wtorek, 24 stycznia 2017

2017 – ALERT ASTROLOGICZNY – URAN W RETROGRADACJI – Metatron via Tyberonn

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron anioł Światła i podczas tej sesji łączę się z Tyberonnem ze Służby Krystalicznej. Pozdrawiamy was z bezwarunkową miłością dokładnie w chwili, w której czytacie te słowa.

Dzisiaj porozmawiamy o trendach i możliwościach, jakie pojawią się w roku 2017 – w piątym roku Nowej Ziemi. Jednak chcemy podkreślić, że teraz bardziej niż kiedykolwiek przydałoby się wasze współtworzenie. Następuje przepływ prawdopodobieństw, które pozostają „ruchomym celem”... według waszych sposobów kategoryzowania - nie są zatwierdzone.

W 2017 dalej będzie następowało mieszanie w tyglu strukturyzacji i nierozwiązanych energii – w powiązaniu z astrologicznymi wpływami i holograficznymi wstawkami. To jest konieczny warunek mający na celu dostosowanie do nowej Złotej Ery, która rozpocznie się wraz z rokiem 2038.

Mistrzowie, powiemy to jeszcze raz, i weźcie to pod rozwagę: znajdujecie się w dłuższej fazie astrologicznego tygla, a to odsłoni szereg nieuporządkowanych energii, niedokończonych projektów i celów, z którymi ludzkość – indywidualnie i zbiorowo – ma się zmierzyć. Znajdujecie się w historycznej fazie intensywnego oczyszczania, które jest dodatkowo wzmacniane przez dużą zmianę częstotliwości. Rozprawienie się ze wszystkimi nieharmonijnymi energiami, włącznie z konfliktami, nierównościami i innymi problemami, wymaga oczywiście dużego wysiłku.

I chociaż przyszłość jest płynna, możemy powiedzieć, że istnieją pewne zdarzenia, do których zaistnienia się przyczyniliście, które wciąż pozostają w ramach czasoprzestrzeni 3D. I wznoszenie ludzkości jest jednym z nich, zachodzi na głębszej płaszczyźnie wewnętrznej. Ci spośród was, którzy szukają, wiedzą o tym, jednak powinniście zrozumieć i zaakceptować to również zewnętrznie. Struktury przekonań, na których opierają się ludzie zbiorowo (i indywidualnie), programują wasze istnienie, o czym wewnętrznie wiecie, jednak zaprzeczacie temu na zewnątrz.

Energie planetarne od 2017 do 2020 roku będą was dogłębnie przenikać swoimi wibracjami i na tym poziomie intensywności skala częstotliwości będzie wywoływana celowo wraz z każdym zaćmieniem Słońca, przesileniem i równonocą. Ale to da wam możliwość kolejnej kalibracji, wzniesienia oraz ponownego naładowania. Te okresy mają istotne znaczenie dla kodowania, a my was prosimy, abyście wykorzystali możliwości dane przez czas na restart i przyjęcie nowych energii, które wymienimy, jednak pamiętajcie, aby nie przeciążać swoich pól energetycznych, ponieważ to może doprowadzić do upadku w apatię lub rozczarowania. To są potężne czasy, a wy – opiekunowie Ziemi, osoby pracujące na sieci i rozsiewające Światło - wy dzielnie i odważnie zakotwiczacie przesunięcia i radzicie sobie z jakże burzliwymi przepływami nowej Ziemi.

Znajdujecie się w strumieniu rzadko występującej fuzji energii, ale mimo ich wyczerpującego natężenia posiadacie kody wyższych częstotliwości. Kody, które umożliwią powrót Światła. I choć towarzyszące temu czyszczenie jest w tym chaosie pozornie bez cenzury, nie jest nieodpowiednie czy przypadkowe, powoduje bowiem konieczne uwolnienie negatywizmów i napływ nasion nasączonych światłem.

Energetyczne punkty 2017

Zaćmienia:

10 luty – zaćmienie Księżyca
26 luty – zaćmienie Słońca
7 sierpień zaćmienie Księżyca (pełne)
21 sierpień zaćmienie Słońca

Równonoce / przesilenia:

20 marzec 2017 – 10.28 GMT i 22 września 2017 20.02 GMT – równonoce
21 czerwiec 2017 04.24 GMT, 21 grudzień 2017 16.28 GMT – przesilenia
W sierpniu 2017 dojdzie do duetu potężnych zaćmień, który będzie niewątpliwie okresem energetycznie najmocniejszym. Od 28 lipca do 23 sierpnia będzie miało miejsce zaćmienie Księżyca i całkowite zaćmienie Słońca. 8 sierpnia, kiedy to rokrocznie mamy otwartą Bramę we Lwie, będziemy mieli niezwykle owocny czas na wewnętrzną energetyczną eksplorację.

Potężne zaćmienia w 2017 roku

W roku 2017 będzie miało miejsce wiele astrologicznych / astronomicznych szczytów energetycznych, jednak żaden nie będzie tak znaczący jak ten w czasie sierpniowych zaćmień. Dlatego właśnie na tym okresie się skupimy. Co ciekawe, sierpniowe zaćmienie Księżyca da niepowtarzalną okazję do dokonania wewnętrznego przeglądu i ponownej kalibracji, ponieważ pełnia będzie sąsiadowała z sierpniowym portalem 8-8. To będzie korzystny czas dla podróży i dokonywania wewnętrznych obserwacji. W tym czasie Ziemia będzie tellurycznie na szczycie, bramy czasu – otwarte, a psychiczne krajobrazy snu – upiększone, co ułatwi doznawanie wizji. Całkowite zaćmienie Słońca 21 sierpnia będzie najlepiej widzialne ze wszystkich, jakie miały miejsce w ostatnich dziesiątkach lat, przede wszystkim w Ameryce Północnej. Jednak od 14 do 20 sierpnia Księżyca będzie ubywało – to będzie czas emocjonalnych skrajności i zakłóceń w komunikacji, ponieważ Merkury będzie w ruchu wstecznym (retrogradacja). To może być faza, podczas której trudno będzie uzyskać stabilność.

Zaćmienia są otworami, przez które płyną połączone: światło, częstotliwości planetarne, ziemska grawitacja i zbiorowe myślenie. Zaćmienia oferują unikalną gamę nadruku boskiej myśli jak również wyższych wibracji zbiorowych myśli ludzkich. Zaćmienia Księżyca mogą mieć miejsce tylko tylko podczas pełni, a zaćmienia Słońca tylko podczas nowiu. Razem zapewniają sobie wzajemnie dodatkową moc. Zaćmienia są często traktowane przez ludzi jako wyjątkowe zjawiska, ale my mówimy, że kiedy zaćmienie Księżyca i całkowite zaćmienie Słońca występują w bezpośredniej kolejności liniowej z innymi potężnymi trasowaniami, jak te mające nadejść w sierpniu 2017, pojawi się silnie wzmocnione pole ze zwiększoną dozą koncentracji energii.

W sierpniu 2107 będzie miała miejsce wyjątkowo symbiotyczna współzależność pomiędzy wzorcami wibracji Księżyca i Słońca, które będą miały synergiczny wydźwięk, oba będą wzmocnione wykładniczo. W tej współpracy każda forma zaćmienia Słońca będzie zdublowana - cząstkowo, rocznie lub całkowicie - z efektem ekstra, ze wszystkimi skutkami całkowitego zaćmienia Księżyca i vice versa.

Zaćmienia były uznawane przez postępowe społeczności za bardzo ważne zdarzenia, w trakcie których struktury wymiarów rzeczywistości przenikały poziom Ziemi. Atlanci nazywali je punktami nieskończoności, ponieważ wtedy na krótko czas zatrzymywał się i robił przerwę nieskończoności w fazie liniowej ciemności. (Słowo eclipse wywodzi się z języka atlantydzkiego, zostało przejęte przez starożytnych Greków i oznacza: ukryć coś lub przestać istnieć.) Zaćmienia wyraźnie zmieniają długości fal światła i mają wpływ na grawitację. Podczas zaćmień występują grawitacyjne anomalie i efekty torsyjne. Współczesna nauka nazywa je efektem alias i efektem saxi.

Zaćmienia wypromieniowują piorunujące fale zakodowanych spójnych energii, które przenikają planetę i ludzi. Otwierają szyszynki i wywołują specyficzne reakcje - zarówno w komórkach ludzkich ciał jak i w strukturach energetycznych ciał eterycznych. Dlatego można powiedzieć, że podczas fazy zaćmień czas jaki znacie, ulega zmianie. Otwierają się też wtedy nadzwyczajne wymiarowe drzwi świadomości. Stany snu są w tych rzadkich fazach bardziej wyraziste, a i w stanie czuwania pojawiają się różnorakie odmienne stany świadomości. Puls myślenia, siła życiowa, są subtelnie lecz w znaczący sposób poszerzone. Na krótko zmienia się czasoprzestrzeń. Wyższe stany wiecznego TERAZ są w tym czasie wzmacniane i faktycznie daje to upiększoną fazę wielowymiarowej klarowności.

Zapewne zdajecie sobie sprawę, że święte miejsca planetarnych węzłów energetycznych będących na poziomie Ziemi, które charakteryują się większą koncentracją jednostek siły życiowej, nazywane również diamentową esencją lub esencją Akaszy … są wtedy umacniane. Zaćmienia wypromieniowują przez pewien czas do określonej czasoprzestrzeni skondensowany strumień fali stwórczych cząstek siły życiowej. To bombardowanie energią może być wysiewane z wkładkami wzorców myślowych boskości i wyższymi intencjami ludzkości na poziomie świadomym oraz nieświadomym. Ta energia wpłynie na was wszystkich w różnym stopniu – a czy świadomie czy nie, to będzie zleżało od waszego stanu skupienia, wiedzy i ilorazu światła. Część tego, co zadzieje się wraz z fazami zaćmień, będzie spontanicznym i niezamierzonym uwolnieniem obecnych przeciążeń stanów emocjonalnych.

Całkowite zaćmienie Słońca mające miejsce w 2017 roku zajdzie podczas retrogradującego Merkurego, co wzmocni aspekty innych planet. Unikalne charakterystyczne tony uczuć będą przez ludzi osadzone w rezonującym polu wibracji. Emocjonalne napięcia czy ekstrema, które spowodują chwilowy koktajl energii na świecie, będą mogły łatwiej powrócić do znormalizowanego poziomu. Zaćmienia niosą energię, które mogą ustabilizować dysharmonie (zaburzenia równowagi) hormonalne, w taki sam sposób, jak elektromagnetyzm w określonym paśmie szerokości i wysokości może zapewnić równowagę dla ludzkich ciał i emocji.

Gospodarka w roku 2017

Wielu z waszych naukowców zajmujących się sprawami gospodarki oraz brokerów finansowych dostrzeże, że gospodarka wciąż będzie przypominać jazdę kolejką w wesołym miasteczku, będą przy tym odczuwali ogromny niepokój. Niektórzy już wcześniej przewidywali wielkie załamanie gospodarki. Kochani, system ekonomiczny musi się zmienić i się zmieni lecz totalne załamanie, które spowodowałoby światowy chaos, nikomu nie posłuży. Taki upadek nie nastąpi, nie będzie na to zezwolenia. W nowym systemie będą zachodziły zmiany, jednak potrwają one kilka dziesięcioleci. Proces będzie zachodził stopniowo.

Lecz ci, którzy mają skłonność do naśladowania obaw decydentów niech wiedzą, że wysokie częstotliwości nowego paradygmatu Nowej Ziemi w rzeczywistości odzwierciedlają to, na czym skupiają myśli, przez co szybciej i bardziej intensywnie one się przejawią. Dlatego jeśli ktoś koncentruje się na obawach o finanse (i wszelkiego rodzaju strachu), może przyciągnąć do swojego strumienia życia urzeczywistnienie tych obaw. Mistrzowie, przyciągacie to, czego się boicie.

Również kiedy na rynkach obserwuje się wzrosty i spadki, takie wahania nie będą ekstremalne. Władza należy do elit kontrolujących i manipulujących tymi rynkami, a one nie dopuszczą do globalnej zapaści finansowej. I nie chodzi tu o jakieś motywy altruistyczne, wręcz przeciwnie, chodzi o ich własne interesy. Dlatego upadek nie nastąpi. Przedstawiciele mediów finansowych i szerzący strach oraz ekonomiczni oponenci karmią się tym strachem – korzystając ze swoich subtelnych systemów nakłaniają was do kupowania „bezpiecznych” surowców naturalnych i metali szlachetnych.

Wnioski i podsumowanie

Wszystkie tony energii, które występowały w roku 2016, będą się powtarzały w roku bieżącym. W rzeczywistości te tony będą powielane do 2020 roku, ponieważ intensywność wymaganych czyszczeń tego, co trzeba usunąć, będzie oscylowała i eskalowała. To nie oznacza, że nie będzie faz wygody i klarowności, to oznacza raczej, że tło częstotliwości oscylacji wzrasta w miarę wzrastania ziemskiego rezonansu.

Jesteście zobowiązani do poszerzenia gamy możliwości związanych z kontrolą i przywracaniem równowagi, naprawdę macie narzędzia, aby to robić. Odpowiednie i mądre używanie kamieni szlachetnych do wzmacniania aury oraz stabilizowania czakr jest teraz ważniejsze niż w jakimkolwiek okresie wcześniej - na przestrzeni ostatnich tysiącleci. Ponieważ to są kryształowe dary świadomej żywej Ziemi, a Gaja jest naprawdę sprzymierzeńcem człowieka na Ścieżce wznoszenia i powrotu Światła w 2038 roku. Mistrzowie, sieć magnetyczna słabnie a nowa 144 częściowa sieć kryształowa zaczęła już działać z pełną mocą. Krystaliczna energia jest bardziej precyzyjnie koncentrycznie pozycjonowana niż dawna siatka magnetyczna. Potrzeba czasu, aby się dopasować, jednak wyraźnie da się zauważyć klarowniejszą częstotliwość, która umożliwia uzyskanie wyższego aspektu dostrojenia do krystalicznej częstotliwości i aktywacji systemu 33 czakr, które mogą w okresach tygla wykazywać czasową niestabilność.

W okresie trwania burzliwych aspektów można łatwo wpływać na nieświadomość, jednak w tej samej częstotliwości można świadomie współtworzyć skupiając myśli, szczególnie kiedy wspiera się to kryształowymi narzędziami, choćby wzmacniającymi myśli kryształami phi Vogla, które wspomagają materializację wzniosłych celów.

Teraz należy znać sposoby pielęgnacji aury i je praktykować. Optymalne systemy stabilizacji i przełączania są ważnymi warunkami, trampoliną do przezwyciężania przeszkód, które pojawią się w tym i następnych latach. A my was nie zawiedziemy, i podkreślam, że znajdujecie się w polu wykładniczo przyspieszających energii Nowej Ziemi, zaś siła waszych myśli tworzy owocny siew i przejawianie rzeczywistości w 3D.

To jest miecz prawdy, lecz ten miecz jest obosieczny. Prawo przyciągania jest bardziej płodne, następuje szybsza wymiana jonowych współczynników. Dla wtajemniczonych jest to wielkie błogosławieństwo, a dla nieświadomych być może – luka bezpieczeństwa. Ale nawet jeśli ktoś nie jest świadomy, może będzie zmuszony podjąć wyzwanie nieświadomie. Nie ma takiego miejsca, w którym można by było schować głowę w piasek. Taki zalew energii wspomaga przebudzenie i zwróci waszą uwagę w taki czy inny sposób. Będzie motywować wasze wznoszenie, a prawo przyczyny i skutku nauczane metodą „twardych ciosów” złagodnieje, jeśli po prostu pozwolicie się prowadzić zamiast dryfować.

Rok 2017 może być rokiem dużego wzrostu, radości i ekspansji dla tych, którzy w krystalicznej intencji posuwają się naprzód.

Jestem Metatron z Tyberonnem ze Służby Krystalicznej, i wspólnie dzielimy się z wami tymi prawdami.

I tak to jest.... I tak jest...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz