piątek, 13 lutego 2015

BĘDZIESZ POŚRÓD WYBRANYCH? LM-02-2015

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman RonnaStar.com
Tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, dla wielu z was jest to początek nowego roku na Ziemi. Jednak, jeśli spojrzeć na to szerzej – z naszego punktu widzenia – to jest początek nowej ery – nowej Złotej Ery. Wielu z was będzie protestować, gdyż nie wygląda to jak nowa Złota Era. W przeszłości każdy nowy wytwór, powstający na ziemskim poziomie, wymagał dużego wysiłku, a często bólu, zmagań i konfliktów. Taki tryb tworzenia nadal panuje w wielu częściach waszego świata, jednak nie musi tak być. Powiedzieliśmy, że Światło oddziela się od cienia i wygląda to prawie tak, jakby dwa światy nakładały się - jeden na drugi. Jeden świat jest przesycony różnymi formami strachu, nienawiści, wyrokowania, chciwości, chęci kontrolowania i podbijania innych krajów, a także chęcią dominacji i podporządkowywania ludów żyjących na Ziemi, za wszelką cenę. Najbardziej cierpią miliardy pięknych młodych dusz pochwyconych w wir tego coraz bardziej nasilającego się chaosu. W miarę, jak na Ziemi narasta warstwa wszelkich negatywnych myślokształtów i powiększa te stworzone wiry nienawiści, sytuacja na świecie szybko się pogarsza. Och, tak jak są wiry Światła, tak istnieją wiry ciemności, a przepowiadany Armagedon już na pewno jest w tych miejscach.

Świat Światła, który jest nałożony na świat cienia, jest światem nadziei - światem, który wzmacnia wszystko, co jest piękne i harmonijne. Ten świat jest światem blasku Światła i jest wypełniony braterską / siostrzaną miłością, pokojem, radością i obfitością – świat, w którym Duch jeszcze raz połączył siły z ludzkością, świat, w którym każdy założył swoją symboliczną duchową zbroję, maszerując dalej, aby pokazać, że razem jesteśmy niepokonani. W tym świecie opanowujesz korzystanie z uniwersalnych praw tworzenia, zapewniając coraz większe fizyczne przejawy tego, czego pragniesz w swoim zakątku raju. Pojawia się obfitość cudów – małych i dużych – kiedy dotrzesz do Boskiego Źródła i staniesz się partnerem swoich boskich atomów nasiennych i anielskich pomocników. Twoje światło staje się bardziej promienne, a ty dostajesz silne, pozytywne moce dla dobra twojej strefy wpływów.

Ostatnio dużo rozmawialiśmy na temat znaczenia i mocy piramid, gdyż tam znajduje się wiele drogich Dusz, które przebudziły się do boskiego niezadowolenia. Piramidy Światła, które znajdują się w wielu wymiarach tego podwszechświata, są magazynami Światła Stwórcy. Są stacjami na Ścieżce, które doprowadzą was do waszej prawdziwej ojczyzny wśród gwiazd. Tym z was, którzy są najmłodszymi aspirantami na Ścieżce, możemy dać uproszczoną wizję tego, jak można użyć energii piramid. Wyobraź sobie piramidę – po kolei każdą z czterech ścian, które stopniowo prowadzą do wierzchołka. U podstawy, po dwóch stronach, są te wszystkie drogie Dusze, które zostały złowione w sieć oszustw i niskich wibracji, te które walczą, aby kontrolować swój świat negatywizmów w jakikolwiek konieczny sposób - rzeczywistość, która szybko się rozpada. Po pozostałych dwóch bokach podstawy piramidy są te wszystkie drogie Dusze, które walczą o przetrwanie i życie w najlepszy sposób, jaki znają. Są zdominowane przez siły zewnętrzne, nad którymi wydają się nie mieć kontroli. W związku z tym, w różnym stopniu, są uwikłane w świat ograniczeń, strachu i negatywizmów, jednak w głębi dusz mają pragnienie, które przejawia się jako głębokie niezadowolenie z życia, pragnienie, aby ponownie połączyć się ze Stwórcą i i spełniać wybrane przez siebie misje na Ziemi.

Na szczycie piramidy jest korona Światła – tu prędzej czy później przyjdziecie, wszyscy ci pionierzy, awangarda, wojownicy Światła / pokoju – wszyscy dostrojeni do Światła i Stwórcy biorący udział w kosmicznej kampanii mającej przywrócić raj na Ziemi. Kiedy łączymy się w wielkiej Piramidzie Światła, tworząc jej zwieńczenie, wysyłamy bezwarunkową miłość do Ziemi i ludzkości. Nasze połączone energie miłości / Światła promienieją w dół na pozostałych, którzy są u podstawy piramidy i na każdym jej poziomie. Ten dar jest dostępny dla wszystkich, którzy są chętni, by uczestniczyć w tej transformującej infuzji, otwierając swoje centra serc, aby mogła przez nie (prze)płynąć miłość / Światło. Światło zawsze szuka światła w ciemności. Bez względu na to, jak nikła może się wydawać tląca się w kimś iskra, może zapłonąć i w końcu buchnąć płomieniem. W ten sposób ułatwia się i przyspiesza proces uzdrawiania / równoważenia, aby każdy, bez względu na to, kim jest i co uczynił, miał potencjał, aby szybko wznieść się na szczyt piramidy wniebowstąpienia i do Światła. Nikt nie jest pominięty. Stwórca czeka z rozpostartymi ramionami, trzyma szeroko otwarte drzwi odkupienia, aby wszyscy mogli przez nie przejść. To rzadki dar, proponowany w tej chwili - to dar, który jest oferowany tylko u końca epoki i na początku nowej ery.

Energie piramid są ważnymi siłami życiowymi zarówno na eterycznych płaszczyznach wyrazu, jak i na planach fizycznych. W piramidzie przejawia się świadomość Stwórcy - diamentowe cząstki Boskiego Życia / Światła, atomy nasienne białego ognia, które zawierają substancję wszystkich czystych sił życiowych potrzebnych do przekształcania Ziemi i form życia. Również w swoim ciele masz piramidalne formy Światła świadomości, które się aktywują, kiedy zrównoważysz wewnętrzne wzorce częstotliwości i zaczniesz tworzyć swój świetlisty pojazd. W miarę przyspieszania tego procesu aktywujesz również w swoich ciałach moc kryształowej matrycy, krystaliczne sfery galaktycznej świadomości w koronie, czakrę wznoszącą u podstawy czaszki i kryształ nasienny JAM JEST w trzecim oku. Jak uzyskać dostęp do tych błogosławionych darów? Przez przejście do wewnętrznej i zewnętrznej harmonii, do punktu ciszy Boskiej świadomości, dzięki czemu działasz w trybie neutralności, jak również promieniejesz na świat energią pozytywnej siły życiowej.

Często słyszeliście powiedzenie: „Wielu jest powołanych, lecz niewielu wybranych”. Wszyscy jesteście pośród tych, którzy zostali wezwani, bo inaczej nie byłoby was na Ziemi w tych doniosłych czasach w ciałach fizycznych. My zmienimy tę starą frazę na: „Dla wielu nadszedł teraz czas wyboru”. Kto ma wybierać? To właśnie ty. WYBIERASZ SIEBIE. Musisz dokonać wyboru, w którym świecie chcesz żyć. Musisz dokonać wyboru, w którym miejscu piramidy Życia chcesz się znajdować. Nikt nie może wybrać za ciebie. To są decyzje, które każdy musi podjąć indywidualnie, jednak kiedy wybierzesz Ścieżkę Światła, podam ci rękę i pomogę dotrzeć do blasku zwieńczenia. Moim głównym celem w tych czasach przyspieszonej transformacji jest pomóc ci wykonać najważniejsze kroki, aby zintegrować bank pamięci wyższej świadomości, niezbędne prawa uniwersalne i warunki wznoszenia do środowiska piątego wymiaru.

W tej erze ziemskich doświadczeń każdy człowiek doświadczając WZNIESIENIA ma połączyć w swojej Jaźni wszystkie brakujące fragmenty duszy z trzeciego /czwartego wymiaru, co zainicjuje wejście na najniższy podpoziom, świętą triadę piątego wymiaru. To jest głównym celem tego etapu ewolucji. Aby osiągnąć ten cel:

Kiedy dążysz do skalibrowania wielu poziomów swojej rzeczywistości i bycia w harmonii z boską Jaźnią oraz obecnością JAM JEST, twoja osobowość / ego musi zestroić się z duszą / wyższą Jaźnią.

Najszybszym i najpewniejszym sposobem, aby sięgnąć do Boskiego Źródła tworzenia jest udanie się do swojej piramidy Światła. Wyobraź sobie, jak spływają na ciebie, otaczają cię i napełniają miliardy maleńkich piramid Światła wypełnionych Boską energią / świadomością o najwyższych wibracjach, niosąc nowe myślokształty, pomysły i inspiracje. Sięgnij po nie, używając dynamicznej siły uniwersalnego Umysłu i uwolnij się od ziemskich ograniczeń oraz ograniczeń przekonań zbiorowej świadomości.

Naucz się podstawowych praw wszechświatowego tworzenia / przejawiania. Naucz się odróżniać pragnienia Ducha od pragnień ego. Ego chce i potrzebuje fundamentu z emocji, więc szuka na zewnątrz siebie czegoś, kogoś lub jakiegoś zdarzenia, które zaspokoi wewnętrzną tęsknotę. Ego nigdy nie jest zadowolone i stale szuka czegoś lub kogoś nowego do zaspokojenia pragnienia, które często staje się nałogiem. Jeśli jesteś w harmonii z Duchem, wszystkie fizyczne pragnienia / potrzeby czekają, aż zażądasz ich spełnienia, kiedy pojawi się taka potrzeba. Jednak musisz być aktywnym partnerem i podejmować fizyczne działania potrzebne do tego, aby doprowadzić marzenia do skutku. Musisz aktywować i wywołać w sobie pozytywne wibracje konieczne, aby przejawić swoją wizję w fizycznej postaci.

Świat ziemski jest światem stymulowanym przez akcję i reakcję. W świecie polaryzacji i dwoistości najlepszymi nauczycielami były siły opozycji. Negatywne przeżycia uświadamiają ci własną prawdę. Nadszedł czas, aby odłożyć na bok niezdecydowanie. Przekonaj się, wyczuj sercem i wewnętrzną wiedzą, jakie są prawidłowe albo niewłaściwe działania i myśli. Kiedy się uczysz i zdobywasz mądrość w chwili zdarzenia lub interakcji z drugą osobą, już nie będziesz musiał doświadczać syndromu przyczyny / skutku swoich negatywnych działań ( które zwą karmą).

Ważne jest, aby zrozumieć prawdziwy sens życia i śmierci. Przebranie, jakie zakładasz w tym życiu, jest tylko maleńkim aspektem tego, kim naprawdę jesteś, kim byłeś i będziesz w przyszłości. Śmierć ciała fizycznego to tylko przemiana, przejście do innego stanu bytu. Bądź śmiały w dążeniach do zmian starych wzorów przekonań dotyczących śmierci. Z miłością uwolnij dusze swoich bliskich, nie pogrążaj się w żalu za nimi, przywiązując, bo twój żal przywiązuje ich do ziemskiego planu. Tak, będzie ci ich brakowało, przeżyjesz okres żałoby, lecz wiedz, że w duchu zawsze będą z tobą. Wysyłając swoją kochającą energię, pomożesz tym, którzy przeszli, szybko przenieść się do sfer miłości / Światła. Kochany / kochana, oni nie idą do bezpostaciowego miejsca, lecz do cudownego świata, bardziej rzeczywistego niż ten, w którym mieszkasz, gdzie mogą żyć radośnie, otrzymując pomoc, pobierając nauki i doświadczając wszystkich tych rzeczy, które są pożądane, lecz nie mogli ich osiągnąć, żyjąc na Ziemi. Jeśli tak tego pragniesz, kiedyś w przyszłości możesz się z nimi skomunikować, jednak by móc połączyć się telepatycznie z tymi, którzy znajdują się w niewidzialnych światach, musisz oczyścić Ścieżkę. W tych czasach wielkiego zamętu wielu zdecyduje się opuścić tę planetę. Wiedz, że oni są lub będą w miejscu, gdzie panuje wielka radość, pokój i najwyższa harmonia, i będą ci pomagać na wiele sposobów w polepszaniu stanu bytu.

Musisz się nauczyć cierpliwości i zrozumienia, że czas, jaki znasz, szybko się zmienia. Twórz własne wizje w harmonii z Duchem, a następnie wiedz, że wszystko dostaniesz w odpowiednim czasie. Kiedy dostroisz się do Ducha, wszystko będzie się przejawiać w doskonałym czasie i w odpowiednich warunkach. Trzeba mieć cierpliwość do ludzi wokół i starać się widzieć w nich i we wszystkich rzeczach to, co najlepsze, wzmacniając tym samym energię pozytywną i odpychając wszelkie powstałe negatywizmy. Będziesz wzrastać ponad świat doczesny i powracać do wewnętrznej równowagi oraz harmonii. Twój blask będzie wzrastać wykładniczo i stale będziesz emitować miłość / Światło ze swojego słonecznego centrum mocy. To stanie się naturalnym stanem bycia i zaczniesz widzieć świat oraz zdarzenia z wyższego punktu widzenia – jako mistrz. We wszystkich dziedzinach doświadczyłeś / doświadczyłaś wielu cykli ubóstwa i bogactwa, co ostatecznie doprowadzi cię do wniosku, że prawdziwym bogactwem jest odzyskana mądrość duszy / wyższej Jaźni i zjednoczenie z boskim atomem nasiennym. Skrzynia ze skarbami, w której przechowujesz swoje Boskie dziedzictwo, otworzy się szeroko, kiedy jeszcze raz przywrócisz wszystko do stanu harmonii.

Twoja wrażliwość rośnie, a twoje potrzeby / pragnienia się zmieniają. Stajesz się osobą pragnącą pokoju i bardzo cenisz sobie samotność. Nie chcesz już znaleźć się w sytuacji społecznej, która wykazuje niższe wibracje – czułbyś się w niej nieswojo. Musisz doświadczyć samotności, by odkryć, kim naprawdę jesteś. A jesteś wyjątkową istotą i musisz nauczyć się działać na poziomie intuicji, nie zaś emocji. To musi się zacząć wtedy, kiedy zaczniesz wycofywać swój strumień energii od innych, przechodząc przez proces przecinania sznurów lub potoków energii, które oni podłączyli do ciebie przez splot słoneczny. Pamiętaj, aby ich pobłogosławić, kiedy pójdą własna ścieżką, a ty podążysz swoją. Kiedy twoje przekonania będą bazować na prawdzie, zaakceptujesz każdą sytuację. Gdy nie zauważysz żadnych reakcji natury emocjonalnej dotyczących pozornie negatywnych zdarzeń w swoim życiu, będziesz wiedzieć, że jesteś w harmonii z Jaźnią swojej duszy.

Kiedy przyswoisz pozytywne energie dwunastu astrologicznych symboli, przekroczysz też wpływy astrologiczne. Podczas nocnych podróży będziesz odwiedzać siedem sfer Boskiej świadomości, aby pomóc w przyswojeniu pozytywnych energii – wszystkich cnót i cech siedmiu promieni – w ten sposób równoważąc i aktywując wszystkie główne oraz podrzędne czakry w swoim ciele fizycznym. Przetransmutujesz, aktywujesz i przedefiniujesz swoje DNA, integrując pięć wyższych promieni galaktycznej świadomości, co spowoduje przyspieszenie procesu budowy twojego wehikułu ze Światła.

Wielu z was jest gotowych do rozpoczęcia realizacji lub już rozpoczęło realizację swojej prawdziwej misji, cokolwiek to może być. Proszę pamiętać, że ostatecznym celem jest stać się przewoźnikiem miłości / Światła. Musisz żyć zgodnie z własną prawdą, ucząc się przemierzać wyższą Ścieżkę i podążać za własną wizją. Musisz domagać się każdego aspektu swojej istoty i honorować go dążąc do harmonii i zjednoczenia świadomości.

Ukochana / ukochany, wiemy, że kiedy podążasz szlakiem tego przyspieszonego procesu, pojawia się jakiś ból, dyskomfort i lęk, gdyż w twoim świecie mają miejsce te wszystkie radykalne zmiany. Wiedz, że razem będziemy w stanie przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu. Naszą misją jest otworzyć drogę dla każdej drogiej Duszy, która wyraża chęć powrotu do skupienia w sercu i harmonii skoncentrowanej duszy. Wiedz, że każdy z was może i będzie dokonywać zmian. Kochana / kochany, kiedy wątpisz, potrzebujesz inspiracji i siły, przyjdź do piramidy Światła, a dodam ci odwagi, podniosę na duchu i cię zainspiruję. Kiedy czujesz się samotna/y i niekochana/y, przejdź do wnętrza swojego świętego Serca, będę tam na ciebie czekać, aby napełnić cię promieniejącą miłością naszego Boga Ojca Matki.

JAM JEST archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz