sobota, 23 stycznia 2016

CZYM JEST DUCH? LM-01-2016 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska 

Ukochani Mistrzowie, każdy z was jest uosobionym aspektem boskiego atomu nasiennego pochodzącego z esencji Ducha Stwórcy. Jest świadomością JAM JEST mającą wrodzone pragnienie wyrażania i tworzenia. Słowo „duchowy” nie odnosi się do religii albo religijnych dogmatów. Dotyczy ono rozwoju osoby pod każdym względem: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, intuicyjnym i socjalnym. Rozwój ten wiąże się z przeobrażaniem ludzkiej natury instynktownej w subtelną ludzką istotę duchową - gotową, aby przejść do środowiska piątego wymiaru. Poszerzenie wyższej świadomości to wejście na nowy poziom świadomości, który prowadzi do nowych doświadczeń, większych możliwości i dodatkowych talentów. Celem dzisiejszych zaawansowanych Dusz jest przejawianie siebie.

Niezwykle ważne jest, aby nauczyć się sterować osobistym strumieniem świadomości. Umysł egotyczny wije się w dół przez labirynt umysłu podświadomego, podążając za najmocniej utrwalonymi wzorcami iluzji z przeszłości lub losowo wybierając fragmenty i urywki wydarzeń na tyle bolesnych czy stresujących, że pozostawiły trwałe myślokształty. Dlatego elementem koniecznym w zdobywaniu mistrzostwa Jaźni jest stałe kontrolowanie paplaniny umysłu. Aby stać się racjonalnym myślicielem z czystym umysłem, trzeba być obserwatorem własnych procesów myślowych lub wciąż je monitorować.

Twoja Jaźń duszy w trzecim i czwartym wymiarze jest FRAGMENTEM ŚWIĘTEJ TRIADY POŁĄCZONYM Z MATERIĄ w celu doświadczania wielu gęstości tworzenia. Głównym motywem duszy jest tchnąć w osobowość gospodarza dozę esencji Boga. Jej celem i największym pragnieniem jest to, by służyć wyrażając własną indywidualność w wielokrotnie powtórzonych cyklach, z których każdy kończy się wraz z impulsem do ponownego wzniesienia do postaci Ducha - przy jednoczesnym zachowaniu mądrości zdobytej dzięki szerokiej gamie kosmicznych doświadczeń.

Każda święta triada, w miarę przemieszczania się w coraz większą pustkę lub gęstość materii, coraz bardziej pomniejszała swój iloraz światła. Na początku miała stan świadomości piątego wymiaru, a kiedy znów wejdzie na jego najgęstszy pierwszy podpoziom, zacznie się skupiać na ciele mentalnym oraz zespalać z Boską wolą. Na każdym podpoziomie, jak również na każdym pełnym poziomie świadomości istnieją specyficzne prawa ewolucji.

Kiedy przeniesiesz się do piątego wymiaru, pod wpływem jego wzorców wibracyjnych twoje komórki, ciało eteryczne i pole aury zaczną przyspieszony proces oczyszczania. Ten proces w końcu doprowadzi do tego, że zaczniesz pobierać liczne aspekty swojej wyższej Jaźni i odzyskiwać wyższą częstotliwość ciała świetlistego. Spokój zaczyna się na najniższym poziomie piątego wymiaru i wzmacnia się wykładniczo. Uzyskanie Boskiej mocy i mądrości wymaga wyjścia poza uwarunkowania świadomości oraz dostrojenia się do kosmicznej świadomości przez liczne aspekty wyższej Jaźni. Abyś skutecznie przemierzała / przemierzał Ścieżkę oświecenia, potrzeba ci emocjonalnej stabilności i umysłowego skupienia. W rzeczywistości wymiaru piątego i powyżej niego obowiązuje prawo równowagi.

Krótko mówiąc, szósty wymiar jest miejscem, w którym zdasz sobie sprawę, że naprawdę jesteś nieśmiertelna / nieśmiertelny. Kiedy stopniowo ponownie połączysz się z niektórymi z bardziej zaawansowanych poziomów swojej świętej triady z tego podwszechświata, będziesz ucieleśnieniem jeszcze bardziej rozszerzonej świadomości BOSKIEGO PLANU.

Siódmy wymiar jest ostateczną granicą ewolucyjną dla ucieleśnionej ludzkości w doświadczaniu tego podwszechświata. Będziesz mieć określoną formę, jednak będzie ona elastyczna i delikatna jak pajęczyna. Pierwszy podpoziom (najniższa częstotliwość) ósmego wymiaru jest bramą do nieskończoności. Kiedy zyskasz zdolność przyswajania jeszcze większej ilości wyższych częstotliwości, będziesz mogła / mógł wykorzystać wiele jego dobrodziejstw. Kiedy nabywasz umiejętność dostępowania wyższych częstotliwości z kolejnego poziomu, inicjowany jest proces ich przesączania w dół, podczas którego mikroskopijne ilości bardziej subtelnego boskiego Światła zaczynają napływać do twojej osobistej kolumny światła, zasilając w ten sposób światłem twoje pole aury i dźwięczność pieśni duszy. Starożytni mistrzowie nadali pełnemu, promieniejącemu ciału duchowemu tytuł „wyższego ciała przyczynowego” - na poziomie planu, z którego pochodzi - siódmym poziomie czwartego wymiaru.

Kiedy staniesz się wielowymiarowa / wielowymiarowy, twoje postrzeganie czasu będzie bardziej płynne, a pojęcia rejestrowane przez mózg - bardziej złożone i dokładne. Stopniowo wzmacniasz kontrolę nad ciągłością świadomości, co poskutkuje klarowniejszą i dokładniejszą duchową percepcją.

Chcąc rozwijać zdolności ponadzmysłowe, musisz być gotowa / gotów spędzać czas nie tylko na medytacji i kontemplacji, ale i w ciszy. Jednym z pierwszych kroków do uzyskania wewnętrznej świadomości jest kontrolowanie i wyciszanie ciągłej paplaniny umysłu, której poziom świadomości jest niższy.

Po zakończeniu testów i po sprostaniu wszystkim wyzwaniom trzeciego oraz czwartego wymiaru aspirująca dusza staje w obliczu ostatecznej bariery prowadzącej do wejścia (pierwszy podpoziom) do piątego wymiaru. Wszystkie fragmenty duszy z czwartego wymiaru zostają oczyszczone, zrównoważone i włączone do systemu czterech niższych ciał jednostki. W rezultacie poszukiwacz staje się harmonijną osobowością, natchnioną przez duszę.

Sfera ciała przyczynowego, która początkowo zawierała wszystkie oryginalne fragmenty duszy posłane do trzeciego / czwartego wymiaru tego podwszechświata, przyciąga je teraz z powrotem na pierwszy podpoziom świętej triady z piątego wymiaru, z którego pochodzi. Już dłużej nie są potrzebne osobowości istoty natchnionej przez duszę – istoty teraz duchowo / ludzkiej, która jest gotowa do bezpośredniego zjednoczenia ze świętą triadą w piątym wymiarze. Ta święta triada jest następnym wyższym aspektem oryginalnego boskiego atomu nasiennego dla tego podwszechświatowego doświadczenia.

Zharmonizowany stan emocjonalny z czwartego wymiaru jest gotowy do złączenia z pierwszym podpoziomem środowiska mentalnego piątego wymiaru, co otwiera na zupełnie nowy świat doświadczeń i nauki.

Ci, którzy nie zaakceptowali trzech boskich cech: BOSKIEJ WOLI, BOSKIEJ MIŁOŚCI I BOSKIEJ INTUICYJNEJ INTELIGENCJI, nie mogą pojąć cudu przyszłości. Twoja świadomość wysubtelnia się, w miarę jak dokonujesz postępów w duchowej świadomości, a także w miarę wyostrzania świadomości i wrażliwości - w miarę jak wibracje i rytm świętej miłości wzbierają w twoim świętym Sercu. Święta miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do następnego, wyższego poziomu ewolucji. Jako osobowość natchniona przez duszę, stajesz się ziemskim słonecznym aniołem – promiennym Słońcem Boga.

Wiele lat temu wyjaśnialiśmy, że: „Istnieją piramidy Światła, które stacjonują w każdym wymiarze i podwymiarze w całym tym podwszechświecie. Niektóre są wielkimi magazynami substancji kosmicznego Światła, i są wykorzystywane do tworzenia systemów gwiezdnych, galaktyk oraz układów słonecznych. Istnieją także niezliczone mniejsze piramidy Światła zawierające eteryczne repliki wszystkich fragmentów bożych iskier, jakie stworzyłaś / stworzyłeś podczas podróży do gęstości”.

„Kiedy podróżowałaś / podróżowałeś w dół przez wiele wymiarów tego podwszechświata, rozdzielałaś / rozdzielałeś się na coraz mniejsze fragmenty boskich nasion. Od podstawowego poziomu piątego wymiaru poprzez wszystkie podwymiarowe światy do poziomu wymiaru, w którym znajduje się twój boski atom nasienny (obecność JAM JEST), masz święte triady, które czekają w piramidach Światła na twój powrót.”

Kiedy przemierzałaś pola piątego wymiaru, w każdym z siedmiu jego podpoziomów stacjonowała święta triada, a każda kolejna była pomniejszona w stosunku do poprzedniej pod względem wielkości i mocy Światła. Wszystkie święte triady były wysłane bezpośrednio z jądra serca twojego boskiego atomu nasiennego i pozostały na miejscu na każdym podpoziomie i pełnym poziomie każdego wymiaru wzdłuż całej drogi w dół, do najniższego pierwszego podpoziomu czwartego wymiaru.

W celu uzyskania dostępu do wyższego ciała mentalnego i połączenia z nim, trzeba starać się pozostawać w stałej koncentracji w świętym Sercu. Możesz wszcząć ten proces, gdy uzyskasz silną kontrolę nad swoim ciałem fizycznym / emocjonalnym. Świadomy umysł musi mieć okresy ciszy, aby dostroić się do subtelnych podszeptów duszy i wyższej Jaźni. Spokój umysłu osiągniesz dzięki świadomemu oddychaniu przez święte Serce (oddech nieskończoności), co po stworzeniu wzorca nieskończoności w ciele fizycznym i praktykowaniu tej techniki stanie się nawykiem, a wkońcu naturalnym sposobem oddychania. Bardzo ważne jest nauczenie się świadomego oddychania. Kiedy koncentrujesz się na procesie oddychania, śledzisz ścieżkę oddechu, stopniowo zyskujesz świadomość różnych części swojego ciała. W pierwszej kolejności otrzymujesz bardzo subtelne sygnały ze strony żywiołów ciała dotyczące dyskomfortu czy ciężkości. Jeśli nie słuchasz tych sygnałów, stopniowo zmieniają się w ból albo ewentualne poważne choroby.

Często się mówi, że przejście ze strefy komfortu i struktur przekonań zbiorowej świadomości jest posunięciem bardzo odważnym. Dzielne poszukiwania i życie własną prawdą są pierwszymi krokami w odzyskiwaniu osobistej mocy. Kiedy uwolnisz się od pęt przeszłości i dojdziesz do zrozumienia, że możesz kontrolować przyszłość, rozpocznie się w tobie proces uruchamiania potencjału mistrza współtworzenia. Kiedy zyskasz mądrość i zaczniesz się cieszyć pozytywnymi efektami swoich starań, zaczniesz zarazem ufać sobie i swoim osądom. Twoje wielozmysłowe postrzeganie poszerza się i staje się wyraźniejsze, a ty uczysz się dostrzegać zarówno pozytywne, jak i negatywne wyniki swoich wyborów z wyższego punktu widzenia, - tym samym stopniowo uczysz się podejmować decyzje z punktu widzenia poziomu skoncentrowanego na sercu.

Za każdym razem, kiedy starasz się zjednoczyć swoją ziemską świadomość z kolejnym, wyższym poziomem wibracji świadomości Boga, proces wznoszenia do wyżej wymiarowych królestw potrzebuje coraz więcej światła. Wielki plan został zaprojektowany tak, że twoje ponowne wejście do wyższych królestw może się dokonać dzięki integracji atomów nasiennych Białego Ognia przechowywanych w Boskiej komórce diamentowego jądra każdego bardziej zaawansowanego aspektu twojej wyższej Jaźni. Jedno po drugim, krok za krokiem, zintegrujesz siłę woli, mądrość, cechy każdego aspektu twojej Nadduszy. Jak szybko i łatwo to osiągniesz, zależy od ciebie, gdyż dano ci dar WOLNEJ WOLI, który jest ważnym elementem wielkiego projektu związanego z doświadczaniem tego podwszechświata.

Każdy aspekt świadomości Stwórcy w tym podwszechświecie doświadczył fragmentacji duszy – ciała, i każda dusza na każdym poziomie w każdym miejscu pobytu istoty doświadcza obecnie uzdrawiania i jednoczenia z licznymi aspektami siebie. Dopóki przebywasz w ludzkim ciele fizycznym, dopóty będziesz się łączyć z tak wieloma aspektami siebie, z iloma zdołasz, i będziesz kontynuować ten proces również wtedy, kiedy przejdziesz na wyższe poziomy istnienia. Jesteście żywymi komputerami posiadającymi harmonijny rezonans. Każdy z was jest złożoną istotą mającą określone wibracje. Przyzwyczaiłaś / przyzwyczaiłeś się do wolniejszej, gęstszej energii trzeciego / czwartego wymiaru, jednak wciąż równoważysz, ujednolicasz i podnosisz rezonans swego pola mocy, aby wznieść się do subtelniejszego stanu istoty. Musisz pamiętać, że jesteś wyjątkowym aspektem Stwórcy i powinnaś / powinieneś - ceniąc swoją wyjątkowość - starać się powrócić do zjednoczenia ze swoją Boską Jaźnią.

Pamiętaj: kiedy poszerzasz świadomość i powracasz do wewnętrznej harmonii, zaczynasz promieniować zgodnie z częstotliwościami bardziej subtelnych wzorców, a wtedy przyciągasz do siebie tych, którzy ucieleśniają i wypromieniowują takie same harmonijne wzorce Światła. Proces ponownego łączenia polega na przyłączaniu licznych aspektów Jaźni, jak również na łączeniu się z licznymi najbliższymi ci członkami twojej duchowej kompanii uczestniczących w tej podróży. Proces wznoszenia jest czasem ponownego jednoczenia z wieloma poziomami boskiej świadomości. Pamiętaj, że jesteśmy od ciebie oddaleni tylko o bicie serca i myśl. Otaczamy cię promienną świętą miłością naszego Boga Ojca Matki.

JAM JEST archanioł Michał

1 komentarz: