środa, 8 lipca 2015

2015 - BIO KRYSTALICZNE PRZESUNIĘCIE! Metatron via Tyberonn - CZ IV

Earth-Keeper.com
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Pytanie Jamesa Tyberonna: Czy możesz jeszcze powiedzieć coś na temat lokalizacji trzech mistrzowskich atlantydzkich kryształów umieszczonych w Arkansas?

Archanioł Metatron: Rzeczywiście, jak już wspominaliśmy w poprzednich przekazach, przed ostatecznym kataklizmem ludzie reprezentujący Prawo Jedni z Atla-Ra przenieśli 9 z 12-tu mistrzowskich kryształów. Jak to opisywaliśmy, trzy z nich umieszczono w hiper-wymiarowych tunelach w istniejących tu od dawna jaskiniach należących do atlantydzkiej kolonii znajdującej się w Arkansas, zaś dwa zostały ulokowane w podobny sposób w Brazylii.

Mistrzowskie kryształy umieszczone w Arkansas to:
1.Niebieski Kryształ Wiedzy.
2.Szmaragdowy Kryształ Uzdrawiania.
3.Platynowy Kryształ Wielowymiarowości.

Niebieski Kryształ zlokalizowany jest w Talimena Ridge, Szmaragdowy Kryształ – Mount Maga, zaś Platynowy Kryształ - w okolicach Magnetic Mountain w Eureka Springs. Każdy z nich jest obecnie przebudzony i wszystkie łączą swoje siły w portalu wiru. Ale trzeba pamiętać, że chociaż krystaliczny portal odbiera z tych mistrzowskich kryształów ich niezwykłe energie, to jednak mechanikę portalu wirowego definiują trzy naturalne złoża minerałów – warstw kryształów kwarcu, magnetytu i naturalnych żywych wód. Żeby było jasne, atlantydzkich kryształów świątynnych - kryształów mistrzowskich - nie ma w obecnym czasie fizycznie w środowisku trzeciego wymiaru / w świecie materii, są raczej na wyższych poziomach. Lecz w rozległych dwunastu wymiarach nowej Ziemi są dostępne w 5-tym wymiarze i powyżej niego.

Oznajmiliśmy, że zapewniamy iż każdy z mistrzowskich kryształów emituje niewyobrażalnie czystą energię i pola stojące, które przyczyniają się, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, do tworzenia energii, którą dysponuje Święta Arka. To samo dzieje się wokół atlantydzkiego Złotego Kryształu Dźwięku oraz Kryształu Boskiej Regeneracji w Brazylii – odpowiednio w Bahia i Minas Gerais.

Kryształy tworzą efekt trójwymiarowy emitując coś w rodzaju pól wibracji energii krystaliczno – piezoelektrycznej (Hertza), harmonijnej kryształowej energii, która jest wyjątkowo korzystna. One w rzeczywistości były używane w Atlantydzie do równoważenia ludzkiego pola, poprawiania zdrowia, leczenia chorób oraz do budzenia świadomości wyższych wymiarów. Są również w stanie otworzyć kanał między wymiarami do innych światów, a zwłaszcza do Boskiej Jaźni, do odbywania astralnych podróży i wielowymiarowej świadomości poprzez stymulowanie szyszynki w sposób podobny jak to robi kryształ Phi.

Spójne pola
Na nowej Ziemi, szczególnie począwszy od ostatniego trymestru 2015 roku, mistrzowskie kryształy ze świątyni Posejdona umieszczonej w Arkansas rozpoczną emisję silnego pulsującego spójnego pola... i częstotliwości energii w formacie pulsującej fali. Ta energia jest wyjątkowo zdolna do wytwarzania żywych, namacalnych form życia podobnych do duchów miejsca, które mogą być doświadczane jako krystaliczne istoty światła, fotoniczne istoty anielskie. Są to projekcje świadomości boskich kryształów mistrzowskich. Od listopada będzie je można łatwiej wyczuć w miejscach osadzenia kryształów mistrzowskich. Począwszy od 2038 roku będą one namacalne w całym portalu Arkansas i w Brazylii oraz w pobliżu mistrzowskich kryształów rozmieszczonych na całym świecie. Należy pamiętać, że kryształy świątynne były unikalnymi amalgamatowymi tworami sformatowanymi z kątami wypukłymi i wklęsłymi w modalności kryształów Phi. One posiadają super-świadomość.

Lecz chcemy wyjaśnić, że pojedynczy depozyt kryształów kwarcu w Arkansas ciągnący się na długości 177 mil, również jest bardzo dobroczynny oraz świadomy, i przechodzi od stanu względnego spoczynku do coraz większej świadomości. Te naturalne kryształy kwarcu powstały ponad 200 milionów lat temu, i od tysiącleci świadomie współpracowały z przedstawicielami atlantydzkiego Prawa Jedni z Atla-Ra, zanim weszły w stan planowanego spoczynku.

Przenoszenie się do krystalicznej epoki i świadomości należy do Boskiego planu. W rzeczywistości te kryształy przyjmują i wysyłają nowe kody dla zmian i transformacji trzeciego wymiaru! To są wspaniałe i nadzwyczajne naturalne kryształy budzące się pod obszarem Hot Springs, a niektóre z nich zostały przygotowane za czasów Atlantydy.

Wytwarzają one równie wspaniałe świadome emanacje, co kryształy mistrzowskie, zwłaszcza niebieskie kryształy spod Hot Springs, Jessieville i Mount Ida, które się do nich dostrajają i dostosowują. Kryształy naturalne dostrajają się do mistrzowskich kryształów świątynnych, co można porównać do anioła stającego się archaniołem. Czy to rozumiesz?

Prawo Jedni kryształów

Prawo Jedni kryształów z Arkansas jest zróżnicowane przez emisję liniowych (poziomych) wzorców i niebieskich błysków. To są bardzo świadome kryształy. Niektóre z nich są dostępne w kopalniach blisko powierzchni Jessieville oraz Mount Ida, w których celowo siebie udostępniają. Masywne kryształy 100' są ukryte znacznie głębiej, zapewniając niesamowitą emanację i są chronione w naturalny sposób dzięki głębokości i matrycowej obudowie, z dala od górniczych koncernów.

W początkowej fazie przebudzania ludzi do metafizycznych i duchowych cech oraz do wiedzy na temat energii kryształów kwarcu, wiele dziesięcioleci temu, niektórym kryształom z Brazylii i Arkansas posiadającym pewne ryty, nadano nazwę LeMuriańskie Kryształy Nasienne. A my wam mówimy, że to są kryształy Prawa Jedni. Wasz Edgar Cayce powiedział, że Atlantydzkie Prawo Jedni osiągnęło najwyższy stan duchowej wibracji, jaki kiedykolwiek osiągnięto na ziemskim planie, za czasów Złotej Ery. Dodajemy, że odnosimy się tu do okresu Ziemi dualnej. Widzisz, Złota Era LeMurii miała miejsce przed upadkiem firmamentu, zanim Ziemia stała się Uniwersytetem Dualizmu. LeMurianie byli w dużej mierze mieszkańcami niespolaryzowanego euforycznego królestwa... nie zaś częścią nauczania praw przyczyny i skutku fazy dualnej Omni-Ziemi.

Rozwój technologii kryształów oraz ich dobroczynnego wykorzystywania następował za czasów Złotej Ery Prawa Jedni, w cudownej duchowej fazie Atlantydy, przed pojawieniem się aryjskimch synów Beliala. Wielu LeMurian zeszło do podziemia i żyją jako duchowo zaawansowane podziemne istoty o niebieskiej skórze. Kryształy były rozbudowane i utrzymywane przez Atlantów z Prawa Jedni, a po umieszczeniu ich w hiper-wymiarowych śluzach - strzeżone przez niebieską rasę LeMurian.

Kryształowe centrum

Energia kryształów koncentruje się w części stanu w okolicach Hot Springs - Mount Ida. Występują tam złoża kwarcu o powierzchni 35 x 177 mil od Little Rock poza Talimena. Jednak najbogatsze złoża występują pomiędzy Hot Springs, Mount Ida i Jessieville. Największe kryształy są zdeponowane głęboko pod Hot Springs. I są połączone z trzema kryształami atlantydzkimi ulokowanymi w Arkansas przez wyznawców Prawa Jedni. Te służą jako generatory.

Wody termalne nasycone radem, które nadały Hot Springs nazwę, są strażnikami tych generatorów. 47 gorących źródeł wzdłuż zalesionego południowo – zachodniego zbocza Gór Hot Springs każdego dnia tryska prawie 3 785 000 litrami wody o temperaturze 61 stopni Celsjusza. Woda jest nieznacznie radioaktywna z bardzo klarowną skondensowaną energią. Woda jest niezwykle uzdrawiająca i zawiera w sobie wyżej wymiarowe kody energii.

Ożywcze kodowanie hydro – przesunięcia

Żywe termalne wody radowe mają bardzo silną energetykę, a nawet niosą unikalne częstotliwości, które starożytni już dawno rozpoznali. Kąpiel w nich nie tylko odświeża ciało, te wody teraz od 11 listopada 2015 roku i później, będą odbierać energię krystalicznego napływu niosącego katalizatory kodu, które przyspieszą zmiany w DNA i przejście do krystalicznego ciała. Wody z tego rejonu są wodami strukturalnymi, posiadającymi geometryczne wzory. I jak już mówiłem, w nowej historii zauważył to i zbadał po raz pierwszy dr Marcel Vogel, którego pracę kontynuował dr Emoto. Więc niezależnie od logiki myślenia, te wody będą przesiąknięte dobroczynnymi kodami napływającymi w listopadzie tego roku, trzecim roku nowej Ziemi.

Ci z was, którzy przywędrują do kryształowego wiru w Arkansas w listopadzie lub później, nie powinni zaniedbać okazji do kąpieli w tych wyjątkowo krystalicznych żywych wodach.

Proponujemy również, aby ci którzy pojawią się w Arkansas w listopadzie, postarali się odwiedzić również przynajmniej jedno z miejsc lokacji kryształów mistrzowskich. Dla zadziwiającej energii, jaka emitują, ponieważ mogą pomóc uzyskać stany jeszcze większej koncentracji i zaawansowanych stadiów przebudzenia, co opisaliśmy. Kryształy te będą dokonywać emisji swoich treściwych mocy siły życiowych w sposób o wiele bardziej wyczuwalny przez odwiedzających poszukiwaczy.

Spójność Tetha

Teraz, kiedy człowiek posiadający wysoki iloraz światła umożliwiający wejście do spójnej świadomości Theta znajdzie się w odpowiedniej bliskości, ta namacalna energia może wymiernie wpływać na jego aurę i ciało fizyczne.

Żywa projekcja energii jest podobna do pola elementarnego, lecz posiada wyższy rezonans. Jest dokładniej zdefiniowana jako świadomość krystalicznych barw i dźwięków. Jest emitowana z żywych kryształów, widzicie... jest to pewien aspekt emanacji kryształów przez siebie samych.

Teraz Arkansas, podobnie jak wszystkie wielkie wirowe miejsca mocy, może początkowo potrzebować zmian energetycznych. To jest energia, wyjątkowa krystaliczna energia, która wzrasta do wielkiej i jeszcze większej mocy. Hot Springs jak Sedona, może naruszać równowagę u tych, którzy nie są zdolni do samodzielnego dostrojenia się do tych częstotliwości. Natomiast dla zharmonizowanych poszukiwaczy, którzy starają się sięgnąć do wyższych światów jest to właściwe, niewiarygodnie interaktywne miejsce. Jednak nie jest to tygiel taki jak Sedona.

Wielu jest przywoływanych do zmian, które są realne i naprawdę zachodzą, a Arkansas jest obecnie punktem przejmującym epicentrum przemian. Stajecie się krystaliczni!

Dokończenie wspomnień

Chcąc to podkreślić, znów dzielimy się z wami słowami, które wypowiadaliśmy wcześniej z zaleceniem, aby je zapamiętać, ponieważ to ma ogromne znaczenie w podróży do wzniesienia. Skompletowanie nowego ziemskiego planu nie zostanie osiągnięte tylko przez siłę czy wytrzymałość. Chociaż wytrwałość się opłaci. W trakcie życia możecie się wiele razy potykać zanim osiągniecie cel. Lecz nawet upadki są specjalnymi lekcjami, które pozwalają rosnąc w siłę. Mistrzowie, nigdy nie zapominajcie, że plan Ziemi jest celową iluzją. Taką, którą tworzy sama ludzkość - wspólnie. Ziemski Uniwersytet jest uwierzytelnionym kursem. Jest bardzo wartościowy i jak wszystkie wartościowe programy nauczania, trzeba się wysilić, aby go ukończyć. Dewolucja jest częścią ewolucji... żadna dusza nie pozostanie w tyle. Ani jedna!

Ludzkość w mirażu świata fizycznego nosi filtry, które oddzielają ją od wyższej Jaźni. Ludzie często czują się tak zagubieni, tak odseparowani, tacy osamotnieni. We wszystkich poszukiwaniach w końcu okazuje się, że jedyną rzeczą, która sprawia że wszystko jest do znośne, jest to, aby się wzajemnie kochać. Miłość! A miłość wymaga siły, ponieważ jest nauką, a nie emocją. Miłość jest kluczem.

W ciekawym świecie wolnej woli jesteście zdolni do takich pięknych marzeń i takich okropnych koszmarów. To jest sposób na odkrywanie własnej boskości, prawdziwej roli odpowiedzialnych twórców własnej fascynującej rzeczywistości. Poziom ziemski jest iluzją, choć bardzo prawdziwą. Emocje czy odczuwanie bólu jest bardzo realne, i daje szansę rozwoju. Jedak są też piękne chwile, miłość która definiuje i podkreśla wspomnienia. To jest miłość, która będzie trwać wiecznie.

W obecnej fazie 2015 roku jesteście w samym środku astrologicznego tygla. Wszystkie nierozwiązane energie wypłyną na powierzchnię. W celu oczyszczenia. Tak więc pośród cierpień pocieszcie się tym, że wszystko w swoim czasie zostanie rozwiązane, i raczej wcześniej niż później. Pamiętajcie drodzy pielgrzymi, że jesteście już na krawędzi wielkiego ukończenia studiów, i że pracowaliście przez wiele, wiele wcieleń, żeby to zakończyć. Pomimo tego, co mogą mówić opozycjoniści, Ziemia i ludzkość są na dobrej drodze. Dostępne są nowe narzędzia, aby odpowiedzialnie stworzyć nowy świat. Istotne jest, że to wiecie, i że należy emitować pozytywne światło. Wasze światło stopniowo rozjaśnia świat.

Więc pozwólcie nam powiedzieć, że wszystko będzie miało szczęśliwe zakończenie, pozwólcie też zapewnić, że w swoim czasie poznacie, iż wszystko miało swój powód. W odpowiednim czasie zdacie sobie sprawę, że to było wyjątkowo piękne doświadczenie umożliwiające poznanie Ziemi. Kolejna lekcja, i kolejna, i kolejna. Wraz z usunięciem filtrów będziecie kochać, kochać bezwarunkowo i cenić każdy etap tej niezwykłej podróży. Będziecie pamiętać wyborne wschody Słońca, symetrię liści na drzewie, kolory jesieni, śmiech dzieci. Drodzy ludzie, szanujemy was. Możemy powiedzieć, że to się zaczęło milenia temu i małymi krokami posuwaliście się do przodu wędrując do Domu. Jesteście już o wiele bliżej niż myślicie. A my z królestwa aniołów czekamy na was z miłością i pozostawiamy światła, abyście mogli bezpiecznie powrócić.

Mistrzowie, oddajemy wam cześć, cieszymy się z was i zawsze jesteśmy z wami, na każdym kroku. Poświęć chwilę, aby poczuć naszą energię.

Jesteśmy: Metatron i Tyberonn z kryształowego serwisu, i dzielimy się z wami tymi prawdami. Bardzo was kochamy”.

I tak to jest...

1 komentarz: