niedziela, 22 listopada 2015

W POSZUKIWANIU ŚWIATŁA DUSZY - TWÓJ DWUNASTY PROMIEŃ KOŁA STWÓRCY LM-11-2015 archanioł Michał przez Ronnę Herman

http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, refleksy światła duszy płyną w dwóch kierunkach: do wnętrza - w celu iluminacji fizycznego serca i umysłu, oraz na zewnątrz - w celu oświecenia spiralnej Ścieżki ku górze uwalniającej ludzkość od gęstej rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru.

Osobowość natchniona przez duszę automatycznie rozwija palące pragnienie dzielenia się swoimi oświeconymi prawdami z innymi. OŚWIECONA ŚCIEŻKA jest pomostem pomiędzy ludzkim światem materialnym a królestwami Ducha. Aby właściwie rozumieć i powierzać innym nauki mądrości oraz umiejętnie i dokładnie przekazywać wyższe uniwersalne pojęcia, trzeba cechować się wyszkoloną zdyscyplinowaną inteligencją. Aby wypracować głęboką jasność umysłu oraz zintegrowaną osobowość, która jest kierowana przez Nadduszę / wyższą Jaźń i jest jej oddana, trzeba rozwijać subordynowane i samodzielnie aranżowane trendy życia.

Dusza nie jest ani Duchem ani materią – składa się z przejawionych atomów nasiennych Białego Ognia emitowanych z Boskiego Umysłu naszego Boga Ojca do Ducha Kosmicznego Łona naszej ukochanej Bogini Matki – która następnie, przez tchnienie miłującego świętego Ducha przesyła je dalej, we wszystkie formy kosmicznej materii. Przebudzenie Jaźni ze stanu istoty nieświadomej jest jednym z najbardziej dramatycznych etapów procesu ewolucji człowieka. Aby stać się świadomym siebie, musisz zrozumieć, co się dzieje w twoim osobistym świecie. Musisz wyostrzyć proces myślenia i nauczyć się żyć chwilą - lub jak to jest często nazywane - w punkcie ciszy TERAZ. W celu zyskania doświadczenia i mądrości musisz myśleć o tym, co chcesz pamiętać - co chcesz zachować w swoim banku pamięci.

Każdy z was - jako iskra naszego Boga Ojca / Matki i Najwyższego Stwórcy - ma osobiste Koło Tworzenia, własny Kwiat Życia, który musi się nauczyć ponownie wykorzystywać, aby stać się prawdziwym współtwórcą na ziemskim poziomie. Prosimy, wyobraź sobie ten poziomy wzór, który utworzyłaś / utworzyłeś z pomocą świętego oddechu jako osobiste Koło Tworzenia. Z tylnego portalu świętego Serca przez swą kolumnę Światła poprowadź Światło / Życie kreacji, które zawsze będzie się składać z wzorców częstotliwości odpowiednich dla twojego obecnego stanu rozwoju. Wewnątrz tej sfery znajdziesz cnoty, cechy i atrybuty świadomości Boga, które pragniesz ucieleśnić, a które spowodują udoskonalenie i poszerzenie twoich zdolności do tworzenia tego, czego pragniesz - pod warunkiem, że posłuży to największemu dobru wszystkich. Czy nie zastanawiało cię, dlaczego kilka lat temu uczyliśmy was, jak „wdychać Światło i wydychać miłość”, gdy udajecie się do Światowej Piramidy z zamiarem emitowania Miłości / Światła do ludzkości i świata?

KIEDY WDYCHASZ ŚWIATŁO, WDYCHASZ DO SWEGO ŚWIĘTEGO SERCA DIAMENTOWE CZĄSTKI. KIEDY WYDYCHASZ BEZWARUNKOWĄ MIŁOŚĆ, ZA POMOCĄ WYPEŁNIONEJ MIŁOŚCIĄ INTENCJI ZAPALASZ DIAMENTOWE CZĄSTKI CZYSTEJ BOSKIEJ ESENCJI LUB DAJESZ IM SWOJE PEŁNOMOCNICTWO, TAK ŻEBY MOGŁY BYĆ UŻYTE DLA NAJWIĘKSZEGO DOBRA. JESTEŚ NACZYNIEM DLA TYCH BOSKICH CZĄSTEK, A TWOJA MIŁOŚĆ JEST ICH AKTYWATOREM.

Wyobraź sobie to: podczas medytacji lub chwili spokoju zrób dwanaście pełnych oddechów nieskończoności, a po dwunastu wykonaj jeden, w trakcie którego na chwilę lub dwie wciągnij brzuch i wstrzymaj oddech. Kiedy wykonujesz ten następny (lub trzynasty) oddech, zobacz, jak wypływa on z twojego Słonecznego Centrum Mocy (rdzenia świętego Serca) z przedniej części twojego ciała. Wzór nieskończoności jest teraz w konfiguracji poziomej zamiast w pionie. Na wdechu albo na wydechu – w zależności od tego, co jest dla ciebie bardziej wygodne – pierwsza płaska pętla wypływa na zewnątrz przedniej części ciała, a przy następnym oddechu - druga pętla wybiega z tylnej części ciała uzupełniając znak nieskończoności. Tak oddychając, wykonaj sześć znaków nieskończoności, a kiedy to zrobisz, one automatycznie stworzą wzór dwunastu pętli, które otoczą cię całkowicie jak płatki kwiatu. Kiedy oddychając robisz ostatnią pętlę, przed powrotem do normalnego oddychania ponownie wstrzymaj na chwilę oddech. Później oddychaj świadomie wyobrażając sobie, że esencja tworzenia wypływa z ciebie w świat. Wyobraź sobie również spirale Światła łączące cię ze Światową Piramidą, Piramidą Służebników Świata i licznymi piramidami stworzonymi przez ciebie w wyższych wymiarach, dzieląc się w ten sposób swoimi cząstkami Miłości / Światła ze światem, jak również podsycając swoje wizje substancją czystej siły życiowej wszelkiego stworzenia.

Kiedy zyskasz większą biegłość jako współtwórca ziemskiego planu, nauczysz się, jak stale monitorować swoje wzorce energii i będziesz się starała / starał je aktualizować. Musisz dążyć do trwałej harmonii i subtelnej boskiej ekspresji. Twoim celem jest wyzwolić moc Świętego Ognia, który przeleżał uśpiony przez wiele tysięcy lat, wtedy będziesz mogła / mógł kierować i skupiać energię na tych dziedzinach życia, które chcesz zmienić. Dzięki stwarzaniu oraz stałemu uaktualnianiu stwórczego Koła Życia zasiewasz nasiona zmian i dostarczasz energię świętemu Ogniowi Tworzenia potrzebną do przejawienia tego, co sobie wyobrażasz. Gdy będziesz to robić umiejętnie, twój osobisty świat stanie się krainą cudów, a ty będziesz latarnią świecącą dla wszystkich.

Poprosiliśmy naszą wysłanniczkę, aby udostępniła wam sposób tworzenia osobistego Kwiatu Koła Życia, dzięki czemu będziecie mogli zrozumieć, jaki to jest wspaniały dar dla ludzkości. Jeśli nie aktywujesz osobistego Koła Tworzenia z Dwunastu Promieni, nigdy nie zyskasz możliwości, aby stać się mistrzowskim współtwórcą na fizycznej płaszczyźnie istnienia.

*****

TWORZENIE I PROGRESJA NASZYCH OSOBISTYCH KWIATÓW ŻYCIA / KOŁO STWÓRCZE Z DWUNASTU PROMIENI PRZEŚWIETLONE PRZEZ ARCHANIOŁA MICHAŁA RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

W wielu naszych pradawnych życiowych doświadczeniach, kiedy ugrzęźliśmy w gęstości trzeciego i niższego czwartego wymiaru, funkcjonowaliśmy zgodnie ze zwierzęco-ludzką naturą i mieliśmy tylko dwa płatki Kwiatu Życia – znaki nieskończoności – do pracy z:

CZĘSTOTLIWOŚCIĄ WYMIARU PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO.
CZAKRY - PIERWSZA, DRUGA I TRZECIA:
Pierwsza czakra / czakra podstawy: przetrwanie * skupienie na ciele fizycznym * niedobór / obfitość * bezpieczeństwo *
Druga czakra / czakra pępkowa / podbrzusza: pragnienia ego * przyjemność * seksualna / namiętna miłość * tolerancja *
Trzecia czakra / splot słoneczny: osobista moc / centrum emocji * mistrzostwo pragnień * samokontrola *

Dwie pętle nieskończoności, które stworzyły cztery płatki, znajdowały się w okolicy drugiej czakry i z niej promieniowały. Jeden płatek był skierowany na zewnątrz do przodu, ku przyszłości, którą tworzyliśmy naszymi myślami, działaniami i czynami. Drugi płatek wypływał z tyłu do wzorców częstotliwości z przeszłości. Płatki - trzeci i czwarty - były skierowane na oba boki (tak jak rozciąga się na boki ramiona), tworząc w ten sposób pierwotnie zaprojektowaną kolumnę światła i cienia, co zostało nazwane Ścieżką Środka. Teraz, pod wpływem DNA, linii przodków oraz astrologicznych nakładek, jakie zabieramy ze sobą, aby doświadczać poszczególnych wcieleń, żyjemy w świecie o szerokim spektrum działania dualizmu i polaryzacji.

Gdy zaczęliśmy dostępować niektórych wzorców wibracji o wyższych częstotliwościach - subtelniejszych, bardziej harmonijnych częstotliwości trzeciego / czwartego wymiaru, rozpoczęliśmy proces tworzenia natury ludzko-ludzkiej. Podczas tego procesu dodaliśmy do naszych kół tworzenia Kwiatu Życia dwa kolejne wzory nieskończoności, dzięki czemu powstało osiem płatków. Nasze stwórcze Kwiaty Koła Życia przesunęły się do trzeciej czakry / splotu słonecznego. Podczas tego etapu nasza główna energia siły życiowej wypromieniowywała ze splotu słonecznego.

CZĘSTOTLIWOŚCI WYŻSZEGO TRZECIEGO I CZWARTEGO WYMIARU.
CZAKRY – CZWARTA I PIĄTA:
Czwarta czakra / czakra serca: siła życiowa * centrum mocy duchowej * komora świętego serca, gdzie iskra Jaźni duszy boskości przebywa w tym wcieleniu *
Tutaj znajduje się płomień troisty i święty symbol Vesica Piscis, który mieści w sobie święty Biały Ogień Boskiego Atomu nasiennego *
Piąta czakra / czakra gardła: komunikacja * wyrażanie siebie * duchowe rozeznanie * część naszego duchowego centrum mocy*

Dodatkowe cztery płatki zawierające właściwości tych dwóch dodanych pętli nieskończoności stworzyły wzorzec Kwiatu Życia z ośmiu płatków. Z nimi rozpoczęliśmy proces powolnego harmonizowania i równoważenia siedmiu czakr świadomości duszy dla tego Układu Słonecznego - dzięki starożytnym naukom z przeszłości i naukom napływającym teraz z wyższych światów. Kiedy nauczyliśmy się słuchać podszeptów Jaźni duszy, zostaliśmy zaznajomieni z uniwersalnymi prawami manifestacji. Z biegiem czasu, stopniowo zaczęliśmy rozwijać świadomość siebie, a w końcu zyskaliśmy mądrość, by zrozumieć znaczenie chwili TERAZ lub moc punktu ciszy. To był ważny krok w procesie przebudzania, dzięki któremu mogliśmy ponownie korzystać z narzędzi manifestacji jako świadomi współtwórcy.

Podczas tego końcowego etapu / cyklu naszego procesu wznoszenia dla tej rundy wznoszenia ludzkości staliśmy się istotami duchowo-ludzkimi. Ostatnie dwie pętle nieskończoności, z czterema więcej płatkami, zakończy tworzenie naszych osobistych KWIATÓW ŻYCIA * KOŁA STWÓRCZEGO Z DWUNASTU PROMIENI dla tego konkretnego cyklu.

Nasze ukończone Koło Stwórcze z dwunastu promieni przeniosło się do rejonu wysokiego serca czwartej czakry / czakry serca. W tym czasie portale naszych świętych Serc i świętych Umysłów są otwarte. Samo święte Serce znajduje się nieco wyżej niż serce fizyczne i jest przesunięte w kierunku tylnej części ciała, wspierając się na pręcie Światła, który biegnie wzdłuż kręgosłupa. Ten pręt Mocy jest aktywowany stopniowo - w miarę otwierania Siedmiu Pieczęci do Wyższej Świadomości i łączy się z Nadduszą / wyższą Jaźnią, która znajduje się w ósmej czakrze, naszej Gwieździe Duszy.

CZĘSTOTLIWOŚCI WYMIARÓW: WYŻSZEGO CZWARTEGO I NIŻSZEGO PIĄTEGO.
CZAKRY: SZÓSTA I SIÓDMA.
Szósta czakra / czakra brwiowa / trzecie oko: intuicja * inspirowany wgląd * jasnowidzenie * postrzeganie pozadualne *
Siódma czakra / czakra korony: duchowa wola * inspiracja * boska mądrość * początki jednoczenia świadomości *

Zaczynamy wyraźnie widzieć, że archanioł Michał daje nam narzędzia, które będą nam służyły pomocą podczas stopniowego przechodzenia przez proces wznoszenia. Te techniki stosowane wybiórczo mogą dawać efekty zależne od osobistego łutu szczęścia – jednak jeśli chcemy dokonywać stałych postępów w wysiłkach zmierzających do uzyskania panowania nad sobą, powinniśmy uczyć się i przyswajać je w kolejności, w jakiej są podawane. Kiedy opanujecie wszystkie techniki, zaczniecie widzieć ich pozytywne efekty w swoim życiu. Kiedy wysubtelnicie swój rezonans, stopniowo zyskacie wielowymiarowość, co oznacza, że sięgniecie do wzorców częstotliwości kilku wymiarów jednocześnie. Zawsze kochająca i śląca błogosławieństwo aniołów, Ronna.

*****

ARCHANIOŁ MICHAŁ

Umiłowani, aby zrobić miejsce na te subtelne częstotliwości wielu poziomów wymiarów - wyższego czwartego i piątego, trzeba przejść przez proces oczyszczania / rozliczeń. Przez lekcje i instrukcje, jakie przekazaliśmy wam w ciągu minionych lat, staraliśmy się dać wam wiedzę potrzebną do przejścia Ścieżką wznoszenia łatwo i z wdziękiem. Jednak każdy musi przejąć osobistą odpowiedzialność za powrót wewnętrznego mistrzostwa. Jesteśmy przy was, aby wspomóc was w odzyskaniu należnego wam statusu istot duchowych wysłanych w Boską misję przez naszego Boga Ojca – Matkę. Kłaniamy się, dziękując wam za odwagę i bardzo was kochamy.

JAM JEST archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz