poniedziałek, 28 marca 2016

PIĘĆ KRÓLESTW / WYMIARÓW ZWIĄZANYCH Z OBECNYM ETAPEM WZNOSZENIA ZIEMI LM-03-2016 Archanioł Michał przez Ronnę Herman

źródło tekstu
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, we wszechświecie wszystko jest obdarzone świadomością własnej natury i ma własny poziom postrzegania. Pamiętajcie, że całe Stworzenie – wieloświaty (omniwersa) na wszystkich poziomach – jest kosmiczną energią, która została wysłana z serca Najwyższego Stwórcy. Ta energia składa się z nieskończonych odmian częstotliwości wibracji, które się przenikają, a jednocześnie są od siebie oddzielone za sprawą odmienności wzorców częstotliwości Światła. Światło / energia Stwórcy zawiera wszystkie składniki stworzenia, a niezliczone, rozsiane wzorce Światła tworzą wiele złożonych poziomów przejawiania materii. Określenia używane w celu nazwania licznych poziomów tworzenia, takie jak wymiary i podwymiary, powstały, aby ułatwić zrozumienie bardzo złożonej natury rzeczywistości, w której wszystko istnieje. Jak większość z was wie, każdy wymiar waszego ziemskiego eterycznego środowiska składa się z siedmiu podwymiarów (wymiarów podrzędnych).

TRZECI I CZWARTY WYMIAR * DUALNOŚĆ
ENERGIA + MATERIA
POZYTYW / AKTYWNOŚĆ ** NEGATYW / RECEPTYWNOŚĆ
PIĄTY WYMIAR * TROISTOŚĆ
DUALNOŚĆ + DUCH + MATERIA
RÓWNA SIĘ: HARMONIJNA MATERIA

PIERWSZY WYMIAR * KRÓLESTWO MINERAŁÓW. Pierwszy wymiar i dolne podpoziomy drugiego wymiaru: królestwo minerałów i roślin rządzi się wyłącznie instynktem i jest natchnione Boskim światłem / Życiem dzięki dewom oraz żywiołakom. Środowisko pierwszego wymiaru jest światem żywiołów, tworzywem świata materialnego zbudowanym z subatomowych elementów gleby, kamieni, wody, które tworzą ciało Ziemi. To jest fundament przejawiania wszelkiego życia roślinnego i dom najniższego poziomu elementali, których zadaniem jest przekazywanie pobieranych od Słońca życiodajnych lub odżywiających elementów wszystkim królestwom minerałów i roślin. Pod kierunkiem królestwa elementali również rośliny zaczynają odczuwać i wyrażać instynktowne pragnienie, aby docierać do światła słonecznego i wygrzewać się w cieple jego promieni.

DRUGI WYMIAR * FLORA I FAUNA * KRÓLESTWO ROŚLIN I ZWIERZĄT. Środkowe poziomy drugiego wymiaru to miejsce, gdzie zmaterializowało się królestwo zwierząt i zaczyna się podpoziom świadomości. Początkowo królestwo zwierząt było utrzymywane i zaopatrywane w energię życiową przez rośliny – nigdy nie było zamierzone, aby zwierzęta miały stać się mięsożerne. Kiedy zwierzęta ewoluowały i zaczęły doświadczać pierwotnego lęku, gniewu oraz instynktownej miłości lub silnego pragnienia bycia w grupie, zaczęły te podstawowe uczucia i emocje emitować na środowisko drugiego wymiaru. Przedstawiciele królestwa zwierząt są pod mocnym wpływem wrodzonego instynktu. Iskry zwierząt wywodzą się ze świadomości grupowej i do niej powracają pomiędzy wcieleniami.

TRZECI WYMIAR. Od upadku ludzkiej świadomości, który nastąpił wiele tysięcy lat temu, Ziemia i jej fizyczne środowisko zostały złożone ze składników trzeciego / czwartego wymiaru. Trzeci wymiar składa się z długości, szerokości i głębokości przestrzeni. Czujące istoty tego wymiaru to bardziej rozwinięci przedstawiciele królestwa zwierząt (grupowe świadomości) oraz istoty ludzkie, które posiadają zindywidualizowaną świadomość duszy.

TRZECIE KRÓLESTWO / TRZECI WYMIAR * PIERWSZE TRZY PODPOZIOMY * KRÓLESTWO ZWIERZĄT / NATURY. Gatunki z królestwa zwierząt posiadające wyższą świadomość – instynktowną / podświadomą.

PIERWSZE TRZY POZIOMY TRZECIEGO WYMIARU: zwierzęta, które stopniowo wyewoluowały do wyższych gatunków i rozwinęły ograniczoną inteligencję czującą, takie jak: naczelne – małpy, słonie, konie, psy oraz koty. Na przyszłych etapach procesu wznoszenia zostaną obdarzone duszami i będzie im przydzielona zindywidualizowana świadomość JAM JEST.

Istnieją też ludzie – bardzo młode dusze – którzy dostali zindywidualizowaną świadomość JAM JEST w niedawnej rundzie ewolucji. Swoich pierwszych inkarnacji doświadczyli w tym Układzie Słonecznym lub na płaszczyźnie Ziemi i w związku z tym nadal funkcjonują na poziomie podstawowej zwierzęco / ludzkiej natury instynktownej, jak również na różnych stopniach zdolności intelektualnych. Te dusze są prawdziwymi Ziemianami.

Na płaszczyznę Ziemi nie będą już schodziły Dusze młode lub znajdujące się na początkowym etapie dojrzewania. Teraz na Ziemi wcielają się już tylko dojrzałe i stare dusze, które mają za sobą ogromną liczbę inkarnacji doświadczanych w całym wszechświecie, i być może w innych wszechświatach.

TRZECI WYMIAR * PODPOZIOMY OD CZWARTEGO DO SIÓDMEGO * KRÓLESTWO LUDZI: królestwo trzeciego wymiaru materialnego przejawienia jest skupione bardziej na sferze mentalnej z silnym pragnieniem tworzenia, zniewalania i kontrolowania natury. Jest to najniższy poziom empirycznego istnienia ludzkości. Fundament tworzy tu instynktowna natura związana z przetrwaniem, która zaczyna stopniowo ewoluować z poziomu ograniczonej świadomości siebie „jestem oddzielona i różnię się od ciebie”. Istoty ludzkie zaczęły się wyłaniać ze stanu świadomości stadnej, w której unikatowe lub zindywidualizowane myśli pojawiały się rzadko. Większość wiedzy wywodziła się z instynktownej natury grupy i podstawowych pojęć przekazywanych przez seniorów.

CZWARTE KRÓLESTWO / KRÓLESTWO LUDZI W CZWARTYM WYMIARZE. Świadomość i podświadomość. W czwartym wymiarze do długości,szerokości i głębokości przestrzeni dodaje się świadomość chwili TERAZ. Czwarty wymiar jest sferą emocji, iluzji – planu astralnego. Ponieważ stanowi początkowy etap wzorców wyższej częstotliwości, czas jest bardziej płynny, a prawa czasu i przestrzeni zaczynają się zmieniać. To bywa niekiedy nazywane królestwem eteru. Tu musisz przejść przez struktury przekonań zbiorowej świadomości, które w większości składają się z ze zlepka nieharmonijnych wibracji trzeciego / czwartego wymiaru. Twoim zadaniem jest usunąć lub zneutralizować osobiste niezgodne częstotliwości, aby dojść do siódmego podpoziomu czwartego wymiaru i sięgnąć po świadomość swojej istoty JAM JEST czekającej na poziomie piątego wymiaru.

CZWARTE KRÓLESTWO * PODPOZIOMY OD PIERWSZEGO DO TRZECIEGO. KRÓLESTWO LUDZKO / LUDZKIE. Istoty ludzkie na tym etapie rozwoju nadal korzystają z niektórych swoich zwierzęcych instynktownych zmysłów wraz z podświadomą / świadomą naturą ludzką. Podpoziomy od czwartego do siódmego – początki rozwoju natury ludzko / duchowej.

Wieloryby i delfiny to specjalne, wyjątkowe gatunki, które nie mieszczą się w żadnym z profili ewolucyjnych, jakie prezentujemy wam dla lepszego zrozumienia. Są one uważane za najbardziej duchowo i intelektualnie rozwinięte gatunki żyjące na Ziemi. Kiedy została stworzona Ziemia, aby mogli na niej zamieszkać ludzie, przysłano te cudowne świetliste istoty z odległych systemów gwiezdnych jako „strażników boskiej świadomości dla ludzkiego gatunku”. Jest w nich zapisana historia wszystkich form życia od początku tego podwszechświatowego doświadczenia – nie tylko na tym świecie, ale również na wielu innych należących do tego podwszechświata. Uosabiają zapisaną historię Ziemi, wszystkich planet, układów słonecznych oraz galaktyk i nadal odzwierciedlają częstotliwości światła oraz zaawansowane informacje.

Dawniejsze nauki mądrości pochodzące z niektórych oświeconych przekazów o delfinach i waleniach wniosły wiele informacji na temat tych potężnych służebników Światła. Delfiny i wieloryby ułatwiają tkanie macierzy energii krystalicznej świadomości na całej planecie. To pozwala ludziom, którzy są wibracyjnie otwarci i duchowo gotowi, ucieleśniać głębsze infuzje czystej miłości w całej swojej strukturze komórkowej i doświadczać głębszych, bardziej subtelnych poziomów telepatycznej komunikacji. One reprezentują wszystkie istoty Ziemi, a ich misją i chwałą jest utrzymywanie całej Ziemi w ciekłym aurycznym polu większej miłości. Wysyłają tony miłości przez wody i w głąb Ziemi, a także do wszystkich ludzi, aby utrzymać ewolucję świadomości na planecie zgodnie z większym planem. Nie są tym, na co wyglądają. Są wielkimi wspaniałymi istotami, którymi się zachwycamy, a jeśli jesteśmy otwarci, możemy czuć ich energię miłości, jako że nadal patrolują oceany, rozprzestrzeniając częstotliwości naszego Boga Ojca Matki – energie miłości, harmonii i łaski.

PIĄTE KRÓLESTWO: PIĘCIOWYMIAROWA NATURA DUCHOWO / LUDZKA * PIERWSZY PODPOZIOM PIĄTEGO WYMIARU. Scalenie wszystkich fragmentów duszy z trzeciego / czwartego wymiaru zostało osiągnięte, dlatego osobowość natchniona przez duszę jest uwolniona z koła karmy. Stopniowy rozwój świadomości / superświadomość / świadomość intuicyjna – początkowa faza ŚWIADOMOŚCI ŚWIĘTEJ TRIADY.

PIĄTY WYMIAR, MENTALNY POZIOM ŚWIADOMOŚCI - ŚWIĘTA TRIADA * TRZY PROMIENIE BOGA:
I WOLA / MOC DUCHA: ENERGIA KOSMICZNA **
II MIŁOŚĆ / INTUICJA: MĄDROŚĆ **
III AKTYWNA INTELIGENCJA WSPÓŁTWÓRCZA: WIEDZA.

CIAŁO PRAGNIENIOWE * EGO * INSTYNKT * NIŻSZY UMYSŁ ZWIĄZANY Z TRZECIM WYMIAREM.
CIAŁO EMOCJONALNE * WYOBRAŹNIA * UMYSŁ ŚWIADOMY ZWIĄZANY Z NIŻSZYM CZWARTYM WYMIAREM.
ŚWIADOMOŚĆ DUSZY * INTUICJA * ŚWIĘTY UMYSŁ – ŚRODKOWE POZIOMY CZWARTEGO WYMIARU.
OSOBOWOŚĆ NATCHNIONA PRZEZ DUSZĘ * OŚWIECENIE * ŚWIĘTA TRIADA – PIERWSZY POZIOM PIĄTEGO WYMIARU.

W celu lepszego wyjaśnienia podamy POLA ENERGII ŚWIADOMOŚCI dla każdego wymiaru – oznaczone w jednostkach nazwanych przez nas WATT GSALP:

** POLA ENERGII ŚWIADOMOŚCI **
„MOC ŚWIATŁA BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO”

PIERWSZY WYMIAR * 1,000 DO 1,999 WATT GSALP
DRUGI WYMIAR * 2,000 DO 2,999 WATT GSALP
TRZECI WYMIAR * 3,000 DO 3,999 WATT GSALP
CZWARTY WYMIAR * 4,000 D0 4,999 WATT GSALP
PIĄTY WYMIAR * 5,000 D0 5,999 WATT GSALP

POZIOMY CZĘSTOTLIWOŚCI ŚWIADOMOŚCI

PIERWSZY I DRUGI WYMIAR: 1,000 DO 2,500 WATT GSALP.

Wyższe podpoziomy drugiego wymiaru i pierwsze trzy podpoziomy trzeciego wymiaru: 2,500 do 3,300 WATT GSLP.

PRZEWAŻAJĄCE NEGATYWNE CECHY DO PRZEZWYCIĘŻENIA

W TRZECIM WYMIARZE: OD 3,000 DO 3,999 WATT MOCY ŚWIATŁA BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO

OD POZIOMÓW NAJNIŻSZYCH DO NAJWYŻSZYCH: INSTYNKT PRZETRWANIA * STRACH * GNIEW * MŚCIWOŚĆ * NIENAWIŚĆ * POGARDA * WSTYD * POCZUCIE WINY * NEGACJA * NIECZUŁOŚĆ * APATIA * NIEUSTĘPLIWOŚĆ * PRZYGNĘBIENIE * OBOJĘTNOŚĆ * PRZYZWOLENIE * UPOWAŻNIENIE * STAN STADA * DEZORIENTACJA * SZTYWNY PROCES MYŚLENIA * LĘK PRZED ZMIANĄ * SAMOZADOWOLENIE * LĘK PRZED SIŁAMI NATURY I ŻYWIOŁAMI.

W CZWARTYM WYMIARZE: OD 4,000 DO 4,999 WATT MOCY ŚWIATŁA BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO

PODPOZIOMY OD PIERWSZEGO DO TRZECIEGO: PRZYGNĘBIENIE * EGOIZM * KONFRONTACYJNOŚĆ * ŻĄDZA * NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ * DESPERACJA * TRWOGA * APATIA * UPOKORZENIE * POCZUCIE BEZNADZIEI * SMUTEK * ROSZCZENIOWOŚĆ * WYCOFANIE * DESTRUKTYWNOŚĆ * OSĄDZANIE * NIEUSTĘPLIWOŚĆ * NAMIĘTNOŚĆ * APODYKTYCZNOŚĆ * DOGMATYZM * KRAŃCOWOŚĆ * FRYWOLNOŚĆ * ZAROZUMIAŁOŚĆ * SZUKANIE SPLENDORU * ZABORCZOŚĆ * ZBLAZOWANIE * MATERIALIZM * SILNA WIARA W POWODZENIE, PRZEZNACZENIE I ODKUPIENIE * GOTOWOŚĆ, ABY IŚĆ Z PRĄDEM * WCHŁONIĘCIE PRZEZ ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWEGO SYSTEMU PRZEKONAŃ * SKUPIENIE NA „JA, MNIE, MOJE”.

NEGATYWNE CECHY DO ZHARMONIZOWANIA, I POZYTYWNE CECHY DO PRZYSWOJENIA:

CZWARTY PODPOZIOM – POMOST DO WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI:

DRĘTWOTA * FRUSTRACJA * NIEZADOWOLENIE * WĄTPLIWOŚĆ * ŻAL * PRZYZWOLENIE * PESYMIZM * NEUTRALNOŚĆ * ZATROSKANIE * ZNIECHĘCENIE * POCZUCIE BYCIA NIEGODNYM * PEWIEN RODZAJ OBIEKTYWIZMU * NAUKA WYBACZANIA * ZROZUMIENIE * NADZIEJA * OPTYMIZM * PRAGNIENIA * NAUKA DYSCYPLINY * WGLĄD W SIEBIE * POSZUKIWANIE * ZAUFANIE * WNIKLIWOŚC * UŻYTECZNOŚĆ * WIELKODUSZNOŚĆ * „POSZERZANIE SAMOŚWIADOMOŚCI”.

CZWARTY WYMIAR - POZIOM PIĄTY DO SIÓDMEGO:

CIERPLIWOŚĆ * WYRAZISTOŚĆ * KREATYWNOŚĆ * ZDYSCYPLINOWANIE * POSZUKIWANIE SAMOTNOŚCI * WSPÓŁCZUCIE * LITOŚĆ * HARMONIJNOŚĆ * POGODA DUCHA * UFNOŚĆ * ODWAGA * OPTYMIZM * SZACUNEK * ZDOLNOŚĆ KOCHANIA * WESOŁOŚĆ * POCZUCIE SZCZĘŚCIA * INTUICYJNOŚĆ * ŁASKAWOŚĆ * WDZIĘCZNOŚĆ * ALTRUIZM * PRAGNIENIE SŁUŻENIA * PRAWDOMÓWNOŚĆ * „ROZWIJANIE JEDNOŚCI ŚWIADOMOŚCI”

Większość z was, którzy podążali za naszymi naukami, zdaje sobie sprawę, że trzeba usunąć 51% wzorców negatywnych częstotliwości i dostroić się do pieśni swojej duszy - do przynajmniej części częstotliwości niższego podpoziomu piątego wymiaru, aby zacząć pobierać diamentowe cząstki Światła Stwórcy. W ten sposób można zyskać zdolność do oddychania tą esencją wysubtelnionego światła zawierającego częstotliwości wibracji z wyższych królestw. Ty, będąc w swoim fizycznym ciele, masz możliwość wcielania Boskiej Esencji nowej ery, która przenika Ziemię.

Pomiędzy wymiarami nie ma linii rozgraniczających, odpływy oraz przypływy zachodzą zgodnie z wzorcem falowym i do pewnego stopnia się przenikają. Znaczna część ludzkości rezonuje już z częstotliwościami wyższych, bardziej harmonijnych wibracji trzeciego wymiaru oraz sięga do różnych poziomów czwartego wymiaru i je przyswaja. Wiele oddanych dusz zaczęło dostępować pewnych wzorców częstotliwości niższych podpoziomów piątego wymiaru, a zaawansowane dusze są nawet w stanie przyswajać niewielkie ilości wzorców częstotliwości szóstego wymiaru (lub wyższych) poprzez Miasta Światła.

Ukochani, wiemy, że niektóre z pojęć wam przekazywanych mogą być dla was dezorientujące. Jednak kiedy poszerzacie świadomość i mądrość, święty Umysł otworzy się na wiedzę, jaką macie w sobie ukrytą, a wy będziecie ją pamiętać i rozumieć. Zawsze jestem z wami.

JAM JEST archanioł Michał.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz