wtorek, 27 czerwca 2017

LM-06-2017 RELACJE MIĘDZYLUDZKIE I ŚWIĘTA UNIA przesłanie archanioła Michała przekazane przez świętą skrybę Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie, ogromny wpływ na to, jak postrzegacie siebie, mają subtelne częstotliwości nowej epoki. Kiedy nauczycie się odnajdywać swoją moc, wyznaczać granice i odzyskacie poczucie własnej wartości, będzie to miało również silny wpływ na wasze relacje z innymi, zwłaszcza na związki uczuciowe.

Nie załatwiliście wielu spraw z przeszłości, przez co ciała emocjonalne i systemy czakr, zwłaszcza od pierwszej do czwartej, stały się niezrównoważone, podatne na zranienia. Tkwią w nich nierozwiązane problemy - w formie poczucia winy, lęku, gniewu, odrzucenia i bycia niekochanym. Wszystkie te myślokształty mają swoistą częstotliwość wibracji, a wy emitujecie je w świat. Rozpoznaj te energie, zobacz, jak z ciebie wypromieniowują – przed tobą oraz wokół ciebie - tworząc symbol nieskończoności, i jak odbierają je ci, którzy rezonują na tym samym poziomie, przez co w ten czy inny sposób są przyciągani do twego życia. Nieświadomie wabisz tych, którzy także nastawieni są na zaspokajanie potrzeb. Miałeś nadzieję, że ich obecność wszystko naprawi i spowoduje, że będziesz szczęśliwy, ale w rzeczywistości tego typu relacje tworzą jeszcze więcej tarć, wywołują wrażenie niedosytu i niegodności. W przeszłości większość związków opierała się na fizycznej atrakcyjności, która zazwyczaj dość szybko blednie, jeśli brakuje głębszego przyciągania.

Istniały również inne niepożądane przejawy wzajemnych relacji, takie jak: uzależnienie, pragnienie bezpieczeństwa czy próby potwierdzenia własnej wartości na zewnątrz siebie. Gdy w twoje życie wchodzi ktoś, kto znajduje się w takiej niekorzystnej sytuacji czy ma szkodliwe pragnienia, wówczas nierozwiązane kwestie i problemy jeszcze się nasilają. To niezmiennie powoduje konflikty, co niekoniecznie jest złe, jeśli umiesz je rozpoznać, przyznać się do nich i zgodzisz się na wspólny wysiłek, aby poprawić waszą relację.

Teraz nacisk kładziony jest na powrót do siebie, branie odpowiedzialności za własne czyny i budowanie poczucia własnej wartości, szacunek do siebie - za pośrednictwem słonecznego centrum serca we współpracy z duchową Jaźnią i wyższą Jaźnią. W przyszłości podstawą wszelkich relacji będą: prawda i uczciwość. Najpierw musisz dokonać oceny własnych postaw, przekonań, nawyków i słabości oraz je zaakceptować, starając się być najlepszą osobą, jaką możesz być. Nauczysz się, że podstawą trwałych więzi z innymi jest kochanie siebie, dzięki czemu staniesz się bardziej kochająca/y i kochana/y. Ostatecznie zdasz sobie sprawę, że jesteś uosobieniem miłości i nie potrzebujesz nikogo, kto mógłby tę prawdę potwierdzić, ponieważ głęboko wewnątrz już to wiesz. Pamiętaj, że w twoim świętym Sercu ukrywa się boska iskra, a w niej jest bezwarunkowa miłość i dostęp do niekończącego się źródła Miłości / Światła, osiągalny przez świetliste połączenie ze Źródłem. To jest twoje boskie dziedzictwo. Dlaczego go nie żądasz?

Aby każda z zaangażowanych w relację stron mogła wyciągnąć z niej korzystne wnioski oraz aby doprowadzić do ustalenia różnic, tak aby sprawiedliwości stało się zadość, potrzeba silnego wzajemnego zaangażowania - bez poczucia winy, bez osądzania czy oskarżeń sugerowanych przez ego. W rozwijającym się związku nacisk nie będzie kładziony na to, kto jest dobry, a kto zły, ale na kompromis i pragnienie spełnienia potrzeb każdej ze stron w najbardziej sprawiedliwy sposób.

Żadna dziedzina twojego życia nie może pozostać w stagnacji, zwłaszcza jeśli podążasz duchową Ścieżką i doświadczasz duchowej ewolucji. Nie zawsze jest możliwe, aby osoby będące w związku rozwijały się tak samo. Jednak, jeśli zawarłaś / zawarłeś świętą unię ze sobą, możesz bez poczucia zagrożenia pełnić rolę wspierającą i pozwolić, aby inni, którzy żyją blisko ciebie, rozwijali się we własnym tempie. Taki święty związek przywróci równowagę oraz harmonię w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym, a także duchowym, pomoże ci również odzyskać przymioty twojej męskiej i żeńskiej natury. Stopniowo zmieniają się ściśle określone role męskie i żeńskie, dlatego mieszanie ról związanych z płcią staje się normą. Powiem to jeszcze raz: na Ziemię i ludzkość spływa potężny blask Bogini. Status kobiet ulega szybkim zmianom, a gdy mężczyźni i kobiety zażądają swojej wewnętrznej męskiej / żeńskiej natury, męska / kobieca równość będzie regułą. Walka płci była spowodowana tym, że ludzkość przez wieki walczyła, aby zjednoczyć w sobie Boginię i Boga. Kobiety uczą się odzyskiwać swoją moc, jednak muszą korzystać z tego daru z miłością i współczuciem. Istoty w męskich ciałach muszą nauczyć się bezwarunkowej miłości Bogini oraz odkryć w sobie świetlisty ogień współczucia i łagodności. Uczą się, że istnieją siły kreatywności, intuicji oraz chęci pozwolenia sobie na to, aby ich serca były łagodne i otwarte.

W miarę jak zmierzasz do duchowej dojrzałości, zmienia się wiele aspektów twojego życia. Pojawia się silne pragnienie wspierania innych, a także silna tęsknota, by wzrastać, nawet jeśli czasami ścieżki życia prowadzą w nieoczekiwanych kierunkach. Odkrywasz prawdę, że wszyscy jesteście ze sobą związani na poziomie dusz i nigdy nie możecie być rozdzieleni.

Prawdziwy związek seksualny jest i może być niepowtarzalnym doświadczeniem duchowym, a nie tylko łączeniem się dwóch ciał. Boska seksualność wymaga otwarcia serca, połączenia aspektów mentalnych, emocjonalnych i fizycznych, a to prowadzi do głębokiego i trwałego doświadczenia. Ten rodzaj związku może skutkować prawdziwym poczuciem jedności, pod warunkiem, że z drugą osobą jesteś w harmonii na głębokim duchowym poziomie.

Jeśli pragniesz przyjmować i dawać bezwarunkową miłość, musisz usunąć eteryczne bariery lub filtry, które umieściłaś / umieściłeś wokół serca oraz emocji. Musisz stawić czoła obawom przed utratą tych, których kochasz, a także rozczarowaniom i zdradom z przeszłości, często przejawiającym się jako lęk przed intymnością lub braniem na siebie zobowiązań. Kiedy nauczysz się ufać sobie, będziesz rozwijać zaufanie do innych, a oni będą ci wierzyć i ufać, ponieważ zaufanie rodzi zaufanie.

Nie jest właściwe porzucanie własnych marzeń i pragnień, aby zadowolić kogoś innego. Musi istnieć wspólny cel, w którym każdy zaangażowany uczestniczy w uzgodniony sposób – dzieląc się ciężarami i nagrodami.

Każdy z was należy do ogromnej, złożonej rodziny Dusz, i na przestrzeni wieków na pewno graliście wobec siebie wiele różnych ról. Ludzie, z którymi masz od czynienia w tym życiu lub którzy się w nim pojawiają, są tu po to, abyście mogli przyswoić pewne życiowe lekcje, i są częścią większego kosmicznego dramatu. Kiedy kogoś osądzasz, musisz mieć świadomość, że w rzeczywistości oceniasz siebie. Podczas podróży po tym Wszechświecie przyszło ci grać wszystkie role: kochanków, przyjaciół, matki, ojca, brata, siostry, syna i córki. Łączysz wszystkie cechy odgrywanych postaci: siłę i mądrość ojca, łagodność i troskliwość matki, pasję, zaangażowanie i przyjaźń kochanka, trwałą lojalność przyjaciela, a także zdolność do radosnych interakcji pomiędzy siostrą i bratem, rodzicem i dzieckiem.

Nadszedł czas łączenia, przebywania razem - początek powrotu do JEDNOŚCI. Nie możesz już ukrywać się za płaszczem strachu lub izolacji, mój drogi, moja kochana. Nadszedł czas na przemyślaną współpracę, najpierw ze sobą, ze swoją boską Jaźnią, a następnie z tymi, którzy są z tobą, z którymi doświadczasz tańca nowego życia.Musisz w swoim wnętrzu świadomie i wyraźnie zgodzić się na to, czego pragniesz i oczekujesz od tych, którzy są wokół ciebie, następnie musisz otworzyć się na omawianie swoich pragnień i oczekiwań ze wszystkimi ludźmi, z którymi masz do czynienia. W przyszłości, gdy relacje się rozwiną, poziomy zrozumienia i zaangażowania ulegną pogłębieniu, bo wszyscy będą chętnie rozmawiać z Duchem jako przewodnikiem, z poziomu serca zamiast ego. Z pewnością wiecie, że w ciągu ostatnich lat wielu z was otrzymało ode mnie osobiste „galaktyczne odczyty”. To była dla mnie ogromna przyjemność, a muszę stwierdzić, że również dla mojej ukochanej posłanniczki było to błogosławieństwem, tak jak i przekazywanie wam tych zbiorczych wiadomości – wszystko to pochłonęło dużo czasu oraz energii. W okresie wielkich zmian i wielkich możliwości otworzyliśmy przed wami galaktyczną czytelnię, abyście mogli zrozumieć, jak bardzo jesteście wyjątkowi i jakie cudowne prezenty na was czekają.

Ukochani: wspaniale jest obserwować, jak sobie przypominacie oraz wykorzystujecie wszystkie dary i mądrość przechowywaną w strukturach umysłów. Macie ogromną wiedzę, możecie czerpać nie tylko z waszych pobytów w wyższych sferach, ale także z ziemskich doświadczeń. Nadszedł czas, aby sobie przypomnieć, że Ziemia nie jest waszym Domem. Przemierzaliście ten Wszechświat i zawsze chętnie - jako ochotnicy - szliście do przodu po nowe przydziały, bez względu na trudności. Wasze ziemskie lekcje cechowała fantastyczna różnorodność współtwórczych działań, i powoli, lecz skutecznie dążyliście ku prawdziwej tożsamości istot Światła. Nadszedł czas, aby zrozumieć, że jesteście czymś więcej niż tylko tożsamościami, które wybraliście na okres wcielenia. Wy, wraz z tymi, którzy was lubią, macie możliwość zintegrowania wielu aspektów samych siebie, dzięki czemu zaczniecie dostrzegać, jacy jesteście mądrzy i potężni. Wszystkie wasze próby, testy i pozorne porażki uczyniły z was emanujące duchowym pięknem ludzkie istoty, którymi dziś jesteście. Kiedy nauczacie, czynicie to, korzystając z doświadczenia, ukazując sposoby pokonywania licznych przeszkód i przekonując, że inni mogą – jak wy – zapanować nad wszelkimi przeciwnościami.

Teraz, kiedy twoja dusza osiągnęła najdalszy punkt swojej podróży do separacji, jest gotowa ponownie rozpocząć podróż ku zjednoczeniu. Dusza stopniowo napełnia się boskim niezadowoleniem, które powoli wnika w umysł świadomy i emocje, przez co zaczynasz kierować się ku wnętrzu, aby obłaskawić ego i złączyć się z duszą, Nadduszą i licznymi aspektami wyższej Jaźni. Teraz masz możliwość, aby zjednoczyć się z wieloma aspektami duchowej rodziny, z wyższą Jaźnią i wieloma Nadduszami, a ostatecznie z boskim atomem nasiennym (Obecnością JAM JEST). Najwyższy Stwórca przesyła teraz swoje promieniowanie przez Wielkie Centralne Słońce. Ta energia jest filtrowana ku Ziemi w wielkich wybuchach Żywego Płomienia przez Słońce waszego Układu Słonecznego. Twoim największym pragnieniem tego życia była integracja wielu aspektów boskości, jednak aby móc się wypełnić Światłem, musisz się uzdrowić i zharmonizować. Gdy tego dokonasz, nie będziesz doświadczać dyskomfortu wyzwań lub karmicznych interakcji związanych z życiem w środowisku trzeciego / czwartego wymiaru, bo to jest stara Droga. Gdy pozwolisz, twoja boska Jaźń prześwietli cię i poprowadzi, a wtedy dotrze do ciebie jeszcze więcej natchnionych myśli. Istnieje wiele sposobów na to, aby objawił się przez ciebie Duch, po prostu pozwól, żeby to się stało w naturalny sposób, umiłowany. Co daje ci radość i satysfakcję? Jak pragniesz służyć? Jest wiele sposobów i masz wiele talentów (więcej niż ci się wydaje), ale wybór należy do ciebie. Pamiętaj, że kiedy ofiarowujesz innym dary, które zostały ci dane, powinno ci to dawać radość i sprawiać, że twoje serce zaczyna śpiewać. Twoją nagrodą będzie światło w ich oczach i radość, którą wyrażą, ponieważ oni również pozwolą sobie na integrację Ducha oraz stwarzanie cudów w swoim życiu.

Nadszedł czas, aby puścić w niepamięć bolesną przeszłość. Już pora ubiegać się o mistrzostwo, o stwarzanie własnej wersji raju, a potem uczyć innych robić to samo. Pomóż tym, którzy przychodzą do ciebie, szukając sposobów na uzdrowienie swych ran emocjonalnych i ciał fizycznych, a wtedy będą gotowi słuchać podszeptów Ducha. Wszyscy uczestniczymy w wielkich zmianach, które były przepowiadane wiele tysięcy lat temu. Masz w sobie subtelne wibracje przyszłości i możesz zrobić z nimi, co zechcesz. Czerp Miłość / Światło stwórcze z boskiej Jaźni, użyj tego tyle, ile potrzebujesz, aby doprowadzić się do harmonii i doskonałego zdrowia, a następnie pozwól łagodnemu sercu emanować pięknym blaskiem miłującej energii do innych.
Skup się na tym, co jest prawe w twoim świecie, szukaj najlepszych cech w tych, którzy cię otaczają i tego, co będzie cię wzmacniać oraz pomoże współtworzyć. Jedną myślą możesz zmienić świat, który cię otacza.
Masz wspaniałych anielskich przewodników, którzy czekają tylko na to, aby ci pomóc. Zawołaj ich, a razem możecie czynić cuda, i dzielić się nimi z innymi. Pozwól nam pomóc sobie w wypełnianiu misji i zasilić się naszą miłością .

JAM JEST archanioł Michał


Przekazane przez Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz