środa, 24 lutego 2016

PRZYSWOJONA WIEDZA STAJE SIĘ MĄDROŚCIĄ LM-02-2016 archanioł Michał przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Ukochani Mistrzowie, możecie się teraz zastanawiać, dlaczego nie przekazujemy wam nowych informacji, lecz raczej powtarzamy mądre nauki z przeszłości. Powiedzieliśmy wam, że wielu posłańców Światła poświęcało czas i energię, aby rozpowszechniać wiedzę, która pomoże wam wznosić się w świadomości, a w ostatnich latach otrzymaliście główne, ważne informacje związane z tą konkretną fazą procesu wznoszenia. Nie bez powodu skupiamy się na tamtych wcześniejszych naukach – ich udoskonalaniu i uaktualnianiu. Powtarzanie jest jednym z najlepszych sposobów na to, aby ułatwić przyswojenie i zachowanie wiedzy zawierającej wyższe częstotliwości przyszłości.

Zdajemy sobie sprawę, że nowe, sensacyjne informacje są ekscytujące oraz kuszące, jednak zadamy pytanie: „Czy przyswoiłaś / przyswoiłeś wszystkie nauki, które ci udostępniono? Czy osiągnęłaś / osiągnąłeś wszystkie cele niezbędne, aby umiejętnie i łatwo uzyskać dostęp do piątego wymiaru i w nim żyć?”.

Niewielka liczba zaawansowanych Dusz osiągnęła ten cel, jednak większość z was nadal tkwi w różnych stadiach finalnych - w przełomowym rytuale przejścia, który jest wymagany, aby uzyskać dostęp do piątego królestwa boskiej świadomości. W tym krytycznym okresie przyswajania wyższej świadomości cierpliwość i chęć rozwoju są w odpowiednim czasie niezbędne. Niezależnie od tego, czy jesteś w intensywnej fazie testów albo wzrastania, czy znajdujesz się w strefie zerowej, czy też doświadczasz okresu „sanktuarium i kontemplacji”, niezmiernie ważne jest, żeby pozwalać własnej Nadduszy / wyższej Jaźni nadawać tempo i odmierzać czas końcowych etapów procesu.

Owo wtajemniczenie to wielki eksperyment z energią, dokonywany poprzez wykorzystanie woli. Chodzi o stopniowe zrozumienie wyższej Ścieżki świadomości i przyswojenie kosmicznej mądrości. Składasz się z jednostek energii o różnych częstotliwościach. Musisz postarać się kontrolować swoją naturę emocjonalną oraz dobierać siły energetyczne, które przyciągasz i przyswajasz. Pole energii, w którym żyjesz i się poruszasz, tworzy twoją rzeczywistość w świecie materii.

Kiedy zarówno ty, jak i Ziemia powrócicie do równowagi, do zerowego punktu doskonałej harmonii, polaryzacja świadomości nie będzie już mogła tańczyć i wahać się pomiędzy światłem a cieniem. Nie będzie potrzeby doświadczania konfliktów, oddzielenia czy czegokolwiek, co mogłoby ci przeszkodzić w doskonaleniu mistrzostwa i tworzeniu tego, co przyniesie pokój, dobrobyt i wielką radość dla wszystkich. Z pewnością do twojej świadomości dotarło, że w niektórych ludziach i rejonach siłą dominującą staje się światło, zaś w innych miejscach bardziej widoczne i chaotyczne są negatywizmy / cień. To dlatego, że zachodzi oddzielenie - zarówno w was samych, jak i wokół was. Musisz wybrać Ścieżkę, którą chcesz podążać: spiralną Ścieżką oświecenia w górę czy spiralą chaosu i ograniczeń prowadzącą w dół. Naszym zadaniem jest pomagać wam w dokonywaniu najlepszych wyborów. Czy jesteś gotowa / gotów na przygotowanie i przejawienie życia, które na ciebie czeka- w magii i majestacie otoczenia piątego wymiaru?

Moi kochani, to czego doświadczacie, to prawdziwy kosmiczny taniec, a my staramy się wam pomóc odnaleźć harmonijny rytm, który pozwoli wam tańczyć walca, szybować i surfować na grzbietach fal zmian wiodących do nowej ery, a równocześnie amortyzować wszelkie upadki. Czyż wcześniej wiele razy nie mówiłem, że w ramach procesów wielkiego dzieła, jakiego doświadczacie, istnieje wiele odcieni, interpretacji oraz poziomów prawdy, i nie chodzi tu o światło / ciemność, dobro / zło, negatywy / pozytywy? To, czego szukasz, znajdziesz, kiedy wejdziesz na wypośrodkowaną ścieżkę równowagi, co oznacza, że musisz doprowadzić wszystkie aspekty własnej istoty do harmonii - wszystkie ciała: fizyczne, emocjonalne, mentalne i eteryczne, tak aby ze sobą współbrzmiały, a one się nawzajem uzupełnią i wzmocnią.

Kiedy dążąc do wyraźniej zdefiniowanego życia i punktu widzenia,dynamicznie korygujecie wypaczenia stworzone przez was w dawnej rzeczywistości, wielu z was odkrywa, że istnienie jest twórcze. Jednak wasza mentalna i emocjonalna świadomość nadal kłóci się / walczy z dychotomią starych i nowych myślokształtów - przekonań, które kłębią się wokół. Symbolicznie, w jednej ręce trzymasz uczciwie zdobytą wyżej wibrującą świadomość oraz mądrość, testujesz i sprawdzasz swoje nowo poszerzone zmysły, jednocześnie doświadczając licznych małych i dużych cudownych rzeczy, które pojawiają się w twoim codziennym życiu. Jednak drugą ręką nadal usiłujesz żonglować wirującą masą wynaturzonych myślokształtów rozprzestrzenionych w tym, co nazwiemy wspólną świadomością ludzkości, która jest pogrążona w pozostałościach rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru, utrwalając strach, niedostatek, oddzielenie i głęboką potrzebę kontrolowania oraz dominacji nad innymi.

Najpierw stwórz to, co może być postrzegane jako horyzontalny wzorzec, dzięki któremu ponownie przyswoisz wszystkie energetyczne aspekty siebie, jakie stworzyłaś / stworzyłeś w swoim polu mocy / aurze. Z pomocą oświeconej intencji skup się na każdej czakrze i na wnętrzu umysłu, a stopniowo przeprogramujesz każdy z tych ośrodków, tym samym wymieniając stare zdezaktualizowane wibracje na nowe mistrzowskie komórki pamięci świadomości Stwórcy. Kiedy to zrobisz, z każdego ośrodka wypromieniuje na zewnątrz delikatna energia i zharmonizuje właściwości, które odnoszą się do danego ośrodka energii. Jak już wcześniej nauczaliśmy, kiedy doprowadzisz te energetyczne ośrodki do harmonii – jeden po drugim - stopniowo aktywujesz / otworzysz siedem pieczęci wyższej świadomości, co wznieci w twojej kolumnie kręgosłupa słup światła, pozwalając uzyskać dostęp do bardziej subtelnych, pionowych poziomów świadomości znanych jako Naddusza / wyższa Jaźń, a w końcu – do świętej Triady.

Twoja wyższa mentalna Jaźń jest wymagającą wyższą inteligencją, która monitoruje i reguluje dopływ światła oraz dary Ducha przydzielane ci w zależności od poziomu duchowej świadomości oraz twoich obecnych potrzeb. Specjalne dyspensy również są monitorowane i dozowane przez twoją świętą mentalna Jaźń (duchową Triadę Boskiej Woli / Miłości / Inteligencji), która jest pośrednikiem pomiędzy tobą a twoim boskim atomem nasiennym (obecnością JAM JEST).

Medytacje pomagają poskramiać niższy umysł i ego, dzięki czemu można się świadomie dostroić do rozważań wyższego umysłu. Powstrzymanie paplaniny umysłu, która jest normą dla osób zamkniętych na wyższą świadomość, wymaga cierpliwości i dyscypliny. Zachęcamy do praktykowania czynnej oraz biernej formy medytacji.

Postanowienie lub afirmacja to modlitwa z mocą. To powinno być zwięzłe, pozytywne oświadczenie wyrażone z pewnością siebie oraz z przekonaniem, że przejawi się w odpowiedniej formie i stosownym czasie. Jeśli afirmacja jest wysyłana z miłującą intencją dla najwyższego dobra, dostrajasz swoją wolę do woli wyższej Jaźni, a prawa uniwersalne zagwarantują, że twoje współtwórcze myśli i dążenia połączą się z podobnymi działaniami umysłu. W ten sposób zyskają na mocy. Cicha medytacja jest słuchaniem odpowiedzi wyższej Jaźni, anioła stróża i świętej Triady.

Ci z was, którzy są zaawansowani w procesie transformacji, doświadczają w obecnym czasie wielu sprzecznych wzorców myślowych, lecz uczą się obserwować proces i przeglądać swoje codzienne życiowe dramaty z wyższego punktu widzenia mistrza. Doświadczacie już mniej dramatycznych upadków, a kiedy przetwarzacie te niespójne energie, znacznie szybciej powracacie do ośrodka mocy. Jednak to jest przełomowy okres testowania waszych możliwości w dochodzeniu do tego, co jest waszą najwyższą prawdą oraz utrzymywania stanu równowagi, kiedy pojawiają się przypływy i odpływy.

Kiedy przyzwyczaisz się do obserwowania ludzi z otoczenia ze wznioślejszego punktu widzenia, będziesz w stanie dostrzec energie prawdopodobnych przyszłych linii czasu, stworzone z ich pozytywnych / negatywnych myślokształtów i działań. Intuicja podpowie ci, co może się im przytrafić, tym którzy nadal będą podążać obecnym kursem – wyniki ich działań będą podnoszące na duchu albo stresujące. Podobnie jak nie możemy ingerować w rozwiązywanie twoich problemów, tak ty nie możesz nic zrobić za tych, którzy cię otaczają. Jeśli nie chcesz dać się wciągnąć w ich negatywne dramaty, a jednak najlepiej się im przysłużyć, bądź dla nich niezachwianym przykładem i łącz się z mocą wnętrza swego serca w każdej chwili, bez względu na to, co dzieje się w świecie wokół ciebie.

Musisz nauczyć się koncentrować na swoim świecie wewnętrznym - na sanktuarium duszy. Dusza, ciało fizyczne, a zwłaszcza umysł, mają własne rytmiczne cykle i programy. Pragnieniem duszy jest uzyskanie oświecenia. Umysł skupia się na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Ciało fizyczne zajmuje się doświadczaniem za pośrednictwem zmysłów. Ludzkość nieustannie przeżywa cykle wzrostu, stagnacji i upadków, które torują ścieżkę dla nowego cyklu wzrastania i ekspansji. Mistrz kieruje się do wewnątrz i dąży do lepszej jakości życia, podczas gdy nieprzebudzone dusze szukają zewnętrznych bodźców i zaspokojenia poprzez przyjemne fizyczne doznania oraz dobra materialne. Koncentracja na miłości zewnętrznej, poza sobą, zawsze przynosi poczucie bezbronności, potrzebę ciągłego potwierdzania przez kogoś lub coś. Miłość polegająca na wewnętrznym skupieniu emanowana na zewnątrz zapewnia stały przepływ pewności siebie, samoakceptacji, ciągłe dążenie do tego, aby ucieleśniać i jeszcze silniej emanować tym błogim poczuciem jedności oraz harmonii z całym Stworzeniem.

Przebywanie w ciele fizycznym to czas radości, a jednak wasze ciała fizyczne starają się nadążyć za coraz bardziej wzrastającymi wibracjami - jakie są dla was dostępne - i przyswajają je z chwili na chwilę, dzień za dniem. Wielu z was, którzy od wielu lat nie przeziębiali się, nie mieli grypy ani problemów jelitowych, a teraz zaczyna ich doświadczać, zadaje sobie pytanie: „Co robię źle?”. Nie robisz nic złego, mój dzielny przyjacielu, te nieprzyjemne napady cielesnych niedyspozycji pojawiają się, ponieważ wszystko robisz właściwie. (To jest dobry przykład starych, ograniczających myślokształtów: każdy objaw tych lub jakichkolwiek innych chorób postrzegasz jako zły lub szkodzący zdrowiu i wydaje ci się, że ponosisz karę za to, że zrobiłaś / zrobiłeś coś złego. Oczywiście nie znamy tego bezpośrednio, lecz widzimy i wyczuwamy wasze cierpienie, i przyznajemy, że takie zjawiska nie są dla was przyjemne).

Pragniemy dać wam pod rozwagę inny aspekt prawdy. Powtarzam, wielu z was, którzy zaszli daleko w procesie transformacji / wznoszenia, doświadcza tych niemiłych objawów, lecz one są formą szybkiej przemiany negatywnych energii tkwiących w waszych ciałach. Można to nazwać transmutacją lub chrztem przez ogień, wypalaniem / uwalnianiem starych wzorców częstotliwości, dzięki czemu wyższe, delikatniejsze krystaliczne komórki świadomości będą mogły przeniknąć i zawładnąć wnętrzem. Nie wszystkie wirusy są złe, nie wszystkie doświadczane przez was objawy są niepożądane. Potraktuj je jako środek do celu - coś, co posłuży celom wyższym.

Nikt nie jest odporny na te głęboko przenikające wzorce energii. Bez względu na to, gdzie ktoś stoi na drabinie wniebowstąpienia, będzie doświadczać skutków wznoszenia po spirali częstotliwości Światła. Jak widzicie, wielu na świecie doświadcza separacji i lęków, jednak utwierdzają się w przekonaniu, że ich ścieżka / prawda jest jedyną właściwą / akceptowalną. I oto nadchodzi jeden z największych sprawdzianów dla was, tych którzy żądają harmonii i pokojowego współistnienia dla WSZYSTKICH z waszej rzeczywistości. Te rzeczy też miną, kochani.

Prosimy, dbajcie o siebie, jak nigdy dotąd zwracajcie uwagę na sygnały lub komunikaty wysyłane przez żywioły waszych ciał. Jak można cieszyć się pięknym światem miłości, radości i obfitości, kiedy wasze fizyczne naczynia nie tętnią życiem i zdrowiem?

Po osiągnięciu statusu istoty duchowo / ludzkiej natchnionej przez duszę, twoje zdolności intelektualne, sprawność i praktyczność pomogą ci dokonać zdumiewającego postępu. Masz dostęp do narzędzi i wewnętrznych talentów - możesz osiągnąć wszystko, czego pragniesz w tym życiu oraz poza nim, moja miła / mój miły. Pamiętaj, kiedy zestroisz się ze swoim obecnym najwyższym przeznaczeniem – dla najwyższego dobra wszystkich, otrzymasz dostęp do stwórczych cząstek miłości / światła / życia i będziesz je wypromieniowywać z siebie do świata. Jesteśmy tutaj, aby pomagać ci w każdy możliwy sposób, abyś mogła / mógł osiągnąć duchowe oświecenie i kierujemy na ciebie wiekuistą wiązkę miłości.

JAM JEST archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz