niedziela, 27 listopada 2016

HARMONIZOWANIE CIAŁ: FIZYCZNEGO, EMOCJONALNEGO I MENTALNEGO LM-11-2016 archanioł Michał przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst źródłowy

TRZY PŁASZCZYZNY WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI EWOLUUJĄ JAK NASTĘPUJE:

MOSTEM DO WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI STAJE SIĘ CZAKRA SERCA,

ZMYSŁY CIAŁA EMOCJONALNEGO ROZWIJAJĄ SIĘ TAK, ABY FUNKCJONOWAĆ W POŁĄCZENIU Z CENTRUM DUSZY / ŚWIĘTEGO SERCA,

ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA MENTALNEGO ROZWIJA SIĘ POPRZEZ ŚWIĘTY UMYSŁ I ŚWIADOMOŚĆ DUSZY,

ŚWIADOMOŚĆ DUCHOWA STAJE SIĘ TRZECIM SKŁADNIKIEM WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI - OBOK DUSZY I NADDUSZY / WYŻSZEJ JAŹNI.

Ukochani Mistrzowie, kiedy dostroicie się do częstotliwości Światła środkowego poziomu czwartego wymiaru, zrezygnujecie z koncepcji człowieczeństwa znanej w przeszłości. Przyszedł czas na wynurzenie się świadomości duszy, a jeśli pozwolisz jej na zarządzanie życiem, możesz zacząć wsłuchiwać się w mądrość żywiołów swego ciała i sygnały przez nie wysyłane, dotyczące tego, co przyczyni się do fizycznego oraz emocjonalnego dobrego samopoczucia. Twoje DNA i komórki ciała powoli przyswajają wyższe częstotliwości Światła, dlatego stopniowo zaczynasz wibrować i dostrajać się do subtelnych energii nowych czasów.

Ten etap procesu transformacji można przyrównać do śmierci starej samoświadomości, i naprawdę dochodzi w nim do usuwania zasłon iluzji. Kiedy wchłoniesz kolejny, nowy poziom Nadduszy / wyższej Jaźni, przyswoisz mądrość i oświecenie aspektów swojej wyższej Istoty. Przechodzisz proces zrzucania licznych warstw gęstości, które przez wiele wieków ziemskich doświadczeń wchłaniała twoja aura. Kiedy mówisz, że światło powinno cię uwolnić („a światło cię wyzwoli”), stwierdzasz prawdę, bo światło rozpuszcza kolejne warstwy negatywności gromadzone przez tak długi czas.

Kiedy zwracasz się ku wnętrzu i uczysz się skupiać w świętym Sercu, w mocy chwili TERAZ, zaczynasz funkcjonować w polu aury subtelnego Światła własnego stworzenia. Z biegiem czasu, jako transformator światła, zaczniesz sięgać dalej i przyswoisz maksymalną ilość diamentowych cząstek Światła Stwórcy, a resztę świadomie wypromieniujesz na ludzkość i w świat.

Po osiągnięciu pewnego poziomu wewnętrznej harmonii otworzysz bramy / portale fizycznego ciała do wyższych wymiarów, które znajdują się w: czakrze wzniesienia lub Medulla Oblongata, w nerwie błędnym u podstawy czaszki, a także w tylnym portalu świętego Serca i świętego Umysłu. To są główne etapy procesu wzniesienia. Po zakończeniu tego procesu będziesz na dobrej drodze do uzyskania dostępu do pierwszego, niższego poziomu piątego wymiaru, gdzie powita cię wejściowy poziom świętej Triady.

CIAŁO KADMONICZNE ADAM /EWA jest twoim oryginalnym zindywidualizowanym atomem nasiennym Boskiej Jaźni w formie posiadającego pełną świadomość ciała świetlistego stworzonego przez Elohim (władców Światła / budowniczych) jako archetyp ludzkości. Adam Kadmon uosabia pierwotną kompletną boską i duchową naturę mężczyzny / kobiety. Nie jest tym samym, czym jest osobiste ciało światła Nadduszy, które samo w sobie ewoluuje w kierunku boskiej świadomości. Twoja wyższa Jaźń, ciało duchowe / Naddusza i święta Triada są rozdrobnionymi aspektami boskiej Jaźni, pierwowzoru ciała świetlistego.

Kadmoniczne ciało świetliste posiada zdolność do przyjmowania wszelkich form stwórczych i ich doświadczania w planie Boga Ojca Matki dla tego Wszechświata. Adam / Ewa Kadmon jest duchowo-fizycznym wytworem, który wciela się w planetarne światy podczas wszystkich cykli Boskiego stwarzania.

CIAŁO FIZYCZNE: Na początku procesu budzenia pojawia się potrzeba wnikania do wnętrza i słuchania wewnętrznej mądrości duszy. Ta świadomość duszy obejmuje żywioły ciała, pamięć atomu nasiennego, która zawiera doskonały wzorzec oryginalnej formy świetlistej Adam / Ewa Kadmon.

CIAŁO EMOCJONALNE: Najpierw uświadamiasz sobie, że twoje emocje kontrolują cię przez pragnienia, potrzeby i braki, które na dłuższą metę nie przynoszą ci poczucia szczęścia czy zadowolenia. Zaczynasz zwracać się ku wnętrzu, kwestionować swoje życiowe wybory oraz szukać odpowiedzi na ból i niezadowolenie, jakiego doświadczasz. Kiedy postępujesz zgodnie ze wskazówkami duszy i ich przestrzegasz, coraz wyraźniej słyszysz głos swojej superświadomości. Kiedy polegając na głosie tej wyższej mądrości wreszcie możesz czuć się komfortowo, ego stopniowo rezygnuje z kontroli, a reżyserem staje się Jaźń duszy, która prowadzi cię przez życie. Dostrajając swoją wolę do woli wyższej Jaźni, uczysz się ufać inspirującym intuicyjnym myślom płynącym ze świętego Umysłu.

W końcu zaczynasz przeglądać wszystkie wydarzenia, których uczestniczyłeś w tym życiu, z wyższego punktu widzenia. Rozwijasz emocjonalną bezstronność, ponieważ bardziej subtelnie postrzegasz relacje między ludźmi. Mając za sobą doświadczenia z ważnych emocjonalnych testów, rozwijasz lepsze rozumienie ludzkiej natury emocjonalnej. Ponownie uczysz się płynąć z prądem i postrzegasz swoje sprawdziany oraz wyzwania jako możliwości rozwoju. Potrafisz godzić się z przeszłością oraz planować przyszłość starając się żyć i skupiać na chwili bieżącej. W miarę upływu czasu wzorce wibracyjne ciała emocjonalnego wznoszą się ponad magnetyczne przyciąganie świata fizycznego.

CIAŁO MENTALNE: Zaczynasz zdawać sobie sprawę z ograniczeń świadomości i podświadomości oraz widzisz, jak sztywni, ograniczeni, a także powstrzymywani byliście w strukturze przekonań zbiorowej świadomości. Chętnie rozpoczynasz proces autoanalizy, dzięki któremu dokonujesz przewartościowania swoich postaw, osądów i zaprogramowanych pojęć. Zaczynasz odczuwać palące pragnienie, aby poszerzyć wiedzę ponad fizyczną rzeczywistość, poszukując informacji na temat, dlaczego jesteś tu, na Ziemi, raz na temat szerszego sensu życia. Twój umysł instynktownie prowadzi na wyższe poziomy intelektu i zyskujesz dostęp do świętego / intuicyjnego Umysłu. Kiedy duchowa Jaźń staje się zarządcą twojego losu, twoje życie zaczyna się wyraźnie zmieniać na lepsze, a wtedy wiara i zaufanie stają się pewnością, że wszystko dzieje się zgodnie z boskim porządkiem. Z całą pewnością także wiesz, że jesteś na Ścieżce wznoszącej do subtelniejszej, bardziej harmonijnej i przepełnionej miłością rzeczywistości. Wszystko, co musisz zrobić, to zatrzymać się na chwilę, a następnie krok za krokiem iść Ścieżką, która się przed tobą otwiera.

PAN SIEBIE JEST: ZDETERMINOWANY, DBAJĄCY O SIEBIE, ŚWIADOMY SIEBIE, ŚWIADOMY DUCHOWO. Pan siebie jest wrażliwy na otaczające go środowisko, jest obserwatorem doczesnych życiowych doświadczeń z wyższego punktu widzenia ISTOTY BĘDĄCEJ NA TYM ŚWIECIE, LECZ NIE Z TEGO ŚWIATA. Najbardziej dogłębnie odczuwasz to, kiedy po raz pierwszy doświadczasz energii miłości i radości promieniejącej z twojego świętego Serca i duszy. NATURĄ DUSZY JEST MIŁOŚĆ, a kiedy przebywasz w ograniczającym otoczeniu trzeciego / czwartego wymiaru, to Jaźń duszy łączy cię z esencją miłości Boga Ojca Matki.

Kiedy iluzja niższych wymiarów powoli zanika, pan siebie jest mocno skupiony w świętym Sercu, nawet pośród chaosu i zmian mocno trzyma się mądrości swego świętego Umysłu, gromadząc moc od naszego Boga Ojca Matki,.

ADEPT: Adept to osoba pewnie krocząca Ścieżką Światła, zaś punkt skupienia jej świadomości znajduje się w głębi świętego Umysłu i świętego Serca. Taka osoba jest zrównoważona, pełna harmonii i wszystkie aspekty duchowej Jaźni ma zintegrowane na poziomie trzeciego /czwartego poziomu świadomości. Jest bezpośrednio połączona z rozświetlającą ją świętą Triadą, która przebywa na najniższym, wejściowym poziomie piątego wymiaru. Aby osiągnąć ten etap, aspirant musi zakończyć pierwsze cztery etapy procesu oświecenia i osiągnąć wewnętrzne mistrzostwo na poziomie pierwszych czterech wymiarów. JEST TO POZIOM WZNOSZENIA, KTÓRY TERAZ OTWORZYŁ SIĘ PRZED LUDZKOŚCIĄ, I KTÓRY MOŻE BYĆ ORAZ BĘDZIE POKONANY PRZEZ WIELE DZIELNYCH DUSZ ZAMIESZKUJĄCYCH CIAŁA FIZYCZNE.

UCZEŃ: Uczeń jest osobą, która posłuchała podszeptów duchowej Jaźni i aktywnie poszukuje oświecenia, mądrości, samorealizacji, a ostatecznie wewnętrznego mistrzostwa.

ŚWIĘTY UMYSŁ / WYŻSZY UMYSŁ: Ludzki święty Umysł jest eterycznym, krystalicznym atomem nasiennym przechowywanym w górnej tylnej części mózgu. Jest tam membrana światła blokująca dostęp do portalu oraz do treści twojego świętego Umysłu do czasu, aż podniesiesz swoje częstotliwości na odpowiedni poziom wyższego czwartego wymiaru. Twój święty Umysł mieści w sobie skondensowaną wersję twojej pradawnej historii i pewną część mądrości oraz ważne informacje, które zintegrowałeś podczas licznych minionych wcieleń w tym Wszechświecie. Stanie się panem siebie żyjącym na Ziemi polega na uzyskaniu dostępu do części cech i talentów przechowywanych w świętym Umyśle oraz ich przyswojeniu.

Aspekt mentalny twojej wyższej Jaźni lub mądrość, po którą sięgasz, kiedy łączysz się z licznymi aspektami rozległej Nadduszy, ostatecznie połączy cię z Obecnością JAM JEST/ Boskim Promieniem / boskim atomem nasiennym, który ma dostęp do mądrości Boga Ojca Matki lub zbiorowej inteligencji tego podwszechświata.

BOSKI UMYSŁ: Boski Umysł jest syntezą waszych boskich atomów nasiennych Boga na najwyższym poziomie - ostatecznie święty Umysł staje się częścią Boga Ojca Matki. Dla lepszego zrozumienia można powiedzieć, że wyższy Umysł jest subtelną częstotliwością świadomości, a wraz z każdym przyjęciem kolejnego aspektu Nadduszy / wyższej Jaźni uzyskujesz coraz wyższy poziom świadomości.

W trakcie przemierzania Ścieżki wznoszenia i przenoszenia się do akceptowalnego spektrum światła i cienia twoim celem jest rozwijanie zdolności do pozostawania skoncentrowanym w świętym Umyśle i świętym Sercu. Uczysz się świadomie utrzymywać wyższą perspektywę widzenia tego, co dzieje się wokół, wyrażając współczucie i bezwarunkową miłość do wszystkiego. Ma to związek z wewnętrznym mistrzostwem.

Kiedy dostrajasz się do wyższych częstotliwości światła, stopniowo przyzwyczajasz się do przepływu Oddechu świętego Ognia, który w starożytnych naukach był nazywany Rzeką Życia / Miłości / Światła lub Antakaraną. To jest ukryty potężny prąd promienia wiedzy zakodowanej w tej żyjącej Rzece Życia. To jest kod geniuszu twórczego – jednak, aby uzyskać dostęp do tej wrodzonej mocy, trzeba sięgnąć do mądrości świętego Umysłu i duchowej Jaźni.

Wy, gwiezdne dzieci, zostałyście zawezwane, aby powrócić do wewnętrznego mistrzostwa, a kiedy tego dokonacie, możecie rozpocząć proces tworzenia krystalicznego atomu nasiennego kodu życia, nowego zaawansowanego procesu ewolucyjnego, który ostatecznie zostanie wykorzystany przez formy życia w kolejnej, przyszłej Złotej Galaktyce.

Proszę, uczcie się tego, co wam przekazujemy, i starajcie się zrozumieć uniwersalny schemat, tak żebyście mogli dostrzec kolejną fazę cudownych kosmicznych zdarzeń, które rozgrywają się przed waszymi oczami. Jako nosiciele Światła obiecaliście być naszymi przedstawicielami na Ziemi. Wewnątrz siebie macie wszystko, czego potrzebujecie, aby zakończyć swoją ziemską wędrówkę przez pozostałą część czwartego wymiaru rzeczywistości. Kiedy pojawią się wątpliwości, pamiętajcie, że wszystkie wasze minione doświadczenia czy udane, czy pozornie zakończone niepowodzeniem, dały wam bogate doświadczenie, z którego możecie czerpać. Kochani, emanujcie swoim światłem do wszystkiego. Wzywajcie mnie, a pomogę w każdy możliwy sposób. Wiedzcie, że jestem z wami podczas tych dni i że bardzo was kocham.

JAM JEST archanioł Michał.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz