czwartek, 17 marca 2016

KRÓLESTWO WRÓŻEK, ASTRALNYCH WYMIARÓW, DUCHÓW NATURY I ELEKTRYCZNYCH FORM ŻYCIA CZĘŚĆ I /A

Wróżki są tak prawdziwe jak ty!

Chociaż ludzkość jeszcze w dużym stopniu nie postrzega wielowymiarowości, a królestwo wróżek i życia astralnego uważa za mity czy bajki, to nie ma znaczenia, ponieważ dewy i wróżki żyją wbrew przyjętej teorii. Jednak odbiły trwałe piętno na poziomie rzeczywistości nieuświadomionej i na psychice ludzkiej rasy i nie ma znaczenia, co na ten temat myślą akademiccy naukowcy.

Ich energia wciąż pozostaje, ponieważ nie jest mitem, w rzeczywistości większość z was była pośród nich i chociaż raz doświadczyła tamtego świata bardziej wyraźnie. Byliście tam, powracaliście podczas snów i nie tylko. I dlatego opowiadali o tym tacy myśliciele jak Pitagoras czy Edgar Cayce. I ten aspekt staje się bardziej namacalny na nowej Ziemi. To jest niesamowite królestwo, wielkie i wspaniałe i magiczne.

- AA Metatron


http://www.earth-keeper.com/
tłumaczenie: Teresa Serafinowska
 
Witam mistrzów, jestem Metatron z anielskiego światła i podczas tego spotkania łączę się z Tyberonnem ze służby krystalicznej. Pozdrawiam was w wektorze bezwarunkowej miłości!

Moi drodzy, w wymiarach astralnych oraz innych istniejących na spolaryzowanej płaszczyźnie Ziemi i ponad nią, a także na poziomie Omni-Ziemi istnieją inne rzeczywistości. I nie chodzi tylko o to, że mieszkańcy niewidocznych ziemskich wymiarów mają naturę duchów, one są formami o wiele bardziej złożonymi. Większość z nich może przybierać różne postacie, co oznacza, że mogą żyć jako bezkształtne energie ale mogą też przybierać różne kształty. Pragniemy podkreślić fakt, że astralne energie są znacznie silniej odczuwalne we wzmocnionym jonowym rezonansie nowej Ziemi roku 2016 i dalej. Ziemia, Omni-Ziemia rozwija się w niesamowity sposób w trwającym przesunięciu na wyższy poziom określanym jako wznoszenie planety. To wyjątkowe czasy! Punktem odniesienia był rok 2012, który zainicjował cudowne zmiany w zakresie postrzegania przez was rzeczywistości, jaka was otacza. Królestwa, w których istnieje życie, które wcześniej trudniej było dostrzec, są na nowej Ziemi bardziej dostępne dla wrażliwej część ludzkości.

Krystaliczne przesunięcie waszej planety poszerzyło Ziemię z trzech do 12 wymiarów, a promieniowanie słoneczne w wymierny sposób zmieniło stosunki jonowe, które korzystnie wpływają na wizje doświadczane z pomocą trzeciego oka przez szyszynkę. Pamiętaj, że wszystkie soczewki twojej świadomości, włącznie z 3-cim okiem są jak świadome śnienie, stany transowe, stosownie do których świadomość jest po prostu wskaźnikiem, za pomocą którego można dokonać wglądu - to jest kanał, przez który możesz się skupić. A z nowymi częstotliwościami planety macie teraz zwiększoną możliwość czystego odbioru nie trzech ale nawet dwunastu kanałów. W związku z tym wielu z was zaczyna doświadczać aktywności sfery astralnej i wyżej wymiarowej, dlatego opowiemy wam, jakie formy życia znajdziecie w tych innych rzeczywistościach.

Kanał James Tyberonn poprosił również o to, abyśmy omówili bardzo ciekawy temat, o którym wcześniej nie opowiadaliśmy, czyli o fotonicznych i elektrycznych formach życia. Mogą one być traktowane jak istoty, które istnieją w tym samym wymiarze, w którym żyją wróżki i dewy. Jednak tworzą inną rzeczywistość i są to inne twory niż duchy natury. Opowiemy o nich krótko w pierwszej części naszego przekazu, zaś w drugiej podamy więcej szczegółów. I trzeba wziąć pod uwagę, co znów dobitnie podkreślam, że ci spośród was, którzy są bardziej wrażliwi, doświadczą ich częściej i o wiele łatwiej niż pozostali. Zwłaszcza w rejonach węzłów mocy, gdzie jest pełne spektrum rezonansowe. Dlatego warto poznać i zrozumieć tę rzeczywistość.

Większość ludzi z obecnych kultur zachodnich ma wiedzę na temat królestwa dewów w niemałym stopniu zaprogramowaną przez folklor celtycki, mity greckie i towarzystwa teozoficzne związane z Heleną Bławatską,Charlesem W. Leadbeaterem, Annie Besant i Geoffreyem Hodsonem. Chociaż kultury zachodnie są w najlepszym razie tylko nieznacznie zaznajomione z mitologią i zawiłościami kosmologii (istoty nie będące duchami ludzi są jeszcze opisane w księgach wedyjskich), ale w rzeczywistości wiele z teozoficznych informacji na te tematy pochodzi ze starożytnych nauk wedyjskich (na przykład hierarchie takich istot) i wiedzy mitologicznej skatalogowanej przez Thomasa Keightley`a wiele lat przed tym, zanim opowiadali o nich Bławatska i Leadbeater.

Poszerzenie astrala

Jednak takie astralne życie rozszerza się daleko poza teozoficzne pisma, ponieważ jak wspomniałem, jest znacznie więcej istot i eterycznych form życia, które istnieją w tym, co można nazwać planami astralnymi lub równoległymi z Omni-Ziemi i wyższymi wymiarami królestw Ziemi. Stosunkowo niedawno - na przestrzeni ostatnich kilku lat - zaczęły się pojawiać orby (świetliste kule) i świetlane duszki - fotoniczne formy życia.

One również stale się rozwijają, nie tylko w królestwach Ziemi, ale w nieskończenie dynamicznym Kosmosie. Królestwo ziemskiego dualizmu fizycznej Ziemi i Układu Słonecznego trzeciego wymiaru waszego wszechświata to tylko jeden z niekończącej się liczby wszechświatów lub systemów rzeczywistości, z których jedne mają naturę fizyczną, inne zaś, bardziej trafnie określane jako mentalne lub duchowe, choć są też jeszcze inne – całkowicie obce ludzkiemu rozumowaniu i wykraczające poza to, co możecie sobie wyobrazić. Każdy istnieje z własnymi prawami naturalnymi. Każdy wymiar jest tak samo ważny jak inny, czy to fizyczny czy niefizyczny.

Leadbeater odwołuje się do żywych form myślących i innych energetycznych form życia istniejących na planie astralnym i poza nim, a my o nich krótko opowiemy, zaś niektóre omówimy nieco szerzej.

Życie zwierząt i niemożność transmigracji

Ale najpierw chcemy wyjaśnić, w odróżnieniu od wcześniej wspomnianych źródeł, że wędrówka duszy jest źle rozumianym uogólnieniem i niedokładnie interpretowanym pojęciem. Chociaż duchy zwierząt istnieją w świecie astralnym, zapewniamy, że nie przekształcają się w ludzi. Jak to tłumaczyliśmy we wcześniejszych przekazach dotyczących królestwa zwierząt bytującego na płaszczyźnie Ziemi, wszystkie zwierzęta żyją w obrębie świadomości grupowej, bez prawdziwej odrębności (nie indywidualnie) (z wyjątkiem waleniowatych i delfinów). Zwierzęta już wcześniej zgodziły się was wspierać, pomniejszając swoją świadomość i celowo służąc ludzkości w iluzji dualności.

Z tym stwierdzeniem pragniemy podkreślić, że ludzie nie inkarnują fizycznie w grupowej świadomości zwierząt, zaś duchy zwierząt nie rozwiną się do dusz ludzi. Każda forma życia, która doświadcza reinkarnacji w ziemskim systemie, czyni to w takiej formie, w jakiej się znajduje, ale może wzrosnąć do formy energii o wyższych wibracjach związanej z istotami z tej samej grupy. Lecz zwierzęta nie są na Ziemi po to, aby ewoluować do indywidualnie przejawionej świadomości, jaką jest ludzka dusza, ponieważ mają duszę zbiorową.... i zeszły tu z wzorcem zaprogramowanym na instynktowne działania. Chociaż członkowie większych gatunków zwierząt i królestw rzeczywiście mają naturę duchową, jak wszystkie formy życia, nawet te, które mogą być uważane za nieożywione.

Zapewniamy, że wszyscy członkowie królestwa zwierząt rzeczywiście mają naturę duchową, podobnie jak wszystkie formy życia. Jednak ludzie mają możliwość zintegrowania cząstki ich energii do formy zwierzęcia.

Jednak, aby było jasne, ta integracja nie jest transmigracją dusz. To nie oznacza, że człowiek może wcielić się jako zwierzę. To znaczy, że ludzka osobowość może wysłać cząstkę swojej energii do różnych rodzajów życia przejawiających się w ziemskich królestwach. W rzeczywistości LeMurianie i Atlanci z okresu przeddualnego często doświadczali planu ziemskiego przez projekcję swojej świadomości do żyjących w trzecim wymiarze zwierząt, minerałów, żywiołaków i drzew.

Zwierzęce totemy jako duchy dewów

Duch bawołu, duch orła, duch niedźwiedzia, duch wilka i jaguara (a także niezliczone inne) istnieją namacalnie w wyższej formie dewów, szczególnie na obszarach Ameryk w obrębie węzłów energetycznych, wytwarzając i oferując pełną wymiarową projekcję swoich widm. Są wyżej sklasyfikowanymi dewicznymi projekcjami zakorzenionymi w duchach grup i naprawdę są potężnymi oraz mądrymi energiami.

Królestwo zwierząt ma pełniejsze, bardziej rozległe zrozumienie oraz wiedzę na temat innych świadomych królestw Ziemi i zawsze miało możliwość nauczania ludzkości. W obecnych czasach w dużej mierze zapomnieliście, niestety, jak wiele nauczyliście się od istot pochodzących z królestwa zwierząt. Ludzkość w społeczeństwach i kulturach uprawiających pola, zdobyła wiele wiedzy dotyczącej medycyny lub odżywiania dzięki obserwacjom zachowania zwierząt związanym z królestwem roślin.

Dzięki tym obserwacjom ludzie wiedzieli, co sadzić, czego lepiej unikać, a co pielęgnować. Nauczyliście się technik przetrwania i zachowań społecznych nie tylko dzięki obserwowaniu zwierząt, ale też dzięki telepatycznemu komunikowaniu się z nimi.

Opowiemy wam bardziej szczegółowo o mądrości duchów i przewodników dostarczanej dzięki zwierzęcym totemom, ich współdziałaniu z kulturami plemiennymi i rdzennymi społecznościami, które czciły je podczas ceremonii oraz doświadczały mądrości tych nauczycieli z astralnych królestw. Równoległe rzeczywistości

Każdy wcielony człowiek istnieje w co najmniej czterech królestwach życia równocześnie i jeszcze w niezliczonych światach dodatkowych - w zależności od poziomu zaawansowania. Cztery podstawowe rzeczywistości, wewnątrz których współistnieją wszyscy ludzie to: (1) - trójwymiarowy wszechświat fizyczny, (2) - świat snów, (3) - mentalne królestwo krystaliczno – elektryczne, w którym znajduje się wewnętrzna Jaźń i występują wszystkie aktywności umysłowe oraz (4) - anielskie królestwo antymaterii, które w uproszczeniu można opisać jako królestwo aniołów. I ta właśnie sfera jest jednostką energii punktu zerowego - miejscem niepolaryzacji.

Wiele razy z Tyberonnem mówiliśmy o życiu w światach astralnych oraz innych wymiarach poza trzecim, a nasz kanał (James Tyberonn) dzielił się z wami swoimi doświadczeniami, jakie miał z dewami – w Kanadzie i Chile, gdzie spotykał się z elektrycznymi formami życia i dewami / wróżkami - w Szkocji, Kanadzie, Grecji, Irlandii, Anglii, Arkansas, w okolicach góry Shasta oraz w Andach - w Chile, Boliwii, Wenezueli, a także w Peru. Nowa rzeczywistość

Zapewniamy, że świadomość jest o wiele bardziej mobilna niż ludzkość zdaje sobie z tego sprawę. Od upadku firmamentu funkcjonalnie i mentalnie jako gatunek skupiacie się na stosunkowo wąskim fizycznym królestwie związanym z trzecim wymiarem. Macie tendencję do myślenia o świadomości jako o czymś bardzo tajemniczym. Bardziej stosowny, bardziej dokładny opis świadomości jest taki, że jest to wielowymiarowa osobowość o określonej jakości i cechach. Każda jej część jest holograficzna, co oznacza że każdy segment świadomości zawiera w sobie całą świadomość.

Jest to cecha ludzkości, o której ta jako gatunek zapomniała i w ciągu ostatnich tysiącleci, mówiąc ogólnie, już jej nie doświadczała. Rzeczywiście, aż do chwili obecnej ludzkość, w dużej mierze z powodu braku wiary, oddaliła wszelkie pomysły, jakoby można być jednocześnie w ciele materialnym - trójwymiarowym i poza nim.

We wczesnych fazach życia ziemskiego świadomość była o wiele bardziej mobilna i łatwiej to akceptowała jako fakt. Jak już wcześniej wspominałem, ludzkość mogła w epokach przed dualnych łatwo widzieć inne wymiary i naprawdę w nich być, mogła wchodzić w głęboką interakcję - łączyć się z drzewami, zwierzętami, minerałami oraz żywiołami, a także doświadczać ich jako subiektywnych sfer szerszej świadomości i osobowości.

W obecnych czasach matryca przechodzi przez proces stopniowych przemian, które znów umożliwią takie doświadczenia. I lepiej byłoby to zrozumieć zamiast odrzucać wizjonerskie doświadczenia świadomości jako urojenia. Jako takie istnieją formy życia, których można doświadczyć w chwili obecnej, a które nie były namacalne ani widoczne przed datą 12-12-12, kiedy została aktywowana 144 częściowa krystaliczna sieć.

Przegląd życia astralnego

W tym przekazie połączyliśmy (w ograniczonym zakresie) duchy natury, istoty fotoniczne i elektryczne formy życia w zbiorczą kategorię „dewów”. Należy pamiętać, że to jest coś w rodzaju hierarchii, czy może lepiej to wyrażając – zróżnicowanie poziomów, co może być określane jako iloraz światła, inteligencja, polaryzacja rezonansu i zasiedlenie przez nie różnych poziomów wymiarów. Pragniemy również dodać, że sfery astralne mają poziomy zaszeregowania, a niższe poziomy astralne tworzą rzeczywistości dualne.

Żywe myślokształty

Myślokształty istnieją bezwzględnie w niezliczonych formatach w światach astralnych, lecz nie są dewami. Są to poprawne, ożywione energie, które mają różne poziomy poznania, w zależności od rodzaju świadomości. Niektóre z nich są dość niezależne, inne mogą łączyć swoje wibracje i zestawiać je poprzez przyciąganie częstotliwości w zbiorcze pola.

Niektóre z nich są tym, co można określić jako myślokształty zrodzone z ludzkich procesów intelektualnych. Myśli są elektromagnetycznymi rzeczywistościami i mają prawdziwą witalność, poza tym są ważne na planie astralnym. Rzeczywiście, połączenie myśli ludzkich zbiorowości stworzyło obecnie żywe formy myślowe nie tylko pewnych mitologicznych półbogów ale również fabularyzowanych postaci z książek, które nabierają quasi-wirtualnej rzeczywistości. Wielu świętych, do których się modlicie i bohaterowie mitów, o których myślcie, tacy jak święty Mikołaj, zostali zatem przywołani do specyficznej twórczej holograficznej rzeczywistości przez procesy myślowe.

To, co teraz przeczytacie, może was zaskoczyć: Edgar Cayce opowiadał kiedyś o zorganizowanej przez siebie w jednej ze swoich klas w Virginia Beach szekspirowskiej zabawie, która polegała na świadomym tworzeniu niezależnych matryc myślowych. Wyobraź to sobie! Chociaż ich źródłem nie są żywioły, to istnieją w tej samej równoległej rzeczywistości wymiarowej jako elementale / żywiołaki.

Praktycy pewnych kultur, których można nazwać okultystami, rozumieli, że myśl może posiąść niezależną tożsamość i może być użyta w negatywnym lub pozytywnym celu, czy to umyślnie czy nieumyślnie - podczas subiektywnych mentalnych rozważań lub emocjonalnie naładowanego skupienia. W związku z tym na poziomie astralnym istnieje wiele rodzajów myślokstałtów i przejawów cienia, tak jak istnieją różni ludzie. Mogą pochodzić ze źródeł ludzkich - żywych lub zmarłych. Fragmenty projektowanych i przeniesionych z ludzi myślokształtów są świadome (lub nieświadome) środowiska i sytuacji, jakby były ich własne - w zależności od przejściowego poziomu użytkowanych energii.

Nie są one w pełni skupione w fizycznej rzeczywistości, ani w osobowości czy formie, i głównie tym różnią się od myślokształtów emitowanych przez ludzką biologię. Niektóre takie przejawy są po prostu resztkami emocji zaś inne są resztkami przetrwałych fragmentów osobowości. Same w sobie są dość nieszkodliwe. Mogą szkodzić tylko wtedy, kiedy reaguje się na nie strachem, co bywa prowokowane samoczynnie.

Elektryczne i fotoniczne formy życia

Teraz proszę, skup się! Edgar Cayce odniósł się do pewnych istot dewicznych jak do złośliwych mistyfikatorów. Dlatego byłoby naprawdę rozsądnie, gdybyście zdali sobie sprawę z faktu, że istnieją elektryczne formy życia, które zamieszkują plany astralne i które w sposobie wyrażania się naśladują fizykę widma elektromagnetycznego, czyli jedne można uznać za pozytywne a inne za negatywne. Istnieją fotoniczne istoty żyjące na niższych poziomach dualnego astrala, które w tej dyskusji możemy nazwać świetlistymi oraz mrocznymi, tworzące wzajemną opozycję zgodną z efektem polaryzacji. Widmowy efekt polaryzacji elektrycznych form życia można lepiej opisać jako dawanie i branie. Niektóre spośród negatywnych istot elektrycznych są wampirami energetycznymi żywiącymi się strachem.

Na jednym z końców wachlarza spektrum elektrycznego są dewy, którym publikacje teozoficzne przypięły etykietkę złośliwych, złych i demonicznych. Nazywano je „złymi wróżkami”, duszkami pooka, a w celtyckiej tradycji - goblinami.

Należy pamiętać, że niższe sfery astralne należą do poziomów polaryzacji z dwiema formami istot w polu elektromagnetycznym. W tej kategorii istnieją unikalne istoty dewiczne, które są zdolne do wywoływania lęku, przyczepiania się do otwartej aury i odżywiania się energią strachu. Nie są one prawdziwie demoniczne, lecz można zrozumieć, dlaczego są tak traktowane. Choć mogą być złośliwymi pasożytami, mogą nawet być złowrogie, jeśli ktoś się ich boi … a jednak są całkowicie nieszkodliwe, kiedy nic się im nie robi. Więc winna jest tu sama reakcja strachem. W dalszej części zajmiemy się tym tematem bardziej szczegółowo, gdyż to jest naprawdę bardzo fascynujący wątek. Lecz chcemy, żeby było jasne, że nie istnieją demony oprócz tych, które sam/a tworzysz.

Duchy natury – żywiołaki i boska inteligencja

Zróżnicowane formy życia, które są opisywane jako duchy Natury, są zasadniczo aspektami rzutowanymi z poziomu powietrza, wody, ognia i ziemi (królestwo minerałów i roślin), które mają dynamiczną świadomość, eteryczne ciała i są rozszerzeniem z oraz spoza jądra swego źródła - dzięki żywotnej energii ciała elektryczno-magnetycznego i krystaliczno- elektrycznego.

Te astralne formy życia też są hierarchiczne, ponieważ niektóre z dewicznych duchów natury są o wiele bardziej inteligentne i zaawansowane niż inne. Istoty wyżej zaklasyfikowane w królestwie wróżek posiadają to, co można traktować jako boską inteligencję, podczas gdy te z innych królestw bardziej przypominają niższe poziomy nazywane królestwem istot skrzydlatych lub ptasich – w zależności od posiadanej świadomości i struktury wzorców myślowych swoich grup, w przeciwieństwie do świadomości indywidualnej. Duchy Natury wróżek pochodzą z pięciu królestw Ziemi, składają się z elementów planety - żywiołów i często są określane mianem żywiołaków.

Zadaniem wróżkowych żywiołaków jest służba królestwom Ziemi, a są to istoty wody, powietrza, ognia, ziemi i eteru.

Im wyższą inteligencję posiada taki wróżkowy żywiołak, tym chętniej będzie współpracował z pewnymi ludźmi, i może im przysparzać pozytywnej wibracji. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do duchów natury pochodzących od królestwa roślin. Wszystkie formy dewiczne zdają sobie sprawę z istnienia ludzi, szczególnie są świadome dzieci, które często mają zdolność wyraźnego ich widzenia, a migotliwe duszki często nieoczekiwanie decydują się na kontakt z nimi ciesząc się z tego ogromnie lub wykazując radosną ciekawość. Jednak większość z nich nie podejmuje komunikacji i zachowuje pewien dystans, nie inaczej niż wróbel czy drozd w ogrodzie, który odleci, lub królik, który szybko ucieknie, kiedy ktoś się do niego zbliży. Istoty z niższych królestw są często skupione na różnych rolach służebnych i harmonizujących, i dla mniej empatycznych ludzi pozostają niewidzialne, lecz w inny sposób niż te, które zachowują dystans nieufności.

Jak już wspomnieliśmy, nie wszystkie formy dewiczne są tymi, które można uznać za pozytywne lub życzliwe z natury. Niektóre biorą swoją świadomość z pól elektromagnetycznych i jako takie - zarówno pozytywne jak i negatywne, są potrzebne do harmonizowania widma elektrycznego. Jedne traktują ludzi jak sobie bliskich, inne nie. Jedne emanują wibracjami najwyższej miłości, inne będąc na przeciwległym końcu skali elektromagnetycznego zakresu, są nieco złośliwe i psotne, patrząc z waszej perspektywy. Jednak są formami elektrycznego widma bioelektryczno-plazmatycznego życia, i są potrzebne w królestwach dualizmu do wzajemnego równoważenia. dualizmu do wzajemnego równoważenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz