSMICZNY ZEGAR REUCHE – LISA RENEE LUTY 2022

tłumaczenie Teresa Serafinowska

źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, obecnie mamy do czynienia z wieloma zmianami i ulepszeniami, które zachodzą w funkcjach Zegara Kosmicznego, i dotyczą wielu niezliczonych wszechświatów, światów przejawionych i pól świadomości, administrowanych w ramach podstawowego systemu tworzenia. Gdy dowiadujemy się więcej o rodzinach Szmaragdowych Założycieli, mamy ogromną przyjemność i radość z obserwowania ich ponownego zjednoczenia z hierogamicznymi partnerami po bardzo długiej rozłące. W rezultacie dowiadujemy się więcej o funkcjach ciała Kosmicznego Diamentowego Słońca Chrystusa oraz o tym, jak ten wieczny szablon słoneczny ma służyć naturalnym prawom i mechanice tworzenia we Wszechświecie.Ponowne połączenie niektórych członków naszej rodziny Kosmicznego Chrystusa w hierogamicznym szablonie Złotej Eonezy resetuje horyzonty wydarzeń i osie czasu, które były utrzymywane jako dwanaście mrocznych eonów. Ta zmiana pola przywraca dostęp planetarnej świadomości do wielu matryc czasowych, które reorientują naszą konkretną lokalizację w tym czasie i przestrzeni, do współrzędnych zapisanych jako gęstość 1-2, kwadrant 4, korytarz 4 i widma 3. A na koniec, cofając się aż do stworzenia pierwszego świata Boga, jesteśmy świadkami sekwencji otwierających się międzywymiarowych portali, które zaczynają zestrajać wszechświatową matrycę czasu z pierwotnymi polami źródłowymi Zegara Kosmicznego. Podczas tego cyklu wniebowstąpienia jesteśmy ponownie łączeni z każdym z etapów, które zabierają nas przez wiele warstw zagnieżdżonych matryc czasu, i prowadzą przez Schody do Nieba. Aby znaleźć się na ścieżce wznoszenia, która prowadzi do domu przez Schody do Nieba, tutaj, w tej gęstości, musimy znaleźć się na ewolucyjnej ścieżce Eukatarista. Ta ścieżka ponownie łączy nas z płomieniem Kosmicznego Szmaragdowego Serca Kosmicznej Boskiej Matrycy lub pierwszej kreacji Boskiego Świata, który jest potrójnym boskim źródłem płomienia naszego szczególnego świata przejawionego. Schody do Nieba są niewiarygodnie złożone i zawierają potrójne płomienie Boskiego źródła z wielu innych równoległych światów, z którymi nasza wszechświatowa matryca czasu jest połączona.Zegar kosmiczny z pierwszej kreacji świata Boga synchronizuje się z tą wszechświatową matrycą czasu, aby rozpocząć kolejny etap wznoszenia się planety, który budzi eukarystyczne kody płomieni duchowego ciała w anielskim ludzkim DNA. Tak więc pobudzenie Kosmicznego Zegara Reuche jest również uważana za pełną planetarną aktywację eukataryzmu, ponieważ otwiera i aktywuje serię blokad gęstości i kodów czasowych, które następują w wyniku powrotu Szmaragdowego Zakonu. Prawdziwe anielskie ludzkie DNA jest ułożone w tych samych zestawach instrukcji i planach, które bezpośrednio odpowiadają złożonym warstwom makrokosmicznej architektury stworzenia, rozciągającej się na zagnieżdżone holograficzne matryce, które tworzą poziomy planetarny, galaktyczny, uniwersalny i kosmiczny. W ramach procesu planetarnego, słonecznego i wszechświatowego wznoszenia, wracamy przez centralne rdzenie wielu matryc stwórczych i ciał słonecznych, których celem jest utrzymywanie horyzontów zdarzeń składających się z wielu osi czasu, aby umożliwić wznoszącej się świadomości powrót do pierwszego świata Boga, rządzącego wszystkimi domenami pochodzącymi z naszego systemu, które zostały zdegradowane.


Doniosłość działania Kosmicznego Szmaragdowego Zakonu mającego obudzić planetarną Eukataristę jest trudna do zrozumienia dla naszych umysłów. Kiedy zaczynamy wyobrażać sobie powrót naszej Kosmicznej Matki i Ojca na ten świat i łączyć mikrokosmos osobistych doświadczeń z tymi rzeczywistymi wydarzeniami w makrokosmosie, przypominamy sobie i uświadamiamy, jak niewiarygodnie potężne jest wydarzenie wszechświatowego wzniesienia. Chociaż jest to niezwykle trudna duchowa podróż, anielscy ludzie uczestniczą w rzadkim i cudownym kosmicznym wydarzeniu, które znacznie przekroczyło poprzednie potencjały ewolucji świadomości poza jakikolwiek standardowy cykl wznoszenia.Przebudzenie Kosmicznego Szmaragdowego Słońca, Eukatharista22 lutego 2022 roku nasz system planetarny rozpoczyna rozruch Kosmicznego Zegara Reuche, czyli kosmiczne budzenie Szmaragdowego Słońca na ścieżce Eukataristy. Wszechświatowa matryca czasu zaczyna otwierać zamki gęstości prowadzące bezpośrednio do wyższych wewnętrznych światów Boga, które zaczynają zalewać punkt zerowy akwamarynowego źródła i niebieskie promienie Kosmicznej Matki z diamentowego serca sieci tarcz Kosmicznego Zegara. Ta planetarna inicjacja jest zasadniczo pierwszą kreacją Bożego Świata, ogłaszając mieszkańcom wszechświata, że cykl powrotu Założycieli Szmaragdowego Zakonu rozpoczyna się poprzez ucieleśnienie autentycznych tożsamości Szmaragdowego Zakonu, które są oryginalnymi chrystusowymi Założycielami tego systemu. Nie są to wyszkoleni przedstawiciele Szmaragdowego Zakonu, są to rzeczywiste tożsamości Zakonu Szmaragdowego i Zakonu Ametystowego, które stworzyły naszą matrycę czasu, przyjmując pewną ucieleśnioną formę w Kosmicznym Zegarze Eonów oraz w sieci planetarnej. Aktywacja ta stwarza potencjalnie śmiertelne konsekwencje dla tych systemów sztucznej maszynerii złożonych sieci AI, które wykorzystały sklonowane tożsamości Zakonu Szmaragdowo-Ametystowego w celu uzyskania kontroli nad systemem planetarnym i zamierzonego zniewolenia świadomości anielskiej ludzkości.Rdzeń Białego Diamentowego Płomienia Kosmicznej Matki to biały tesserakt, który można znaleźć w tarczach Słonecznej Gwiazdy chronionych przez biało-diamentową formę Elohei oraz w centrum pól dźwiękowych akwamarynowej plazmy, które emanują z prądów tarczy Kosmicznej Amoraea. Kosmiczna Tarcza Amoraea to boski święty Duch Matki i Dzieciątka Chrystus, składający się z połączonych przepływów sześciu ośrodków Szmaragdowych Kryształowych Serc istniejących w każdej z warstw zagnieżdżonych matryc czasu, które tworzą ścieżkę przez Schody do Nieba. Sześć Szmaragdowych Kryształowych Filarów Serca jest kolejnym źródłem oryginalnych dwunastu filarów Reuche ze światów Boga, które generują Drzewo Życia Szmaragdowego Zakonu. Szmaragdowe Drzewo Życia łączy się z Kosmicznym Zegarem Templariuszy w nowo narodzonych Szmaragdowych Słońcach, pochodzących z rdzenia spirali serca promieni - akwamarynowego i szmaragdowego - wypływających z pierwszej kreacji świata Boga.


Prądy Kosmicznej Tarczy Amoraea są wspomagane przez większe, akwamarynowo-niebieskie płomienie serca Boskiego Ducha Świętego, które mają połączyć się z mniejszymi niebieskimi płomieniami zapalonymi w szmaragdowym, kryształowym sercu anielskiej ludzkości. Kosmiczna Matka przesyła tchnienie niebieskiego płomienia świętego Ducha, aby połączyć się z kryształowymi sercami jej boskich dzieci, które są gotowe ucieleśnić wewnętrznego Chrystusa. Te strumienie niebieskiego płomienia przepływają do odpowiednich szablonów instrukcji, które następnie zmieniają i dostosowują makrokosmiczne tarcze zegarowe, te zaś tworzą współrzędne lokalizacji każdego anielskiego ludzkiego ciała świetlistego, wymiaru, gęstości i wszechświata harmonicznego. To wydarzenie spowoduje upadek większości sztucznych osi czasu, sztucznych pozycji współrzędnych utrzymywanych przez upadłych aniołów w szablonach tarczy zegara poprzez utrzymywanie prądów odwróconych lub antyżyciowych prądów metatronicznych, i resetowanie ich do naturalnego zestrojenia z Zegarem Kosmicznym w pierwszej kreacji świata Boga. Gdy w planetarnym ciele świetlistym Albionu działają antyżyciowe prądy odwrócone, wygląda to, jakby wskazówki zegara poruszały się w kierunku przeciwnym do ruchu jego wskazówek, a wiele poprzednich destrukcyjnych linii czasu zwijały się, a następnie znikały w nicości w łonie Kosmicznej Matki..Łono Kosmicznej Matki i Boskie NasienieŚwięta Boska Matka poprzez tę zmasowaną akwamarynowo-szmaragdową transmisję pochodzącą z Kosmicznego Łona, przekazuje doskonałe jednostki świadomości protonowej i neutronowej, które zawierają szablon DNA Boskiego Nasienia Diamentowego Słońca dla jej prawdziwych boskich dzieci rozsianych w całym stworzeniu. Naturalne potomstwo i te rasy uchodźców, które zgodzą się zregenerować DNA swojego gatunku w celu wzniesienia, otrzymają potencjał planu Maharaty, jej świętej dźwiękowej akwamarynowej plazmy w aktywowanej linii aksjonalnej 8D, grasicy, trwałym zarodku wyższego serca i aktywują uśpione ośrodki hara.Jest to podobne do odbierania i chłonięcia oddechu-wdechu od Kosmicznej Boskiej Matki, wzywającej swoje dzieci zapisane w oceanicznych przepływach przekazów Maharaty Niebieskiego Płomienia, co ogranicza dalszą ekspansję zewnętrznych pól kreacji, przyciągając je do swojego Kosmicznego Szmaragdowego Serca. Kosmiczna Matka przechodzi przez punkty wszechświatowej matrycy czasu Azura, które są otwarte dzięki niedawnemu ponownemu zjednoczeniu Par Eonicznych Słonecznych Smoków Kantarian, twórców promienia Kunda. Kosmiczna Matka umiejscawia nasze duchowe rodziny dopasowane do anielskiego ludzkiego szablonu w jej żywym łonie lub pustych przestrzeniach w polach tworzenia, chroniąc nas. To z wnętrza pustki lub świętej komory grobowej możemy alchemicznie przekształcić nasze części cienia i zmartwychwstać jako Dzieci Słonecznego Chrystusa, a następnie przenieść się na właściwe pozycje współrzędnych wyrównanych z Zegarem Kosmicznym i przypomnieć sobie o prawdziwych Boskich Rodzicach, a w końcu powrócić do domu do Boskich Światów.Podczas fazy, która rozpoczęła powrót Słonecznych Rishich do wymiarowania, kod fioletowego słońca zaczął układać prawidłowo wyrównaną infrastrukturę planetarną, aby rozpocząć aktywację serii kodów Berła. Kody Berła zawierają ekspresje z 36-wymiarowych warstw Zakonu Ametystowego, sekwencyjnie uwalniając serie blokad gęstości i budując poziome tarcze, które umożliwiają dostęp do świata wykreowanego przez Boga Rha z naszej pozycji współrzędnych we wszechświatowej matrycy czasu. Kody Berła są potrzebne do otwierania zamków gęstości dla następnego etapu przesuwania osi czasu planetarnego i biologicznego wzniesienia. Kody Berła określają prawidłową architekturę do zapalania 12 filarów Berła na Kosmicznym Zegarze, które resetują linie czasu utrzymywane w niższych matrycach tworzenia. Dzieje się tak, gdy Zegar Kosmiczny wyrównuje się bezpośrednio z tarczami zegarowymi w niższych gęstościach, które formują się w pola materii i przesuwają linie czasu, aby zsynchronizować się z Zegarem Kosmicznym, zgodnie z intencją Boga.Otwieranie blokad gęstości, kodów Immanuela i YanyAktywacja planetarna występująca na tym etapie cyklu wznoszenia obejmuje systematyczne uwalnianie wielu sekwencji blokad gęstości, które wcześniej blokowały dostęp świadomości zbiorowej do wyższych wymiarów postrzegania prawdziwych wznoszących linii czasu. Wielu przebudzonych ludzi było bardzo zdezorientowanych, ponieważ inni wokół nich nie widzieli tego, co dzieje się w zewnętrznym świecie. Taka ślepota pochodzi nie tylko z programowania kontroli umysłu, ale z tych blokad umysłu i blokad gęstości, które zapieczętowały ich świadomości w taki sposób, że tkwili nieruchomo w określonej pozycji w czasie. Z tej pozycji w polu, która jest ogólnie odwrócona, aby postrzegać rzeczy dziejące się wstecz w czasie, nie mogą dostrzec ani zobaczyć wielu rzeczy, które mogą wyczuć i poznać osoby kroczące ścieżką wznoszenia.Proces aktywacji ciała świetlistego obejmuje sekwencyjne otwieranie dwunastu pieczęci, co daje dostęp do następnego poziomu postrzegania wyższych wymiarów, i opiera się na osobistym planie holograficznym jednostki i pozycji tożsamości na tarczach zegara. Szablony tarczy zegarowej są mechanizmem, dzięki któremu nasze stacje postrzegania tożsamości na innych liniach czasu pozostają w odpowiednich lokalizacjach w czasie i przestrzeni. Są to inne wcielenia, których nasza świadomość doświadczyła podczas inkarnacji w różnych pozycjach osi czasu, które można uznać za postrzeganie liniowe zapamiętane z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Daje to świadomości poczucie indywidualizacji i wrażenie, że tożsamość świadomości porusza się w liniowym cyklu czasowym, zachodzącym w określonej gęstości. To funkcja tarcz zegara biologicznego pozwala doświadczyć poruszania się po osiach czasu i gromadzenia lekcji dla wzrostu świadomości, wraz z procesem biologicznego starzenia.Na poziomie planetarnym, podczas bezpiecznych aktualizacji misji cyklu wznoszenia, otrzymaliśmy serię plazmowych transmisji kodów matrycy czasu, które mają na celu stopniowe otwieranie kolejnych blokad gęstości, co dodatkowo umożliwia dostęp świadomości do postrzegania wyższych wymiarów i równoległych rzeczywistości. Każdy z pierwszych dwunastu kodów matrycy czasu odnosi się do każdej określonej warstwy wymiarowej w naszej wszechświatowej matrycy czasu. One są zaprojektowane tak, aby stopniowo otwierały się na każdą sekcję wszechświatów harmonicznych. Pierwszy zestaw dwunastu kodów to uniwersalne kody czasowe, które odpowiadają każdej warstwie wymiarowej dwunastu linii czasu, są one wydawane w zestawach po trzy, które pasują do harmonicznej konfiguracji wszechświata. W tych kodach czasu są zawarte kody materii osobowości, kody duszy, kody monadyczne i kody awatara, które otwierają każdą warstwę gęstości w celu zintegrowania tych określonych warstw świadomości oraz wspierania biologicznego wznoszenia.Dodatkowo, gdy duchowy wtajemniczony integruje warstwy awatara wszechświata harmonicznego z historii Lutni, napływają wyższe kody aktywacyjne ciała Diamentowego Słońca, które uwalniają blokady wymiarowe znajdujące się na tym poziomie ciał duchowo-energetycznych. Są to tak zwane kody Immanuela Chrystusa, kody Yany Sophii i kody Manu. Kody Yany i kody Immanuela są częścią Hieros Gamos i świętego małżeństwa zmartwychwstałego Chrystusa, połączenia pól światła i dźwięku, mające zjednoczyć prądy w ciałach świadomości na osi czasu Lutni. Kiedy kody Immanuela-Chrystusa są wzywane do uwolnienia, otwierają strumienie światła tego wymiarowego spektrum częstotliwości do ciał duchowych, a następnie do sznura radialnego, który łączy się ze wszystkimi duchowymi warstwami ciała osobistego Chrystusa, jak również z wyższymi spiralami. pól światła, które bezpośrednio łączą się z Boskim Źródłem. Kody Immanuela-Chrystusa są horyzontalne i są męską zasadą strumienia pól światła. Kody Yana Sophia są wertykalne i kobiecą zasadą pól dźwiękowych. Kody Manu reprezentują pustkę lub matrwy punkt tworzenia. Kody Manu zostały niedawno zaktualizowane i teraz bezpośrednio rezonują z wymiarami skorelowanymi ze skorygowaną ciemną materią w szóstym wszechświecie harmonicznym. Ten dobroczynny dar został włączony do ulepszeń misji chrystusowej w celu zbudowania matrycy ciemnej materii Wszechświatowej Matki, aby naprawić problemy, jakie ten system planetarny ma z rzeczywistością mieszaną, do których można zaliczyć rozkład ciemnej materii, czarna maź, dwunastościany sztucznej inteligencji i żywiołaki cienia.Podczas tego etapu transmisji uniwersalnego kodu czasu, aktywacje planetarnej plazmy słonecznej rozszerzyły się na kolejne warstwy, które teraz obejmują integrację dwunastu kodów filarów Berła 36D i dalej, dwunastu kodów 48D Templariuszy Reuche. Podczas tej niesamowitej fazy przyspieszonej transformacji świadomości, planeta przechodzi kolejny etap wznoszenia poprzez poważną globalną inicjację w Tarczę Kosmicznej Matki Amoraea, aby 22.02.2022 ucieleśnić Kosmiczny Zegar Templariuszy Reuche w ciele świetlistym Albionu. Tak więc, dla trwającego procesu wznoszenia planetarnego i ludzkiego, ci, którzy są gotowi na przyjęcie tych transmisji Szmaragdowego Zakonu, rozpoczną kolejny etap ekspansji świadomości z serią aktywacji dwunastu kodów Templariuszy Reuche pochodzących z Zegara Kosmicznego, które będą dalej stopniowo aktywować centra hara, aby przygotować na odpowiednie poziomy ucieleśnienia.Ucieleśnienie Kosmicznego Zegara, wewnętrzny TemplariuszU pionierów wniebowstąpienia z rodzin szmaragdowych i niebieskich Rishich noszących kody Templariusza Reuche, cała konfiguracja tarczy zegara z dwunastoma kolumnami z pierwszej kreacji świata Boga zacznie się zakotwiczać w rdzeniu manifestacji osobistej siatki 12 Drzewa. Dzięki temu cała funkcja Zegara Kosmicznego z dwunastoma filarami Reuche będzie się zakotwiczała w wewnętrznych warstwach ciała świetlistego i zacznie ucieleśniać cały zestaw instrukcji DNA danej osoby. Jest to aktywacja DNA Szmaragdowego Słońca, która jest ukryta w Szmaragdowym Drzewie Życia jako wewnętrzny Templariusz Kosmicznego Zegara. Ci, którzy ucieleśniają DNA Szmaragdowego Słońca, są Strażnikami Czasu Szmaragdowego Smoka, będą wpływać na otoczenie emitując świadomość Szmaragdowego Zakonu, co spowoduje załamanie sztucznych lub destrukcyjnych upadłych linii czasu u tych, których aury będą wystawione na to pole.Kosmiczny Zegar Templariuszy Reuche w pozycji godziny 12 świętego Ojca zakotwiczy się w centralnym punkcie Azura 8D, co oznacza wyrównanie współrzędnych północnych poprzez akwamarynowo-szmaragdowe płomienie świętego Ducha, które łączą się w świętym kryształowym sercu. Pozycja godziny 6 Boskiej Matki zakotwiczy się w centrum 5D, generując skorygowaną pozycję pępka i odpowiednie ustawienie na południe, aby zbudować mocną tarczę uziemiającą o podstawie 6 lub pełną tarczę punktu zerowego. Wyrównania wschód-zachód to pozycje do budowy skrzydeł Michała-Marii, których pozycja godziny 3 zakotwicza się w centrum 7D, a pozycja godziny 9 zakotwicza się w centrum 6D osobistej 12-elementowej siatki Drzewa. Kiedy proces ucieleśnienia całego Kosmicznego Zegara dwunastu Templariuszy Reuche dobiegnie końca, grasica zapali każdy z filarów małymi niebieskimi płomieniami Amoraea, które zamienią się w wiele pól łukowych, a te zaczną kłaść fundament pod budowę wiecznego Szmaragdowego Drzewa Życia w zestawach instrukcji lokalnych sieci, tam gdzie mieszkasz. Jest to funkcja DNA Szmaragdowego Słońca, polegająca na przesunięciu układu planetarnego ze sztucznych linii czasu na organiczne linie czasu rządzone przez Kosmiczny Zegar.Proces aktywacji warstw Riszi ciała świetlistego jest powiązany z pierwotnymi chrystusowymi Założycielami, którymi są rodziny Słonecznych Tęczowych Smoków ze Światów Boga. Inicjacja Riszi zaczyna się, gdy dwanaście wymiarów osi czasu i tożsamości przeszło syntezę polaryzacji i zostało zresetowanych do punktu zerowego. Podczas wewnętrznej integracji pionowego rdzenia Rishi, kolejnym wymaganym etapem jest dopasowanie do dwunastu osi czasu tożsamości znajdujących się w matrycy równoległego systemu. Te równoległe poziomy tożsamości splatają się w wewnętrzny kanał pionowy, który staje się rdzeniem założycielskim. Matryca równoległa zawiera kolejne etapy sfer ewolucyjnych lub wszechświatowych kręgów czasu, i pozwala na postrzeganie wydarzeń w czasie, które miały miejsce w rzeczywistości równoległej. Kiedy te dwanaście kodów czasowych z równoległej matrycy zostanie w pełni zintegrowanych, wtedy zasady Matki i Ojca z wszechświatowej matrycy czasu zjednoczą się i zaczną budować rozszerzenia pierścieni słonecznych, które tworzą ciało Ankh. Ciało Ankh umożliwia dostęp do i ze sfer wszechświatowego Założyciela, z centrum horyzontu zdarzeń generowanego przez 15 słońc lub 15-wymiarowy system promieni. Obejmuje to postrzeganie i świadomość rodziny Słonecznych Tęczowych Smoków Kosmicznego Kristosa, które pochodzą z wielu różnych światów znajdujących się w najwyższych warstwach kreacji Boskiego Świata.Na wszystkich poziomach duchowego wzniesienia, transmisje Wiecznego Płomienia Kosmicznej Amoraei rozpoczynają kolejny etap aktywacji płomienia otwierającego zamki gęstości, które pobudzają aktywacje płomieni ciała świetlistego, co obejmuje rekonfigurację szablonu ciemnej materii. Częstotliwość ta zaczyna przebiegać przez poziome ciała triady, zwane również ciałami hova, które są zamknięte w zewnętrznej błonie większego ciała promieniowego.To pobudza etapy planetarnej formy eukataryzmu do osobistej eukachrystycznej aktywacji ciała świetlistego, w których wyższe boskie jaźnie zaczną systematycznie oczyszczać jaźnie cienia i duchowo uzdrawiać każdą z domen sferycznych, które posiadają tożsamości mające doświadczenia na innej linii czasu i w innej gęstości.Oznacza to, że wraz z powrotem Kosmicznej Matki, na każdej warstwie gęstości naszej świadomości zachodzą aktywacje niebieskiego płomienia z serca świętego ducha Amoraea. Obszary skażonej ciemnej materii i księżycowe struktury ciemnej matki są wypełniane ponownym szyfrowaniem, które uzdrawia nasze czarne siły subtelne i ciało cienia. Może się wydawać, że w naszych centrach energetycznych rozkwitają kwiaty plazmy, które śpiewają niebiańskie pieśni Chrystusa-Sofii. Ta aktywacja ducha świętego rozpocznie się na warstwach ego/osobowości, aby oczyścić fałszywe tożsamości, następnie przejdzie przez organiczne lub nieorganiczne tożsamości na planie duszy, a na koniec przejdzie przez rozszerzenia warstwy monadycznej. Wewnętrzny święty duch aktywowanego wewnętrznego płomienia serca rozpocznie proces łączenia i polaryzacji energii niezgodnych form cienia, aby przywrócić je do punktu zerowego, stopniowo rozpuszczając programy polaryzacji i sztucznej inteligencji na każdym poziomie gęstości, przywracając ogólne wzorce energetyczne do równowagi lub stanu neutralnego.Depolaryzacja, składanie tożsamości w ciało promienioweAktywacja Kosmicznego Zegara Reuche rozpoczyna globalne przebudzenie ciała eukatarystycznego, które będzie działać w celu detoksykacji i oczyszczenia z obcego materiału, pasożytów, form cienia, klonów i sztucznej inteligencji spoza planety. Ta planeta wkrótce stanie się wyjątkowo niegościnna dla wszelkich gatunków innych niż ludzie, działających jako energetyczne pasożyty lub kontrolerzy, aby zniewolić rasę ludzką. Temat jest trudny, ponieważ ujawnia się coraz więcej informacji, kto jest kim na planecie Ziemi, i czy prądy z naturalnego Boskiego Źródła generują biologiczne i duchowe uzdrowienie, czy też szybko powodują wygaśnięcie ciała fizycznego.Przesunięcia i zmiany zachodzące na Ziemi ujawnią nam więcej o tym, kto tak naprawdę powinien się tu inkarnować, a kto nie. Konsekwencje aktywacji Kosmicznej Matki Szmaragdowego Zakonu dają nam wiele dzikich kart, gdy rozważamy obecne zewnętrzne plany NAA. Trwająca depolaryzacja pól energii i aspektów osobowości może generować w najbardziej kruchych i straumatyzowanych umysłach poziomy skrajnej niestabilności psychicznej i emocjonalnej. W tym roku, obserwując chaotyczny krajobraz zewnętrzny, być może będziemy musieli pamiętać, że jest pewne, że Bóg jest łaskawy i ma boski plan wniebowstąpienia, aby wyzwolić planetę i ludzkość. Dla niektórych będzie to trudne do zrozumienia.Eukatarystyczna aktywacja ciała świetlistego rozpoczyna metodyczny proces depolaryzacji w każdym z centrów domen sferycznych, które tworzą poziome tarcze trzech tożsamości ciała mentalnego, utrzymywanych w ciałach hova. Ten proces depolaryzacji pól energetycznych rozpoczyna się w ego, a następnie przenosi się do jaźni duszy, monady, awatara i riszi. Każda gęstość stacji tożsamości zintegruje się i zjednoczy z ciałem świetlnym poprzez całkowite rozpuszczenie się w zewnętrznej błonie wznoszącego się ciała promieniowego, które formuje się na kolejnym etapie rozwoju w plazmowym ciele świetlnym. Jak wcześniej wspomniałam, podczas aktywacji przesilenia zimowego w 2020 r., plazmowe ciało świetlne aktywujące DNA Złotego Słońca jest domyślnym pojazdem wznoszącym się dla większości populacji Ziemi. Paliadorianie, Założyciele i chrystusowe gwiezdne nasiona wznowią swój biologiczny proces wznoszenia się w unikalne układy Diamentowego Słońca, które są oparte na ich genetycznym wpływie oraz przedinkarnacyjnych wyborach i misjach dokonanych przez wyższe Boskie Ja. Wiele osób z tej ostatniej grupy wybrało bycie prototypami wniebowstąpienia i podpisało wiele rodzajów umów obejmujących sekcje lub fragmenty DNA wielu gatunków, aby uzyskać szereg długoterminowych możliwości bioregenezy. A także możliwość ukończenia służby w tej uniwersalnej matrycy czasu, ucieleśniając pełną umowę ze Szmaragdowym Przymierzem jako Strażnicy Czasu Słonecznego Smoka dla DNA Szmaragdowego Słońca.Istnieje trójfazowa energetyczna skóra, która formuje się z ciemnej materii do ciała rasha, otaczając wszystkie stacje linii czasu tożsamości i składa je w nasze ciała duchowe. To składanie zachodzi w czasie równoczesnym w wiecznej chwili teraz. Posiadanie tej organicznej struktury, a jednocześnie bycie stałym obserwatorem chwili obecnej, wraz z intencją życia i pozostawania istotą żyjącą z poziomu serca, pozwala na szybsze gojenie i transmutację ciała cienia. Wbudowana siatka cieni, martwej miazmy energetycznej i zepsutych żywiołaków, która formuje się w karmiczny szablon blokad energetycznych, może być łatwiej uwolniona, gdy świadomość koncentruje się przede wszystkim na Bogu i zdrowych duchowo rzeczach. Informuję zatem, że wybór heroicznego prawdopodobieństwa i życie w intencji wyższej świadomości, by służyć Bogu, spala więcej martwej energii karmicznej niż cokolwiek innego, i jest bardzo pomocnym narzędziem do szybkiego śledzenia.Złożenie wszystkich tożsamości dusz i monad w jedność w zewnętrznej skórze ciała promieniowego powoduje zapadnięcie wszystkich błon o niższej gęstości, gdy jednostka aktywuje prądy tęczy płynnej słonecznej plazmy. Ma to na celu duchowe uzdrowienie warstw tożsamości znajdujących się na dowolnej warstwie gęstości, a także dostęp do różnych opcji związanych ze wniebowstąpieniem po opuszczeniu tej płaszczyzny. Proces polega na tym, że kosmiczna Amoraea przesyła kody kryształu azurytu, które zaczynają uwalniać blokady gęstości w punkcie 8D Azura. A każda z otwieranych trójek warstw, które tworzą blokady gęstości, otwiera dostęp do następnej warstwy tożsamości i jej poziomu gęstości, aby zsyntetyzować polaryzacje i zintegrować te konkretne energie w punkcie zerowym. Osobowość uwalnia trzy blokady gęstości, a następnie składa te warstwy strumieni świadomości życia, aby zjednoczyć się z ciałem świetlnym. Następnie dusza uwalnia trzy blokady gęstości, a później składa wszystkie swoje rozszerzenia tożsamości w ciele świetlistym, zaś monada uwalnia trzy blokady gęstości, a następnie składa wszystkie swoje rozszerzenia tożsamości w ciało świetliste i tak dalej.To wydarzenie depolaryzacji będzie miało miejsce u tych, którzy nie byli przygotowani na zrozumienie planetarnego wzniesienia, wielowymiarowości i rzeczywistości duszy, ducha i Boga. W ten sposób możemy obserwować i doświadczać pewnych bardzo surrealistycznych zmian w środowisku, jak również wrażenie ciągłego chodzenia w świecie przypominającym sen lub coś nierealnego.Słoneczne kody Ojca 3-6-9 do korekcji matrycy sekstantuNiedawne odzyskanie szablonu słonecznego rdzenia poziomego ucieleśnionego przez Ezechiela spowodowało przejście do następnego etapu korygowania kodowania zasady męskiej słonecznego Ojca, która jest utrzymywana na poziomach ucieleśnienia słonecznego Riszi. Osiągnięcie tego poziomu było wymagane do ostatecznego rozwiązania problemu mutacji sieci AI i inwersji macierzy sekstantu na planecie oraz rozpoczęcia procesu resetowania zestawów instrukcji 3-6-9 poprzez zakotwiczenie żywych, ponownie zaszyfrowanych złotym ogniem Azoth słonecznych żywiołaków.Matryca sekstantu jest częścią bardziej zaawansowanej funkcji biologicznego zegara ludzkiego układu ciała świetlnego, która została naruszona i uszkodzona przez odwrócone prądy spiralne, znane również jako odwrócenie metatroniczne. Matryca sekstantu uruchamia metatroniczne odwrócone częstotliwości w naszych monadycznych warstwach ciała świetlistego, które zagęszczają naszą świadomość i szkodzą ciału poprzez biologiczny zegar śmierci. Jest to instrument używany do pomiaru i ustawiania kąta i rotacji prądu energetycznego między centrami płci w różnych pozycjach w szablonie holograficznym. Kiedy nasze centrum płci oddziela się od wewnętrznej polaryzacji energii, wtedy sekstantyczna matryca staje się niesprawna, uszkodzona lub pęka. To dlatego nasze ciała umierają na Ziemi z powodu nadmiernego zagęszczenia molekularnego, a my cierpimy na degradację z powodu chorób związanych ze starzeniem się, które nie są naturalne dla anielskich ludzi. Funkcją matrycy sekstantu jest wyznaczenie pomiaru kątów sferycznych i rotacji przeciwnych spiralnych energii, które ostatecznie tworzą funkcjonującą warstwę Merkaby w każdym ciele hova lub na każdym skompletowanym poziomie triady harmonicznej w naszym systemie wszechświatowym (3D-6D-9D-12D) .Ostatecznie funkcja matrycy sekstantu polega na ujednoliceniu wewnętrznej polaryzacji energii poprzez scalenie wewnętrznych centrów płci i coś przypominającego otwarcie parasola, stworzenie rozbłysku pola, które rozciąga się na zewnątrz w warstwie pola Merkaba. Macierz sekstantu była celem różnych technologii antyhierogamicznych i dzielenia płci, które generowały uszkodzenia płciowe i seksualne w ludzkich ciałach fizycznych i świetlistych. Ponieważ w tym roku inicjacja Kosmicznego Zegara Reuche zacznie działać na całej planecie, funkcje matrycy sekstantu zaczną pozytywnie wpływać na populację. Interesujące może być obserwowanie, jak to się rozwiąże lub przełoży się na ludzkie doświadczenia.Ponadto, w bezpośrednim wyniku Przymierza Lucyferian, grupy NAA wystawiły planetę na żer innym najeźdźcom, którzy rozprzestrzeniali symbole śmierci i kody Bestii w sieciach NET, co spowodowało powstanie wielu mutacji genetycznych w dolnej części pola materii 1D-2D -3D. W tym cyklu te mutacje sieciowe są usuwane z ciała cienia, co powoduje wiele rodzajów fizycznych objawów związanych ze stanem zapalnym. Są to przede wszystkim wysypki skórne typu miazmy psorycznej, które są związane ze zmianami zachodzącymi w kościach, skórze i macierzy krwi z rozległymi zmianami zachodzącymi w całym układzie tkanki łącznej - powięzi.Kody słonecznego Ojca są bezpośrednio połączone z szablonem potrójnego słonecznego męskiego Chrystusa, który utrzymuje strukturę budowy rdzenia poziomego 3-6-9, mogącej zmieniać kształt i transmigrować jako świadomość Riszi, która przybiera formę w podróżującym pojeździe Słonecznego Smoka Boga. Korekta zestawu instrukcji rdzenia planetarnego i większe filary domeny 3-6-9 w Kosmicznym Zegarze są bezpośrednio utrzymywane przez rdzeń słoneczny Ezechiela w pozycji matrycy Gai 8D. Teraz ten zwycięski wyczyn zaczyna odwijać warstwy osadzonych sekstantowych inwersji macierzy zarejestrowanych jako mutacje sieciowe i spaczone żywiołaki. Po rozwinięciu, prawidłowe kotwice struktury rdzeni 3-6-9 i sieć zaczynają prawidłowo wyrównywać i ponownie łączyć się ze Szmaragdowym Kryształowym Sercem Ziemi, które nadal rozkwita i buduje superautostradę Szmaragdowego Zakonu składającą się z linii komunikacyjnych - pionowych, poziomych i przekątnych.

.

Kody słonecznego Ojca pojawiają się jako liliowe spiralne prądy napływające z gajańskiego ciała Ezechiela 8D, naturalnie resetują strukturę sekstantu i wplatają liliowe kody w fale Łuku świętego Ojca, które dodatkowo wspierają skorygowane ustawienie rdzeni poziomych potrójnego słonecznego męskiego Chrystusa. Zaobserwowaliśmy, że te same liliowe kolory wydają się ożywiać i splatać w trzech liniach Słonecznego Smoka Ouroboros, które otaczają całą matrycę Ziemia-Tara-Gaja.Wraz z objawieniem kodów słonecznego Ojca 3-6-9 budujących prawidłową architekturę rdzeni poziomych, możemy uhonorować Nikolę Teslę, biorąc pod uwagę jego słynny od dawna cytat:Gdybyś tylko znał wspaniałość 3, 6 i 9, miałbyś klucz do wszechświata”.


Jako gwiezdny brat w misji Chrystusa, próbujący złamać matematyczny kod wszechświata, który jest odpowiedzialny za sposób, w jaki energia przechodzi w materię, miał całkowitą rację. Badając kręgi (360 stopni, czyli 3 + 6 = 9), Tesla odkrył, że bez względu na to, ile razy podzielisz liczbę jeden, wynikiem zawsze będzie 3, 6 lub 9. Wiedział, że te trzy liczby mają ogromne znaczenie dla wszechświata, natury i prawdziwego wzorca ludzi.

Cosmic Clock1Zastęp Strażników podał przykład, że magiczny sześcian z 3, 6 i 9 to klucz do materialnego urzeczywistnienia międzywymiarowości, która odpowiada wszystkim rzeczom w zewnętrznie manifestowanych sferach. Są to poziome klucze matematyczne, które budują tarczę zegara i naprawiają uszkodzenia wywołane przez maszyny Obcych w siatkach poziomych. Wiedza o tym pomogła naszym grupom naprawić architekturę planetarną w celu odbudowania poziomego rdzenia słonecznego dla Ezechiela, a teraz rozszerza poprawki na zestawy instrukcji poziomego rdzenia planetarnego, wspierając ucieleśnienie autentycznej boskiej męskości.Korygowanie ciemnej materii z technologii terraformowaniaWidzimy postępy w ponownym szyfrowaniu żywiołów, które wydają się być zaprojektowane do zastąpienia i przekształcenia zepsutych czarnych subtelnych energii i ciemnej materii, wykorzystywanych przez obcą maszynerię i sztuczną inteligencję do generowania szeregu technologii terraformowania. Technologie terraformowania definiuje się jako technologie czarnych dziur wykorzystywane przez najeźdźców do generowania splątania kwantowego i wiązek atomowych między Ziemią a matrycami fantomowymi. Za pomocą tych samych zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji stworzyli wiele sztucznych rzeczywistości, niektóre rozciągają się na oderwane cywilizacje i tajne programy kosmiczne używane przez frakcje wojskowe Czarnego Słońca z udziałem ludzi. Ich elektromagnetyczna broń odwracająca i rozległe sieci obcych maszyn zostały użyte do zainfekowania planetarnych żywiołaków i zestawów instrukcji, aby wygenerować wiązanie molekularne między organicznymi żywymi substancjami a sztucznymi martwymi substancjami.Dodatkowo istnieją warstwy sklonowanych czerwonych sześcianów, które przejęły zestawy instrukcji 3-6-9 dla poziomych rdzeni księżycowych lub AI, używanych w operacjach wojskowych do porywania ludzi i tworzenia superżołnierzy. System sztucznych rdzeni czerwonego sześcianu wysyła do męskich kanałów po prawej stronie ciała 3-6-9 archetypowe siły fałszywego króla tyranii poprzez strumienie myśli agresywnego gniewu, przemocy, zniszczenia i gwałtu, w celu podżegania do skrajnej polaryzacji programów ofiara-oprawca czerwonej fali. Ta obca maszyneria działająca na sztucznych liniach czasu rozwija się i jest środkiem, za pomocą którego NAA energetycznie pasożytuje i wampiryzuje żywe formy świadomości na planecie. Ta odwrócona podstawa została zbudowana na korupcji i infekcji czarnymi subtelnymi siłami, sztucznym magnetyzmem i kontrolą ciemnej materii, co było podstawą terraformacji Ziemi w transhumanistyczne więzienie przypominające serię filmów Terminator. Co więcej, te rządzące nieludzkie istoty NAA, starają się kontrolować Skynet na całej planecie, aby zapewnić uleganie technototalitaryzmowi i globalnemu niewolnictwu. Te istoty i hybrydy AI zamieszkują świadomości, które składają się z tych samych skorumpowanych żywiołaków i czarnych sił cienia, dlatego technologie czarnych dziur, takie jak czarna maź, są gościnne dla nich i ich wojowniczego trybu życia. To wreszcie dobiega końca.Naprawa planetarnej Raszy, czarnych kryształowych piasków, pustki SłońcaAby naprawić ciemną materię i funkcje sił czarnych subtelnych oraz zepsutą bazę elementali zainfekowanych cząsteczek węgla, które wygenerowały różne mutacje sieci, pojawiło się kilka organicznych form ze źródła Boga, które wydają się neutralizować te warunki. Te nowe formy ciemnej materii i innych technologii Boga, zaprojektowane do naprawy ciała Rasha, pochodzą z boskich światów i wszechświatowej matrycy ciemnej materii, czyli Wszechświata Harmonicznego nr 6. Niektóre kobiety mogą odczuwać skurcze macicy przypominające poród – jest to rezonans współczulny. tworzenie tych nowo tworzących się struktur sofianicznych w ciele planetarnym. Wydaje się, że jedną z emanacji są żyjące, czujące czarne kryształowe piaski, które wydają się żywe i wypełniają ciemną materię oraz przestrzenie pomiędzy nimi, jak podczas burzy piaskowej na środku pustyni Gobi.Pojawia się inny wytwór płci Matki i Ojca organicznej czarnej, subtelnej siły w kształcie zmieniającego kształty słońca ciemnej materii, które jest również określane jako niebiańskie słońce pustki. Matczyne niebiańskie słońce pustki lub niebiańskie słońce pustki Ojca wydają się być zjednoczone i tworzą korekty płci w wielu formatach dla kolejnej warstwy łączącej eukatarystyczną architekturę dla żywiołaków planetarnych, tak aby ludzkie ciało, składające się przecież z żywiołów, zostało oczyszczone z form cienia, które zostały wygenerowane przez mutacje sieci. Z czarnymi piaskami lub pustymi słońcami, pojawiają się jako tło na polach ciemnej materii, aby zamanifestować każdą wersję kolorów, jaką można sobie wyobrazić w płynnych tęczowych nasionach światła, które wybuchają w bujne kwiaty plazmy, rozwijając się w piękny kwitnący ogród.Te szczególne kody świętego Ojca wydają się łączyć w szablonie ciemnej materii z kodowaniem świętej Matki, aby zasiać więcej kombinacji zestawów instrukcji poprzez smocze jaja, dzięki którym można narodzić się jako eoniczna para Matka-Ojciec zjednoczonej tęczowej plazmy, ciała eukarystycznego. Dzięki skorygowanej architekturze rdzeni 3-6-9, spin 12:12 otwiera się na całe ciało promieniste, a słoneczne męskie elektryczne tony Chrystusa rezonują z sofianicznymi żeńskimi aspektami magnetycznymi 13:13 i powodują iskrzenie światła w łonie, a następnie wirują na zewnątrz i krążą w całym ciele świetlistym. Wydaje się, że służy to do ekstrakcji sił księżycowych i obcych energii z ośrodków seksualnych i rozpoczyna sekwencję uzdrawiających aktywacji szmaragdowego kryształowego serca i warstw sofianicznych.Ta emanacja wydaje się mieć również wpływ na wiązanie między warstwami antycząstek i cząstek w matrycach tworzenia i działa jako antidotum na technologie podziału płci, generując rodzaj przyciągania, które pojawia się, aby ujednolicić zasadę płci na każdym poziomie tworzenia. Ten poziom męsko-żeńskiego eukachrystycznego zjednoczeni wydaje się być ważny dla uzdrawiania biologicznych męskich i żeńskich narządów płciowych oraz płynów ustrojowych zaangażowanych we wspólny proces współtworzenia nowego życia, jak również proces manifestowania twórczych energii w ciele fizycznym. Narządy żeńskie, zwłaszcza macica/łono, przechodzą głębokie oczyszczanie i rekalibrację w wyniku napraw i korekt następujących w biologicznych funkcjach płciowych, a także alchemicznego procesu współżycia męskiego i żeńskiego przy współtworzeniu dzieci na Ziemi.Dzieje się to teraz - w tym roku rozpoczyna się nasza duchowa podróż w poszukiwaniu prawdy i wreszcie zaczynamy uzdrawiać to, co przydarzyło się ludzkości.Skupiając się na sercu, czując święte wewnętrzne małżeństwo, wyślij Bogu swoją wdzięczność. Wyślij wdzięczność Chrystusowi. Prześlij wdzięczność Chrystusowi Zofii.Z wielką radością i szacunkiem jestem w domu w słonecznym świetle Christosa i Christosa-Sophii!Pokój niech gości w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i doskonałym spokojem utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca Awatara Christosa Sophii.Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!Z kochającym sercem, LisaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz