piątek, 7 lipca 2017

KRYSTALICZNY DŹWIĘK I NADZIEJA archanioł Metatron via James Tyberonn

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron, anioł Światła, i dołączam do tej sesji przez Tyberonna z krystalicznej służby.

Drodzy Ludzie, wśród twórczych dzieł artystycznych dostępnych dla Dusz w Kosmosie, żywym Omnwszechświecie i Omni-Ziemi, żadne nie stanowi takiego dobrodziejstwa, jakie wyraża muzyka. Niektóre formy tego, co można nazwać muzyką klasyczną i muzyką nowej ery, faktycznie pobudzają i regenerują siłę życiową oraz synchronizują komórki w mózgu człowieka i jego ciele fizycznym. Te formy kryształowych muzycznych wzorców faktycznie mają wpływ na ciało, umysł i duszę. Ich wzorce będą także równoważyć i pobudzać system czakr w sposób wykraczający poza wasze obecne rozumienie.

Chcemy przez to powiedzieć, że ludzie regularnie słuchający doskonałych form muzyki, które mogą być określane jako krystaliczne wzory, będą w rzeczywistości pozostawać zdrowi i psychicznie sprawni dłużej niż ludzie, którzy tego nie robią. Takie muzyczne rytmy to kody kreacji, które ożywiają komórki ludzkiego ciała i upiększają reakcję poznawczą w ludzkim mózgu. Przecież, gdy ludzkie ciało sięs tarzeje, maleje pamięć wizualno-przestrzennym, pamięć krótkotrwała staje się mniej płynna, mniej funkcjonalna. Niektóre formy muzyki utrwalają funkcję poznawczą mózgu, zmniejszają uwarunkowania degeneracyjne,jakie mogłyby narastać za fizycznego życia.

Niezwykły klasyczny przykład udoskonalonego muzycznego wzorowania jest przedstawiony w 9. Symfonii Beethovena, nazywanej "Oda do radości". Nie tylko w harmonicznych przepływach nut muzycznych orkiestry, ale w połączeniu z ludzkim głosem, refrenem. W Odzie znajduje się pełne spektrum kodów stworzenia życia. Jeśli ktoś miałby widzieć muzykę w wymiarze fizycznym, to 9-ta symfonia Beethovena od początku do końca pokazywałaby wyświetlany skomplikowany pęd i pełną gamę kolorów oraz kształtów kodów uniwersalnego tworzenia, a ja dodam, że w wyższych wymiarach muzyka jest nie tylko słyszana ale można ja zobaczyć zarówno w formie kolorów jak i form geometrycznych.

Muzyka i czysty dźwięk równoważą ludzką trójcę ( ciało, umysłi ducha) oraz synergistycznie łączą i zestrajają 33-czakry powodując lepszą komunikację z czymś, co można nazwać innymi rzeczywistościami i szerszą świadomością.

Wstawka: Kiedy zapytano Edgara Cayce`go o cechy muzyki klasycznej, odpowiedział w następujący sposób (z Reading EC 5265-1): "Wiedz, że te (symfonie klasyczne) są królestwami twórczych energii".

Już bardziej zaawansowane starożytne społczeństwa znały muzykę i uważały ją za regenerującą oraz uzdrawiającą siłę geo-matematycznych wibracji.

Grecki matematyk i filozof, Pitagoras, wyraźnie głosił, że wszystko w Kosmosie składa się z geometrii, matematyki i dźwięku. Zapewniam, że obejmuje to ludzką biologię oraz materię fizyczną i niefizyczną. Muzyka i dźwięk są trans-wymiarowe, wielowymiarowe. Dźwięk ma korelację zarówno dla światła jak i koloru.

Muzyka estetyczna, jak wiesz, jest w materii trzeciego wymiaru zewnętrznym wyrazem znacznie bardziej złożonej esencji wibracyjnej, rezonansu częstotliwości złożonej formy dźwieków światła, która pochodzi od tego, co można nazwać źródłem Stwórcy. Jest to źródło energii, siły życiowej i w związku z powyższym, stanowi wspaniałą, ale w niewielkim stopniu wykorzystywaną terapię.

Większość ludzi wiąże muzykę z emocjami, jaką przywodzi, a muzyka ma wyjątkową zdolność wibracji wywołujących i stymulujących reakcje emocjonalne. Jest źródłem życia, dźwiękiem mogącm tworzyć życie ... pewne wzorce muzyczne rzeczywiście przyciągają i wpływają na wtórne powiększenie lub przyciągną do ciebie esencję Akaszy lub jednostki świadomości. Więc zrozum, że dźwięk niesie pewne częstotliwości, a rezonans wibracji wpływa na każdą komórkę ludzkiego ciała. W związku z tym dźwięk odbierasz nie tylko uszami, wchłaniasz go każdą komórką, narządem i składnikiem ciała fizycznego (i niefizycznego lub aurycznego).

Zapomniane właściwości dźwięku

Starożytne, bardziej zaawansowane społeczeństwa zauważyły niezliczone korzyści i złożoność mocy tonów. Atlanci rozumieli właściwości dźwięku wytwarzanego przez specjalne kryształy, chociaż dzisiejsze środowiska akademickie jeszcze tego nie pojmują.

Naukowcy - kapłani i kapłanki Atla-Ra, byli dobrze poinformowani co do tego, jaka jest w istocie wewnętrzna zależność między dźwiękiem a epokami czasu liniowego. Dostrajając określone formy muzyki niektórych sfer niebieskich przez precyzyjnie dopasowane kryształy, można wejść w czas liniowy, można go wyizolować i przekroczyć bramy czasowe.

Edgar Cayce niewiele powiedział na temat działających portali atlantydzkich, chociaż były to rzeczywiście skomplikowane, różnorodne bramy, wykorzystujące kryształy, specjalne pryzmaty, światło i subtelne dźwięki, które nie tylko przekraczały wymiary, ale również przestrzeń i czas.

Najsubtelniejsze krystaliczne promienie dźwięku - skoncentrowanych spójnych fal dźwiękowych - mogą być używane zarówno do przyciągania jak i oddzielania pewnych elementów od innych, a także do izolowania jednych od drugich. W czasach atlantydzkich promienie były używane do przyciągania wilgoci, zarówno jako warstwy wodonośne, jak i deszczowe - do niektórych regionów rolniczych, które w przeciwnym razie byłyby zbyt suche, aby podtrzymywać wzrost roślin. Dźwięk został użyty w aplikacji antygrawitacyjnej do budowania piramid, a w istocie podczas budowy piramid egipskich również korzystano z technologii z Atlantydy. Promienie dźwięku mogą być uzywane do otwierania szlaków w obrębie wymiarów, zarówno w skali mikro jak i makro, i mogą być stosowane do zmiany atomowej i molekularnej struktury materii.

Do identyfikacji pierwiastków, gazów, minerałów i wody Atlanci stosowali sonary, potrafili także wykorzystać dźwięki do przekształcania, kondensacji, sortowania i ponownego lokalizowania cieczy, gazów i niektórych metali. Wykorzystano to, co obecne nauki określają jako "prawo oscylacji harmonicznej". Edgar Cayce rzeczywiście odniósł się do używania przez Atlantów zaawansowanej technologii krystalicznej, aby uczynić przedmioty i metale niewidzialnymi. Udawało im się to dzięki technologii fal akustycznych składających się z połączenia dźwięku ze światłem ... - ten proces był częścią niewłąściwie wykorzystanej technologii, co doprowadziło do dwóch z trzech katastrof i powstania niszczących fal tsunami prowadzących do bolesnego upadku Atlantydy. (Jednak trzeba paimętać, jest to tylko technologia, a jeśli jest mądrze zastosowana, przyniesie ogromne korzyści).

Dźwięk rzeczywiście ma dość zróżnicowaną hierarchię, rozległe, złożone spektrum daleko poza to, co uważasz za skalę muzyczną. Niektóre dźwięki łączą elementy ze sobą, niektóre fale akustyczne mogą być wykorzystane do działania jako promienie trakcyjne.

Piramidy w Egipcie, niektóre z Piramidy z Ameryki Środkowej i Południowej, a także nieodkryte piramidy w dzisiejszej Turcji nadal są dowodem na uzywanie niesłyszalnych technologii fal dźwiękowych, które pojawiłyby się (jeśli były widoczne) jako etapy, szczególnie w formie tarasów piramid. Dźwięki są w dolnych partiach ciężkie, a w miarę przesuwania się w górę piramidy zwiększają swoje częstotliwości i stają się wyższe lub lżejsze. Wibracje dźwięków odegrały kluczową rolę w budowie piramid, stworzyły też ich aspekt międzywymiarowy i wielowymiarowy oraz ich przeznaczenie.

Skomplikowane fale promieniowania z kryształów, emitowane przez kombinacje dźwięków, były zarządzane i wykorzystywane w taki sposób, że w centrum koncentracji dźwieku i wokół obrzeża powstawał efekt antygrawitacyjny, dzięki któremu podnoszono i umieszczano na miejscu granitowo-krystaliczne kamienie i krystaliczny wapień używane do budowy. W tych aplikcjach postępowano tak, że aby kamienie mogły poruszać się w pionie (góra - dół) wykorzystywano konkretne oktawy lub struktury promieni dźwiękowych, a innaczej zmodyfikowane promiennie były stosowane do wiązania i sklejania tych kamiennych elementów bloków. (dlatego struktury starożytnego świata megalitycznego nie wymagały stosowania zaprawy murarskiej czy cementu). Każde narzędzie fali dźwiękowej miało jasne zastosowanie, było zrozumiałym narzędziem technicznym, apoza tym poszerzało świadomość.

Punkty interfejsu:

Na płaszczyźnie ziemskiej są pewne różniące się między sobą punkty mające olbrzymie pola wibracji, w których rzeczywistość jest ze sobą połączona, a siła życiowa jest wyjątkowo skoncentrowana. Atlanci znali te punkty interfejsu, podobnie jak sojusz syriańsko-plejadiańsko-arkturiański, który strzegł waszej planety. Nawiązywaliśmy do tego w innych przekazach z kryształowego wiru w Arkansas. Chodzi o obszary znane jako Minas Gerais Brazylia, Kyształowy Vortex w stanie Arkansas, południowo-zachodnie części USA, Hiszpanii, Tybetu i niektóre inne obszary.

Są to regiony, w których określone formy dźwięku i światła pozwalają na szybsze przejawy myśli w rzeczywistość, i wktórych istnieją bramy do innych rzeczywistości. W kryształowym wirze Arkansas istnieja fale nazywane falami stojącymi, które tworzą niezliczone anomalie w polu grawitacji planetarnej przez siły akustyki kryształowej, piezoelektrycznej i piezoluminescencyjnej. Wasze nauki głównego nurtu są jeszcze wiele lat do tyłu od ponownego odkrycia tych licznych fascynujących aspektów krystalicznej akustyki. Krystaliczny dźwięk świetlny jest kluczem umożliwiającym otwarcie wielu portali, bram czasowych i gwiezdnych wrót na tej planecie.

Dźwięk odgrywa kluczową rolę w niektórych planetarnych punktach mocy. Gdy kombinacje kryształowo-dźwiękowo-świetlne występują w takich kompleksowych częstotliwościach energetycznych, jak te w Arkansas, Brazylii i innych tego typu miejscach, ludzie mogą tam doświadczać zarówno bio-regeneracji, jak i twórczej manifestacji myśli. W istocie Atlanci wiedzieli o tym i odpowiednio wykorzystali te obszary! Te energetyczne amalgamaty były wykorzystywane nie tylko dla technologii, ale także dla pobudzenia umysłowego i rewitalizacji zdrowia, jak również dla odmłodzenia ciała fizycznego. Omówimy to bardziej szczegółowo w części drugiej tego przekazu.

Naturalne uzdrawianie za pomocą dźwięku

Zwróćcie uwagę, że wasze obecne społeczeństwo do leczenia medycznego zaburzeń fizycznych i umysłowych wykorzystuje chemikalia. Zapewniam, że bardziej zaawansowane cywilizacje z faz dwoistości Atlantydy, Ramy i MU do takiego uzdrawiania wykorzystały dźwięk. Naturalne dźwięki, a większość z was to dostrzega, sprawiają dobre samopoczucie. Słuchając, czujesz się bardziej spokojny, pogodny, bardziej zrelaksowany, jakbyś był nad brzegiem morza i wsłuchiwał się w rytm fal, a kiedy pada deszcz, lepiej i spokojniej śpisz.

Uzdrowienie za pomocą natury - naturalnych dźwięków - następuje, gdy znajdziesz czas, aby przejść przez las, posłuchasz szumu drzew czy chóru ptaków śpiewających, uspokajającego kumkania żab i lub cykania świerszczy. Naprawdę, ludzkość nie potrzebuje narkotyków, aby osiągnąć równowagę. W okolicach, gdzie słychać te dźwięki, umysł odzyskuje wolność i naturalnie pozwala sobie na głęboką duchową terapię. Podczas takiego procesu świadomy umysł nie będzie przekierowywał myśli na lęki, ale spowoduje wyzwolenie zindywidualizowanego przepływu odpowiednich myśli i obrazów, które zapewnią usunięcie dolegliwości oraz indywidualną terapię dla każdego przypadku - dla uzdrowienia każdego człowieka

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z was żyjących w obecnej kulturze i czasach, spacery po naturalnych lasach i łąkach są trudne do dopasowania do codziennej aktywności. A jeśli to odnosi się do ciebie, muzyka taka jak "Oda do radości", może dać ci wiele korzyści, a także zalety innego rodzaju, które są ukryte w tej niezwykłej kompozycji symfonicznej.

Chcę przez to powiedzieć, że kiedy czujesz się niespokojny lub przygnębiony, muzyka klasyczna i dźwięki przyrody o wiele bardziej ci się przysłużą niż jakakolwiek sztuczna chemia. Jeśli chodzi o poczucie osamotnienia, te dźwięki pozwolą ci odnaleźć źródło negatywnych uczuć i przekonań, które doprowadziły do utraty równowagi, lęku lub depresji. Wasze obecne medyczne i psychologiczne podejście do tego problemu często ignoruje analizę źródła problemów. Te metody lecznicze oferują tymczasowe rozwiązanie, a skutkiem łykania chemikaliów jest zaniżenie wibracji zamiast mentalnej pracy nad tematem i jego rozwiązania.

Dźwięki tej wyjatkowej muzyki i natury są skuteczniejsze i pozwalają osobie na poprawienie stanu umysłowego, wtedy ona może zastanowić się nad tymi problemami, przeanalizować je i podjąć osobiste kroki w celu ich rozwiązania ... i tym samym osiągnąć trwalszy efekt. Niestety, większość ludzi żyjących w teraźniejszości zaprogramowała się i żyje w przekonaniu, że terapia lekami aptecznymi, które są środkami chemicznymi, daje skutek tymczasowy, blokując naturalne metody rozwiązań dostępne poprzez umysł i akustykę dźwięku i natury.

Zachęcam do odnalezienia uzdrowienia dostępnego w dźwięku!

Utrzymanie dźwięku i nadziei!

Drogi człowieku, terapia dźwiękowa jest dobroczynna, potężna i wyjątkowo skuteczna, ponieważ wpływa na pole auryczne i to, co może być określane jako Mer-Ka-Na, krystaliczne ciało świetliste. Mistrzowie, zrozumienie sposobów pielęgnowania aury jest równoznaczne ze scaleniem i wtapianiem się w wyższe wymiary planetarne, w których panuje wielowymiarowa świadomość, dostępna na nowej Ziemi już teraz - w roku 2017 i później.

Moi drodzy, w tych nowych czasach, u zarania krystalicznego wieku, trzeba być ostrożnym i z nadzieją iść naprzód. Gdy bowiem nastanie rok 2038, piąta rasa rdzenna posiadająca krystaliczną biologię zacznie przekształcać ludzkość. Dlatego trzeba uzyskac dostęp do pola MerKaNa, a tym samym, podczas tych przemian wymagany jest zdyscyplinowany wysiłek.

Trzeba zrozumieć, co to jest pole krystaliczne i system 33-ch czakr. Kryształowe dźwięki sprzyjają tej transformacyjnej przemianie i stanowią część rozwoju. Czyste dźwięki przynoszą korzyści zarówno ciałom emocjonalnym jak i ciałom fizycznym. Zaburzenia równowagi biologicznej i emocjonalnej są źródłem wielu chorób fizycznych, a kiedy nauczysz się naturalnie leczyć ciało emocjonalne, nie tylko pozbędziesz się objawów biofizycznych, ale dźwięki będą wspomagać biologiczną przemianę twojego ciała do formy krystaliczno-krzemowej.

Zakończenie

Przed wami wspaniałe czasy,dlatego nie traćcie nadziei, bo mimo iż może się wydawać, że obecny okres oczyszczania wnosi mnóstwo chaosu, naprawdę nadchodzi Złoty Wiek i jest o wiele bliżej niż możecie przypuszczać.

Mistrzowie, w drugiej części tego przekazu będziemy mówić bardziej szczegółowo o akustyce płaszczyzny Ziemi, ponieważ wiąże się to z przyszłością ludzkości i nadchodzącego Złotego Wieku.

Jestem Metatron z Tyberonnem Krystalicznej Służby. Zawsze jesteśmy z wami!

I tak jest ... I to jest tak ....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz