środa, 21 stycznia 2015

WIELOBARWNY ŚWIETLISTY PŁASZCZ CZEKA NA CIEBIE LM-01-2015

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman RonnaStar.com
tłumaczenie: Teresa Serafinowska 

Ukochani Mistrzowie, podczas gdy era Ryb całkowicie niknie w przeszłości, pojawia się nowy system reguł i praw uniwersalnych, które będą dotyczyć wszystkich rodzących się duchowo-ludzkich istot. Nowy rozszerzony cykl tworzenia już się rozpoczął, a wy wszyscy, którzy dążycie do uzyskania stanu świadomości jedności, zostaniecie uznani za zaawansowanych współtwórców przyszłości. Jako upoważnieni zwiastuni Boskiego Światła na ziemskiej płaszczyźnie bytowania - otrzymaliście nową boską misję, którą jest pomoc w ekspansji Boskiej świadomości. Celem każdego z was jest stać się mistrzem przejawiania, przyciągać i aktywować w swoim świętym Sercu esencję tworzenia. A wtedy, dzięki podwyższonej świadomości intuicyjnej, zaczniecie otrzymywać konkretne myśli / idee, które będą wam przekazywane do świętych Umysłów. Stopniowe nabywanie umiejętności emitowania nowych myśli nasiennych do osobistego kwiatu Życia / koła tworzenia, spowoduje inicjację zaawansowanego procesu tworzenia tych rzeczy, których potrzebujecie, aby żyć radośnie i w dostatku. Wasz rezonans światła będzie wzrastał, stopniowo przepływając na zewnątrz, zgodnie z wzorcem nieskończoności, dzięki czemu będziecie mieli coraz większy, bardziej korzystny wpływ na środowisko i ludzi wokół.

Ci z was, którzy aktywnie dążą do osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa, są przygotowywani, aby sięgnąć do nowego boskiego planu Ery Wodnika, który jest teraz emitowany przez wspaniałe istoty z królestwa archaniołów i dewów. Kiedy oczyścicie swoje osobiste środowisko z negatywnych, nieharmonijnych częstotliwości trzeciego / czwartego wymiaru, stopniowo przejdziecie przez pozostałe podpoziomy czwartego wymiaru. Na tym polega proces wznoszenia, jakiego doświadcza teraz ludzkość. Można powstrzymać i zignorować ten fakt, jednak prędzej czy później każda Dusza żyjąca na ziemskiej płaszczyźnie będzie musiała przemierzyć Ścieżkę wznoszenia do wyższej świadomości. Dlaczegóż by nie skorzystać z tej wspaniałej okazji danej ci już teraz? Im dłużej zwlekasz, tym trudniejsza będzie podróż.

W ciągu najbliższych dwudziestu lat, lub więcej, znaczna część ludzkości doświadczy przeniesienia z koncentracji na świecie zewnętrznym – materialnym w skupienie na Duchu oraz samoświadomości. Pozwoli to rozpocząć proces przyłączania pozostałych aspektów wyższej Jaźni, proces, który polega na oczyszczaniu wszystkich aspektów o niższych częstotliwościach, a także na przyswajaniu aspektów o wyższych częstotliwościach duchowo-ludzkiej istoty. W ezoterycznych naukach z przeszłości nazywało się to zrzeczeniem, co często wiąże się z puszczeniem tych rzeczy, które nie mieszczą się w ewoluujących wzorcach wibracyjnych kolejnego, wyższego poziomu świadomości. W związku z tym w świecie zewnętrznym człowieka pojawi się pewna doza dyskomfortu, jak również wiele chaosu, kiedy ona / on będzie się dostrajać do kształtującej się doskonalszej Jaźni.

Duchowy ogień jest podstawą wszelkiej manifestacji i stanowi tło dla ludzkiej ewolucji. Najskuteczniejszym sposobem łączenia z subtelniejszymi aspektami wyższej Jaźni jest medytacja. Początkiem procesu budzenia Jaźni jest nawiązanie kontaktu z duszą. Drugim krokiem jest stopniowe łączenie z coraz wyższymi aspektami częstotliwości Nadduszy / wyższej Jaźni, aż wreszcie wszystkie pozostałe fragmenty zjednoczą się w ciele fizycznym. Osobowość kierowana przez duszę rozpocznie następnie emitowanie swojej duchowej mocy i duchowego celu, skupiając się przede wszystkim na służbie, a stopniowo, z czasem, rozwinie się do świadomości zbiorowej.

Moi wierni przyjaciele, wiedzcie, że weszliście w finalną fazę wyjątkowej jednostki czasu, w której wszyscy podlegacie unikalnemu systemowi zasad. Całkowita wolna wola została uznana za wielki dar, jednak okazała się ogromnym ciężarem, ponieważ ludzkość zatonęła w szerokim spektrum dualizmu, co spowodowało wiele bólu i cierpień. W zasadach była również zapisana klauzula nieingerencji i ustalony czas na tę szczególną fazę tworzenia, która miała trwać dotąd, aż nasz Bóg Ojciec Matka oświadczy: ”Wystarczy. Nadszedł czas, aby interweniować. Ci, którzy będą dążyć do osiągnięcia panowania nad sobą, uzyskają Boską dyspensę, a wiele duchowych rad kosmicznych i królestw anielskich zostanie upoważnionych do udzielania pomocy w jakikolwiek sposób, który mieści się w ramach praw kosmicznych”. W ramach wyższych częstotliwości prawa karmy istnieje prawo łaski i ono będzie odtąd stosowane wobec rosnącej grupy służebników świata, a także wobec kandydatów oraz uczniów idących Ścieżką wzniesienia.

Wy, pionierzy, jesteście nadzieją na przyszłość. Kładziecie podwaliny pod nowy porządek społeczny. Jest niezwykle ważne, abyście starali się kroczyć pośrednią ścieżką. Pan siebie nie jest po żadnej stronie konfliktów, które obecnie rozprzestrzeniają się na całym świecie - ani za, ani przeciw. Wasza moc jest najsilniejsza, kiedy utrzymujecie stan skupienia w świętych Sercach i kierujecie się mądrością świętych Umysłów. Wasza postawa zawsze powinna być nacechowana dobrą wolą, a platforma ma służyć najwyższemu dobru wszystkich.

Jedną z najważniejszych zmian w strukturze fizycznej szlachetnych Dusz wcielających się na Ziemi w ostatnich trzydziestu latach jest to, że w ich diamentowych boskich komórkach rdzennych są aktywne wszystkie trzy Boskie Promienie, dlatego Dusze / osobowości mają równe szanse rozwijania przymiotów i talentów naszego Boga Ojca Matki. Dotąd w głębi diamentowej boskiej komórki rdzennej każdego człowieka przez wszystkie wcielenia Duszy dominował jeden Boski Promień, a dwa pozostałe pełniły drugorzędne role – to w skomplikowanej ludzkiej anatomii ulega zmianie. Do następnego etapu wzniesienia ludzkość potrzebuje ewolucyjnego wzmocnienia koniecznego w środowisku piątego wymiaru. Ego / osobowość, a później osobowość kierowana duszą, będzie decydowała, które z przymiotów i talentów twórczych należy doskonalić i rozwijać. Celem nadchodzącej epoki jest ucieleśnianie, aktywowanie i uczenie się skutecznego korzystania ze wszystkich dwunastu promieni galaktycznej świadomości.

Aby odświeżyć wam pamięć, przekażę krótki opis każdego z tych Boskich Promieni wraz z przypisanymi mu cechami:

PIERWSZY BOSKI PROMIEŃ BOSKIEJ WOLI, MOCY I ŻYCZENIA TWORZENIA: to mentalny promień Boskiego Ojca. Skierowany na zewnątrz, dynamiczny promień, z którego Boski Ojciec posyła biały ogień atomów nasiennych nowego Tworzenia. Aktywuje witalność, inicjatywę i pragnienie ciągłego tworzenia w sferze fizyczności. Wydobywa siłę, równowagę i harmonię, aby dostroić się do boskiej misji i woli Boga Ojca Matki. Specyficzne cechy pierwszego promienia to: determinacja, odwaga, niezłomność i prawdomówność. Ucząc się właściwie korzystać z potężnych właściwości pierwszego promienia, zyskujesz możliwość, by stać się prawdziwym współtwórcą piękna, obfitości, radości i pokojowego współistnienia na Ziemi. Archai Wiary (Lady Faith) i ja, archanioł Michał, jesteśmy nosicielami przymiotów tego dynamicznego Boskiego Promienia.

DRUGI BOSKI PROMIEŃ OŚWIECENIA, MĄDROŚCI ORAZ PRAW PRZYCZYNY I SKUTKU, ZWANYCH TEŻ KARMĄ: archanioł Jofiel i archai Konstancja (Lady Constance) są nosicielami przymiotów tego Boskiego Promienia. To jest promień współbrzmiący z MIŁOŚCIĄ / MĄDROŚCIĄ BOSKIEJ MATKI, która pielęgnuje w swoim kosmicznym łonie atomy nasienne przesłane z umysłu Boskiego Ojca. Dostarcza miłującą energię pobudzającą atomy nasienne do nowego tworzenia, aby przejawić boski plan na materialnej płaszczyźnie istnienia. Głównym celem tego promienia jest przekształcenie wiedzy w mądrość i napojenie mądrości miłością oraz współczuciem.

TRZECI BOSKI PROMIEŃ INTELIGENCJI W DZIAŁANIU: emituje moc, która pomaga ludzkości w uszlachetnianiu i umacnianiu ciał emocjonalnych, a także wzbudza chęć doskonalenia umiejętności współtwórczych na fizycznym planie istnienia. Wnosi też cechy tolerancji, wyrozumiałości, jedności i kultury. Umiłowany archanioł Kamiel (lub Camael) przenosi częstotliwości i cechy trzeciego boskiego promienia. Archai Dobroczynności (Lady Charity) nosi kobiece cechy tego promienia. To jest promień dzieci (synów i córek Boga Ojca Matki) - promień aktywnej inteligencji, w którym dynamiczna energia Boga Ojca jest złączona z wibracjami Boskiej Matki w kosmicznym łonie tworzenia, gdzie są inkubowane wielkie projekty nowego dzieła, a następnie wysyłane na zewnątrz - dzięki jej miłości i mądrości, aby się przejawić w materialnych królestwach tego podwszechświata.

PRZEKAZYWAŁEM WAM TE WAŻNE POJĘCIA W PRZESZŁOŚCI, JEDNAK MAM ŚWIADOMOŚĆ, ŻE TRUDNO JEST PRZYSWOIĆ I ZAPAMIĘTAĆ TAK DUŻO INFORMACJI. DLATEGO ZNÓW CHCĘ ODŚWIEŻYĆ WASZĄ PAMIĘĆ, BY POMÓC WAM UDOSKONALIĆ ZDOLNOŚCI WSPÓŁTWÓRCZE:

Po osiągnięciu pewnego poziomu wewnętrznej harmonii otwierają się bramy ciała fizycznego lub portale do wyższych wymiarów: czakra wzniesienia lub rdzeń przedłużony (Medulla Oblongata) u podstawy czaszki, tylny portal świętego Serca, święty Umysł znajdujący się w górnej tylnej części mózgu, poszerza się też otwór czakry korony. To są główne fizyczne kroki w procesie wznoszenia wspomagające przywrócenie połączenia z rzeką Życia, która zawiera cząstki Żywego Światła Tworzenia zwane diamentowymi cząstkami. Z tą chwilą zaczyna powstawać pole siłowe całego spektrum Światła, a ty starasz się osiągnąć wewnętrzne mistrzostwo i stać się świadomym współtwórcą tworzącym tylko te rzeczy, które przynoszą największe korzyści dla wszystkich. Od tej chwili twoje ćwiczenia oddechowe i afirmacje nabierają całkiem nowego znaczenia.

Gdy praktykujesz ćwiczenie oddechu nieskończoności, oddychasz przez święte Serce, co powoduje ciągły przepływ kosmicznej energii w całym ciele fizycznym. Ten proces napełnia system diamentowymi cząstkami Boskiego świętego Ognia / Światła.

Chcąc stać się żywym dopływem dla rzeki Życia, musisz tak się przygotować, aby umożliwić esencji Życia płynięcie do i przez ciebie. Musisz użyć jej tyle, ile ci potrzeba, a reszcie pozwolić przepłynąć dalej, aby była dostępna do formowania cudownych nowych dzieł. W ten sposób staniesz się nosicielem i służebnikiem Światła. To jest przesłanie najważniejsze ze wszystkich nauk, jakie wam przekazałem w ciągu ostatnich lat. To jest cel osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa. To jest nowy sposób wznoszenia.

Kiedy zyskasz większą biegłość we współtworzeniu na ziemskim poziomie, musisz wciąż monitorować swoje wzorce energetyczne i starać się je aktualizować. Musisz wyzwolić moc wewnętrznego świętego Ognia, który leżał uśpiony przez wiele tysięcy lat. Musisz nauczyć się kierować i koncentrować swoją energię na obszarach życia, które chcesz zmienić. Poprzez wprowadzenie i ciągłe uaktualnianie swoich dwunastu promieni, stwórczego koła życia, tworzysz zalążki zmian i dostarczasz święty Ogień tworzenia potrzebny do przejawiania tego, co wizualizujesz. Kiedy możesz robić to sprawnie, twój osobisty świat stanie się krainą czarów, a ty będziesz świetlistą latarnią dla wszystkich wokół.

Kiedy fantastyczna moc tworzenia łączy się z fizyczną materią jako siłą opozycyjną, zawsze pojawia się chaos. Jednak kiedy ta cudowna moc jest zasysana do kompatybilnego sensorycznego naczynia, mnożą się cuda. Musisz zmienić oczekiwania wobec ludzi wokół siebie. Musisz uwolnić się od obaw przed zajęciem stanowiska, wytyczeniem granic i wypowiadaniem własnych prawd w aurze miłości. Musisz nauczyć się pozostawać skupionym, kiedy doświadczasz krytyki. Nie reaguj gniewem lub energiami o niskich częstotliwościach. Musisz nauczyć się wznosić ponad codzienne stresujące sytuacje, aby móc przekształcać chwile niezgody w godziny spokoju.

Wszechświat, a zwłaszcza podwszechświat, w którym żyjecie, przechodzi przez monumentalny proces transformacji. Planety przesuwają swoje pozycje i przybliżają się do Słońca Układu Słonecznego, którego są częścią, a galaktyki i podwszechświaty rozszerzają się i przemieszczają w górę, na zewnątrz lub w dół - w zależności od punktu widzenia obserwatora. Kształtują się nowe galaktyki, wielka infuzja cząstek stwórczych Światła / Życia daje impuls dla ekspansji, a myśli nasienne nowego stworzenia przenikają świadomość wszystkich czujących istot.

Nigdy wcześniej nie było takiej okazji, by służyć ludzkości i Stwórcy. Znaleźliście się na rozdrożu procesu ewolucyjnego, a świat jaki znaliście, powoli znika. Wy, boskie iskry Stwórcy, dostaliście wielki dar - skarbnicę esencji stwórczej - do wykorzystania w dowolny pożądany sposób. Zaczęliście to życie z dozą diamentowych cząstek Światła zmagazynowanych w świętych Sercach oraz z rezerwą ukrytą w czakrach podstawy / atomach nasiennych świętego Ognia zwanych czasem Kundalini i przedstawianych jako zwinięty wąż. Zawsze mieliście dostęp do świętego Ognia przechowywanego w świętych Sercach – jednak powinniście pamiętać, jak korzystać z kluczy do Królestwa, aby rozniecić i skutecznie wykorzystać to źródło mocy Boskiego Światła. Kundalini lub wężowy Ogień to inna sprawa, gdyż, aby sięgnąć do tego zbiornika Światła Stwórcy, trzeba usunąć 51% wypaczonych energii stworzonych w przeszłości.

Moi dzielni przyjaciele, znaleźliście się w samym centrum kosmicznego procesu jednoczenia i będziecie rozwijać się w odpowiednim czasie, w taki lub inny sposób. Musicie pamiętać, że proces transformacji jest długim i skomplikowanym cyklem – jednak jeśli będziecie korzystać z nauk mądrości i oferowanych wam narzędzi, może to być wielka podróż. Prawo krążenia stanowi, że każde nowe twórcze przedsięwzięcie musi zacząć się od wewnętrznego impulsu mocy / woli, podstawowej esencji Stwórcy / współtwórcy.

Pieśń duszy składa się z wzorców energetycznych bezwarunkowej miłości, mądrości, równowagi i harmonii wymiarów: środkowego czwartego i wyższych. Podpis energetyczny pana siebie i jego pieśń duszy połączą się w niebiańskiej mandali Światła, dźwięków i barw, dzięki którym będzie go można rozpoznać w wyższych królestwach. Każdy jest rozpoznawalny po blasku wewnętrznego światła. Im więcej esencji Światła wchłania ciało fizyczne, tym większym blaskiem epatuje aura.

Jeśli mógłbyś postrzec wszystko, co jest obecne w twoim życiu jako przelotne - z wyjątkiem miłości / Światła i duchowego ognia w świętym Sercu oraz duszy - wtedy mógłbyś zrozumieć, co chcę ci przekazać. Uwolnij swoje lęki z przeszłości i obawy o przyszłość, pozbądź się emocjonalnej i mentalnej kontroli, jaką mają nad tobą inni, i stań się wolnym Duchem, jakim miałeś być.

Wzorce wibracyjne fioletowego płomienia są jedynymi, które są dostępne zarówno od góry – od czakry korony i poprzez święte techniki oddychania - jak z wnętrza Ziemi. Wyobraź sobie, jak ten piękny płomień płonący u twoich stóp otacza ciało, przemienia wszystkie wynaturzone częstotliwości wibracji, które masz wokół siebie, a później promienieje dalej w świat w coraz szerszych koncentrycznych kręgach. Pamiętaj, że jedna osoba, która koncentruje się w swoim świętym Sercu i świętym Umyśle, może przekazać kosmiczne prawdy i natchnione myśli milionom innych ludzi, a wibracje miłości wypływające z jej / jego aury błogosławią wszystko, z czym ona / on jest w kontakcie.

Światowa piramida jest stacją na drodze twoich wielu Jaźni duszy. W tej światowej piramidzie, w skarbcu magazynu Światła, są przechowywane twoje dobre uczynki. Twoje dobre uczynki są zbierane rok w rok, a miłujące myśli i czyny są powiększane oraz tam gromadzone. Większa ich część jest łączona ze Światłem Stwórcy w celu tworzenia największego dobra dla wszystkich ludzi. Proporcjonalnie do tego, co wnosisz do tego magazynu Światła, otrzymasz specjalne dary i boskie dyspensy.

Proszę, poddaj nas próbie. Otwórz umysł i zbadaj podstawowe idee, które wam daliśmy, i powoli, lecz sumiennie, wdrażaj niektóre z nich do swojego codziennego życia. Pozwól mi się poprowadzić i zainspirować, ponieważ dzięki temu będziesz miał za sobą siły całego Nieba. Zawiedziesz tylko wtedy, kiedy nie podejmiesz wysiłku i się poddasz, moja kochana / mój kochany.

Pamiętaj: blask twojej boskiej diamentowej komórki rdzennej wraz ze Światłem duszy i blaskiem świętego Serca tworzy promieniowanie twojej aury. Królestwo aniołów wzmacnia Światło, królestwo ludzi je rozprasza. Możesz pławić się w błogosławionej miłości / Świetle Boga Ojca Matki teraz i na wielki wieków. Zawsze jesteśmy w pobliżu, aby wskazywać ci ścieżkę, prowadzić cię, inspirować i chronić.

JAM JEST archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz