niedziela, 5 lipca 2015

2015 - BIO KRYSTALICZNE PRZESUNIĘCIE! Metatron via Tyberonn - CZ III

tłumaczenie Teresa Serafinowska

Deszcze meteorów – astro–krystalizacja

Pozdrowienia Mistrzowie, jestem Metatron, archanioł Światła. Pozdrawiam was w wektorze bezwarunkowej miłości. Serdecznie zapraszam do przeczytania poniższych słów. Podczas tej sesji jestem połączony z Tyberonnem z kryształowego serwisu, a nasza energia towarzyszy każdemu z was, gdy czytacie te słowa. Dziś podzielimy się z wami ważnymi informacjami, które charakteryzują obecne czasy. Powiemy o niewiarygodnych falach z Saturna, zadziwiających energiach meteorów, zaćmieniach, przesileniach i równonocach, które pojawią się w ostatnich czterech miesiącach 2015 roku - w trzecim roku nowej Ziemi. I jak zawsze, sami musicie poczuć, co z wami współbrzmi a co nie, ponieważ stajecie się mistrzami. Ponownie prosimy, nie odrzucajcie nauk, które przekazujemy w tym przesłaniu, gdyż to jest część całości, nieodłączny aspekt świętości. I zapewniamy, że kiedy zyskacie wyższą świadomość, te nauki staną się zrozumiałe i dodadzą istotę esencji do wiedzy, którą z czasem wypracujecie.

W licznych przekazach informowaliśmy, że promieniowanie słoneczne i konkretne wydarzenia astronomiczne, przede wszystkimi krzyże kardynalne, równonoce oraz przesilenia, są opakowane dekretami oraz wzorcami zmian. I że te po raz pierwszy zostały wprowadzone do wymiarów Ziemi podczas ekspansji z 3-go do 12-go wymiaru, która nastąpiła w trakcie przepowiadanego przesilenia z 2012 roku. Wtedy przesunął się paradygmat, a na początku 2013 roku ludzkość weszła w pierwszy rok nowej Ziemi.

Wasz Edgar Cayce już 80 lat temu dokładnie przewidział, że ludzkość będzie się rozwijać do piątej rasy, a nowy format ciała zacznie się przejawiać po 1998 roku. W pierwszej i drugiej części tego przekazu powiedzieliśmy, że ciała ludzi przechodzą z bazy węglowej do bazy krzemowej. Oraz że zarówno planeta jak i ludzkość wraca do wspaniałej krystalicznej matrycy.

I kochani, to jest prawda, nie żadna fantazja, a mądrzy poszukiwacze spomiędzy was czują to intuicyjnie i mają głęboką świadomość, że tak jest... ponieważ to zostało wprowadzone do zbiorowej świadomości Prawa Jedni przed tysiącami lat, a teraz nadszedł odpowiedni czas, aby się urzeczywistniło. To jest sygnał fanfar, dotrzymana obietnica wdrażana w trzecim roku krystalicznego przesunięcia nowej Ziemi.

I kochani, powtarzamy, że 2012 rok to był początek a nie koniec. Wasza prawdziwa praca zaczyna się teraz. A dzięki Tyberonnowi z krystalicznego serwisu teraz możemy wam wyjawić mechanikę owego procesu.

W związku z tym chcemy szczegółowo wyjaśnić, dlaczego to boskie kodowanie przebiega według krystalicznej geometrii i częstotliwości, a także że te kody najpierw są osadzane w Arkansas oraz Brazylii. Logicznie rzecz ujmując, Arkansas i Brazylia - zgodnie z półkulami umiejscowienia, mają największe złoża kryształów kwarcu na planecie, i w obu znajdują się mistrzowskie kryształy atlantydzkiego Prawa Jedni.

Proces przejścia ludzkości zaczyna się wewnątrz pola eterycznego każdego człowieka, dzieje się to za pośrednictwem krystalicznej aury i krystalicznego ciała świetlistego Mer-Ka-Na (rozwój Mer-Ka-Na jest przedstawiony w kluczach metatronicznych).W ostatnim trymestrze 2015 roku (wrzesień – grudzień) nastąpi szereg astronomicznych wydarzeń, które będą miały ogromny wpływ na krystalizację ludzkości i planety. Te astronomiczne wydarzenia są korzystnie połączone energiami 7 deszczów meteorów amalagamującymi w tym okresie do pojedynczej energii w coś, co można określić jako krystaliczny pentagram:

13 września 2015 - częściowe zaćmienie Słońca (podczas nowiu),
23 wrzesień 2015 - jesienna równonoc,
28 wrzesień 2015 - pełnia i całkowite zaćmienie Księżyca,
11 – 25 listopad 2015 - szczyt krystalicznego napływu (faza Księżyca od nowiu do pełni),
21 grudzień 2015 – przesilenie zimowe.

Pojawienie się tego pentagramu w ostatnim trymestrze 2015 roku będzie dodatkowo ubarwione napływem energii z 7 rodzajów rojów meteorów, które odegrają dużą rolę w krystalizacji planety... tworząc gwiazdę w kształcie dwunastościanu.

Terminy napływu meteorów:

8 październik 2015 - Drakonidy,
21 -22 październik 2015 – Orionidy,
4 – 5 listopad 2015 – południowe Taurydy,
12 – 13 listopad 2015 – północne Taurydy,
17 – 18 listopad 2015 – Leonidy,
13 – 14 grudzień 2015 – Geminidy,
21 – 23 grudzień 201 5- Ursydy.

Astrologowie podczas swojej pracy nie zawsze biorą pod uwagę energię meteorów, chociaż te zrodziły się z komet i mają o wiele większy wpływ na częstotliwość waszego środowiska, niż się powszechnie wydaje. Siła życiowa generowana przez komety, a także zjawiska związane z meteorami (deszcze meteorów) i ich energie kąpią całą planetę w falach krystalicznej wibracji upiększonej kodami energii siły życiowej jednostek krystalicznej świadomości nazywanej diamentową esencją Akaszy.

7 rojów meteorów: niebiańskie kryształy energii

Komety krążą po waszym nieboskłonie i przenoszą w swoich skoncentrowanych jądrach potężne żywioły i wibracje, świadomość, energie czujące, zdobyte kompozyty prędkości i plazmy, energie żywiołów, które są hartowane do postaci kryształów metamorficznych. Gdy kometa przemieszcza się w pobliżu Słońca, topi się i przetwarza w krystaliczną formę, części materiału z komety odparowują do postaci czystych strumieni energii, skondensowanych wyjątkowych energii nadprogowych.

Obecne środowisko akademickie nie docenia żywej świadomej energii zawartej w meteorach, którą rozumiały społeczności z przeszłości - bardziej dostrojone do żywego Kosmosu. Komety i ich fragmenty są nośnikami siły życiowej i same w sobie zapewniają życie na planetach czy księżycach. Tę ich energię można odnaleźć w wodach oceanów oraz w postaci gazowego wkładu - w atmosferze. Cząsteczki organiczne, które zawierają atomy węgla i krzemu, są obecne we wszystkich formach życia znanych nauce, w dużych ilościach są uwięzione w zarówno w międzygwiezdnych obłokach jak i w kometach. Komety są najbardziej bogate w materiał organiczny ze wszystkiego, co znajduje się w waszym Układzie Słonecznym. Meteoryty, które weszły w atmosferę, i osiadły na glebie, posiadają cały pakiet cząsteczek, w tym aminokwasów, które odegrały ważną rolę w życiu ziemskiej biologii. Są nośnikami życia i siły życiowej.

Kometa wiele razy orbituje wokół gwiazdy waszego Układu Słonecznego, przez co wzdłuż jej niebiańskiej ścieżki powstaje szlak esencji jej energii, a z biegiem czasu rozpada się na meteory, które nazywacie spadającymi gwiazdami. A kiedy planeta Ziemia przecina ten szlak, łączy się z energią wibracji jej siły życiowej napotykając częstotliwość jednostek mocy określanych jako życie. Meteory są katalizatorami zmian. Starożytni uważali wszystkie komety i ich meteorytowe potomstwo za atentatów przemian.

To, co nazywacie deszczem meteorów, pojawia się, kiedy Ziemia przecina drogę komety. Gdy tak się dzieje, cząstki komety tworzą na niebie smugi wyjątkowego światła i w atmosferze ziemskiej dokonuje się ponowna przemiana krystalicznych oparów.

Podkreślamy, że w 2015 roku krystaliczne siły komet posiadają bosko nadrukowane kody Akaszy, które spowodują bio-przesunięcie ludzkości ... i wzmocnią krystaliczne warstwy Akransas i Brazylii. ..żywe kryształy pobiorą zakodowaną Akaszę w axiatonalnym rezonansie.

No tak drodzy moi, to rzeczywiście stanowi odwzorowanie 12 elementów dwunastościanu, który jest bosko kodowany.

12 kodów w sekwencji liniowej

13wrzesień 2015 – zaćmienie Słońca podczas nowiu,
23 wrzesień 2015 – równonoc,
28 wrzesień 2015 – całkowite zaćmienie Księżyca podczas pełni,
8 październik 2015 – rój Drakonidów,
21 – 22 październik 201 5 – rój Orionidów,
4 – 5 listopad 2015 – południowe Taurydy,
11 – 25 listopad 2015 – szczyt i środek kryształowego napływu,
12 listopad 2015 – północne Taurydy,
17 – 18 listopad 2015 – Rój Leonidów,
13 - 14 grudzień 2015 - rój Geminidów,
21 grudzień 2015 – zimowe przesilenie,
21 – 23 grudzień 2015 – rój Ursydów.

Mistrzowie, czas pomiędzy nowiem Księżyca 11 listopada a jego pełnią 25 listopada stanowi punkt podparcia (środek) przyjmowania kryształowych kodów przez krystaliczne worteksy, przy czym trzeba pamiętać, że do pełni energia się wznosi, a po pełni – opada.

To jest Boski plan i inteligentny projekt na te czasy, ponieważ pod względem astronomicznym jest to faza unikalna z powodu aktywnych 9 głównych planet. Dlatego oto daliśmy impuls naszemu kanałowi, aby zorganizował spotkanie dotyczące nośników kodów i pracy z siecią według Prawa Jedni, które odbędzie się w tym okresie listopada w Arkansas.

Saturn i wir Arki o potrójnej helisie

Pozwólcie nam teraz przypomnieć znaczenie worteksu w Arkansas. Jak powiedzieliśmy, sposób jego wirowania jest dość nietypowy. Większość wirów na półkuli północnej wykonuje ruchy owalne lub koliste w lewo. Krystaliczny wir w Arkansas kreśli nietypowe wiry, bardzo wyspecjalizowane – tam i z powrotem – poruszając się po około1/3 obwodu w lewo, a następnie bardzo szybko się cofa ruchem zgodnym ze wskazówkami zegara. Zachodzi to w trzech oddzielnych łukach – każdy kreśli 120 stopni. Przesuwanie się do przodu i do tyłu służy wielu celom oraz generuje większe parcie ciągu energii krystaliczno – magnetyczno – hydrologicznej ku górze.

Ponieważ w tym przypadku energia nie może przemieszczać się płynnie w ciągłym ruchu kołowym, wytwarza się symbiotyczny aspekt pionowy, działający ku górze i w dół. Te genialne ruchy synergistycznie łączą się z bocznym poziomym ruchem pierścieniowym. Aspekt poziomy jest zbliżony do odśrodkowego mieszadła wewnątrz pralki, które wewnątrz matrycy wiru tworzy ciśnienie. To nie tylko kompresuje i przyspiesza kryształową energię kodów światła przeskakującą do góry, to generuje serię impulsów pierścieniowych. Każda kompresja w górę, co trzeba zaznaczyć, wytwarza 33 pierścienie!... A teraz każdy ruch w dół (od 12-12-12) odbiera energię z systemu Saturna - transmutowaną przez 144 częściową krystaliczną siatkę.

Energia jest odbierana od 33 krystalicznych pierścieni Saturna. I 33 jest ważna dla nowego krystalicznego ciała świetlistego - Mer-Ka-Na posiada system 33 czakr. Czy widzisz Boskie planowanie, niesamowitą synchronizację?

Końce punktu podparcia ruchów energii w każdym półkolistym szablonie są w wielowymiarowej synchroniczności. Pęd tych energii jest w zrównoważonej opozycji względem siebie. Zachodzi utrzymująca wir w nienaruszonym stanie równowaga opozycyjnego ruchu, która zmusza energię do przemieszczania się w górę, jak w jaccuzi, do pól wymiarów w celu jej dystrybucji.

W tym miejscy chcemy dodać, że portal wiru w Arkansas jest bezpośrednio dostrojony do energii Saturna. Do pierścieni Saturna. Jego działanie ulegnie wzmocnieniu, kiedy planeta wyjdzie z retrogradacji i pójdzie do przodu, co nastąpi w sierpniu, a w ostatnich miesiącach roku dołączy do niego energia Urana i Neptuna. To ma kluczowe znaczenie dla krystalicznego napływu i przejścia ludzkości przez biokrystaliczne przesunięcie.

2015 - dostrojenie arki Saturna

Ludzkość zawsze wiedziała, że Saturn jest inny niż pozostałe planety. Kiedy ludzie odzyskali możliwość obserwacji ciał niebieskich, zauważyli że jego niesamowite, piękne pierścienie odróżniają go od innych planet. Możemy dodać, że Saturn i jego pierścienie odgrywają ważną rolę w waszym Układzie Słonecznym.

Pierścienie Saturna są w ciągłym ruchu i zapewniają spajającą wibrację, która moduluje rezonans waszego Układu Słonecznego, a nawet proces wznoszenia, jaki obecnie zachodzi na Ziemi. Pierścienie Saturna są zbudowane z unikalnych kryształów, które emitują rezonans harmonicznej wibracji, częstotliwość spójnej pieśni.

Saturn reprezentuje gwiezdne wrota / punkt wejścia Arkturus do fizycznych i niefizycznych królestw waszego Układu Słonecznego. Mówiąc inaczej, to jest tunel podprzestrzenny efektu torusa dla waszego systemu. Jak zarejestrowała wasza sonda Voyager i nowsza - Cassini, północny biegun Saturna jest złożony z zadziwiającego podwójnego koncentrycznego sześciokąta, a biegun południowy przedstawia eliptyczny wir z ciemna plamą. To intryguje waszych wiodących astrofizyków. Chodzi tu o zjawisko hiper-wymiarowej fizyki torsyjnej, jeszcze nie całkiem zrozumiałej dla współczesnych naukowców.

Mówimy wam, że sześciokątny biegun Saturna emituje niesamowita energię, znacznie więcej energii niż planeta wchłania od Słońca (jak wszystkie planety w waszym Układzie Słonecznym). Sześciokątny wzór geometryczny jest podpisem energii, wzór fal wskazuje poziom emitowanej energii torsyjnej. Ta wyjątkowa energia pochodzi z innego hiper-wymiaru Kosmosu.

Pierścienie Saturna zawierają zestaw krystalicznych komponentów, których elementy nie zostały zidentyfikowane przez wasze sondy, a to co zostało odkryte, stanowi struktury przypominające szprychy przecinające system kołowy. Wszystkie części niezwykłych impulsów odżywiają wasz Układ. Cały system Saturna jest ogromną siłą regulującą, która ma wpływ na wasz Układ Słoneczny, lecz szczególnie na Ziemię i ludzkość. Saturn - jego pierścienie oraz kilka z jego księżyców, a szczególnie księżyc zwany Enceladus - emituje krystaliczną harmonię, masywne fale energii grawitacyjnej i plazmy. Powtarzamy, że wszystko to ma bezpośredni wpływ na transformację pola ludzkiej aury, na Mer-Ka-Nę i na biologię energii ludzkości - w tym czasie. Saturn wysyła impulsy ze swojego systemu, głównie przez krystaliczne pierścieniowe twory, a te emitują główne kody, które wywołują transformację krystalicznej biologii.
System wirowy w Arkansas został zaprojektowany wyjątkowo do odbioru tej energii, co jest planetarnym unikatem. System Arkansas wykorzystuje równolegle wszystkie energie ziemskie i rzadkie kombinacje minerałów, jakimi dysponuje ten kompleks, i dlatego Arkturianie, Syrianie i Plejadianie, którzy zasiedlili waszą planetę, dostrzegli potencjał, i zadbali o funkcjonalność wiru portali krystalicznej Arki.
Mechanicy worteksu, którzy genialnie spletli ze sobą energie ziemskie z Arkansas, rzeczywiście wypolerowali i przygotowali go jako narzędzie przeznaczone do zaawansowanych nauk Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego z prawa Jedni. Podczas Złotej Ery Atlantydy to działało w niesamowity sposób. Po upadku zostało wyłączone i było podłączane na nowo w miarę budzenia kryształów w okresie kosmicznego spustu w 2008 roku.
Zobaczycie ogromne zmiany w energiach i ludziach w Arkansas, jakie nastąpią od czasu obecnego do 2038 roku. Wiele osób jest przywoływanych do tego rejonu teraz, do kotwiczenia i przebudowywania, ponieważ te energie są bardzo realne, i w rzeczywistości będą przyspieszać proces biologicznej przemiany. Najpierw nastąpi indukcja w polach aury.
Punkty mocy
Energia Arkansas ma trzy treściwe siły telluryczne, które przyczyniają się do powstawania pola o potrójnej helisie. Chodzi o energię magnetyczną, powstającą w rzadkiej geologii magnetycznego wąwozu i skoncentrowaną w Talimena Ridge. Energia kryształów osiąga szczyty w rejonie Hot Springs i Mount Ida. Energia wody i radu skupia się wokół Eureka Springs. Wszystkie trzy składają się na trzy żyroskopy Arki, które są regulowane przez piramidy stojące pod Toltec Mounds tworząc potrójną helisę oraz kodowanie w dysku słonecznym pod Pinnacle Mountain w Little Rock. Unikalny wzór wiru generuje energię niesamowitych ruchów kolektora - przyjmujących i oddających.
Teraz, aby było jasne, te trzy treściwe buchające źródła energii – wodnej, krystalicznej i magnetycznej – równomiernie i synergistycznie rozpraszanej na obszarze kryształowego wiru w Arkansas - są ze sobą połączone w jednorodnym symbiotycznym polu. Mimo, iż wir jest ściśle połączony z portalem, działa na innej sieci – sieci (elektro) magnetycznej tworzącej dwudziestościan i funkcjonuje na zasadzie własnych mechanizmów. Wir rozciąga się na 305 metrów pod powierzchnią Ziemi do około 915 metrów nad nią. Górna część wiru przenosi energię wodną, środkowa część – krystaliczną, a segment dolny – magnetyczną. Sam portal mieści się w wirze i wznosi się do nieskończoności.
Zestawiając punkty, które właśnie opisaliśmy, możemy zagwarantować, że na całej planecie nie ma drugiego portalu z takimi energiami. W bardzo realnym sensie triangulacja wewnątrz owalnego portalu wirowego krystalicznych pól Arkansas tworzy żywą kryształową misę. W zwykłych kryształowych misach są podobne, a jednak odmienne natężenia lub czyste muzyczne tony lecznicze w zakresie fal Hertza. Odmienne klucze są determinowane przez rdzenną energię minerałów. Na przykład obszar Magnet Cove będzie miał rezonans inny niż w przypadku tonów w Kraterze Diamentów czy Wód Radowych.

Pośród najważniejszych węzłów Arkansas są:
Talimena Ridge
Eureka Springs
Hot Springs
Mount Ida
Mount Magazine
Pinnacle Mountain
Toltec Mounds
Crater of Diamonds
Cushman Cave
Marble Cave
Buffalo River Cliffs

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz