niedziela, 16 września 2018

POŁĄCZENIE ZE ŚWIĘTĄ MENTALNĄ JAŹNIĄ LM-09-2018 archanioł Michał przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani mistrzowie, kiedy kroczycie naprzód ścieżką oświecenia i coraz lepiej pojmujecie kosmiczne prawa oraz działanie Wszechświata, macie możliwość lepiej zrozumieć niektóre zagadnienia związane ze stwarzaniem a także złożoność ciała fizycznego. Dlatego chcielibyśmy dać wam głębsze wyjaśnienie składu ciała eterycznego i jego znaczenia w procesie wniebowstąpienia. Ciało eteryczne lub sieć eteryczna, która jest znacznie subtelniejsza niż ziemskie ciało fizyczne, jest niewidzialnym odpowiednikiem ciała fizycznego. Ciało eteryczne składa się z aury, która odzwierciedla fizyczny stan zdrowia za pomocą różnych kolorów i zniekształceń - lub ich braku - w strukturze tkaniny eteru. Emocje związane z bólem, cierpieniem oraz traumą są myślokształtami, które powstrzymują cię od przyjęcia światła i stania się jego nosicielem. Pole auryczne jest niewidzialnym polem elektromagnetycznym, które otacza ciało fizyczne i przyciąga energię oraz emituje fale wibracyjne.

U tych, którzy są uwięzieni w ograniczeniach trzeciego i niższego czwartego wymiaru aura ciała mentalnego w warstwach etetycznych prawie nie istnieje, ponieważ widzą świat i wydarzenia poprzez filtr iluzji stworzony przez ich wcześniejsze przekonania, myśli oraz czyny.

Kiedy bytuje się w środowisku trzecio- / czwarto wymiarowym, dominującą siłą w ciele emocjonalnym jest płaszczyzna astralna. Dlatego ogromna większość ludzi znajduje się pod wpływem bazowej osobowości oraz ego, pozbawione jest emocjonalnej równowagi i składa się z niespełnionych pragnień, poczucia niegodności i / lub bycia niekochanym. Jedną z najbardziej dramatycznych faz procesu wniebowstąpienia jest przechodzenie przez wypaczenia emocjonalnego systemu świadomości zbiorowej do stabilności, świeżości i harmonii wyższych wymiarów.

Nigdy nie zapominaj, że strach odbiera ci moc. Ogólny system wierzeń świadomości zbiorowej napędzany jest przez negatywne, wrogie myślenie i odporność na nowe idee oraz zmiany. Większość ludzi jest zamrożona w rzeczywistości bólu i cierpienia, nie chce przyjmować nowych poszerzających idei, które uwolniłyby ich od narzuconego przez nich samych więzienia iluzji oraz ograniczeń.

Kiedy funkcjonuje się w rzeczywistości trzeciego wymiaru, trzeba pozostać zrównoważonym i mocno uziemionym w akceptowanym zakresie dualności. Trzeba także dążyć do ustanowienia emocjonalnej harmonii i pogody ducha w iluzorycznym świecie czwartego wymiaru, a jednocześnie szukać mądrości oraz starać się zaaklimatyzować w mentalnej rzeczywistości niższego piątego wymiaru. Trzeba zważać na szepty Duszy i wyższej Jaźni. Ważne jest również, zrozumienie, że nie masz tylko jednej wyższej Jaźni, ale wiele aspektów lub iskier wyższej Jaźni rozproszonych w tym podwszechświecie.

Proces wznoszenia pociąga za sobą stopniową integrację i asymilację następnego wyższego wymiaru częstotliwości i aspektu wyższej Jaźni. Jesteś w trakcie rozszerzania swojego światła i świadomości. Transformacja prowadząca do panowania nad sobą, jak również proces wznoszenia, będą znacznie przyspieszone, gdy rozbudujesz osobistą świetlistą linię życia - eteryczną tubę Światła - która łączycię z twoją obecnością boskiego JAM JEST. Jesteś także w trakcie przywracania połączenia z Rzeką Życia poprzez osobistą Antakaranę (Tęczowy Most Światła), która zawiera Esencję Stwórcy zwaną adamantynowymi cząstkami. W ciągu wielu minionych wieków ludzkość ograniczyła połączenie z Rzeką Życia / Światła tak, że u większości stała się tylko niewielką strużką życiowej energii.

Każdy z was ma sferę promieniowania, która jest wytwarzana przez wibracyjne wzory pola aurycznego i pieśni Duszy. Wniebowstąpienie oznacza doprowadzenie całego układu cielesnych czakr do równowagi, co ułatwi oczyszczanie i harmonizowanie ciała eterycznego oraz pola aury. Twoim celem jest przywrócenie tych istotnych składników do stanu doskonałego, zgodnego z Boskim Planem, który jest planem dla oryginalnej cielesnej formy zwanej ciałem świetlistym Adam / Ewa Kadmon. Obserwujemy was poprzez pasma kolorów w systemie ciał: fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i eterycznych, które zostały stworzone w licznych wcieleniach przez wasze myśli i czyny.

Podpis energetyczny każdego człowieka składa się z wibracyjnych wzorców częstotliwości, które emituje dzień po dniu dzięki myślom i czynom. Energetyczna sygnatura człowieka funkcjonującego w środowisku trzeciego / czwartego wymiaru, może być inna. Jednakże, gdy kroczysz ścieżką oświecenia, stopniowo jest coraz bardziej harmonijna i melodyjna, a ostatecznie staje się częścią pieśni Duszy. Postęp Duszy jest weryfikowany przez częstotliwości pieśni Duszy, a nie przez codzienne działania.

Pieśń Duszy składa się z wzorców wibracyjnych wymiaru czwartego i wyższych - z bezwarunkowej miłości, mądrości, równowagi oraz harmonii. Jeśli jesteś panem siebie, twój energetyczny podpis i pieśń Duszy połączą się z niebiańską mandalą dźwięków i barw, dzięki czemu będziesz zauważany w wyższych królestwach. Jesteś rozpoznawany przez blask wewnętrznego Światła. Im więcej świeltistej esencji wchłania twoje fizyczne naczynie, tym jaśniej będzie świecić twoja aura.

Święty Duch - Miłość / Mądrość naszego Boskiego Boga Matki - lub wasze wyższe Jaźnie mentalne są wymagającą wyższą inteligencją, która monitoruje i reguluje zastrzyki Światła i dary Ducha, przydzielane zgodnie z poziomem duchowej świadomości i obecnymi potrzebami. Otrzymujecie też specjalne dary od świętych Jaźni mentalnych, które pośredniczą między wami a waszą świętą Triadą oraz boską Jaźnią.

Medytacja pomaga zapanować nad niższym umysłem i ego, abyś mógł świadomie dostroić się do rozważań wyższego umysłu. Aby powstrzymać paplaninę umysłu, która jest normą dla osób odciętych od swojej wyższej świadomości, trzeba cierpliwości oraz dyscypliny. Zachęcamy do praktykowania medytacji czynnej i biernej. Przyda się dekret lub afirmacja, czyli modlitwa z mocą. Powinna to być zwięzła, pozytywna afirmacja wyrażona z ufnością i pewnością, że przejawi się w odpowiedniej formie we właściwym czasie. Jeśli afirmacja zostanie wysłana z pełnym miłości zamiarem czynienia dobra, dostosujesz swoją wolę do wyższej Jaźni, a uniwersalne prawo zapewni, że twoje myśli i aspiracje bycia współtwórcą będą połączone z tymi, którzy myslą podobnie. W ten sposób nabiera to siły i mocy. Cicha medytacja to słuchanie odpowiedzi od wyższej Jaźni, anioła stróża lub świętego Ducha.

Pamiętaj, że jedna osoba skupiona w swoim świętym Sercu i świętym Duchu, może przesłać kosmiczne prawdy i zainspirowane myśli milionom ludzi, natomiast przepełnione miłością wibracje jej pola aurycznego błogosławią wszystkich, z którymi się kontaktuje.

Spokój i radość są cechami duszy. Gdy dusza staje się dominującą wewnętrzną siłą, a ego zostaje opanowane, pojawia się inteligentna miłość. Kiedy z powodzeniem rozpuścisz membrany Światła chroniące wejście do twojego świętego umysłu, zyskasz dostęp do osobistego magazynu boskiej mądrości.

Pozwólcie, że podamy wam kilka z wielu objawów wznoszenia się, których możecie doświadczać w tym czasie jako wtajemniczeni na Ścieżce.

^ ^ Odsuwasz się od działań społecznych i wydarzeń, które w przeszłości sprawiały ci przyjemność. Hałas, tłumy i harmider przeszkadzają ci, pragniesz odosobnienia, a może i spokoju płynącego od natury. Gdy twoje wibracyjne częstotliwości podniosą się i staną się bardziej harmonijne, oddzielisz się od ludzi, wydarzeń oraz miejsc, które emitują niższe dysharmonijne częstotliwości. Stopniowo będziesz mieć coraz mniej wspólnego z niektórymi przyjaciółmi i krewnymi, zwłaszcza tymi, którzy są negatywni, osądzający czy nieuprzejmi wobec innych.

^^ Możesz doświadczać chwil intensywnego napływu energii, przez co prawie nie możesz pozostać w bezruchu, a czasami możesz czuć się tak lekko wewnątrz, że ledwie czujesz swoją cielesną postać. Innym razem możesz czuć się tak przygnębiony, że prawie zapadasz się w glebę i doświadczasz ekstremalnego zmęczenia. Twoja forma cielesna przechodzi intensywną metamorfozę na poziomie eterycznym i komórkowym, a niektóre z objawów transformacji nie są przyjemne - szczególnie dla tych, którzy żyją w starszym ciele lub są nieco wyniszczeni.

^^ Kiedy wzdłuz kręgosłupa zaczyna wznosić się Kundalini (Święty Ogień), możesz okresowo doświadczać intensywnego wewnętrznego ciepła, a równocześnie na zewnątrz ciało wydaje się zimne, a nawet lepkie. Z tego powodu początkowo najlepiej jest starać się stopniowo uwalniać ogień Kundalini przechowywany w czakrze korzenia u podstawy kręgosłupa, aby móc powoli integrować wyższe częstotliwości boskiego Światła. Szybciej i więcej niekoniecznie znaczy lepiej, gdy jesteś w trakcie transformacyjnego procesu wznoszenia się.

^^ Osoby we wczesnych etapach procesu doświadczenie łączenia subtelnych częstotliwości światła mogą odczuć to nieco dramatycznie. Jednak dla tych gwiezdnych Dusz, które na dobre weszły w proces i które zgodziły się pełnić służbę dla świata, oczyszczenie drogi innym może być potężnym i ciągłym procesem, ponieważ integrują coraz wyższe częstotliwości Światła, aby dzielić się nimi z innymi.

^^ Możesz czuć się tak, jakbyś był na emocjonalnej kolejce górskiej - doznając wielu wzlotów i upadków. Z głębokiego poziomu komórkowego wydostają się i uwalniają pokłady niezgodnych energii oraz wzorców częstotliwości. Ważne jest, aby pozwolić tym uczuciom wpłynąć na powierzchnię, niech zostaną przekształcone w bardziej subtelną substancję Światła. Ważne jest, abyś nauczył się być obserwatorem tego, co się dzieje, obiektywnie postrzegając, przetwarzając i prostując z pełną miłości cierpliwością to, co zostało ci objawione.

^^ Twoje nawyki żywieniowe mogą się drastycznie zmienić. Bez względu na to, co wybierzesz do jedzenia, postępuj zgodnie z wewnętrznymi wskazówkami i obserwuj, jak twoje ciało czuje się po tym, gdy coś skonsumujesz. Twoje ciało lub inteligencja wewnętrznego ciała budzi się, a jeśli będziesz uważny, przekieruje cię do właściwego jedzenia i diety. Zawsze pamiętaj, że kluczem jest umiarkowanie we wszystkim.

^^ Możesz mieć wiele dziwnych dolegliwości i bólów, dla których nie ma trafnej diagnozy. W ciele fizycznym masz wiele pomniejszych czakr i punktów meridianowych. Ponieważ wyższe częstotliwości Światła próbują przepływać przez całe ciało, mogą napotkać blokady w tych krytycznych punktach, co może powodować dyskomfort. Jednym z najbardziej powszechnych obszarów stresu jest obszar kręgosłupa w okolicy górnej części pleców, pomiędzy łopatkami.

^^ Możesz czuć się tak, jakbyś tracił rozum lub przynajmniej pamięć. W mózgu znajdują się wielowymiarowe poziomy, więc gdy podniesiesz wzorce częstotliwości, niższe poziomy mózgu będą stopniowo poprawiane. W związku z tym będziesz w stanie uzyskać dostęp do wielu negatywnych historii z przeszłości, a także do wielu ciekawostek, które tam zgromadziłeś. Otrzymasz dostęp do wyższych poziomów mózgu, w których mieszka twój święty Umysł. Zjednoczenie między świętym Umysłem a świętym Sercem jest integralną częścią procesu wniebowstąpienia.

Moi nieustraszeni, musicie przyznać, to ekscytujący czas na przebywanie w ciele fizycznym, a jednak wasze ciała walczą starając się nadążać za stale rosnącymi częstotliwościami, które integrujecie z dnia na dzień. Wielu z was, którzy przez wiele lat nie chorowali na przeziębienia, grypę lub zaburzenia jelit doświadczają teraz tych wyniszczających objawów, a niektórzy z was pytają: "Co robię źle?" Nie robicie niczego złego, drodzy moi; wszystko robicie dobrze, a jednak nieraz po prostu zdarzają się niewygodne napady cielesnego stresu. Przyznajemy, że te zdarzenia nie są przyjemne. Chcielibyśmy jednak, abyście się nad tym zastanowili. Wielu z was, którzy głęboko tkwią w transformacyjnym procesie wznoszenia, doświadczają tych symptomów z powodu szybkiej transmutacji starych negatywnych energii. Można to nazwać przemianą lub chrztem przez ogień, spalaniem i uwalnianiem starych wzorców częstotliwości, dzięki czemu mogą napłynąć wyższe, bardziej subtelne krystaliczne komórki świadomości. Nie wszystkie wirusy są złe, ani nie wszystkie nieprzyjemne objawy u każdego się pojawią. Jeśli się pojawią, potraktujcie je jako środek do celu i służący wyższemu celowi. Te rzeczy również przeminą, kochani.

Prosimy was, abyście, jak nigdy dotąd, dbali o siebie i zwracali uwagę na fizyczne ciała oraz sygnały lub wiadomości, które przekazują wam mądre ciała. Jak moglibyście się cieszyć pięknym światem miłości, radości i obfitości, które tworzycie, jeśliby wasze cenne fizyczne naczynia nie były pełne życia i zdrowia?

Dołącz do nas w swojej Piramidzie Światła, kochany, i pozwól nam pomóc ci przejść przez proces z łatwością, wdziękiem i wielką radością. Niech promieniowanie naszego Boga Ojca Matki wyleje się na was i napełni was Światłem Życia Wiecznego. Wiedzcie, że jesteśmy blisko, aby was prowadzić i chronić.

JAM JEST archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz