sobota, 10 stycznia 2015

2015: PRZED NAMI WSPANIAŁY ROK

archanioł Metatron via Tyberonn Earth-Keeper.com
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Pozdrowienia Mistrzowie, jestem Metatron archanioł Światła, i pozdrawiam was w wektorze bezwarunkowej miłości. Kanał, przez który mówię, poprosił mnie, abym podczas tego spotkania omówił rok 2015 zgodnie z waszą chronologią czasu. To „rok trzeci” nowej Ziemi. To będzie naprawdę niesamowity, intensywny rok, czas wielkich zmian. Wszystko jest już ustalone, a trudności mogą i zostaną przez ludzkość pokonane. Jednak trud i starania są konieczne. Nadszedł moment, aby wspólnie stworzyć czas pokoju.

Drodzy ludzie, zanim zaczniemy omawiać ten temat, chcę o czymś wspomnieć. Obecne zawirowania na planecie wyraźnie sygnalizują, że skomplikowane, głęboko osadzone kwestie konfliktów, czy to religijnych czy terytorialnych albo dotyczących sprawiedliwości czy nierówności społecznej... wszystkie muszą znaleźć rozwiązanie. One pojawiały się już wiele razy wcześniej, jednak nie zostały rozwiązane. Jednak w energii nowej Ziemi takie kwestie nie mogą po prostu zniknąć. W energii waszego obecnego czasu liniowego takie konflikty będą zdecydowanie wypływać na powierzchnię i tam pozostaną. Wiele z nich wywoła silne emocje z powodu ostatnich represji, natomiast podstawowe problemy muszą pozostać na powierzchni i trzeba będzie się z nimi zmierzyć. Kiedy pojawiają się takie wyzwania, następuje kolejna runda, co można określić jako kolejny etap „terapii rozwiązań”. Takie etapy pojawiają się skokowo zgodnie z pewnym wzorcowym rytmem... choć w tym przypadku rytm będzie ciągły.

Mistrzowie, konflikty i kwestie równości ludzi nie mogą być traktowane ja doraźna kuracja lub upust pary. Równość i sprawiedliwość muszą stać się ideałami, które są na bieżąco aktualizowane.

A w roku 2015 te problemy nadal będą występować w skali globalnej.

Niskie uczucia

Teraz, w ostatnich tygodniach 2014 roku wielu z was czuje niski przypływ energii, coś w rodzaju 'The Dark Night of the Soul'. Możecie czuć frustrację, letarg, gniew i depresję. Powodem jest po części naturalny rezonans anty-klimatyczny, który jest efektem bardzo intensywnej serii energii, jakie napływały we wrześniu a później w okresie październikowych mega-zaćmień.

Nawet ci, którzy są bardziej oświeceni, mogą kwestionować siebie i mieć sporadyczne uczucie głębokiej desperacji. Wiele wspólnego z tymi odczuciami mogą mieć siły astrologiczne, dlatego, aby łatwiej przejść przez takie huśtawki emocjonalne, niezwykle ważne jest utrzymywanie spójnej aury. Dla wielu z was sezon urlopowy związany z okresem świąt - Dziękczynienia i Bożego Narodzenia - to czas smutku, samotności i wspominania przeszłości. To jest także naturalny czas rozważania skutków kolejnego roku, który dobiega końca.

Koniec roku

W ostatnich miesiącach 2014 roku świat, w skali makro i mikro, wydawał się mocno chaotyczny. Wojny, przemoc, niesprawiedliwość i zagrożenia, które jeszcze zwiększały zamęt, pojawiały się wszędzie, zarówno w scenariuszach zbiorowych jak i indywidualnych. To będzie kontynuowane w 2015. Wielu z was nie rozumie, co się dzieje. Może się wam chwilami wydawać, że świat wykonał krok wstecz. Można kwestionować prawdziwość roku 2012 i zastanawiać się, czy miało miejsce jakiekolwiek wzniesienie. Zapewniam, że w 2012 Ziemia wzniosła się do 12 wymiarów i to jest nowa krystaliczna matryca nowej planety Ziemia, która umożliwi ostateczne wzniesienie ludzkości. Lecz jak mówiłem wcześniej, wzniesienie ludzkość nastąpi na przestrzeni wiele pokoleń. I zdaję sobie sprawę, że planeta wydaje się pogrążać w chaosie. Wielu z was patrzy na to zamieszanie wokół i pyta, dlaczego świat wygląda, jakby zwariował.

Powiedzieliśmy, że energia chrystusowa powróci na Ziemię do 2038 roku. To pod względem biegunowości energia Światła. Zaś to, co dzieje się obecnie, jest finalną rozgrywką przypisanej dualizmowi ciemnej energii, która daremnie próbuje zablokować powrót Światła. A ja wam mówię, że ono powróci i nic temu nie przeszkodzi. Dlatego musi dokonać się czystka, i ona rzeczywiście ma miejsce, a osobliwe energie, które prowadzą do roku 2015 mają, w pewnym sensie, otworzyć drzwi do piwnicy, a to, co jest określane jako negatywne, musi wydostać się na powierzchnię. Można to porównać do nacinania czyraka lub robienia jednego kroku wstecz, aby następnie wykonać dwa skoki w przód.

Wyraziste sny

Chcę się teraz odnieść do ostatniego kwartału 2014, lecz ogólnie ma to związek z 2015. Chodzi o to, że stany snu będą szczególnie wzbogacane. Z powodu mnóstwa aktywnych energii, każdy z was będzie miał okazję do niezwykłej, rozbudzonej w okresie mega – zaćmień, aktywności sennej, która będzie szczególnie intensywna. Ci z was, którzy nauczyli się śnić świadomie, będą mieli sny związane z tym, co was czeka. Właściwie to okno wglądu w stanie snu będzie dostępne dla wszystkich, niektórzy po przebudzeniu będą je pamiętać, inni nie. Lecz zachęcam, żebyście się postarali je zapamiętać, ponieważ one dadzą wam wgląd w zmiany zachodzące wokół was. A w ciągu kilku najbliższych lat będą miały miejsce ogromne przejścia - indywidualnie i zbiorowo.

Jednak również i teraz (oraz w 2015 roku) rejony, które doświadczają niesprawiedliwości i nierówności, nadal będą pod specjalnym nadzorem.

To jest czas „kosmicznego krzyża”, a każdemu z was może się czasem wydawać, że zmierza ku chaosowi. To czas, w którym różnice są eksponowane, w którym na światło dzienne wypływają wynaturzenia i dysproporcje powodując głębokie wychyły wahadła polaryzacji. To się dzieje po to, aby utorować drogę do zjednoczenia i wymaganej harmonii.

Boski cel

Zanim za chwilę przekażę więcej wyjaśnień dotyczących dokładnej analizy astrologicznych grawitacji przenikających ziemski plan w 2015 roku, pozwólcie mi wyjaśnić, że nic, co dzieje się wokół was w chwili obecnej, nie jest bez celu. Mimo, że w dualizmie istnieją przeciwieństwa (i jako takie ciemne energie), dobro i zło są celową iluzją. Ujmując to z wyższego punktu widzenia, przeciwieństwa polaryzacji nie istnieją, są tylko elementami prowadzącymi do największego dobra. Ziemia jest poligonem doświadczalnym i chociaż testy, jakim podlegasz w dualizmie, wydają ci się bardzo rzeczywiste, te ważne lekcje są przeznaczone dla rozwoju twojej zdolności do współtworzenia. Uczysz się, dokształcasz, wzrastasz, rozwijasz, aby optymalnie zarządzać energią, aby stać się świadomym współtwórcą ze Wszystkim Co Jest, Bogiem Stwórcą – mówiąc waszymi kategoriami. I jeden z etapów rozwoju lub procesów uczenia się na Uniwersytecie Dualizmu obejmuje radzenie sobie z rzeczywistością przeciwieństw - z dobrem i złem. A ponieważ te przeciwieństwa istnieją w dualizmie, warunkiem jest nauczenie się wybierania na ścieżce miłości dobra.

Walka światła z ciemnością, dobra ze złem, jest w każdym z was. Niektórzy z was już emanują światłem, inni ludzie jeszcze nie. Uczenie się odnajdywania jedności jest częścią waszego programu edukacyjnego. Oznacza to jednoczenie i integralną całość, której jeszcze dobrze nie rozumiecie w dualizmie, ponieważ w realiach trzeciego wymiaru można głównie postrzegać tylko część rzeczywistości, nie całość. Przeciwieństwa w dualizmie są prawdziwe, a zatem musicie nauczyć się sobie z nimi radzić.

Nie zrozumcie mnie źle, trzeba stawić czoła ciemności, a światło i tak zawsze zwycięża... i chociaż powyżej dualizmu dobro i zło rzeczywiście nie istnieją, w trzecim wymiarze są one prawdziwe, jako warunki istnienia w waszym systemie rzeczywistości. W raczej uproszczonych kategoriach, pojęcie dobra i zła z czasem posłuży nauce świętości życia i zakresu odpowiedzialności świadomości, dostarczając wskazówek na waszej Ścieżce.

2015 – daty mocy i fazy aktywacji

W pierwszej połowie roku energia będzie bardzo intensywna. Jednak to nie oznacza, że okresy zwiększonej intensywności nie mają określonego celu, w rzeczywistości poprzeczka częstotliwości jest wciąż podnoszona, a podczas astrologicznych okien w 2015 roku przygotowywane są do pobrania (dowload) specyficzne kody energetyczne. Jednak fazy intensyfikacji wpływów w 2015 mogą być wykorzystane świadomie i celowo. A w 2015 roku pojawi się wiele możliwości nie tylko do koniecznych rozliczeń, ale także do rozwoju.

Dwie kwadratury podczas równonocy, zaćmień i przesileń, jakie pojawią się w 2015, będą miały dużą moc i ich częstotliwości umożliwią osobliwie zakodowane otwarcie ośmiościennego portalu nowej Ziemi. Podczas równonocy, przesileń, a zwłaszcza 6 zaćmień z 2014 i 2015 roku, napływ nowych kodowanych energii zaleje planetę.

2015 – kluczowe daty ogniskowe:

20 marzec – całkowite zaćmienie Słońca (nów)
20 marzec – równonoc
4 kwiecień – pełnia i całkowite zaćmienie Księżyca
21 czerwiec – letnie przesilenie
13 wrzesień – częściowe zaćmienie Słońca (nów)
23 wrzesień – równonoc
28 wrzesień – pełnia i całkowite zaćmienie Księżyca
21grudzień – zimowe przesilenie

Każda z wyżej wymienionych dat stanowi punkty energetyczne ze specyficznymi cechami. I chociaż fazy ekliptyczne nakładają się na siebie i się ze sobą sprzęgają, te energie mogą być traktowane jako dwie główne części całości dla celów opisu. Pierwszy etap od 20 marca do 21 czerwca. Drugi od 13 września do 21 grudnia. Każdy zaczyna zaćmienie, zawiera równonoc i kończy się przesileniem.

Pierwsza faza zawiera duże przesunięcie wyżej i aktywację tego, co można nazwać Leylines lub prądy Ziemi. Nastąpi to przede wszystkim na linii największych wzdłużnych pasm górskich na planecie (północ – południe, południe – północ). W Ameryce Północnej główne punkty przesunięcia będą przebiegać w Kolorado oraz w Alberta, w Kanadzie. W Ameryce Południowej przebiegną głównie wzdłuż Andów. Połączą się w Kordylierach. (Ten temat omawiamy bardziej szczegółowo w temacie Colorado Upshift - Earth Energy Channel). Proces zajdzie również w rejonie Uralu, w Wielkich Górach Wododziałowych z górą Kościuszki (Australia) i w Górach Transantarktycznych. Okolice ryftów Rio Grande w Kolorado doświadczą poważnego wzniesienia (upshift) - obszary te będą posiadały nową energię i zaoferują wiele korzyści wzdłuż pasm górskich oraz ryftów. Kierunki wschód – zachód doświadczą przejścia na wyższy poziom w 2016 roku, lecz powiemy o tym wkrótce.

Już okres wstępny dostarczy wiele z tej energii, która będzie dostępna w końcowej fazie 2015 roku. To jest czas oczyszczenia

Druga faza jest jedną z introspekcji. To uświęcony czas szukania harmonii, zbiorowej harmonii. Istnieją dodatkowe kody, które pozwolą na duchowe odrodzenie w skali globalnej i przeprojektowanie, przedefiniowanie relacji. Wniosą okazję do zasiania na planecie pokoju. Na poziomie indywidualnym to czas wprowadzenia większej klarowności w zagmatwanych relacjach. W celu pogodzenia tego, co zostało rozłączone. To napływ współczucia. To, co wypłynie na powierzchnię w pierwszej fazie, pozwoli puścić konflikt, natomiast w drugiej fazie nastąpi pojednanie. W bardzo realnym sensie jest to dodatkowe pobranie tego, co można nazwać bezwarunkowa miłością - w ramach przygotowań do powrotu energii chrystusowej. W rzeczywistości każde zaćmienie niesie odnowienie kodów tego procesu.

Powyższe astronomiczne daty dostarczą zakodowanego napływu plików do pobrania. Te wydarzenia (przesilenia, równonoce i zaćmienia) otwierają bramy / szczeliny, i od zawsze stanowią fenomenalne okazje do transferów. Dlatego w starożytnych kulturach i wielu obecnych stowarzyszeniach duchowych były one czczone jako dni introspekcji, modlitwy i medytacji.

Zaćmienia, które pojawią się w 2015 roku, będą miały jeszcze bardziej osobliwą cechę, ponieważ zaoferują katalityczną energię spustu zmian, zarówno indywidualnych jak i planetarnych. A w tej konkretnej częstotliwości specjalnych zaćmień, przesileń i równonocy, które nastąpią w 2015 roku, ta powiększy się wykładniczo. Należy uczciwie powiedzieć, że rok 2015 charakteryzuje się czterema wyjątkowymi zaćmieniami. Występuje zdecydowanie nałożenie się częstotliwości zaćmień z października 2014 na te z 2015.

w 2014 roku dwa zaćmienia Księżyca były zaćmieniami całkowitymi następującymi podczas pełni, zarówno w kwietniu jak i w październiku. To idealny czas, aby zmienić kierunek swojego życia medytując nad celem i ześrodkowaniem. W 2014 wielu z was odkryło odnowiony cel, doświadczyło odrodzenia i znajduje się na nowej twórczej ścieżce, która będzie kontynuowana i nabierze tempa w roku 2015. Inni zdecydowali się pozostać na tym samym kursie lecz z nową energią, nowymi perspektywami i w nowych grupach. Wielu z was w 2015 roku dopiero odkryje nowy cel i wydobędzie na powierzchnię nowe talenty, które wcześniej pozostawały uśpione lub nie były realizowane.

2015 dostarczy energii do doświadczenia ponownych narodzin i scentrowania, oraz naładowania baterii w niekompletnych punktach duchowego kontraktu, który nie został jeszcze zainicjowany ani zakończony.

Daty retrogradacji Merkurego:

21 styczeń – 11 luty
18maj – 11 czerwiec
17 wrzesień – 9 październik

Cofający się Merkury oferuje wyjątkowe okna, szczególnie w specyficznych energiach 2015 roku, aby dokonać klarownego wglądu w siebie. Faza retrogradacji - 18 maj do 11 czerwca - to czas zgromadzeń, czas aby wspólnie tworzyć.

Całkowite zaćmienie Księżyca podczas pełni 28 września 2015 będzie miało miejsce w trakcie bardzo wyjątkowej retrogradacji, ponieważ zapewni osobliwie wzmocnione wejrzenie wewnątrz psychiki. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że poziom jasności w przeciwieństwie do poziomu złudy błędnej interpretacji tej wizjonerskiej gratki będzie zależny od indywidualnej spójności aury danej osoby, jej stanu równowagi i zdolności do trwałego uziemienia.

2015 – kosmiczna grawitacja – prawdy i ścieżki

Mistrzowie, astrologia jest jedną z grawitacyjnych i elektromagnetycznych fal, które wpływają na ludzkie ciało fizyczne oraz ciała eteryczne z matrycą mentalną i emocjonalną. To jest prawdziwe, to nie jest folklor. Nie mówię tu o horoskopach, a raczej o bardzo rzeczywistych falach energii, które tętnią częstotliwościami, światłem i barwami, które wpływają na was i związane z nimi wzorce przez indukcję. Te wzorce są wibracjami, które mają wpływ bezwzględny, niezależnie od tego, czy ktoś to akceptuje czy nie. Jednak żaden wpływ nie jest większy niż moc woli. Lecz będąc świadomym napływu wzorców wibracyjnych, można bardziej wydajnie pracować z nimi, a nie przeciwko im. Odpowiednio do możliwości można je rozumieć, a tym samym można mądrze unikać pułapek. Czy to rozumiecie?

Na nowej Ziemi krystaliczna siatka przejęła dominację nad siatką magnetyczną, a to w naturze wpływa zarówno na grawitację planet i gwiazd, a także na wykładnię Światła. Zaś siła, która działa w tym energetycznym kolażu, wywodzi się z Boskich myśli.

Istnieją wzorce wpływów ze zbiorowego Boskiego aspektu ludzkości i tak zwanego Umysłu Uniwersalnego, które są wtryskiwane do planu ziemskiego poprzez wzorce siatki krystalicznej podczas szczelin pojawiających się w fazach zaćmień, przesileń i równonocy.

2015 – wzór pozornego chaosu

W związku z powyższym, żyjąc w roku 2015, żyjecie w wyjątkowym czasie, gdy wpływy planetarne połączone z siłami kosmicznymi, które nie są zwykle związane z astrologiczną grawitacją, stwarzają w paradygmacie nowej Ziemi niepowtarzalną i treściwą, intensywną formę przedmuchu. Określana jako cień, ciemna strona, tymczasowo swobodnie przepływa wymiar doprowadzając do uzewnętrzniania prześladowań i frustracji, uzasadnionych czy nie, z którymi ma do czynienia ludzkość, przetwarzając je w trakcie doświadczania i przejawiania w rzeczywistości. To,co było ukryte i stłumione, przesiąka na powierzchnię. Wcześniejsze przewinienia i nierozwiązane konflikty, które mogą pozostawać w ukryciu, w tym czasie ukażą swoje oblicze i zostaną w odpowiedzialny sposób rozliczone.

To czas niezrozumienia, wyolbrzymionych reakcji i iluzji. Ta energia jest dodatkowo uwypuklana przez ekstremalne wyrażanie represji, egzaltacji, frustracji, które mogą objawić się pod wpływem przymuszania w nieprzewidzianym, a nawet w niewłaściwym upuście tego, co było w cieniu.

Przez pierwszy kwartał 2015 roku ta skłonność do urojeń, do okazjonalnych pretensjonalnych nieporozumień lub miraży ubarwionych fantazją, odkryje te zanieczyszczone zasłony, które będą szeroko otwarte dla fałszywych światów sennych, a zbłąkani śniący mogą również ugryźć rękę, która spróbuje ich obudzić. Kontrolowanie czy tłumienie rzeczywistości, nawet proponowane w najlepszej intencji może spowodować błędne, nieoczekiwane skontrowanie bądź odrzucenie. W tym czasie nawet czyste serce może odrzucić z pozoru dobre chęci i porady, a tym bardziej interwencje. Jest to faza, w której każda forma władzy, czy to dobrej czy złej, może być postrzegana jako ingerencja.

Może pojawić się buntownicze nastawienie, zwłaszcza u tych, którzy zazwyczaj są nadmiernie kłótliwi, i może mieć wpływ na podejmowane decyzje w tej fazie, raczej mrocznych częstotliwości, które inaczej w ogóle nie byłyby brane pod uwagę. Dlatego trzeba pamiętać, że ta nietypowa energia może mieć wpływ na wszystko. Uwalniane są wewnętrzne złe moce. Nauczyciel wyszedł z klasy, a uczniowie robią co chcą siejąc zamęt, ponieważ w tej mglistej częstotliwości nie da się wyegzekwować zasad. Wielu z was będzie działać w nieoczekiwany i zaskakujący sposób, wykraczający poza wasze normalne zachowanie, ponieważ przy tej raczej chaotycznej i wpływowej grawitacji zanikają ograniczenia. Te frakcje i osoby, które są związane z negatywnymi aspektami zemsty lub jakichkolwiek szkodliwych skażeń, mogą być w tej fazie podatni na używanie ekstremalnych sposobów działania.

W tym momencie w grę wchodzi Mars i Pluton. Pojawią się nieznane,wykluczone, odrzucone, pominięte w dowolny sposób idee – pomysły, które nie były wczeniej zrealizowane lub zostały pomniejszone. W skali makro dotyczy to ideologii, religii, krajów lub grup, które czuja swoją moc. Ujście znajdzie stłumiony gniew.

Do tej kategorii należą religie, które pozwalają na przemoc lub dogmatyczną akceptację agresji. Grupy i osoby, które czuły się stłumione znajdą możliwość, aby dać sobie upust. Wybuchy gniewu mogą pośród fanatyków osiągnąć granice skrajności. Chcę wam powiedzieć, że podróżujący w 2015 będą bardziej narażeni na ryzyko porwania, dlatego przy wyborze celu podróży należy kierować się mądrością i rozwagą. Puszka Pandory zostanie otwarta dopiero w drugiej połowie roku.

Po raz kolejny powtarzam, że ludzka wola jest silniejsza od sił astrologicznych, a strach nie jest rozwiązaniem. Jednak we wszystkich przedsięwzięciach powinna dominować rozwaga, a terminy powinny być dobierane świadomie.

Mistrzowie, w tyglu energii roku 2015 pojawią się nadzwyczajne okna okazji i kodowania współtworzenia.

Sekwencja czterech całkowitych zaćmień Księżyca podczas jego pełni rozpoczęła się w kwietniu 2014, a zakończy się we wrześniu 2015. Tej tetradzie zaćmień Księżyca towarzyszyły zaćmienia Słońca po 15 dniach Jest to najkrótszy czas, możliwy dla następujących po sobie zaćmień Słońca i Księżyca, który daje im dodatkowe wzmocnienie.

Jesteś w rzadkiej częstotliwości energii, która tętni od kodów wyższych wibracji. Kody te umożliwiają powrót Światła. I choć towarzyszące temu oczyszczenie ma pozornie nieograniczoną intensywność, ułatwi uwolnienie od negatywizmów oraz wysiew napływającego Światła Chrystusowego.

Rok ekliptyczny

Zaćmienia są szczelinami, które łączą światło, częstotliwości planet, grawitację ziemską i zbiorowe myśli. Zaćmienia oferują unikalna paletę Boskiej Myśli wraz z odciskiem wyższych wibracji ludzkiego myślenia zbiorowego. Zaćmienie Księżyca może nastąpić tylko podczas jego pełni, zaś zaćmienie Słońca tylko podczas nowiu. Pełnia i nów dostarczają zaćmieniom dodatkową moc. Zaćmienia są często postrzegane przez ludzi jako pojedyncze wydarzenia, lecz ja powiem inaczej... w sytuacji, kiedy zaćmienie Słońca i Księżyca następuje bezpośrednio jedno po drugim, tak jak w roku 2014 i 2015, ich pole ulega wzmocnieniu i pojawia się bardziej skondensowana energia.

Zaćmienia liniowe (w ciągu 15 dni) mają w związku z tym znacznie zwiększoną intensywność. Powstaje symbiotyczne przeplatanie się wibracji słonecznych i księżycowych dając synergię... oba są amplifikowane (wzajemnie się wzmacniają). W tej współpracy każda forma zaćmienia słonecznego jest tandemowo powiększana – czy to zaćmienie częściowe, roczne czy całkowite w mega-efekcie, ze wszystkimi skutkami całkowitego zaćmienia Księżyca i na odwrót. Co oznacza, że jeśli zaćmienie Księżyca jest całkowite i jest w liniowej sekwencji do choćby częściowego zaćmienia Słońca, duet tandemu skutkuje potężną energią, która wzmacnia oba.

Bardziej zaawansowane społeczeństwa znały zaćmienia i uważały je za bardzo istotne wydarzenia, które przepełniały plan ziemskiej rzeczywistości materią wymiarów. Atlanci określali je mianem punktów nieskończoności, w których na krótką chwilę w nieskończoności następowało zatrzymanie czasu liniowego. Słowo zaćmienie -”eclipse” - pochodzi z języka z Atlantydy i było za czasów starożytnej Grecji zakazane. Zaćmienia w wyjątkowy sposób zmieniają długość fali świetlnej i efekt grawitacji. Podczas zaćmień występują jako efekt torsyjny grawitacyjne anomalie. Wasi współcześni naukowcy spekulują na ten temat określając mianem allias and saxi effect.

Zaćmienia emitują falę uderzeniową zakodowanej spójnej energii przenikającej Ziemię i działającej na ludzkość. Taka spójność otwiera szyszynkę i wywołuje swoistą reakcję zarówno w komórkach ludzkiego ciała fizycznego jak i w konstrukcji energetycznej ciała eterycznego. Czas, jaki znacie, w okresie fazy zaćmień ulega zmianie, szczególnie wtedy, kiedy te następują w okresie przesileń i równonocy. To ma miejsce w roku 2015. I choć tworzy napięcia, otwiera również niezwykłe drzwi do wymiarów świadomości. W tych rzadkich fazach stany snu są bardziej świadome, a stany świadomości po przebudzeniu również są odmienne. Puls myśli, siła życia, zmienia się w subtelny lecz bardzo znaczący sposób. Otwarte są okna rzeczywistości, rozszerzone są horyzonty istnienia. Na krótko jest odmieniona czasoprzestrzeń. Wzmocnieniu ulegają wyższe stany wiecznego TERAZ czasu symultanicznego, pozwalając na prawdziwie ubarwioną fazę wielowymiarowej rzeczywistości.

Wiecie, że miejsca uznawane za święte są węzłami mocy planetarnej i posiadają więcej skumulowanych jednostek siły życiowej (zwanych również diamentowymi cząstkami lub esencją Akaszy). Zaćmienia przez pewien czas emitują skoncentrowany strumień fali cząsteczek twórczej siły życiowej. To bombardowanie energią można zaszczepić wstawkami Boskich wzorców myśli, jak i wyższymi intencjami ludzkości, zarówno na poziomie świadomym jak i nieświadomym. Ta energia na pewnym poziomie wpłynie na każdego, choć w różnym stopniu, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę czy nie. Lecz to, w jaki sposób ktoś ją wykorzysta, zależy od jego stanu skupienia, wiedzy i współczynnika światła.

Część z tego duetu energii mega-zaćmień z października, jeszcze w tym roku będzie powodowała spontaniczne mimowolne uwolnienie przeciążonych stanów emocjonalnych.

Wskutek rezonansu wibracyjnego pola zaćmień w ludzkości osiadają wyjątkowe, specyficzne, tony odczuć. Można będzie dzięki temu załagodzić skrajne, prowokacyjne, napięcia emocjonalne, jakie serwuje obecny koktajl energii na planecie. Zaćmienia wprowadzają energię, która może ustabilizować rozregulowane hormony w podobny sposób, jak elektromagnetyzm na niektórych szerokościach geograficznych i wysokościach nad poziomem morza - zapewniając ludziom równowagę ciała i emocji.

Pytanie od J. Tyberonna: Czy chcesz przez to powiedzieć, że zaćmienia mają wpływ na ludzką biologię i stany emocjonalne?

Archanioł Metatron: Na ludzką biologię, a nawet na pola mentalne i emocjonalne bezwzględny wpływ ma środowisko. Wasze otoczenie to coś więcej niż to postrzegacie świadomie, zawiera fale grawitacyjne, częstotliwości światła, współczynniki jonowe i częstotliwości minerałów planety. Ciało fizyczne posiada świadomość komórkową działającą biologicznie, tak aby równowaga hormonalna i biochemiczna bezpośrednio dotykała formatu światła i matrycy planety. Zaćmienia mają wpływ, ponieważ emitują zróżnicowane światło, zmieniają grawitację i są kodowane świadomą siłą życiową, która umożliwia większą pogodę ducha. W związku z powyższym może nastąpić uwolnienie oraz ponowna rekalibracja.

Mówiąc najprościej, komórki ciała reagują na światło i siłę życiową w dość podobny sposób jak światłolubne rośliny żyjące w cieniu, które próbują rozwijać się w kierunku światła słonecznego. Efekt jest jednak znacznie poważniejszy, nie tylko biologiczny, to jednoczy całe jestestwo i ofiaruje plenne okno do wyższej Jaźni, które jest wyjątkowe i swoiste dla okresu ewolucji ludzkości i współczynnika światła.

Częstotliwości zaćmień w roku 2015 są związane z częstotliwościami tych z roku 2014. Intensywność obecnych będzie wysoka, natomiast to, co pojawi się w marcu 2015, umożliwi niezbędne odpowietrzenie, coś w rodzaju chwilowego upustu ciśnienia w kotle chaosu, jaki będzie miał miejsce. Jak już wcześniej wspomniałem, węzły przesileń i równonocy również są programowane. Zaćmienia, które pojawią się w 2015 roku są silniej kodowane. Bardziej niż wszystkie inne, których doświadczyliście w niedawnej przeszłości. Taki sposób programowania będzie kontynuowany do roku 2038 w celu sformatowania do energii powracającego wtedy Światła. Istnieją prawa fizyki a także naukowe cechy zaćmień, które nie zostały jeszcze uznane lub całkowicie rozpoznane przez środowisko akademickie. Wasze nauki ignorują świętość, zaś świętość dotychczas omija naukę.

Każdy z was powinien uznać czas zaćmień za okres, kiedy trzeba się zaangażować i skierować się do swego wnętrza. Można wtedy mieć niezwykłą okazję do odkrycia i doświadczenia wyższych rzeczywistości. Wtedy można zauważyć, że stany snu stają się bardziej świadome, i że pojawiają się okazje do rozwiązania osobistych problemów. Jednak trzeba na to poświęcić czas.

Niektórzy z was przyjmą te prawdy łatwiej niż inni, ponieważ to, czym się teraz z wami dzielę, w Atlantydzie rozumieli kapłani – naukowcy z „prawa Jedni”, a wielu z was, którzy byli przedstawicielami tych mistycznych szkół, intuicyjnie rozpozna prawdziwość tego, co wyjawiam.

Będziecie mieli liczne okazje do przyjęcia i uprawomocnienia kodów. I właśnie dlatego zaćmienia zawsze były otworami, w których częstotliwości energetyczne mogły być wychwytywane w ramach ich struktury. Koniunkcja (bezpośrednia) ustawiająca w jednej linii Ziemię, Księżyc i Słońce, która umożliwia zaćmienie, może pojawić się 4 do 7 razy w roku. Im więcej zaćmień, tym poważniejsze kodowanie energii w danym roku. Kolejnych 7 zaćmień pojawi się w 2038 roku i to jest faktycznie istotne. Ale to, co się dzieje w waszej teraźniejszości, również jest bardzo ważne – w ramach przygotowań do zmian.

2015 – zaćmienia są otworami

Powiedzieliśmy wam, że zaćmienia są kodowane i są zasiewem uświęconego powrotu Światła. Więcej na ten temat powiemy w kolejnych przekazach, lecz trzeba pamiętać, że wszystko prowadzi do 2038 roku. Każda tetrada zaćmień Księżyca podczas pełni, jakie mają miejsce w 2014 i 2015 roku, pojawia się podczas Paschy i Sukkot (Wikipedia). I, jako że obszar wzgórza Świątynnego jest główną pępowiną planety, nasiona pokoju będą wszyte i nadal rozpowszechniane podczas tych dat.

Zaćmienia i pełnie Księżyca zostały nazwane kolorami: Księżyc Niebieski, Złoty, Krwawy i tak dalej... i powiem wam, że te kolory to tonacje kodów, a jeśli wykorzystuje się je w intencji, energia zaćmienia może otworzyć szyszynkę i zmysły czakr do niezwykłej optymalnej świadomości psychicznej, dając powiększoną przejrzystość u osób poszukujących aurycznej i mentalnej równowagi - dla jeszcze większej klarowności.

Bardzo ważne jest, aby uświadomić sobie znaczenie równowagi, w przeciwnym razie energie obecne na planecie (które będą utrzymywać się do końca marca 2015 roku), mogą być trudne do pokierowania, a tym bardziej do optymalnego wykorzystania. Potrzeba uwagi i zrozumienia. W przeciwnym razie może to by czas powrotu do depresji i apatii. Wykorzystane mądrze te energie mogą być potężną trampoliną dla uzyskania jasności, duchowego wzrostu i współpracy.

Należy pamiętać, że niektóre z pomniejszych uświadamianych mechanizmów nierównowagi aurycznej to fanatyzm, przerost ego, przewlekła depresja i skrajne zaburzenia równowagi emocjonalnej. Twarde stąpanie po Ziemi jest potrzebne dla klarowności, i jest wielu parających się metafizyką, którzy sięgają zbyt wysoko i wibrują zbyt szybko. Taka nierównowaga skutkuje formą braku nierównowagi powodując „krótkie spięcie”. Brak uziemienia, zagubiona w syndromie halucynacji klarowność - „ktoś założył różowe okulary”, to co określacie mianem czegoś nierealnego. Uczenie się utrzymywania równowagi i skutecznego funkcjonowania w środowisku trzeciego wymiaru jest w związku z tym warunkiem utrzymania spójnej aury w celu utrzymania klarowności w wyższym wymiarze. Spękana aura nie będzie służyć, natomiast spójna aura zawsze jest trampoliną do wzniesienia w wyższe wymiary (to jest nauczane w kluczach metatronicznych).

W związku z powyższym: Kto żyje w ułudzie - doświadczy ułudy, zaś w klarowności - doświadczy niezwykłej jasności. Właśnie dlatego starożytni zawsze traktowali równonoce, zaćmienia i przesilenia jak wydarzenia święte. Nawet w obecnych czasach wiele waszych religii traktuje te dni jako godne czci. Przypominam też, że światło Księżyca jest odbite, a Słońca – bezpośrednie. Podczas zaćmienia te różnice są kluczowymi czynnikami. Światło Księżyca i wzorce księżycowych możliwości działają w odmiennych światach i wizjach z pejzażu snów. Światło słoneczne i wzorce częstotliwości słonecznych wpływają bardziej na przejawianie sfery siły życiowej i współtworzenie z wykorzystaniem spójnych energii. W kolażu podwójnych zaćmień, oba powinny być tak rozumiane, aby można było zaplanować odpowiednią działalność. Krystaliczna siatka służy jako ogniskowa obiektywu, która umożliwia wbudowanie wyższych kodów w 12-tu wymiarach matrycy nowej Ziemi, a zatem odbieranie ich przez indukcję uniwersalnego umysłu ludzkiego, z którym każdy z was jest tak misternie związany.

Zakończenie

Mistrzowie, na koniec pragnę jeszcze raz podkreślić, że wznoszenie planety naprawdę ma miejsce. Trzeba to rozumieć i nie tracić wiary. Jest wielu pesymistów, nawet pośród kroczących Ścieżką, którzy wciąż mają wątpliwości i zastanawiają się, czy po 21 grudniu 2012 nastąpiły jakiekolwiek zmiany. Wzniesienie planety doszło do skutku dzięki wam. Jedak twierdzę, że planeta Ziemia doświadczyła przejścia do 12 wymiarów. A to wzniesienie planety umożliwia wznoszenie ludzkości.

Dlatego mówię wam, że wzniesienie jest nowym początkiem. A w 2015 roku Ziemia wciąż zatapia się w nowy format, który pozwoli, aby nauki humanistyczne pozwalały świadomie wzrastać i dalej wznosić się do wyższych wymiarów. Nowa Ziemia jest teraz - za pośrednictwem krystalicznej siatki - nośnikiem matrycy umożliwiając ludziom uzyskiwanie większej świadomości ich prawdziwej wielowymiarowej natury.

Zapewniam, że zaświeciło nowe Słońce – prawdziwe Słońce przemian. Ono przynosi światło wspaniałej nowej Ziemi. I drodzy moi, mam na myśli „wspaniałej”. W tej nowej epoce to obowiązkiem poszukiwaczy jest dążyć do krystalicznej harmonii, rozpalać radość i światło - każdy foton mentalnego światła, które emitujecie, jest wzmacniany wykładniczo. A w energii 2015 roku to będzie się działo jeszcze szybciej. Dlatego wasze role nabierają nowego znaczenia - kiedy wasze moce twórcze wzrastają w tak zwanym wodnikowym przesunięciu, okazujcie więcej dobrotliwości.

Pozorny chaos i jego intensywność nie są bezcelowe, a ci z was, którzy są ze Światła, będą mogli wykorzystać energię na planecie, aby podczas wznoszenia ludzkości współtworzyć świat miłości. I pamiętajcie, że wzniesienie nastąpi w odpowiednim czasie we wszystkich sercach... to co każdy robi indywidualnie i jak każdy z was reaguje, przyczynia się dobru wszystkich.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. Jesteście umiłowani.

I tak to jest.. I tak jest.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz