piątek, 24 września 2021

BADANIE PRZEKONAŃ LISA RENEE wrzesień 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, w miarę jak coraz więcej ludzi doświadcza przebudzenia, coraz bardziej widoczny staje się zakres problemów społecznych, które powodują szkody i zniszczenia związane z nadużyciami władzy i potwornymi zbrodniami przeciwko ludzkości. Jak to możliwe, że tak wielu rozsądnych, inteligentnych i dobrodusznych osób zostało uwikłanych w kontrolowaną narrację i nie było w stanie dostrzec skandalicznych kłamstw oraz taktyk gaslightingu używanych do utrwalania i akceptowania tych wielu globalnych zbrodni popełnianych przeciwko ludzkości? Stary paradygmat 3D i jego narracje kontrolne szybko toną, co oznacza, że na widok publiczny będzie wyłaniało się coraz więej danych związanych z ujawnieniem, aby więcej osób mogło je zobaczyć. To będzie trudny czas dla wielu ludzi, ponieważ trudno im będzie przetworzyć mentalnie i emocjonalnie tę króliczą norę bolesnych informacji ujawniających brutalne fakty o tych, którzy zaaranżowali te zbrodnie i tych, którzy przyjęli łapówki, aby zaakceptować ów antyludzki program. Podczas tego przejścia ci już przebudzeni będą zmuszeni do wspierania pozostałych, którzy wreszcie dostrzegą, co się naprawdę dzieje.

Coraz lepiej rozumiemy, w jaki sposób nasi bliźni podczas II wojny światowej pozwalali na ładowanie rodzin do wagonów, jak trafiali do komór gazowych lub dostawali kulkę w głowę, kiedy kazano im stać w szeregu, aby nie marnować amunicji. Bolesnym rezultatem tego, co przeżywamy w tym czasie, jest zobaczenie z bliska indoktrynacji systemu wierzeń w paradygmacie 3D wraz z ukrytymi złowrogimi motywacjami, które zainfekowały upadające segmenty społeczeństwa. Co więcej, niektórzy z nas byli przerażeni, obserwując usprawiedliwienie patologicznego negatywnego ego u innych ludzi, którzy pozwolili na niszczenie rodzin i długotrwałych związków przy użyciu retoryki, dzięki której forsowano metody miękkiego zabijania lub jawne mordowanie bliźnich, ponieważ nie należą do tej samej grupy lub mają inne przekonania. Systemy wierzeń kreują ideologię, która przenika do mentalności tłumu, co rodzi złe programy, które są realizowane poprzez trudną sytuację ciemnej egotycznej ignorancji, zaprzeczenia i strachu. Ci, którzy realizują te antyludzkie programy i nie zdają sobie sprawy z tych działań opartych na strachu, są motywowani ukrytymi podświadomymi pragnieniami pozostania posród grup, do których czuja przynależność.

Cała ludzkość obserwuje surową lekcję nieetycznych działań podejmowanych przez szkodliwe przekonania, które zainfekowały wiele umysłów. Ludzie, którzy nie są z natury źli, mogą być wykorzystywani do popełniania złych czynów poprzez indoktrynację systemu wierzeń, na którą zostali narażeni w ramach autorytatywnych ustawień grupowych, które w totalitarnym modelu marksistowsko-komunistycznym określają, że należy dokonywać klasyfikacji w celu etykietowania mniejszych grup. Dogodnie, przydzielone etykiety „dźgnięci” i „niedźgnięci” idealnie pasują do totalitarnego modelu dziel i rządź. Pionki kontrolerów nagradzane za szerzenie propagandy, pozostają lojalne wobec celów totalitarnego programu tej większej elitarnej grupy, globalnej mafii zdrowotnej, która celowo kształtuje akceptowalne systemy przekonań w zatwierdzonych narracjach i mediach.

Głęboko w mrocznej podświadomości ludzkości skrywane jest przekonanie, każda jednostka chce gdzieś przynależeć, być uważana za część grupy, z którą najbardziej się identyfikuje. Tak więc nieświadomi ludzie mogą być łatwo manipulowani i zastraszani przez innych na rzekomo autorytatywnych pozycjach w celu ukształtowania ich systemów wierzeń w coś z natury złego i niemoralnego. W efekcie ich podświadome lęki pozostaną pogrzebane w zaprzeczeniu, co uniemożliwia im zajęcie odważnego stanowiska moralnego w celu uniknięcia ostracyzmu i prześladowania przez innych. Trauma kryjąca się za kompleksem prześladowczym w połączeniu z fizycznymi groźbami to potężne metody stosowane przez kontrolerów dla uzyskania posłuszeństwa, jak widzieliśmy w niezliczonych przykładach osób przeprowadzających ludobójcze programy za pośrednictwem zachodnich systemów medycznych przekonań.

Tak więc każdego dnia obserwujemy zło popełniane przez tych, którzy są naznaczeni mroczną ignorancją, jednocześnie uważając, że są usprawiedliwionymi i cnotliwymi ludźmi, chociaż popełniają złe czyny przeciwko innym, a większość z nich jest wyraźnie nagradzana lub korzysta z profitów antyludzkiego systemu kontrolera. Ile pieniędzy, statusu społecznego, sławy, władzy lub awansu potrzeba, aby negatywne ego w ideologicznym systemie przekonań 3D usprawiedliwiało podejmowanie destrukcyjnych i szkodliwych działań, które są z natury złe, niemoralne i antyludzkie? Kontrolerzy to właściwie międzynarodowi bankierzy, którzy mają nieograniczone zasoby finansowe, przez co mogą przekupywać, szantażować i zastraszać większość tych, którzy zajmują stanowiska u władzy, którzy są kolesiami wykorzystywanymi do przeprowadzania tych zbrodni. Globalna mafia zdrowotna stała się odgórnym egzekutorem agresywnych ludzkich planów ludobójczych prowadzonych metodycznie i skutecznie na całym świecie. Możemy zobaczyć w czasie rzeczywistym, kto zastosował się do złych programów poprzez indoktrynowane systemy wierzeń rozpowszechniane przez machinę propagandową wyrzucającą kontrolowaną narrację, wraz z ciągłym szerzeniem podziałów w celu klasyfikacji grup ludzi, które są wykorzystywane do utrwalania kontroli umysłu oprawcy. Ci, którzy stracili człowieczeństwo i empatię, mogą teraz uważać tych z odmiennymi systemami przekonań lub tych, którzy zdecydują się nie przyjąć szprycy, za bezpośrednie zagrożenie, a nawet za wrogów. W ten sposób zobaczymy, kto jest kim w ostatecznej duchowej bitwie, ponieważ łatwo rozpoznać osoby i grupy, które wykazały chęć poprowadzenia swoich bliźnich na rzeź za pieniądze, władzę, chciwość, strach i ideologię 3D.

Trwa brutalna faza globalnego przebudzenia, w której musimy zobaczyć, jak zło jest utrwalane w imię rozmaitych, indoktrynowanych systemów wierzeń i ideologii, które rzekomo są zakorzenione w cnotliwych czynach lub sprawiedliwości społecznej. Pewnego dnia te iluzje i oszustwa upadną, a prawda stojąca za motywacjami tych ideologii w końcu zostanie dostrzeżona i poznana. Fale czystej świadomości odwracają losy tych, którzy szerzą te okropne kłamstwa, a gdy większośc ludzi pozna prawdę, ci na szczycie zaczną bać się o własna skórę.

W ten sposób każda osoba będzie zmuszona spojrzeć w głąb siebie, na rolę, jaką odegrała w tych tragicznych czasach, czy to raniąc innych czy pomagając, ponieważ to badanie wewnętrznych motywacji i zewnętrznych systemów wierzeń ma miejsce w rodzinach, społecznościach, organizacjach i pośród całej ludzkiej rasy. Ci, którzy działają w ciemnej ignorancji, muszą stawić czoła zdradom, prowadzeniu przez oszukańczą propagandę, nieświadomie realizując złe programy zaaranżowane przez spiski zorganizowanych przestępców, wiecznych kłamców i autorytarnych instytucji.

Czy większość społeczności medycznej rozumie, że przez współudział w tym szaleństwie straciła zaufanie ludzkości na poziomie globalnym, że lekarze, pielęgniarki, medycy, szpitale i domy opieki dla seniorów były wykorzystywane jako indoktrynowane maszyny do zabijania? Branża medyczna nie będzie miała możliwości odzyskania tego zaufania, gdyż niewielu lekarzy stanęło w obronie innych ludzi, opowiadało się za cielesną autonomią pacjentów i chroniło prawa do wyboru własnych metod dbania o zdrowie i dobre samopoczucie. Wielu naszych seniorów zmarło bolesną śmiercią w całkowitej izolacji od bliskich lub bez przyzwoitego standardu opieki, gdzie wielu wydaje się być ofiarami ludobójstwa. Wielu lekarzy jest współwinnych realizacji najbardziej podłego i złego programu utrwalania globalnego ludobójstwa i morderstwa na zlecenie, jakie kiedykolwiek przeżyliśmy na taką skalę światową.

Ze względu na bieżące wydarzenia na świecie, pragnę pomóc w zrozumieniu, że na tym etapie każda osoba będzie odpowiedzialna za zbadanie osobistych systemów przekonań i ideologii pod kątem etycznego postępowania i moralnego dostosowania, co będzie bodźcem do świadomego uwolnienia ego 3D i podczepień związanych z paradygmatem 3D. Jak wspomniałam powyżej, to nasze niezbadane systemy wierzeń mogą wywoływać nieświadome lęki i niewłaściwe działania, które są wykorzystywane do wyrządzania masowej krzywdy. Kiedy nie jesteśmy świadomi, że jesteśmy manipulowani i okłamywani, możemy wyrządzić innym miażdżącą krzywdę. Nasze przekonania, zachowania i postawy staną przed naturalnymi prawami naszej duchowej kreacji, dlatego winniśmy spojrzeć na moralną stronę osobistych motywacji, percepcji i systemów ideologicznych. Jeśli będziemy postępować zgodnie z naturalnymi prawami Boga, istniejące konstrukcje, struktury i powiązane systemy ulegną zawaleniu.

Jest bardzo prawdopodobne, że wielu z nas będzie obserwować, jak niektórzy ludzie wokół nas ulegną emocjonalnemu i psychicznemu zaburzeniu w wyniku tych brzydkich i bolesnych poziomów prawdy, które wypływają na powierzchnię, wraz z niepodważalnymi dowodami zbrodni, a ostatecznie mogą doznać załamania psychicznego. Styl życia i osobiste paradygmaty, których ludzie używali do nadawania sensu swojemu życiu, będą coraz bardziej wywracane, rzucając ludzi, którzy są w pełni zaangażowani w paradygmat 3D, w stany zagubienia i rozpaczy. Ujawnione zostaną oszustwa ludzi publicznych, celebrytów i tych profesjonalistów, których fachowym poradom wielu z nas ufało, gdyż okaże się, że byli płatnymi rzecznikami agendy kontrolerów deep state, co wywoła bolesne uczucie bycia zdradzonym.

Najlepiej kontaktować się z prawdomównymi i duchowymi społecznościami, rozpoznać, dlaczego to wszystko się dzieje, jak to się dzieje i zebrać kontekst, narzędzia i pomocne informacje, które można wykorzystać, aby jak najlepiej pomóc rodzinie i przyjaciołom przejść przez te bolesne przemiany. Wiele osób będzie w szoku, gdy poznają prawdę.

Z międzygalaktycznej perspektywy duchowej architektura planety przeszła serię wydarzeń bifurkacyjnych, które znacznie wzmocniły polaryzację, co doprowadziło do agresywnego poziomu wojny duchowej w postaci globalnej kontroli umysłu opartej na traumie. Tak więc to, co widzimy na zewnątrz, jest wynikiem indoktrynowanych przez zbiorową świadomość systemów wierzeń, które uformowały się w niszczycielskie ideologie antyludzkiej kultury, bezwzględnie narzucanej przez kontrolerów społeczeństwa.

Gdy ludzkość się budzi, każda osoba będzie musiała zbadać swoje wyuczone systemy przekonań, aby przejść do zmieniającej się architektury odrodzenia świadomości wymaganej w nowym, wznoszącym się świecie. Przeżywamy planetarny cykl wyzwolenia, który wypchnie wszystkie podświadome i świadome systemy wierzeń na powierzchnię w celu ich szczegółowego zbadania. Musimy ustalić, czy te przekonania i ideologie są destrukcyjne i szkodliwe dla rasy ludzkiej, a jeśli tak, musimy przestać karmić programy antyludzkiej kontroli lub osobiście ponieść konsekwencje własnych działań.

Cykl planetarnego wyzwolenia

Pod koniec 2017 roku ciało planetarne zaczęło przesuwać się w wyższe pasma częstotliwości, które znajdują się w następnym Wszechświecie Harmonicznym, co rozpoczęło cykl planetarnego wyzwolenia. Następnie 21 grudnia 2020 r. nastąpił kolejny ważny moment planetarnego wzniesienia – doszło do koniunkcji Jowisza i Saturna, co spowodowało rekonfigurację pól morfogenetycznych 6D-7D z nowym anielskim ludzkim wzorcem DNA Złotego Słońca. Ten wzorzec jest anielskim ciałem słonecznym Złotego Słońca, które działa jako wznoszący się pojazd dla całej ludzkości na Ziemi.

Wydarzenia te są związane z pięcioletnim cyklem planetarnego wyzwolenia, który zapoczątkował serię trwających aktywacji plazmy paliadoriańskiej w celu wypełnienia starożytnych umów Paliadoriańskiego Przymierza. Te aktywacje ciał słonecznych chrystusowych gwiezdnych ludzi miały dodatkowo zapewnić powrót Szmaragdowego Zakonu, aby zastąpić rzeczywistości sztucznej inteligencji utworzone przez NAA, które były wynikiem przejęcia prawdziwego DNA Szmaragdowego Słońca i tożsamości Azurite. Ciało planetarne przechodzi do kolejnego etapu kompletowania osi czasu, aby przygotować się na cykl odrodzenia globalnej świadomości, rozpoczynający się mniej więcej w marcu 2022 roku. Punktem zwrotnym zbiorowej świadomości jest przebudzenie związane z wyraźnymi dowodami wielu szokujących nadużyć władzy, które zostały popełnione przez osoby sprawujące władzę lub znajdujące się na widoku publicznym, kierowane przez ukryte ręce kontrolujące władzę globalną. Obejmuje to ujawnienie wielu zbrodni popełnionych przeciwko ludzkości, które zostały celowo zaaranżowane zgodnie z niesamowicie dobrze zaplanowanym i mocno finansowanym programem globalnego ludobójstwa.

Podczas tej fazy ludzkość przechodzi intensywnie emocjonalną bifurkację i bolesne odrodzenie świadomości, przygotowując się na zmiany zachodzące w planetarnych współrzędnych i planetarnych liniach czasu, zmieniając w ten sposób miejsce, w którym planetarna świadomość jest zlokalizowana w uniwersalnej czasoprzestrzeni. Szczyt cyklu wznoszenia wyznacza koniec zbiorowych osi czasu 3D na Ziemi, co oznacza rozpad kontrolowanej narracji, gdyż nasza planeta ewoluuje poza stare systemy kontroli umysłu i zniewolenia ludzi. Gdy planeta przemieszcza się ku wyższym częstotliwościom, które znajdują się w przyszłej czasoprzestrzeni, planetarna świadomość przesuwa się do przyszłej oktawy wymiarowej. To oznacza całe pole planetarnej świadomości w przyszłych liniach czasu, które rezonują ze znacznie wyższymi częstotliwościami wymiarowymi.

Dzięki temu na planecie przestaną istnieć niższe trójwymiarowe pasma częstotliwości, co przyczynia się do załamywania się systemów 3D. W ten sposób wielu odczuje intensywną chęć szybkich zmian poprzez alchemiczną syntezę polaryzacji, co pomoże dopełnić karmiczne wzorce z przeszłości, jeśli zechcemy się poddać i pozwolić im odejść. Ten proces oczyszczania doda lub odejmie wymagane wzorce planu, których możemy potrzebować, aby wypełnić te nowe współrzędne w siatce Ziemi i pomóc usunąć niestabilną lub ciemną siłę w naszym życiu.

Jesteśmy głęboko oczyszczani z przestarzałych systemów wierzeń 3D, a pozostała zawartość jest przetwarzana w wyższe światło i świadomość, aby ustabilizować się i zsyntetyzować w ciele fizycznym, poprawić energetyczną spójność i duchową siłę. Naszym obowiązkiem jest teraz praktykowanie bezwarunkowej miłości do wszystkiego, co widzimy, i postrzeganie wszystkiego i wszystkich wokół nas jako połączonych ze zjednoczoną całością. Jesteśmy jednym gatunkiem - jesteśmy jedną rasą ludzką. Jednocześnie jasno określamy, gdzie umieszczamy naszą zgodę w zgodzie z wyższym autorytetem duchowym. Ta pełna miłości intencja i współczująca praktyka sprawią, że nasze serca będą otwarte i zestrojone z polem źródłowym, i że trudne przejście, które ludzkość znosi, będzie o wiele łatwiej przetrwać emocjonalnie.

Koniec kultury śmierci

Ten etap planetarnego przesunięcia oznacza koniec systemów wierzeń, które uformowały się w antyludzką kulturę śmierci, systematyczne usuwanie hybrydowych linii krwi u władzy, które wymuszały ludzkie niewolnictwo i blokowały dalszą ewolucję lub zmiany. Oznacza to, że ludzkość musi poszerzyć świadomość, aby zaakceptować fundamentalną prawdę Prawa Jedni poprzez akceptację zasad świadomości jedności, która zaczyna się od skupienia się i gromadzenia zasobów, które naprawdę służą celom humanitarnym. Mówiąc najprościej, Prawo Jedni jest uniwersalną prawdą, że Wszystko Jest Jednym, uznaje wzajemne połączenie, wartość i współzależność energii duchowej świadomości, która ożywia wszystkie rzeczy.

Tak więc istotną częścią tego, co jest wymagane podczas tej fazy globalnego przebudzenia, jest konieczność dostosowania osobistych myśli, przekonań i świadomości do fundamentalnych zasad energetycznych wznoszącej się Ziemi, wychodzącej poza paradygmat 3D. Będzie to wymagało, aby każda osoba uwolniła niewiarygodną ilość psycho-emocjonalnej energii, którą trzy warstwy ego przywiązały do trójwymiarowego stylu życia, w tym systemów przekonań kultury 3D, poprzez uwolnienie emocjonalnych podczepień, które zostały połączone z przekonaniami uformowanymi wokół dóbr materialnych i fałszywych historii, które nam wpajali.

Podczas mrocznego wieku ludzkość doświadczyła rozległych poziomów kontroli umysłu, co przystosowało świadomość zbiorową do zaakceptowania antyludzkich systemów wierzeń, które uformowały się w kulturze śmierci, zaprojektowane przez najeźdźców chcących zniewolić planetę. Podczas tej fazy testowane będą nasze osobiste systemy wierzeń i tożsamość kulturowa, abyśmy mogli dostrzec, że są to iluzje utworzone przez niefizyczne podczepienia energetyczne. Systemy przekonań składają się z energii świadomości osobistej, tworzące psycho-emocjonalne przywiązania do wyuczonej kultury i porządku społecznego, które postrzega się jako dokładną naturę rzeczywistości, dlatego uważa się je za prawdziwe. Każda kultura ma sposób życia, który został uformowany w imieniu tych społeczeństw, zorganizowanych systemów wierzeń, a więc obejmuje wyuczony język, religię, rytuały, sztukę, ubiór, instytucje i zbiór kodeksów moralnych.

Tak więc osoby z różnych wyuczonych kultur będą przypisywały systemom przekonań bardzo różne znaczenia, powiązane ze specyficznymi wspomnieniami przodków i osobistymi systemami wartości wpojonymi przez ich system kulturowy. To, co jest uważane za ważne w twoim systemie wartości, może mieć zupełnie inne znaczenie lub nawet nie istnieć dla kogoś innego, kto pochodzi z innej kultury. Systemy przekonań, które formują się w określoną wyuczoną kulturę, istnieją tylko dlatego, że energia zbiorowej świadomości nadal je wspiera i akceptuje, jako prawdziwe i dokładne przekonania w tej konkretnej kulturze.

Przenoszenie systemów przekonań i energii kulturowej

Każda istota ludzka lokuje swoją energię świadomości w określonym zestawie systemów wierzeń, powstałym z wyuczonej części jej kultury. Oznacza to, że każda osoba przypisała poziomy znaczenia i ważności tym konkretnym systemom przekonań, z którymi się zetknęła. Ludzkość została przygotowana do zaakceptowania kontrolowanych narracji 3D wymuszanych przez istoty nieludzkie, dlatego te negatywne przekonania nagromadziły energetyczne zniekształcenia na trzech poziomach ego, z naciskiem na blokady martwej energii utworzone w obszarze splotu słonecznego. Blokady w warstwach świadomości powstają w wyniku negatywnego transferu energii i manipulacji ciemną mocą, co oznacza, że jednostka nie jest świadoma szkodliwego wpływu, jaki przekonania 3D i podczepienia 3D mają na świadomość i funkcje jej ciała świetlistego. W warstwach świadomości i ciele fizycznym tworzą się sznury i połączenia energii generowane z systemów przekonań negatywnego ego, wyhodowane przez dowolną kulturę 3D, która dysponuje szeregem systemów antyludzkich przekonań.

Ludzie są często manipulowani przez ciemne siły, aby stale zasilać swoją energią świadomości kontrolowane systemy wierzeń 3D, które są programami kontroli umysłu działającymi w świadomości zbiorowej. Energią zbiorowej świadomości manipuluje się, aby wzmocnić te systemy przekonań 3D i utrzymać w aktywności w obrębie tej kultury. Kiedy ludzie odmawiają przypisywania wagi lub znaczenia do konkretnego systemu wierzeń, wycofują swoją energię świadomości z warunków społecznych, które zasilają ten konkretny system wierzeń, wtedy ten system zaczyna słabnąć i zamierać. Im bardziej ludzkość wycofuje swoją energię świadomości od szkodliwych lub negatywnych systemów wierzeń, tym słabsze się stają.

Struktury świata 3D mają niższą wibrację energetycznie połaczoną z poszukiwaniem i absorbowaniem doświadczeń związanych z utrzymywaniem władzy i kontroli nad innymi, w tym utrwalaniem zniewolenia świadomości. Przeciwko ludzkości wykorzystywano różne metody kontroli umysłu, manipulując zbiorową świadomością w kierunku służby sobie, kierując nieświadome pragnienia i energię świadomości na kulturę śmierci 3D oraz wszczepiając negatywne przekonania, emocje i postawy w celu tworzenia fizycznych podczepień. Splot słoneczny jest umysłem świadomym, a zatem nierozwiązane lęki i negatywne przekonania ego utworzą przywiązania do rzeczy materialnych, a także formują się w blokady energetyczne w ciele świetlistym. Te blokady energetyczne i egoistyczne przywiązania 3D są używane do manipulowania ciałem cienia i sygnaturą energii jednostki, więc nieoczyszczone negatywne części ego wraz z przywiązaniami utworzonymi do systemów przekonań 3D nadal manipulują naszą zewnętrzną percepcją poprzez podświadome ślepe punkty i mechanizmy obronne ego.

Ego z systemem przekonań 3D jest samolubne i podejmuje decyzje dla osobistych korzyści w przekonaniu, że pieniądze, status lub interes własny są priorytetem w życiu, jednocześnie ignorując społeczne i etyczne dbanie o dobro innych. Ego 3D jest strumieniem energii świadomości przetrwania ludzkości, który zainwestował w systemy wierzeń utrwalane przez struktury kontrolera 3D, które uformowały się w energetyczne wymiany fizycznych przywiązań. Te przywiązania utworzone przez przekonania 3D utrzymują świadomość i ciało świetliste związane i splątane z szeregiem rzeczy materialnych i fizycznych, które mają znaczenie dla danej osoby, na przykład w przypadku osobistego bezpieczeństwa lub odpierania postrzeganych zagrożeń. Przywiązania to sznury energetyczne, które mają charakter wibracyjny i aby przebudzić się poza rzeczywistością 3D, każda osoba musi uwolnić się od tych silnych podczepień emocjonalnych, które wiążą i blokują dostęp do doświadczenia wyższej duchowej świadomości.

Podczepienia i wiązania są zazwyczaj tworzone z wcześniejszej nieskorygowanej traumy lub strachu, które zazwyczaj tworzą silny opór energetyczny przed zmianą lub odmową przystosowania się do nowego stylu życia czy procesu myślowego. Negatywne ego więzi ciało emocjonalne z poczuciem, że jednostka nie może przetrwać w świecie bez przywiązania do tych rzeczy, które znajdują się w krajobrazie 3D, materialnym lub innym, co ostatecznie hamuje rozwój emocjonalny i duchowy. Podczas faz duchowego wznoszenia się i przebudzenia, każda osoba będzie zmuszona do wyjścia poza przywiązania i systemy przekonań opartych na strachu, aby usunąć i wyczyścić to, co utrzymuje ją w przywiązaniu do osi czasu 3D i jej stylu życia o niskiej częstotliwości.

W ten sposób wszystkie filary kontrolera społeczeństwa, które są zajęte trójwymiarowymi egoistycznymi koncepcjami władzy i kontroli nad innymi napędzanymi przez materializm, dominację i chciwość, zaczną się demontować w systemach społecznych i przestaną istnieć w ten sam sposób. Najlepiej przygotować się teraz, aby wiedzieć, co to znaczy badać systemy przekonań i usuwać energetyczne przywiązania do rzeczywistości 3D, ponieważ to znacznie ułatwi przejście do osi czasu ujawnienia.

Uwalnianie przywiązań ego do paradygmatu 3D

Gdy przechodzimy do kolejnych faz rozpadających się paradygmatów 3D, głównym zadaniem jest uwolnienie lub oddanie energii emocjonalnej, którą ego-osobowość przywiązała do dóbr materialnych i konieczności życia w strukturach społecznych 3D (filary kontrolera). Ludzkość będzie zmierzać w kierunku rozwoju prawdziwych celów humanitarnych, które obejmują świadomą orientację na służenie innym jako podstawowy styl życia. To zaczyna się od wewnętrznej zmiany świadomości, gdzie jesteśmy gotowi uwolnić i wyczyścić przestarzałe trójwymiarowe wzorce myślowe i przyjąć postawę, w której poświęcamy się służeniu innym. Pierwszą praktyką prawa naturalnego jest świadomość jedności i kiedy zastanawiamy się nad tym prawem jako osobistym systemem wartości, cuda Boże wydają się pomagać nam osiągnąć nasze cele, które są produktem ubocznym duchowego dostrojenia.

Celem nie jest stwarzanie trudności lub porzucanie całego stylu życia, ale zbadanie osobistych systemów wierzeń i ustalenie, co nie jest już potrzebne, usunięcie fizycznych przywiązań, aby być neutralnym, niezależnie od tego, czy masz coś, czy nie. Zwracanie uwagi na rzeczy, do których ego wytworzyło silne przywiązania, jest ćwiczeniem odrywania mentalnej i emocjonalnej zależności od struktur 3D, wierzeń kulturowych, materializmu i przestarzałego sposobu robienia rzeczy w paradygmacie 3D.

Kiedy ustanowisz świadomą intencję uwolnienia podczepień 3D, zastanów się nad rzeczami, które musisz usunąć ze swojego życia i nad tym, co energia twojej świadomości powinna przestać wspierać, ponieważ jest przestarzała lub szkodliwa. Bądź gotów do identyfikowania i odczuwania emocjonalnych związków z egoistycznymi przywiązaniami oraz do skupienia się i oderwania od potrzeby posiadania tych rzeczy, pokładania zaufania w zaspokojeniu potrzeb materialnych i wdzięczności za to, co masz w danej chwili. Podstawowe zadania, takie jak uproszczenie stylu życia, odmowa angażowania się w wyczerpujące relacje i sprzątanie bałaganu, również wspierają uwalnianie przywiązań energetycznych związanych z rzeczami fizycznymi.

To jest czas na głębszą kontemplację i refleksję nad tym, jakie systemy przekonań 3D możesz wyrażać i jak to wpływa na osobiste systemy wartości, które informują o tym, jak orientujesz się w świecie. Będzie to również pomocne w prowadzeniu innych, gdy ich system wierzeń i styl życia będą demontowane.

*Jakie są twoje osobiste przekonania dotyczące filarów kontrolerów społeczeństwa 3D – elit władzy, celebrytów, wojskowych, rządowych, finansowych, medycznych, akademickich, religijnych i mediów?
*W jaki sposób te systemy 3D utrwalały zbrodnie przeciwko ludzkości, unikały jakiejkolwiek odpowiedzialności i nieustannie promowały świadomość przetrwania i modelowanie konsumpcyjne?
*Jakie są twoje osobiste przekonania dotyczące Bożego Narodzenia, Paschy, Halloween, święta Dziękczynienia lub innych świąt obchodzonych w kulturze, w której żyjesz?
*Jakie są twoje osobiste przekonania dotyczące pornografii, zgody seksualnej, picia, palenia, hazardu, zalegalizowanych nałogów i szkodliwych rekreacji, które są znormalizowane w społeczeństwie 3D?
*Co to znaczy oddawać cześć wszystkim żywym istotom na Ziemi, bronić praw człowieka poprzez wolność słowa, indywidualną ekspresję, osobistą autonomię i suwerenność wszystkich ludzi?
*Czy indywidualizm i wyjątkowa ekspresja duszy mogą być możliwe w ramach humanitarnej kultury służby innym, która wspiera całą zbiorową rasę ludzką?
*Czy masz przekonania, które nadają określonym jednostkom lub grupom status, rangę lub wyższość nad innymi? Dlaczego to niebezpieczne?
*Czy jesteś gotowy uwolnić przywiązania 3D ego do paradygmatu 3D i chcesz żyć bez pewnych przekonań, ludzi, grup lub instytucji społecznych?
*Jakie obecne systemy wierzeń istnieją w ludzkiej kulturze, które mogłyby łatwo przejść do pełnej zgodności ze świadomością jedności i światowym humanizmem?

Rozważając systemy wierzeń łączące Cię z paradygmatem 3D, pomyśl, jak byś się czuł, gdyby nagle ten system 3D lub filar społeczeństwa po prostu przestał istnieć. Jak by to było? Czy jesteś w stanie wejść w stan neutralny i pozwolić temu wszystkiemu odejść, tak jak chciałaby boskość istniejąca w Tobie?

Aby lepiej medytować nad uwolnieniem egoistycznych przywiązań i zresetowaniem ich do stanu neutralnego, pomyśl, jak by to było, gdybyś odrzucił pewien system przekonań lub wzorzec w swoim stylu życia, jak bardzo zmieniłoby to Twoje życie. Kiedy wyobrażasz sobie swoje życie i świat bez tego systemu wierzeń lub instytucji, poczuj, ile energii możesz połączyć lub przywiązać do tego systemu wierzeń, aspektów kulturowych 3D i organizacji, którą może on reprezentować. Na przykład, jak wyglądałoby życie, gdybyś przestał korzystać z pomocy lekarza w ramach standardowej opieki medycznej lub zdrowotnej? Czy możesz to odpuścić wiedząc, że możesz być zdrowa dzięki naturalnej odporności i alternatywnych metod dbania o siebie?

Celem badania osobistych przekonań jest pomoc ciału mentalnemu i emocjonalnemu w uwolnieniu silnych przywiązań opartych na strachu lub złym myśleniu, a zamiast tego znalezienie wewnętrznego połączenia duchowego i neutralnego skojarzenia, które pozwoli na poddanie się temu, czym jest, bez konieczności sprawowania kontroli nad czymkolwiek. Kiedy odłączysz się od paradygmatu 3D, twoja osobowość nie potrzebuje już tego systemu wierzeń, a energia wokół tego systemu przestaje mieć nad Tobą kontrolę.

Zmieniająca się architektura będzie wzmacniać energetyczne wsparcie dla budowania organizacji dla prawdziwie etycznych celów humanitarnych i służenia innym, jednocześnie systematycznie demontując systemy przekonań i instytucje 3D, które generują podziały i nierówność w oparciu o elitarność, sławę, status społeczny, ceechy fizyczne i klasyfikacje, które sugerują wyższość nad innymi. Każda jednostka ma prawo do istnienia i żadna osoba nie ma prawa odbierać życia innej osobie, ani zmuszać innych do naruszania integralności energetycznej ich fizycznej istoty lub naruszania prawa do życia według własnego uznania.

Ucieleśnienie Boskości

Dla tych z nas, którzy są na ścieżce wniebowstąpienia od wielu lat, nadchodzi czas, aby praktycznie zademonstrować wszystko, czego się nauczyliśmy i rozwinęliśmy, aby praktykować naszą boskość i zasady Krystyczne. Oznacza to zachowywanie się i emanowanie atrybutami bezwarunkowej miłości, współczucia i empatii we wszystkich aspektach naszego życia oraz możliwość pomagania innym w tym bolesnym przejściu bez osądzania ich. Ta trudna faza przebudzenia i ujawnienia rozszerzy nasze współczujące umiejętności komunikacyjne i sprawdzi nasze osobiste mistrzostwo w wyrażaniu boskości poprzez to, jak wybieramy interakcję z trudnymi, kłótliwymi ludźmi, ludźmi cierpiącymi lub chorymi oraz tymi, którzy mogą mówić krzywdzące rzeczy. Decydując się na bycie ucieleśnieniem wrodzonej boskości, demonstrujemy płynące z serca cechy współczucia, miłującej dobroci i etycznych cnót duchów Christosa. Biorąc pod uwagę wszystko, co ma się ujawnić, czy można nie reagować emocjonalnie i unikać osądzania lub krytykowania innych za ich przekonania lub wybory, których dokonali, o których wiadomo, że spowodowały poważną krzywdę? Wielu zda sobie sprawę z błędów, które popełnili i w wyniku konsekwencji swoich działań będzie zmagać się z ogromnym bólem emocjonalnym. Rozpaczliwie potrzebny jest możliwie najwyższy stan bezwarunkowej miłości, współczucia i empatii, wspomagający uzdrowienie ludzkości, a wielu z nas ze społeczności duchowej pomoże prowadzić wiele złamanych serc przez bardzo trudne czasy.

Rozwijanie cech miłości własnej i szacunku dla życia jest ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ bezpośrednio odzwierciedla to, jak wielką miłością możemy być na tym świecie. Świat rozpaczliwie potrzebuje miłości, aby uzdrowić się duchowo. Proszę wziąć pod uwagę, że pomimo kontroli umysłu stosowanej do realizowania niewiarygodnie szkodliwych działań, które są dokonywane w ciemnej ignorancji, wszystkie istoty mają wrodzoną wartość i wielkość. Obecne warunki, w których znajdujemy się w globalnym kryzysie, nie zostaną rozwiązane przez te same poziomy świadomości, które kreują osądzające postrzeganie w stanie negatywnego ego 3D. Obyśmy kultywowali miłość własną, abyśmy mogli zwiększyć nasz szacunek dla wszystkich żywych istot, które są częścią tego stworzenia, aby pomóc uzdrowić ten świat i chronić niewinne życie, dzieci na tej planecie. Miej współczucie, miłość i honor, szanuj swojego wewnętrznego ducha, boskość, która żyje w Tobie, i bądź wierny swojemu boskiemu celowi na ścieżce przebudzenia, jednocześnie pozwalając objawić się prawdzie. Kiedy zwiększysz miłość do samego siebie i szacunek do samego siebie, zwiększysz zdolność do wysyłania przepełnionego miłością przekazu dobroci do wszystkich tych, którzy cierpią i muszą doświadczyć tej sytuacji, aby obudzić i zapamiętać prawdziwą miłość, którą jest Bóg.

Do następnego spotkania pozostań w świetle swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz