poniedziałek, 29 czerwca 2015

OTWARCIE SIEDMIU PIECZĘCI BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI LM-06-2015 przekaz archanioła Michała przez Ronnę Herman

ronnastar.com
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Umiłowani Mistrzowie, nadszedł czas, abyście zaczęli w pełni wykorzystywać swoje fizyczne i duchowe zmysły. Znów musicie nauczyć się właściwie ich używać, aby mieć dostęp do wyższych zmysłów, które od tak dawna pozostawały w uśpieniu i które trzeba rozwijać: jasnowidzenie, jasnosłyszenie lub zdolności telepatyczne, jasnoodczuwanie (chodzi o bycie empatyczną, intuicyjną osobą z rozszerzoną wewnętrzną świadomością). Wszystkie te zdolności są częścią waszego boskiego dziedzictwa tylko czekającą, aż ją odzyskacie.

Siedem głównych czakr ciała fizycznego już omawialiśmy - bardzo szczegółowo – przedstawialiśmy też pozytywne oraz negatywne cechy / funkcje każdej z nich. Ważne jest, abyście zdawali sobie sprawę, że każda czakra i narząd w organizmie ma świadomość siebie, na którą wpłynęły energie wielu waszych doświadczeń i myślokształtów. Stworzyliście sobie nie tylko zgodny z przekonaniami i częstotliwościami myśli świat zewnętrzny – zbudowaliście sobie również świat wewnętrzny.

Wasze ciała komunikują się z wami na wiele sposobów, lecz czy wiecie, jak ich słuchać i interpretować to, co mówią? Już wcześniej objawiałem wam tę prawdę, jednak przynoszę ją ponownie. Wielu z was zaakceptowało fakt, że możecie się komunikować i współdziałać z królestwem aniołów oraz istotami Światła. Jednak wielu innych nadal nie zdaje sobie sprawy, że można porozumiewać się z wieloma aspektami własnej postaci cielesnej.

Jakiś czas temu przekazałem wam dar siedmiu krystalicznych sfer wyższej świadomości, dzięki czemu rozpoczęliście proces przywracania systemu czakr do stanu harmonii - oddychając w każdej z siedmiu głównych czakr ciała fizycznego kulami światła z Boskiego atomu nasiennego / Obecności Jam Jest. Mieliście oddychać w kuli Światła, a następnie nakładać na każdą kulę /czakrę znak nieskończoności, aby wspomóc przyspieszone uwalnianie się od wpływów nieharmonijnych wzorców energii, i starać się odzyskać panowanie nad sobą. Proces oczyszczania, harmonizowania i równoważenia siedmiu głównych czakr ciała fizycznego skutkuje ważnym procesem inicjacji, który nazywa się OTWARCIEM SIEDMIU PIECZĘCI BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI. Kiedy przywracacie do stanu wewnętrznej harmonii każdą kolejną czakrę, aktywuje się proces otwierania wiru energetycznego, a udoskonalone cechy i energia tej czakry są emitowane w górę do czakry następnej.

Ponadto, w miarę powtarzania procesu, z każdej czakry uwalniany jest pakiet diamentowych cząstek Światła Stwórcy, które zaczynają płynąć w górę, aż dojdą do czakry korony, aktywując ją oraz pozwalając, aby działy się niesamowite i cudowne rzeczy: system czakr zaczyna wirować tak szybko, że wzdłuż kręgosłupa tworzy się rozjarzony snop światła, a z kolumny Światła wylewa się pięć wyższych galaktycznych promieni Stwórcy i tchnie we wszystkie czakry emanację BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO.

To jest proces, którego wielu z was doświadczało w ciągu kilku ostatnich lat, a ponieważ kroczycie przyspieszoną ścieżką oświecenia i transformacji, w obrębie waszych ciał fizycznych pojawiły się liczne objawy dyskomfortu i utrudnień. To były i są elementy tego, co tworzyliście przez wiele tysięcy lat, a co macie puścić, naprawić i zharmonizować w ciągu zaledwie kilku lat. Więc proszę, bądźcie dla siebie łagodni i wiedzcie, że jesteście w trakcie ucieleśniania i przekształcania ludzkiej Jaźni w promienną duchowo / ludzką Jaźń.

Pozwólcie, że po raz kolejny dam wam uproszczone ćwiczenia, które wam pomogą w dążeniu do uzyskania przez ciała fizyczne wewnętrznej mądrości. Dam wam słowa klucze dla każdej czakry. Proszę, przeanalizujcie to sobie, przemyślcie i nauczcie się właściwości każdej czakry, a następnie w codziennym życiu, w stosownych sytuacjach, intonujcie lub wypowiadajcie słowa odpowiednie dla każdej czakry. (Te słowa mogą być intonowane i przeciągane tak długo, jak komu wygodnie, i jak chce.) Kiedy zechcesz intonować samogłoski, zacznij od najniższej, najwygodniejszej nuty i powoli przesuwaj się w górę skali, powtarzając słowo dla każdej czakry. Możesz też intonować je wszystkie na dowolnym poziomie częstotliwości - tak jak ci wygodnie. Gdy śpiewasz słowo kluczowe i skupiasz się na czakrze, obserwuj swoje myśli. Jak czujesz słowo „ŻYCIE” (LIVE) w energiach czakry podstawy? Jak odczuwasz „MIŁOŚĆ” (LOVE) w energiach serca? I tak dalej.

CZAKRA PODSTAWY

Czakra podstawy gruntuje w energii siły życiowej Ziemi fizyczną Jaźń, dając stabilność (to jest najważniejsze, dlatego musisz szanować i odżywiać ciało fizyczne, równocześnie sięgając gwiazd). Kiedy ta czakra funkcjonuje prawidłowo i jest w stanie równowagi, masz więcej sił witalnych, odwagi i pewności siebie. To pomaga ci uwolnić się od starych dylematów związanych z przetrwaniem i niedoborem oraz wspiera sięganie do własnej skarbnicy obfitości.

Weź głęboki oddech i intonuj: ŻYJĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: UH (HUH).
Powiedz sobie: „TERAZ DOSTĘPUJĘ INTEGRACJI MOCY JEDNOŚCI I NIEZMIENNOŚCI ORAZ POŁĄCZENIA Z ZIEMIĄ ORAZ WSZELKĄ OBFITOŚCIĄ”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. UŻYWAJĄC WYOBRAŹNI, ZOBACZ KULĘ ŚWIATŁA SYMBOLIZUJĄCĄ TWOJĄ CZAKRĘ PODSTAWY, PATRZ, JAK TA KULA WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ ZAMIENIA SIĘ W PROMIENIEJĄCE SŁOŃCE, A SMUGA JEGO ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ Z PIERWSZEJ CZAKRY DO DRUGIEJ CZAKRY (TUŻ PONIŻEJ PĘPKA).
POWIEDZ: „JESTEM JEDNOŚCIĄ Z BOSKIM ŹRÓDŁEM STWÓRCY”.

CZAKRA PĘPKOWA

To siedziba fizycznej / emocjonalnej Jaźni. Kiedy ta czakra jest w równowadze, już nie nękają cię zwątpienia, uzależnienia czy problemy seksualne. Tu dostrajasz się do mądrości duszy zamiast do ego, a wszystkie stare samoograniczające wzorce myślowe z podświadomości są stopniowo zastępowane przez pewność siebie i emocjonalną stabilność. Zaczynasz na nowo przejmować osobistą moc, ucząc się wyrażać radość, tworzyć pokój oraz dobrobyt zamiast strachu i ograniczeń.

Weź głęboki oddech i intonuj: CZUJĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: OO (TY).
Powiedz sobie: „TERAZ DOSTĘPUJĘ INTEGRACJI MOCY PASJI Z DUCHEM JAKO REŻYSEREM. MOIM PRAGNIENIEM JEST WYRAŻANIE RADOŚCI, TWORZENIE POKOJU I DOBROBYTU, ABY CIESZYĆ SIĘ NIM I DZIELIĆ GO Z INNYMI”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ KULĘ ŚWIATŁA, KTÓRA WYOBRAŻA TWOJĄ DRUGĄ CZAKRĘ, PATRZ, JAK WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENIEJĄCYM SŁOŃCEM, A SNOP JEGO ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z DRUGIEJ DO TRZECIEJ CZAKRY (SPLOT SŁONECZNY). POWIEDZ: „JESTEM JEDNOŚCIĄ I PEŁNIĄ SIEBIE”.

SPLOT SŁONECZNY

To siedziba fizycznej / mentalnej Jaźni. Kiedy ta czakra zaczyna wirować w harmonii, i pozostaje tu tylko kilka nieharmonijnych energii, powraca dobra samoocena, wiedza zamienia się w mądrość, a myśli stają się klarowne. Odzyskujesz kontrolę nad sobą i władasz swoimi pragnieniami. Uczysz się stawiać granice i szanujesz granice innych, przyciągasz energię z uniwersalnego Źródła substancji życia oraz własnego BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO (Obecności JAM JEST) - zamiast sięgać po energię istot znajdujących się wokół ciebie. W tym momencie zaczyna się aktywacja Słonecznego Centrum Mocy (SPLOT SŁONECZNY, SERCE, GARDŁO, GRASICA).

Weź głęboki oddech i intonuj: MOGĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: OH (IDŹ).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEGO OSOBISTEGO CENTRUM MOCY I PRZEJMUJĘ KONTROLĘ NAD EMOCJAMI. JESTEM PANEM / PANIĄ MOICH PRAGNIEŃ. STAWIAM WYRAŹNIE OKREŚLONE GRANICE”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA, KTÓRA REPREZENTUJE TWOJĄ TRZECIĄ CZAKRĘ, WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z TRZECIEJ CZAKRY DO CZWARTEJ CZAKRY (SERCA). POWIEDZ SOBIE: „JESTEM MOCĄ TWORZENIA”.

SERCE

Czakra serca jest bramą do wyższych czakr, które łączą cię z Jaźnią duszy i pięciowymiarową ŚWIĘTĄ TRIADĄ. Gdy czakra serca nie jest zrównoważona lub gdy jest częściowo zamknięta, będziesz działać instynktownie, jako istota ludzka zarządzana przez trzy niższe czakry fizycznej Jaźni. Kiedy zharmonizujesz energie umysłu serca / emocji (cielesne centrum siły życiowej i miłości), możesz dostąpić bezwarunkowej miłości Boskiego Umysłu. Szybko uwolnisz wszystkie energie i myślokształty przejawiające się w postaci zazdrości, nienawiści, egoizmu, poczucia winy czy uczucia niegodności. Kiedy rozniecisz Troisty Płomień Boskiej woli, mądrości i miłości, zaczniesz rozwijać współczującą naturę oraz poczucie jedności z życiem i wszystkim co jest.

Weź głęboki oddech i intonuj: KOCHAM.
Oddychaj głęboko i intonuj: AH (OJCIEC).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ AKTYWUJĘ MOJE EMOCJONALNE CENTRUM I CENTRUM SIŁY ŻYCIOWEJ SŁONECZNEJ MOCY. ODBIERAM I EMITUJĘ TYLKO ENERGIĘ ŚWIATŁA / MIŁOŚCI. OTWIERAM SERCE NA POTOK Z BOSKIEGO DUCHA.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA PRZEDSTAWIAJĄCA TWOJĄ CZAKRĘ SERCA WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z CZWARTEJ DO PIĄTEJ CZAKRY (GARDŁA). POWIEDZ: „JESTEM POWSZECHNĄ MIŁOŚCIĄ”.

GARDŁO

Czakra gardła jest podłączona do astralnego / emocjonalnego planu lub płaszczyzny mentalnej / przyczynowej (kauzalnej) - w zależności od częstotliwości wibracji, myśli i słów, jakimi emanujesz. To może się wydawać zagmatwane, jednak tworzysz swoją rzeczywistość za pomocą myślokształtów, które emitujesz, a prawo przyciągania gwarantuje, że jeśli wysyłasz niższe częstotliwości – przyciągasz energie z planu astralnego, natomiast wyższe pozwalają ci sięgać do mentalnej płaszczyzny świadomości. Proces wznoszenia przynosi opanowanie płaszczyzny fizycznej, płaszczyzny astralnej (emocjonalnej) i płaszczyzny mentalnej, aby w końcu sięgnąć do piątego wymiaru, który jest w tej rundzie wznoszenia celem twojego Boskiego planu. Komunikacja, moc wypowiadanego słowa, jest jednym z najważniejszych narzędzi na płaszczyźnie fizycznej. Kiedy zaczniesz używać języka miłości / Światła i mowy duszy, zawsze będziesz wyrażać swoją najwyższą prawdę, zyskasz wyrazistość oraz twórczą moc mowy, a także słowa pisanego, i zyskasz biegłość w przejawianiu swoich przyszłych wizji.

Weź głęboki oddech i intonuj: MÓWIĘ.
Oddychaj głęboko i intonuj: I (OKO).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEGO CENTRUM MOCY WOLI. DZIĘKI MOCY KOMUNIACJI I AUTOEKSPRESJI BĘDĘ WYPOWIADAĆ WŁASNĄ PRAWDĘ UCZCIWIE ORAZ ROZTROPNIE”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA REPREZENTUJĄCA TWOJĄ PIĄTĄ CZAKRĘ, WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PRZESUWA SIĘ W GÓRĘ Z PIĄTEJ DO SZÓSTEJ CZAKRY (TRZECIE OKO). POWIEDZ: „JESTEM DOSKONAŁĄ EKSPRESJĄ”.

TRZECIE OKO

Czakra brwiowa lub trzecie oko otwiera drzwi do wewnętrznych zmysłów. Najpierw ponownie ustanawia połączenie pomiędzy tobą a twoją nieświadomą Jaźnią (podświadomością) oraz stopniowo - z wyższą Jaźnią, gdy czysta substancja kosmicznego Światła Boskiego Umysłu (zwana promieniami), pozwala na wniknięcie i aktywację Boskiej świadomości (wewnętrznej esencji ciebie). Będziesz poruszać się zgodnie z podszeptami intuicji wiedząc, że prowadzi cię i inspiruje Duch. Kiedy oczyścisz się z wypaczeń, będzie ci udostępniona nowa wiedza, twórcze pomysły i inspiracje z wyższego poziomu mentalnego oraz intuicyjnego. Nie bój się pozornie ciemnej energii i myślokształtów, które podczas medytacji znajdujesz w świadomości lub przed oczami, gdyż to właśnie są wytwory wysuwające się na pierwszy plan w celu uzdrowienia i transmutacji w Świetle. Miłość jest dynamiczną, spójną siłą stwórczą, a kiedy miłość / Światło rozlewa się nad dowolną częstotliwością myśli, ta zostaje rozświetlona i ostatecznie się przemienia. Dlatego pamiętaj, aby korzystać z daru Fioletowego Płomienia.

Weź głęboki oddech i intonuj: WIDZĘ
Oddychaj głęboko i intonuj: AYE (MÓW).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEJ MOCY INTUICYJNEGO UMYSŁU. MAM JASNY WGLĄD I SŁUCHAM UWAŻNIE, SIĘGAJĄC PO WEWNĘTRZNĄ MĄDROŚĆ WYŻSZEJ JAŹNI”. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA, KTÓRA REPREZENTUJE SZÓSTĄ CZAKRĘ, WIRUJE CORAZ PRĘDZEJ, STAJE SIĘ ISKRĄ I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP ŚWIATŁA PORUSZA SIĘ W GÓRĘ OD SZÓSTEJ DO SIÓDMEJ CZAKRY (KORONY). POWIEDZ: „JESTEM DOSKONAŁYM INSTRUMENTEM KLAROWNOŚCI I MĄDROŚCI”.

CZAKRA KORONY

Kiedy jest aktywna czakra korony, otwarta jest kolumna Światła przygotowująca do integracji licznych poziomów Nadduszy / wyższej Jaźni. Stopniowo, w miarę postępów, utrzymujesz dostęp do skarbów i darów oraz do mądrości przechowywanej w twojej ŚWIĘTEJ TRIADZIE, która znajduje się w piątym wymiarze. Kiedy wykażesz, że jesteś gotowa / gotów, aby żyć i emitować miłość / Światło / prawdę o tworzenia, coraz szerszym strumieniem płyną do ciebie cechy i cnoty dwunastu promieni Boskiej Świadomości.

Weź głęboki oddech i intonuj: JESTEM
Oddychaj głęboko i intonuj: EEE (JA).
POWIEDZ SOBIE: „TERAZ MAM DOSTĘP DO MOJEJ DUCHOWEJ MOCY I POŁĄCZENIE Z MOIM BOSKIM ATOMEM NASIENNYM, KTÓRY JEST MOIM CENTRUM OŚWIECENIA / INSPIRACJI / MĄDROŚCI”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO. ZOBACZ, JAK KULA ŚWIATŁA REPREZENTUJACA TWOJĄ SIÓDMĄ CZAKRĘ WIRUJE CORAZ SZYBCIEJ, STAJĄC SIĘ ZAPŁONEM I LŚNIENIEM, AŻ WYBUCHA PROMIENNYM SŁOŃCEM, A SNOP JEGO ŚWIATŁA PRZEMIESZCZA SIĘ W GÓRĘ Z SIÓDMEJ CZAKRY DO GWIAZDY DUSZY (CZAKRA GWIAZDY DUSZY ZNAJDUJE SIĘ OKOŁO 15 CENTYMETRÓW PONAD TWOJĄ GŁOWĄ - NAD CZAKRĄ KORONY).

POWIEDZ SOBIE: „ŁĄCZĘ SIĘ Z MOIM TĘCZOWYM MOSTEM I JESTEM Z NIM ZESTROJONA /ZESTROJONY DLA JEDNOŚCI ŚWIADOMOŚCI. NINIEJSZYM TRANSMUTUJĘ WSZYSTKIE NIEODPOWIEDNIE ENERGIE - WYCHODZĄC POZA PRAWO KARMY I PRZECHODZĄC DO STANU ŁASKI”.
ODDYCHAJ GŁĘBOKO I INTONUJ: AUM.

WYOBRAŹ SOBIE, JAK SŁUP ŚWIATŁA, KTÓRY ŁĄCZY CIĘ Z BOSKIM ATOMEM NASIENNYM / OBECNOŚCIĄ JAM JEST, POSZERZA SIĘ, AŻ NAD TWOJĄ GŁOWĄ TWORZY SIĘ KORONA Z KWIATU LOTOSU. ZOBACZ, JAK CZYSZCZĄ SIĘ WSZYSTKIE WYPACZENIA I STATYCZNE FORMY TWOJEGO BOSKIEGO POŁĄCZENIA Z DUCHEM, TAK ŻE WZORCE CZĘSTOTLIWOŚCI BOSKIEGO ŚWIATŁA, BOSKIEJ WOLI I BOSKIEJ MĄDROŚCI MOGĄ SOBIE SWOBODNIE PŁYNĄĆ ZA POŚREDNICTWEM WIELKICH PROMIENI OD NASZEGO BOGA OJCA / MATKI DO CIEBIE ORAZ OD CIEBIE – DO ŚWIATA. POWIEDZ: „JESTEM JEDNOŚCIĄ Z BOSKIM ŹRÓDŁEM”.

ODDYCHAJ GŁĘBOKO I TRZY RAZY ZAINTONUJ: AUM, AUM, AUM.
---------------------

Aby jeszcze bardziej pomóc wam w ponownym nawiązaniu niezakłóconego, mocnego połączenia z duchowymi przewodnikami, anielskimi pomocnikami i członkami duchowej rodziny, z którymi macie pracować w miarę postępów w uzyskiwaniu wyższej świadomości, proponujemy to ćwiczenie:

Weź kilka głębokich oddechów i skieruj świadomość do wnętrza świętego Serca. Wyobraź sobie (jakkolwiek to postrzegasz) esencję swojej duszy wewnątrz kuli Światła, i przejdź do portalu z tyłu komnaty świętego Serca. Szybko przenieś się do piątego wymiaru, a w nim - do piramidy Światła zaprojektowanej specjalnie do odbywania spotkań z duchowymi przyjaciółmi, którzy razem z tobą podróżują przez subtelne częstotliwości wyższych światów. Przenieś się do tej świętej przestrzeni i zasiądź przy okrągłym kryształowym stole. Kiedy to zrobisz, rozejrzyj się po pomieszczeniu i zwróć uwagę na innych, którzy również są posadowieni na kryształowych krzesłach wokół stołu, ponieważ to z nimi masz się skomunikować i pracować. Poświęć chwilę, aby rozpoznać tych, którzy są wraz z tobą w piramidzie. Od czasu do czasu będą pojawiać się i inni, a piramida Światła poszerzy się, aby ich wszystkich pomieścić.

Tak jak w przypadku wszystkich piramid Światła w wyższych wymiarach, tak i ta jest zwieńczona podwójnie zakończonym czystym kryształem kwarcu zwisającym z wierzchołka piramidy pośrodku kryształowego stołu. Na pomieszczenie promienieją z gigantycznego kryształu błyskawice iskier. To wysubtelniona esencja Najwyższego Stwórcy i naszego Boga Ojca Matki – diamentowe cząstki Boskiego Światła. Pod stołem bije rozjarzonym Fioletowym Płomieniem fontanna – emanując poświatą na całe pomieszczenie, dzięki czemu przemieni dowolną wypaczoną energię, jaką wprowadzisz tu w celu oczyszczenia i uwolnienia. Przychodź do tego świętego miejsca często, aby wzmocnić połączenie i relacje ze swoją świetlaną duchową rodziną.

POWIEDZ SOBIE: „ODZYSKUJĘ MOJE BOSKIE PRZYRODZONE PRAWO I POŁĄCZENIE Z WYŻSZĄ JAŹNIĄ, DUCHOWĄ RODZINĄ ORAZ WSZYSTKIMI ISTOTAMI ŚWIATŁA, Z KTÓRYMI MAM PRACOWAĆ I KOMUNIKOWAĆ SIĘ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO KOSMICZNEJ MĄDROŚCI, A TAKŻE PRAWDY, KTÓRĄ MAM PRZYSWOIĆ I KTÓRĄ MAM SIĘ DZIELIĆ Z INNYMI. TU I TERAZ ODZYSKUJĘ PANOWANIE NAD SOBĄ ORAZ WSZYSTKIE CECHY, DARY I CNOTY MOJEJ BOSKIEJ JAŹNI. ŻYCZĘ SOBIE BYĆ ŻYWYM UOSOBIENIEM MIŁOŚCI, HARMONII, OBFITOŚCI I RADOŚCI.

JESTEM BOSKĄ MIŁOŚCIĄ, JESTEM BOSKIM ŚWIATŁEM, JESTEM BOSKĄ WOLĄ, JESTEM BOSKĄ MĄDROŚCIĄ W DZIAŁANIU. NIECH TAK SIĘ STANIE! I TAK JUŻ JEST! JESTEM, KTÓRY JESTEM”.

Moi odważni śmiałkowie, w miarę jak proces wznoszenia przyspiesza, ważniejsze niż kiedykolwiek staje się korzystanie z jak największej ilości zaawansowanych technik transformacji. Mimo iż powyższe ćwiczenia / medytacje mogą wydawać się proste, jednak stanowią potężne narzędzia wspomagające uwolnienie od wpływów starych wzorców wibracji oraz pomagają w procesie powrotu do stanu panowania nad dualizmem fizycznego ciała, aby pieśń duszy / podpis energetyczny każdego z was znowu stała się / stał się piękną, harmonijną symfonię o wielkiej skali i mocy.

Staramy się przekazać wam wszystkie niezbędne narzędzia i informacje wspierające na Ścieżce oświecenia. Jednak sami musicie przejąć odpowiedzialność za powrót do wewnętrznego mistrzostwa. Kiedy odzyskujecie należną wam moc duchowych istot na Boskiej misji dla naszego Boga Ojca Matki, stajemy wam ku pomocy. Wychwalamy was za waszą odwagę. Jesteście ukochani ponad wszelką miarę.

JAM JEST archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz