sobota, 24 grudnia 2016

PRZEZ ZIEMIĘ PRZETACZAJĄ SIĘ OGNISTE SIŁY TWORZENIA LM-12-2016 archanioł Michał przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie, pamiętacie wyrażenie: MEMBRANY ŚWIATŁA? To ważne, ponieważ to pojęcie wyraźnie zapisało się w waszych umysłach. Chodzi o membrany światła umieszczone wokół waszej pamięci, kiedy rozpoczynaliście podróż do iluzorycznych rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru. Te Świetlne membrany znajdują się przy wejściu do świętego Umysłu i świętego Serca, a jedna z nich otacza trzecie oko / wewnętrzne widzenie. Kiedy wyższa Jaźń decyduje, że nadszedł czas, aby otworzyć trzecie oko, wtedy zdaje ci się, jakby na czoło naciskał gwałtowny strumień świętej energii. Wtedy, za sprawą specjalnych częstotliwości, wewnątrz szyszynki otwiera się kryształ nasienny Światła, który uruchamia zdolność postrzegania pozazmysłowego / jasnowidzenia.

Większość z was słyszała o pasie ochronnym, cienkiej membranie z promieniowania świetlnego, która otacza planetę. To była swego rodzaju ograniczająca kwarantanna, która stopniowo rozpuszcza się w ziemskiej atmosferze, pozwalając kosmicznym informacjom przepływać przez otwarte bramy, tak że do wybranej grupy służebników Światła / kosmicznych posłańców może płynąć następna porcja kosmicznej mądrości. Każda z tych dzielnych Dusz na ten okres intensywnie przygotowywała się w wyższych sferach i przez wiele wcieleń. Tak intensywny okres szkolenia był potrzebny, abyście mogli wpoić sobie zaawansowane nauki dokładnie, w uporządkowany sposób i w odpowiednim czasie. Chodzi o kosmiczne prawo, które musicie przyswoić i którego musicie doświadczyć - każdego poziomu nowej prawdy - aby przejść do kolejnego, bardziej zaawansowanego poziomu. Jest to niepowtarzalna i specjalistyczna ścieżka inicjacji. Wniebowstąpieni mistrzowie kosmicznej Rady Światła nie nauczają otwarcie i publicznie. Działają za pośrednictwem swoich uczniów i wtajemniczonych, głównie poprzez przekazywanie natchnionych myślokształtów zawierających wyższe nauki mądrości. Nowicjusze pracują na poziomie mentalnym, również głównie za kulisami. Jednak najważniejszym zadaniem wybranej grupy jest aktywne nauczanie na całym świecie i inspirowanie innych, aby stali się służebnikami Światła.

Nastała epidemia Światła, za sprawą której każda osoba na Ziemi jest bombardowana przez subtelne częstotliwości Boskiego Światła, jednak każdy może wchłonąć i przyswoić tyle jego częstotliwości, ile zdoła zmieścić jego ciało fizyczne. Aby skorzystać z wyższej częstotliwości Boskiego Światła, musisz być w stanie je metabolizować.

Ci z was, którzy wytrwale kroczą Ścieżką dla was przygotowaną, szybko zbliżają się do końca tego etapu procesu oświecenia, w którym znajdowali się przez ostatnich dziesięć lat. Kiedy osiągniecie prawdziwe wewnętrzne mistrzostwo, wasze myśli i słowa staną się nieszkodliwe, gdyż krytycyzm i negatywizmy nie mogą przebywać w świetle miłości i prawdy. Jaźń duszy zawsze daje impuls do pełnienia służby, natomiast ego przede wszystkim wywołuje pragnienia.

Przemiana w tobie: od ulegania impulsom czy emocjonalnym podszeptom ego do inspirowania się myślami duszy i wyższej Jaźni – już się w większości dokonała. Twoja uwaga została skierowana na świadomość zbiorową i na to, jak służyć ludzkości. Ponadto masz za sobą przejście od: ja / moje / moja korzyść, do wyższej częstotliwości: my / nasz – do stanu zjednoczonej świadomości. W miarę przyswajania większej ilości czystego boskiego Światła, odbierane od przewodników, anielskich pomocników i wyższej Jaźni intuicyjne myśli stają się coraz silniejsze. Twoja osobista rzeczywistość poszerza się od skupienia ma małym świecie: ja / mój stan świadomości, do poszerzonej świadomości, która obejmuje planetę, układ słoneczny i świat poza nim. Już nie traktujesz bolesnych wydarzeń, których doświadczasz w życiu jako fatum lub pokuty, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że to są wyzwania i szanse umożliwiające dalszy wzrost.

Teraz szybko przenosisz się z pasma myślokształtów zbiorowej świadomości stworzonych przez ludzkość, które są kłębowiskiem niepohamowanej furiackiej energii. Wznoszenie jest procesem, w którym świadomie posuwasz się naprzód do coraz wyższych poziomów energii / pól wibracji twojej Nadduszy / wyższej Jaźni – wciąż naprzód, do coraz bardziej subtelnych pól boskiej energii wyższych wymiarów.

Twoja dusza jest świadoma nierównowagi powstałej w przeszłości, a także tej zaistniałej w obecnym życiu. Będzie czynić wszystko, aby te dysharmonie ci pokazać, dzięki czemu będziesz mogła / mógł je skorygować i uzyskać stabilne zestrojenie z kolejnym poziomem wyższej Jaźni. Taki jest główny cel duszy. Twoja dusza i wyższa Jaźń również dołożą wszelkich starań, aby zwiększyć częstotliwość twoich wibracji i zharmonizować zmieniające się energie ciał - mentalnego i emocjonalnego.

W miarę postępów na Ścieżce i dopasowywania się do wzorców światła o wyższych wibracjach będziesz doświadczać skutków nasilania częstotliwości kosmicznego świętego Ognia. Ogniste siły stwórcze będą na ciebie działać na trzy sposoby: ogień na skutek tarcia – ogień ciała, ogień słoneczny – ogień duszy, ogień elektromagnetyczny – ogień ducha.

Ostatecznie nauczysz się rozpoznawać źródła wzorców częstotliwości różnych istot Światła, z którymi pracujesz, rozpoznasz siły subtelne i poszczególne promienie. Musisz dążyć do pozostawania boskim obserwatorem i bezstronnym mistrzem.

Wiesz, kim jesteś, my nie mamy niczego do dodania. Prosimy: kiedy jesteś podnoszona/y na wyższe poziomy służebników świata, wytrwałe utrzymuj swoje centrum mocy w świętym Sercu. Kiedy przenosisz się coraz głębiej w sferę wniebowstąpionych mistrzów, wybrana przez ciebie ścieżka służby powinna stawać się łatwiejsza – prawie nie wymagająca wysiłku. Kiedy przyciągniesz do siebie jeszcze więcej boskiego Światła, twoje najważniejsze wyzwania i sprawdziany znajdą się poza tobą. Wojujący wewnętrzni wichrzyciele, których masz w sobie, będą powoli uwalniani, ponieważ nad wszystko przedkładasz transformujące wibracje miłości. Moi dzielni wojownicy pokoju, gdy wasze światło jaśniej promieniuje na świat, musicie być czujni, aby nie uczynić nic, co uczyniłoby was celem dla negatywnie wibrujących sił. Uczycie się zarządzać siłami wyższymi. Gdy udoskonalicie swoje umiejętności panowania nad sobą, możecie nauczyć się rozpoznawać jakość i siłę całej energii, jaka pojawia się wokół was.

W każdej epoce i w każdym głównym cyklu kosmiczna mądrość oraz boska prawda są udostępniane osobom o otwartych umysłach oraz kochających sercach. Przyszedł czas, aby zrozumieć, na którym miejscu drabiny ewolucyjnej stoi teraz ludzkość. Każda osoba musi zdobyć wiedzę i mieć chęć na wypełnianie swojego osobistego przeznaczenia.

Wy wszyscy, którzy wytrwale kroczycie spiralną Ścieżką wznoszenia, wiedzcie, że waszym głównym celem w tej chwili jest powrót do wzorców wibracyjnych, które stworzą wasz osobisty świat w rzeczywistości trzeciego/czwartego wymiaru - w pierwotnie zaprojektowanym spektrum światła i cienia. Dzięki temu wahadła waszej świadomości przestaną się tak radykalnie wychylać od pozytywów do negatywności, a wasza mentalna i emocjonalna natura po raz kolejny stanie się ustabilizowana oraz scentrowana. Jest to ważny krok w uczeniu się, jak żyć skupionym w świętym Sercu i świętym Umyśle. Uczeń na Ścieżce oświecenia musi dążyć do bezstronnej koncentracji w sercu i i do mądrej roztropności.

Osoby nieprzebudzone dokonują wyboru nieświadomie, nie poprzez inteligentną świadomość. To tak, jakby były w stanie połowicznej świadomości. W początkowej fazie odzyskiwania świadomości siebie człowiek musi rozpoznać, że nie jest całkiem świadomy na jawie. To zainicjuje proces dążenia do przebudzenia, do otwarcia na podszepty Jaźni duszy, bo to jest nieodłączna część stawania się duchowo świadomym panem własnej Jaźni.

Kiedy poddajesz się rozdrażnieniu i zaczynasz reagować głośnymi gniewnymi słowami albo myślami, korzystasz z energii astralnej, która zanieczyszcza twoje pole aury. Dalsze takie postępowanie tworzy negatywny myślokształt, który musi w końcu zostać rozpuszczony zgodnie z prawem rytmu. Wyobraź sobie, że negatywne myślokształty są kamieniami lub cegłami tworzącymi emocjonalne więzienie. Pamiętaj: składasz się z jednostek energii, które tworzą twój energetyczny podpis, a także pieśń twojej duszy. Twoim celem jest nauczyć się kontrolować własne myśli i koncentrować energię. To, jak myśli wzrastają w siłę, zależy od intensywności i powtarzalności myśli nasiennych. Moi drodzy, nauczcie się koncentrować na najlepszych i najwyższych cechach ludzi oraz otoczenia waszego kręgu światła – to jest jeden z najważniejszych aspektów tworzenia osobistego środowiska piątego wymiaru.

Język nieświadomości i podświadomości to przede wszystkim obrazy. Wysubtelnienie podświadomości i świadomości oraz dostrojenie do nadświadomości można znacznie przyspieszyć, stosując odpowiednie praktyki, jak również udoskonalając wyobrażenia i umiejętności wizualizacyjne.

Dusza, aby doświadczyć swej mocy i wspaniałości tworzenia, potrzebuje środków do wyrażania siebie na płaszczyźnie fizycznej. Musisz dążyć do wzniesienia się jeszcze wyżej i musisz chronić siebie od emocjonalnego chaosu zbiorowej świadomości. Jednak pośród ludzkich rzesz musisz działać skutecznie i przechodząc przez życie - rozprzestrzeniać światło. Jeśli chcesz osiągnąć oświecenie, nie możesz żyć w oderwaniu od świata, nie możesz porzucić świata materialnego. To doprowadziłoby cię do nieprawdziwej, mętnej mistyki, która nikomu by nie służyła. Introspekcyjne, skupione na wnętrzu praktyki medytacyjne wschodnich filozofii muszą się łączyć z kreatywnymi, skierowanymi na zewnątrz, praktykami świata zachodniego.

W otoczeniu trzeciego i niższego czwartego wymiaru twoje ciało mentalne jest podatne na projekcje w przyszłość, co powoduje strach i niepewność. Ciało emocjonalne natomiast zawsze odtwarza wydarzenia z przeszłości, a chociaż niektóre wspomnienia są dobre, ono przede wszystkim ponownie przeżywa doświadczenia związane z niepowodzeniami i bólem. Teraźniejszość jest ledwie dostrzegalna, a zauważa się ją dopiero wówczas, gdy powstają w niej jakieś przyjemne lub trudne czy groźne sytuacje.

Aby rozwijać subtelne wartości duchowe, należy dążyć do silnego, wysoko rozwiniętego połączenia pomiędzy ciałem mentalnym a ciałem emocjonalnym, jak również pomiędzy duszą a wyższą Jaźnią. Kiedy dopasujesz się do wyższych częstotliwości boskiej mądrości, z wyższych płaszczyzn intuicji wyleją się genialne pomysły. Z chwili na chwilę mogą pojawiać się wspaniałe momenty, a zaraz później depresje, aż powoli, coraz częściej będziesz osiągać błogi stan świadomości. Okresy depresji będą coraz mniej intensywne i coraz rzadsze. Ego z pewnością będzie się buntować i opierać staraniom duszy oraz wyższej Jaźni - będzie się starało utrzymać swoje zwyczajowe praktyki / obyczaje służące tylko małej Jaźni i egoistycznym pragnieniom.

Jednak w miarę postępów będziesz sięgać do sfery świętego Umysłu i nauczysz się duchowego rozeznania. Musisz stale monitorować i oceniać własne słowa, czyny oraz motywy, trenując siebie i zyskując posłuch u swego małego Ja. Pamiętaj: CAŁA wiedza jest formą Światła.

Aby zrozumieć sens tego życia, skieruj się do wewnątrz, a dowiesz się, kim naprawdę jesteś, dlaczego działasz czy reagujesz w dany sposób i jak masz wykorzystać swoje najciekawsze talenty oraz możliwości. Teraz właśnie to powinno być twoim głównym zadaniem. Refleksja czy medytacja odblokuje tajemnice twojej prawdziwej Jaźni i pomoże znaleźć odpowiedź na pytania związane z głównym celem twojego życia.

Jesteś skupiskiem energii, zbiornikiem - ciałem fizycznym, które zawiera porcję czystej esencji stwórczej. Odpowiadasz za przyswojenie i użycie energii świetlnej, którą musisz wzmocnić siebie, a jej resztę - dla równowagi - przesłać dalej w świat, aby posłużyła wszystkim. Poddanie się własnej boskiej misji i prawom kosmicznym oznacza przestrzeganie wszystkich praw uniwersalnych, które zostały ci objawione. Kroczenie Ścieżką wznoszenia wymaga ciągłych starań i dokonywania najlepszych dla wszystkich wyborów połączonych z intensywnym pragnieniem czynienia służby. Musisz wziąć odpowiedzialność za wszystkie postępki i energie - pozytywne czy negatywne - gdyż one powrócą do ciebie zgodnie z prawem rytmu. Twoim obecnym ziemskim zadaniem jest służyć światu, a najszybszym sposobem do osiągnięcia tego poziomu wewnętrznego mistrzostwa jest pobudzanie wewnętrznego płomienia boskiej mocy. Panowanie nad sobą osiąga się małymi krokami, nie zaś gigantycznymi skokami.

Moi drodzy, bez względu na poziom duchowości / mistrzostwa, jaki osiągnęliście, zachęcamy, aby ścieżka do wyższej świadomości była waszym życiowym priorytetem. Świat szybko się zmienia, podobnie jak rzeczywistość, w której żyliście i jakiej doświadczaliście w przeszłości. Macie doskonałą okazję, aby dołączyć do grona tych, którzy tworzą nowy świetlany świat dla siebie i swoich bliskich. Macie również prawo do pozostania w negatywnym otoczeniu rzeczywistości niższego świata, który jest szybko oczyszczany, sprawdzany i modyfikowany, co wywołuje chaos oraz ogromne zmiany, których doświadczają teraz masy ludzi i Ziemia. Co wybrać? Niezależnie od wyboru będziemy was prowadzić oraz chronić w granicach kosmicznych praw i zawsze będziemy was kochać bezgranicznie.

JAM JEST archanioł Michał.

niedziela, 18 grudnia 2016

PORZĄDKI

Co jakiś czas pojawia się w życiu okres, kiedy trzeba zrobić porządki. Wiele rzeczy trafia wtedy do kosza lub do innych ludzi. Jest o to zgodne z cyklami numerologicznymi oraz z zasadami feng shui. Kiedy podczas robienia takich porządków przejrzałam rzędy posiadanych książek, stwierdziłam, że wiele z nich dubluje się i w zasadzie zajmuje tylko miejsce na półkach. Odłożyłam je na bok, leżą sobie tak już z miesiąc. No ale co mam z nimi zrobić? Tak po prostu wyrzucić? Jedne książki muszę wyrzucić, innych raczej szkoda. Może ktoś jeszcze zechce z nich skorzystać? Dlatego postanowiłam odsprzedać je. Uwaga: w niektórych książkach są umieszczone moje zapiski. Kontakt w sprawie kupna lub informacji na temat książek na adres tessea@o2.pl

Poniżej lista tych książek (cena bez kosztów przesyłki):

1. Tajemnice aury ludzkiej – Regina A. Sidorkiewicz (oryginalna cena 56 zł, ja proponuję 30,-)
2. Feng Shui podstawy – Lilian Too sprzedana
3. Feng shui szkoły kompasu – Lilian Too (sprzedana)
4. Feng shui magia smoka – Lilian Too (sprzedana)
5. Feng shui praktyczne zastosowania (zasady i przykłady) – Lilian Too (sprzedana)
6. Feng shui (sztuka życia w harmonii z naturą, świadomego kształtowania przestrzeni i wspomagania własnego szczęścia) – Lilian Too sprzedana
7. Wodne feng shui droga do bogactwa – Lilian Too (sprzedana)
8. Feng shui wędrującej gwiazdy – Lilian Too (sprzedana)
9. Jak urządzić przyjęcie według feng shui – Sarah Bartlett sprzedana

10. Twoje zdrowie / feng shui – Philippa Waring
11. Feng shui dla zakochanych – Sarah Bartlett sprzedana
12. Podstawy feng shui część I (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
13. Podstawy feng shui część II interpretacje (Skrypt SEE) – Zbigniew Krolicki (spredana)
14. Feng shui w domu (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki sprzedana
15. Feng shui w biznesie (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
16. Feng shui ogrody (skrypt SEE) – Tomasz Kiziak, Zbigniew Królicki sprzedana
17. Amulety i talizmany feng shui – Magdalena Maria Gierak, Zbigniew Królicki Sprzedana)
18. Osobista wyjątkowa energia życia (skrypt feng shui SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
19. Współczesne interpretacje feng shui (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (spzredana)

20. Astrologia chińska (skrypt SEE) – Magdalena Gierak (sprzedana)
21. Tao seksu i długowieczności – Daniel Reid
22. Tradycyjna medycyna chińska część1 Podstawy (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
23. Tradycyjna medycyna chińska część 2 prawo pięciu przemian (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
24. Tradycyjna medycyna chińska część 3 teoria Zang-Fu (skrypt SEE0 – Zbigniew Królicki (sprzedana)
25. Podstawy radiestezji część I (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
26. Podstawy radiestezji – część II (skrypt SEE) – Zbigniew Królicki (sprzedana)
27. Sex i astrologia – Martine (niedostępna)
28. Kosmiczny dar tożsamości – Włodzimierz H. Zylbertal
29. Rytuały ochronne – Alla Alicja Chrzanowska sprzedana

30. Tajemnice energii świec – Alla Alicja Chrzanowska
31. Moc magii – Al G. Mannig
32. Reinkarnacja – Lidia Stawowska
33. Karma los człowieka – Andrzej Wasilewski
34. Księga przemian I Cing (SEE ) - Oskar Sobański (sprzedana)
35. I CING Księga Przemian (z objaśnieniami, twarda okładka) – Richard Wilhelm (20,-) sprzedana
36. Podstawy Księgi Przemian (objaśnienia - SEE) – Krzysztof Maćko (sprzedana)
37. Kosmetyki naturalne – Maria-E. Lange-Ernst
38. Lady fitness czyli bądź w formie – praca zbiorowa
39. Energetyczne wampiry czyli opowieści o subtelnej 7 - Awiessałom Podwodnyj sprzedana

40. Rozwój duchowy czyli pokonanie subtelnej 7 – Awiessałom Podwodnyj sprzedana
41. Astrologia głębi - Tracy Marks
42. Astrologiczna analiza wyglądu człowieka – Vaidotas Peczkys (ta książka ma nietrzymające się kartki lecz jest bardzo ciekawa) sprzedana
43. Vademecum polskiego astrologa – Rafał T. Prinke
44. Numerologia miłość-sukces-zdrowie-pieniądze – Jean-Daniel Fermier
45. Żywa woda źródłem zdrowia – Petras Szybliskis, Jan Łastowski
46. Karty klasyczne – Helena Żuk
47. Praktyczna kabała – Charles Fielding
48. Szambala święta ścieżka wojownika – Chogyam Trungpa sprzedana

Po odsprzedaniu książki, będzie ona oznaczana jako sprzedana / niedostępna.

niedziela, 11 grudnia 2016

ARCHANIOŁ METATRON SZTUKA KREATYWNEGO TWORZENIA – UWIERZ W TO ALBO NIE! CZĘŚĆ II - WNIOSKI.

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron, anioł Światła. Podczas tej sesji jestem połączony z Tyberonnem ze służby krystalicznej.

Kontynuując temat przekazujemy drugą porcję tematu dotyczącego mechaniki i sposobów na kreatywne życie. Mistrzowie, przyczyną tego, że metody publikowane w licznych książkach i głoszone jako nauki dotyczące manifestacji nie skutkują, jest fakt, że one nie uwzględniają zrozumienia roli głębszego umysłu w stosunku do 3D mózgu. Te książki to przeważnie produkcje komercyjne, które skupiają się na przejawianiu bogactwa finansowego - w takich przypadkach osoby, które naprawdę mają z tego zyski to wydawcy korzystający na ich sprzedaży. I rzeczywiście wiele nauk ezoterycznych dotyczących tej kwestii zawodzi, ponieważ nie uwzględnia różnicy pomiędzy prawem przyciągania a prawem wiary. A przecież to nie jest to samo. Przyciągasz - jak wspomniałem w pierwszej części tego przekazu - to co kochasz i to, czego się obawiasz. Wszędzie tam, gdzie następuje skupienie myśli, przyciągane są - magnetycznie – podobne myśli. A charakter myśli skutkuje odpowiednimi częstotliwościami wibracji, zaś wysokie częstotliwości są pierwszym elementem w kierunku łączenia mózgu z boskim Umysłem. Nieznane dotąd czynniki zapewniają utrzymywanie odpowiedniego poziomu siły życiowej i przekonań.

Tak więc, jeśli nie zrozumiecie pewnych procesów, które na ogół nie są wyjaśniane w tekstach, tworzycie luki w przepływie, które uniemożliwiają urzeczywistnienie, i nie działa powiedzenie „proście a będzie wam dane”. Kochani, nawet po poszerzeniu umysłu trzeba optymalizować i równoważyć pole aury, ponieważ wtedy mogą funkcjonować funkcje stwórcze. Powiem wam, że optymalne połączenie między wyższym Umysłem a mózgiem 3D wymaga nienaruszonego eterycznego pola energii. Jeśli masz niezrównoważone ego, jesteś w depresji i się boisz, twoje pole energii ma niskie wibracje lub twoja polaryzacja jest odwrócona a strumień energii życiowej jest oddzielony od wyższego Umysłu Źródła, panuje nieład i brakuje połączenia. Lecz jest jeszcze coś...

Kluczowe zasady ewolucji związane z prawem tworzenia to:

1. Poszerzenie programowania mózgu - wiedza o wadze przekonań (o ich mocy).
2. Wyzwolenie się spod kontroli ego i przejście do aspektu boskiego Umysłu / wyższej świadomości.
3. Rozumienie i pielęgnowanie obiegu energii w polu aury (klucze metatroniczne).
4. Aktywacja krystalicznego aspektu Mer-Ka-Na przysadki, szyszynki i grasicy.
5. Konsekwentne utrzymywanie stanu równowagi i klarowności.

Trzeba zrozumieć, że mózg 3D, aspekt ego należący do osoby fizycznej, został zaprogramowany na przetrwanie. Chodzi o kod przetrwania, który daje sygnały ostrzegawcze wywołujące ostrożność – często doświadczane jako strach i zwątpienie. Aspekt ego jest zaaranżowany tak, aby dominować nad świadomością 3D w celu umożliwienia przepływu czasu 3D i przeżycia na płaszczyźnie fizycznej. Wyzwanie polega na tym, by wydostać się ponad świadomość 3D i wznieść ponad ego, przeniknąć do boskiego Umysłu znajdującego się w siedzibie duszy, która jest do niego bramą. Mózg jest w 3D, umysł jest w wyższym wymiarze, a w wyższym Umyśle jest twoja boskość. Mózg działa na poziomie 3D – w taki sposób wyrażane jego programowanie 3D jest na poziomie dualności trochę dominujące. Działa w bardziej ograniczonym paradygmacie i aby zaangażować prawdziwą kreatywność, musisz pracować poza polem (wejść w nowy szablon).

Jasność spojrzenia.

Podczas tworzenia duże znaczenie ma klarowność. Wy ludzie, tylko częściowo angażujecie się w to, czego sobie życzycie, ponieważ myślicie na zasadzie: pewnego dnia będę. To może być porównywalne z częściowym programowaniem programu komputerowego. Dlatego, czy możecie się dziwić, że to, czego sobie życzycie, się nie wydarza?

„Pewnego dnia będę podróżować, pewnego dnia zyskam bogactwo, kiedyś będę realizować moje marzenia …” takie stwierdzenia stawiają wasze możliwości w sytuacji oddalenia w nieokreślonym czasie. Więc to, co próbujesz stworzyć zawsze pozostaje odległe – zaprogramowane przez ciebie na kiedyś. Przez to, że nie ujmujesz tego zwięźle, nie definiujesz tego. Owszem, marzenie jest pierwszym etapem, lecz musi być wyraziste i zwięzłe, zaś po nim muszą następować konkretne działania.

Twój mózg składa się z dwóch półkul, z których jedna związana jest z intelektem, zaś druga – z uczuciami. Mózg działa poprzez biochemiczne aktywacje i impulsy. Intensywność i klarowność programu myślowego to niezwykle ważne elementy prowadzące ku przekonaniu. Mózg jest jak żywy salon komputerowy w świecie 3D. Trzeba posługiwać się nim we właściwy sposób. Nie będzie działał przy słowach: „być może” albo „czy mogę”. Na przykład, jeśli ktoś zostanie wprowadzony w stan hipnozy i zostanie zapytany: „czy umysł może uzdrowić cielesne dysharmonie?”, odpowiedź będzie brzmiała „tak”. Ale to jest odpowiedź empiryczna potwierdzająca, że taka czynność może być wykonana. Jednak to nie jest leczenie.

Ścieżka ku wzniesieniu.

Każda myśl wytwarza biochemiczny enzym. Ten enzym współpracuje ze sferą fizyczną i ze sferą niefizyczną, w synchronizacji z programowaniem. Jednym z odstępstw od pojęcia „proście a będzie wam dane” jest to, że o ile prośba pochodzi z wnętrza lecz nie jest zsynchronizowana z wyższym Umysłem, może mieć niewielki wpływ. Więc człowiek będący na Ścieżce w zaawansowanym stanie świadomości, może również z wyższej pozycji sam neutralizować pragnienia, które powstrzymają postęp. U tych, którzy są w stanie łaski następuje naturalne filtrowanie. Cele muszą być stosowne. Najszlachetniejszym celem jest poznanie tajemnic życia. Aby zyskać mądrość i mistrzostwo. Jednak aby móc osiągnąć te cele, trzeba będzie położyć na nie pewien nacisk, a to wymaga dyscypliny i woli. Jeśli jesteś leniwy, nie osiągniesz tego. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz podjąć się zadań z tym związanych. Więc spróbuj stworzyć wyzwanie, w którym wolne życie nie byłoby sprzeczne z życiem wypełnionym nauką. Cele wymagają wyzwań. Dusze mistrzowskie nie planują wcieleń wolnych od wyzwań.

Umysł jest budowniczym.

Umysł jest budowniczym a koncentracja na woli / mocy jest aktywatorem. Im większą się wykazujesz odpowiedzialnością, tym bardziej wzrasta częstotliwość twoich wibracji. Trzeba nauczyć się programowania mózgu. Ponieważ jest on biologicznym komputerem z filtrami 3D i programami, które są wrodzone. Chyba, że urodziłeś się w klasztorze tybetańskim, gdyż zazwyczaj twoje programowanie pochodzi od tego, co nazywamy społeczno-kulturową indoktrynacją. Społeczne programowanie kieruje ku akceptacji bardzo ograniczonego wglądu w ludzką egzystencję i ku miernym zdolnościom. Uczysz się wierzyć tylko w to, co możesz wykryć za pomocą zmysłu wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku.

Kochany / kochana, wiem że świat fizyczny, jaki widzisz wokół siebie, to obrazy, które projektujesz i interpretujesz zmysłami. Odbierane przez oko, przekazywane poprzez nerw wzrokowy do mózgu. To, co jest odbierane, stymuluje neurony, a reakcja następuje na poziomie biochemicznym i jest natury termicznej.

Ponieważ na ogół wierzysz w to, co widzisz, czujesz lub słyszysz, traktujesz to jako rzeczywistość. Wtedy decydujesz, czy to jest przyjemne czy nie. Następnie mózg uwalnia neurony aprobaty lub niechęci. W ten sposób działa rzeczywistość i prawo przyciągania. Najpierw przyciągają cię ludzie, którzy wydają ci się atrakcyjni, mają melodyjny głos i przyjemny zapach! Mówią ci to twoje fizyczne zmysły.

W ten sposób mózg postrzega pomysły i albo je akceptuje albo nie - w zależności od zaprogramowanych parametrów. W rzeczywistości mózg nie jest w stanie odróżnić wydarzenia prawdziwego od wymyślonego. W umyśle wielowymiarowym te dwie rzeczy są takie same. I choć ludzki mózg jest zdolny do odbierania informacji i częstotliwości z poziomu powyżej 3D, większość ludzi w chwili obecnej jest od młodości programowana na odrzucanie wszystkiego, co ma częstotliwości wyższe. Komputer-mózg odbiera więc tylko to, na co mu pozwalasz, co jest – świadomie lub nieświadomie – zaprogramowane jako możliwe do przyjęcia. W takim ograniczającym programowaniu tylko część mózgu, która jest aktywowana, znajdująca się po prawej i lewej półkuli górnej kory mózgowej oraz w części niższego móżdżku, tworzy i narzuca poziom aktywności na poziomie 10%. Aktywność mózgu i procesy w korze mózgowej półkul mózgowych przeprowadzają swoje czynności w sferze fizycznej. 90% czyli większość twego mózgu pozostaje niewykorzystana, nieaktywna i zaprogramowana na stan spoczynku. Z tego powodu każda myśl, która nie wpisuje się w ograniczone programy myślenia, kulturowego programu lub dogmatu, jest automatycznie odrzucana.

Tu leży przyczyna tego, że nie działa prawo przyciągania – z powodu ograniczonej wiary i ograniczonych programów myślowych. Przy tak wąskich horyzontach człowiek jest zamknięty na szersze możliwości istnienia poza wąskim pasmem częstotliwości, które mogą być postrzegane przez 5 zmysłów trójwymiarowego ciała fizycznego. Więc jak możesz poszerzyć mózg? Jak otworzyć umysł? Jak możesz przeprogramować ten komputer? Odpowiedź jest prosta, jednak dla wielu zdaje się być przeszkodą nie do obejścia. Chodzi o działanie. Chodzi o badania i analizy, a także chęć do tego, aby się otworzyć. W związku z tym samo pragnienie poszerzenia / ekspansji przyciąga potężne częstotliwości myślowe, które pozwalają na rozwój. A potem każda okazja, w której otwarcie akceptujesz ideę, która wykracza poza twoje przyjęte parametry, powoduje że ta idea aktywuje kolejną część mózgu do celowego wykorzystania. Za każdym razem, kiedy to zrobisz, ekspansywna idea podziała jako nośnik poszerzający twoje pole przekonań i umożliwi szersze kosmiczne rozumowanie. Proces, powtarzany ze szczerością podczas studiów i medytacji, będzie przyciągał nowe pomysły. W naturze cykl ten będzie aktywował inne części mózgu i będzie skutkował jeszcze większym poszerzeniem umysłu, nowym oprogramowaniem i przyjmowaniem w klarownym umyśle Mer-Ka-Na. Gdy nie masz wątpliwości, kiedy wiesz i masz pewność… to jest wiara. To dzięki poszerzaniu umysłu zaczynasz kroczyć ku tworzeniu własnego przeznaczenia.

Jak funkcjonalnie poszerzyć mózg i otworzyć drzwi do boskiego Umysłu?

Nie dokona się tego za jednym pstryknięciem palców. Nie jest to jednorazowe boskie namaszczenie. Uświęcona Ścieżka do tego, co można nazwać oświeceniem jest osiągana metodą niespiesznych kroków. Wielu metafizyków chciałoby otworzyć księgę mądrości i przeczytać ostatni rozdział. To nie działa w ten sposób. Wszystko zaczyna się od samodzielnego poszukiwania. Poprzez dokładne badanie, co u ciebie działa a co nie działa. W ten sposób pozwalasz, aby do twego mózgu napłynęły z boskiego Umysłu świeże i wyraziste pomysły w formie wysokowibracyjnych myśli. Następnie przetwarzasz i kontemplujesz te idee. Aby dobrze je poznać, musisz ich doświadczyć. Działać zgodnie z nimi, przeżyć je! Musisz je rozwinąć i napełnić związanymi z nimi emocjami, a następnie żyć zgodnie z nowymi informacjami wiedząc, że za nimi idzie mądrość.

Statyka w polu.

Problem większości ludzi polega na tym, że nie zmieniają swoich przekonań ślepo akceptując programowanie związane z rzeczywistością trzeciego wymiaru. Możesz myśleć pozytywnie o pozytywnych zmianach, lecz jeśli w głębi masz wątpliwości, wtedy niczego nie osiągniesz. Wątpliwość jest blokadą, która hamuje przejawienie się twoich pragnień. Jeśli masz wątpliwości, wtedy brak ci wiary. Wątpliwości tworzą w mózgu pewne biochemiczne reakcje. To aktywuje w mózgu nośniki neuronów, które płyną z przysadki do szyszynki i blokują bramy urzeczywistnienia przed otwarciem. Powtarzam: wątpliwość pojawia się, kiedy nie do końca w coś wierzysz. Jak już wspomniano, ego zaprogramowane na aspekt przeżycia wykorzystuje w dualności strach jako system ostrzegania. Jednak ten aspekt dualności jest jak miecz obosieczny - strach wyrwany z kontekstu może wywołać wiele negatywnych emocji włącznie z depresją, wątpliwościami, nienawiścią, zazdrością i pogardzaniem sobą. To są z gruntu negatywne elementy powiązane ze strachem, a strach powoduje statykę w polu aury i może prowadzić do jej krwawień. Jak zostało zapisane w kluczach metatronicznych, ludzka aura musi być integralnie wzmocniona w polu Mer-Ka-Na. Spękane lub uszkodzone pole energii nie jest w stanie optymalnie pracować dla prawa tworzenia.

Procesy biochemiczne.

Obrazy myślowe przekonań, które ciebie otaczają, są współstwarzane w polach zbiorowych przez całą ludzkość w skali makro. Ty, i każdy z osobna, tworzysz je zgodnie z ilorazem światła, jakim dysponujesz. Tak przejawiają się w fizycznej rzeczywistości. Pojawia się fizyczny proces. Częstotliwości myśli są odbierane cyfrowo i natychmiast biochemicznie napędzają procesy mózgowe. Enzymy mentalne są związane z szyszynką. Gruczoł szyszynki odbiera je jako geo-kodowane transmisje. Każdy obraz, każda myśl, jest interpretowana i klasyfikowana zgodnie z jej energetyczną sygnaturą. Po przyjęciu w szyszynce musi przejść przez posiadany parametr programu przekonań. Twój mózg dokonuje przesiewu oceniając, co jest prawdziwe a co takie nie jest. Wiarygodne lub niewiarygodne – zgodnie z ilorazem światła zaprogramowanym w mózgu. Powstające biochemikalia są produkowane z ingrediencją akceptacji lub jej braku. Te mogą otwierać lub zamykać bramę do wyższego Umysłu. Te biologiczne substancje chemiczne są wysyłane jako zakodowane neurony i są mechanizmem doręczeniowym tej energii myślowej zawierającym wszystkie dane niezbędne do przetłumaczenia myśli lub obrazu w fizycznej rzeczywistości lub jej nie przetłumaczenia. Myśli zbieżne z przekonaniem przemieszczają się do odtworzenia wewnętrznego obrazu w mózgu i – przez każde włókno nerwowe – w ciele fizycznym. Te następnie są zapalnikami do tworzenia nowej rzeczywistości.

Kolejnym krokiem jest stworzenie przez umysł i siłę woli wyrazistej intencji oraz napędzenie jej przez zwiększenie emocji i uczuć. Kiedy to się dokona, ciało fizyczne uwalnia do ciała subtelnego kod cyfrowy celu, półstały zakrzepły kod światła jest rzutowany w nienaruszonym polu aury, zaś przyspieszany skokowo przez system czakr. Aura musi być w stanie nieuszkodzonym, i powinna znajdować się w cyklu 13-20-33. To następnie przechodzi przez pole Mer-Ki-Va do Mer-Ka-Va oraz Mer-Ka-Na. Wszystko jest napędzane przez wolę. (Tak jest podane w kluczach metronicznych).

Klarowność i intensywność wkładu stojącego za życzeniem lub celem wprowadzonym w formie myśli w znacznym stopniu przesądza o jego materializacji. Gdy poznasz mechanikę świadomego tworzenia i chcesz dokonać fizycznego przejawienia, musisz wykorzystać motorykę prawdziwego pragnienia poprzez wizualizację obrazów i emocje.

Prawo świadomego tworzenia.

Obok ciebie nie ma takiego fizycznego obiektu, który nie zostałby stworzony. Kreujesz też swoje życiowe doświadczenia. To dotyczy również twojej postawy i fizycznej formy. Mistrzowie, również fizyczny wizerunek każdy stwarza sobie sam. W rzeczywistości, jeśli by wyświetlić twój fizyczny wizerunek z innych wcieleń, mogłabyś / mógłbyś poczuć zaskoczenie, jak wiele wspólnych cech fizycznych posiadasz obecnie. Kiedy masz boską mądrość, możesz tworzyć dowolne królestwa. Gdy masz wiedzę, nie masz się czego obawiać, ponieważ nie ma rzeczy ani światów, które mogłyby cię zniewolić lub zastraszyć. Kiedy strach zastąpisz wiedzą, wtedy zyskujesz oświecenie. Masz naturalny rytm istnienia w świecie fizycznym i w świecie niefizycznym. Chodzi o stan jawy i stan snu. Sny należą do największych naturalnych terapeutów oraz są łącznikami między wewnętrznymi i zewnętrznymi rzeczywistościami oraz wszechświatami.

Twoje zwykłe świadome doświadczenia w tych innych polach niefizycznej rzeczywistości nabywane podczas wypoczynku i wycieczek, które odbywasz podczas snu, i tak zwane stany świadomego śnienia, skorzystają również, kiedy często przebywasz w stanie czuwania w fizycznej materii. Lecz pozwól sobie powiedzieć, że obrazy, jakie widzisz w obu tych stanach, mają swoje podłoże, to jest mentalna interpretacja pól cyfrowych częstotliwości podstawowych jednostek świadomości. Częstotliwość odbierana przez twój mózg jest faktycznie kodem cyfrowym, krystalicznym wzorem symboli (zbliżonym do tego, co można nazwać grą w kółko i krzyżyk), które interpretujesz i przekładasz na język obrazów oraz uczuć. Zaakceptuj fakt, że tworzysz własne marzenia oraz fizyczną rzeczywistość. Ludzie zazwyczaj osądzają według własnych kryteriów przekonań oceniając co jest obiektywnie a co subiektywnie, co jest rzeczywiste a co nie. Kiedy wierzysz, naprawdę ufasz w swoje przyrodzone zdolności i możliwości stwórcze, wtedy naprawdę wykonujesz milowy krok do przodu.

Ponowne podkreślenie blokad związanych ze zwątpieniem

Problem większości ludzi polega na tym, że nie potrafią zmienić swoich przekonań i ślepo akceptują mentalne programowanie związane z trzecim wymiarem. Możesz myśleć pozytywnie, lecz jeśli w głębi wątpisz w to, że wydarzy się coś dobrego, wtedy to się nie wydarzy. Więc wracamy do programowania i jego wpływu na przejawienie – zgodne z prawem przyciągania. Zwątpienie jest blokadą, która powstrzymuje manifestację twoich pragnień. Jeśli wątpisz, to znaczy, że nie wierzysz. Wątpliwości tworzą w mózgu biochemiczną reakcję. To aktywuje też nośnik neuronów z przysadki do szyszynki nie pozwalający na otwarcie „bramy”. Wątpliwość istnieje, bo nie wierzysz.

Szyszynka.

Od wieków wiadomo, że szyszynka jest interfejsem pomiędzy światem fizycznym a wyższymi wymiarami. Można powiedzieć, że jest bramą pomiędzy ego, mózgiem a boskim Umysłem. Tak to określili metafizycy – Kartezjusz czy Edgar Cayce, nazywając ją siedzibą duszy (ducha). Szyszynka jest pośrednikiem zaawansowanej wiedzy / mądrości do materialnego przejawienia. Aby pomost, brama pomiędzy fizycznością a niefizycznością - pomiędzy mózgiem a umysłem - mogła się otworzyć, szyszynka musi współpracować z przysadką. Bez względu na wiedzę pozwól sobie uwierzyć, i to może stać się rzeczywistością, gdyż wtedy szyszynka otworzy bramę do boskości. Uczyni to, kiedy odczyta częstotliwości myśli i termiczny biochemiczny strumień płynący przez ciało. Twój ludzki mózg w każdej sekundzie przekształca wygenerowane myśli w tysiące biochemikaliów. Nie każda myśl przeciętnego mózgu sięga do wyższego Umysłu, ale to już zostało wyjaśnione.

Boski Umysł.

Boska mądrość pochodzi z boskiego Umysłu, a kiedy pozwolisz umysłowi przejąć stery od ego, możesz sięgnąć po mądrość boskiej kreatywności. To jest ta mądrość przesączona z wiedzy, która daje możliwość skorzystania z prawa tworzenia. Gdy wpłynie, wtedy wiesz, czego chcesz i podejmujesz działania w tym kierunku. Ludzkie ciało jest instrumentem, który może być użyty w celu uzyskania dostępu do wyjątkowych i niezwykłych boskich energii. Ale one są poświęcone zasadom związanym z dostępem do boskości. Kiedy ciało jest odpowiednio dostrojone, osoba je zamieszkująca osiąga mądrość, aura jest utrzymywana w stanie równowagi i może osiągnąć Mer-Ka-Na, zaś drzwi do prawa tworzenia przez prawo wiary i prawo przyciągania są otwarte. Aby to się stało, wszystkie układy muszą pracować w zrównoważonej synchronizacji. Jeśli używasz swego ciała bardziej dla fizycznej satysfakcji niż jako instrumentu do osiągnięcia boskości … będziesz czerpać to, co siejesz.

Zakończenie.

Jesteś władcą każdego swego doświadczenia. Nawet w najbardziej opuszczonych stanach pozornej bezradności jesteś tym, który tworzy scenariusz każdej chwili i każdego doświadczenia. Jednak jeśli wykażesz się determinacją i mądrością, wykorzystując możliwość zastanowienia się nad swoją sytuacją i szukając pilnie prawa, z którego możesz skorzystać, wtedy stajesz się mądrym panem / panią siebie, który / która włada własną inteligencją i kształtuje myśl, stosownie ją skupiając, aby się zmaterializowała. Jedna myśl przyciąga drugą. Pozytywna energia przyciąga pozytywną energię. Jedna inteligentna myśl przyciąga kolejną. Podobnie, jeśli wciąż użalasz się nad sobą, wypełniasz się depresją i problemami, masz słabą samoocenę, przyciągasz do siebie jeszcze więcej tego samego. Tak działa prawo przyciągania. Taka jest ludzka świadomość, i tylko w ten sposób możesz się rozwijać - przez odkrywanie w sobie prawa świadomego tworzenia. I rzeczywiście, wraz z odkryciem jego zasad uczysz się, że kiedy tworzysz, dotykasz pewnych praw. I to odkrycie czeka na was wszystkich, jest kwestią zastosowania, autoanalizy i doświadczenia. Mistrzowie, jak zostało powiedziane, jesteście potężnymi duchowymi istotami dokonującymi ludzkich doświadczeń. Jesteście naprawdę wspaniałymi istotami dysponującymi mocą, inteligencją i miłością.

Kiedy przekonujecie się, że jesteście zarządcami własnych myśli, tym samym macie klucz do każdej sytuacji. W Mer-Ka-Na. W każdej sytuacji jesteście tymi, którzy udoskonalają prawo przyciągania, prawo wiary, i prawo tworzenia - te prawa stanowią dary boskości, a wtedy możecie przemieniać się i regenerować – możecie robić, co tylko zechcecie.

Naprawdę możecie świadomie przejawiać swój świat i w ten sposób doświadczać tego, co określa się mianem królestwa niebieskiego. Świadome tworzenie jest waszym przeznaczeniem, i wszystko co robicie, możecie uczynić złotym życiowym doświadczeniem.

Jestem Metatron z Tyberonnem ze służby krystalicznej i razem dzielimy się z wami tymi prawdami. Wy zaś jesteście umiłowani.

I tak, to jest … i tak już jest.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

SZTUKA KREATYWNEGO ŻYCIA – UWIERZ W TO ALBO NIE! Metatron przez Tyberonna CZ I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu
Pozdrawiam was Mistrzowie! Jestem Metatron, pan Światła i wraz z Tyberonnem ze służby krystalicznej witam was wszystkich – każdego z osobna – w wektorze bezwarunkowej miłości.

Często mówi się, że ludzie uczą się pracować, lecz nie uczą się żyć. A na nowej Ziemi roku 2016 i później, istotne jest nauczenie się, jak żyć – jak żyć w obfitości. Życie nie ma być zwyczajnym istnieniem, nie chodzi w nim o to, aby ciężko pracować a na koniec umrzeć. W rzeczywistości życie jest cennym darem i daje wam okazję, abyście naprawdę nauczyli się przejawiać radosne i dostatnie bytowanie. Lecz uczenie się równowagi bogatego życia wymaga nieco starań. Jesteś tutaj, aby nauczyć się odpowiedzialnego tworzenia … i aby stwarzać z radością.

Wiele już napisano o prawie przyciągania. My zajmiemy się tym tematem wydzielając z prawa przyciągania prawo świadomej kreacji. Rzeczywiście warto zrozumieć tę różnicę.

Istotny element prawa przyciągania dotyczy myśli. W związku z tym trzeba sobie uświadomić, że każda myśl ma częstotliwość magnetyczną. Takie rezonansowe częstotliwości myśli przyciągają podobne myśli o podobnych wibracjach. Im więcej energii,uwagi, skupienia oddajesz konkretnej myśli, tym silniejsza się staje. Jeśli masz w sobie lęk lub frustrację, może przydarzyć się efekt śnieżnej kuli, przy którym jeden lęk, jedno zmartwienie, przyciąga inne. Podobnie, jeśli myślisz pozytywnie, radośnie, to takie myśli w rzeczywistości przyciągają do ciebie więcej życzliwych wibracji. Myśli wywołują uczucia o podobnym charakterze. I rzeczywiście ludzka energia eteryczna, ludzkie pole aury, będzie wibrować zgodnie z myślami.

Przyciągasz do siebie to, czego się boisz i to, co kochasz. Dlatego koniecznie musisz stać się strażnikiem własnych myśli. Każdy z was musi zorientować się, dokąd podąża jego uwaga i nad tym panować.

Takie jest prawo przyciągania. Lecz to nie jest produkt końcowy, który umożliwia świadome tworzenie. Jesteś tutaj, aby nauczyć się świadomie tworzyć, lecz o wiele ważniejsze jest sam proces tego. Dlatego rozmawiamy o prawie przyciągania i jak ono działa oraz dlaczego czasami nie działa. Koniecznie trzeba przy tym zrozumieć, że istnieje różnica pomiędzy przyciąganiem nieświadomym a świadomym. Są pewne wyjątki, na przykład związane ze stwierdzeniem „proście a będzie wam dane”. Najpierw musi istnieć wiara, a dopiero za nią podąża akcja.

Każdy z was jest istotą wielowymiarową. Tak naprawdę funkcjonujecie w formie kosmicznej i ziemskiej na wielu płaszczyznach rzeczywistości w wiecznym „teraz”. Czas jest specjalnie stworzoną iluzją. Wszystkie wasze wcielenia nie tylko występują równocześnie, istnieje też ciągła komunikacja pomiędzy licznymi jaźniami. Każde życie jest otoczone hologramem omni-Ziemi. Każdy zwięzły hologram jest dynamicznie wybraną rzeczywistością pośród nieskończonej liczby prawdopodobieństw. A zatem każde życie wpływa na inne, i to też jest jeden z aspektów prawa przyciągania, które omówimy podczas tego spotkania.

Prawo przyciągania i świadome tworzenie

Kochani, tworzycie własną rzeczywistość, kropka. Nie ma innych reguł. Jesteście tutaj na uniwersytecie dualności, aby nauczyć się prawidłowo tworzyć. Na ten temat napisano wiele tekstów - o tym, jak ludzie tworzą swoje realia perspektywiczne. Mamy jedno zastrzeżenie: To nie myśl pomaga tworzyć coś samodzielnie lecz WIARA … przekonanie wyrażone w myślach poprzez świadome oczyszczenie umysłu, a następnie poprzez działanie.

Aby wyjaśnić powiem, że za prawem przyciągania kryje się pewna bardzo realna nauka, którą jest prawo wiary. Prawo to decyduje o tym, co przyciągasz do siebie w życiu. Prawo wiary zawiera w sobie dodatki związane z planowaniem życia oraz z umowami zawieranymi ze sobą, aby móc się rozwijać. Ale lekcje, jakie sobie aranżujesz, przerabiasz dzięki konfrontacji i zdyscyplinowanym wysiłkom.

Zatem wielce istotne jest, abyście sobie uświadomili, że nigdy nie jesteście na łasce wydarzeń, nie jesteście skazani na bezradne zmierzenie się z czymś niewytłumaczalnym – nie jesteście jak ten statek tonący na morzu. Mistrzowie, żadne zdarzenia psychologiczne ani fizyczne nie mają nad wami władzy.

Kiedy wy, ludzie, w pełni zrozumiecie potężne możliwości umysłu związane z posiadanymi przekonaniami oraz jaki mają one związek z tym, czego doświadczacie, zobaczycie, że macie nieskończony wachlarz wyborów.

Lecz ci z was, którzy tkwią w starych schematach wzorców i ograniczających wierzeń, pozostają uwikłani w powtarzające się cykle z góry określonych reakcji, w tym w skłonności do blokowania nowych rozwiązań poprzez negowanie lepszego myślenia. Dlatego, jeśli nie nauczycie się na błędach popełnianych w przeszłości, będziecie skazani na ciągłe ich powtarzanie. W rzeczywistości możecie powtarzać cykl, aż nauczycie się, jak przebiega proces osiągania funkcji boskiego umysłu. To dotyczy wszystkich ludzi.

Musisz samodzielnie podjąć wyzwanie i się uwolnić.

Trzy prawa.

Istnieją trzy oddzielnie regulowane procesy zgodne z prawem przyciągania. Każdy z nich podlega innym kryteriom. Pozwólcie mi zdefiniować podstawowy aspekt każdego z praw.
* Prawo przyciągania – myśli mają częstotliwość i przyciągają odpowiednie częstotliwości.
* Prawo przekonania / wiary – przekonanie ponad wątpliwościami. Możesz przejawiać jedynie to, w co wierzysz.
* Prawo świadomego tworzenia – świadoma umiejętność skupiania się na oczywistych celach i wydarzeniach poprzez wielowymiarowy umysł w Mer-Ka-Na.

Konfiguracja kontraktu duszy.

A więc jeszcze raz podkreślam, że przekonania, które wypływają z ciebie do świata formy, tworzą twoją indywidualną i zbiorową rzeczywistość. Jak mówiliśmy w poprzednich przekazach na ten temat, twoja wyższa Jaźń, aspekt boskiej Jaźni, zaplanowała pewien scenariusz, co może być porównywalne z konfigurowaniem lub kontraktem duszy, który został przez ciebie wybrany jako lekcja duchowego rozwoju, aby zyskać większą mądrość. Z tym przypomnieniem w ręku, możemy również powiedzieć, że karma - tak to określacie – z wyższej perspektywy nie jest długiem. Raczej ma związek z Jaźnią – to równoważenie boskiej Jaźni.

Pozwólcie mi też dowieść, że jeśli masz cel lub obiekt w rzeczywistości 3D, który nie współgrałby z wyższą Jaźnią, w większości przypadków nie urzeczywistni się on, chyba że zostanie wybrany dla przepracowania lekcji wzrostu. Na przykład: jeśli człowiek pragnie bogactwa, a to przełoży się na wstrzymanie duchowego rozwoju lub spowoduje nadużycia, wtedy wyższa Jaźń może odrzucić takie pragnienie i zablokować jego manifestację. Czasami ludzie, którzy mają spełnione wszystkie materialne potrzeby 3D, mają mniejszą potrzebę szukania ścieżki rozwoju. Kiedy wejdziecie w program jakiegokolwiek doświadczenia, które jest niewygodne lub wam się nie podoba, musicie zrozumieć, że to WY stworzyliście tę pozorną łamigłówkę. W ramach tego aksjomatu, rzeczywiście dualizm oferuje w czasie linowym scenariusze, którym trzeba stawić czoła. Czy to akceptujesz czy nie, każda okoliczność i każda wynikająca z niej akcja, nawet tragiczna, została stworzona przez ciebie osobiście.

Jeśli na przykład ktoś w ekstremalnych okolicznościach popełnił przestępstwo i zgodnie z prawem został skazany na więzienie, to musi tego doświadczyć. Skazany więzień nie może - w większości przypadków - w ramach dualizmu po prostu tego uniknąć. Raczej musi zmierzyć się z przejawem dualności, który sam wygenerował w czasie liniowym. W 3D istnieją prawa przyczyny i skutku, które rozgrywają się na zewnątrz. Na tej szkolnej planecie kluczowym elementem procesu rozwojowego jest odpowiedzialność nie tylko za swoje czyny, ale i za przekonania. Istnienie obu biegunów jest niezbędne. Jeśli to zmienisz, możesz zmienić krajobraz wokół siebie.

Drodzy Ludzie, musicie zrozumieć, że jeśli staracie się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny, zasadniczo staracie się zrzucić winę na inną osobę, grupę lub przyczynę. Lecz w tym procesie odsuwania od siebie winy nieświadomie oddajecie własną moc i odejmujecie sobie prawo własności, które pozwoliłoby wam ponowna kreację. W naturze, jak już wyjaśniono, problem polega na tym, że większość z was ma problem z przejmowaniem odpowiedzialności za własne fałszywe zachowania, ponieważ chce uniknąć bólu i poczucia winy, czyli konsekwencji samych działań, do których doprowadzili. Nie chcąc przyznać się do błędów. Ale w mniej oczywistych okolicznościach, kiedy ktoś czuje niedostatek i niekorzystne relacje, winien nie tylko zmienić naturę swoich świadomych myśli, lecz również wiarę w prawdopodobieństwa ich urzeczywistnienia … a następnie działać zgodnie z tymi przekonaniami.

Programowanie nieświadome.

Tworzysz własną rzeczywistość zgodnie z tym, co wybierasz i sądzisz o samym sobie i o świecie wokół. Jeśli nie wybierasz swoich przekonań celowo i świadomie, jesteś nieświadomie zaprogramowany. Będziesz bezmyślnie chłonąć kulturę 3D, szkolnictwo i otoczenie. Jeśli jesteś odpowiedzialny i świadomy swoich działań, jak możesz sobie pozwalać NIE kwestionować własnych przekonań? Jak możesz definiować siebie i świat wokół siebie, albo własne przekonania, które tworzą rzeczywistość. Kiedy w pełni zrozumiesz, że twoje przekonania tworzą twoją rzeczywistość, wtedy i tylko wtedy wydostaniesz się z niewoli doświadczanych wydarzeń. Po prostu musisz nauczyć się mechaniki i metod. Dopiero gdy wierzysz, program przekonań może w pełni zastąpić wcześniejsze błędne przekonania, że całkowite pole triady funkcji trzech własnych kroków - uznanie, zmiana i działanie, jest wypełnione. W tym procesie myśli muszą harmonizować z przekonaniami, a za nimi musi następować AKCJA! Więc poświęć resztę tej dyskusji na świadome tworzenie. Pamiętaj, że jesteś na zaawansowanej Ścieżce i potrafisz tworzyć świadomie.

Nie jesteś na łasce okoliczności.

NIE jesteś na łasce okoliczności, lecz te przekonania są, co ciekawe, powodem każącym ci błędnie myśleć, że jesteś. Poświęć chwilę, aby to rozważyć. To jest prawo przekonań / wiary. Jeśli uważasz, że jesteś w okowach okoliczności, to tak się dzieje dopóki nie zmienisz tego przekonania. Jesteś stwórcą uczącym się współtworzenia. Jesteś tutaj, aby to poznać / dowiedzieć się, że można i należy tworzyć. Jednym z kluczowych powodów doświadczania lekcji ziemskiego dualizmu jest nauczenie się, jak tworzyć odpowiedzialnie i świadomie. Nauczycielem jest często doktor „przyczyna i skutek”, który odwiedza cię w domu!

Zbierasz to co siejesz, i jakkolwiek by to było niewygodne, warto rozważyć to, co się zbiera. Aby wyrwać się z okoliczności, które są skutkiem psychologicznym, trzeba się nieco świadomie postarać, a zmiana bez wątpienia nastąpi. Tu znów kluczem jest wiara. Istnieje niewielka różnica, jeśli uważasz, że obecne życie jest spowodowane incydentem z wczesnego dzieciństwa lub z poprzednich wcieleń, albo jeśli czujesz, że nie masz nad tym kontroli. Wydarzenia i doświadczenia twojego życia są wywołane przez twoje obecne przekonania. Zmień przekonania a zmienisz życie, nie tylko teraźniejsze, ale i przeszłe, a także przyszłe. To jest twórcza moc wiary. Mistrzowie, niezależnie od poziomu waszego ilorazu ilorazu światła, i od tego, czy tworzycie nieświadomie czy świadomie, nie możecie uciec od własnych przekonań. To są enzymy, przez które powstają wasze doświadczenia.

Jestem Metatron z Tyberonnem ze służby krystalicznej … i dzielę się wami tymi prawdami. Jesteście umiłowani. I tak to jest … i tak już jest...