niedziela, 22 marca 2015

PRAKTYKOWANIE MISTYKI LM-03-2015 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

 Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman RonnaStar.com
Tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, Ścieżka Światła przeprowadzi was z gęstości ku klarowności królestw DUCHA. Klucz, który pozwala wędrować tą świętą Ścieżką, jest w was – nazywa się go PIEŚNIĄ DUSZY. Każdy, funkcjonując w środowisku trzeciego / niższego czwartego wymiaru, harmonizuje z tym, co jest określane jako jego energetyczny podpis. Dostrajacie się do swoich PIEŚNI DUSZY stopniowo - w miarę przechodzenia przez kolejne podpoziomy wyższego czwartego wymiaru i wejściowy poziom wymiaru piątego.

Podpis energetyczny ma rezonans, rytm, dźwięk i wibracje – to wszystko wypromieniowuje z siedmiu głównych centr czakr i z pola aury. To się zmienia codziennie wraz z waszymi myślami i czynami, ponieważ reaguje na ego oraz ciągłe wzloty i upadki emocjonalnej natury. Stopniowo ego staje się sługą duszy, a wasze wzorce wibracyjne powoli powracają do stanu równowagi i harmonii. Kiedy wzorce częstotliwości bazowej osiągają poziom środkowego czwartego wymiaru lub powyżej niego, pole aury stopniowo się poszerza i staje się bardziej promienne. W tym czasie podpis energetyczny zaczyna się dostrajać do wyższej częstotliwości pieśni duszy. To z kolei sygnalizuje wyższym aspektom Jaźni duszy, że można rozpocząć proces jednoczenia. Pierwotnie pieśń każdej duszy była w doskonałej harmonii z pieśnią niebiańskiej duszy tego podwszechświata. Tak było, kiedy rozpoznawali was członkowie waszych duchowych rodzin i wielkie istoty Światła.

Każdy wymiar ma niepowtarzalny i rozpoznawalny rezonans harmoniczny, wzorzec pieśni. Wasza fizyczna egzystencja jest rzeczywistością skupioną na harmonii i równowadze lub ich braku, a im bardziej pogrążacie się w gęstości, tym bardziej nieharmonijne stają się wasze wzorce wibracyjne. Na materialnej płaszczyźnie rzeczywistości zazwyczaj koncentrujecie się na rzeczach namacalnych, które maja substancję lub gęstość – czas / przestrzeń ukierunkowaną na przyczynę i skutek. Strukturę zbiorowej świadomości stopniowo przenika przekonanie, że każdy jest twórcą własnej rzeczywistości.

Kiedy wysubtelniacie swoje wibracje, stopniowo stajecie się wielowymiarowi, co oznacza, że sięgacie do wzorców wibracji kilku wymiarów jednocześnie. Aby zrobić miejsce dla wyższych częstotliwości wielu poziomów wyższego czwartego i wejściowego poziomu piątego wymiaru, trzeba przejść przez proces oczyszczania. Przez ostatnie lata staraliśmy się dawać wam potrzebną wiedzę i narzędzia, byście mogli przejść Ścieżką wznoszenia lekko i łatwo.

Dostęp do wzorców wibracji wyższych wymiarów uzyskujecie, kiedy osiągacie pewien poziom wewnętrznej harmonii, a w waszych ciałach fizycznych stopniowo otwierają się bramy / portale: czakra wznoszenia – rdzeń przedłużony – u podstawy czaszki; portal z tyłu świętego serca; i rozszerzenie otwarcia czakry korony. To są główne elementy procesu wznoszenia, potrzebne do ponownego nawiązania połączenia z rzeką Życia – kosmicznym strumieniem wyższej świadomości, który zawiera cząstki żywego Światła stwórczego nazywane diamentowymi cząstkami. W tym momencie możecie zacząć budować pole siłowe pełnego spektrum Światła Stwórcy, starając się władać sobą i świadomie współtworzyć, tworząc tylko te rzeczy, które posłużą największej korzyści dla wszystkich. Od tej chwili wasze ćwiczenia oddechowe i afirmacje nabierają całkiem nowego znaczenia.

Podstawowe siedem eterycznych czakr lub wirujących kół elektromagnetycznej energii umieszczono w ciele fizycznym jako naczynia dla zstępujących przymiotów i cnót Boskiej świadomości. Te energetyczne centra zawsze były odpowiednio skalibrowane z poziomami gęstości, których macie doświadczać podczas każdego wcielenia - zgodnie z Boskim planem.

Kiedy staracie się powrócić do równowagi i zharmonizować cztery niższe systemy ciał – fizyczne, mentalne, emocjonalne i eteryczne, stopniowo wysubtelniacie swoje wzorce wibracji, co prowadzi was Ścieżką wznoszenia do wyższych częstotliwości Światła. Gdy wasze energetyczne podpisy stają się na tyle subtelne, aby dostroić się do wzorców częstotliwości środkowego czwartego wymiaru, uzyskujecie dostęp do pięciu wyższych promieni galaktycznej Boskiej Świadomości, których blask zaczyna być przyjmowany przez systemy waszych czakr. Pięć wyższych promieni będzie miało ogromny wpływ na siedem czakr ciała fizycznego trzeciego / czwartego wymiaru. Przede wszystkim uwolni rezerwę diamentowych cząstek Światła przechowywanych w atomie nasiennym w każdej czakrze. Zacznie się podnosić, dotąd uśpiony, wąż świętego Ognia / Kundalini, usadowiony w czakrze podstawy, i zostanie zainicjowany proces nazywany otwarciem siedmiu pieczęci wyższej świadomości. Czakry zaczną wirować tak, aby się równoważyć. Zmienią kolory i zaczną opalizować, dostrajając się do wyższych częstotliwości Boskiej świadomości, stopniowo napełniając się wibracjami oraz blaskiem Światła Stwórcy.

Różne kolorowe luminescencyjne promienie pomogą przyswajać i równoważyć wyżej wymiarowe wzorce wibracji galaktycznej świadomości. Im bardziej ktoś zrównoważy, zharmonizuje i wzmocni swój system czakr, tym więcej Boskiego Światła będzie w stanie wchłonąć. Rdzeń kręgowy w końcu stanie się kolumną ŚWIATŁA i MOCY, przez którą będą mogły swobodnie przepływać strumienie Światła Stwórcy. W efekcie tej aktywacji znacznie przyspieszy proces wznoszenia.

Obecność JAM JEST (lub to co my nazywamy Boskim atomem nasiennym) natychmiast doświadczy wielu rzeczywistości naraz. Kiedy się przygotujecie do przejścia na wejściowy poziom piątego wymiaru, zaczniecie doświadczać pewnych telepatycznych myślokształtów, a także informacji z niektórych bliższych wam, najbardziej kompatybilnych energetycznie wyższych Jaźni. Staniecie się duchowo - ludzkimi wielowymiarowymi istotami. Doświadczacie równocześnie rzeczywistości fizycznej i niefizycznej. W niefizycznej rzeczywistości spędzacie dużo więcej czasu niż w rzeczywistości fizycznej. Ziemskie życie jest tylko chwilą w porównaniu z czasem spędzonym w wyższych wymiarach.

Jesteś fragmentem Boskiej świadomości. Twój osobisty Boski atom nasienny jest całością twojej istoty w tym podwszechświatowym doświadczeniu. Wyobraź sobie swoją Boską Jaźń jako złotą kulę Światła, która wysłała wiele, wiele fragmentów siebie poprzez wiele stworzeń w tym podwszechświecie. Jesteś jednym z tych wspaniałych, błyskotliwych aspektów.
(Fragmenty, aspekty, iskry, wyższe Jaźnie, do których odnosi się archanioł Michał, są często nazywane przez innych posłańców „równoległymi wcieleniami”). (R)

Zamierzasz wejść bramą do innej rzeczywistości – świata, w którym specjalne talenty i subtelne cechy będą normalną częścią tego, kim jesteś. Starasz się być PRAKTYCZNYM MISTYKIEM. Podaruj sobie czas na dostosowanie się do szybko zmieniającej się osobowości. Nie staraj się imponować ludziom swoją mądrością lub szczególnymi talentami, lecz szukaj sposobów, aby pomóc sobie i innym stopniowo przystosowywać się do szybko zmieniającego się świata i do nowego stanu istnienia.

Jak chcesz przeżyć następne pięć lub dziesięć lat? Jak wyobrażasz sobie siebie? Nadszedł czas, aby budować nową rzeczywistość – twoi duchowi przyjaciele, towarzysze duszy i wyższa Jaźń może ci pomóc to spełnić – skutecznie, z gracją i w zestrojeniu z nowym Boskim planem oraz dla najwyższego dobra.

Stopniowo, w ciągu najbliższych lat, ewoluująca duchowo - ludzka istota będzie mieć duży wpływ na blask potężnych promieni Boskiego Światła, które teraz promienieją w dół, na ludzkość i Ziemię. Wielcy archaniołowie, którzy zostali posłani przez Najwyższego Stwórcę, poprzez Boga Ojca Matkę tego wszechświata, wypromieniowują do Boskich Rodziców każdego podwszechświata nowy Boski plan dla ery Wodnika. Ludzka świadomość powoli poszerza się obejmując całą ludzkość, Układ Słoneczny, a nawet Galaktykę. Wyższy umysł zareaguje na bardziej subtelne, a jednocześnie potężne, częstotliwości Światła, które ujawniają niewyobrażalne inwencje i zadziwiające nowe metody dla polepszenia dobra ludzkości i Ziemi. Ciała fizyczne muszą się przekształcić w bardziej subtelnie zestrojone wehikuły energii, w celu dostosowania do stale rosnącej mocy Boskich Promieni. W efekcie, dla tych, którzy są w trakcie procesu osiągania wewnętrznego mistrzostwa, normą będzie dobre zdrowie, witalność i zwiększenie wytrzymałości.

Jak już wcześniej mówiłem, wszystkie podwszechświaty tego wszechświata doświadczają megacykli impulsów Światła, które wypromieniowują bezpośrednio z jądra serca Najwyższego Stwórcy. Subtelne oktawy Światła Stwórcy są dostępne dla wszystkich, bez względu na poziom danej istoty, która przygotowała się, aby to zaakceptować i przyswoić. Światło nie może zacząć przenikać statycznych lub pogmatwanych częstotliwości, które składają się na trój / niżej czterowymiarowe ciało fizyczne, bez zgody przyjmującego i bez otwartego centrum serca. Twoja Jaźń duszy, Naddusza / wyższa Jaźń i twój Boski atom nasienny czekają na odpowiedni sygnał częstotliwości oznaczający gotowość do rozpoczęcia procesu otwierania przewodów Światła zawierających diamentowe cząstki Wiecznego Życia. Boskie Światło przenika DNA, a każdy atom twojego systemu ciał jest wypełniany Światłem w mniejszym lub większym stopniu. Jeśli by tak nie było, nie mogłabyś/mógłbyś istnieć. Nadszedł czas, aby odblokować przepływ Boskiego Światła od wewnątrz i na zewnątrz.

Wyobraź sobie miliardy maleńkich cząstek Światła aktywowanych w twoim ciele fizycznym, a kolejne miliardy promieniejące w dół z twojej Nadduszy / wyższej Jaźni w formie roziskrzonych, diamentowych / kryształowych piramid Światła. Zobacz siebie w otoczce złotej aury kosmicznego Światła, a następnie obserwuj, jak twój krąg miłości / Światła zaczyna się rozszerzać. Wiedz, że kiedy mówisz do siebie: „Niech będzie Światłość”, naśladujesz Stwórcę. Teraz patrz, jak twoja wyjątkowa wiązka Boskiego Światła wydobywa się z ciebie, wygładzając, harmonizując, liftingując i transformując - za pomocą wszystkich elementów cudownej subtelnej energii stwórczej.

Kiedy nabierzesz biegłości w poruszaniu się tam i z powrotem pomiędzy piramidą Światła w piątym wymiarze a obecną rzeczywistością, wtedy stworzysz wokół siebie krąg Światła w trzecim / czwartym wymiarze. Twój święty Umysł, a także święte Serce zaczną rozkwitać i się poszerzać, będzie przez nie ciągle przepływać Boska wola, miłość oraz mądrość z Nadduszy / wyższej Jaźni. Wskutek tego twój świat zacznie odzwierciedlać twoje najwyższe pragnienia, twoja strefa wpływów ulegnie poszerzeniu i zwrócą się do ciebie ci, którzy są w harmonii z subtelnymi częstotliwościami / ideałami, które teraz ucieleśniasz. Równocześnie staniesz się aktywnym współuczestnikiem w splataniu pajęczyny nowej rzeczywistości, która zaczyna się teraz rodzić na Ziemi.

W ramach procesu transformacji po raz kolejny zdasz sobie sprawę z energii oraz metod zastosowania kryształów i kamieni szlachetnych występujących na Ziemi. One też zawierają cząstki Światła Stwórcy. Ich przeznaczeniem jest wspomaganie oczyszczania i równoważenia energii w twoim ciele, jednak musisz dostroić się do ich specyficznej energii, a następnie zaprogramować je swoją intencją. Chętnie wspomogą twoje przebudzanie i proces harmonizowania z wyższymi częstotliwościami. Wokół planety, w początkowej fazie procesu przejawiania, zostały strategicznie rozmieszczone, jako wielkie czujniki, kryształy strażnicze, które rezonują z pierwotną pieśnią duszy matki Ziemi. Teraz są dostosowywane do nowego Boskiego planu dla Ziemi i ludzkości. Jak już wcześniej wyjaśniałem, działają jako odbiorniki, nadajniki, przekaźniki energii i informacji na całym świecie oraz w Układzie Słonecznym i Galaktyce. Istnieją również dozorujące kryształy ewidencyjne, zarówno duże, jak i małe, które zawsze są gotowe do pomocy w aktywacji atomów nasiennych pamięci w świętym Umyśle, i które pomogą ci odblokować tajemnice oraz mądrość twojej dawnej przeszłości. Królestwa minerałów, roślin i zwierząt również doświadczają ponownej przemiany do wyższej świadomości - nikt nie zostanie pominięty. Wszystko jest w stanie transformacji i szerszego przebudzania.

To jest czas wyzwolenia, kochani. Pragnienie wolności jest coraz silniejsze w sercu każdej czującej istoty na Ziemi. To jest również czas, aby się jednoczyć. Może już masz połączenie z duszą / gwiezdną rodziną, a my z wyższych królestw również łączymy siły. Przez wiele wieków ludzkość była odłączona od pełni, dynamicznej obecności duchowej Jaźni, a także od królestwa aniołów. Lecz teraz ponownie jednoczymy się, żeby stworzyć współdziałające nakładki na świadomości, które będą dostępne dla wszystkich gotowych, by być częścią starań zespołu żywego Światła. Używamy tego terminu, abyście mieli wiarę i abyście stworzyli w umysłach obraz wielu istot pracujących w harmonii ręka w rękę z intencją wspólnego celu. Jest niezwykle ważne aby zrozumieć że na wszystkich podpoziomach piątego wymiaru istnieją wielkie i wspaniałe piramidy Światła łatwo dostępne dla tych, którzy wykonali pracę serce / dusza i dostroili swoje ciała fizyczne do co najmniej wyższego czwartego wymiaru, do częstotliwości Boskiego Światła. W tych piramidach są wszystkie składniki światła Stwórcy, których możesz użyć, aby stworzyć to, czego pragniesz dla najwyższego dobra wszystkich. Czekamy, aż się tam do nas przyłączysz i staniesz się współtwórcą z nami. Więc zabierz swoje wizje i czyste zamiary do osobistej piramidy Światła w piątym wymiarze i zażądaj cudów, które na ciebie czekają.

Moi wierni nosiciele Światła, obudziliście się z półmroku snu, który trwał wiele wieków, istnieliście na diecie głodowej połowicznego widma Światła. Otwórzcie swoje serca i umysły, poszerzcie swoje wizje, aby ucieleśnić pełną gamę cech, cnót i właściwości świadomości Boga. Mamy wielką przyjemność wspierać was, inspirować i chronić podczas powrotnej podróży do królestw Światła. Wiedzcie, że kochamy was z całych sił.

JAM JEST archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz