sobota, 30 sierpnia 2014

ZWIĘKSZ SWOJĄ MOC MANIFESTACJI LM-08-2014

przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com 
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, kiedy przemierzacie powrotną ścieżkę do wyższych wymiarów istnienia, zwaną rzeką Światła / Życia, lub czasem - tęczowym mostem kosmicznej świadomości, wzorce wibracyjne wewnątrz i wokół was ciągle się zmieniają. To skutkuje coraz większym poszerzaniem świadomości, przy czym filtry, przez które oglądacie świat rzeczywisty, a także struktury przekonań, które wokół siebie zbudowaliście, są stopniowo zastępowane wyższymi, bardziej umacniającymi prawdami. Świat, jaki stworzyliście, i wzajemne kontakty z innymi, zawsze będą odzwierciedlać wasze przekonania i oczekiwania, które zaakceptowaliście jako swoją prawdę.

Bolesne lub destrukcyjne sytuacje zawsze są skutkiem wypaczonych albo nieobiektywnych zależności, które utrzymują was na uwięzi zafałszowanej, iluzorycznej rzeczywistości. Wierzenia kontrolujące wiele z waszych działań i reakcji, rozpuszczając się powoli, każdego dnia są zastępowane prawdami wyższymi, dzięki którym stajecie się silniejsi oraz które stopniowo przyjmujecie za nową wersję (wizję) rzeczywistości. Jesteście w trakcie poszerzania świadomości waszych Jaźni i rozwijacie wyraźniejszą, pogłębioną świadomość tego, z kim macie do czynienia, jak również świadomość królestw, których obecnie nie możecie widzieć. Często słyszeliście powiedzenie, że „wszystko jest iluzją”. To nie znaczy, że wszystko, co zostało stworzone w fizycznej sferze istnienia nie jest stałe, nie ma formy czy nie jest prawdziwe. Nie oznacza to również, że wyższe królestwa są nierzeczywiste, nie mają namacalnej struktury czy wyraźnych form. Tak jak dla was jest realny ten ziemski dom, w którym żyjecie, tak każdy poziom istnienia w całym tym wszechświecie jest rzeczywisty dla tych, którzy tam mieszkają. Twórca i jego wszechogarniający wpływ z całą pewnością jest tak samo prawdziwy, jak i my.

Wasze postrzeganie świata jest złudne - rzeczywistość można zobaczyć przez filtry osobowości: przekonania, struktury, tematy tabu i ograniczenia zakodowane w podświadomości oraz przyjęte jako własne prawy. Każdy postrzega świat i codzienne zdarzenia przez zasłonę swoich przekonań i własnego poziomu świadomości. Dlatego tak wielu widzi wszystko przez filtr negatywności, zaś dusze oświecone doświadczają życia przez filtr miłości i nieosądzania.

W tych czasach przyspieszonej transformacji doświadczacie wielkich przemian - zarówno wewnętrznych jak i na zewnątrz. Membrany pomiędzy umysłem podświadomym, świadomym, a nadświadomym są coraz cieńsze, dzięki czemu otrzymujecie dostęp do subiektywnych samoograniczających informacji i wypaczonych form postrzegania, które musicie uwolnić i uzdrowić, po czym powrócicie do wewnętrznej równowagi, starając się odzyskać panowanie nad sobą. Prawa i lewa półkula mózgu, tak jak matryca podświadomości, świadomości i nadświadomości – przechodzą przez proces łączenia się i powracania do stanu zjednoczonej super- lub makro- świadomości. Pod wieloma względami pasuje tu powiedzenie: „Jak było na początku, tak będzie jeszcze raz”, które dotyczy procesu przemian doświadczanych teraz przez ludzkość.

Wszystkie wywierające na was wrażenie obserwacje gromadzone za pomocą fizycznych zmysłów, podobnie jak wszelkie działania, reakcje i interakcje, są automatycznie przekazywane i zapisywane w komórkach pamięci podświadomości. Ponownie podkreślamy, że umysł podświadomy jest subiektywny i przyjmuje każdą myśl lub doświadczenie dosłownie, a następnie wpływa na indywidualne nastawienie. Dopóki nie skorygujecie błędnych przekonań i ich nie przeprogramujecie, podświadomość nadal będzie reagować jak dawniej – wciąż będzie odtwarzać stare schematy myślowe i okoliczności.

Wasz trój- i czterowymiarowy świat jest przypadkowy oraz chaotyczny, natomiast kontinuum czasu / przestrzeni wyższego czwartego wymiaru i powyżej niego jest elastyczniejsze i płynne. Kiedy przyswoicie wzorce wibracyjne wyższych wymiarów, wszystko, co z nimi nie współbrzmi, wypłynie na powierzchnię w celu usunięcia, a to doprowadzi do uzyskania wyższej mądrości. Ci, którzy rozwinęli wewnętrzne wejrzenie, wiedzą, że myśli są rzeczami namacalnymi. Są świadomi, że wzorce cech lub wibracji myśli określają jej barwę, a charakter emocji określa formę, jaką ona przyjmuje. Im bardziej konkretna i szczegółowa jest myśl, tym bardziej wyraźny przybiera zarys. Myśli o niskim poziomie wibracji są ciemne, błotniste i wypaczone, natomiast wyższe oktawy myśli - te przesiąknięte miłością, są bardziej delikatne i promienne. Trzeba zaakceptować fakt, że wasze myśli są substancją i że mają wpływ na was i świat wokół was.

Musicie być gotowi zbadać przyjęte z góry poglądy na temat złożonych tradycji / struktur / granic swojego życia i musicie uwolnić lub przekształcić przekonania, które trzymają was na uwięzi schematów okaleczających ograniczeń. Uwalnianie się od więzi, przestarzałych nawyków i pojęć jest procesem ciągłym, dlatego wymaga stałej czujności i uaktualniania. Jesteśmy świadomi, że stworzyliście wokół siebie strefy komfortu, które trudno pokonać, nawet kiedy są kłopotliwe i ograniczające. Jednak to jest dokładnie to, co trzeba zrobić, kochani, jeśli chcecie się rozwinąć i stać się panami współtworzenia, jakimi mieliście być.

Uwalnianie się jest wyzwalające oraz daje wam moc poszerzania świadomości i granic waszego świata. Im wyższe będą wasze wzorce wibracyjne, tym bardziej płynne będą ograniczenia wokół was. Nie przywiązujcie się do struktur życia, jakie zbudowaliście wokół siebie. Musicie zdać sobie sprawę, że zmiany są nieodłączną częścią rozwoju. Każdego dnia podejmujecie decyzje i dokonujecie selekcji, a jako przyszli mistrzowie musicie zawsze dążyć do wyborów najwyższych. Granice waszego spektrum dualizmu będą coraz węższe, a wahadło wyborów będzie się wychylać w znacznie mniejszym zakresie na prawo i lewo od środka skali. W rezultacie wasze postrzeganie oraz świadomość ulegną poszerzeniu i wzrosną wykładniczo. Stara prawda, która nadal jest aktualna, głosi, że „mistrz zawsze podąża wąską ścieżką w górę”. Wciąż trzeba poszukiwać najwyższej prawdy, a następnie żyć zgodnie z nią najlepiej, jak potraficie.

Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieje uporządkowany ciąg kosmicznych cykli tworzenia, które definiują i podkreślają różnorodność PRZEJAWÓW BOSKOŚCI. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się płynąć i dostosowywać do przemian danych czasów, aby odrzucać restrykcyjne, ograniczające przekonania rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru - zyskując mądrość, oraz aby poszukiwać wyższych prawd i zbliżać się do pierwotnego „stanu boskości”.

Znajdujemy się w samym środku jednego z największych cykli przemian, jakich kiedykolwiek doświadczył ten wszechświat. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że na Ziemi miały miejsce liczne mniejsze przemiany, a każdy z was doświadczył tych czasów transformacyjnych w ten czy inny sposób.

Nadchodząca siódma rasa rdzenna będzie wysoko rozwinięta i dostrojona duchowo, będzie działała pod wpływem SIÓDMEGO PROMIENIA przemiany, oczyszczenia, wolności i zbawienia. Wszyscy i wszystko na Ziemi zostanie dotknięte blaskiem Siódmego Promienia – Fioletowego Płomienia Transmutacji. Kiedy rozwiniecie się w mądrości i podniesiecie swoje wzorce wibracyjne, powoli odrzucicie wiele starych, przebrzmiałych nauk, kontrolujących i bazujących na lęku idei, zachowując oparte na miłości i umacniające przekonania religijne. W epoce oświecenia przetrwają te religie, które będą skłonne do poszerzenia swojej filozofii, uwzględniając w niej objawione wyższe prawdy Stwórcy.

Nowe cykle Bytu pojawiają się, gdy ludzie są gotowi do zmian, które mogą być przyswajane stopniowo – lekko, łatwo i przyjemnie. Jednakże w wypadku osób, które są oporne, będzie się to odbywało przez chaos i konflikty. Wiele zależy od waszej zdolności przyciągania, reagowania i przyjmowania (lub odrzucania), a następnie przekazywania bardziej subtelnych energii znanych jako „wyższa prawda”. Dusza i wyższa Jaźń pamiętają powody, dla których zdecydowaliście się doświadczyć bolesnych sytuacji i je wyrazić – nie za karę, lecz na podstawie decyzji.

Jest niezwykle ważne, aby postarać się wzmocnić swoje samostanowienie i pragnienie spełnienia. Trzeba ewoluować od stanu skupienia na sobie do stanu służenia duszy. Dusza jest częścią ciebie podłączoną do uniwersalnej Całości. Stan współczucia można uzyskać ciężką drogą - przez ból i cierpienie (sterowaną przez ego), lub w prosty sposób - przez proces zjednoczenia ze swoją wyższą Jaźnią i Boskim Promieniem (inspirowany przez duszę).

Nic nie może umknąć przed skutkami promieniowania i magnetycznym wpływem wysublimowanego Światła Stwórcy / diamentowych cząstek, które przenikają teraz ten wszechświat, pod-wszechświat, galaktykę, Układ Słoneczny i Ziemię oraz ludzkość. Czakry są dla ciała jak elektromagnetyczne baterie. Wibracje elektromagnetycznych częstotliwości komunikują się z wieloma poziomami świadomości. Aby móc je przyswajać, trzeba się z nimi zharmonizować i zestroić się z ich częstotliwościami. Wyższe częstotliwości Światła / myśli / dźwięku wibrują poprzez krew, komórki, organy, kości, mięśnie i tkanki i wzbogacają wasze dobre samopoczucie. Niższe częstotliwości środowiska trzeciego / czwartego wymiaru ograniczają przepływ życiodajnej energii i zwiększają gęstość w organizmach czterech ciał niższych. Wasza krew zawiera genetyczne kody waszego ziemskiego rodowodu, lecz także - co ważniejsze - waszego kosmicznego pochodzenia i boskiego dziedzictwa.

Moi umiłowani Nosiciele Światła, prosimy was o to, abyście potraktowali każdy test i każde wyzwanie jako okazję do uwolnienia przestarzałych myśli i wzorców wibracji, które nie służą już waszemu większemu dobru. Prosimy, abyście spojrzeli na swoje życiowe doświadczenia przez filtr świętego Serca / Umysłu, a przyciągając cząstki diamentowego promienia życia /Światła, natchnęli je miłością oraz wypromieniowywali na zewnątrz w świat i ku ludzkości. Wszyscy uczestniczymy w tym kosmicznym tańcu ewolucji i wspólnie zwyciężymy.

JAM JEST archanioł Michał

SPOTĘGOWANIE MOCY MANIFESTACJI

RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

Jeśli będziecie regularnie medytować, skupiając się w świętym sercu i świadomie aktywując napływające diamentowe cząstki Światła Stwórcy, które będziecie przyswajać, doprowadzicie do poważnych zmian w swoim życiu, stając się współtwórczymi panami siebie najwyższej rangi.

Zrelaksuj się i zacznij wykonywać oddech nieskończoności. Z każdym oddechem wyobrażaj sobie, że twoja świadomość coraz bardziej się rozszerza - na wszystkie układy słoneczne........ następnie na galaktyki............. następnie na ten pod-wszechświat. Wyobraź sobie, po swojemu, wspaniałość planet, systemów gwiezdnych, galaktyk, a także poczuj w swoim świętym Sercu moc i majestat bezmiaru przestrzeni...., „wielką pustkę” napełnioną nieprzejawionym potencjałem Miłości / Światła (diamentowymi cząstkami tworzenia zasilanymi przez miłość).

Teraz wyobraź sobie siebie jako środek, centralny punkt tego pod-wszechświata, który wypromieniowuje z siebie na wszystkie strony strumienie Boskiego Światła. Zobacz pryzmaty rozszczepiające światło na kolory tęczy - posiadające wszystkie zalety, właściwości, atrybuty i potencjał tworzenia. Oddychaj głęboko i spożywaj ten dar miłości / życia, a później zacznij czuć przepływ do ciebie i od ciebie ….... niekończących się potoków substancji Boskiego Światła. Wdech........... wydech........... wdech............ wydech.......... jak widzisz, ten magiczny eliksir płynie dalej z centrum twojego świętego Serca, tworząc znak nieskończoności zarówno z tyłu, jak i z przodu portalu twego serca. Wiedz, że cząstki czystej substancji Światła Stwórcy wlewają się do ciebie i się z ciebie wylewają bez końca, ponieważ jesteś jego zbiornikiem i kanałem na płaszczyźnie materialnej. Te cząstki są przesyłane na zewnątrz, do świata fizycznego, aby formować z nich nieograniczoną gamę przejawień - poprzez wizje, myśli nasienne i czyste intencje / wolę / działania!

AFIRMACJA: Powiedz sobie: „Odzyskuję swoje boskie prawa przysługujące mi z racji narodzenia oraz połączenie z moją wyższą Jaźnią i duchową rodziną. Proszę również o zestrojenie z mistrzami i istotami Światła, tak abym mogła / mógł się z nimi komunikować, ponieważ chcę uzyskać dostęp do przekazów kosmicznej mądrości i prawdy, które mogę przyswoić i przekazać dalej. Tu i teraz odzyskuję moje panowanie nad sobą, a także odpowiednie cechy, dary oraz atrybuty mojej boskiej Jaźni. Pragnę być żywym uosobionym przykładem miłości, harmonii, obfitości i radości. Jestem Boską Miłością, Jestem Boskim Światłem, Jestem Boską Wolą i jestem Boską Mądrością w działaniu.

NIECH TAK SIĘ STANIE! I TAK JUŻ JEST! JAM JEST TYM, KIM JAM JEST!”

Wreszcie coś, co ma ogromne znaczenie: zawsze musicie zachowywać postawę wdzięczności za wszystkie małe i duże rzeczy. Ciągły stan dziękczynienia rodzący się wewnątrz świętego Serca spotęguje i wzmocni waszą zdolność do współtworzenia zgodnego z boskim planem dla najwyższego dobra wszystkich.

Jak skorzystacie z tego daru, który jest niewyobrażalnym skarbem? Jakie są wasze największe pragnienia? Jaką spuściznę pozostawicie dla świata i ludzkości? Sięgajcie gwiazd, kochani Przyjaciele, ponieważ nie ma ograniczeń co do tego, co możecie przejawiać i czym możecie się dzielić, kiedy wasze pragnienia harmonizują z Duchem. Życzę wam wiecznej miłości i błogosławieństwa aniołów, Ronna.

NAJWIĘKSZY DAR

„Niech twoja dusza wiedzie cię lekko
przez twój ziemski plan,
kiedy zgłębiasz tajemnice życia.
Niech twoje serce przepełnia radość
i natchnienie, kiedy dzielisz się
swoimi wyjątkowymi darami z innymi.
Niech twoja podróż wypełni się
przyjemnościami i niech będzie zraszana cudami.
Odnajdź pokój i trwałe szczęście
we wszystkich sprawach - małych i dużych.
Niech to, czego szukasz,
przyniesie wszystkim najcenniejsze dary:
mądrość, współczucie, harmonię
oraz bogactwo, lecz przede wszystkim
dawaj i otrzymuj miłość.”

RONNA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz