środa, 31 grudnia 2014

CZAS DECYZJI – PRYSZŁOŚĆ JEST TERAZ LM-12-2014

Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman RonnaStar.com
Tłumaczenie: Teresa Serafinowska


Ukochani mistrzowie, nigdy wcześniej nie mieliście takiej wspaniałej okazji do służenia ludzkości i Stwórcy. Znaleźliście się na rozdrożu procesu ewolucyjnego, ponieważ świat, który znaliście w przeszłości, powoli zanika. Każdy z was, jako boska iskra Stwórcy otrzymał do wykorzystania w dowolny, pożądany sposób wielki dar - skarbiec esencji Stwórcy. Każdy rozpoczął to wcielenie ze zgromadzoną w świętym sercu porcją diamentowych cząstek Światła (esencją Najwyższego Stwórcy) oraz z ich rezerwą ukrytą w czakrze podstawy – z atomem nasiennym świętego Ognia zwanego czasem Kundalini, przedstawianego w postaci zwiniętego węża. Zawsze mieliście dostęp do świętego Ognia skumulowanego w waszych sercach. Jednak musicie pamiętać, jak korzystać z klucza do królestwa, aby rozniecić i efektywnie używać tego źródła mocy Boskiego Światła. Kundalini lub wężowy Ogień to inna sprawa: żeby sięgnąć do tego potężnego zbiornika Boskiego Światła Stwórcy, musicie pozbyć się 51% wypaczonych energii, utworzonych w przeszłości. Chcąc uzyskać ten stan, musicie zharmonizować wzorce wibracyjne ciał fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i eterycznych do tego stopnia, żeby wasze podpisy energetyczne współbrzmiały z harmoniką środkowego czwartego wymiaru i powyżej niego.

Przebudzenie wyższej świadomości rozpoczyna się, gdy w czakrze podstawy zapala się ogień Kundalini, i zaczyna wędrować w górę wzdłuż kręgosłupa, przez eteryczny system czakr, uaktywniając tym samym siedem pieczęci wyższej świadomości. Budzi się rdzeń przedłużony (Medula Oblongata) / czakra wznosząca, która czasem bywa nazywana ustami Boga, a szyszynka zaczyna pulsować i pracować tak, jak była pierwotnie zaprojektowana do działania. To z kolei otwiera czakrę korony / lotos oświecenia na szczycie głowy, łącząc się tym sposobem z jaśniejącą kolumną Światła, która ostatecznie wiedzie do boskiego atomu nasiennego lub Obecności JAM JEST. Dokonanie tego połączenia odmienia cię na zawsze. W miarę umacniania twojego Ducha zaczynasz odzyskiwać wewnętrzne mistrzostwo oraz boskie dary swojego boskiego dziedzictwa.

Dla ciebie i innych pracowników Światła nadszedł czas, aby zrozumieć, gdzie pasujesz do tego wielkiego kosmicznego epizodu w rozwoju. Nadszedł ten okres, na który przygotowywano cię w tym i wielu minionych wcieleniach. Ty, dochowujący wiary, który dążyłeś do osiągnięcia wewnętrznego mistrzostwa, tak że możesz służyć światu swoim Światłem, jesteś teraz bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Teraz jest czas, aby oświadczyć: „Postaram się być odważnym heroldem Światła, aby przyciągać i emitować maksymalną ilość Światła Stwórcy w świat, do ludzkości i całego Stworzenia”.

Kiedy zaczynasz odblokowywać pakiety Światła mądrości i twojej historii, zapisane na poziomach wyższych wymiarów twojego świętego Umysłu, w mózgu otwierają się nowe ścieżki. Stare ścieżki i bolesne wspomnienia twojej przeszłości związanej z trzecim i czwartym wymiarem zaczynają zanikać i okazuje się, że coraz trudniej jest ci zapamiętać niepowodzenia oraz cierpienia związane z twoimi wcześniejszymi wcieleniami. Czyż nie powiedziałem ci, że uzdrawiasz przeszłość, gdy głębiej wchodzisz w przyszłość? Będziesz pamiętać, kim jesteś, i będziesz pamiętać swoją historię, lecz tylko wydarzenia pozytywne oraz harmonijne.

Jako istota oświecona, zaczynasz budować pomost świadomości z powrotem do wyższych królestw tego podwszechświata. W starożytnych naukach ezoterycznych nazywano to Antakarana, a obecnie - tęczowy most. Aby powrócić do mistrzostwa trzeba nauczyć się korzystać z trzech aspektów swojej natury mentalnej: z mózgu – umysłu – duszy. Należy również usunąć zakłócenia z umysłupodświadomości, by działał bez zakłóceń i dostroić umysł świadomy do jaźni Duszy tak, żeby mądrość duszy i wyższa Jaźń mogły zacząć przepływać przez wszystkie cztery niższe ciała. Pamiętaj, że każdy atom i wszystkie fizyczne istoty mają świadomość i muszą doświadczyć oświecenia oraz dostosować się do wyższych wzorców częstotliwości. Pochodzisz z Boskiej Esencji. Jesteś iskrą / fragmentem Najwyższego Stwórcy. Posiadasz ukryte moce, które musisz ożywić. W każdym człowieku tkwi wielka potrzeba odświeżenia duchowej pamięci i rozwinięcia mocy mistrza Światła.

Antakarana składa się z pobocznych dopływów lub strumieni Światła, które ostatecznie wzmocni i powiększy połączenie pomiędzy wieloma postaciami wyższej Jaźni i boskim atomem nasiennym. Te strumienie Światła mają świadomość i zawarta w nich jest inteligencja licznych poziomów Jaźni, które rezydują w wyższych sferach. Jak już mówiłem, twój umysł podświadomy otwiera się na na mądrość umysłu superświadomego, który kryje w sobie tajemnice tego podwszechświata.

Jesteś w końcowym stadium najbardziej niezwykłego eksperymentu doskonalenia i scalania Ducha z materią w najwyższej formie. Ego, wola fizycznej osobowości, musi połączyć się z wolą Ducha w jedną stopioną jednostkę świadomości. Aby ewoluować / wznieść się na kolejny, wyższy poziom częstotliwości świadomości, kiedy przemierzasz poziomy dwoistości, musisz postarać się pewnie stać pośrodku ścieżki Światła i cienia. Niezwykle ważne jest, aby uzyskać dostęp do atomu nasiennego nadziei, inspiracji i intuicji, które są zmagazynowane w świętym Umyśle i świętym Sercu. W miarę usuwania oparów negatywizmów z ciała eterycznego, umysłu i ciała emocjonalnego, stopniowo te cenne atomy nasienne zaczynają pulsować i uwalniać silne kosmiczne cnoty, talenty i mądrość - tam przechowywane. Musisz postarać się odłączyć od splendoru świata materialnego i od restrykcyjnych sił materii.

Dusza zawsze poszukuje jedności. Kiedy stopniowo scalasz liczne aspekty swojej istoty u wejścia do piątego wymiaru, zakotwiczając się mocno w subtelniejszych poziomach środowiska trzeciego i czwartego wymiaru, uczysz się być praktykiem mistyki. Jesteś na dobrej drodze do poskromienia ludzkiego umysłu intelektualnego w celu uzyskania dostępu i używania intuicyjnego umysłu wyższego. Życie wewnętrzne pana siebie jest wieczne i opanowane przez mentalne stany świadomości. Emocje, myśli i działania są filtrowane przez mentalne umiejętności duszy. W rezultacie iluzja ustępuje przed intuicją, wskutek czego stopniowo staje się dostępna wyższa częstotliwość wiedzy. Wabik świata materialnego będzie powoli zanikać, ponieważ ego traci swoje dominanty, a osobowość znajduje się pod wpływem duszy. Kiedy urzeczywistnicie swoje mistrzostwo, nauczycie się sprawnie funkcjonować w połączonych polach dynamiki, siły fizycznej i energii kosmicznej.

Ziemia i ziemianie stoją u progu największego przebudzenia i największej transformacji od momentu upadku ludzkiej świadomości do niższych sfer gęstości. Kiedy planeta i ludzkość dokonują przygotowań do następnego wielkiego skoku w ewolucji i poszerzeniu świadomości, wszystko zostaje wstrząśnięte na najgłębszym poziomie istnienia. Sięgając po wyższe oświecenie, bardziej zgłębiacie istotę swojej przeszłości. Sięgając do komórek pamięci kosmicznej przeszłości i uświadamiając sobie swoje królewskie dziedzictwo, przypominacie sobie też, jak to było, kiedy w zamierzchłej przeszłości rzeczywistość i świat raz po raz zdawały się wywracać do góry nogami. Wszystko, dotąd znajome, szybko ulegało jakimś zmianom lub było zmiatane z powierzchni: za sprawą wojen między narodami i / lub rasami czy też przez katastrofy ekologiczne za sprawą żywiołów natury - ognia, wody, powietrza / wiatru oraz ruchów skorupy ziemskiej.

Jak już wcześniej wielokrotnie podkreślałem, „Matka Ojciec Bóg nie karze”. Jednak kiedy uniwersalny wzorzec przemian staje się jeszcze silniejszy, a pęd wieków przyspiesza, wszystko, co nie bazuje na prawdzie, harmonii i pokojowym współistnieniu, zostaje dogłębnie wstrząśnięte. Wiele szlachetnych dusz, które nie są gotowe na ukończenie koła reinkarnacji i karmy, jest przenoszonych do wyższych królestw w celu przygotowania do uaktualnień świadomości, ponieważ szykują się na się nowy i lepszy cykl doświadczania materialnych / fizycznych światów wyrazu. Wymiary - mocno niezrównoważony trzeci i niższy czwarty - stopniowo powracają do oryginalnie zaprojektowanego spektrum dualizmu. Za to starożytny, wynaturzony projekt / eksperyment związany ze współtworzeniem dobiega końca i nigdy nie będzie powtórzony. Ze względu na to, co osiągnęliście wy – szafarze Światłości - z pewnością żadna grupa Dusz nigdy nie doświadczy tak głębokiego poziomu cierpienia, strachu, negatywizmów i niedostatku, jakich doświadczył każdy z was, żyjąc w tym podwszechświecie, a zwłaszcza na planecie Ziemia.

Na przełomie XIX i XX wieku piękni, oddani służebnicy Stwórcy i naszego Boga Ojca Matki z wielkiego królestwa dewów i żywiołaków otrzymali kolejne nowe dyrektywy – instrukcje, aby tchnąć w Ziemię przyspieszenie żywiołów życia: kosmiczny ogień, diamentowe cząstki Światła Stwórcy - energię siły życiowej całego stworzenia; żywioł powietrza - święty oddech naszego Boga Ojca Matki; oczyszczający i utrzymujący życie żywioł wody - podstawę życia na poziomie materialnym - oraz żywioł Ziemi. Wasza matka Ziemia zrzuca większą gęstość i uwalnia dotkliwe nawarstwienia myślokształtów z wnętrza swego ciała fizycznego a wszystkie rejony globu doświadczają zmiennych warunków pogodowych i przesunięć mas lądowych. Żywioły nie są waszymi wrogami, są boskimi darami Stwórcy, jednak ludzkość zbyt długo nadużywała Ziemi i wykorzystywała ją oraz siebie nawzajem. Przyszedł czas, abyście wszyscy, jako istoty czujące, wzięli pełną odpowiedzialność za swoje wytwory. Każda dusza na Ziemi doświadcza złych lub dobrych skutków swoich działań.

Szybko staje się widoczne, które obszary planety potrzebują oczyszczenia i zharmonizowania, jednak nie chcemy zaszczepiać strachu w świadomości zbiorowej. W rzeczywistości chcemy go rozwiać i staramy się zapewnić, że każdy sam zadecyduje, czy jako mistrz urzeczywistniony przeniesie się do nowego otoczenia, gdzie panuje wyższa świadomość, czy też jego wypaczone wzorce energii przyciągną kataklizmy i chaos do jego otoczenia. Moim głównym celem jest pomóc wam zrozumieć, co was czeka w najbliższych krytycznych latach transformacji ludzkości i Ziemi. Decyzje, jakie teraz podejmujesz. oraz energie, które z siebie wypromieniowujesz, tworzą pole aury, w którym istniejesz, i to przesądzi o twojej przyszłej rzeczywistości, a także o sposobie, w jaki przeżyjesz te przełomowe lata przejściowe. To jest czas, aby zdecydować, czy pójdziesz do przodu po spirali wzniesienia, przyjmując dar oświecenia (co dałoby ci doskonałą okazję do przejścia przez drzwi życia, w przyszłość, z pełną świadomością i wiedzą, kim i czym jesteś) albo czy będziesz musiał doświadczać procesu fizycznej śmierci, przechodząc zgodnie ze starym prawem życia i śmierci działającym w królestwie trzeciego i czwartego wymiaru.

Od zejścia do świata materii duchowa Jaźń boryka się z bytowaniem w fizycznej powłoce, grając w grę dualizmu i oddzielenia. Teraz jest czas, aby zebrać te różnorakie aspekty siebie i na powrót je zharmonizować, tak żeby można było funkcjonować w stanie raz jeszcze zjednoczonej świadomości. Aura i emanacja będzie pałać jaśniej, dalej i szerzej w miarę przyswajania coraz liczniejszych aspektów boskiego atomu nasiennego - aspektu boskiej Jaźni, który znajduje się w najwyższych wymiarach istnienia, punkcie początkowym refrakcji, samoświadomości istoty Światła tego podwszechświata. Czy to nie cudowne mieć stałego towarzysza, który cię prowadzi, inspiruje, żywi, a nawet chroni? Czy to nie jest niesamowite, że tak wiele rodzin dusz spotyka się, aby dzielić się wyższymi prawdami, talentami i doświadczeniami, które łączą się ze sobą, tworząc potężne, spójne myślokształty miłości, dobroci i umocnienia? Ci z was, którzy wiernie pozostają na kursie pobierania niezwykłych nowych idei kosmicznej mądrości, są wspierani na wiele sposobów, a zapory obfitości otwierają się coraz szerzej. Wasze najwyższe wizje zaczynają się przejawiać, kiedy współbrzmią z najwyższym dobrem wszystkich. Natchnione myśli i świeże, twórcze pomysły zalewają umysły tych, którzy mają możliwość przyciągania owych subtelnych pojęć, a następnie urzeczywistniania ich w formie materialnej dla dobra całej ludzkości.

Może niewielu z was zdaje sobie z tego sprawę, lecz cudowna nowa wizja wspaniałej przyszłości dla ludzkości oraz Ziemi nabiera kształtu i jest wzmacniana z chwili na chwilę. W miarę jak coraz liczniej wycofujecie się z myślokształtów starych, ograniczających wzorców myślowych, te stopniowo ulegają rozpuszczeniu i tracą znaczenie. Kiedy pozwalacie, aby wyłoniły się przymioty boskiej Jaźni i subtelne energie Ducha, to one zaczynają przewodzić waszemu życiu, Ścieżka ulega wyczyszczeniu, a wy możecie zacząć odbierać i przyswajać pełne spektrum widma dwunastu promieni przechowywanych w diamentowej boskiej komórce rdzennej.

Wielu służebników Światłości i Dusz z gwiezdnego zasiewu zdaje sobie sprawę, że teraz jest ich najważniejsze wcielenie ze wszystkich, jakich kiedykolwiek doświadczyli na planecie Ziemia. Ponadto, dla wielu mądrych, zaawansowanych Dusz, które przybyły na Ziemię, aby otworzyć Ścieżki wznoszenia i wskazywać drogę, jest to ostatnia inkarnacja, jakiej doświadczą w gęstości czterech niższych wymiarów materialnej płaszczyzny świadomości. Do naszych dzielnych i odważnych wojowników Światła mówimy: „Dobra robota.”

Moi kochani mistrzowie Światła, to nie jest czas dla ludzi o słabych nerwach, lecz czas, aby zaprzestać amatorskiej duchowości. Wielu z was tylko połowicznie starało się przebudzić duszę i wiedzę wyższej Jaźni. Już pora nastawić swoje serca na bardziej żarliwe pragnienie wewnętrznego mistrzostwa i przeistoczenia w duchowego poszukiwacza zamiast być poszukiwaczem przyjemności. Wciąż są wam objawiane tajemnice, jak przejść przez te dramatyczne zmiany i chaotyczne czasy transformacji. Jeśli chcecie podczas tych burzliwych lat skutecznie płynąć z falą zmian, musicie się przyłożyć i starać się bardziej aktywnie stosować dostępne metody. To jest czas UWALNIANIA OD STARYCH SPOSOBÓW DZIAŁANIA NA RZECZ NOWYCH. Kiedy wysublimowane promienie Światła Najwyższego Stwórcy rzucają swój blask po sam skraj przejawionego stworzenia tego podwszechświata, rozpędu nabiera poprawianie i doskonalenie wszystkich aspektów / iskier Boskiej świadomości, jak również każdego poziomu wszystkich wymiarów.

Kochani, widzimy, że Światło rozszerza się i umacnia w wielu miejscach na całym świecie. Widzimy także wasz narastający blask i pozytywny wpływ na większe ożywienie niż kiedykolwiek wcześniej. W rosnącym chaosie i strachu rozprzestrzeniającym się po całej planecie trzeba wciąż koncentrować się w sercu i skupiać na duszy. Teraz połączyliśmy siły, i zawsze jesteśmy oraz będziemy niepokonani w wypełnianiu Boskich poleceń naszego Boga Ojca Matki. Wieczna miłość, ochrona i błogosławieństwo należą do was teraz i zawsze.

JAM JEST archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz