wtorek, 21 czerwca 2016

WOJOWNICY ŚWIATŁA - AKTYWNI, MIŁUJĄCY, CHOĆ ASERTYWNI LM-06-2016 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, gdy w przeszłości używaliśmy określenia „wojownicy Pokoju” i „wojownicy Światła”, to irytowało albo dezorientowało wielu z was lub mogło być pojmowane zgodnie z terminologią militarną. Istnieje wiele odmiennych interpretacji i różne aspekty tego tematu. Od czasu upadku Ziemi i ludzkości w gęstość oddzielenia oraz cierpienia, gorliwie walczyliśmy dla was i z wami. Zwalczaliśmy cienie iluzji i negatywizmów tworzonych przez wasze zbiorowe systemy przekonań związane z lękami, poczuciem winy oraz bezwartościowości. Walczyliśmy, aby pomóc wam ponownie połączyć się z wieloma aspektami waszej prawdziwej tożsamości i pomagaliśmy w przypominaniu, jacy jesteście wspaniali.

Sumiennie wykonywaliśmy rozkazy i zarządzenia naszego Boga Ojca Matki oraz Najwyższego Stwórcy, „pomagając naszym dzieciom powrócić do Światła i odzyskać ich boskie dziedzictwo”. Tak, przez eony czasu byliśmy zaangażowani w bitwę między Światłem Stwórcy a cieniem ludzkości, lecz naszą bronią była miłość, współczucie, zrozumienie oraz wsparcie, podczas gdy wy przemierzaliście doliny rozpaczy i staraliście się wznieść na szczyty nadziei, a także oświecenia.

Jeśli dołączysz do nas w staraniach, aby wnieść Światło do świata cienia i ludzkich serc, jeśli będziesz mocno stać na straży przekonania, że ostatecznie prawda zwycięży (ze świadomością, że tylko nasz Bóg Ojciec Matka zna ogólny obraz i wie, co jest najlepsze), jeśli zdołasz zachować zachować wewnętrzny spokój i odczuwać radość oraz emanować ekspansywną miłością Stwórcy do CAŁEJ ludzkości, to będziesz prawdziwym wojownikiem w naszych zastępach Światła.

Wcześniej wiele razy przypominaliśmy o prawie przyczyny i skutku, o tym że każda akcja wiąże się z reakcją i owocuje tym, co znamy jako pozytywną lub negatywną karmę. Przez wiele wieków i ty, jako istota oświecona, dokładałaś / dokładałeś starań, aby doprowadzić do równowagi karmę osobistą, karmę rodową a także karmiczne wpływy rasy, w której przyszło ci się narodzić. Przywracanie równowagi i harmonii we wszystkich aspektach bytu było główną częścią gry w dualizm / polaryzację. A więc, co będzie teraz, kiedy wokół Ziemi jak ciemny / ciężki płaszcz wirują wiatry wojen, politycznych konfliktów i zniszczeń, poruszając oraz wpływając na wszystko? To zależy od tego, co czujesz i myślisz, moja droga / mój drogi, co jest w twoim umyśle i sercu - czy będziesz stać mocno w Świetle, czy też dołączysz do negatywnych karmicznych myślokształtów, które powstają stale - w każdej chwili. Wielu z was udało się znakomicie zrównoważyć karmiczne rejestry życia. Pozwólcie nam nazywać taki rejestr „Księgą Życia”, w której można zobaczyć kolumnę plusów i kolumnę minusów, a celem każdego z was jest zamienić minusy na plusy, czyli pozytywne wzorce energetyczne.

Nadszedł czas, aby dokonać przeglądu tego, co myślisz, i przyjrzeć się energii emocji, jaką emitujesz w tych dniach zamętu i stresu na waszej planecie. Czy osłabiasz lub zaburzasz aurę harmonii, jaką masz wokół siebie, pozwalając sobie na wciąganie w chaos i zniszczenia, do jakich dochodzi w tym czasie? Czy pogrążasz się w scenariuszach w kółko prezentowanych przez telewizję, radio, gazety i inne media? Czy po raz kolejny pozwalasz sobie zniżyć się do gęstości negatywnego środowiska iluzji? Jeśli twoja odpowiedź na którekolwiek z pytań brzmi twierdząco, to znaczy, że przepełniły cię chaotyczne wibracje sytuacji, jaka ma miejsce na świecie, a przecież powinnaś / powinieneś emitować miłość / Światło / moc, dodając je do wibracji pochodzących od innych emisariuszy pokoju z całego świata. Czy staniesz po stronie tych, których najgłębszym pragnieniem jest doprowadzenie do pokojowego rozwiązania problemów dla największego dobra wszystkich, czy też nieświadomie dostrajasz się do tych, którzy pragną utrwalać rozłamy, cierpienie i wszechwładzę?

Nie znaczy to, że nie powinniście wiedzieć, co się dzieje na całym świecie. Jednak mówię, że teraz jak nigdy przedtem musicie wznieść się ponad to, co się dzieje, i przyłączyć się do nas jako obserwatorzy z wyższego punktu widzenia – z miejsca, gdzie nie ma dobrych czy złych sposobów działania, są tylko różne odcienie prawdy i różne motywy, miejsce, gdzie nie ma ras, krajów, religii, nie ma ocen, że coś jest sprawiedliwe i bez skazy albo bardzo złe. Pamiętaj, że każda dusza żyjąca na Ziemi nosi w sobie iskrę boskości. Musisz skupić się w sercu, dostroić do wyższej Jaźni i mieć świadomość natchnienia przez duszę, tak by działać i podejmować decyzje w zgodzie z Boskim Planem. Następnie, kochanie, możesz stanąć w szeregach prawych istot, których największym pragnieniem jest powrót Ziemi i ludzkości do prawdziwego stanu pokojowego współistnienia, do środowiska, w których króluje nasz Bóg Ojciec Matka.

To prawda, że są tacy, którzy zgodzili się grać rolę „adwokata diabła”, którzy pokazują ci twoją stronę cienia w najbardziej niszczący sposób. Są też inni, którzy pozornie uczciwie oświadczają, że mają tylko najwyższe, najbardziej altruistyczne motywy, ale my widzimy i znamy prawdziwe przyczyny ukryte za podejmowanymi decyzjami oraz działaniami, które są inicjowane w imię pokoju i sprawiedliwości. Obecnie gra dualizmu rozgrywa się na Ziemi w najbardziej dramatycznej formie, i to od ciebie zależy, czy dasz się wciągnąć w dołującą spiralę masowego karmicznego działania, które teraz ma miejsce.

Nie prosimy was, abyście biernie siedzieli przy drodze i nic nie robili. Prosimy was, abyście powstali i wykorzystali dynamiczną energię siły życiowej, która jest potrzebna teraz bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Macie w sobie więcej mocy niż możecie to sobie wyobrazić, moi dzielni przyjaciele, i odgrywacie ważną rolę w osiąganiu pokojowego rozwiązania bardzo niepokojącej sytuacji na świecie. Energia, jaką emitujesz z wnętrza swojego serca, ma taki sam wpływ na wynik tego wielkiego konfliktu jak energia tych, którzy są na pierwszej linii frontu. Można rzec, że ty też jesteś na pierwszej linii frontu, bo masz możliwość dostroić się do czystej nieprzejawionej substancji Światła Stwórcy i dzięki niej podejmować działania oraz formować potężne myślokształty, które mogą pokonać wszelkie przeciwności.

Jeśli te dzielne dusze, które zostały powołane do walki, bez względu na to, po której stronie walczą, robią to z pragnienia prawdziwej sprawiedliwości dla wszystkich i z duchem współczucia dla swoich bliźnich, nie zaś z nienawiści, chęci zemsty, zniewolenia lub kontrolowania innych, to są prawdziwymi wojownikami, a Siły Nieba są z nimi. Ci, którzy gwałtownie protestują, krzyczą i organizują marsze, dodają swoją energię do tygla chaosu. Nie oferują rozwiązań ani nie podejmują pozytywnych działań, tylko obwiniają i buntują się przeciw czynom innych, często przyznając, że niedziałanie jest jedynym sposobem aby osiągnąć spokój i harmonię. Jest to jeden z przejawów bycia neutralnym czy nie zajmowania stanowiska. Wcześniej wiele razy mówiliśmy, że już pora, aby każdy z was się zdeklarował, po której stronie będzie służyć – po stronie światła czy po stronie cienia. Nadszedł czas, abyś przyznała / przyznał, że jesteś wysłanniczką / wysłannikiem Światła, płonącą iskrą boskości i aktywnym współtwórcą miłości, radości, obfitości oraz harmonii. Czy jesteś człowiekiem, który jest gotów pójść na łatwiznę i postępować zgodnie z nakazami innych, a tym samym odłożyć na bok swoje boskie przyrodzone prawo – dar wolnej woli?

W tych niespokojnych czasach często używa się słowa POKÓJ, i można je interpretować na wiele sposobów. Ty używasz go w kontekście rozważań o „spokoju umysłu”. Termin ten oznacza stan wyciszenia i niezmącony umysł, który jest wolny od dysharmonii, nieskładnych myśli lub mentalnych konfliktów. Pokój może też oznaczać wzajemne relacje między dwojgiem ludzi, rodziną, grupą, sąsiadami, w mieście lub narodzie; układ, który jest korzystny dla wszystkich zaangażowanych stron i który wytwarza spokojną, pogodną, bezpieczną atmosferę. Może również oznaczać traktat lub porozumienie w celu zapobieżenia konfliktowi między dwiema odmiennymi frakcjami albo w celu powstrzymania go. Jeśli skłaniasz się bądź dążysz do promowania pokojowego środowiska, możesz być nazywana / nazywany człowiekiem pokoju lub pacyfistą. Możesz szukać pokoju lub „dążyć do utrzymania go” poprzez działania pojednawcze czy rozstrzyganie sporów dzięki pójściu na kompromis. Pokój jest końcowym rezultatem osiągania harmonii i równowagi w każdej sytuacji. Pokój nigdy nie zostanie osiągnięty za sprawą natury emocjonalnej lub ego, ale dzięki wyższej wibracji energii Ducha, który zawsze szuka najlepszego wyniku dla wszystkich zainteresowanych.

W waszym świecie dualizmu i polaryzacji optymalnym celem jest dążenie do harmonii i równowagi we wszystkim, jednak ta harmonia musi wyjść z wnętrza każdego z was. Ona rozkwita w sercu, kiedy pozwalasz Duchowi zstąpić i przejąć władzę nad ciałem fizycznym. Później zaczynasz patrzeć oczami przepełnionymi miłością i słuchać ze współczuciem. Wiedz, że wszystko, czego będziesz kiedykolwiek potrzebować, masz na wyciągnięcie ręki i już dłużej nie musisz wyciągać jej po to, co należy do kogoś innego. Zawsze staraj się rozwiązywać problemy tak, aby nikt na tym nie tracił. Stajesz się orędownikiem Światła i idziesz lekko oraz odważnie, niosąc pałający eteryczny miecz boskiej woli, honoru, prawdy oraz sprawiedliwości. Potwierdzasz własną prawdę i żyjesz zgodnie z nią - wytrwale, uczciwie i z pokorą, świecąc przykładem a także pozwalasz innym, aby czynili to samo. Najpierw masz odnaleźć pokój wewnątrz siebie, ukochana / ukochany, a gdy znajdziesz to, czego szukasz, będziesz emanować na świat aurą harmonii, a ona będzie się łączyć i wzmacniać dzięki innym ludziom, obdarzonym pokojową i harmonijną naturą.

Wspólnymi siłami można pokonać wszelkie przeciwności, można tworzyć i wzmacniać obszary światła, które tworzysz na Ziemi, jak również te w piątym wymiarze. A kiedy te świetlane myślokształty odpowiednio się powiększą, wówczas w cudowny sposób zaczną przejawiać się na ziemskim planie. Wiele z twoich wizji zbliża się do tego momentu i będzie przejawiać się pozornie bez wysiłku. Trwają ostatnie poprawki, a przygotowania dobiegają końca, kochani, teraz patrzcie na wspaniałe wyniki wszystkich waszych niezłomnych starań.

Bestialskie zachowanie się ludzkości wobec siebie nawzajem doprowadziło was do upadku w gęstość. Pokojowe współistnienie prawie nigdy nie było ostatecznym wynikiem konfliktu. Podstawowym celem społeczności najczęściej było podbijanie, wykorzystywanie i zmuszanie innych do poddania się, bez brania pod uwagę ich dobra - tych złapanych w pułapkę lub zmuszonych do walki.

Wielokrotnie przypominaliśmy wam o tym, w jaki sposób powiększa się przepaść pomiędzy światłem a cieniem, zupełnie tak jakby świat wypełniony wzorcami wibracji Światła został nałożony na świat iluzji i cienia trzeciego / czwartego wymiaru. Ten stan pogłębia się z dnia na dzień. Koniecznie trzeba wciąż pozostawać czujnym, skupionym w sercu i natchnionym przez Ducha. Trzeba umieć wyznaczać energetyczne granice i stale wzmacniać swoją tarczę lub kolumnę ochronną ze Światła Stwórcy. Trzeba słuchać podszeptów serca, ponieważ pochodzą od boskich przewodników i nauczycieli, którzy złożyli tam skarby mądrości, aby po nie sięgać i i z nich korzystać.

Wejdź do swego wnętrza, moja dzielna towarzyszko / mój dzielny kompanie, i pamiętaj, że wiele mileniów temu razem szybowaliśmy przez wszechświat, tworząc nowe galaktyki, światy i cywilizacje, których nawet nie potrafisz sobie wyobrazić. Przypomnij sobie, że kiedyś miałaś / miałeś dostęp do całej Boskiej substancji stwórczej, a wszystko co trzeba ci było zrobić, to dotrzeć tam swoim umysłem i nadać jej formę. Pamiętaj, że trzeba było tylko wyobrazić sobie coś, i to w cudowny sposób się pojawiało. Postaraj się przypomnieć sobie liczne formy przez ciebie stworzone - niektóre ludzkie, ale także inne – w różnych kompozycjach, o różnej budowie i właściwościach, jednak wszystkie piękne oraz doskonałe w oczach naszego Boga Ojca Matki.

Trzeba też pamiętać, że każdy z was zaznał życia rasy rdzennej, która kiedyś zaludniała Ziemię, co oznacza, że doświadczyłaś / doświadczyłeś życia w ciele o każdym kolorze i cech każdej rasy obecnie żyjącej na planecie. Uświadamiamy wam, że jesteście istotami wieloaspektowymi, które doświadczyły całego bogactwa i różnorodności, jakimi dysponuje ta Ziemia, Układ Słoneczny, Galaktyka i podwszechświat. Dlatego, jak możesz oceniać swoich braci i siostry, którzy w tym życiu mają inny kolor skóry albo inne zwyczaje, wierzenia niż ty lub inaczej oddają cześć czy modlą się do Boga występującego pod innym imieniem? To zostało już powiedziane, lecz wciąż to powtarzam, że kiedy tak robicie, OSĄDZACIE TYLKO SAMYCH SIEBIE!

Pamiętajcie kochani, w tych czasach wielkich przemian możecie to zmienić. Wysyłajcie swoje światło / miłość do wszystkiego, co widzicie. Pozwólcie, abyśmy wam pomagali w wypełnianiu waszej ziemskiej misji i abyśmy mogli dbać o was z całą naszą miłością. Wspólnie zwyciężymy!

JAM JEST archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz