poniedziałek, 12 lutego 2018

ROZWIDLENIA NA ŚCIEŻCE ŻYCIA archanioł Metatron via James Tyberonn

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron anioł Światła i podczas tej sesji łączę się z Tyberonnem ze Służby Krystalicznej. Pozdrawiamy was z bezwarunkową miłością dokładnie w chwili, w której czytacie te słowa.

Drodzy Ludzie, każda dusza żyjąca w dualności szuka odpowiedzi, dąży do uzyskania poziomu, na którym zrozumie wielką tajemnicę życia. Ale osiągnięcie tego szlachetnego celu nie może dojść do skutku poprzez guru ani książki. Tego trzeba nauczyć się i doświadczyć osobiście, indywidualnie, musi tego dokonać każda Dusza będąca na Ścieżce.

Doświadczenie rodzi mądrość. Odpowiedzi odnośnie sensu życia, jego celu i pozornej enigmy śmierci odkrywane są indywidualnie na trudnych ścieżkach i drogach ludzkiego życia. A ta ścieżka, moi drodzy, obejmuje wiele skrzyżowań i złudnych rozwidleń, które mogą prowadzić na manowce.

Rozwidlenia dróg

Jednym z najlepszych sposobów, w jaki możesz rozpoznać, że jesteś na ostatnim etapie programu nauczania na Uniwersytecie Ziemi, jest to, że rozwidlenia wydają się bardziej subtelne, bardziej złożone ... i przyjmowanie właściwego kierunku jest znacznie mniej widoczne. Ponieważ każda Dusza posuwa się naprzód Ścieżką mistrzostwa, te rozwidlenia często nie są już z wiązane z tak wyraźnymi czarnymi i białymi wyborami. Większość znajduje się w raczej mglistych odcieniach szarości .... a wybór sposobu postępowania jest o wiele mniej oczywisty.

Drugi cykl Saturna

Kiedy ludzie wchodzą w kolejny, 8-my siedmioletni cykl, zwykle kończą drugi cykl Saturna, co zazwyczaj ma miejsce w przedziale wiekowym od 56 do 59 lat (dla większości), często dochodzi do osobliwej i interesującej zmiany w postawie, być może początkowo niezauważonej... i niezwykle subtelnej.

Te zmiany pojawiają się, gdy wchodzisz w ten nowy etap. Niektórzy z was staną przed problemem pustego gniazda, ponieważ dzieci, albo i partnerzy, opuszczają dom, a relacje często zmieniają się w niezrozumiałym scenariuszu przyczyny i skutku. Małżeństwa mogą się kończyć lub zmieniać w delikatny, ale polaryzujący sposób, szczególnie gdy idziesz na emeryturę lub dochodzisz do ostatnich etapów kariery zawodowej.

W tej fazie staniesz się także, w różnym stopniu, nagle o wiele bardziej świadomy swojej śmiertelności. Ta świadomość często prowokuje do głębokiego zastanowienia się nad tym, co dotychczas zrobiłeś w swoim życiu i co jeszcze chcesz dokończyć. To, jak zareagujesz na to nowe podejście, w pewnym stopniu zadecyduje, co zrobisz z pozostałymi latami.

Drugi cykl Saturna jest ważnym okresem, w którym niezwykle istotne i właściwe staje się ponowne badanie samego siebie. Bądźcie pewni, że drugi cykl Saturna wpłynie na was wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteście zwolennikami astrologii, czy też nie. Wasze nastroje bardzo się wtedy zmienią.

Wiek i postawa

Nierzadko zdarza się, że starzejący się ludzie w tej przejściowej fazie życia niestety czują, że minęły ich najlepsze lata i stają się bardziej sztywni oraz mniej otwarci na samokontrolę.

Ci, którzy żyjąc samotnie są pozbawieni wpływu życiowego partnera, mogą popaść w zachowania ekscentryczne, nawet urojeniowe. Zaś ci, którzy mają partnera, mogą być mniej skłonni do przyjmowania krytyki dotyczącej zmian w zachowaniu lub usztywnienia postawy. Oba scenariusze mogą mieć taki sam efekt stwardnienia.

Mistrzowie, nigdy nie myślcie, że jakakolwiek faza waszego życia jest bezcelowa. Nic nie może być dalej od prawdy. Zapewniamy, że każda chwila cennego czasu spędzonego na Ziemi jest ważna dla duszy, aspiracji, ustalonych i szlachetnych celów. Tak, to, że podczas przechodzenia przez późniejsze etapy życia nie pozwalasz sobie na popadnięcie w apatię lub sztywność postawy, ma ogromne znaczenie.

Kwestia sztywności jest w istocie związana z utratą dobrego samopoczucia. Pojawia się poczucie stagnacji, które może infekować postawy i skutkować różnymi wypaczonymi przekonaniami.

Stwardnienie serca

Mistrzowie, powtarzamy raz jeszcze, poczucie starzenia się to błąd, którego należy się strzec. Można tego uniknąć, rozpoznając znaczenie tego etapu życia.

Drodzy, jeśli pozwoli się na zakorzenienie sztywnego myślenia, ono będzie się wzmacniało i stanie się z czasem coraz trudniejsze do opanowania.

Istnieją dwa podstawowe uogólnienia dotyczące tego, jak może się objawiać toksyczna sztywność:

1) Jako arogancka sztywność - nie chcę już oceniać siebie.
2) Jako poddająca się sztywność - przeklęta wiara, że najlepsze lata minęły.

Jeśli ktoś smutno podporządkowuje się błędnemu przekonaniu, że najlepsze lata minęły, a życie nie ma już celu, pojawia się atrofia postawy. Bez względu na twój wiek linearny, wszystko, co masz, jest teraz, i musisz wiedzieć, że teraz nie jest dane na łasce czegoś, co było wczoraj, zaś jutro jest niepewne. Kiedy żyjesz, to nie odchodzisz z życia! Każdej chwili trzeba energetycznie spojrzeć w twarz, z postawą obietnicy i nadziei, a wtedy umożliwisz płynność strumienia życia.

I Mistrzowie, płynny przepływ strumienia życia wymaga ciągłego dostosowywania, stałej czujności!

Sztywność może pogarszać sytuację, ściągać w dół, w duchową atrofię, co dotyczy nawet duchowych poszukiwaczy.

Najbardziej zatwardziałe, aroganckie i sztywne Dusze to ludzie o silnej woli, przekonani o własnej sprawiedliwości, blokujący krytykę i ślepo zdeterminowani, by iść własną drogą. Tacy ludzie dosłownie żyją we własnym świecie, w którym Jaźń króluje ponad wszelkimi wymówkami. A Mistrzowie, ilekroć komuś wydaje się, że jest nieomylny, staje się statyczny.

Niestety, często zdarza się, że nie zdajemy sobie sprawy ze sztywności. Tak skonstruowana izolacja jest zwykle niewidoczna, a tym samym zaślepia zdolność dostrzegania winy w sobie. Ta postawa może przemienić się w aroganckie samozadowolenie i kontrolę nad innymi. Ale znowu ludzie w tej sytuacji często nie są tego świadomi, ponieważ odmawiają poddania się samokontroli.

Ta forma sztywności jest w rzeczywistości zniekształconym stwardnieniem serca ... formą dysharmonii ego. W najgorszym przypadku może prowadzić do charakteryzującego się uporem narcyzmu. Ta sztywność odcina dopływ równowagi, płynącej świadomości.

Styczna sztywności z powodu wieku może również wystąpić w przypadku negowania okoliczności. Brak akceptacji starzenia się i poczucie bezradności. Indywidualnie, każdy z tych scenariuszy w różnym stopniu wynika z lęku, beznadziejności, apatii lub kombinacji tych negatywnych emocji opartych na strachu, które prowadzą do rozpaczy.

Wszystko to powoduje pęknięcia aury, co automatycznie obniża wytrzymałość, obniża zdolność obronną organizmu. Takie stany emocjonalnego / psychicznego upadku obniżają fizyczne mechanizmy obronne organizmu, zmieniają jego chemię, zmieniają równowagę i inicjują warunki złego samopoczucia .....

Strumień życia

Świadomość płynąca znacznie różni się od statycznej świadomości. Sztywność jest statyczną, odciętą świadomością, podczas gdy świadomość płynąca jest nieustalona, odżywcza i angażuje naturalny oraz zdrowy psychicznie proces ciągłej autokalibracji. Strumień płynnej świadomości pozwala na wyższy stan, podświadomość, która jest źródłem wyższej jaźni, boskości.

Samodyscyplina jest oczywiście na szczycie listy wartości niezbędnych do dobrego życia. Nie ma łatwych sposobów na oświecenie, a zaangażowanie i odpowiedzialność są podstawą do zasiewania nasion spełnienia.

Mistrzowie, warunki, o których rozmawiamy, mogą występować i występują we wszystkich fazach życia, jednak istnieje większa skłonność do usztywnienia postawy w jego późniejszych etapach. Są takie okresy w życiu, że możesz czuć się zmęczony i z jakiegoś powodu przestajesz się starać. Na pewnym etapie możesz poczuć, że twoje empiryczne spojrzenie na rzeczywistość jest kompletne, praktycznie święte i nie jest potrzebna żadna nowa wiedza. Wtedy rezygnujesz i spoczywasz na laurach, najczęściej pod koniec fazy życia w średnim wieku, wchodząc w kolejny powrót Saturna.

To tak, jakbyście dotarli na fałszywy szczyt, a może po prostu rozleniwili się lub zmęczyli.

Tak wielu z was postrzega wiek emerytalny jako czas na odejście od nauki i po prostu odpoczywanie. Otwartość umysłu subtelnie zastępowana jest wąską wizją starzejącej się rzeczywistości. Tylko nieliczni kontynuują do momentu śmierci, otwarcie i z oddaniem odkrywając tajemnice rzeczywistości, nieustannie i ekspansywnie, udoskonalając, kalibrując i redefiniując swoje rozumienie świata oraz wszystko, co jest cnotliwe i prawdziwe.

Mówimy wam, wszyscy na prawdziwej i słusznej drodze starają się pozostać w równowadze. Prawi starają się zachować skromne poczucie uziemienia i są stabilni psychicznie. Ich dusze w ten czy inny sposób poddadzą się czemuś wyższemu niż oni sami: czy to będzie Bóg, prawda, miłość, czy jakiś inny szlachetny ezoteryczny altruistyczny ideał ... Wierzą w to, co rzeczywiste, co jest faktycznie ważne, w rzeczywistości prawdziwe, zamiast w iluzje tego, co im się takie wydaje.

Unikanie rozpaczy z powodu wieku

Rozpacz porusza się szybciej niż choroba zakaźna lub jakikolwiek zewnętrzny nośnik danej choroby. Stan psychiczny depresji / rozpaczy powoduje aktywację czegoś podobnego do pasywnego wirusa. W rzeczywistości rozpacz jest tylko bierną desperacją, chociaż taką może się wydawać, ponieważ często ktoś ją w sobie wyzwala, gdy błędnie uważa, że jakiekolwiek zewnętrzne działanie na rzecz zmiany nie ma sensu ... ale bądź pewien, że wewnętrzne ogniki rozpaczy, płomienie depresji, są wściekle niszczące.

Jeśli nęka cię uczucie depresji, smutku lub poczucia nieadekwatności, zrozum, że winę za to ponosi ciasne spojrzenie na Jaźń, którą znasz, na siebie w codziennym życiu, a przecież twoja własna rzeczywistość może być zbadana, zrozumiana i ponownie skalibrowana w celu ożywienia życia radosnym doświadczeniem.

Błędem jest żyć w smutku lub poddać się. I tylko w samopoznaniu, jakkolwiek bolesnym, znajdują się rozwiązania i dobroczynne odpowiedzi.

I Mistrzowie, taki przegląd musi zostać zestawiony, porównany z codziennością, z ideałami, wewnętrzną tożsamością. Musi istnieć gotowość, przyzwolenie, chęć znalezienia różnic w połączeniu ze zdeterminowaną wolą podjęcia działań niezbędnych do ich naprawienia.

Moi drodzy, jak wielokrotnie powtarzaliśmy, jeśli nie poświęcacie czasu na badanie własnych subiektywnych stanów, nie możecie narzekać, że w waszym życiu powtarzają się wciąż te same warunki. Jeśli ktoś pozostaje przygnębiony, jeśli pozostaje w stanie rozpaczy, jeśli wiele odpowiedzi zdaje się go omijać, to znaczy, że z jakiegoś powodu nie podjął wysiłku, by naprawdę zbadać siebie.

Podejmij wysiłek!

W życiu, w każdej cennej chwili życia, potrzebny jest wysiłek. Pomysł, że owocne życie, produktywne życie jest łatwe, jest wielkim kłamstwem. Praktycznie wszystkie lekcje życia zostały pokonane nie tylko przez stawianie czoła wyzwaniom, ale przezwyciężanie ich w pozytywny sposób. Starzenie się, wrastanie w lata starości z wdziękiem ma sens, gdyż okres dojrzałości jest przeznaczony do porównywania, zbierania mądrości ... i wyrażania tej wiedzy w radości.

Zebranie wyzwań

Mistrzowie, wasze teksty religijne stwierdzają: "Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu człowiekowi wejść do nieba ..."

Prawdziwym znaczeniem tego tekstu jest to, że wybierasz wcielenia z wyzwaniami, aby się rozwijać. Życie w bogactwie, w którym wszystkie potrzeby są dane, chociaż być może w materialnym aspekcie 3D jest to łatwiejsze, niekoniecznie zmusza do działania ... i niestety nie pozwala na rozwój negatywnych cech, takich jak arogancja i kontrola nad innymi.

Buddyzm uczy, że każda dusza, aby się rozwijać, wybiera wyzwania. A życie bez wyzwań oferuje ograniczony zysk. Mądra dusza wybiera życie wymagające wysiłku, z zaplanowanymi ustawieniami, które są trudne i pełne wyzwań.

Edgar Cayce stwierdził, że mistrzowskie dusze wybiorą stosunkowo wygodne / łatwe życie tylko jeden raz na każde cztery lub pięć wcieleń. I że 75 do 80 procent inkarnacji to wcielenia wypełnione wybranymi ustawieniami, wyzwaniami dla duszy, które prowadzą do jej wzrastania i rozwoju.

Zakończenie

Życie może być trudne - to jest szlachetna prawda. Często tak jest tylko wtedy, gdy pozornie ludzie są zamknięci w klatce przez trudne przeszkody, nie stawiają czoła wyzwaniom i ich nie pokonują.

Życie zawsze będzie miało swoje stresy związane z rodziną, pracą i finansami. To nieuniknione i może powodować wiele problemów zdrowotnych, takich jak bezsenność, depresja oraz choroby serca. Ale mądrzy ludzie nauczyli się radzić sobie ze stresem. Niezależnie od tego, czy chodzi o medytację, ćwiczenia czy po prostu codzienne poświęcanie sobie kilku minut na odłączanie się od zmartwień, komputerów, telewizji i telefonów. Jeśli skupiasz się na zmartwieniu, przyciągasz to, czego się boisz.

Znajdź grupę podobnie myślących poszukiwaczy i zaangażuj się w nią - w każdym wieku. Święte podróże, konferencje metafizyczne i książki duchowe to doskonałe sposoby na zajęcie się czymś. Znajdź radość i żyj nią, śmiej się! Śmiech i przyjemność są ważnymi środkami odmładzającymi. Osoba, która wyraża radość, osoba, która uczy się, jak być szczęśliwym, jest w stanie zmienić świat, zmienia rzeczywistość na lepsze. Wydobycie radości wymaga prawdziwego doceniania życia i to osiągnięcie nie zna lepszego czasu na dopełnienie złotych lat.

Znalezienie szczęścia i utrzymanie radości jest jednym z najważniejszych osiągnięć związanych z uzyskaniem mistrzostwa w duchowych poszukiwaniach. A w dojrzałym wieku niezwykle ważne jest, aby szukać radości i w każdej chwili żyć pełnią, energicznie! Nie jesteście istotami kosmicznymi, które przychodzą na Ziemię, aby jedynie pracować, a potem umrzeć.

Wy jesteście Duchami, które wybrały wzrastanie i częścią tego procesu jest uczenie się wyrażania się żywiołowo, błogo poprzez cenną radość życia. Ci, którzy mówią ci, że najlepsze lata życia minęły, są nieroztropni i nie wiedzą, że punktem mocy zawsze jest chwila TERAZ.

Chwytaj dzień, mój drogi! Chwytaj chwilę! Twórz miłość, twórz radość!

Jestem Metatron z Tyberonnem ze Służby Krystalicznej. Wy zaś jesteście umiłowani!

I tak jest ... I tak jest ...

1 komentarz: