niedziela, 20 grudnia 2015

UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO WIĘKSZEGO POTENCJAŁU MOCY LM-12-2015 archanioł Michał / Ronna Herman

źródło
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Umiłowani Mistrzowie, celem wzniesienia ludzkości w tej epoce ziemskiego doświadczenia jest złączenie wszystkich pozostałych fragmentów pojedynczej Jaźni duszy z trzeciego i czwartego wymiaru. To umożliwi zainicjowanie ponownego zjednoczenia z duchową triadą - świętym aspektem Boskiej Jaźni, która czeka na wasz powrót na pierwszy podpoziom piątego wymiaru. Na tym etapie ewolucji właśnie to jest głównym zadaniem ludzkości.

Pamiętaj, że wszelkie stworzenie – wszechświaty wszechświatów na wszystkich poziomach – jest kosmiczną energią, która została wysłana z rdzenia serca Najwyższego Stwórcy. Ta energia składa się z nieskończonych odmian częstotliwości wibracji, które przenikają się wzajemnie, a jednak są od siebie oddzielone dzięki odmiennym wzorcom częstotliwości Światła. Światło / energia Stwórcy zawiera wszystkie składniki Stworzenia, i te jego niezliczone rozsiane wzorce tworzą złożoność wielu poziomów materii przejawionej. Pojęcia wykorzystywane do opisania licznych poziomów tworzenia, takie jak wymiary lub podwymiary, są używane, aby zapewnić przejrzystość i zrozumienie bardzo zawiłej natury rzeczywistości, w której istnieje wszelkie stworzenie.

Fazy lub poziomy procesu wznoszenia, którego obecnie doświadcza ludzkość, nazwaliśmy ETAPAMI EWOLUCJI. Kiedy powracacie do równowagi i harmonizujecie swoje ciała mentalne, emocjonalne, fizyczne i eteryczne w polach wibracji trzeciego wymiaru, stajecie się gotowi, aby skupić się na czwartym wymiarze oraz płaszczyźnie emocjonalno – astralnej.

Większość dojrzałych Dusz, które inkarnowały się w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lub około tych lat, już wcześniej skoordynowała i scaliła fragmenty swoich dusz z trzeciego wymiaru, a wielu przyszło również ze sporą częścią fragmentów duszy czterowymiarowej. Te szlachetne dusze zgodziły się pogrążyć w złudnej gęstości trzeciego / czwartego wymiaru, aby zostać przecierającymi szlaki pionierami, którzy poprowadziliby innych spiralną Ścieżką prowadzącą ku górze, ku wejściu do rzeczywistości Piątego Królestwa. Kiedy ci dzielni nosiciele Światła doświadczają wzniesienia, pociągają za sobą Ziemię i całą ludzkość.

Okres wielkiej renuncjacji poprzedza całkowite wyjście z czwartego królestwa ludzkości (czwarty wymiar). W celu zakończenia podróży przez dualność musisz doświadczyć wyzwań i testów czwartego etapu procesu wznoszenia, ponieważ dzięki temu możesz powrócić do pierwotnie zaplanowanej Ścieżki Światła i cienia. W ten sposób możesz wejść do Piątego Królestwa świętej Triady, która jest fundamentem pięciowymiarowej rzeczywistości.

(Proces renuncjacji każdej osoby jest inny i zależy od warstw negatywnych wzorców wibracji zebranych podczas jej/jego wcześniejszych doświadczeń życiowych).

Na koniec etapu związanego z czwartym wymiarem liczne fragmenty rozszerzeń Jaźni duszy z poziomu wymiaru trzeciego / czwartego powróci do centrum pochodzenia w diamentowym jądrze Boskiej komórki. Twoim celem jest stać się żywą, świadomie zespoloną, natchnioną przez duszę osobowością. Umysł natchniony przez duszę dąży do iluminacji i do niej doprowadza. Z biegiem czasu możesz „dotknąć” swojej wyższej intuicyjnej natury, która ci pomoże w rozwijaniu bardziej subtelnej i ekspansywnej percepcji. Urzeczywistnienie czwartego etapu ewolucji spowoduje spojenie miłości / inteligencji pomiędzy duszą a osobowością.

Tak, osiągnięcie tego duchowego stanu świadomości duszy, kiedy jest się w ciele fizycznym, jest możliwe. W obecnym czasie wiele Dusz pochodzących z gwiezdnego plemienia jest już blisko osiągnięcia tego celu. Na przestrzeni kolejnych dwudziestu lub więcej lat stanie się to zjawiskiem powszechnym, a wznoszenie ludzkości będzie w tym stuleciu przyspieszać. Ten wyjątkowy etap wznoszenia został zaaranżowany tak, aby powstała „grupa wznosząca”, czyli zespół wyspecjalizowanych Dusz, które wspólnie wyruszyły do tego podwszechświata, a teraz stopniowo ponownie się łączą. Twoja podróż w separację dobiegła końca - teraz łączycie się ze sobą po raz kolejny od czasu, kiedy rozpoczęliście tę wspaniałą przygodę powrotu do wyższych królestw Światła i życia.

Zapamiętaj, że aby stać się PANEM / PANIĄ SIEBIE, musisz mieć następujące cechy:

SAMODZIELNE STANOWIENIE O SOBIE *** POLEGANIE NA SOBIE*** ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE *** DUCHOWA ŚWIADOMOŚĆ.

Mistrz urzeczywistniony jest wrażliwy na otaczające go środowisko, ponieważ doczesne życiowe doświadczenia obserwuje z wyższego punktu widzenia. Naucz się, co to znaczy „być w tym świecie, lecz nie z tego”. Naturą duszy jest miłość, zatem zaczniesz zaznawać bogactwa radości i miłości promieniejącej z wnętrza twego serca / duszy. Nadal możesz doświadczać osobistych i cielesnych udręk, jednak będziesz posiadała / posiadał mądrość i narzędzia, aby je pokonać. Głównym celem duszy wchodzącej w ciało nie jest uczenie się – jest nim pragnienie doświadczania. Dusza w swoim prawdziwym królestwie posiada kosmiczną świadomość. Dusza przywdziewa fizyczne ciało w celu doświadczania fizyczności, i w tym stanie bytu stara się zrealizować oraz zrozumieć różne stopnie fizycznej świadomości mózgu. Głównym celem duszy posiadającej osobowość jest takie osiągnięcie biegłości podczas zejścia do płaszczyzny fizycznej, żeby mogła ucieleśniać i wypromieniowywać z siebie na świat najwyższą częstotliwość boskiej świadomości. To skutkuje oświeceniem i stanem mistrzostwa.

Dzięki procesowi jednoczenia i asymilacji Jaźń duszy powoli dołącza do swego fizycznego ciała wszystkie fragmenty siebie z trzeciego oraz czwartego wymiaru, tworząc w ten sposób osobowość natchnioną przez duszę. W celu dostosowania do nowego, wyższego poziomu Boskiej świadomości, wola duszy musi się złączyć z wolą ludzkiej osobowości. Pamiętaj, że dusza jest tylko bladym odbiciem / aspektem swojego pierwotnego boskiego atomu nasiennego w tym podwszechświecie. Najważniejszym celem duszy zawsze było to, aby w końcu powrócić do stanu Boskiej Świadomości.

Jednocześnie, kiedy jesteś w ciele fizycznym w tym Układzie Słonecznym i podczas tych czasów transformacji, twoja podróż powrotna z materialności obejmuje doświadczanie oraz harmonizowanie różnych poziomów podwymiarowej wrażliwości – lub tego, co zostało określone jako ETAPY ŚWIADOMOŚCI – co wymusza konieczność poprawiania, a także harmonizowania różnych negatywnych myślokształtów świadomości w wielu fragmentach duszy tworzonych przez ciebie na przestrzeni wieków. W ten sposób możesz stopniowo złączyć te cenne aspekty siebie. Z biegiem czasu, podczas podróży prowadzącej do wzniesienia, możesz wchłonąć wszelkie niższe częstotliwości stworzonych przez ciebie fragmentów duszy. A teraz uczestniczysz w pobieraniu przez twoją Gwiazdę Duszy wszystkich aspektów świadomości duszy o wyższych wibracjach.

Umysł nadświadomy harmonijnie współpracuje z duszą, gdy człowiek zaczyna się budzić i zważać na wewnętrzny głos Ducha. Jaźń duszy zaczyna ładować lub napromieniowywać swój magazyn mentalnej i emocjonalnej mądrości przez atom nasienny pamięci do osobowości - fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i eterycznej. Te komórki pamięci świadomości są uważnie monitorowane i kalibrowane, aby nie osiągały zbyt wysokiej częstotliwości, do której ciało fizyczne nie mogłoby się przystosować. Te wzorce myślokształtów będą stopniowo zwiększać współczynnik światła, składać się z energii o wyższych częstotliwościach - w miarę postępów czynionych przez aspiranta kroczącego Ścieżką Światła. W końcowych etapach, kiedy zostaje osiągnięty punkt równowagi, następuje fuzja lub świadome scalenie duszy i ego / osobowości. To jest nazywane duchowym stopieniem, w którym osoba poszukująca staje się osobowością natchnioną przez duszę. Czwarty wymiar można by nazwać rzeczywistością przejściową, ponieważ w niej ludzkość zaczyna się uwalniać od wszystkich przeszłych uwarunkowań. W rzeczywistości czwartego wymiaru dominuje emocjonalność i dlatego głównym celem staje się serce oraz jakość uczuć. Starożytni nazywali to królestwem mai lub iluzji.

Zbiorowa świadomość ludzkości stworzyła trzy niższe poziomy wymiarów, które są planami astralnymi czwartego wymiaru, a to jest miejsce, gdzie większość ludzkości istnieje mentalnie dopóty, aż stopniowo zaczyna kierować się do wewnątrz i słuchać podszeptów Jaźni wyższej duszy. W tym królestwie mistrzem manipulacji jest ego, które nieustannie nalega, aby poprzez odczucia i nabywanie szukać coraz większej satysfakcji oraz szczęścia. Kiedy etap świadomości związanej z czwartym wymiarem zbliża się ku końcowi, możesz połączyć się ze swoją świętą Triadą poprzez Antakaranę, która jest strumieniem życia / Światła płynącym wprost z twojego boskiego atomu nasiennego. W tym czasie atom nasienny pamięci przechowywany w czakrze u podstawy kręgosłupa stopniowo zaczyna się spiralnie wznosić po pręcie światła mocy, wzdłuż kolumny kręgosłupa, aby następnie zakotwiczyć się w szyszynce. To z kolei aktywuje, również w szyszynce, inny atom nasienny pamięci o wyższej świadomości – twój nowy boski plan dla nadchodzącej epoki.

Kiedy przeniesiesz się do wyższych podpoziomów czwartego wymiaru, zaczniesz sięgać po swój wewnętrzny potencjał mocy. Materia stanie się bardziej płynna, a zatem łatwiej ci będzie urzeczywistnić to, czego sobie życzysz. Dlatego musisz nauczyć się zdecydowania i skupiania myśli na konkretnym zamiarze (z jasno wyrażoną wolą). Zdyscyplinowany umysł łączy ze sobą łańcuchy myśli w odpowiedniej kolejności. Niezmiernie ważne jest zrozumienie, że rozproszone myśli nie służą postępom. Życie w chwili TERAZ, w chwili obecnej, jest kluczowym elementem osiągania wewnętrznego mistrzostwa. Aby skutecznie przemierzać Ścieżkę oświecenia, trzeba się wysilić umysłowo. Spora część pamięci dotyczącej przeszłości zacznie stopniowo zanikać – w miarę przesuwania się poza sferę umysłu / mózgu instynktownego do sfery kosmicznego strumienia wiedzy i świętego Umysłu. Ważne cechy pani / pana siebie mają związek ze zdolnością obserwacji i nieszkodliwymi myślami, słowami oraz czynami. Tym, którzy kroczą Ścieżką, są objawiane coraz większe kosmiczne prawdy. Trzeba również pamiętać, że pomniejsze reguły odwiecznej mądrości będą stale rozszerzane i będą w sobie łączyć zasady, prawa i prawdy kolejnego poziomu istnienia w niekończącym się cyklu wznoszenia świadomości.

KIEDY PRZYGOTUJESZ SIĘ DO WEJŚCIA W ŚRODOWISKO PIĄTEGO WYMIARU, DOŚWIADCZYSZ PODNIESIENIA JAKOŚCI EMOCJONALNEGO NASTAWIENIA I ZWIĘKSZENIA SWOICH MENTALNYCH UMIEJĘTNOŚCI.

Ważne jest, abyście nie uciekali od niedokończonych spraw, lecz pozostając w dotychczasowym otoczeniu oraz okolicznościach, decydowali o swoich pasjach (lub o tym, jaki może być kolejny krok do uzyskania wewnętrznego mistrzostwa). Musicie rozstrzygnąć i zharmonizować główne kwestie, które pozostają w polach waszych aur – stare historie w zasięgu ręki. Innymi słowy, jeśli w waszym życiu domowym panuje chaos lub jeśli nie satysfakcjonuje was praca albo jakiekolwiek osobiste relacje, to znaczy, że macie do wykonania wewnętrzną pracę – kiedy ją wykonacie, przejawicie harmonię i równowagę w świecie zewnętrznym.

Zrób listę różnych sytuacji i postaraj się zorientować, jakie wnioski masz z nich wyciągnąć. Postaraj się też zobaczyć w każdym to, co najlepsze i staraj się świadomie zmienić swoje nastawienie. Każda osoba, z którą wchodzisz w interakcję, i każda sytuacja prezentowana ci co dnia sprawiają, że to wpływa na ciebie i niesie lekcję do przyswojenia.

Największą przeszkodą, która uniemożliwia / hamuje osiągnięcie wewnętrznego mistrzostwa i przejawienie piękna, łaski, radości, pokoju oraz harmonii – co jest boskim przyrodzonym prawem ludzkości – jest strach. Lęk przed porażką, strach przed nieznanym, obawy przed sukcesem związanym z wyjściem ze strefy komfortu swojego obecnego istnienia.

Wcześniej ustaliliśmy, że wasze ziemskie umowy związane z tym życiem dobiegają końca, i że odnosi się to do każdej duszy na Ziemi. Stwierdziliśmy, że Boski Plan przeniósł się na następny poziom lub do następnej fazy – czas ucieka, a to oznacza, że każdy musi iść do przodu po spirali wznoszenia. Świadczy to również o tym, że każda osoba na Ziemi może wziąć pod uwagę możliwość podpisania nowej galaktycznej umowy. Możesz więc napisać plan swojej przyszłości, nawet jeśli miałaby się ona okazać niezbyt ekscytująca czy zawierająca mały potencjał rozwoju. Każda osoba musi wziąć odpowiedzialność za własną przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - ważne jest POZNANIE SIEBIE.

Moi dzielni Nosiciele Światła, zbiorowa świadomość ludzkości na pewnym poziomie została przeniesiona głęboko w poczucie oddzielenia, strachu przed przemocą i lęku przed tym, co przyniesie przyszłość. Jednak jest jeszcze zbiorowa świadomość innej grupy ludzi, która zaczyna przeważać szalę i gwałtownie, z dnia na dzień, rośnie w siłę. Świadomość tych ludzi jest przepojona bezwarunkową miłością, nadzieją, pragnieniem pokoju i harmonii dla całej ludzkości. I powiem wam, że wy należycie do tej właśnie grupy – do zespołu Światła, który pokonuje i będzie przezwyciężał cienie strachu oraz separacji. Postęp wszystkich aspektów tworzenia na kosmicznej ewolucyjnej spirali powrotu do wyższej świadomości nie będzie opóźniony ani zanegowany. Naprawdę zaczęliście to rozumieć i wewnętrznie jeszcze silniej pragniecie piąć się coraz wyżej w osobistej świętej wędrówce. Na początku podróży po tym podwszechświecie byliśmy w doskonałych wzajemnych relacjach i byliśmy ze sobą wspaniale zestrojeni. Powoli wspólnie powracamy do tego stanu jedności.

Jestem waszym wiernym przyjacielem i nieodłącznym towarzyszem.

JAM JEST archanioł Michał

1 komentarz: