poniedziałek, 25 maja 2015

DUCHOWA FILOZOFIA ROZWIJAJĄCEJ SIĘ LUDZKOŚCI LM-05-2015 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

tłumaczyła Teresa Serafinowska
Ukochani Mistrzowie, wielu z was czuje, że jest na ostatniej prostej długiego i trudnego wyścigu, jednak brak wam już energii oraz entuzjazmu. Jesteście coraz bardziej rozczarowani urokami ziemskiej egzystencji, a rzeczy, które kiedyś was ekscytowały, wydają się nieco wyblakłe i nudne. Dzieje się tak dlatego, że znaleźliście się w dwóch bardzo odmiennych rzeczywistościach lub kilku wymiarach równocześnie. Również systemy waszych czterech niższych ciał (fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i eterycznego) starają się dostosować do licznych aspektów wyższej Jaźni, które przyswajacie systematycznie – w przyspieszonym tempie, „doganiając” je. Z tego powodu w waszych ziemskich ciałach zbiera się mnóstwo stresu i napięć.

Większość z was jest przygotowana do zrobienia milowego kroku w kierunku pięciowymiarowej świadomości, w której przemijanie starego świata i stanu bytu postępuje znacznie szybciej niż przyswajanie subtelnych wibracji oraz idei nowej egzystencji o wyższych częstotliwościach. Kiedy zyskacie świadomość tego, co się dzieje, nie będziecie tak zestresowani i zdezorientowani. Proszę, uwierzcie, kiedy mówię: „Pomoc jest na wyciągnięcie ręki”. Jednym z naszych największych pragnień jest wspierać was w procesie, tak aby przejście mogło nastąpić lekko i przyjemnie.

W ciągu tych ostatnich lat daliśmy wam wiele informacji oraz instrukcji dotyczących medytacji i ćwiczeń, które skupiały się na transmutacji starych negatywnych wzorców energii, a także na poszerzeniu oraz uszlachetnieniu świadomości. Trzeba przejść przez ten proces, aby zrobić miejsce na przenikające was i przyswajane przez wasze ciała wysublimowane komórki Światła Stwórcy – nowe potężne promienie zindywidualizowanej ekspresji o wyższej częstotliwości, które są przesyłane z subtelniejszych wymiarów od Najwyższego Stwórcy.

Aby pomóc wam w procesie ewolucyjnym, który jest obecnie w pełnym toku w tych bezprecedensowych czasach, dajemy wam szeroką gamę wyższych prawd. Niektóre z tych zaawansowanych nauk były już przekazywane, lecz są na tyle ważne, że trzeba je powtórzyć. Sugerujemy, aby codziennie skupiać się na jednym lub dwóch pojęciach, wtedy można je mocno zakorzenić w świadomości, aż staną się częścią nowej DUCHOWEJ FILOZOFII PANA SIEBIE.

* Uczysz się żyć z podwyższonym stanem świadomości, stopniowo łącząc się z pozostałymi aspektami swojej wyższej czterowymiarowej duchowej Jaźni. Przechodzisz ze stanu stawania się do stanu bycia, co oznacza, że uczysz się żyć w chwili TERAZ swojej boskiej mocy. Kiedy rozwiniesz klarowne widzenie i czystą intencję, mgła iluzji nie będzie już na ciebie wpływać. Kiedy udoskonalisz zdolności współtwórcze, zaczniesz tworzyć i kształtować swoje najpiękniejsze wizje oraz pragnienia, czerpiąc z magazynu nieprzejawionego potencjału Boskich myśli nasiennych. Stopniowo rozwiniesz się do zjednoczonej promiennej ISTOTY DUCHOWEJ W LUDZKIEJ FORMIE – OSOBY DZIAŁAJĄCEJ Z POZIOMU DUSZY.

* Doskonalenie siebie jest procesem, który nie ma końca i w którym uczysz się przyswajać coraz więcej zalet, właściwości i cech Boga Ojca Matki. To wymaga nieustannej czujności i praktyki, jednak nagrody za to są bezmierne.

* To jest czas, aby pamiętać, po co jesteś na Ziemi. Pamiętaj, że jesteś rozszerzeniem lub aspektem Boga Ojca Matki, który z kolei jest większym aspektem Najwyższego Stwórcy. Kiedy w swoim osobistym świecie tworzysz więcej harmonii, akceptuj emocje związane z nową rzeczywistością. Staraj się w pełni wykorzystać niedawno zharmonizowaną i podwyższoną rzeczywistość, urok wszystkich wrażeń oraz satysfakcjonujących doświadczeń, jaki ma ma do zaoferowania ziemski plan, a jednocześnie staraj się cieszyć pięknem, cudami i magią wyższych królestw.

* Światło, dźwięk i barwy są sposobami na uzdrawianie, i są niezbędnymi narzędziami pomocnymi w poszerzaniu świadomości oraz doskonaleniu osobistej rzeczywistości. Skupiony na duchowości student / wtajemniczony na Ścieżce do wyższej świadomości musi się nauczyć korzystać z niektórych głównych narzędzi doskonalenia siebie, ponieważ stanowią część boskości i dziedzictwa. Tonowanie i nauczenie się używania świętych dźwięków oraz mantr pomoże ci w korygowaniu licznych przejawów niepokoju lub niedomagań, jakie aktualnie przeżywasz, a także wspomoże stopniowe przekształcanie ciała eterycznego, emocjonalnego, mentalnego do bardziej harmonijnego stanu bytu.

* Każdy z was ma możliwość dołożyć do Boskiego planu, który został stworzony dla przyszłości ludzkości i Ziemi, coś osobistego i unikalnego. Możesz również otrzymać od Boga Ojca Matki niezwykły dar – boski przywilej uczestniczenia w tworzeniu własnego przeznaczenia. Każdy z was ma potencjał, aby być uwielbionym śmiertelnikiem. Stajesz się śmiertelnikiem natchnionym przez Ducha, co coraz bardziej przybliża cię do uzyskania statusu nieśmiertelności. Jesteś istotą wieloaspektową, a twoja świadomość istnieje na poziomach liczniejszych, niż możesz to sobie w obecnej chwili wyobrazić. Jesteś nieśmiertelną duszą ze śmiertelnym ciałem i umysłem. Przechodzisz przez proces wzrastania duszy, dzięki czemu zyskujesz możliwość przyswajania zastrzyków coraz wyższych częstotliwości Światła.

* Istnieje czas kosmiczny, który jest płynny i plastyczny, a tu jest czas śmiertelny, który jest liniowy, uporządkowany i zorientowany na zdarzenia. Nauczyłeś się żyć jako duchowy śmiertelnik, który ma dostęp do płynności i wspaniałości Kosmosu. Istnieją szkoły kosmicznej filozofii, w których studiowałeś, i które ponownie odwiedzisz, kiedy uzyskasz możliwość przechodzenia na wyższe poziomy ekspresji.

* Masz specjalnych opiekunów, którzy cię poprowadzą i wskażą ci drogę. Poproś ich o pomoc, a staną się twymi oddanymi sługami. Istoty Światła reprezentują różne punkty widzenia i mają wiele różnych osobistych doświadczeń, tak jak mają je śmiertelnicy.

* Prawdziwa duchowość nie wymaga szczególnych rytuałów czy sztywnych przekonań, to jest sposób życia zgodnie z własną najwyższą prawdą, ze szczerym oddaniem. Szukasz swojej najwyższej intelektualnej, emocjonalnej i duchowej filozofii życia.

* Jesteś iskrą boskości i musisz szanować swoją godność oraz godność pozostałych istot. Kiedy tego nie robisz, hańbisz naszego Boga Ojca Matkę. Zawsze musisz szukać ścieżki wolności i prawdy dla siebie czy innych.

* Skąd będziesz wiedzieć, że przeniosłeś/przeniosłaś się do stanu łaski? Poznasz to po tym, że inni odzwierciedlą piękno twojej duszy. Poznasz to po tym, że zacznie do ciebie płynąć bogactwo. Poznasz to po tym, że twoje serce poszerzy się w miłości do całego Stworzenia, a pieśń duszy będzie rozbrzmiewać w całym twoim bycie, a także po całym świecie i wyższych królestwach. Poznasz to po tym, że nie będziesz milczeć, tylko poczujesz potrzebę dzielenia się swoimi radosnymi doświadczeniami z każdym, kto będzie gotów słuchać. I poznasz to po tym, że czasem stosowne będzie stawanie się niemym świadkiem.

* Medytuj dniami i nocami, a jeszcze lepiej stań się żywą medytacją, tak aby każdy przebudzony moment był skupiony na najwyższym celu dla wszystkich. Następnie przenieś miłość i moc, równocześnie tworząc meridiany Światła i skondensowanej energii, tak żeby twoja moc krążyła po twoim fizycznym ciele a poza tym promieniowała z twojego słonecznego centrum mocy – w górę do nieba, na zewnątrz do całej ludzkości oraz w dół do centrum matki Ziemi.

* Przyjmujesz wzniosłą perspektywę mistrzów: pozostajesz w spokoju pełnym łagodności, z miłością obserwując i pomagając, kiedy to możliwe, lecz pozwalając innym robić wszystko po swojemu; nie osądzasz, bo wiesz, że wszystko to, co się dzieje, dzieje się nie bez powodu i ma swój wyższy cel.

* Rozprzestrzeniaj swoje miłujące światło i bytność tak daleko i szeroko, jak to możliwe. Doradzaj tym, którzy są do ciebie doprowadzeni. Poznają cię po czynach, a ci którzy potrzebują twojego Światła i mądrości, zostaną do ciebie przyciągnięci.

Nigdy nie zapominajcie, że jesteście wieczni i nieśmiertelni. Wasze fizyczne ciała są tymczasowymi świątyniami, w których mieszka aspekt Boga. Święte serca to świątynie dla dusz. W nich tkwi esencja życia, tam mieszka prawdziwa miłość i zaczyna się świadomość nieskończoności. Diamentowa boska komórka rdzenna w świętym sercu zawiera dwanaście promieni Boskiej świadomości dla tego podwszechświatowego doświadczenia. Te iskry boskości, nazywane PROMIENIAMI, są potężnym ATOMAMI NASIENNYMI BIAŁEGO OGNIA BOGA – eterycznymi krystalicznymi pryzmatami załamanego światła, które bezustannie rozsyła esencję miłości / Światła naszego Boga Ojca Matki po całym tym podwszechświecie.

Aby przejawić swoje marzenia, własne wizje i stworzyć własny raj, trzeba zachować czujność i starać się dostrajać do podszeptów duszy i wyższej Jaźni. Można to osiągnąć, wykorzystując częstotliwości Nadduszy / wyższej Jaźni i mając świadomość swojego najwyższego potencjału. Wewnętrzne mistrzostwo jest mocą kontrolowania własnego życia i przeznaczenia oraz mądrością wykorzystywaną dla najwyższego dobra wszystkich. Kiedy tak robisz, niezwykle ważne jest stałe pozostawanie w stanie uziemienia oraz równowagi w przyjętym zakresie dualizmu i równoczesne funkcjonowanie w rzeczywistości trzeciego / niższego czwartego wymiaru rzeczywistości. Musisz również dążyć do stworzenia emocjonalnej harmonii i spokoju w pełnym iluzji świecie wyższego czwartego wymiaru, starając się zaaklimatyzować na mentalnym planie środowiska niższego piątego wymiaru.

Twoja przemiana w mistrza urzeczywistnionego, jak również proces wznoszenia, ulegnie znacznemu przyspieszeniu, kiedy rozszerzysz osobistą linię życia boskiego Światła – eteryczną tubę Światła, która jest twoim głównym połączeniem z boskim atomem nasiennym / Obecnością Jam Jest. Uczestniczysz również w procesie odbudowywania połączenia z rzeką życia przez osobistą Antakaranę ( tęczowy most Światła), która zawiera esencję Stwórcy nazywaną diamentowymi cząstkami Światła Stwórcy. W ciągu wielu minionych wieków ludzkość zmniejszyła połączenie z rzeką życia / Światła, tak że większości ludzi pozostała wąska strużka, którą starożytni nazwali SREBRNYM SZNUREM.

Każdy z was ma wokół swojej fizycznej formy strefę promieniowania powstałą z wzorców wibracyjnych pola aury i kosmicznej pieśni duszy. Wznoszenie oznacza doprowadzenie całego systemu czakr ciał do równowagi, co pozwoli na oczyszczenie, wysubtelnienie i zrównoważenie ciała eterycznego / aury. Jednym z ważnych celów wznoszenia jest skupienie na procesie powrotu ciała eterycznego i aury do pierwotnego boskiego wzorca, który jest ludzkim wzorcem dla naturalnej formy cielesnej nazywanej kadmonicznym ciałem świetlistym Adama / Ewy. Obserwujemy was przez pasma barw waszych systemów ciał – fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i eterycznego, które zostały utworzone przez wasze myśli i uczynki na przestrzeni wielu doświadczanych przez wieki wcieleń.

Ukochani, prosimy: dbajcie o siebie jak nigdy wcześniej, zwracajcie uwagę na swoje ciała fizyczne i sygnały lub komunikaty, jakie wysyłają wam mądre żywioły ciał. Jak moglibyście się cieszyć pięknym światem wypełnionym miłością, radością i obfitością, gdyby wasze szlachetne ciała fizyczne nie tętniły życiem i zdrowiem?

Dołącz do nas w swojej piramidzie Światła, mój dzielny bohaterze, i pozwól nam pomóc ci w przejściu przez proces z łatwością, wdziękiem i ogromną radością. Niech blask naszego Boga Ojca Matki wylewa się na ciebie i niech napełni cię Światłem wiecznego życia. Wiedz, że zawsze jesteśmy blisko, aby cię prowadzić i chronić.

JAM JEST archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz