sobota, 24 grudnia 2016

PRZEZ ZIEMIĘ PRZETACZAJĄ SIĘ OGNISTE SIŁY TWORZENIA LM-12-2016 archanioł Michał przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie, pamiętacie wyrażenie: MEMBRANY ŚWIATŁA? To ważne, ponieważ to pojęcie wyraźnie zapisało się w waszych umysłach. Chodzi o membrany światła umieszczone wokół waszej pamięci, kiedy rozpoczynaliście podróż do iluzorycznych rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru. Te Świetlne membrany znajdują się przy wejściu do świętego Umysłu i świętego Serca, a jedna z nich otacza trzecie oko / wewnętrzne widzenie. Kiedy wyższa Jaźń decyduje, że nadszedł czas, aby otworzyć trzecie oko, wtedy zdaje ci się, jakby na czoło naciskał gwałtowny strumień świętej energii. Wtedy, za sprawą specjalnych częstotliwości, wewnątrz szyszynki otwiera się kryształ nasienny Światła, który uruchamia zdolność postrzegania pozazmysłowego / jasnowidzenia.

Większość z was słyszała o pasie ochronnym, cienkiej membranie z promieniowania świetlnego, która otacza planetę. To była swego rodzaju ograniczająca kwarantanna, która stopniowo rozpuszcza się w ziemskiej atmosferze, pozwalając kosmicznym informacjom przepływać przez otwarte bramy, tak że do wybranej grupy służebników Światła / kosmicznych posłańców może płynąć następna porcja kosmicznej mądrości. Każda z tych dzielnych Dusz na ten okres intensywnie przygotowywała się w wyższych sferach i przez wiele wcieleń. Tak intensywny okres szkolenia był potrzebny, abyście mogli wpoić sobie zaawansowane nauki dokładnie, w uporządkowany sposób i w odpowiednim czasie. Chodzi o kosmiczne prawo, które musicie przyswoić i którego musicie doświadczyć - każdego poziomu nowej prawdy - aby przejść do kolejnego, bardziej zaawansowanego poziomu. Jest to niepowtarzalna i specjalistyczna ścieżka inicjacji. Wniebowstąpieni mistrzowie kosmicznej Rady Światła nie nauczają otwarcie i publicznie. Działają za pośrednictwem swoich uczniów i wtajemniczonych, głównie poprzez przekazywanie natchnionych myślokształtów zawierających wyższe nauki mądrości. Nowicjusze pracują na poziomie mentalnym, również głównie za kulisami. Jednak najważniejszym zadaniem wybranej grupy jest aktywne nauczanie na całym świecie i inspirowanie innych, aby stali się służebnikami Światła.

Nastała epidemia Światła, za sprawą której każda osoba na Ziemi jest bombardowana przez subtelne częstotliwości Boskiego Światła, jednak każdy może wchłonąć i przyswoić tyle jego częstotliwości, ile zdoła zmieścić jego ciało fizyczne. Aby skorzystać z wyższej częstotliwości Boskiego Światła, musisz być w stanie je metabolizować.

Ci z was, którzy wytrwale kroczą Ścieżką dla was przygotowaną, szybko zbliżają się do końca tego etapu procesu oświecenia, w którym znajdowali się przez ostatnich dziesięć lat. Kiedy osiągniecie prawdziwe wewnętrzne mistrzostwo, wasze myśli i słowa staną się nieszkodliwe, gdyż krytycyzm i negatywizmy nie mogą przebywać w świetle miłości i prawdy. Jaźń duszy zawsze daje impuls do pełnienia służby, natomiast ego przede wszystkim wywołuje pragnienia.

Przemiana w tobie: od ulegania impulsom czy emocjonalnym podszeptom ego do inspirowania się myślami duszy i wyższej Jaźni – już się w większości dokonała. Twoja uwaga została skierowana na świadomość zbiorową i na to, jak służyć ludzkości. Ponadto masz za sobą przejście od: ja / moje / moja korzyść, do wyższej częstotliwości: my / nasz – do stanu zjednoczonej świadomości. W miarę przyswajania większej ilości czystego boskiego Światła, odbierane od przewodników, anielskich pomocników i wyższej Jaźni intuicyjne myśli stają się coraz silniejsze. Twoja osobista rzeczywistość poszerza się od skupienia ma małym świecie: ja / mój stan świadomości, do poszerzonej świadomości, która obejmuje planetę, układ słoneczny i świat poza nim. Już nie traktujesz bolesnych wydarzeń, których doświadczasz w życiu jako fatum lub pokuty, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że to są wyzwania i szanse umożliwiające dalszy wzrost.

Teraz szybko przenosisz się z pasma myślokształtów zbiorowej świadomości stworzonych przez ludzkość, które są kłębowiskiem niepohamowanej furiackiej energii. Wznoszenie jest procesem, w którym świadomie posuwasz się naprzód do coraz wyższych poziomów energii / pól wibracji twojej Nadduszy / wyższej Jaźni – wciąż naprzód, do coraz bardziej subtelnych pól boskiej energii wyższych wymiarów.

Twoja dusza jest świadoma nierównowagi powstałej w przeszłości, a także tej zaistniałej w obecnym życiu. Będzie czynić wszystko, aby te dysharmonie ci pokazać, dzięki czemu będziesz mogła / mógł je skorygować i uzyskać stabilne zestrojenie z kolejnym poziomem wyższej Jaźni. Taki jest główny cel duszy. Twoja dusza i wyższa Jaźń również dołożą wszelkich starań, aby zwiększyć częstotliwość twoich wibracji i zharmonizować zmieniające się energie ciał - mentalnego i emocjonalnego.

W miarę postępów na Ścieżce i dopasowywania się do wzorców światła o wyższych wibracjach będziesz doświadczać skutków nasilania częstotliwości kosmicznego świętego Ognia. Ogniste siły stwórcze będą na ciebie działać na trzy sposoby: ogień na skutek tarcia – ogień ciała, ogień słoneczny – ogień duszy, ogień elektromagnetyczny – ogień ducha.

Ostatecznie nauczysz się rozpoznawać źródła wzorców częstotliwości różnych istot Światła, z którymi pracujesz, rozpoznasz siły subtelne i poszczególne promienie. Musisz dążyć do pozostawania boskim obserwatorem i bezstronnym mistrzem.

Wiesz, kim jesteś, my nie mamy niczego do dodania. Prosimy: kiedy jesteś podnoszona/y na wyższe poziomy służebników świata, wytrwałe utrzymuj swoje centrum mocy w świętym Sercu. Kiedy przenosisz się coraz głębiej w sferę wniebowstąpionych mistrzów, wybrana przez ciebie ścieżka służby powinna stawać się łatwiejsza – prawie nie wymagająca wysiłku. Kiedy przyciągniesz do siebie jeszcze więcej boskiego Światła, twoje najważniejsze wyzwania i sprawdziany znajdą się poza tobą. Wojujący wewnętrzni wichrzyciele, których masz w sobie, będą powoli uwalniani, ponieważ nad wszystko przedkładasz transformujące wibracje miłości. Moi dzielni wojownicy pokoju, gdy wasze światło jaśniej promieniuje na świat, musicie być czujni, aby nie uczynić nic, co uczyniłoby was celem dla negatywnie wibrujących sił. Uczycie się zarządzać siłami wyższymi. Gdy udoskonalicie swoje umiejętności panowania nad sobą, możecie nauczyć się rozpoznawać jakość i siłę całej energii, jaka pojawia się wokół was.

W każdej epoce i w każdym głównym cyklu kosmiczna mądrość oraz boska prawda są udostępniane osobom o otwartych umysłach oraz kochających sercach. Przyszedł czas, aby zrozumieć, na którym miejscu drabiny ewolucyjnej stoi teraz ludzkość. Każda osoba musi zdobyć wiedzę i mieć chęć na wypełnianie swojego osobistego przeznaczenia.

Wy wszyscy, którzy wytrwale kroczycie spiralną Ścieżką wznoszenia, wiedzcie, że waszym głównym celem w tej chwili jest powrót do wzorców wibracyjnych, które stworzą wasz osobisty świat w rzeczywistości trzeciego/czwartego wymiaru - w pierwotnie zaprojektowanym spektrum światła i cienia. Dzięki temu wahadła waszej świadomości przestaną się tak radykalnie wychylać od pozytywów do negatywności, a wasza mentalna i emocjonalna natura po raz kolejny stanie się ustabilizowana oraz scentrowana. Jest to ważny krok w uczeniu się, jak żyć skupionym w świętym Sercu i świętym Umyśle. Uczeń na Ścieżce oświecenia musi dążyć do bezstronnej koncentracji w sercu i i do mądrej roztropności.

Osoby nieprzebudzone dokonują wyboru nieświadomie, nie poprzez inteligentną świadomość. To tak, jakby były w stanie połowicznej świadomości. W początkowej fazie odzyskiwania świadomości siebie człowiek musi rozpoznać, że nie jest całkiem świadomy na jawie. To zainicjuje proces dążenia do przebudzenia, do otwarcia na podszepty Jaźni duszy, bo to jest nieodłączna część stawania się duchowo świadomym panem własnej Jaźni.

Kiedy poddajesz się rozdrażnieniu i zaczynasz reagować głośnymi gniewnymi słowami albo myślami, korzystasz z energii astralnej, która zanieczyszcza twoje pole aury. Dalsze takie postępowanie tworzy negatywny myślokształt, który musi w końcu zostać rozpuszczony zgodnie z prawem rytmu. Wyobraź sobie, że negatywne myślokształty są kamieniami lub cegłami tworzącymi emocjonalne więzienie. Pamiętaj: składasz się z jednostek energii, które tworzą twój energetyczny podpis, a także pieśń twojej duszy. Twoim celem jest nauczyć się kontrolować własne myśli i koncentrować energię. To, jak myśli wzrastają w siłę, zależy od intensywności i powtarzalności myśli nasiennych. Moi drodzy, nauczcie się koncentrować na najlepszych i najwyższych cechach ludzi oraz otoczenia waszego kręgu światła – to jest jeden z najważniejszych aspektów tworzenia osobistego środowiska piątego wymiaru.

Język nieświadomości i podświadomości to przede wszystkim obrazy. Wysubtelnienie podświadomości i świadomości oraz dostrojenie do nadświadomości można znacznie przyspieszyć, stosując odpowiednie praktyki, jak również udoskonalając wyobrażenia i umiejętności wizualizacyjne.

Dusza, aby doświadczyć swej mocy i wspaniałości tworzenia, potrzebuje środków do wyrażania siebie na płaszczyźnie fizycznej. Musisz dążyć do wzniesienia się jeszcze wyżej i musisz chronić siebie od emocjonalnego chaosu zbiorowej świadomości. Jednak pośród ludzkich rzesz musisz działać skutecznie i przechodząc przez życie - rozprzestrzeniać światło. Jeśli chcesz osiągnąć oświecenie, nie możesz żyć w oderwaniu od świata, nie możesz porzucić świata materialnego. To doprowadziłoby cię do nieprawdziwej, mętnej mistyki, która nikomu by nie służyła. Introspekcyjne, skupione na wnętrzu praktyki medytacyjne wschodnich filozofii muszą się łączyć z kreatywnymi, skierowanymi na zewnątrz, praktykami świata zachodniego.

W otoczeniu trzeciego i niższego czwartego wymiaru twoje ciało mentalne jest podatne na projekcje w przyszłość, co powoduje strach i niepewność. Ciało emocjonalne natomiast zawsze odtwarza wydarzenia z przeszłości, a chociaż niektóre wspomnienia są dobre, ono przede wszystkim ponownie przeżywa doświadczenia związane z niepowodzeniami i bólem. Teraźniejszość jest ledwie dostrzegalna, a zauważa się ją dopiero wówczas, gdy powstają w niej jakieś przyjemne lub trudne czy groźne sytuacje.

Aby rozwijać subtelne wartości duchowe, należy dążyć do silnego, wysoko rozwiniętego połączenia pomiędzy ciałem mentalnym a ciałem emocjonalnym, jak również pomiędzy duszą a wyższą Jaźnią. Kiedy dopasujesz się do wyższych częstotliwości boskiej mądrości, z wyższych płaszczyzn intuicji wyleją się genialne pomysły. Z chwili na chwilę mogą pojawiać się wspaniałe momenty, a zaraz później depresje, aż powoli, coraz częściej będziesz osiągać błogi stan świadomości. Okresy depresji będą coraz mniej intensywne i coraz rzadsze. Ego z pewnością będzie się buntować i opierać staraniom duszy oraz wyższej Jaźni - będzie się starało utrzymać swoje zwyczajowe praktyki / obyczaje służące tylko małej Jaźni i egoistycznym pragnieniom.

Jednak w miarę postępów będziesz sięgać do sfery świętego Umysłu i nauczysz się duchowego rozeznania. Musisz stale monitorować i oceniać własne słowa, czyny oraz motywy, trenując siebie i zyskując posłuch u swego małego Ja. Pamiętaj: CAŁA wiedza jest formą Światła.

Aby zrozumieć sens tego życia, skieruj się do wewnątrz, a dowiesz się, kim naprawdę jesteś, dlaczego działasz czy reagujesz w dany sposób i jak masz wykorzystać swoje najciekawsze talenty oraz możliwości. Teraz właśnie to powinno być twoim głównym zadaniem. Refleksja czy medytacja odblokuje tajemnice twojej prawdziwej Jaźni i pomoże znaleźć odpowiedź na pytania związane z głównym celem twojego życia.

Jesteś skupiskiem energii, zbiornikiem - ciałem fizycznym, które zawiera porcję czystej esencji stwórczej. Odpowiadasz za przyswojenie i użycie energii świetlnej, którą musisz wzmocnić siebie, a jej resztę - dla równowagi - przesłać dalej w świat, aby posłużyła wszystkim. Poddanie się własnej boskiej misji i prawom kosmicznym oznacza przestrzeganie wszystkich praw uniwersalnych, które zostały ci objawione. Kroczenie Ścieżką wznoszenia wymaga ciągłych starań i dokonywania najlepszych dla wszystkich wyborów połączonych z intensywnym pragnieniem czynienia służby. Musisz wziąć odpowiedzialność za wszystkie postępki i energie - pozytywne czy negatywne - gdyż one powrócą do ciebie zgodnie z prawem rytmu. Twoim obecnym ziemskim zadaniem jest służyć światu, a najszybszym sposobem do osiągnięcia tego poziomu wewnętrznego mistrzostwa jest pobudzanie wewnętrznego płomienia boskiej mocy. Panowanie nad sobą osiąga się małymi krokami, nie zaś gigantycznymi skokami.

Moi drodzy, bez względu na poziom duchowości / mistrzostwa, jaki osiągnęliście, zachęcamy, aby ścieżka do wyższej świadomości była waszym życiowym priorytetem. Świat szybko się zmienia, podobnie jak rzeczywistość, w której żyliście i jakiej doświadczaliście w przeszłości. Macie doskonałą okazję, aby dołączyć do grona tych, którzy tworzą nowy świetlany świat dla siebie i swoich bliskich. Macie również prawo do pozostania w negatywnym otoczeniu rzeczywistości niższego świata, który jest szybko oczyszczany, sprawdzany i modyfikowany, co wywołuje chaos oraz ogromne zmiany, których doświadczają teraz masy ludzi i Ziemia. Co wybrać? Niezależnie od wyboru będziemy was prowadzić oraz chronić w granicach kosmicznych praw i zawsze będziemy was kochać bezgranicznie.

JAM JEST archanioł Michał.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz