niedziela, 11 grudnia 2016

ARCHANIOŁ METATRON SZTUKA KREATYWNEGO TWORZENIA – UWIERZ W TO ALBO NIE! CZĘŚĆ II - WNIOSKI.

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Pozdrawiam Mistrzów, jestem Metatron, anioł Światła. Podczas tej sesji jestem połączony z Tyberonnem ze służby krystalicznej.

Kontynuując temat przekazujemy drugą porcję tematu dotyczącego mechaniki i sposobów na kreatywne życie. Mistrzowie, przyczyną tego, że metody publikowane w licznych książkach i głoszone jako nauki dotyczące manifestacji nie skutkują, jest fakt, że one nie uwzględniają zrozumienia roli głębszego umysłu w stosunku do 3D mózgu. Te książki to przeważnie produkcje komercyjne, które skupiają się na przejawianiu bogactwa finansowego - w takich przypadkach osoby, które naprawdę mają z tego zyski to wydawcy korzystający na ich sprzedaży. I rzeczywiście wiele nauk ezoterycznych dotyczących tej kwestii zawodzi, ponieważ nie uwzględnia różnicy pomiędzy prawem przyciągania a prawem wiary. A przecież to nie jest to samo. Przyciągasz - jak wspomniałem w pierwszej części tego przekazu - to co kochasz i to, czego się obawiasz. Wszędzie tam, gdzie następuje skupienie myśli, przyciągane są - magnetycznie – podobne myśli. A charakter myśli skutkuje odpowiednimi częstotliwościami wibracji, zaś wysokie częstotliwości są pierwszym elementem w kierunku łączenia mózgu z boskim Umysłem. Nieznane dotąd czynniki zapewniają utrzymywanie odpowiedniego poziomu siły życiowej i przekonań.

Tak więc, jeśli nie zrozumiecie pewnych procesów, które na ogół nie są wyjaśniane w tekstach, tworzycie luki w przepływie, które uniemożliwiają urzeczywistnienie, i nie działa powiedzenie „proście a będzie wam dane”. Kochani, nawet po poszerzeniu umysłu trzeba optymalizować i równoważyć pole aury, ponieważ wtedy mogą funkcjonować funkcje stwórcze. Powiem wam, że optymalne połączenie między wyższym Umysłem a mózgiem 3D wymaga nienaruszonego eterycznego pola energii. Jeśli masz niezrównoważone ego, jesteś w depresji i się boisz, twoje pole energii ma niskie wibracje lub twoja polaryzacja jest odwrócona a strumień energii życiowej jest oddzielony od wyższego Umysłu Źródła, panuje nieład i brakuje połączenia. Lecz jest jeszcze coś...

Kluczowe zasady ewolucji związane z prawem tworzenia to:

1. Poszerzenie programowania mózgu - wiedza o wadze przekonań (o ich mocy).
2. Wyzwolenie się spod kontroli ego i przejście do aspektu boskiego Umysłu / wyższej świadomości.
3. Rozumienie i pielęgnowanie obiegu energii w polu aury (klucze metatroniczne).
4. Aktywacja krystalicznego aspektu Mer-Ka-Na przysadki, szyszynki i grasicy.
5. Konsekwentne utrzymywanie stanu równowagi i klarowności.

Trzeba zrozumieć, że mózg 3D, aspekt ego należący do osoby fizycznej, został zaprogramowany na przetrwanie. Chodzi o kod przetrwania, który daje sygnały ostrzegawcze wywołujące ostrożność – często doświadczane jako strach i zwątpienie. Aspekt ego jest zaaranżowany tak, aby dominować nad świadomością 3D w celu umożliwienia przepływu czasu 3D i przeżycia na płaszczyźnie fizycznej. Wyzwanie polega na tym, by wydostać się ponad świadomość 3D i wznieść ponad ego, przeniknąć do boskiego Umysłu znajdującego się w siedzibie duszy, która jest do niego bramą. Mózg jest w 3D, umysł jest w wyższym wymiarze, a w wyższym Umyśle jest twoja boskość. Mózg działa na poziomie 3D – w taki sposób wyrażane jego programowanie 3D jest na poziomie dualności trochę dominujące. Działa w bardziej ograniczonym paradygmacie i aby zaangażować prawdziwą kreatywność, musisz pracować poza polem (wejść w nowy szablon).

Jasność spojrzenia.

Podczas tworzenia duże znaczenie ma klarowność. Wy ludzie, tylko częściowo angażujecie się w to, czego sobie życzycie, ponieważ myślicie na zasadzie: pewnego dnia będę. To może być porównywalne z częściowym programowaniem programu komputerowego. Dlatego, czy możecie się dziwić, że to, czego sobie życzycie, się nie wydarza?

„Pewnego dnia będę podróżować, pewnego dnia zyskam bogactwo, kiedyś będę realizować moje marzenia …” takie stwierdzenia stawiają wasze możliwości w sytuacji oddalenia w nieokreślonym czasie. Więc to, co próbujesz stworzyć zawsze pozostaje odległe – zaprogramowane przez ciebie na kiedyś. Przez to, że nie ujmujesz tego zwięźle, nie definiujesz tego. Owszem, marzenie jest pierwszym etapem, lecz musi być wyraziste i zwięzłe, zaś po nim muszą następować konkretne działania.

Twój mózg składa się z dwóch półkul, z których jedna związana jest z intelektem, zaś druga – z uczuciami. Mózg działa poprzez biochemiczne aktywacje i impulsy. Intensywność i klarowność programu myślowego to niezwykle ważne elementy prowadzące ku przekonaniu. Mózg jest jak żywy salon komputerowy w świecie 3D. Trzeba posługiwać się nim we właściwy sposób. Nie będzie działał przy słowach: „być może” albo „czy mogę”. Na przykład, jeśli ktoś zostanie wprowadzony w stan hipnozy i zostanie zapytany: „czy umysł może uzdrowić cielesne dysharmonie?”, odpowiedź będzie brzmiała „tak”. Ale to jest odpowiedź empiryczna potwierdzająca, że taka czynność może być wykonana. Jednak to nie jest leczenie.

Ścieżka ku wzniesieniu.

Każda myśl wytwarza biochemiczny enzym. Ten enzym współpracuje ze sferą fizyczną i ze sferą niefizyczną, w synchronizacji z programowaniem. Jednym z odstępstw od pojęcia „proście a będzie wam dane” jest to, że o ile prośba pochodzi z wnętrza lecz nie jest zsynchronizowana z wyższym Umysłem, może mieć niewielki wpływ. Więc człowiek będący na Ścieżce w zaawansowanym stanie świadomości, może również z wyższej pozycji sam neutralizować pragnienia, które powstrzymają postęp. U tych, którzy są w stanie łaski następuje naturalne filtrowanie. Cele muszą być stosowne. Najszlachetniejszym celem jest poznanie tajemnic życia. Aby zyskać mądrość i mistrzostwo. Jednak aby móc osiągnąć te cele, trzeba będzie położyć na nie pewien nacisk, a to wymaga dyscypliny i woli. Jeśli jesteś leniwy, nie osiągniesz tego. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz podjąć się zadań z tym związanych. Więc spróbuj stworzyć wyzwanie, w którym wolne życie nie byłoby sprzeczne z życiem wypełnionym nauką. Cele wymagają wyzwań. Dusze mistrzowskie nie planują wcieleń wolnych od wyzwań.

Umysł jest budowniczym.

Umysł jest budowniczym a koncentracja na woli / mocy jest aktywatorem. Im większą się wykazujesz odpowiedzialnością, tym bardziej wzrasta częstotliwość twoich wibracji. Trzeba nauczyć się programowania mózgu. Ponieważ jest on biologicznym komputerem z filtrami 3D i programami, które są wrodzone. Chyba, że urodziłeś się w klasztorze tybetańskim, gdyż zazwyczaj twoje programowanie pochodzi od tego, co nazywamy społeczno-kulturową indoktrynacją. Społeczne programowanie kieruje ku akceptacji bardzo ograniczonego wglądu w ludzką egzystencję i ku miernym zdolnościom. Uczysz się wierzyć tylko w to, co możesz wykryć za pomocą zmysłu wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku.

Kochany / kochana, wiem że świat fizyczny, jaki widzisz wokół siebie, to obrazy, które projektujesz i interpretujesz zmysłami. Odbierane przez oko, przekazywane poprzez nerw wzrokowy do mózgu. To, co jest odbierane, stymuluje neurony, a reakcja następuje na poziomie biochemicznym i jest natury termicznej.

Ponieważ na ogół wierzysz w to, co widzisz, czujesz lub słyszysz, traktujesz to jako rzeczywistość. Wtedy decydujesz, czy to jest przyjemne czy nie. Następnie mózg uwalnia neurony aprobaty lub niechęci. W ten sposób działa rzeczywistość i prawo przyciągania. Najpierw przyciągają cię ludzie, którzy wydają ci się atrakcyjni, mają melodyjny głos i przyjemny zapach! Mówią ci to twoje fizyczne zmysły.

W ten sposób mózg postrzega pomysły i albo je akceptuje albo nie - w zależności od zaprogramowanych parametrów. W rzeczywistości mózg nie jest w stanie odróżnić wydarzenia prawdziwego od wymyślonego. W umyśle wielowymiarowym te dwie rzeczy są takie same. I choć ludzki mózg jest zdolny do odbierania informacji i częstotliwości z poziomu powyżej 3D, większość ludzi w chwili obecnej jest od młodości programowana na odrzucanie wszystkiego, co ma częstotliwości wyższe. Komputer-mózg odbiera więc tylko to, na co mu pozwalasz, co jest – świadomie lub nieświadomie – zaprogramowane jako możliwe do przyjęcia. W takim ograniczającym programowaniu tylko część mózgu, która jest aktywowana, znajdująca się po prawej i lewej półkuli górnej kory mózgowej oraz w części niższego móżdżku, tworzy i narzuca poziom aktywności na poziomie 10%. Aktywność mózgu i procesy w korze mózgowej półkul mózgowych przeprowadzają swoje czynności w sferze fizycznej. 90% czyli większość twego mózgu pozostaje niewykorzystana, nieaktywna i zaprogramowana na stan spoczynku. Z tego powodu każda myśl, która nie wpisuje się w ograniczone programy myślenia, kulturowego programu lub dogmatu, jest automatycznie odrzucana.

Tu leży przyczyna tego, że nie działa prawo przyciągania – z powodu ograniczonej wiary i ograniczonych programów myślowych. Przy tak wąskich horyzontach człowiek jest zamknięty na szersze możliwości istnienia poza wąskim pasmem częstotliwości, które mogą być postrzegane przez 5 zmysłów trójwymiarowego ciała fizycznego. Więc jak możesz poszerzyć mózg? Jak otworzyć umysł? Jak możesz przeprogramować ten komputer? Odpowiedź jest prosta, jednak dla wielu zdaje się być przeszkodą nie do obejścia. Chodzi o działanie. Chodzi o badania i analizy, a także chęć do tego, aby się otworzyć. W związku z tym samo pragnienie poszerzenia / ekspansji przyciąga potężne częstotliwości myślowe, które pozwalają na rozwój. A potem każda okazja, w której otwarcie akceptujesz ideę, która wykracza poza twoje przyjęte parametry, powoduje że ta idea aktywuje kolejną część mózgu do celowego wykorzystania. Za każdym razem, kiedy to zrobisz, ekspansywna idea podziała jako nośnik poszerzający twoje pole przekonań i umożliwi szersze kosmiczne rozumowanie. Proces, powtarzany ze szczerością podczas studiów i medytacji, będzie przyciągał nowe pomysły. W naturze cykl ten będzie aktywował inne części mózgu i będzie skutkował jeszcze większym poszerzeniem umysłu, nowym oprogramowaniem i przyjmowaniem w klarownym umyśle Mer-Ka-Na. Gdy nie masz wątpliwości, kiedy wiesz i masz pewność… to jest wiara. To dzięki poszerzaniu umysłu zaczynasz kroczyć ku tworzeniu własnego przeznaczenia.

Jak funkcjonalnie poszerzyć mózg i otworzyć drzwi do boskiego Umysłu?

Nie dokona się tego za jednym pstryknięciem palców. Nie jest to jednorazowe boskie namaszczenie. Uświęcona Ścieżka do tego, co można nazwać oświeceniem jest osiągana metodą niespiesznych kroków. Wielu metafizyków chciałoby otworzyć księgę mądrości i przeczytać ostatni rozdział. To nie działa w ten sposób. Wszystko zaczyna się od samodzielnego poszukiwania. Poprzez dokładne badanie, co u ciebie działa a co nie działa. W ten sposób pozwalasz, aby do twego mózgu napłynęły z boskiego Umysłu świeże i wyraziste pomysły w formie wysokowibracyjnych myśli. Następnie przetwarzasz i kontemplujesz te idee. Aby dobrze je poznać, musisz ich doświadczyć. Działać zgodnie z nimi, przeżyć je! Musisz je rozwinąć i napełnić związanymi z nimi emocjami, a następnie żyć zgodnie z nowymi informacjami wiedząc, że za nimi idzie mądrość.

Statyka w polu.

Problem większości ludzi polega na tym, że nie zmieniają swoich przekonań ślepo akceptując programowanie związane z rzeczywistością trzeciego wymiaru. Możesz myśleć pozytywnie o pozytywnych zmianach, lecz jeśli w głębi masz wątpliwości, wtedy niczego nie osiągniesz. Wątpliwość jest blokadą, która hamuje przejawienie się twoich pragnień. Jeśli masz wątpliwości, wtedy brak ci wiary. Wątpliwości tworzą w mózgu pewne biochemiczne reakcje. To aktywuje w mózgu nośniki neuronów, które płyną z przysadki do szyszynki i blokują bramy urzeczywistnienia przed otwarciem. Powtarzam: wątpliwość pojawia się, kiedy nie do końca w coś wierzysz. Jak już wspomniano, ego zaprogramowane na aspekt przeżycia wykorzystuje w dualności strach jako system ostrzegania. Jednak ten aspekt dualności jest jak miecz obosieczny - strach wyrwany z kontekstu może wywołać wiele negatywnych emocji włącznie z depresją, wątpliwościami, nienawiścią, zazdrością i pogardzaniem sobą. To są z gruntu negatywne elementy powiązane ze strachem, a strach powoduje statykę w polu aury i może prowadzić do jej krwawień. Jak zostało zapisane w kluczach metatronicznych, ludzka aura musi być integralnie wzmocniona w polu Mer-Ka-Na. Spękane lub uszkodzone pole energii nie jest w stanie optymalnie pracować dla prawa tworzenia.

Procesy biochemiczne.

Obrazy myślowe przekonań, które ciebie otaczają, są współstwarzane w polach zbiorowych przez całą ludzkość w skali makro. Ty, i każdy z osobna, tworzysz je zgodnie z ilorazem światła, jakim dysponujesz. Tak przejawiają się w fizycznej rzeczywistości. Pojawia się fizyczny proces. Częstotliwości myśli są odbierane cyfrowo i natychmiast biochemicznie napędzają procesy mózgowe. Enzymy mentalne są związane z szyszynką. Gruczoł szyszynki odbiera je jako geo-kodowane transmisje. Każdy obraz, każda myśl, jest interpretowana i klasyfikowana zgodnie z jej energetyczną sygnaturą. Po przyjęciu w szyszynce musi przejść przez posiadany parametr programu przekonań. Twój mózg dokonuje przesiewu oceniając, co jest prawdziwe a co takie nie jest. Wiarygodne lub niewiarygodne – zgodnie z ilorazem światła zaprogramowanym w mózgu. Powstające biochemikalia są produkowane z ingrediencją akceptacji lub jej braku. Te mogą otwierać lub zamykać bramę do wyższego Umysłu. Te biologiczne substancje chemiczne są wysyłane jako zakodowane neurony i są mechanizmem doręczeniowym tej energii myślowej zawierającym wszystkie dane niezbędne do przetłumaczenia myśli lub obrazu w fizycznej rzeczywistości lub jej nie przetłumaczenia. Myśli zbieżne z przekonaniem przemieszczają się do odtworzenia wewnętrznego obrazu w mózgu i – przez każde włókno nerwowe – w ciele fizycznym. Te następnie są zapalnikami do tworzenia nowej rzeczywistości.

Kolejnym krokiem jest stworzenie przez umysł i siłę woli wyrazistej intencji oraz napędzenie jej przez zwiększenie emocji i uczuć. Kiedy to się dokona, ciało fizyczne uwalnia do ciała subtelnego kod cyfrowy celu, półstały zakrzepły kod światła jest rzutowany w nienaruszonym polu aury, zaś przyspieszany skokowo przez system czakr. Aura musi być w stanie nieuszkodzonym, i powinna znajdować się w cyklu 13-20-33. To następnie przechodzi przez pole Mer-Ki-Va do Mer-Ka-Va oraz Mer-Ka-Na. Wszystko jest napędzane przez wolę. (Tak jest podane w kluczach metronicznych).

Klarowność i intensywność wkładu stojącego za życzeniem lub celem wprowadzonym w formie myśli w znacznym stopniu przesądza o jego materializacji. Gdy poznasz mechanikę świadomego tworzenia i chcesz dokonać fizycznego przejawienia, musisz wykorzystać motorykę prawdziwego pragnienia poprzez wizualizację obrazów i emocje.

Prawo świadomego tworzenia.

Obok ciebie nie ma takiego fizycznego obiektu, który nie zostałby stworzony. Kreujesz też swoje życiowe doświadczenia. To dotyczy również twojej postawy i fizycznej formy. Mistrzowie, również fizyczny wizerunek każdy stwarza sobie sam. W rzeczywistości, jeśli by wyświetlić twój fizyczny wizerunek z innych wcieleń, mogłabyś / mógłbyś poczuć zaskoczenie, jak wiele wspólnych cech fizycznych posiadasz obecnie. Kiedy masz boską mądrość, możesz tworzyć dowolne królestwa. Gdy masz wiedzę, nie masz się czego obawiać, ponieważ nie ma rzeczy ani światów, które mogłyby cię zniewolić lub zastraszyć. Kiedy strach zastąpisz wiedzą, wtedy zyskujesz oświecenie. Masz naturalny rytm istnienia w świecie fizycznym i w świecie niefizycznym. Chodzi o stan jawy i stan snu. Sny należą do największych naturalnych terapeutów oraz są łącznikami między wewnętrznymi i zewnętrznymi rzeczywistościami oraz wszechświatami.

Twoje zwykłe świadome doświadczenia w tych innych polach niefizycznej rzeczywistości nabywane podczas wypoczynku i wycieczek, które odbywasz podczas snu, i tak zwane stany świadomego śnienia, skorzystają również, kiedy często przebywasz w stanie czuwania w fizycznej materii. Lecz pozwól sobie powiedzieć, że obrazy, jakie widzisz w obu tych stanach, mają swoje podłoże, to jest mentalna interpretacja pól cyfrowych częstotliwości podstawowych jednostek świadomości. Częstotliwość odbierana przez twój mózg jest faktycznie kodem cyfrowym, krystalicznym wzorem symboli (zbliżonym do tego, co można nazwać grą w kółko i krzyżyk), które interpretujesz i przekładasz na język obrazów oraz uczuć. Zaakceptuj fakt, że tworzysz własne marzenia oraz fizyczną rzeczywistość. Ludzie zazwyczaj osądzają według własnych kryteriów przekonań oceniając co jest obiektywnie a co subiektywnie, co jest rzeczywiste a co nie. Kiedy wierzysz, naprawdę ufasz w swoje przyrodzone zdolności i możliwości stwórcze, wtedy naprawdę wykonujesz milowy krok do przodu.

Ponowne podkreślenie blokad związanych ze zwątpieniem

Problem większości ludzi polega na tym, że nie potrafią zmienić swoich przekonań i ślepo akceptują mentalne programowanie związane z trzecim wymiarem. Możesz myśleć pozytywnie, lecz jeśli w głębi wątpisz w to, że wydarzy się coś dobrego, wtedy to się nie wydarzy. Więc wracamy do programowania i jego wpływu na przejawienie – zgodne z prawem przyciągania. Zwątpienie jest blokadą, która powstrzymuje manifestację twoich pragnień. Jeśli wątpisz, to znaczy, że nie wierzysz. Wątpliwości tworzą w mózgu biochemiczną reakcję. To aktywuje też nośnik neuronów z przysadki do szyszynki nie pozwalający na otwarcie „bramy”. Wątpliwość istnieje, bo nie wierzysz.

Szyszynka.

Od wieków wiadomo, że szyszynka jest interfejsem pomiędzy światem fizycznym a wyższymi wymiarami. Można powiedzieć, że jest bramą pomiędzy ego, mózgiem a boskim Umysłem. Tak to określili metafizycy – Kartezjusz czy Edgar Cayce, nazywając ją siedzibą duszy (ducha). Szyszynka jest pośrednikiem zaawansowanej wiedzy / mądrości do materialnego przejawienia. Aby pomost, brama pomiędzy fizycznością a niefizycznością - pomiędzy mózgiem a umysłem - mogła się otworzyć, szyszynka musi współpracować z przysadką. Bez względu na wiedzę pozwól sobie uwierzyć, i to może stać się rzeczywistością, gdyż wtedy szyszynka otworzy bramę do boskości. Uczyni to, kiedy odczyta częstotliwości myśli i termiczny biochemiczny strumień płynący przez ciało. Twój ludzki mózg w każdej sekundzie przekształca wygenerowane myśli w tysiące biochemikaliów. Nie każda myśl przeciętnego mózgu sięga do wyższego Umysłu, ale to już zostało wyjaśnione.

Boski Umysł.

Boska mądrość pochodzi z boskiego Umysłu, a kiedy pozwolisz umysłowi przejąć stery od ego, możesz sięgnąć po mądrość boskiej kreatywności. To jest ta mądrość przesączona z wiedzy, która daje możliwość skorzystania z prawa tworzenia. Gdy wpłynie, wtedy wiesz, czego chcesz i podejmujesz działania w tym kierunku. Ludzkie ciało jest instrumentem, który może być użyty w celu uzyskania dostępu do wyjątkowych i niezwykłych boskich energii. Ale one są poświęcone zasadom związanym z dostępem do boskości. Kiedy ciało jest odpowiednio dostrojone, osoba je zamieszkująca osiąga mądrość, aura jest utrzymywana w stanie równowagi i może osiągnąć Mer-Ka-Na, zaś drzwi do prawa tworzenia przez prawo wiary i prawo przyciągania są otwarte. Aby to się stało, wszystkie układy muszą pracować w zrównoważonej synchronizacji. Jeśli używasz swego ciała bardziej dla fizycznej satysfakcji niż jako instrumentu do osiągnięcia boskości … będziesz czerpać to, co siejesz.

Zakończenie.

Jesteś władcą każdego swego doświadczenia. Nawet w najbardziej opuszczonych stanach pozornej bezradności jesteś tym, który tworzy scenariusz każdej chwili i każdego doświadczenia. Jednak jeśli wykażesz się determinacją i mądrością, wykorzystując możliwość zastanowienia się nad swoją sytuacją i szukając pilnie prawa, z którego możesz skorzystać, wtedy stajesz się mądrym panem / panią siebie, który / która włada własną inteligencją i kształtuje myśl, stosownie ją skupiając, aby się zmaterializowała. Jedna myśl przyciąga drugą. Pozytywna energia przyciąga pozytywną energię. Jedna inteligentna myśl przyciąga kolejną. Podobnie, jeśli wciąż użalasz się nad sobą, wypełniasz się depresją i problemami, masz słabą samoocenę, przyciągasz do siebie jeszcze więcej tego samego. Tak działa prawo przyciągania. Taka jest ludzka świadomość, i tylko w ten sposób możesz się rozwijać - przez odkrywanie w sobie prawa świadomego tworzenia. I rzeczywiście, wraz z odkryciem jego zasad uczysz się, że kiedy tworzysz, dotykasz pewnych praw. I to odkrycie czeka na was wszystkich, jest kwestią zastosowania, autoanalizy i doświadczenia. Mistrzowie, jak zostało powiedziane, jesteście potężnymi duchowymi istotami dokonującymi ludzkich doświadczeń. Jesteście naprawdę wspaniałymi istotami dysponującymi mocą, inteligencją i miłością.

Kiedy przekonujecie się, że jesteście zarządcami własnych myśli, tym samym macie klucz do każdej sytuacji. W Mer-Ka-Na. W każdej sytuacji jesteście tymi, którzy udoskonalają prawo przyciągania, prawo wiary, i prawo tworzenia - te prawa stanowią dary boskości, a wtedy możecie przemieniać się i regenerować – możecie robić, co tylko zechcecie.

Naprawdę możecie świadomie przejawiać swój świat i w ten sposób doświadczać tego, co określa się mianem królestwa niebieskiego. Świadome tworzenie jest waszym przeznaczeniem, i wszystko co robicie, możecie uczynić złotym życiowym doświadczeniem.

Jestem Metatron z Tyberonnem ze służby krystalicznej i razem dzielimy się z wami tymi prawdami. Wy zaś jesteście umiłowani.

I tak, to jest … i tak już jest.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz