poniedziałek, 13 sierpnia 2018

ATLANTYDA I PRAWO JEDNI część II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Archanioł Metatron przez Jamesa Tyberonna

Spójna myśl fotoniczna

Kryształ Phi może być użyty do stworzenia trójdrożnego łącza - emulgacji myśli, geometrii i spójnego światła. Fasetowanie na kwarcu optycznym zbiera światło i silnie je skrapla. Precyzyjny kąt 51 stopni ułatwia wówczas otwarcie pól wymiarowych, a przez to zachodzi wielowymiarowość ponad sekwencyjnym pulsowaniem czasu liniowego. I właśnie dzięki tej wielowymiarowości możliwa jest spójność myśli, a przez to nieskończenie większa ładowność. Kryształy Phi wypełniają lukę bezwładności, pokonując migający aspekt świadomości.

Właśnie dlatego pewne formy i wzorce są umieszczone w optycznych właściwościach fasetowanego kwarcu, że są one bardziej przejrzyste, wielowymiarowe, a to stanowi mosty między zasłonami pomiędzy 3D a wyższymi wymiarami. Kryształy Phi pomagają w wypełnianiu tego, co można określić jako luki bezwładności w procesie myślowym w czasie liniowym. Kryształ Phi rozszerza myśl na wszystkie inne ścieżki i epoki czasu oraz inne systemy rzeczywistości, dając większy zastrzyk energii pozwalającej na zamanifestowanie myślokształtu w rzeczywistości doświadczalnej w 3D. To jest sposób, w jaki potęguje się kreacja.

Twoja świadomość w czasie symultanicznym błyska między wszystkimi ziemskimi wcieleniami. Jest jak wiązka światła w centrum koła, która w ruchu okrężnym realizuje wszystkie ścieżki lub wcielenia. Indywidualne bieżące momenty poznania pojawiają się tylko wtedy, gdy światło świadomości świeci na to szczególne życie. Momenty czasu życia wydają się sekwencyjne, ponieważ nie ma kompetentnej świadomości, gdy światło nie spoczywa na tobie, ale istnieją pewne przerwy na spoczynek, których nie jesteś świadomy w migoczącej naturze ziemskiej świadomości.

Kryształ Phi to instrument precyzyjny. Nie dla wszystkich. Nie jest do położenia na półkę, nie służy do zaspokojenia ciekawości tych, którzy zdobędą go z próżności lub jako nowinkę! Wzywa tych, którzy są gotowi. Ofiarowuje się tym, którzy są odpowiedzialnie przygotowani do poświęcenia, nauki oraz skupienia uwagi na jego intensywnym wykorzystaniu i boskiej tajemnicy.

Te kryształy są czującymi formami bosko inteligentnej świadomości, których święte geometryczne kąty otwierają bramy wymiarów, pozwalając przygotowanemu poszukiwaczowi na wykonanie tańca z twórczą siłą światła i źródła. Świadomość na ziemskim uniwersytecie 3D jest jak ocean, po którym można pływać, ale opanowanie świadomego życia wymaga uczestnictwa i nie jest to sport widowiskowy. Phi oferują ekstremalny postęp tym, którzy mają wystarczającą ilość Światła, aby aktywować się w synergii z matrycą Kosmosu. To są niesamowite narzędzia.

Zakodowane światło

Kryształy Phi są zdolne do tworzenia i emitowania niezwykłej, unikalnej mieszanki światła zakodowanego w idealnie spójnych połączeniach. To może nie być łatwe do uchwycenia, ale jest ważnym aksjomatem, kluczowym aspektem krystalicznego paradygmatu Nowej Ziemi, w energiach sieci 144 i kwantowego pola krystalicznego. Koherencja nie tylko wzmacnia manifestację właściwego zamiaru, jest wzmacniaczem dla bezwładności myśli.

Kiedy właściwie korzysta się z wysokiego poziomu intelektu, myśli o celu i automatycznie wprawia ciało w ruch w odpowiednim kierunku, automatycznie pobudza się pozostałe nieznane poziomy komunikacji, tak aby wszystkie siły ze sobą współpracowały. Kiedy zostanie to zastosowane do amplifikacji kryształu Phi, rzeczywiście rzeultaty bywają niesamowite. W eterze pojawia się siła falująca lub manifestacyjny efekt fali torusa lub coś, co można nazwać polem torsyjnym.

Rozumiemy więc, że to nie jest hokus-pokus, nie nowomoda, wykorzystanie spójnej krystalicznej energii jest raczej wysoce skomplikowaną nauką, którą społeczeństwa z waszej przeszłości oraz przyszłości rozumieją i wykorzystują. Technologie kwarcowe zostały wykorzystane w komputerowych technologiach mikroprocesorów, urządzeniach komunikacyjnych, a nawet w urządzeniach do przechowywania czasu. Jednak w obecnym czasie można odkryć o wiele więcej. Kwarc daje wiele możliwości i może być użyty na wiele sposobów.

To narzędzie to dobroczynny sprzymierzeniec.

Precyzyjnie oszlifowany i fasetowany kryształ Phi oferuje niezwykle zaawansowane możliwości w zakresie odkrywania światów wewnętrznych, wielowymiarowych aspektów wyższych wymiarów krystalicznych, domen anielskich, w których leży twoja prawdziwa istota. Zdolność kryształów Phi do łączenia się z manifestacją myślową w polu theta może rzeczywiście wzbogacić życie mądrego użytkownika.

Jesteśmy gotowi na pytania.

Pytanie od Jamesa Tyberonna: Czy możesz opisać i wyjaśnić różne zastosowania, właściwości i zalety kryształów Phi?

AA Metatron: Rzeczywiście. Najpierw powiem, że format kryształów Phi tworzonych przez Vogla był stosowany przez Atlantów i Arkturian. Wykorzystuje specyficzne podstawowe kąty końcowe, aby aktywować, znacznie udoskonalić i wzmocnić odczuwalną charakterystykę samego kwarcu. Gdy mówiąc o tych krzyształach używasz nazwy "Vogel", pamietaj, że jego (Vogla) praca na płaszczyźnie ziemskiej w obecnym czasie to dopiero początek.

Istnieje wiele różnych dostępnych częstotliwości kryształów Phi i bardzo różnych formatów wibracji rezonansowych, których nie można znaleźć w naturalnie uformowanym kwarcu. Mistrzowie z Atlantydy i Arkturus zrozumieli i opracowali ogromną złożoność technologii kryształów Phi. Rzeczywiście, wiele z ich konstrukcji powstałych w kluczowych węzłach na planecie było misternie zaprojektowanych do emitowania częstotliwości Phi, a niektóre z nich są teraz przebudzane. Jednak te, które uformowały się naturalnie, nie mają tej samej subtelnej wibracji, widzicie?

Zatem to Phi, złote kąty i święte linie tworzą objawienie pulsującej krystalicznej energii, aktywując i łącząc się z kwantowym polem kryształowym, aby ukazać to, co święte, aby objawić najwyższy symbol, najwyższą wibrację tych, które są bóstwem energii krystalicznego światła ze Słońca i Wielkiego Centralnego Słońca. Tak więc element złotego Phi pochodził pierwotnie ze Słońca Syriusza, a teraz zaistniał na Ziemi. I tam, gdzie są obecne wszechmocne kryształy Phi Arkturian, odnajdujemy również prawdziwe, głębokie i mądre wibracje.

Naturalne formacje kwarców na ogół nie mają tak wysokiej częstotliwości i nie mają ani kąta rezonansu Phi, ani nie zawierają stopu złota. Może niektóre, ale nie większość. Te kryształy ze stopów krzemianowo-złotych były pierwotnie używane zarówno w kryształowych czaszkach, jak i mistrzowskich kryształach Atlantów, które dysponują najwyższym polem. Ich rzadkie gniazda w naturalnej postaci istnieją w Brazylii, Tybecie oraz Arkansas głęboko pod powierzchnią, ale są bardzo nieliczne i nie zostały naprawdę udostępnione. Większe ilości i najsilniejsze z nich znajdują się w Arkansas wewnątrz oraz poniżej tego, co nazywa się kryształowym wirem, oraz w Brazylii w Minas Gerais i Bahia.

Naturalne kryształy kwarcu są sześciokątne (tworzące gwiezdne czworościany) i uwalniają spiralną energię phi, która jest emitowana najmocniej przez czubek. Ponieważ niewiele naturalnie uformowanych okazów jest doskonale symetrycznych, Arkturianie i atlantydzcy naukowcy z Atla-Ra opracowali sposób dokładnego cięcia kwarcu w formacie z podwójnym zakończeniem z równie symetrycznym aspektem, aby umożliwić emisję uniwersalnej Siły Życia przez kryształ. Robiąc to, zdali sobie sprawę, że do kryształu może zostać przeniesiona ludzka energia Chi, przez co jest bardziej wysublimowana i wiruje spiralnie do precyzyjnej pozycji ogniskowej w górnym punkcie.

Aby najbardziej płynnie odbierać i udoskonalać energię chi za pomocą wyższej energii Phi, został opracowany kąt bazowy, gdzie jest ona odwrócona pod kątem 51 stopni i 51 minut, co jest kątem ostrosłupowego ośmiościanu foremnego (oktaeder). Jego święty kąt przemienia niebiańską energię do bio-mineralnej sfery pierwotnej polaryzacji planu Ziemi. Jest to kąt totiańsko-metatroniczny wykorzystany w Wielkiej Piramidzie. Niektórzy naukowcy zajmujący się piramidami mierzą go jako 51,8 stopnia, w rzeczywistości jest to 51 stopni, 51 minut i 51 sekund. Czy widzisz mistrzostwo w łączeniu ośmiościanu zgodnie z regułą: jak na górze tak i na dole. Moi drodzy on łączy oba światy i rzeczywiście jest boski w swoim świętym rezonansie.

Istnieją inne precyzyjne kąty, które można wykorzystać do konkretnych celów, zarówno w podstawie, jak i na wierzchołku, które nie zostały jeszcze „odkryte ponownie", ale zostaną ujawnione we właściwym momencie. W TERAZ kąt 51,51: 51 jest najbardziej korzystny dla przebudzenia ludzkości do początkowej fazy urzeczywistnienia PRAWDZIWEJ JAŹNI. Geometria przyciąga precyzyjne święte pole energetyczne. To przyciąga także ludzkie pole, rozumiesz?

Ten, którego nazywa się Marcel Vogel, Khirron, rozpoznał synergię między kryształami i wodą. Kryształy Phi tworzą synergię, która pasuje całkiem przyjemnie do tego, co łączy w sobie wodę i światło, dwa alchemiczne elementy, widzicie? Mieszanka dwóch - takich, które zarówno twardnieją, jak i miękną. To zmiękcza duszę. To wzmacnia ducha, widzisz?

Teraz wszystkie szlifowane kryształy Phi (Vogel) mają siedem wspólnych podstawowych właściwości. Naturalne kryształy kwarcu zawierają tylko niektóre z tych cech, ale cięcie pod kątem Phi znacznie je uszlachetnia i wzmacnia. Widzisz, naturalny nieoszlifowany kwarc jest z natury sześciokątny (sześcioboczny), formacja w naturze występuje w przypadkowych kątach, więc ich formy są nieco nieregularne. Bardzo rzadkie są naturalne formacje podwójnie zakończonego kryształu kwarcu lub w dostatecznie cylindrycznej konstrukcji, która umożliwiłaby przepływ energii i połączenie w spójność.

Podczas gdy wszystkie kryształy kwarcu mają (ogólnie rzecz biorąc) poniższe cechy, jednak bardzo rzadko są na tyle prawidłowo uformowane, aby przepływ był spójny. Należy również zauważyć, że naturalne pokłady kwarcu różnią się częstotliwością, i nie wszystkie ze sobą harmonizują. Ci z was, którzy zbierają okazy kwarców, powinni o tym wiedzieć.

Siedem uogólnionych właściwości przezroczystego naturalnego kwarcu:

> Wzmacniają energie.
> Umożliwiają skupienie.
> Przyjmują i przechowują dane.
> Przekształcają lub wysubtelniają częstotliwości fali świetlnej.
> Przenoszą energie myśli.
> Łączą energie częstotliwości.
> Emitują pole częstotliwości.

Powyżej nie wspomniałem o spójności. Tak więc, aby umożliwić spójność, która je rozróżnia i definiuje, absolutnie konieczne są idealnie dopasowane szlify i precyzyjnie ustawione końcówki podstawy.

Każdy szlif otwiera unikalną postawę, pozycje nakładają się na siebie, ale nie łączą się. Czy rozumiesz? Portale są wykorzystywane z różnych perspektyw. Istnieje wiele rzeczywistości, w których można wybierać, i istnieje wiele wymiarów do zbadania. Gęstości w wymiarach oferują jeszcze więcej różnorodności i nieskończonych sposobów eksplorowania oraz doświadczania życia. Portale to szansa na doświadczenie siebie poza codziennym życiem. Aktywują poserzenie do wnętrza i na zewnątrz, pozwalając użytkownikowi wybrać rzeczywistość, same jej nie wybierają. Doświadczenia wykraczające poza trzeci wymiar najlepiej jest realizować, gdy obecne są: pragnienie, kreatywność, aktywna inteligencja i współudział.

Te świadome doświadczenia transformacyjne są dla ciebie dostępne, ale pamiętaj, że są to możliwości, a nie wymagania. Nie są to warunki wstępne, które musisz pokonać na swojej drodze tu i tam. Nie mogą dać wejścia lub powrotu do miejsca, w którym chcesz przebywać, ale mogą pomóc ci w ich doświadczeniu, jednak tylko wtedy, gdy twoje energie mają konkretny poziom dostrojenia.

Wejście do pola energetycznego portalu lub bramy czasowej nie zapewnia, że będziesz doświadczać tego częściej. Czy to jest zrozumiałe? Iloraz światła poszukiwacza musi być na wystarczająco wysokim poziomie, aby umożliwić połączenie i pozwolić na takie doświadczenie. Jako ludzie lubicie mówić, że najpierw trzeba nauczyć się chodzić, zanim będzie można biegać. To są narzędzia - potężne narzędzia w rękach poszukiwaczy na Ścieżce, którzy są na nie gotowi.

Dodam, że wszystkie modalności prawdziwych kryształów Phi, szczególnie Dream Phi i Vogel Phi (choć istnieją i inne szlify, jeszcze nie ujawnione), są potężnymi instrumentami, które działają w wyższych częstotliwościach, jak również w podczerwieni (poniżej widzialnych) częstotliwości światła i w wielowymiarowości. W rzeczywistości wielu z was natychmiast je rozpozna. Ci z was, którzy wykorzystywali te mistrzowskie uzdrawiające kryształy podczas przeszłych atlantyckich wcieleń, natychmiast zostaną do nich przyciągnięci i mają wrodzone zrozumienie ich możliwości.

Narzędzia te wymagają jednak badań, wymagają współpracy. Nie są "gotowe do użycia" na zawołanie. Aby się z nimi komunikować, zintegrować i synergizować z żywą świadomością każdej jednostki Phi, trzeba się postarać. A wysiłek polega na wysokich wibracjach, intencji, pragnieniu wzrostu, miłości i uzdrowienia. Phi wymagają odpowiedniego czasu na aktywację, integrację i ładowanie.

Energia użytkownika musi być harmonijnie zintegrowana ze świadomością kryształu Phi.

Następnie muszą zostać zaprogramowane. Nie można osiągnąć pożądanych rezultatów bez wcześniejszego wstępnego połączenia z nimi. Kluczową częścią wstępnych działań jest posiadanie wystarczającej wiedzy, a także współodczuwania (iloraz światła), aby móc podnieść częstotliwość na tyle wysoką, aby wejść do ich pola rezonansowego.

Nie mogą i nie powinny być używane do celów innych niż najwyższe dobro. Nie będą działały w żadnej intencji ani myśli innej niż najwyższe dobro.

Pytanie od Jamesa Tyberonna: Minerały, kamienie szlachetne czy kryształy Phi są często drogie i na pozór niedostępne dla wszystkich. Dlaczego tak jest i czy są to narzędzia niezbędne?

AA Metatron: Po pierwsze, kryształy Phi, minerały, kamienie i metale szlachetne są w rzeczywistości dostępne dla każdego, kto ich szuka, dla każdego, kto przyciągnie je do siebie z odpowiednią intencją i wystarczającym ilorazem światła. Phi, jak już powiedzieliśmy, nie są przeznaczone dla wszystkich, a raczej dla tych, którzy są gotowi zastosować najwyższy cel w ich używaniu. Są wzmacniaczami myśli.

Kamienie szlachetne też są dostępne dla wszystkich, i rzeczywiście wzmacniają aurę, równoważą czakry, a nawet mogą dodają siły życiowej, wigoru i długowieczności.

Jednak, aby je do siebie przyciągnąć, należy najpierw przyznać, że królestwo minerałów żyje i jest świadome wszystkich jego niezliczonych odmian. W królestwie tym rzeczywiście tkwi iskra boskości, boskiej świadomości – minerały są równie świadome w pewnych aspektach, jak ludzkość. Jest to fakt, który nie jest jeszcze uznawany przez większość ludzkości, ale jest całkiem prawdziwy.

Jedynym hamulcem jest fakt nieuznawania kryształów i minerałów jako istot czujących. Wasze społeczeństwa i systemy kulturowe wydają niekwestionowane ilości energii lub pieniędzy na nabycie czegoś, co można nazwać luksusem: na odzież, mieszkania i pojazdy. Jednak ludzie nie rozpoznają, że gdyby wymienili pieniądze na pewne minerały, mieliby z tego wielkie korzyści w dziedzinie zdrowia, świadomości i wzmocnienia urzeczywistnienia.

Niektóre wasze cywilizacje uznawały minerały za istoty czujące, a dzięki temu kluczowemu potwierdzeniu mogły się z nimi komunikować i współdziałać. W związku z tym królestwo minerałów łatwo i szczodrze oddało siebie w ofierze ludzkości. Drodzy moi, mówię wam, że czujące królestwo minerałów zareagowało na ich pragnienie, na ich potwierdzenie, na ich wezwanie i stało się dla nich dostępne. Rzeczywiście jest to przykład Prawa Przyciągania.

To samo prawo obowiązuje i dzisiaj, w obecnej rzeczywistości. Chociaż zazwyczaj nie wędrujecie po polach i dolinach, aby znaleźć swoje minerały, nadal jesteście bardzo zdolni do wysłania prośby do królestwa minerałów i ich przejawiania, tych których potrzebujecie, które mogą wam pomóc. Już sam minerał, wrażliwość minerału, na który kiedyś zwróciłeś uwagę, rzeczywiście w końcu do ciebie trafi. To prawda, uwierz w to!

Paradoks polega na tym, że jeśli w to nie wierzysz, to rzeczywiście nic takiego się nie wydarzy. Jeśli nie uznajesz królestwa minerałów za żyjące i czujące, to nie uznajesz jego wrażliwości. Uważam, że wiara jest niezbędna.

Niestety, wiekszość ludzkości postrzega klejnoty i metale szlachetne tylko jako ozdobną biżuterię czy inwestycję. Dlatego przez wielu są uważane za kosztowne ozdoby. Ci, którzy są świadomi ich prawdziwej natury, celu i korzyści energetycznych, rozumieją, że mogą, i poprawiają zdrowie fizyczne oraz że kalibrują i wytwarzają pola energii o wyższej częstotliwości, które mogą oferować niezliczone korzyści tym, którzy je rozumieją.

Jeśli chodzi o twoje pytanie, czy klejnoty, metale i formy krystaliczne są potrzebne. Odpowiem w ten sposób. Samochody, pociągi i samoloty nie są naprawdę potrzebne, możesz chodzić, a jeśli jesteś niezwykłym mistrzem, możesz dokonać astralnej bilokacji. Ale narzędzia, które są zmaterializowane, znacznie ułatwiają transport.

Niektórzy ludzie na duchowej ścieżce pozostają ograniczeni przez mentalność braku. Przejawia się to zarówno w lęku przed ubóstwem, jak i w przekonaniu, że obfitość jest materialnym pobłażaniem sobie. Oba przekonania są błędne, ponieważ wam nie służą. Obfitość jest dostępna dla wszystkich; Paradoks polega na tym, że musisz wierzyć, że obfitość jest nie tylko dostępna, ale jest również drogą ducha. Mistrzowie, kiedy realizujecie Prawa Manifestacji, możecie tworzyć i zdobywać to, czego pragniecie. Tylko upewnijcie się, że służy to waszemu największemu dobru.

Rzeczywiście, te narzędzia, te żywe, krystaliczne formy są dostępne dla tych, którzy są świadomi. A prawda, czy ją akceptujesz, czy nie, polega na tym, że krystaliczne formy to generatory energii, portale częstotliwości i rezonansowe tarcze, które dają niezliczone korzyści.

Pytanie Jamesa Tyberonna do Metatrona: Proszę, wyjaśnij właściwy sposób dbania o ładowanie i programowanie kryształów Phi?

AA Metatron: Metodologia, którą podzieliłeś (rozmawiając z Jamesem Tyberonnem) jest dostępna dla wszystkich i jest dokładną modalnością. Dlatego nie będziemy zbytnio zagłębiali się w informacje, które są dokładne i już łatwo dostępne.

W (powyższym) dyskursie opisaliśmy niezbędną wiarę i wagę uznania, że wszystkie formy krystaliczne mają świadomość. Początkową synergię i komunikację z kryształem osiąga się przede wszystkim poprzez przeniesienie do postaci krystalicznej częstotliwości miłości i prośbę o jej świadomą pomoc. Powinno to odbywać się codziennie z medytacją i ćwiczeniami głębokiego oddychania, aby podnieść wibracje użytkownika. Kiedy osiągasz częstotliwość drgań fali theta, nasycaj krystaliczną formę przez wizualizację. Wyobraź sobie promień miłości z czakry serca płynący bezpośrednio do istoty krystalicznej. Kiedy odczuwasz energię zwrotną (miłości), osiągasz synergię.

W wielu przypadkach w ramionach użytkownika pojawia się uczucie przepływu prądu (mrowienie), które kieruje się w górę do serca. Rzeczywiste odczucia mogą się różnić w zależności osoby. Dla niektórych może to być po prostu poczucie wiedzy.

Po ustaleniu synergii, powinny być stosowane ćwiczenia oddechu nieskończoności, najlepiej podczas medytacji trzymaj kryształ w celu ustalenia intencji lub programowania. Gdy głębokie oddychanie doprowadzi do stanu theta, kryształ zasygnalizuje, że pole jest gotowe na przyjęcie intencji.

W tym momencie użytkownik powinien delikatnie uderzać kryształ Phi końcami palców, aby naładować Phi, a jednocześnie wysyłać określoną intencję użycia. Przenieś wizualizację tego, czego potrzebujesz. Niezależnie od tego, czy ma to na celu wielowymiarową świadomość, samooczyszczenie, ochronę, czy uzdrowienie siebie lub innych, konkretna intencja powinna być jasna i klarowna.

Proces leczenia, usuwania przeszkód lub choroby odbywa się tylko za zgodą tego, który otrzymuje uzdrowienie. Następnie trzymaj Phi za żeńską podstawę (51 stopni) w dłoni wiodącej i wykonuj okrężne ruchy wokół obszaru ogniska. W przypadku kryształu Phi Vogla krążenie powinno odbywać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dla Dream Phi - zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wizualizuj i mów, czego oczekujesz. Kontynuuj ten proces, aż otrzymasz jasną odpowiedź, że zadanie osiągnęło maksymalną energię dla sesji. Aby zapieczętować sesję, należy obracać w przeciwnym kierunku, aż pole zostanie zamknięte. Zwykle po trzech do pięciu okrążeń nastapi ponowne uszczelnienie pola.

Najbardziej skuteczną metodą oczyszczania Phi jest energiczne krótkie potrząsanie dłonią wraz z wizualizacją zamiaru usuwania niechcianych energii, można też okadzać go białą szałwią (dym). Bieżąca woda może również uskutecznić ten proces, ale należy zadbać o to, aby róznica pomiędzy temperaturą wody wynosiła nie więcej niż dziesięć stopni od temperatury otoczenia kryształu. Szybkie skurczenie lub poszerzenie wywołane dużymi zmianami temperatury może spowodować pękanie wtrąceń w strukturze kwarcu.

Używanie kryształów Phi do manifestacji

Kiedy kryształy Phi są używane w medytacjach, podczas których osiąga się stan theta, mogą tworzyć fale stojące, które pobudzają mózg w taki sposób, że uwalniane są neurony, a także stymulowana i otwierana jest szyszynka. Kluczem jest dotarcie do fazy theta. Istnieje wiele technik medytacyjnych, które można przy tym wykorzystać.

Modalności

Wszystkie modalności prawdziwych kryształów Phi, zaokrąglonych Phi Vogla, portalowych Dream Phi i fasetowanych Dream Phi Vogla (chociaż istnieją też inne, które nie są wam jeszcze znane), są potężnymi instrumentami, działającymi w wyższych pasmach widma, a także w podczerwieni (poniżej widocznych) częstotliwości światła i w wielowymiarowości. W rzeczywistości wielu z was natychmiast je rozpozna. Ci z was, którzy wykorzystywali te mistrzowskie kryształy uzdrawiania w czasach przeszłych atlantydzkich wcieleń, natychmiast zostaną do nich przyciągnięci i mają wrodzony dar zrozumienia ich możliwości.

Narzędzia te wymagają jednak badań, wymagają interakcji. Nie są gotowe do użycia na zawołanie. Aby się z nimi komunikować, integrować i synergizować, trzeba się postarać. A wysiłek polega na wysokowibracyjnych intencjach, pragnieniu duchowego wzrostu, miłości i uzdrowienia.

Phi potrzebują odpowiedniego czasu na aktywację, integrację i ładowanie. Następnie muszą zostać odpowiednio zaprogramowane. Nie można osiągnąć pożądanych rezultatów bez wcześniejszego z nimi połączenia. Kluczową częścią wstępnego kroku jest posiadanie wystarczającej wiedzy, a także wystarczającego ilorazu światła, aby móc podnieść częstotliwość na tyle wysoką, aby wejść w ich pole rezonansowe. Można powiedzieć, że połączenie dwóch istot energetycznych łączy dwie całości i tworzy większą całość.

Łączą wnętrze i z tym co na zewnątrz, świadomość i z podświadomością, to co przejawione z tym co nie przejawione, odczuwalne i widzialne. Dla uzdrowicieli pracujących w tradycji szamańskiej, kryształy Phi Dream są szczególnie pożytecznym narzędziem, udoskonaleniem prac ekstrakcyjnych. Dream Phi emitują rezonans pola świetlnego, który usuwa negatywne energie, podczepienia i blokady z pola aurycznego, ciała emocjonalnego oraz fizycznego.

Wszystkie kryształy Phi mogą być oczyszczane za pomocą dymu z białej szałwii do poziomu światła i kończą oczyszczenie w tym fotoniczno-tonalnym kontekście. Kryształy te, które zostały dostrojone, są bardzo skuteczne w odpychaniu niekorzystnej lub negatywnej energii myślokształtów.

Phi współdziała w wewnętrznych światach myśli, światach pozbawionych przestrzeni, światach snów, wizji, wyobraźni i paraleli. Te wymiary istnieją i są w pełni prawidłowe. Podobnie, są pewne aspekty ciebie, które łączą się z innymi aspektami ciebie, a proces ten ulega nasileniu. Jeśli dodasz kroplę wody do szklanki, ponownie przyłączy się ona do całości i do oceanu. Tak więc, skoro istnieją większe aspekty waszej boskiej istoty, gdy przyłączycie się do nich ponownie, zmienicie się, rozszerzycie w tym procesie. I to jest stosowne, to ekspansywny charakter celu i paradygmatu każdego człowieka.

Zakończenie

Kryształy Phi to portale, które działają symbiotycznie poprzez szyszynkę. Portale Phi są wykorzystywane na różne sposoby. Do zbadania jest wiele rzeczywistości, z których można wybierać, i wiele wymiarów. Gęstości w wymiarach oferują jeszcze więcej różnorodności i nieskończonych sposobów eksplorowania oraz doświadczania życia. Portale to okazja do doświadczenia wykraczające poza codzienność. Aktywują ekspansję i pozwalają wybrać i zbadać rzeczywistość.

Doświadczenia wykraczające poza trzeci wymiar najlepiej spełnić, gdy obecne są pożądanie, kreatywność, aktywna inteligencja i uczestnictwo. Te świadome doświadczenia transformacyjne są dla ciebie dostępne, ale pamiętaj, że są to możliwości, a nie potrzeby. Nie musisz tego robić. Nie możesz wejść do miejsca, w którym kiedyś przebywałeś, ale możesz ich doświadczyć, jeśli i tylko jeśli twoje energie mają określony poziom dostrojenia ... dostrojenie czystości i skupienia.                                                                              Samo udanie się do portalu pola energetycznego lub bramy czasu, nie zapewni częstego ich doświadczania. Czy to jest zrozumiałe? Aby umożliwić połączenie i mieć taką możliwość, poszukiwacz musi mieć wystarczająco wysoki iloraz światła. Jako ludzie lubicie mówić, że zanim będzie można biegać, najpierw trzeba nauczyc się chodzić. Kryształy to narzędzia, potężne narzędzia w rękach poszukiwaczy na Ścieżce, którzy są gotowi.

Nie mogą i nie powinny być używane do celów innych niż najwyższe dobro. Nie będą działały w żadnej intencji ani myśli innej niż najwyższe dobro. W rzeczy samej, podobnie jak przysięga i święta obietnica Prawa Jedni, kryształy nigdy już nie będą niewłaściwie używane.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.

I tak jest ... I tak jest.

1 komentarz:

  1. Wspaniały tekst, wiele wyjaśnia doskonalącym się istotom Boskiej Stwórczości. Daje odpowiedzi na nurtujące pytania i uzupełnia wykropkowania zdań.

    Droga wznosząca się Rodzino, jesteśmy świadkami pewnych pozytywnych punktów zwrotnych w wojnie o świadomość, ponieważ Ziemia w sposób naturalny zmniejsza gęstość, co oznacza wyjście poza wpływ maszynerii Obcych używanej w sieciach ziemskich. Planeta przechodzi przez proces budowania skrzydeł 6D-7D, czyli wchodzi na pierwszy poziom unii hierogamicznej, dzięki czemu ten poziom świadomości jest teraz bardziej dostępny dla ludzkości. Ma to szczególne znaczenie dla spełnienia Paliadoriańskiego Przymierza i rehabilitacji Michała-Chrystusa oraz Złotego Promienia Serafim. Wielka Brytania była ostatnio przedmiotem zainteresowania w kwestii ukierunkowania i zmanipulowania energii seksualnej jako źródła energii. Pod Stonehenge nastąpiła aktualizacja diodycznego kryształu Nibiru (Nibiru Diodic Crystal - NDC), głównie kontrolowanego przez zespół z Nibiru -Tota, Enkiego i Enlila, oraz związane z nimi główne centrum gromadzenia danych na temat pobierania energii z seksualnego zniewalania zwanej odwróconą siecią Nefilim lub siecią NRG (Nephilim Reversal Grid). W miarę, jak NAA tracą grunt, a jednak dalej chcą zasilać te odwrócone siatki, usiłują rozwinąć formy seksualnej niedoli i zamieszania, które działają w celu odwrócenia, podzielenia oraz zablokowania zasad płci, uniemożliwiając zjednoczenie. Przyjrzymy się zasadom płci w kodach DNA, wpływowi odłączania lub mieszania DNA, które zawiera genetyczne kody czasowe, wpływające na stany tożsamości i kontrolę nad liniami czasowymi Ziemi. Jeśli masz ostatnio wrażenie, że przesuwasz się do innego czasu i przestrzeni, mam nadzieję, że ta informacja przyda ci się w łączeniu kropek.

    OdpowiedzUsuń